The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, December 05, 1878, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 .. ' 1H
A
I
THE OFFICIAL STATE CANVASS.
The Abstract of the Vote Cast at the Last Cencr.il Election In Iowa, n Completed by the
Board of State Canvasser.
IHu U !luo a Ufelr, h) t'ounlir, of th. lul hJI ft th vi .4 I..- . vtl (r Sul ttl.ir i tt,f jtt of tM
trr, lt7. a, completed In the Uurd of Mat Ctnv!tvri NutemUr ,nh
Ytl4 YftfH.
aM lAorlawira. I
limn )) 'l ) aflrt mam 54ft I
I -., ttl ! Ik 1lr)i I VtM.Uf!.. th
itUt that i to Si nim i- fl'Utr
tK-ifi I IV
M.U'J .fui. t4l.
oirriu '!!! r
: i . 3
5 5
J H ! 4
Tf
ht .U,
A..UW
tVt
VXK.
!" It
iri
r.i
I
i
tlMMf 0W1
aaWAkMaMWftkMjayWWIWMtWaMMja
1 U
t
?
i
i 1 i
tbyaA taf.4
OAlV
Xi
Ml, I
ttt
t
f
JUV.
:m'
Hi
tirj
ami
'l
lr
.3
Llaa.,.
MmIIm.
Mahaka,.
sat ..
Marakall.
HUM tilm a
Mm.,
Muarvt ..
tatfeatri.
aaalaa.,
0'lki....
(!.. ..mm
Mttaoatti.....
rocakenlaa
r-oik .....
foiuwai'atl
rjvwfctlk...
E1om14
u. . ..
FW "a1. j4
t7 ..,
T)lar ..
Ui'ua.,...
Vui lloirr.
W(IU , .,.
Waira,
WmMhOU -Wa)
....
W.blir..
Wl mto
Wan,hltk ,
Wuuibarj .
W.tih
Wlllbl.. -
T Til.
U
,
10,
T3i IMl
11 V
t
J"i I -vil
X
Ml
11
-I
lU'.lt liT.77 l''-' UKK7 IIK.-.M 7lll UtrvIUttll ISW! UI7SJ 1 341 1 J
1 131
MM
t 1171
Itiol
I.I '.l
IJ 1WI
!Jt
2, 3111
Ml
re
I in
I r
in o
IM
M MIT
I zxv
MM
TO U
1 lrj
r :.
m in
. ITftA
I 0
12 nn
tn tv
.- 3VWI
lV
- I1M
IT
H
I w
.t irn
KMI
W Ml
11 111
II2S
ioi
1117
xr
41
W
Ml
l
iSr
ITrf r
nw
ii
lirrt
'I
m m.
IT7
il
IM. ,
lH
llS1 M
IMIl M
l II
mil
IT7I
i;
Ui
TT
llf
KI4
l
IM
I
l
in n'ljnu iit iir'iiuw
rni
lO.NGUKSMO.VVL VOTK.
Tho followlti ii tint full vol1 for
R j.renttfr In tmj;ie ct at thr (Iru
rial Klrctlon, Octotr "lb, IbTH, In thr cTrl
CodCrr' lout! DUttlct of Io
Countka.
lira Motor
llrnrjr
Jr(Tctn..
le. .
IjiuIu
V.ii Murrn..
WaaliltifT'iin.
KIIIHT IHTIIICT.
McOil.l. Iloliba. Ikrrman.
5.11 1411 MO
lcat
I'.Tlrt
TM.
&VA
tr.CON'll ItlSTHICT.
l'rlcr.
1WI
. KU4
. 'JIM
Muaratlnr.. lhi
Hflit MM)
Ortlar.
Ulnum.
J ri aim
Joiiaa.
Ilrannan.
TI.1
34.XI
iarr4
l.v.i
aiu
VfnW
(IrlKrf. Sral.
W10
TIIIHD OI'iTIIICT.
UptlrraiT,
Allamakrr.. lfc
Harhaan... IhH
(lajUin . . JP07
IMawirr. .. Jfi4
Uatmque., 1757
FaTflle... 1HJ0
Wfnoallrk. IKTJ
O'Ditnncll.
iota
17W)
!
.WD
h.l
1077
l(rl
8pnjtUr.(Vt.
310 I
V) 1
A.UIr
( laiar
DillM
Drratur
UUthrlr
l.uraa .
MallMn
I'olU
War rt n
iVa jnr . ,
M-W.MII lilmlllUT.
Cuinmltivo. Ulllrtip
W
. (.' ll
. 1744 171
, 13)1 1473
. 11177 111.1
. IMS I9I4
, SV',4 .llrtJ
. 1701 lW
. 1KVI 15
V4 174
r.miiTii i)iTi(i(.-r.
Ailtii
AuilnUm
Ca
Krrmonl
HarriHMi. ..
Mill
Mnii:mrrjr
1'iXtawal'mr
KlnrKoM
..
Union ...
I MI.) llrllika 'Ut thll).
tvt j .Smlly I MiMit or ti lUaruin'a ami
' foiltnl ther' tlin rtitlio (' iriiiT ilU"ii
I lti tin1 lliiniilnl ltiHmln'ii 'I'lii'M-
1 miia Di'ukln I'oram In IiUoM fntiillr
1 . oh lr, tlivri' mux .nVfr n hlii ui hi
' j had. on n roiuul Initio that III" clll'n
' ' plav Kt'onl iiniii whrti it a nriuil,
'.' nml Captrtlti M 1'i'lli-r li-m.ltij; u1 n t
. 'tin Itir. nil dIkIiIii nl Him rrclty if
" ' .noni'y nrid tin) tlviri't nimliWirn uv
lti(lutr it wur a aiii I imv a.i a
thoiKAiiil tiinr. ml It inclllil im I
1. ! (Ii-l rinltnil to ilimitii(rnt tliat llirr
muz nun imlrlot that wihkI rM.,,,'k tli
la uv III imtlYi! ilic', and aKi-jd
I a, fl'inly, "HU'ii
."W
77)
i
VJ7M
i
ruUUTII DI3TIUCT.
bA
Derrioc.
BlakhawH.. 21 HI
Brwwr 12
ItatUr 140
Orro fkUo 1131
Cbkka.. 11
Floyd. ..,.. lniT
TMkUn .;. UOt
flrncJy .... 1143
Haccnck... '"
HarJln.,..,. 16M
llovard .',.. WO
Milt bell..,, isn
WlnbbH(u.r 4.7ft
Worth...... (U8
Wrajctt 18
171S4
Ifkat,
Kuriia Vl.ta.
Calkrmn . .
Carroll.
Cnrrokt..
CUr ...... .
Craafonl,,.
Dtrklnwra...
RmmttU.
Ilrrn .. ,
llamllti)...
H.mUJ.lV...
Ma .. ... .
Kcaallth t
t.l on,. ...
KrxuMW, ,
Ji'llrtea. ..
P. In a tin
' I H;m(rth..
15.T4.1 74.M
XIKTII IHTliirT.
Carjntrr. Hrirttt. Drown
IS.
H
-U. K
i1hh1 Willi
it. i. . hiut& i taVrn ivt t
t(U vi4 v4 lluHt antt
iMt jvix fttUlit 1(cmiI hr-l-l
IWia nxftojr ifvUifci.l Im lh
lavlttalrvn iHt l Wl ttHir in
nuHtWr. til lKr mui ttn a kchUi
MHilf, fth.l mrnl l- jiiwrr! tvm o
rtUnl.l tu)ui) U'ritn iHtMiiu
a.1 HU1 "It It, IniMviilh (hi amall
jh mi iii ihn it imWiti mj li
IXItnUlrn ! lltaTw, 4 llMrHMUlh t
tt Muia 4wn lo t rfitl I
.into lnlir4. hwrt, llo t it
IaI chanr ImHiUntal li Id aHiH
l nun bom) ir vt vwnril jmfclMr
m.1 fltral ti allrtallll In th at loiu thai
th rrlrvt t ta.vlnatUm ! Ur.Wvir.l
nl iTiilir U W rnwl It It lii.
HM..j) til l"f llrr rj'rltl ) lh trV
( IN HllatlH Mltti tlliatl i , ilillir
h) 'Uf HlUl lui lia, lin iavi
tlalt III IVfaH0l I rt full) irv4rvlrU
atiil Ihv(.h iTiaivlnltii mij;M tiit-
liiilirnal It Itoul.l Iw H-Htflitrl at
alsmt thr l( rlltlmi, aht bfll
llil I (lour a(i.)lntr trt'iinli (of Itin
wIhiIp tf luai n trVntyv tn
t(t rlltlr ttwirt.fr ! On liilt Itodil
tlin rtwtl'tlir ( iluall hi .i.)IuU U
o. nrlulir Hr) tmi ripjt tn
thrill la trtaivlrtalril tiifolr aii la titt
Ord lo rnicr tiui hrr lutlr, aiiil,
fhiti iti (oitutUiioti iii iii nm Noil
mi hoiital until iioh, thrr.i ha mt
Ikh-ii a lnnlf intlaiic1 il a HUI.' imii
Uaotlnj; llm itlva.
H4.
A it uor trl m In
rt..l
'in r
MmixUU'il h. tlb, lrl,.l hi ir
(rl.f-r ill urtllllif a lillr t" nl HI 4,
ami M.il.Wh of ihii iut. In tMiiUUllti.
l.klr( iM) nUltull al tt tmnt t.a 1.
flhtr m,Imim "I a tl, l,v )ihi
llial M4V lulhir 4r h Jim I'll ll
llirjr aln'l wt rt at in) lutl'i ' 4rJ Win
.IimMI)1'hI Ok lnr J arnl !! '
1V ,lvft.N4 ."Wfll, h. , U.l' fMj
Juil UX lrfi .i.h a nutlt'i nf a vl n.il
vt I.U UfVil jKkfll .t ll'a lot Wn'l
m in. I (unit ili(ull) lilir II I
1.1. )l.rl Tl.a tail It fll.l ly IV IM.lt
lio rnuil l.t .l rlf ! alkt !) iMl.n iat
rullur luiuri l.i nifitt'(Ml mIUh(
flat, "Ml il t iliWIi ll inM.l .l.i U
ink l ! an nun V arlll ! , ihtn
Ihr) ram,' l.r ) I, an! l. ll aiil of a til
tU ni-iin hi irrrtr a f tMI i l
1M'. il. I'lrtvtlil 4i, ll rtrfflc
lilnr.l) tut (i litalr llirit l w,
ir It llltiallt iljlDC I') lhil. an.l alt t.
raur ulthal intMulllt trllttl.Mrtt IXI iuUI
mil ill I Ma ll.r riill.tltit ImuM llh hi la
Mttr, an.! im tarlltf iTlUtvt hit l( Ihr U I
UIT ill Lrallli
MtKUllt' IWnti llhl lot trrti HMt Ii
liuml"-! nl jrtlt In i.ui A.)lum, tii. t, Mim.t
a mt lalual.l irttimt) ( iMalllt'tt, I);mi
tM, (lH4r MixtIS tlr
Plrtan nr l1 JiMfH.
( atlmllr Mai Ol)Jitn AijImih, PI I, tilt, tliV
A tlMifiHiflilj ki1 tMi.l m I'aiti Diet
It wotlli tail f i Htti A lltmiln
inak ll.r Utl 11. l-lVr al llllU Wll
Mian Unr nl "irtl ifflit, till II I mudi
tlivaiwr Hi rii.l In iitiUln Ik ll.
A IP 4 ltMt triml N' (Hltan Ii A
llrkrtl Ml "M .HI l.tt Lrrn mi all
hit lift flat utl a vital mall) lmtl,
Iml urrrr fiiin.t ant tkal ftwl.l nMiiiir alllt
lull' 1111. I IIIm IliM "III rui n)
nl f liiii.lri.lillll.iti kin.i. llm t t
riim'iillril imi trltiillltr i.nrl.lr4, I rM
llirml Itirni In all Imi art llvill-M ll)i ll.lt
ilrriulmirtliii"
AWOMOKMrUi. MKDIOtHt.
WIZARD OIL.
, lit vttiu I ViiiUnrit ! hrr i
tint tiit cimiM not .Minn fur
Mrra Wvwit, MlttliMlt aala.
Irtino, m mil nf llrtl In r
fV hour iftrr sm
IliriirlUat In ta
Unl ttlU
1W Uitr hMiiKf i iritviiV itik
twin Mcn rvVc m fifiHtnrat
Khi()i ivr iilMitnfii4wtj iif ih
ImMi-ij t iiKUinr HmMlinti tv.
tMHHsl I Irjlplrl f.K Hc, Ah1 IHlTflfM
7. i lwr iti(CMi.KI m,nt iirt i'l
Vrtrv irt rtiin nil i fnxn ilnl
inns loltfj to lit iiiMlfif'HUir.iltiiK
JMUIvltlOi,
Im I'lUkiw !) fnMi mcitKant i
nHHiit'n, I in 1 ,11 ji tcilh!-tii4'i!V)iii,
hunAlirtltviiMi hc lrii irtfhrtt v
vn im ic on ftlc In ihii t0
KV3
U
nrrn ihtkict.
fWtttoo.,,..
Ijvft .... ...
Johixton . .
lion.. . .
Marabalt
lrrtkk-r
Tama ,..c
1434
4J
Crlr.
1V9
lf4
I KM
W
iiW
1X"9
M
Ml
rv,
37
latMM U. MUltfHaW Va4 la Ik
Ninth) UMrM, WjajA Mt
ronnvr for TM47 lfWM.
Ida
K4r AIU
W Ikr
tami
mxtii nnrrinnr.
9am pans.
IarU ,,.-,.. 47
Jatrt. ... 2fc-M
KrcksK... . 17MI
MahwkA 'JUS
Marina. .... 1113
Moamt, ., 1SJ
Waj-iio,..,, ami
14.tr.
,WaTr,
I7f1
1577
Vtll
S4
V670
VIM0
Wl43
law
V
Tr. altLoorh MMa m ittnilr f rrllaf, II
tomtlKi aikt by rmme U'itf. tur ltrr
U tnaili aifcltki nrrlr rfflrr aaaaa d.1 Ut,
i I trttm XitlHIf ( Ui kMntjawHtriM
' KaM)a J4T Mat,) purl feat Jr-ta-H) avrrVI
irirtNMto WlllHl tMitttrtanrUI IM at tail
Ji ', tHlim IM t!tfal tttai- .
n rt ceavalrMT kAntt uat It nrtntrr antSfrU.
tb MaNM 4 tM rravt drTHirmt M Itaattt
Ur't WUIrr. a jrjrt- n IlkrwlMMCrbrBtr
a rrtnw1v fir jrtlf.allrtf,. fclaai mku
t. ronumliiattai) of tb bUol aritfi tk bf4a--vi
i trum turao A rr)l la Jj;t- a. Irtrr
a&rl artr, t4 mttimi iUbmau It It, jr
btp. tt to uk rttaAL, aM to &!;
ri-rrxaMr4r1 ac a nwidklr.al tUaiuUtss Xrj
Alt Ittnlthril aAjdrUM at.4 acaJftU "U
MTMantinc It to br cnatmtlj pan AA ltrj
brerSftal. T- pro tiro rsdorae U.
rmlls Cwrr4 la ! H "w
nl. 'nwmJ araAraUua. rntvBat. U4 tf am
lur curri-ncy.
''(ti-litlPIIIIIII, '
up. Unaoin, art i in up,'
HaMoin hiul ttn takln utir tnmir)
fur aiitiin iU). nml ln-l bin ( Itil-villi-
for llkkrr Hn t out tin- Imtlln
with a anionic f,rln that luxlr-d in mi
cimhI. W'v racll MI r ml out llir llkki'r,
IlilWCtlT, mill plft(ri tint elattra to Mir
rrtiK-ctlvi lipa, Irntiiijilljr cvt-rr tnn
pltlil tin- llipilil out upon tiiii fl'xir. I
turn i'l airk. for I hml uticawhulT
awMliTiu a llltlfi ur IU
It ur. watrl Tho flrtt I ln-l tiwtfil
for )rl
" Wht tliHia Dili mi'an, air?" I il.
manilnl fwrcdr.
"Don't joii liki'tlifwIiUkTr"' wuliU
Miiwer, rx hn t;larnil ficrcrfy at inn.
Lit III Uk III Why. Ifa wtr."
"Hlra your o!,M rttpllnl Hwcom,
why ilon t jou y lt' whlikyr Tli
tntnata tou y It'a whUky 111 whltky,
Yoa ay thn patirr you want Ut pay m
in It ilolUrj Jitt (xwiyrx) tav it It a
dollar; anil why in blvuly Uiumfr-r can't
you make whltky out uv water by )lt
ayln It'a whltky f Gi-nllcnitn thla la
fiat whltky, ami It'a tWinty kind I kin
Kit with fiat roonry, Wbrn yoo pit ti
payinln thernrfrtnWolJ gre-riak,
or thn moiieat nickel, all rlUr, I'll glvo
you thn rrUr oh) acorchur. But the
llkkrr it goln to aaairnllatn to the inon
v. I lfarnr.1 that woiii In l.ouivlll.
Kf yrni want lo pay in flat monry, yoo
larc KUIR " K,v " naarr. r.i Ti" can
imagine a jir-rct) nv paper with ymx
Uinpt onto it it a ilollar, loo rouat
llkitwlan imLgine thla flooid to xi Rood
llkkrr, and vlci rj, i'araon, tiilt It
nil yift will -irr git with yoor kind ur
rnonty "
And h Uanrd bitk agin hi bottlf
with a drfunt air, aud wp aonk hak
Wrriflri
Vrwre U the r-wi U Imt I don't
know. Oh. that Hullcr wuld carry
Mtuttchooaitr, and frll into xrtiT, o
that hla geniu end aolvn lh prohli-ta.
YA Ilaiooro repuiiiat- I his tint motvy,
it U alt over hern, - ToUito lllflr.
Peanut oil ) llnr hlpjx-.J from
North Carolina to Italy, CotUa d
r4l alo U ahlpH to thi ism riuMiry.
where it U rapidly Ukleg th pl of
olive oil.
jAB7r
ntVi tr
l,lIIIWlt :it 44lt t
l.t.l (a KMatKltttt ihl Mnt
I.-.M ktlitl) it tf ( -4 Ik !
1 . trtrn tt W H ii'Ktl In k lJ I
t imVl tint mn ikt aiitiua,, I
wmt4 Jftlk W Wtl mUm k tl Hd
I 1.1. ( k tMvt iVillfal k;mUftt H Ikit
tr.lhut alii..j t4t nkMt IrMII,; Uu
l. ktil Mt ! kte lll( I !)
lr, it ,. ,. mf t-Jftlttitaf i(vi,
k.( i( ).Mr liUil i In lit Ik-t
tMttld Oil N til mv ait. fmnlti.U ti
inn niiimni ntf ., im fwt i t 4
a l liMtit tliri i.rt.t atu.
'l I'f IfMillnaiKje II t tnllltlf .l
H It- 4H IM t rfkt ll ttl M
! htt tiwl ..( a tm.- J IV JtM
t'H. Itltttfalt) tvlt
J : I VMMt, I ki-ltllt . If I
WIZARD OIL RIIVCK rAlLK.
Hut only JilUtt (DltuiinUHUt ami
tlnpt the intut rarnnUtln aina, tint
It iM-ffonnt MdiraJ m iinliril
mir It la a.ifr .in I tine ilm'a lit
milk imirVh 4 ml (llnliuii. And Ii
U&rl7A!l4 La Av54urncA
UnvarpAtHi in CmniJtl.
UeixwtW In Xwcita ( rA
CHU.-41I it tit 1WI0 ClAIM rt mkm
vrY nnr orauTmo.
QUICXrjT 8XLUX9.
UAItTfCSOMT AMD
ltr v4 ! lt. titkll.
ItAllW ONLY MT
UOEISIOR MANUFAOTUIIN M
Km. Ii:, (II, (.4 kli , Utl H.,
HT. I.OI IM. MO.
It
Jutl the auk If rttrtlctl li cri) intt),
OLO V ACL tlRUaOIITt, I
iuirviy
he Aim If
A GOLD MEDAL
Mat barn Aat4 at t TatH tiMWlMt
of 1117(1 la
CLARK'S
O. IT. T.
HtaddrM I It mm Mm Itt lltr rMll
r air tnlilftr i( Thol tllwatt. ( .ill.i
11.1 ( l.l. It. Tl.iir l I'WK tltmlll! fll'
,i I fiMilnt, Hull 11 III HM uf ' fin t
UnmihUlt TrrAw 'A iitlt a !'
Ratttl't iJtta miM.itiiiii bHUatatM, U
r.MKii 4 ixilr. aM4 l u '.
Co u i-i.
Ailtiu ha.i imi Itwilliri In l, Mi'! (lilMltn
l.at fin i il III llitt lit. 1)1 Jt.i.t llflllitn
tViutn I tli Tit llm
a mini: ur.M'o.
)tiiMi Wlhl.r, I ant )il ! I'll rnr lwi
jtn Vr; roiirwlf anil ftinll) II U mii
triMKi. ftn all Ihr 11 id lit liat Nli Uk
wl lnU'li, nl httr kail III 4m twit runu1l. tat
II Mt I'H-C "
"Urn Ttlhir thr mtr t IM) rat) I
lltf-l lli.p lllllrrt tn lliur tint t IHt ftml'l
trll ai.. tttnl lar(r itif Milt, Ihr .lof
Itrt' viiftli i.f II ki-t u all trll ait.l aM lo
ik all llir llm, ainl I "111 vtrraul It ha
rit IIHI lt IIWI l.t III fl'IglitaiMlrlir tolail
hnni(ri4 i4lr ajittrr loki tl'k ll.r ran
tltnr IfUtM )im'll tak tor mtillrllir htrr
afli" W iHhrr rJi;mri
"rif)imiT I thr rna, lialth." flfll fnl
i.rlli nl fuel in't llarnra (ill ilu. bi
jovir l.tn.rtt, HI iitakn lltr Uitr li Ilk
! anil ktrp It aolt anil plltUr
Mratlat MMtl ,rr ').
"ViTtUlili ritMiTaa" l,at !, Ufr
t uwnI Ijj Uic Wllral l'ntitUm ti ti r
llr of 0rrrJ D.UIItf, lyfanT Ntff.il Vi
tr, ( miurn4li, rVr.fii'ii Haraa, fallior
f MrtrwitT aM llrtln I'uvtr, l,ti awl
It otrrik, lAillwrtllont ir utrm. Mj,
Uirt. lUaUr,)!- ai.l kriffJult Tt'tlilnf
i.f CMIlrro, atvl all IHanolvfa of IkUUI;
Within tlilr Trart ll.r I'rof.ttliHi bat Ud
alxMit Vi.(JOl,UK lilitlwt.rr lt itrulu
r lr ljr all !)'urrlt- T CVttat, No. if
HIiUi Atrnu. Hf Tmk
farmrrt guard nur llitr, CattJr, tji
arid ll( frio tl.r tHi(rni(r, Col'l to-l ft
frr to rattly Uk'i U,a Urn A trar, ami
tvatlr.ir in rnurli iUii nrarWi.!, lj mlilai
L'nrlt lUoi'a (.otKllUo I'craiUf In tl.tlr r.l
arrofOIng to to rtlfirtli YoU tun nk
IntrtUMnt that HI llM ft errat tt to
(our yirfr, arvl ttmtittX to Jvur tUw k. i'M
all DrurirUI.
I'nrl tUm7! "JlrrT airT K IJaltaral la a
hraHng halm for t try vA Mt uiaa of UuL
rViM Uj all Ir-fUU.
Titrii.a'
Ml ta hJ
Tofl.
Taa ri" f ' Cum tin.
Inn i4. at.4 CMita.
Wllb tt kin baiMi "cftprrttBr
wtiUfi prrvall In AalBaao tairr, rain, kt,
wtMl. aturw ti nal.lh' fUn I a alajtt itf
It it no vmttft that IkdUi falii tttftt a
rVti jarvr aravittc Hi nrrVKtarl (.J4a ao4
Omfha. Kf) hjOM aftotttl nuetaln RlUrl't
Ritrart of Tr a4 WlH Cto) wlUh pa
vthiM trrWv tkkbrat If takrn In lira. aM
111 iirl;ror(l,(iji,CVfijri1(Jlrfl(,
(Vxitumptlot) ar1 all HrwMlilal C i&UInU.
It)'t tl ff tkiaa totn tt al oara
pruor tl.U TaluU rrntMly. It &- - hf
Im drlat f14 Itrnll In dratb. WaOV.t
4 aMttM try all UnttgitU,
No llt jf lfqfin art vturrtalu i
had trtlrr aatr KiVrrt'a IyTkjrl Lltrr KJU,
MalUi matt UWr.
fltualn ll a IUI4 im vnbLftrtia I'?
Ukir-ir trtid. or In iroia vr tli,fitl V(rfctr
Uf, Uii'A !; Lrp l.lr' imi'ivu
Eiirart of Bitftt4r.t-1, atd IUm wlU
crriM tUao Uat It U tto' tumuli la
t.Ar frTHll. t rnttr r'lyy.'t f ' It.
It It !-; HfWJ Uat Ainrrwa mm!u Out
Vui CMrrt or ParW lYaxw la trt f rt-1
Alatl wofM riilUtl I rc., trara Ma
m A HanUa kt crMtfard ttjrri Ufrw,
htntjf rrrtirtit ln LlftMrtaMifaU al U. far
U K.iprwltkiwni tw
Mr.tt.rr tt. ir mo wi.ur art Irtl
fill IU7 ' k. tr W iMtrtl' TrrUf
tr-jr Drup I tttvili ear f ttUHtt cA II
rVattOi awl ah4 rvfK, fl rrrular UU
UU, rM, la kataHaa tolltU4,
a4 la an c44 aM vtll tlt limit. ArAl tr
all flmiTKlrt al oo); X f a tcttic
.. ill l.itlll trtkll, (111101 h Mbviai.4
r.i. atHnaii, at tin m H 1 lronM
aflilklilll,
Il V. V". lot .44 M,4.ltlkllt.l lwilM
0m im tin l rwtt. la . U iwiort.aaltl l
t.li4.l'K la (!.
UIM. .niiHi.oiai t nioi,(iiniiti
11 u.l - in tH .iIium I it atiM kiM
,mWiMUw t4 IliM ! (WO MlUt .1
Ktt, H J fc4rl4f .UkJ. ..M U..(
k4 al raMirlt IM w4 IHrtlltl (HM
-4 mi4lfcrl. It tr4rlt4 IMH IKr W imfhli
a4 itrtl.l t.ilir 4 IM ttal. lt ll0
Awtla ftwlattl'ti t lH a tl .ll I IWi
v4ait4l rl) Milt 4
N IfM. PriiH wtft twarwtw at
Nrli if Spttl CwHMi
lt) tfl4 im-im iHh ,mlr.w.l lfc.t
II., IiiiWokiiMiII'IIUHiI, biioUWil
M tti4 rlita It'llliH 4 -0
Ocorte A. Clark & Broiler,
HOI II A I II VI ,
No.400 Proadwav. New York
'
rnoH jf
Aurk r
tza
7V. )mW4 WIl.U
wur tti t.-
UO
lath. n.Mk.4. ltiaMir
Hlir in iMtMl I. ik Mil U4 If 1 a.
Ill 1'm.i lb rtriMi lt It Im Mull 1 M
UM "'f' IMU"I l
UtllH I.Oi
rClXAM 0tTaWl WtM Tttn U.,
fl t ".Will t,..,. I l'f
ARKANSAS f
r! Maaa, VraVti, Wtm I'M
. lliillll.flnlif.iUilwl, W.l, rtrt
lrl ua4 lUttota a n'l-4. liW lt4. f
Liiw.1 ialm IU.U IH Ml.,. Mti tM
trm ia... Naia IrXl
ltuabl
U0
L,
Mlw.t. c lwifc ta Mwtt4la Ml.il
tr, ui iW-, aia.
4t4av J4'tt 4
HMM ,
l, MM
.Ajaa
m'-- raisxrii-rtrvti
.) arwSw ). 0.11 tnJ i.k aiia
UtwM, fl.M.4 la a tff'M. .MI.f tlltlt, fit fM
Urn tt4 IM.t, ( mi, tdli nil) M
Itillkryaak .l .H M I l4 !. !
ta't'UtM H 1 Lwi.tr, . ikr la4
.H-.F 4 A l0t MiatMML Wit.
rik tTiTrtwUfi Awinf ItlM ,
r fll ).ra, Mcraa, !, tlt
.Ala - - rtJ.A 0a4..M4l
aaaw r aaap awaMj r t rwaj ,
Cm. WiMMMTM 1 Stl-HaV.
P. ChMtlt li.Co,
MUNI
iriw iri kt HiNrr ifovrM AT AU.
ihi.i rirvairioa'a rim i trLj.ii
tit t rmux mn vwm. irn. a.!.. rsti nn,
U.imi fAi yat4k4 4- ,M'. kra4
av4 4U a 4 a4(, r 0f v.Vi lo-
., u-., Vtw Vara,
uiii.ii.viu.l'illMMiiiurtv.l tna4
Miut iaUJIMa. itnmii tmM
.If . H ti4 V Mat fr J
mm A MaatMai
XlMliO
W4fTMT5U r4MU4f
fnC lv H' aat
.irr.
It , fMM , l
Da I. O.
t . Wt4 ad lit .f
DRUNK-
., ttaraara J IIU OtliM,
Hi. Nar.l 4 ail...!!. Iitwi
ltxalta4, ftt4UklWl4;
IN.M t.a.i.ttl.rf IIhI ll !' M ' '
ii. Mtfoirt Mlw a 4l4wiil4 linlaj
h.ii'h rtfM a4 ljitVi !
IS UVti.ll 4 llMrt4 t4 0 riJ.
ii M...rU imi ! rh' 'r4 m
rlllM IMI fi. l J4 ktakt4
ftMM a. iiMpwa, m
) k tr. r MM. H W
Mai i"!! ,
1 ttat arj MlaMMal a4rw.ll.
lH.ktr. mmm, h fl' ' I
W.I IMlllltAWl. fl It. Tw
V4,I.U. nUtti ilM It
hM. at
twltaMI aj
(I t K4)m4 4 fH
H r iMttiMia Hru. (. ,
MlMMMftl, 3
TrVf ! f A rrr
ttU
kr
Mi fc4. a? k-.
tt 4 a4 ni Ia4 II .
rtm . A 1.1, IMI 44
W!i.f II Ml. Ua4 rk. at
Uait4 rt4r4fMt II -...
U Wia -- ! tk
ttitkink! law,
i.rnn. uhianu-h
Gargling Oil Linimint
VIW Wit M AWI m4 WUi
llll
I bin,
It Utmttt lt
l.,. h ayU. aw.i44 Mfakrt.
1 M.Vit. MlJf.lU,
ri fitl 14 aaMir.
'4rtl I'M,
re:w
.'rlMW,
(r '1 VT!'!
.atrf t
It,
I MIMII4., I W,4 ltlf.1
k..t.. t llMtM
I, aw, km I V .,.
at.4 rt.kt.
Mitt rf M li,
aft.1, ltw.w,
av.llip, !..,,
u.it.i I 1 ,
I .4 I .,
I tw,, .M.I,
4. H.t4pMI,
I .,l.l liMr,
l'l tl-.t, rr,
AWtrf A t J-l,
Ka4t4 lfa
Htttkt!' Iitiallat) Oil r i-
44M4 l IM l..-4 Ml, 4
-jlr
rh
jjt-M Htk,
f,Miiw.U m rU
twHt,
UI.M4.M,
flMtlfrl. lHMI.
I'.thl l..tt.,
t Nlr.
4. S OI4 .,
CWm4, 4VfcMI-,
Utr. (wn,
HIMH at kt J.J.t
l.jMlt-J MtU
tittf.t
tn.
Jtm,,, tMlt it (lf.ll ill at
r NIWIM..I4 tt Iiai4fi,
V.l
im'i uati4 tw i.wtti
44HtH MHlf, a.'.
REEDS
TEflC
1,000 PIANOS ANP ORCAN0
Jia'r1ttMfMla4rwHati4 wlalar trttttn. If.
riW M t'lf art trtaatH I tall tl4
tw lt.t.rMMtilrtatlrt awl,
Ilia, aU rtltit, Wati44 4i ttara,
Cmi tt., l art H4 ChI Ikl al ! la)
IDs fti rrrwjr'm
IWm ItipiGATOB!
X afwlf la lk un a Wl RMa
lifff, rrtl4 r)W4lil7rtritall.
fsr .r''.fPtf ?
Ii iUw t. KA IN ItofMO. P
! aia Mk4iat H4A. Mntlati
an.', in., Obirt, oanrikMi I al 14 HaM.
"rwpui
IM
r-
Zfti
.
4i
ll
14) a4l IM af IA4 tt4l laaatlatMl)
mUv.
riaT.t7V.rt yw:&rwz.-7ZM
tsXKsmSSwaft Hi
Itrlf., tit Viutttm, ffl Uail H
liumiiuiniitui trauy, MtMwri m a
tiiaair 1 wir it ia rttiifiaiira ittttnt
P,l U fcT4 4IW 4ftr,
aU k o tfi4
A US", ft kM, v
.!. MIIJItAtal
Vf
. WVtal M r H
. tM, M) 4f M
KA. wl IVi mil M4 4 '
HAW Imm t4 M
Mt4fW., tWK.
tYatafMrliAY AaTatiaUl ktrll4l.la4
IwT IHIII IflMI tl ara Mat'
AH' IMaT)lj4a.
atMAat THAT AaTJ Pf 4'f H'"
Wlf T !. , awai rM
ttaaLtiat VWw
At
Ma f aaariw r iH.Vv J.lt. W rtal
PPJ IRiaTCwl tjoi ia 4Ua.'a . an.
b, iii., LMfH, IA
U u it .& tlniVT WkYitt -4r gJKAjiii
Jaf v T.TT1 ... ..ju 4- a m..l 4.1!. 4. aTtWavta. TaW fallal at Aa 4wVaaaMaTaTaal. avatam ataw a
nVlm Vi?iXmmmStJ Mml
OHIO STEEL BARB FENCE CO.S
Improved Barbed Fence Wire
the aiar and thi cHiApaar
A-U ar harfjwar aMnkaat fr Ohla MtaalBarb Wi
v - -