The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, November 21, 1884, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
r j-
V-
rrzn
v . f .-
J, -J . -. -.' -
-SSrt-- .
'
' , . i.
;, -.
?.
---?.' i-r
;!.
.i..f.
JV
,
!. -
Zj
.?W
4
V
ISS- !?--
l .
--. i ,. sa
'?,"'"& T-- '""1S'
- -,.KC
' j- -"
sr- - '
-J I W- i -
JL "-
. L
V- V&i
' '" -rf
" ' '15rC5;j:-'
-3
. . 1
-:?
' ?, . ij"
-' K "
Trf-A
lit
p v -k
LOUD
1 ..
w.
V
S.J(f
, j.v t
s.-
f
J5ML
-&
. ,-wi
" v
TPji
ETEPAL VIGflLANCE IS THE PRICE OF LIBERTY' AND $1.50 A YEAR IS THE PRICE OF THE CHIEF.
a..
".
1 '!' !
rjg-ai'jaaLiag -'
(" , '
VOL. XII
' W da ,
RED CLOUD, WEBSTER COUNTY, NEB., FPIDAY, NOVEMBER 2-1, R&4.
-
N0i8
HJ-J-eiav uiJMfcj.. JuojK;ja3t,TTrrSTvuiaisi
ttvuai4ju.ateajuMiiMeofu:MLrcssaiearr
WTiua'iwjijM,iJ,jbp .in"M',.'-lJ1.'J" -lln..'.j-JialJ. -a.lniii.JM,'''J
fll!g&,iati''i'iwfti Mwiwgl.MiwaMtj
mW??SSm7xi'V& :?rr ,--"!. ss .s5A-.s,v .
& 9
"-ii. - ' ? '-
.- .Sb ..- . - - a .-. J&.
';
iiF?1?,--
,...--. .. . ,.',. " """ il'.nfeiu- '" U "V
," . - -".-
. -r . ..rxz ;ii'' . -. - 4i ' J -r
-.-.,. .., .
j-H ,c.
p- Tj1 Pi
I -t M
13 1 it I J Bi ,-
Xy.-Jl. JL-J JJL. .
fc. - . . . V J . a .
BUY YOUR GOODS
A.T THE OLD
f
" -;
nrzmli BT r frB ; j HH Ked -ow CHitri "JST1
i
It
r
I
RED CLOUD CHIEF
fivsEvrwiuv nr
A. C.H0SMER.
KATE3 )P HUnSCUTfO.S-:
copy, ono yea . - - " &1 &S
-trie cnpy." six mor h. - - - 76.
4, 5ae copyvfour a .th. - - - - -.-
Entered n't 'thft lMlflce in Rod Cloud a mat
lor of tho second clats.
.sr:
COUNTY OFFICMKS.
John T- Biiyh;it County Clerk.
vims. Uuschow, Comity TrtMteurcr.
3co. O. Yciser, Counfv Judge.
J. Vv. Wurreti, Sheriflf
Mlias.Jft Springer, Buporinieudant of
v- rwblic Tnstrucfcion.
u. P. Kinker, County Surveyor. .
t.lf. rosen.t, County Coro:r. : -
J. E.jjSmith, )
J:iqi L. Miller, V Oounly Com. . '
Jno. McCallum-
e.n
8SfiP2BriS
!J:ii llgliilg.
iraanita
L' ,3 2 r, H ': L' !! I H a 0
swi a v- t d a y,9
IflsfTiMfiisfiiSaBiy iBnnA
isieiffta .dAsBllf 8ySiMftn
5a'i-2k7d ttdittaiSfisa'HaS
tts?
Opposite Potofflce. My stock of Furniture and Mortuary Goods, n
the LARGEST and MOST COAdPLETE ever brought to the
. . rhc .RepijoLcan-Vallev and my prices can not fail to please.
5 L PNKPP
r?
, tn?i - n? mH h ----- ..., -- trr, s,4m
' V . F IS iWf Wy f J rrifiAT. yW yf 4 j rf l . t r -
" "W1.-' V-' " "t.iVC rYiA.-yi":5.f;'fkft. fi
f t a oil i .. vyi, .inuia.iiifiL
i n .Fion i .
I IN III!
MH
tttmtgfciS
H ;
OiVEfJ AWAY
i j."s r t5i ru
: BJ liter iJk -li j . . 1
, rjntim rtMrtata &A.
IB us: n ess Directory.
i
TNO.B.STAKSKft,
AU0TI0N13BU, -HICKS-
- - - NJ5BRA.SK.V
j V. TULEEYS, M.D., r
homoeopathic piiysiorAN,
1J. S. Exaniinin Surgeon.
Opfics Opposite First Jfutiotia
J3tnk, I?.ctl Clou (1.
Q ii. icKEEDY, M. D.,
PIIYSICIAiSr AXJ) SUIlOEOy,
kOKFJCK. First door wast of itk's !rug nfarv,
.lfc liours from; to 3:1. 111., l lo4. rji!. to
p.n. ltesldency y lilocks west ol ojrt Itonsv.
KDCLOUI). - - - KKBitAKKA.
tv- FrrfS 1
- Kxmcy.
-AsX -Oi.
IP
mS7.
ATRONIZErlOME
By Patronizing Home you
can always get
FINE CARRIAGES AND ROAD WAGONS fetter fillPfi8
Of iEvery Description Manufactured b J .
'rPS. E.53 ? - WIB . 5 ! j n I - t ! 1 '
-
fOO I
9 tr.o
6100
920
$to
-nmmr eiajtoSM b-m' 4
f Plf WMfNM. "- ?. -
a ! yr vptv m Mci h,art
l- .t- HZT.,.! vfcwarr c- vt
miiMWait iww Mnno. V)rWi, bt S .. .m. .. ,
3d
8K Mj rrwtwrxt
T -Tiii c:
U -J a 4 tt tfrt&X
r t-iK ;r-e f vim m -
tmm i
$MCr-H M Mi
4tvt m a . mv ? 77!.. ! A.rTT r mr:m -, h Im4 m lumm4 1 & -i
HBHb sp Sf
mmmm tw w rf
rtwi ki fww - . i-w,wa ww wttpw vjiT w wrnaii a,. i, . r . . "- -- ... . r
r. . . . ... t Inllall BJ mil k . lit m. .. . FW IVMI MB MM
si z?iz:?zzr irJwr j; iirTrzL: t
!. T;n mm u - .f i j, . . "Tfc"ZEr! lw i kwMk 1i
a1 r-
liW
i'-iKI. Jf t. ETyVBt
v" tc just tMvtwTwn
. .-,. ...totw imvri -,! j . - tZ. k .. ' " k - mm m-
IT" rrizr !" ..Jrr" " w uw 4 k.
; " " ! PVMMI. at i wi, - - .4 . w. j J
:CT "7. "" IL!
kr
f
Mil '
twr. -
m mm
li h r a ii tfN Z KinriM MartM sr.
i P U ISeJfft 2n!ilfcl3! .lJfUIJU feH532'FS'
u u sbuu uiuuu tpuuujftu u wi nofl
"a Sieeper, s!gcry
7
At Same Prices I NEW STOR
O UAJIEKELL, M. D.,
PHYSICIAN ASD SUItCEOX,
Kcd Cloud, Nebraska.
xicn: Orcr tnoaoir posiosico.
QILUAM & KlCKAJtDS,
ATL'OKXEYS.
ffiiLv OtTiCi: In Smith Brow, law office
'M .
fjLs jfZ'W' Kai.uy. J. L. ICaj.ky.
fM Kaley Bros.
.'' i TTORNEYS AT LAW.
liED CLOUD, XEI5.
Agents tor the 15. & L Iv. it. tud?
We iiw' nfy t!M i-t m"iTfU th narJcr: ;'.fTiirli In th wmfartnrcof nr
and thTft)vl.t.fp.iiTi. d :tv. .'. ir-."'l ivmLi'Imi; jt '..hhI worl:. H;ivhK v.rrket
: litt:-ilui. :u lot h-nr.1;' r Ic i w.ir -ir"-? i.i "i.r u.tstii entiie su 3
f;ution. Wvm dim lurtW' d toilu iui kiwlb ti(
iThat you will have to pav for
wiilrlcs. mill . Jr m Is
Job Woik and Bepairing I
Horse-shoeing, Plow Work
&c, at the most iv.isona!!' tirlT8. Ml work varnDtd. JSojm lt Uio bmt wrntuan. j
(imf)ioyi-i. i our brum re resp-uHy souoiunt.
I3ET We hit nwr IimiSwI !tt OUlt NKW RItlCJf UL'IUHNO, wht e v
r i i
an lnienor article snipped
in from the cast. All of
our Buggies are
Warranted.
RSerfrsFt & Fulton, i
MAVK lTAlUXli;i X
ct
ImiaImm.
i i -On tl) fottowfo iBiMriM'
. .. .
; inrWiriLEa p fcor ft
w hmk. 1? i Tik. -.-ZTlT J " ferwurr r TH
dtS for wtw.wrii w, fci hr. zsTiijrLKr'Sc't:
. ;frJ4 ImH , immmj4
J2Jjtor, ! Smmt In atfc Mr tt
ih (Knt m .u t i.k u . w l'? r r w Wl WW T
jrir: . -'r'jr-r: rr" fei BMt i a.
kr- w. wi Ohmi Uf lim
ftm Oh feifrlca Jbr JMK 94
w Mi a ( oa a fUC ta a !drt . SaT 1. '. !T7. TL!
icfM.1 u t SZrViTiJ3L!TL,crT:i2
(Kil our ft-tnciU aitd pnlriHis
-, . a to iRED CLOUD CARSIAGE WORKS
G-ATES & BOKA3STAMT,
intoruiKioiis ok
TO T?T nT fTTT HTT? A rn
.UJLlr.JL JLiwJ t'w' A- 3&Jb.JJL2im .
X Xi
"7771
-w C i
fciTlsf li-flil III
0, C Case.
J as. MeN'tiny
Case & McNeny,
. TT NT EYS Jr COU 3 KLO K S AT T,A V.
Will jiractico in all tint CerU of iImf fUnte
ji'lnurUictu ivansai. OolicstiA)i:it5 KKlluelii
staled buiincB? cirofally ud4 vficintly Httuud
d :o. Mttw.r..-'SvciX, dor iuth :' iNtiou:iJ
. .!:. nv hUirs. ItiSU CLO t-'D. JV' lili.
i ir
K
r m.
fifji
a
j)R. c.s;;henck,
J1IYSCIAN AND SURGEON,
Cowley, Nclirnsk.u
.. Professional calls projnptly Hitondod.i.
Office : At residence Cowies. S-oI j
T.
J. WAKD.
ioto Public, Gs37vfiBS8. fei fesfefe ..d
Ijisnrsiru'd Vgojil.
COWLES - - NEBRASKA.
11ns IJ. & M. Town Lots for Sal
:ii:d Farininir Lnnds.
:u:d Fnrimnr
OliGE Vv. 1IAGEK,
B lacks mithing,
Repairing:, &c.
rwjmptly done, and AH Work "Warranted.
GOVVLES - - NEBRASKA.
(
Wm. GATES,
FlrM IKmt Kn'.ii of. HkK.
or . I Tag Sutra.
PBKSH AKD 3ALT
MEATS,
'. FISH,
POITLTRT,
Always ' 6n hand.
Coli- and soc- tacm
Tvii6iiO50S:you Want
tho bjajfc and. the
svDatEiefe aiaato.
jgwst?
-i'.Jf-Atf3n
; &
VfiKS3?
TTSr
L XjSWL. Sf - - l' i 5 ..rt
?$&&&&&wmtf J
zmmmm&r z&y
:i - r-5a r -.THT-ij5.v?sa. .i.?s
-;. ' j3t n,ijieiw,, 3
:?.W. twvtr' o- fiYs
WmMKmtm
JQ EL
unw
E
"rli && w&i -a. Pfs.' i iLi- ar5rC'V'J'J
at .wells, h--sgssssisss
.. u .7. ..." " ITT"" ." " ' -.. n . n Huni 4 uTlf fc.. 4 ,, fc - - - rf" . .. ft. - ' - dfc
h iiir.y. 1 uer nri ;im:v ifrrii uf am i
r- - "-w .
k
sssB&a
I!i lJ
jhujV -f :!; mtrtHti ty .tmt;
ui- warn m uv ua
Harcl'war.e, . '
Tinware,
Stoves,
Iron, Naiis,
Ami in Ian wrytatrt rani found at oar
tbt Is tttftaJiv k-frt iu 3 lrtf--fcta Immim-.
We wiHdd 1? Amm-) tn Jkitp pKpir rn ibi tat
hi htMilt( h.rrtfT Dur rtiir lH
alwajr be rem.U .-m.1 in kaVpita; "H
tfw drhKuid of Uw Uuia.
WeTy npKrtf'it?v wvtiHt yr trwla hm.ii
UtAt it mil prv hi-t:. r.- .-j to i:b.
MtiKllAKT I'fl.TON'.
ilr J. (. (lrjid(wff. ll.-iiJIpiuartlvritrrtj. tll!
aitvayn Im frMiitd j-d to mUtupfw. ytMi
?i
BaWmfti
v
D
4fTn "T55 "K Q 51 IT?T U"
-DEAJXR IJS'
9
j
urniture,- Coffins, &c.
Red Cloucl, - Nebraska,
A Fiao Itoo of Pailoi- Rod EltejiKPuaTiiture always on hand aaad will
na aold et romrkbl LO POSS: Old stftud. jtast north of the 5Sed
Oioud Ila-iioiial Bask. Oomo and &6e me boforslniYiatf-
7
Wwpi
!
B
!
--TJIE- .
BOOT 4ND,SPx0E
Man of Red Cloud
Re R. Sharer, Pros.
Who has. the Largest Hfl9Rflfl4w3 W PSifil1
btocK of Boots and
Shoes in the Val-
y flas simply
A s gS-
pa
ii Uwr titMd tfc Motet. U Mtf mr ZTTJil" "T. TT.TL "T2. T"1!
iiaaainit Taal that mirth, jmal, 1 SrfT
mid 500 tbnmtglt a dw) of wm4 , Wfca?Saa tW rrim.1 ', t
aw a wrra-minl. a Htd nfrturte con- jtrTrLL-??! "Lrr
aMawd tmit to eat it'WH wliK ; ri. f.ririii
VH- VfkWw;!-
sijhi lanfiNi ixs rnaws vkuia it Jkjaa &
born tvf Hi'ilr. aatd t a
xxi socked ill blood, arkirh. In
r22L?-a?fci!i 1- twiasss
SaTairzr rvTrrr ; - .
tWirkw that it mqairw' two nT tM ta ; CS?SL " ftfc -fJhP
..t 1.. 1. . . ... 1 w JErJk
"w an. v.mr (Oisgn.i nw aw SWOV
Um tiat n emikJ ararrly afmek ahof9
a u'Ufrprr. Our llw acsfi xstmbeA
:umJ nplU with Uie uiUm Ut.
"In Utf kHutuoou oum o( ih
- B1
IfMkt? A. Wia twlJM
Wkr TM MM f th imia m
who tad iHfea ok Wi Uxr wa obafnwri : w wwi. w rta , .
rnntiicp tfiW.irrJ lh$ ofmn. aod wa!k $Mf r1 1. l-ac.-' .
could liMi diatlnffubb aa ihuhii om-f 1 thaai :,.. iU n ,
8 uctaat Ha waa crpi.jf , ka. Ttom '?" "' M r. r. f av.
! Who wero ahlf Martatl inward! IK mu) i Hfia ' ' . ttttn t f ! ? J
S K 8 fl 3 H H S S ft i i? rr i h flrinir. .uk! wp diatlnu. JmmI a Li , II '" -f' niaout..,.. i
u iw -73 w tU V ti .,ltol.' .. " j. . ,. IJ1.1 A.t '. -. v.-ri.
l,r 1..
!i;
'
o!L3 amd nn cr..
Froprlotary Medicines it Specialty
Approachm;: us tota t.k dKtaaea. Aa
ill-
" A '
it approswbfd tht iron wc reempOaMl tr.!nit u...n. 4 n wrii-r, ia ,
it as the lamu-h of Ukj TaUflfiooaa. A tfe m,i,t r'' r -
th- oMir ramc tn i-xw we !sxad Jll!, 1'' tA ,'k ' " l
hint U
couple
pv . watw. ii jrf aa : w, " (i!"K !:
of waJUv.s oar'i, which mda t,lf,',,' ,ts
but it waa dtel u . "' l
WHa maria mi La I "Wf"' " "
U'ftch. and in a fmv moni(mt a ot of I 1I w11 ' J,
al h ibimutrf h f :
ll crav fr.r t?iuim. iiut it nr rfW.I t. . U' ' " rnapn drift mvt t
r m. . r'" . - ... t t& . .. .
. JT;.a ;rUre waa mxAn oa Laa ! wr r - - rrwB. . ,wn.
iC
DEALER J74
,
LlwElSijlilS
Is now fully prepared
to bnyCATTLE and
HOGS, for wMcli
lie will pay the
HIGHEST PRICES !
v Soc him before you sell, it will pay you.
Mow Office and Yards-o ssoa.
Sows---'"-
fefr.7
iHR
P
f
There was a big show in
town, but that show was
nothing compared to the
- show of
iita ui Mw km I
At the store of
BflbsiaQSa s IsliUns
all parties wishing any-
g?gtgEF tiling in oiiac nne win
Sar - Money b.y palling on TJs
At the Boss-town Hardware store
Goods Ave have nd sell we :uiKt, eitlicr for Cash or n Trrlst.
M
I
kOoeRedlolloin!
Out of Prices !
I J
K.
f JJ
J I
ROM
L'H 'W'
pJ
&
Jiia&
eo v &f3f? 3FiCf3
I A W,ir,-rr--.wVT..-n-rTr,
n
AXO OEALSK IX ;&.'
v-essuEASi
Dealer in
,S
lii5li?3l?ifs,ksiilioij5wliliiiy
&c -Sc IJepaiiing a Specialty. All lOnds of Sewinr
Macliiue rfopairs.
Red Cloud,
Nebraska,.
-.M5
ft fviBaVgK r. YtiiLJ 31
fc?7vOr v?WmR 2idi?
lJtve ja&33CI V
And proposes to give
the people the advan
tage of the
LOW PRICES !
And the best goods
ever put on this
market.
The Celebrated Giescke
Boots and Shoes !
Hand-sevyed warranted
tr ?dcn. Women, and Children, and
for durability stand without a rival
"and ar the most desirable boot, in the
market, lie has also a fine line of
wwn w rHm l-i
uwmwimmiiiitiM.r'Oi ij-;:-r- u-
A nm nn.l rlf i aK..rta.eat of i cyncu WB,J. " " swwww. ear. sti "T-".: ' " - - - - --.. -.
law rm f jii- "" -.. f,- ?-? i".r.
cwa. isan ' ' ; " " " s- ;
wo wer jui)td into Uw boatt aad Ui r"' ! ' J ,tJ '' ' '
ken to the ahip. whieJj we nw4 fattt te, ft-" ' ' ' B flf . " V '
atitigbU A low da of oaifl itml- J " : ',t " 'i Jw f
lap ami tadr unrAuq tturml 94 U "J' ' : t : . ifti iv-
oar lrmar atrfnah. J hare nfteaj l : ' - V m f-
tfwijrb, bow thankfnl f waa to God for , ' '" K '"- f "J 4 &
LAMP AND LA3iPr..ITnaS3 JJST mm ul. t
-in- 5 '
2r 1 C-r 2 S 35 5i t . ?
ARXf-SS' COI.LAILS, SADDLS6
HOR6&J3LANKF.TK
winiSi c:ibs. brushes.
JIARXKjWOIL
And efrything usually kejt in 1 Snrt
class hnj).
Twu dMr north of 1st Nat. Bnfe-
RED CLOUD. XER.
f?3?nnLiEs Valises,
i'
4- tX
(jHO. O. VKISXU,
ft. D. Yxiaex 2
tfc-UrcHiiu. reroa who hav oer ? 5fu" ' '
had iikf exprrnoe ca fofw bo kamt t'r'' ' '
of ttKt ttemble uiTcrio W aaan fiifj11
thut ondkJou: and Lhi, nrrww win f WV i '
aoharbiy niitoto the ntrrtrvrk of tka ' w Ji ? "' '- - t 4 U .
Gnwh' tfcneilia. if nlacad aaitlw,w- ' " '''' "'' fc
t .
if t ,
W!:. I--.
- 4fch4i ;U
" I1- : :
undxr sorronatiiarK. wottld nn dmmht f br a
adopt tb wAwe oocrae. ".Vei Jlarfe I ' r '
rr&,
.
TIoTtuvoLh WIU thcSSM'..
i CVt-Y'Mf
. y.r. ajp&a ijU.
RED CLOUD, XED.
21 arc en our bofl&s
Seveaal Hundred Farms
l!ll?'i SeliiHil Mil
Of nTl .-.irloa flan9 UnJ A ESBi
- - j . v-- x,-'3 ii4AiVa"C W i
Boots and trhoes. ASneline of cus
tom made Shoes tor Ladies' Jlisses
and Children" ln fact he his even-
I thins: in the shoe fine that any one
1 could weed. Call and see him at the
um s:ana opposite
For Sale. iKiprsreil aad ttarBUuvMrdiL. Town
Property. Bastas lioasei. Kaskfeattts &ad
To o 1K. Sfod Jarfncc list.
I B-tvt Mav. --No. --..' j .slmmfT
j jj-ii.r m rv r. "I a.-o
Vbnn tba Wild Weat shew wan ia ! ' !h ,- 4 ' '' fe 1
town, a b man. wtqui't a aowbrtwc J4. : j-. :- t t;w tw
on W hel and a jrnMamftft aumr on the Hi msr 'r ''5 ' - '" -r Th,'
kW of hU facr. walked teto a aaktett f wtwia :-u. .ia f urn
and gal aoarcbUiKfy al the wcgrwta- rr4lp rrhvHo j hi i?vft
tin. arehMffiaUi ni a ia trm. 7f I s r' '
-Whotn we you lookiasr fer. JohftT' fA what? 2h " J "'
impiire.1 the watlomaa aKod wbk ? s1 W Kir. i tT "ii
Im back to the bar. both dbow ntiaa; j . Wri. an HJi
joii the cmjnajr and oe heel trpoa ' 4Ut jwqiihiite
thy foot raiL Jte.Jfer W-lpcam. ,
-0b. I'm looking for Sonvboay," ' SZTT7 '
repKed Arizona John. "Ftw beo k5:- i lf -
inv for win the laH two yeara. nTr. - , . . . ,
lo huntml r thai fellow from Slww- S!!fS H?11 wWl. tJ
hcrau to iikiyon. sad otTcrw! b raon-
cv for rme .oare look a aim. n
hka that afteV caw sw4 ohraaHk
ia f3uir 0 tha fi Tfarcg nc f..
Df2U
e&
woriw for our how-d xwor' toiy- H WJ " wAhwa i 4
bodv efce in eamp-but I can: rt on 'f " && t
to h'irn- II Uai on the asbiry ifc,. bt etfcl o f U aw JWrt.'.
I'd like to work for half what it ?iJ TfV tws,Jl? liP.
to keep h5m. Ifs always doia oo-! il "? m&f m ffirtdl
thiF. Om of th bul&iJoe jt into a Ifw ttre thfer ttiitm eW-
biied the nu over a feev ad when j w f mMp aftiaa nf. o 0 ls,
I wit to the esiap aad ak4 wi 1st 2 fet ! C ' fc rip
Uxtj- did it. JKobodr fet so Uwt8 S444, '"inr
clrarope of the bauooo Mk uo ir r jZ ww
. oUr day. aad we lo5 the balhxw. 1 jf H7 wbr aaeeaw wpMt
i Soroebodr forgot to feM the horses, i f, V JIW fcl wtoat bf
FIRST NAT10XAL, BANK.
RFJD CLOUD, , - NEBILVSKV,
Alicn you want Bargains I
, -. . to ?ee ioa&o4ry. ini jbijow, iKcio.;j!rK;M ht t-r JVPI
rdfc n v-wi r-k rw 9 j te- c1. a. -n ' -. - -fc .. . l muiuii. am -mw t r w rm kx p . 1 . .vsa ." i . t. vb - j- . a .Arir tm
1 -. Efkl a 8 -Ij'iy 3 UCUSI fc atiwji. Alicn you want Barsa:ns R ;: TmretearAg uad costs nscre isose. f v , JBSeW", -
llUldOf lJbli'- I F bsncVot .uTuwIrrn Into k SSpiSSa, JL J2;1N r1- 1 Mrnrfe Ijust VM; to Itelf --jWShv
I WahSiJh121'a??fc3ettSS3r5 eflk yfSlfjlC W 'hira a rai2DU; OR S w!- r fllej ' 7"Ba?;Cr '
sIMvelma.s6mecxmjriencc tu the 2fcreert . A-t0' ' bamwthctwi:d dew.wK-j&t li- "" SerWI.a dPeVlia J happy if I ever go: x fcar rhasc t 1 ifKHLWP? ft? r' G
AuslBts;IUiiuk.IcahItirnisl!youiitocklo suft tjSS' IszVa?c &ltetts.i UrvaJiiriqviid ISjgS3MMialaaw Somebodr." I - IjaaaPJW ttli)HI HH Hi I '-V
'. - " sn. A :hs?Mliaihhl aj: rreSae a. -K-. -i. .-... fTViiBPHBt ', ,fc&5 J0 ea .he gJaaalTTTIgJ .--
I TTAni f$in-nrii'r7fic37nsef . PZh$- even eifc wl wnboct Kaste. 3?n die faracr W1E ftftlS IaaffAlAf vi f I fT?TTf keeper, msiacalingly. - &&t m .SHOTil'Wl'r:
M' 1-MleefcSretnifle - JKggM-:4feS5S HIIV If . -'- know wlaorag a jjeBP v;.:,:,;: :. .
W " ?Jk:&; rsv;jS1' 1 ?5fH4i -c . - . - -,.- i-?-., vfc SSiH-'f . - j-MtK 4 - 1 "t s. i t f- ri .. t3- - -ftftVi ,aH,yw WmSSrsmi:,, BKmSmwSM'm
r
!Ti
k
:oir n
C'S s
73t.T Sowebodv hft the br of 5e oorrai J ? . xwv Jau aavaav avfitf r
B?-4 down sad all th .oes Uupe4ert f " iarti j-b r.
tJ . v rt. 1 a r - a.. . x i :u t juu KXJt'Ar j; avnw m Aa.ra,..
WWfldl i -3VTf WiKU JL !T&fl. VV 0V ? 1 , eajfca, MT VS ;a4r
!sr
iff
I!
rftmre bus
f-;Wa 2 tiiiiiw iF53
otfons, Wall P-apsr, ate.
"e
a ' 5 'T "
Mr. Soswbodv. whorv w bn, wlnt dots ppy 9eiaa4 jt ' s- wu
be loak like? Ererj-body be ar ra$ I JI '
- -S? "fr
to fcaow hfcs. Tt heatrd n Salt j Iwr -'; d W 4I
their wv?w thi they'd got to so dovs ? Jwsapd ? ij fer - . 'fct.
i btrtw52 the aeea at site tfcester 1 9? tfmj t .? -fc- t
torn
sow
fc
vl
rm
i
jav-Aa
t'5F
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
LiHFni Tu r ' XflCWV ,J9T:mKr,m -'aT' f ilMM-iMB ii r . T - ' r.. -." A'HlBfliHIHUiHMB
fe.-.ur J