The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, January 23, 1879, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'A
"'" " '
Vw vr-
fHE
jOUD Chiee
n
JlaJHjj )
li
''ft"t)f
P.lamit Viithuee i thr jtrtce f ,'H'," $2 00 ' " r t ' rr. I thr KrH ('fauit tktft
IJKIUMOri), Wl IM'KKTO. NUIHKV iiuuisday. an. .
iMJ.VA
VOL- I.
i mriNHii i m nwjiimii.iiii'B!viwwiiiiwi'i'H'Wi'ii' a.i aa
''1
'l
ft
4K
h
M'HUnuivi.rTMoiniT-ir
tw. v, .tAA.A.
HORIN A F llt INI Kit.
I',Jllor Hf4 Pr.rllra,
1 .l-..ll.I.. irnta
JA !. and ' " nn on
IvtO irrtllwt t Stallltr rr
A1 I'tiKtrm .itlrtin:ol uiu.l
U (iJ fur silriiic.
.S..il..t J rjt ;"
r, ,ul.rli.iH e.trtrtrr
Ik.toiuir uJ MUt. on atlfil '
fel.rol
la do r frfiinlbW tt t "
r kuIhd if ur niftHiBJut
W At til blli voiiau I.U.rt BI
,uh.UiiUo.. AtAVAY
I MOM, NOTICCS lo ! Uttrllis-
MttU huu4la ttr ai WoJunUr
iu ..lulu
OlUcini Dinsctory.
Axin . UmU
r.XKCUtlVK.
il HI Vl5 NANC. ,!,J,1"!-
.J tlMtmlr. " ."J."?
) i.lrtU A.Uuu
u.M Qtiittu ?.,.l,.!'?.n"
Oliwutlh, A.U,, U"
juutu.Aiit:
tV l.iX.Oaihi. ITbUrJmlB.
VCilSThR COUNTT.
J. A. lall.M,
L. U. Jmh,
J It. ttlllnx.
i.li. I'd.
A. A, Hum.
k. h. bWrrtr
U. t:. Ihwn,
t V. lull,
I. H. I.ue.
V r. Cty
Couutr C1tk.
litMurr
l'rtkt Jui.
fbirnt,
fbel 'u'U
Curour
C'suatr wej'
Cal) CoUiCullUt
IHIUIII HIHKrroNT,
)
IAHTKT lUr.il.O VBWKK' linr
JL Hit i.i In lb i uuil IUuit)Su4
mji IT, Fhblta in tcb uinbib luorniMI
o4 ttnini. At ull nvtk lba44e"
iwib aoiin it4 (uim.
AX1
TII0UI8T H. CKKlLIiY,r
ten r-rrtln in lh tyunn r u
,kik.iin.mmBNiirh.'
Mt. llt.Mnl ttr Vifl II in I
m i t: m 0k Clh t J t'. u. icr iwu I
ikj niitmaiipff. i
Ht'oiuMiirrHiiiAN.ii j si wivi:
1 7 Jii'Tlij f r in I6 Churfb tch I
i.Tl,&h lt.rntln iu tMiid J oil.
lib lb SHftlxilll riltt
u,.,.,
lum l'rl,''t wlin rnj Ihi
otilit
V 1.1 nib Bdo'tt rjr 8lbtb aarblnf
alia. M lluirl .1 II
Jlit. 11 A.Il'i-il rtupl.
ArrliBl unil n-mrnirr l liu' I'lrtlVillir Mlnlloil SIvHl to lifii
rini ilir Hrt riatnl ! I werk. t)d i'nffin tuidc In orJrf.
ItikTi'tJ ! ltiJ.y. vJuJyf.il
5"riP t
I ii !! ! MohIjt nl Tbdrl) t
7 . r.,liii IHfH)aui ninru4
l ', i,. ID
rnuiK, oDCt.MjnJit B'I Tbun
I ,.atti m, llulfcf wrt InJ. mJ
1 .) y iu
.1
J. .i Wani.t. Iium TariT. TbmxU J
ttl ri'j)l m.. &irttM Mauii,
r4tif4ji.Dj tri'irii. m. .
jea..rt. Kkv'.i I im iMJui. WVIb...'
jjuiul t. uii7 w,irir u-
ji.,iirwii'wo"'i"'i'.i.
t i-tii liuif tin. uunl I !. iu.oir.
...iftrfir'iitruittibiii ; inn
i. ay Utrfr kuiu 1om ii" 12 w u.
JV.n.McSirr. I. M. I
SOCIIiTIKS.
I. O. O. F. I
0 Ri. Ci. u Uisf. N'ft.eil 0 OF
fTJptb 1ik.iiU lall. W.wkrner
(i.PJ . lPTtm,.S..
c. h. rt.Ti h.cV. i
a . r. & a iff.
t'N.wrl r V J ) nrf
X1iiI'ii.w Vwin f tttu i"
fT,l fUbilibr, r t ''r inl
kUnvl
1,T l 0 IT,
.CALVLRT vw-w
HARNESS SHUP
ISLLER
fefmltlj oo hw.a fall Un of.
llanMM ColUn, vid!. Whip,
IiKrM tnkr , Oiiit, iJimhcs
riarrw- Oil twi ctcryihiiK
twaliy VTt in Enl'Cl
)infi
Tri Artr ir,nh f die UV.
5'.d i-.d Tsn.
I IVlfl I LTD XlU U O Ji LUmBER, rc.m.flfc p,n ucl a j i' Jt.,U ; wkij jjj,, Ml ,
u sixths on: ''croft r
Attornrvi attaw.
J . S o i 1 1 1 ; u i i
ATTOKNUV AM) COU.STI,-
1.1 lit AT I.UV
;.iiy?virftta.iT.w C..rf
REtmOUD. .
NEB
,1. It. U'llloox
Tnnvt;vr f.rtu HiVa--
V V. f (!' tril. I Hf .11.4 li.
lit on iir i. U i '
EID ClCW KS3
(iKO. IA: HAN'KS,
HKH CLOP I) NKUUA'KN
J AS. LAIRD,
(XTIOHNKV AM) ror.N-Ki on
, f) ( Irt. Jntiula ,Nfl)fV Will
ii ctii-e'iii nil the Courn nf'hi ii
riDiui'i Bltimtlflii cufti in ll lii.ihf
tiitulnl to hi onri. O0itv on iii
. ..I I . i.... I m
H.5.SALET, r.T'.SALZT
Att. II. i t K.U.UiU. Nci.rj I'uUlf
ATrol'.VI.VS AT LAW,
a:;d el'al s:ta:l aozjjts.
Will trn tirc in ll it Cnurm in
tlti SUt iti'l Nnrllurn Kni,
Colli-c(miitirfliiiiitlp'ai(cu.Kil lond
Corrcp4inilonr HiicHrl
jlitil t outi, ,Vnii,a
f H YSICIANS.
JT.'iv. TUl7f.KV.s7
HOMEOPATHIC PHYSICIAn
, " ) i I'lMitimi SuruHi,
OrncK io ilixir fuutti ti tlm (Johm
iloue.
flSD CL3U0 .
miASEA
A. r. McCUIJ.OCil
,,,,., . ,,
,.
ticro. Mirwia CC: ererJcia
r:wrop:' iter.
RuFas WiUsch,
ftiititTf!! ScJoiittr
trjrx alminr a .S.c.iilt-Tt
SZOCL075, . . USB.
REl) CLOUD FURHITURE
-STORJi:-
J AS, rMLVKKT. i'niniiiar.
... .I, .1 . .
I'rw rnMvi-lj- In kia-Ji. nt lur
tilturc, fucli m Mutejiis, llci(lt.ij,-j
Uli i, llmlr. .Mirrftix ami in lif
iv.iuii , . miii'ik, aim in iiic
vprtliini; tu bo louud in a lir.t cUm
futniturt) rtore,
ll h HIM A CAM
llk.1) L.IOL'0, ... .S'nt
37-ljr
Hotels-
VALLEY
LaV O
" "
ItEU CLOUD, . . .y;fl
ISTew England
HOUSE
IK'te4 in the eemtr of th nif.
iHCnn tht Wm of'ca.a:&(
wir.
xn.:&iitioB.
UAsrusos
' i -wk? I At w
'" ' ' f Ji
JI ., ...... v ' f S Vl i3t A
'i f ' jf
"m"? Ql-I H !" ir'P:
I
- r rwr
CITY It&rin-MTUHtl
Wlw i im lti) i nrnf ah "Aii "
J. ssiiojMfi
in "Watches
t:j, Cf.Ttr &a liirjr ristt! Wt.
wKHdirRHvr - mm in.01; it. i
lUftWIkf llt wl artNtr4
HO mOV IIV.V5I1
a mi f,BVi;it
Ifl-nuiln. J P,t 1,4. .
'"ntrT I.ii.h ami U.w IVt t
Sitiniii Itml CihuJ.
:. 3 rwr,
.1Et3
KmtUili.ic..N VAM.KT iiium
-HKHKSIIIIIK5-
fJro. II. Hour :ii"i, . I'iioi r.
()iUhh$, flurhiti Cui'jrt A't
1'ifiy r.lmio5 iic for iwle, dum
Sou.lm II. 'hiniii li'inntrV, Jtuli.
nf AIiih1. dh.i I rutli kii iii.,
Any oiif )in n'lur , no cmttUguti.
Wriu- I'.ir inr UuUi. Sniurjuiiuii
Ktiitiaiiim I or no u. & Wtly
p. ;. WTHKM
HhotoGrap3iic
ST U D 1.0.
iiAsriNi;.
Nl!.
I.0U1S CLAIM'.
City Kxiif4 awl Ui.juiin
Will ilulinir fi,0'ii t nr jurt of
thortt with iimiutitnra ami lia.
patch
A a'nam of thu tmlills uliutnD l
f'iitctlullj olio(it!.
ClifKi tiKl,
MntrtM.srT.il mi a,
Will ill any w.rk m 'hnrilnn ro.
llltlllr atnl Vifll Ijtlt-.l au.l umi
fanhKinabio can rn.-ujnt.-cil. (2umt,tf
.J fl W4i-7 U;, ,tr
JoliiiMin A l'r.t Itcfl (Viiii, Neb.
,
j. v tfJiu.KTf:ie.
i)rlvt fiauf Sign ?
X. fi., ,V 'U!lo bImi 4fr!..
COME!
LUMEER
DRV MJMBKK A 8PR0IAI.TY.
TH H f.T I.V T H K M KBT.0r ftl4l ,,f fW)- fogji if ir'Ir
.mil llr"
-ny-
R.aSiSeSfC8
bun euutii
KR
iTI'OUM-V l 0
"WKLl". IJU K INI!
v v O.BtHarvoy
INAVAUR-- - - NKMHJK.V
llif nuntjr Ml f WVfrr MT,
U ntujil in tl.n onmf iW wnl
tifl the ontir, to ilfi
HrlHo4 ittey TV lM HI tta
.-. 24 Afl btt Ik !! hIiU
trvH, wUtok nifl fwrl !l m witwr
WIK lH)l.
THK ? 0U.U1
i
IhiU ymmn ( ml (Vt. lWf.utlry f Urt H
i " i.a.. ii.
,U, t'Mr ilt VV H. ititM. Ah4
(tN U Iit.l UAUr. mi ilit
I.Tiix.r.lMr. jm
Ilia fif.t tMlW4iMi.ii Mtili tn.llw avi
MtiMMl ,h VkU. U7U. Vf Jo
'lint lH H HUll mil HJ 4llAd Ii
lir Hfim (?iWi inKiHlr, ls7J
ln flrl IhMI .. iu-(m lijr Sir
nM; Tlir. Ii mto f l
iimvI wutt li' Fr firiMt C
time ihi trtlf iHiifcMnjj. nt toiJ,
ami tlmiiK lR KimbkiI" Itml Hlwnl
Ma .rU a u'rnUr un
uy Mil! Hl ttm. ll lr I-!
wtll.iil.taru,imn.'rn.
I.M tir. lYa..H Ui4.. ai4 Ji
II ti ls.1.5-Ih.II lb ( ;J iiLh,.,...
a Minn Oilier bnulln inn luiw J .. ,
ii iuH.ht"" v-.r mi...i ., i m,w' r n i ,m
flfM f.iM .I..I lUlfUal .Vrt Im,.' ,,,il h,lS' w' '
inl hmuuIu. I l. mill .!.,U'1"
,.tv"lir a fii kJ ...ty ar.
,,.t at liy MHii4t l l lUwi.fr nf
r Imhi'mi lia (m ftM. i
r-enrii. UUk t .itni'y m.i
niilnl 1"a wwn ! ay aJMfl
jl.rfcwald. ! iHtfT.a it ! MM
tliv tilf ualat ef rftti nf ifnM
fortyuiUiBltiMiiJiMyU ha til
aHfl.l"Ji 1' tliukiy U.I imI U
i41y ItHpr-n mr
n,.Kty..lHwiClotiII.nie-;i
liunalAf. ihI ill r bilkt. Iwimmmmi
lyiultMmi.lillM.Jf.lMW U.l.lii.
lMrUnnitiUni(MltohN
i,i..mliiat.AMirJ-iK'l.
A itntUwn Irvwi lli nnili llm
fir.t liin'M Iinm no lint tfjtlil l I j
Uum, vU U UiU(twr fr (
yai anl ti twnia jl IM ii l'
nwlafll all ktu.l uioilly kH in a p
rl Mere.
i.J- urt i riMwIt 4u!K J. It
Wibwi MlSw, vbiri Iw l mm "tin
Mr (t.h, jirtpjr.
alM L II Tr .
wan, iI.iMiiilii' ( Httiitt I'm. j
hiiMaJM l!m r U find ii4a
m find imuM4
. intuit
lml4l allai'MN
,. . ,, . .
Noll la lb MwRnx
to lluwoll anl (5iaf
'Jim tmm l)i Ilf-t'ir Hr
havr mVvh a) a Wlinl hH.
,
a
AH.i-.-unrfcHWi.';
i f .1 N 1.1. I W ..f I I ,!
- j i .t i j . .- If aitlfiwl lt$i lh tfJ.
Tl woJlrtMf llfcJlirsiailfw, ' '
or Um, (MiwaAca.rtH-l ,-,tft l lw,,,V 'u "'
Wir by tb Jowr uUr f tU f la. , V w "" " Wwl n 1 1
f !)Uabn(i();M(ii ,lW K MeKrbwI, May
. i - i . .. ,
rJ l fVJUi tui n'if i a M'f
tote room "ell a Ua.
:;l mwll.rvryWeJ M-,
r(.wi.f l bwtwMr mI ae'l j
tiiplrj 1 A tUr Mr. O.Kmi !.
! Itf tjtinvi ut la U)- eJifM.
S In iM ean.i lil cuMta 1j lnwja.
TitrfrMK ibr wr -! 4m "
jnlAiaw ww totttUi
Hlr!Wor5Jwjr,Tl.li!r I: !.,
xliWi '- k aiM i ?fcIB
DON'T BUY
U tin) rr mi i
km l.i , h 4. H M t,irl fr-SHM
VNtHryni Umt ! in t stHMn wttiit irnt I (f
p if i4r k m !-' Vn wrfeiwt Ihk-m... W iit tU t.Mt
ilU M h4'4 fw tlon A l lU 04t OllMIMI
7 tkfaM W MMlth
p tlNt i. Mhte r m fe 4.h.
ia il. mmM A J. I!i
mV. Ii U mik tn4, In m
iM W J II. (.few.
WWH Ik- I kitlia KiMA
4mi im W k
ptMtl MMllk
IS.M.4 tl r-O... M- IU.
IVM.N( imm'm Ual
tA Irml awl wan U r4jf 1 ttv
Imm.iii iH. I llw fl .ihJ tw.
Otut t til
Mr. CtwtaWM 4
iuak; rMii
Atl)4iuU I. iIm iU. M
MhikI0 It l.najf, awl miiv
t i I). Uvu .i4Uii He, uhmI
iiMikal, li knit, im, anU la iha
tt) itt'4 ty ll. II, MalfWl olio
Inn Ux i g
JtmUJ. I. MIDl' laiwa .Iih,.
llww mhmi u l (Jm
' ' m.i: i..! ir- feu.uii t
, H' A ThMHtti, InibV, wW t,
' ' Wm iluiue a tg amnum
tftaMirtai In tfclr Ihn. J
Xl N im lultallt lf 8 II.
lllljal Mil imitl a aM.ttwJ
aturvl)f4 r
ami Mut x wp at J. () IVif'!
an uM hMiUi IImk h anvir kiitlW
tu, aw! aftJir iiicKa, uml 4int
jiurturj.
ii.,,i,Mw. wrf tt,r,4 .t ,U
l', )M, ImtkliBtf, wM Uf M.NU
,, ,,t , wkt ,. y.iJ.
A Ji(y M , ofcrtj M, rtvf,
jrwi hH da. umj rin Ux
UKprttii !(! .Mm Mtlw ifliln
tt- m)im uliik i) ilida to
the fliiaMrtal buMfiM
! Il iitt.l lut.J t Iwil-
rfi. i,y Mwfkl - H ;b4. N
ifl(r lh Iwu tl4Mfcxw M4.' !
" wr WR !
' J i.mr iMiM4 If rm -
.
w ' " 'm t-riwr v
tlm oiW a iw Om if. AJ
-fj1 f7'7 " -
viuiriirj I'limuR.
. .
in ,, i . ,
j UM.,I A..J.WW. Mil.
;: 7:ri "r:
WWW lu U.l IM f
BY M a I
M II IHtff IWUPI A Jiff JfrM( i
., . ""
act. a &fiv IgiU
rJ' J '" '!
a- H"J o In!'"
Ajr.t art li t'llWitiita rH
yt ChhIu'JJH U mk Wrxinipltil
!, .
N'ww w lt hri tU Ar? t1
fwBlllfl in Had tmi mi
t, wf MM nif oiu
J l lUfl0!!rf lMf
iW U
prtHMM r ! l i.
; IViw 0 )iNr m wv.jt
I 4 UM.il. 4h(fi 01
' tMi4r nWi m Tk Ant (
lr Mt ml tlw hi liVil lfi
""-"" "-"7
...... W !U. ...,
' ? -ij imi hp
Mill! hi 4fH (i nf I lit U'
i f WhT V." W,Ml 4W6,i1
SLT, !V" " M
,
I ''W W WwIimot wl ntUl
""l"! W 1 tHiHh il
U kl4H llVl Ri kKH.
'WemmmnJ H tN' Jvwn'tf
H. h hMi (Jim. ikaAft UtH
, t ttit M HatriH It we
MinnUi arii tmt km iuU Cnr
Mm 4 ?l twin,
i Xl R kt id J . l'Jl tlltf
uf our .Al mi Mrlwiat.
lmm ti.u, v.l . muf.J.ftr
jJ.ll ..,Uiy m.14 ..!
' '
,,i2i,wT ,u ', p ?
2lWliNith,M,o
Il 'rJ." .l .U,,W
" " "- - -
AiU". U II Hln41 liM M .
Mir W 6llrl ifi B lio4 nf i.i,
Vttmtm in U N. IIWhuI.
t' a H lHM( I llaa A
WhlOM IHMUaa ft jM a fetfij pf -
b f
'iin (lur U lU Mwt mi S)ifv
li imiI m MtrM no !r J. f) '
lmt Un ) Uw ifc )ii.
Nml ti-l iU 41 AriMltAnc
Umm U lift afvl i,.f .
tomif iA Untht Unit ,f
,1 f JJfl.
Tfc nanr lnfftorJ ffeiirt lino,
UJ Mil, I.M ( Wit duln
l nhon lino fi iJm jiait ffi
yt i liial, It v iMlrmit
U h. K r
o IIk h (a4ii. )t, RI.mN
4, t Ur,, w i Irj a II. I'.rl.
ir mI h-. lf .! 4 t'iM
U K Utjr pM l a ,w iwV h(
ykwM. ()il
iIh
I Bjfr
b kflktw ' Ut A 1'. Mtf&ilJj,
iw i,ii M,,p irf pM , famUt
, ,,, M i,,, j,,
i,. .. ami ih wii,
t1..k il. ...ki-..,,. .1-... .itf i. a
, H. i'i wi pr(,n ii.il .i - inin,
fb.,,.,. Bia,,,,
-.' - nM
WW 16' MlhMM
TJi fiaNt am-IUKf Iijffe
hnnvit.Ui Ut J U. J'm1, ltiu itr
HUuUtWtt lit anl t team litutVdA'J
Mufuitiiirirr4 l,r i i9
r4 4i. '
iM frffW a t III Vllf
"f -(
lliww, tl JAtttr BtV tif J. 11
tu
at Tbrt liWf I) (itt i"J
( ft'lttUHS ttl it tfattlUti fcf tin
UtMf,
tVwfio Le rhtt pj falht
iM ly' llU ms f !nUit.fcJ
writ ttnnwhhi (frftU In tfn,
ml wi Jftur UtWrl r Tn f .
Uq. 4fl tl pSSff UuUt abji lf
hulUumr.
Awrflar naH4 im4 wffrS w'
M
ti
?i
"i
if 8
? ' I
i T
i . r
ll
J' ) III
Ji J. i .i jr .'J3 lJ
,? - ' . JU
l HUalH