The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, January 30, 1879, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,f"
A-
The , Red Cloud Chief.
1
-..t-
- j.
" ftJaY fiBOTHp
"lUmml Vigilance in the price of .irrry." .m$2.00 i Vrnr i the price . Mr f7.Mf rAiVf.
KKI)CMX)lM)WKSTKlm)i NMMAMvA 1 lim.SlA Y. .IAN. 3 l7.
... rrTV
N0.3U
VOL. VI.
It tll.t.ltrt. RV MV THCK.MUT AT
ID
NT BUY
' &
sBST
BaTWP
r
H0H1N .V SrillNKH.
r,lllr .nl rrii''"
J3 5:?rjr, IsTatiaV.r la AItaici
AitvrrtiiNK Kate
-
I.tbr'Al, ami will Jw madt Inowu oo
at rHeilii.
J.n.l a.iwrliainj: l Statute rate.
All iiai"tu lrit!Bjeol ui
pal I fur in advance.
ral.-rit krtdaaet fala tkali M
frtMlrlr "111 .Blr a ar r atlr
in .tf ik.it?p . ....
tfetl-twuijiaaJ Hut. an wall" el t.aatal
"".'Jua a. art t Tl"n'bW ("'
..r,.oUiii atr omrnlat.
.mtiuir.il M. ALWAYI .La Tr
imi,
I a) At, SOTICM I' war Una.
jm.tV. t.Jain a. aarff aa Mra-laa
in ruia. r
O ill ci al D'i roe t ory .
. OftfftlWVWS AL
lV .... I,llk..iaairna. v
il.l Kami U ...Iklktia I
tT.M P.aat.r
0. Jt tr.
tUioJ iUWi. H,iai.auina.
l'XKCOTIVK.
1 UII'dNANCK.
f W Malik
u M ILrilMi
Hll.otHkU.
AeJltor.
Trm.ar.r.
Alt' B.
A L. lUsiatMii.LUtnU.CBi" rub.laiin.a.
ihioxttn
JCUtUtAKY.
. ... II. ?i.,Otn.b.' CMafJ.lll...
A. lM. ,'t''m. ..tk) AMutult Jca.
VKrtlTBH COUNT T
t A Tull.y.
Canal? link.
a.. II Jt.
v. I'-I.
rt A.l'o...
' 1. Sbrf.f
itftluiar.
ftbkt JbJ-
rktriff.
lrliil ni'k
i'vriur
H. i..1Unrn.
Cnaiilf llTof
. r. lull, ) , .. , ,
, r. (r.fy I
cut mil titnrc-rnav.
BA ITIST -Ri. . VK1HKR r lf
'tf! laid xail UMMtb3a4
I J 411. fubbjth In -rb-(Blh Mntolng
kil e?tlnr. nU Mifk lb. ta4
lb inotnlu til !
T IJIHOIUITJ ll C. Kt.ILLIi
KKIUYifM
VJL lrt w,trf. lu iba CbUrtli ,
phlitb. ll.tntlnc uturvlac MTtla
with lb l'rpt)-ituB MtiUu.
.Ml. rif inl rrrrjr I vp t II . m
ta'4 r. Hi 1TJ. 1Wf Cr Nr .
t 3 t. m, ( (;?k at 3 p, m. rrr tu
wiV Itfruallri'
I, I'a.lon ml ItiliiaCkiiFvh .arb
likvlk Stlli'Jll rrlfn
hlllJ111.tl'Of Atf ! f II flttVut I
.fun Irarn itirt.M tttrr ILunU,
Mhluilh Mibnnl rr.rr HbblU raernloc
o a..ati. .. 1
.mm. II. A. noritn, hoh- 1
Arrlanl aiifl Hrjinrlnrr nl Jlw.Ha
Irt.m lit Ktl taMd I. .
lli.Tii lntf MouiLm. VHBw4r.an4
ri-lll T a, lit, lumlay. 1hnrla)tj
.(-a . uiui nun ArrnM iinj
Jar at A : in.
Jl.kTikii lct Moatkfi an I Tfairk-lo at
; m .knlir UrUbw4a)iau4atur4'l
I i , u.
V tLM, rdf " M.qU;i aa4 Than;
I t i C-UI. IJoltl WrM ItJkJ aud
l,,iri Van.
Jivili Ki.i., UrntaKUf, TbariUri
bl ?.i'il)f at 1 a utartlv' JlimJ).
tJbMiia.li4 JriJjkt iu
kart. I.ani. 1 mbJji. Vlrrt
u.i mJ tTKla; tT a la , artltM luif
1iktf.lbar.J4y1 ana aun-ltf at 4 n. m.
t. Ii c l n Iruio Urn, nntil I . in na !()
K.BirJrUiiitclui atT i.S 1 ta.l
.Nfc uf. ii vn hui.tar.
jr.U.Mc.Mrr. F. M.
MJCimiKS.
1. o. o. r.
KiDCVunL-irxi.So.C) I OOF
kfnmtrr7 alJJ' BUPil
'Ibt VaMiain I. ail. Krmv.nrf
1 olbtr lw.'nartr4Ullf UTlVaJ
fllfwW I?Tl,N.il.
l.U ITiTaa fa'.
A. 4c A- jl.
M i"bmIt ' U Cl"ti,
XXlstrfB
IIMilwb.-
foil lu.
M.O. Vllllll
XHllnr witirr. la
vvl (Ualibr. a' j'tfUIIjr larllat
u allrn.!
J.CALVUW IA.JI.
t rt I" Sa r.
HARNESS SHOP
JbLbb
ILLER
Krrpf rootfiily oo haul a fall Hn of
llantrt Cullar. t?ddla, W We,
Hsnc stikfis, Coutai, Hre.lt,
Hanxa Oil and c.rrythiux
ufHahy kept in a firtla
akep.
Two iloor wuth ef tha lank.
Tz Slka.; Caii ?rk TtlifK
M
""tr "
. wllGsSwtft'fc,'r irf4
vosiSRss oiiit:croi: r.
Atlmrvt atLaw.
fc".r."s"uilham
ATniKNKV AND IXH?NK!,.
I.UK AT hW
MH. IY Vif(W a rA (Wfi
A A7hJ.
0ir id .tfVff' ImiMiity, Uf iMi'r'
RED CLOUD, . - - NEB
j. n. iviiicnx
A 1 TOR K VAT Wt IU &.!"
A l-r. 'tli. rnMlf lllJ
la. OBMaaitfir4lul Ui ' ilr.
GEO. K. BANK J?,
3Ln"vyoiN
Mony to !. A'mfif'im RnJitr
UKD CLOUD NKMHA-'KV
jas. laTrd,
aTTOItNKY AN!) COUNSKI.OK
nil-.w. JunUl NV brazil. Will
iiieU Iq all tli Coin of ilie italn,
I'roRipl attention t Wen to all lulif
rntruttnl lu hi ran. Ofljcr mi tin
cat aidf Juniata Arcnuc, July I ?
I.I.EALST, C.W.IALXT
Afi.tl..tM.ll.R. Lao I. Mt.rr PaWIt
ATTOI(NKVJ AT I.AW,
A17D ZIZAL Z STATS A0IKT8.
Will prartirn In all tho Coarta in
thl 5tal aud Nnrlhcru Kama.
CulK-ctiutiniilDtiititlyattciiili'd to aud
Corrv'xitlci viih'iiimI.
ItrJ t:oH,t, tfrhrttlcn,
PHYSICIANS.
HOMEOPATHIC PHYSICIAn
i U. 8. Henalou Siucon.
Orncx two Joor auutlt of tha Court
llotts.
1SS CL07D . KXIRACZA
A. P.McCULLOCJI
I'llVrilCUNaniflUltOr.O.t,
Had Cleci. 5rl,V, n-. .... .v.
Wta.. i MUi
" &"?'' StSTO.
RlltllS JflXhiMOikm
il ra rT
115 nrtiitTr .v n,iitir
'JL'" " 'wvif
('Articular ittcutfon civrn to hnp
wi'ik. an) cdiTin tuaJe to nrJrr.
Wrlaiiitinr iScialt)1M
hop r.t of Iticliarilfma'a liiiildltifr.
BEDCLCUD, . . . 2!Z2.
RED CLOUD FURNITURE
-STORJE-
JA3. 6'Al.VbKT. I'roptictor.
DvaUcxlcimlvrly in all kirtJa ol fur
niluro, puoIi a llurtaua, liradti ad,
lablf. (Miaira. Mirrm.. ami in lari
I "7'nll'C ' luuttd IB a Unl-cJav
iiurnitatK Mre.
U1VK HIM A HALL.
Hkl Cijvu, . . . Hm
37-lyr
Hotels.
VALLEY
HOUS E
Proprietor
?;; CLOUD,
XEIJ
New Eiigland
HOUSE
1. X. PC7Z2, - TnftitW.
IiAt ii the eenitr ef tt ehy.
Guu top(4BX at tbit ban, wjU
tecsra the lot ef ms)Be4tiatt.
iHASTJ.NGd
.fEU.
, a, ,knr wh
or tnr
tJITV llruxKTOKl.
Who It too t.u) t ihf an -Ai," '
J. SIIOPK
DoaUr
in "VVnUihos
CJltn?lvS .ltV -
ITT
Si'.Ttr in. St'.ttr r.Htl VTati,
"ptcUtWi. tic
WClUniKdl hKI'OJ.OL'H. Mil
MtrtH ! .4 MiinM.
DiP 4)(U al V
KIM
If you tin. .1 ll I'o.t ha t !
Vrnr.r I.ivkrv an I l..t Fnt
?taii:iii lUxl Cloul.
;. 3 res:, .
SS3 CL07C.
.H.MU.lUA VAl.l.KV 111: 1
-nr--HKUKSHIIIK3-
0o II. KnurnT, rnoi-'ii.
OrltiiHt, llurlun Cxify, AVA.
Fifl phoic' pi fur al, Uiui
Hamlin II, Oia'titiy. MIwart;kT iJnkv
of Aliwond. and I) I raull altaltia.
Any our )nu irrlr , mi caialok-iip.
Wrtio
f.r ...r.ir..Lr,. .SilufaCi
er,lor.. .y. A-aly ;
Kiiaranier
Photographic
ST CJ.D I.O.
MAS1INGH.
NKII.
1.0UKSC1.AIT.
City KxrM aoJ Dujuiau
Will ilclirrr fcfxiJi t any turl of
llmrity with liruuijittiMt attj ilia,
(latch.
A hara nflha public ptrotja la
rercctiully xlicittd. v
CblfRt" ItMOIiAbt.
FUKBEK St, COA.
Ml;hCIIAHt 'lAILOHf,
Will A. any rotk n 'lir )i fro'
tnily ami well l.aitt a.nl numI
fa.hlunal.lt cuU Umiti-,J Cwtt''r
ainl fiitiur a ,vcnliy ahoti or
Johnau A Crtp' i.l Clou, Nrh.
" j. p.'cuKirreit. ""
I9rnir aTtairi i;i Mwal
VyjrM MmiHltr.
ft. H.. ' iaaVlat 4a a)M r4r4.
i " "
COME!
LUMBER.
DIlV MJMHK.'l ASl'rX'lAlIT.
TKK 1ETIT)K M A KKT.
bhtM Uanl rrlra
-IY-
nnr cim:d
jfrr-
ariiT.jyta.aaa-a t-v
OtTiNovar hnct' tot
aX3CLCU3 VIS.
WKI-L UOKINO
, I' I
Atf ttrpttrtJ iHftiiiO U Ulr i
.hill -rrt.
l,r. UHa
ISAVAl.i; -
- - NXIUtASKA
TOWS A A I l'OV. Jtt'
" ''
-Hit Ml all'lM ' ''
wW llH ll SaW till.
( Tlir Nu'lftlU C il l lfj
iii(OMr ll'cl.tn'i-wU f'iT a tll
utl
-TlinMUr WwVW AVicaorUul
vlllo Ky. l on our taM. !! an
X.
The woa mir (Jrwtl l.a
wumirl a,,a our ..,. .ill ,H0
Mui a .Uftrtni ....r.i l.. ll.-)
ifftnUhcl alike,
th n.w.t....r. in thf J. H. n-l Can
a4a, anJ 1. a alua...o tk of fr'
j(tM
' , , . . , .
WkJuvp rrlrr nBnpyaflhp'
'
0.K. Hw oI.hi. tha Annual
vi,w ol Ou.jU nl r.n. l.nr II.
' ---.-- - ,
J luiliatinq. of llo, llllior ,. "J
""V .n' ,. . ., .. f..iMlill.tH.MMii.luwR.irciiUli WW. I U M,,U wbuh
tliau u.nal ll.i Ml l.ulliu.t our (. am a, flalrj iu4 Mh llial Kt ik
rrailrra ill fanloii ua for arc ui Tha r,.fllic . UkMi Rhm lh r' ! l.rtl. U fM .l.rMo, ", Vfctir
oib..I tw.lmj.ol it,. .hv.tu fjr ! ' wan ! lMwWt,M, r i ' '
AonoJ T Mirth". ilir.. hMa. Iiltraw-mui,!, fj,w k.t,,
fran. lil Imu one .lay lat vrrak, aml( ,J, Vrt4r.ton in 1il if.HK rtlalmy in walta af nilj.U, b,(
lally tnjiirel. Wi hat not liait.f A i, (Nmimlttt rrtl at flill'i jy(tllii on tflitvtf tibu, h l' jH
in Mint rxirnt- Vom iMmmliUM, ii ti.m m f J tlt inn lo wHt the tuttiy of
Th wk man In frml uf Uul ji'rna.lll It. Nn i, a Mil ti'raw Att ;wUi In thu him liht. I U ,,.,
fiatJ'a Mho iuinrl nnliU hti'la, aihI lu ruhiMt ilia ttto In lotoibulm jilh tha auilivtlijr of 1x44 hI(, H1H.
tlmn IwiUI or hli kh.iuMfr In o H'uji U', In hl lhdairolaw,at, Ui hi ,,,J
hal witrtMuni.nl, J nvl r ainal,m unlr nMillirilont wtnJ tkUMk', Artl h t ittial . lyi Knl
Jo j tli Mino Uck null ll.t rroowiM l vili llm iikji Ji,f ( hi, (j.
(Jci I' Howrrn irarrr itinwl j '6N ' l" " ,l 1,1l,w 'Xi l U!Ua lr.t
o,y I. on our i.UU ... I a ry mat H'k " (,,, l -- ,',' ,,,,, "- IH .WmpM llaj
Moialtlt, Ittoni.th. nanuiof all mwUi WIOmiU Un.lM vii-, q. MrM U a iU,UI
MMUkiaiH ... ny , ,. n w pn.lill.lt th ilfto In rM" "'I" .lw M. J.
I M!uii.n. ..law-ill 10 Ua '",,,,, .,wrM ft .M.UiUiolwU.,,,, mUUk pn.
', ,,n'rK Pff,J'C't' ' ,v,rt lh aaj, Mlk with Iha rrM l!1 m,lTl ,,r" f" h
Thonm u.Mtina fiU Wel.er'wnliwlllil-i P'H J ,S,7 f' 'w .M
MUI.I TaanUa AraonatMn will U .rt.il.llt WJo-Irl l..llH ""' ' , , , '., ' "' "
l,M at ibeMb.ml h.i.n in IU.1 C'l.fl A till for an Au i1.tla Irw IU ij' 'tI- Jn ! T'J
.i....i 1 ..1. .r L.i..i.. ii..i " '' rammo Im1 a . UUL.
mi ruinr-ur run, ui roiim.ftiniw at
lOtiMuwc . in. Tint niail will
Us ruioluotfl by H'aifl A'upllllfltl
ril H. . 1l.otupon All Iraoiitn
ai otrimilltr tiUin to Uii.
The iu.tti(Kl .ml eooiiotiiy of travh'
inc will It. iburotuhly dUiUMir,!.
Tho flldwni; I. paitlal pro
grainiuc.
l"ion In I'hy.olo.y.
.ttho It l laaohini Mjtrapby,
A paptr on the I'liynal coirhy
tf Wcbkirr louoly by ,lr I'tya Jr
H-'i riadiOK by Mm AMa Mc
CulU aai M.a II K. Mo-irJ.
Kaiay It Mra. Httlnli,
Jol n .Mc.M!nny,
K. J Ttgm.
OjraiuiHf oi. ibiiurf MU Jan!
UniuHi .!. iL.ii.1.1 3!iM Jaoln
BI-. rw.,u.Mt.
ImiVilk Irrvii,
Tlteitl.MUn .wi.-lu. fro th,
ww.ikHttoril.il prwli(.n4U Ul
tii thai M'tto 1 1 the inarrh.nl. cf
both .'el (,t.tiil an-! lllr.rtou wari
th.ir Jipailuriv. Trit lUiiff waa atbt
al'rr ll,oi, hut Ihiy wt.it uitr lk
KartaA. ln jtikt abrvi of him.
I . .- .1- .1.1.,.. .L. ...'
...... . . ,.'-n Ak it Ibn WOl .MfMtAM k
nlfht IIUcarr,BV raid l.v wptilJi. . , ,
ukcwufcr.heywr,. ,!.,. t-i ,,. "Mi ,.U. a alhil lhr.
. . . . . a. a .. I lrl... aii lilLloir lj lib.
to U, fi.ylvt Jil wh.l rUbU wowa! "wk of kiJatjo llU r-jH.I, aawnt ll pluolw tf tliw.S..
Jul hav am! mo wyttlf wU "r " ". In th l.r.t tV.aal Tiwry fr tkn U!'llf iIm
Attidici7 U w. oiw Ui pik on ,U JfS3A re.tilJ Ht efn4ii.Ciri.rai, lb Ntwtfw lwav
let (?, Thai.fmo I wa.it Ut l,', M'. A, Mr, tMb.mn, ixA ertU wouH loir J Ikta t b Iw4
la-rtlfhi th iJlr.j.JjB thll ,.JOetXral (Uwr, ha.a. iWl3 cis, ., iU4aiawi Kf Ura4 a,
wrs l.d lamo nh; thn Uwriw. AeUAorwwtd. Tlwi, lh Jntuilti. ty, Tnr9 wiw xma ra,t oir tlikU
cua woaito rifitii., aoJ mj wauim
HilHJ U l.aj.ail'i 1 IAl I W r. "-"" r.-.. -j , . l If l'JWJ W l4 aiMfMn we-
(Jwrii wyaf ArJiixly." I'U.aKrW l' .,Urytl (Ut KahwaM aM 1,. JP
afr.y Hal will Lar. a ti J t-it. tullww UodrriU CUim'tVjvf, nts-i Id 4 f .h.l.-l wt.W.a" .7
llut'tU eiMeifa war ert'ldalbi.
ThtwotrwliW "My Cb.til.o-vl
.r.' Vy Isit; V't3k t fSSUeM
ab4 tjo3rv lr tTy skw.
Mr. Jb Jam r CMty wa yfrwl,
wcil real 3n4 t1 rir4, a&ri th U
rj '
XSL, k
1
-
Chill f K nf riit
fa INilia.
IVr iih ftRnN r?tviit
& lut hu)rr viAt U il, IV! '
We tMi.ur,tt'lMrrir e lot M it ft
waIwi Ii rtHr!-llr tfK Hrf"t v
f M Crtull H rtKuwMa. w hfl frc'idl f Ui a flW
u xt Jf itTM4 tsW-vam x Utf n ii'Nl t,4i
m ur4t Wu trHM ilii,., W h-H. fur lrV UfsH
tiyl.aul Wt MwMHlf rjr )ii 1 W WH,
M tl altntl4n MM IwwWiwa aliwV Tlt4 k4adh, AA.I
tin of 1W.rt.l C!i(Mrn tMm? I.t HI Ur !, f CnW, OR
(Vl. OirM t ' M iU iljr
w t4 tan It in Ut fr .i-imll lV tlttKSf CIMUW
iliniiu
ii v?;vuiut; i'ivii H.tHii.r
uvf, tj,, Mawvi l.i.'iuhuhp nun.
mji In imhI iinii'Mti, l iliij1 lal a
,,..al4lJauJu.w
I ti .i.vi Jj' ,Ai.U allAivt I !.
tnTal uUjr k-Iw I(H MiiiHdlnAa hjr firM"MrUr'til. ml
.oi; Huii'lr at tUr mI.iwI m it 'nUfl t nW Ult. Tlu
htfit lt lifl inijjht lr w lb
iutUiit lIJ tlifi.
Herat
1 ' '
fm Ifrul"!' wgrn'iifnl It iV
l ; l r iUiv.M..H
",:,- " rm.:n 7 V ' ""
i mil. arc uiwn HT i-imMir, vt n
" v ." " nuwrp nif.
II .. .I.i .. ill I .,..!... I.l . I
' " "" ""; -""" "
your oituuiliu fitthar tvart lt
llm U htil ill ia WHfoJI.
... ,' . .. .....
4 U W))w (no m(,
T,, ,,-ltf.mir C.ttimU
Thmiiinoniy or your Mm IMtnmil
,M , pMl , ,rr,ff., ,t No
' '" '"' ,r
uora. abl rwomni.1 that it b
e..
Hrrl. ware neWcil l oPmJ
to th (J.ncr.l Ki!
TH .......... . .. 1 .1.. II 11.. ..l.
.aiiTi..pT 1.1 niw ivf nwwiii
Irn In itumUIiiif on i.nthlriic It wuumI
ithr nd Owl, foiuloili tb Ikalon
TrMcrli of ill ior of two IrUhw.u
,. . 1. ..-.1.. 1.1. ... ..
IPinRrnoiiHiniiiAiiifiii iiwi n,
l-l llulli lUll.fily k to bli M ,
pit In irrrbrl) wall Mt rj)
I alrlrl, "Ull. HlitiitW, an' I mnl
a a 1 a a a a ill. a '
loalowMy.t w, Hut lth ' ' lwliy,"
rat,'' lr J.ioic ffitlil tha Udla. "1
foul) it wiJo'H yn til o "
.
I'lnsiii, ihfl h'ir'lrJ Mormnti
j.,, , (,,.w. Jn tvUiAMrajl UU i.ar. ar un ... . L. J '
flf,h,,t.lHBcfthS M-rr-w-.fr fef liiiL U JZ!T!:. .
Cirt ortbe IJ H. .4'Ari, Hiry
We ""-lr bfpiH.t nj.y U
- "" - '"""r . ' "' " ".Imi ll M!.f ,h .UW,Ur.,
"""" "' " '" "" -- --
briOK th alxjMloMI"H t a tnly aixl.
-.wi. (. ) Jafn).
Tho rotl'Uo f th liwi U (roetl
lr.tf I., m .ali.fV.lfiv u.iijir ail t fit..
"-'-'"""--"-
, . . . ' .. . .
llprf Jr, 5. K, JJroww, of Mi.Wn
oftirew4, ao'J Mr. K I Kj4y
uf Uutislia, of t. IIW, Ihy r
ptf'vr''I lt.7dutMA tJllAl.
ly, iikal atvi iultiiitfhxiy. Ah
lA.lylwotiiloflh HtiIk IU
rr( b v! U.rtti l m vrlcr of
'
jS..
?y
iiCTi. .i
IM'Ti
in WUpt hMi IntfrT tlia H l,tt
.iiiv. kiU Mi U U(m
rafnii.r iimU, il.i llt(nml
I Irtit 1m a Mtfll iKtl lll .t.a.t !.. l..i
illluj. at.t k lk.1 ilia i.t- -r i..
rr, Uii li a ii fK.n fivm th tv'
viM, ! la. ttt ia(tllf aliKtrl,
!.i.u.....i. i .. . i
l ml uhlr in htiluu f iuL
HuC'twaa-jr ipn tmaf titltvM 4,s
lU tilnlx cliMr . If
V ih.y U. w ..i.,!
'"' T "" , " "" l'P
i jTiimf III l,Utmtl wf .A
wiWI ,mrMf,
.Hm kAml,
Tt LlmuMr Mi.iiMK
Tk IrM MMUf of ia,lart
rfh. m, i uHljat u d f,, ,,,4
IVfUkAVtttl'.LlAal a.a.k Ai
:'',' itwmiw. r.T
,0Mu rnlt. Mr Jg , U f,
!,n 11.. . ..:. "--
-1,,. . '' TV" "M" npwa.
1; -" mi .nwwi.T, Ai.bH
JwH rHfcf 'Th 0M1 a
""'' t lb lul N J't, firJui,"
'. In (If, tw, fcf u4,f
Iifll ..... lit. 1. 1 ...t.l.. .1 .. ...
- " !,,. 1 aintva lliaftl If f, na
ujo.l Makailin. a It'ttuMm'
mo in imu, an w,,ft 14,40,,'
lal,U,(. ..... 1
-"" ' wwkhwh frtUfii i
rtHaWa ' AotHt f t. i( iaMlta
' "A V'.o a ljit'-, ,
"" "toff, "ChtllWMl.iMerirf.
"
Trt ill wttfl bll !. JaiM f
b if. ortow prlj, nl fa iUll.
firw, nw ti r.t ur'i!rf4tir f
f I.IMMHI- M.MUMr. J. If. ot pri.
thwifal h.II. h r.w Tt
;,, u ,H ,w, w-4,fcf
tmj.Kt.il ILI KuktlHun, t,& JUekt
&, air!, Nrw l.;rk,
" awafc4 a4aaHkkV4MHMB1kK.-T(7IMaar
Tt lWKT of U llN MA
KJ ajtt.1 d.raup in Wi.hiHjo.tt
oerlliO'i'i.il;f of A'jtjtbiru f
taiw. Mmf Of IViavOttifo, ('A
an tar tho prni, tuluUhU
4uili(ti hiAlhraa (h.l t lit ilii
lU piny Jt IiIm rf, to i4fMaw
UBpt of Bdtthri wrAtti ftt Hw
04l.fUaM44a1aWai itf, U$,
rVf-rf tft?ttm4 Um ''mttfac
ttm'ip4&Ml KU ) ta
(rt iiiimitmH tA tkr t
1'
;k
S
I-AJ-
U - .
i' .C -
1
f . "
tf
ap' )'
MU
lf'
.J0
t -J.
Jt
hJ
T
'ft
.
,Y
r 5i -
.'J
" vl
a
K
at.
.?
l"Vi