The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, September 19, 1878, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
si
HI
S9
k
i'.i
1
iii!irri:i,
A toicr Itu tmr aJM rfrt atta
AH lif-il "r mnan ir
A lsri rv .4d h toaarhr Sua.
UsaC ! i r b ).
A I. iil ijr ' 'UiHn toiara.
l.itMsl U, Wi y.n cm,
A t rj I 'I -t ilkn4 kow.
H tit l,a f.T rttlf1t
Tin- .t-li,lr re, (tint p-art tta-c IK
RrliTtitl 'a.. r.f..Hftf "tnft.
A Watts U tt I" rrf ( vaNttfe, t
Or rlls Itratto, Em! I
, carrlra. 'J, si h 'iilwa Wart,
Tbnt r- tint it kffltty IkllrRS.
A Mrtl tha' riam iili tUnM Kift,
Ob x.irr.1 tal ft-iUt-rUM;
,ri..wf.i t,otr i f r-htlut a4 x
IUii .nit imi thf ijufi-t ir,
mi tli. t-rrl likr It mtll4 htk ,
Dtttlw tr li rp4. Mtl ikIKm.
Aii.1 still in (I Ikmu(Ii .4 lb M Nwrh Urr
MM t rMlntT iv ' I tr,
Tlir i1.rt.l fltt hi iltM htty
!' . m v mi it t rUii' rrm
Put tin I tnl . a It t?tv nnd ftg4M"tr tnj
lit I U -i to M Ileal HO rnatr ,
An I th.-itti'i-Ibat n.ttilil sit na las taiutUs
tt 'I 'it'll,
III nimurr annus r oVf
Atnl tiu,:M run hrlint lhtii Un htf t
Whni I .: ft iml Intr hart BH
lli.uili tin .! of the tr bl h.-ittf lt)
iMl.)
(llui ii
IP rli f tlir !. tl
r .
ruin, cutnrv n lun'sr.noi.n.
Ileulli ! tin- ( iin-iilio.
Wc m inf. .riii. I Lv mif w li.i I (titil
II Ulltl II a -lUail ilUuhUlV til ,Ut I
slltltlkll 'I III ill i tin
i .ii i tin I'ltmi tti lu't n
SS
tin' fruit i
Tculi.., mill
(tumii:. it will Kill itu i in
pro nit tin 'Utitt lilum
Iri.iii Im iiiit uttiiiif nut' iit'lwn av
Hint wimhI iishi h ullii iiinliTlli'tttli tlic
tiliim tn'r will itUnilrii tin' rurciillii
Hw.iy He :t jiliui ImiiIi "f thim' ri'tno-
illi's, ntnl tun-it Iris tiii'n. "Iiiim it II
iiltiuit. mill tt lion tit i fill I'tiip 1'i-rliiiji
iiutli nri' I'llfi'ltiil tlti1 !-lii'- will, nt
li':l, iniitiiitc tt tipntiti Kiiiwtli, iiuil
Ufii h ill I'.tu ilo im Ii inn. if u-ftl 4p.tr-
W lira I Mrutt .tliiilr l'iiml In lint
llruifj ten nllotii nf w Ui r t.i t Iiuil
Uiir Itt-at. Kcttiiixi' it (nun tin' tin .iml
mlil to it nt unci- tliti'i' ;,"il!i ti- nl liu
I'l'il tiiiriiniiil l.'i it ri'iii'itti till il
grlM 1'nlil, tlii'ti i tiiii Ihf t hull' intn :i
ck oontiiiiiiu': fnrit -four i;illiiu of
colli wntcr. uii'l li-i it ti'iumn fr f"t!-
uilit Itiuir" At tin- I'tnl nf tlt!l 1111111
nt will Im rtiliiiH'il to t Hun ji'll Siiniul
otit hnlf a tun of Mrnw mnl sTprinklf it
ovi-r r'i;iil!irl with tin whult nf tin-
liitllr frillll tin' ril-k Mni'k Will rut It
U) lis t'li'iitl mnl kri'Ji tti t:tt mi tt iii'in-
lily for iU'ititlt tt. thi' ilo with h:i
Itnlt'K lr Hie 'iin il' Mn'fi.
I. Ki'i'p (.hi't'p dr) iiniliT fool with
olcmi litti'r "I'll I i" iiiiitf iiiii't".iu
hflu nniliiii; Ihi-ttt Ni-m-i li-t llu'itt
stmiil or In- in tin- mini or ti"w .' Il
;i wi' Ihm'-. hi r 'mull, milk lu-r il 1 1 fur
u fi'w il,i. mnl uu ii It I tic iiliiiu with
lior Hnlt" Jl Ni-MT ftihti'ii -hi'i'p, if
piit-ilili to hmiiiI it. I .Si'pnmti :tll
wiitk, hii k m thin -liri'p in tin' full,
friiui ihii' tlutt tin -ilr.iii. mnl ;ii'
thi'iu f.pi'1'i.tl fiiri- .'i If mij nhi'i'p is
hurt, c:ili'h it ut mi mnl wtih (In
wound with a hciilin lotinti, If :i li'n
i liiokfii, 1'iitnl it wuh iplinti'r- tiylit
ly, luoi'itiiii; ti t!n litiih swells d. If
ii" uluM'p is lmiii. K'tinliu it foot, Henri
out hi'lweeti (he huufs, if uiimhiiiiI, up
ply lohiKH'o, with hltiii titiiol Imih-il im
a little wilier. 7 Sheer nt once. iin
sheep couiiiiL'ni'ine; to Mii'il its wixil.un
less the weather is too seete Keep
lldllti hut the hest, mill senthiit the lire
propel lv Htleiuleil to.
Ili-iin mnl IIiii'Km In tin I'rull
Ti it l.
Yoilll chu-keli.s mill (IlieklillgN will
fji'l ti hire put of their livluj; from in
seeH. if tlii'v l:ii' lln opportunity It
it; iouil plan to ejve up the ftuit iinl,
or n pitrl of the orchnnl, to poultry.
Chiekeii mnl iliieks want sluule iisvM-li
as sunshine, mnl thtive hetlerfoi it ilu
rin the tiiuni-r l'owlsare ulwtis on
the wtkteh for woriiiH ami nullntsi ami
iteiltly ilii nr ever) itiseet that fills
from tlie trees Also, thej are fund of
fruit, mid euiisuuie the w indf.ill, w hleh
liarhor the inscet w hieh are o 'lestriie
tie to fruit A hroud of eluekeiis left
under jiii apple lien ntllieted with ('.in
WkerworniM and eati'rplllars, will rednee
the xtook, mid linall cxteriiiiitHte tin in
Otnyif the most suVi'essful fruit rnw
rHtre tire aeipti inteil with, keeps potil-
trj coiirtlnntl uniler hit tteen. All his
aptlet hiiiI pearn mo fair, mill he has
prtvinj; orojHt ovory your. hitwn
Farrrvr.
Hi IIVtvM Iit) I'lirmiTttV
Doiii it pay fartnerM to keep hee.? I
nay, of course it dotss. Keeping hei-Mis
a pleasant, as well s it proliuilile em
ployment. Fnrrnora oultivat the land.
ntHn whi'h Kn,w IV" lne l,w,,,!' tloweri
white t'loviT. buckwheat, etc. Tltev
:il-p Imve. or ought to have a workshop.
in whiuh tin or. their helpeiS ciin, in
tho winter hi'iUiod vhun then is little to
tlo. make the hoxc mid hau them all
ready for rw nriuinj: season, nnd when
tho hunt lunkinu and swarming sea
son roiuei, it will be a prcat pleastir
fur rtouic one of tin family to take the
Ihh?8 lUiilinrjie nnd look n little alter
their innrt'st, tnoniinjr; ami t fiiiuir
and in tho main, lose no time nt all,
but in th fall reap a bountiful harvest
of honey upon which to futt the bal
ance of "the ear. Ye-, it pays fanners
to kit'p bee, uftr which to enjn tln
?f tvU of their own labor. If fanners
Lough'rtiot to ktcp been, who oiiht9
riuTff i&rii'rarretrtfa.
What U the beat courte to pttrsiiu
with the nttenrrowtli of clover where,
a in my cuhl', there U not stitlieient
stock to feed it down? If the clowr is
allowed to eid aad to Htand through
tho wvater, will the erop nct ear hu
sfnctorv? When the clovtr eoiui'Min
l.x u riant bunchc. erowtlim; out the
ld-tot) Htnl other jjrivsses, is it well to
pans me scythe over thetur- !'., est-
cnonier county, ra.
Mowinj nnd feeding lowu uru cimi
lar in their tffecL As much of the clo
jrer cr conilitu in the rooU, a second
'h)owln' does not exhaust it; ami if it
prevent, the ripening of eed it may
jiroTU a po-itive advantage by prevent
ing the cxhuuntion f uitttu'ring need.
U th Inftd it . rvk m tuiuwri t t
if w.-nt-l wH rrtil . th
lin'J .-i v ,,tii. r i:V nt frr
f lli hrr m . Il . n lb' s
.i-1 i r.t. Utt il'io it u 142 r'lin
gr.4ift4i aluNi, of ! i... it
t irrn r-l lofwinf . whrtt ti !
hmh nianuti- u! itcil. h In lh
pVUlU4NI 4 Uki nts. il t Wril lo
C fit lv "wr ttwrt. trui
tht wtt ti . ..I hi i'i jr.
nt Kitiiii; i'u au ii.in uk f . i
rt I tW' ftn rtoti i l
llti.l Until lor IIimi.
1 m Un UiMlr ( th h' ' jf'"!
tiut hath t iMMlf it MitflnirWkC
vomHwHi dfMn Intn..' V t rwM r
;rtt tiMtm tWtl wtl four lit t Jil
lunrf Kill lh. th i ii'rth ffi .m r
Milrfrrt-tl c!i if hnun i niiit
t.titl. Khd tAb thf bum in l
Utnwii.Uttt Mt.'lt.iU '..jh.,ii,.Th Wtwt' w ftiiirttn-Mti im.
wok ( cr.h, vMilrr nn.l ..i.hiif I ltfMUf mr 'I m Hi. i.l t iH
Mis im hlr1if( liter ih intuchh mi.l ti ' ' ' ' '
' It fw thf fwl to t.l in it tl -tr jcfJ ( M-uHWiii.wie In
ltiirr linn for tlltt tnlfi.T tif th ! tM" l ti'ifl'ti n nif t tij5 ! I tut-
fiil kt.o.n. thrti wiur Uk It IH rit
trt (xnrliiL 'U tn.tUI.n vr.-
tt &w$ pnt. in m?iI -ft flrttwtN a
nirn tif etflt tt. to thr ttlnU fur Ihr
vr) frt-ttiiitl nwt mil to Just Ikvtr
ffnther m tht tin smrth nml l hi rul-in-viure
nf utphur mi.l tfiUriH.rr
H-ih tlir tfrmel wMI Hid rrt mtrtJltr
tun mil trtt'lni; thrir hlit' finii r
mm. itifitmsUUc lc it lMt In4fe m
ule of tlw 1iisj. Hii vi r tl plttn
t.i tltril lip ltjjhth W itit the spittle 1 is.ll-
tn r uf Um hen trd or tun. nht ra
tk-ii itttt, h Hint it will drt up in mnnt
He.tther. Hlirrr tut will lilld the hi fi
ml tn-k$ U1 ii i0") Ui"itilvtt
lit x dtflly roll.
A Miilllt or two of the iMiwder :ilmtr
metititfiH,,l mux l e i-!kvti tiitotort
and over the tirfaiv nf tht l tn.t.t.l
mhiititfoe, but onl in drj wt-allur
TM wlnprotp ini ftflitl ti. tilii'i fiittls
in a high ilegrte ta ilurin the
w arm in anon
I'lll'lll lllll'SI'S,
There i.- huh h diseuostnn itm.iit(f our
farmers aUml w hi. h breed nf htire,
ttr wh'lt siet i.iit re miit Altlf for
farm hori I am tin lined in hore
frm 1 Kito 1 '-'"" pniitid in i(hl. a
beiuif tho iH-st se; ami I think that a
iiIimhI stallmu Uiiil tn a large tinni
intiri'. m1I gieu the uinsi sHtisfm-tt.rx
-l.uk Mati incline, to the N'ormah
Inn -es. and if Mill want to -i II the ixtltM
Mm will titnl them a prulllalile a all,
Iml I witiilii prefer hure tilh h 1 heef
nil then legs hate si i u tun teams
(In spi mjj, I'm Ii having i bei ' hn-e
ami a tlim luil.t ulie. and in e-i 'i ease
the beef legged Imrte h id I te seriti lies
h.ldl. while Ills unite w .is free frnlli the
ailment That tin-el I home wll
ki ed 111 good order utl lent feed than a
high lining, active horse, I am iptite
willing to admit, ihut lhe an able In
do as tuui'li wi il fed. I dntilit, mnl am
ettaiti that, in an euu rgi'ue . uneaetixe
hure Is Worth two nf theothel I'lli'M
H .tluiust lio limit In what an 'iitixe,
unibittoits (eiini can pull (or a-h ml ills
taiii'e, and aflijr u rest or "blow" the
ran do it Jiraiu and tiiriin. while Mint
lug liei'fx iuir-c is ili-cmi iii.'i'd. and has
to he urged to make him take the I'll
I ir alter a -i'Mii pull Ami, atixwii,
w 1 1 tt our farm work, pluck I- mute ti I-
eil than weight l hate seen a lug team
tiled out. iiluugliin, when a small, ae
tive team mnl ilmie iinue work and felt
fresh at the end. in ploughing a (allow
w'heie the around was soft i'al .
'it-(. in l,nrll .ii;' )ijll
lllsiur) tiT the .se iirirc
The jelluw'fiitur f aim whicti New
llrle'iiis mid other southern cities are
sllllerillg so terrihh. genet all is set
down as of cotniiatativelN reietitdnle,
not haxing been kimun as a distinctive
diseaxp until about the ninblle of the
seveuleelltll eelitur Il l ordlll ml
coiilined within mirrou geogr iplneal
limit.", Iioiug emlemic In I'ertam puts
of the African oat. In the West Indies
ami in the tropii of Ameiua It has
pru ailed in Hniilhuru Kumpe. having
visited I.i 'horn, llalv, (iil'r.tltar. Mai-
nija, mnl uihi r seaports mi the unii of
paiu and I'tirttig-il, mnl pciielr i'ed as
fir north a I'lilltdelpht t and New
York. It is eiuletme in low district
mar the c,i, and. though spur idle in
other place, under certain I'ondittou,
it ha- rarely appeared beyond I, deg
north hii, tide, or above an elev-.ttiou of
'.'..VX) feet routined almost elltirelv III
the past to town on tin sea coast, or
on tin Ii inks of nair-ilii' river., it has
In en raging for wteKs at (itemida. has
rencheir Ciuitou, and is iimnientarilv
expected lit .lack son, Miss; having
been In ought thither, no doiiht, by put
setigets comiiiu north m the imlwa
from New Hi leans. Il I so very in
teriotis and variable in it movement
and symptom a to ibf explanation
No one ha et brell able to tell wi it
should rnge in Africa and tropical
America, and never le "ecu in tin n
diau Ocean ami China, why II should
be epidemic ill Vera Cm, ami Havana,
and be unknown in Calcutta ami Itoui
ba Allnough yellow fever wax not rank
ed a a distinctive dicaitc, as lion Iteiui
.said, until the middle of the seventeenth
century, it umtoubteillv existed long
before that time under ilitVerent names
(iemiralioiis previous to Corteu' inva
siou of Mexico, a virulent epidemic
(matla7uhiiatl) used to sweep ufT the
natives of that countrv Vv thousamls
ll wiw particular! svere in l.rl5, I'i7i5,
l:itiana um. Albeit, Jluinimlilttiiiiik
the elevation of the table-land of Mexi
co (7.W0 to 7,8X) above fcca level) -uf-ticicnt
to prevent the identification of
this dUca.o with yellow fever, tho rim
ilarit of the ny mptoms leave little epic
tlon thai the two are virtual) one. It
hi well uiL'h certain that the plague
which so often destroyed the Wigli-li
aud Spanish soldiers at the end ol the
fifteenth and beginning of the sixteenth
centuries tn Ninth America, win noth
ing else than the yellow-fever. A dis
order having the character of the fever
appeared in 161, anion l' the Indians,
in what is now known a Mitstachumtt,
and raged destructively for four year;
it likewio carried off many of the Kng
Hull emigrant to Virginia. When the
expedition against litspauiola, under
Venablcs, in IfiM, returned to Jamaica,
they were attacked by the plaue.whlch
reduced the army from 7,W) to les
than '-',000 men. Thirtv-live years la
ter It was very fatal in llarbadocs, un
der the name of tho new distemper.
Since tho close of the seventeenth cen
tury the fever has ben epidemic in the
f.
i wm i
g ir wm ahm )'t
Mk "
. UMtl I'
i t ! h
lH.1 l lh
J ! ' . t" 1 V. l -
, .f. ti I w i Ii n
mifl li .! h i
.f iw i mtln n Jit
tii' HMItM 41
, ' lltrft. l H
i.mi Um ( wm! iDk
lM ' ihirtw tl) l"W
4 N4r itfc UHU.W tTt.-.t
itduSi htw totting them
llK. V . t '. Ilt..
AaUNrtot mI l. Ur k M
t It UtaitVr .-wl-tin. tiif1. t (
(trtfi(X IVtT Ulti WMlUflti 4
- rtaH M ItW .'til ill Mm) U ,
.'t Cni l IUvmh wk' "
, ct (fttr nu Kuwi M(. t
r ll5Yjtwwt,r H 0,-UH, ' kltf U
H"n ji.I ui ii4i'fl vUtnW
Wow.
thai tttr it vsitwl li.btklW ul
New Yi.tk hnviuf Uli bttt:itfttMi
lite vv i-t in lot is-aii.li 1 1. it otii'tft
va trrvitili.l. a lf iln lt tht arrl
n4. (Hi ihr Alncan .!. at a har
U.r in M liiaittil 'M;' r,"w,',k,fi)lal.liitIi,. .tratiK.4 apifirli
Itulama. fthM tfw l M jpur- , Svwlr.hX tm lirmant. a4
t-tiiiMi iparrnnv ntr luoi.tn. mm,
whit hiaif o nulsma ITn
wa .tl the lillie eal til tht 1 in (inn Mil
proved v I" tUr lli" Ut-I ltllia
the hit oii lttiuirrst and ilyla
rttt Af fttVrt' hnJ I- iJ Tr .irttimi.e
in ihi Amil'e- nn t iii pMt of lato t'ai-ti-.l
hl-iu . Mihji mt ili. 1 will i ha
lutwn thai a I lei r itltallt llit lin
m How fi-trr i lolt ii i
Hfitit inline f'ar f,il
r i '"'if!.
the island nf 1'ernSii'l-t r n the Wtl
const n frl a
tin I' t rm h lint e ihi-Nine naiut Int
it (litre juni'l ,t uUi si'lt t-S). Hie IHUlr
Ifiug tit tvitl fnim tin ilifp i r int ut
nil.' color wliicli tin aam avium In
Ih'a etifa of the dtt(x '1? Span
lanMunll Ii the hliirk'veiijK (ttniitiBrH'
jyro) fhun ourt rtl tht v rniimn. atu.tt
nlwttfnUl nf the tlisteuiiK-r l'lnM
elm hat i it en it man title t'ulnii
calls tt lie vi How tvpliUH nlld t'upUinl
lin'magalhu ih ntHi-noe Iml It hi nl
was pt oved o bitlhntitiirgelheitillb
ha so often fmind It to he liime
tlietil ale pt ulmr. Iicing eolitllit'tl In
certain localitiiw mnl tutet tippe ulng
in nnv other
h it it lsi atpiHieil tn New Yolk.
(1;'). Ii was iHntiietnl tn the tlum
l.iwel vtitrd of the ell 'I'lnt-e W hn
went within the Inlet liil ilisltu I were
liable to attack, but Milliter (ruin it
un reinov il In a hentthv ipiarier, did
tint i niiiiiiunicntt ll In person w in iiHik
cate u( them I'ln eltv uuth of the
p uk was fi m ed utl, ami ulnm-l etttlie
lv dcsi'ili d fainiln s. iiii'ri'liants, pin
b ssuli Hull, ImHi.s, even tile imitllei
ptl goVfrmiKiUt, remotilig I" lireen
It-li. imiv tin Ninth ward 'I he panic
was great, and el les than -'"' pei
suns died . iw uncertain I the p !!
letli't' as to exletil ami Vlluliliei'' 111
171" there wete IiuhI '.filKl ib Mths tllt're
from the fever I'lieii tin town Iml
ahuui .Vi.ono piumlatiou or I In '.", a
ilieailful Mint (all t v
In the lliitih West Itiilia sipiadion.
i otisiting siiuu'times of ;jii or t -lups,
the fever hits upeateillv nllet led but
one. twu or three ill Ihctll I lli'sc might
suffer exi'esieh, while the nlhut ves.
i'l, expostil to the smile LT'ii" al inllu
elli'i's, would enlllilv escape .Similar
thing have happened mi land In I!!..
t. So cil f level ib' 'Ian d theinet es
in the Itiitish barrack at Trinidad
I'll libels tlii'ti i lllllpi'l out fur two
mulllll. the lull I Ut K me tlltlllie Were
Ihotoiighl ileaii'id and whitewashed
bll' when the men returned the fevil
broke out illicit
I'hi' fevir iisiuill Iii gin siuhletil
(in (he most patl dining the uiylil 'ir
eailv mmnliig). with a m inn' ol ulillli
lies fulliiweil by heal, pain in tin' back,
head, nlld limbs, the pain heing some
times vcrv seven' I in' stnui.n h grow
iuitive miiisea is c tilled, and Voiml
tng i'oiiu s mi, cither spontaneously or
(loin sunn thing that his lineu eaten
'I he skin is di v ami hot llurst Is ecc
rive: the eyihalls me painful, uffiisid,
and the c'i' have the exptessinn seen
in ilrunki iiinjss The tnngue is ennli d.
ami it i dge led, the I.u ' hat a pceu
liar lliisli about an im h almve and be
low the I es The upper part of tle
alnlouieti i lender, tin re it liurmni:,
with a feeling of weight and oppression
in the ml of the stomach. Aututv and
rcstlcssui"t are marked Halt of the
disease, (error Is uflenetprcs.ed 111 the
face of the suljerer, and soiiii'tinies a
gloiiny lliH'itti'iiing. the expression be
Vug so striking anil peculiar that, once
seen, it Isiipl lt he relllellllH'led I'll
are the first siiiitotus, which last from
I to 70 lioum. the average lnlng .'10 to
fortv -eight
'I lie second stage is a diminution of
the unfavoraNe sign, the skin grow
ing molilcr. the p.titl less, the plllsi
calmer, the countenance more natural
Hut the yellowness of lli" skin, which
Itcgins on the eyelid, extends over the
face and dcctcii m hue If, however.
It has not appeared Itefore, ll doe nui
appear now This stage geaor.ilU con
tinues from twelve to elghtien Iiotirs,
thotlf'h it nml b prolnngeil to double
that lime .Soincliiucs it is no' marked
at all, and occasionally it is altogether
attseiit.
'I he third tage i eliarnctrlcd by
prostration, the pulse i;nm weaker,
the skin yelbi'tish: irntalnlity ( tin
stomach ami vomiting mcrctM. 'I his
i often ince-sHii . at lint, perhaps, n
fid ii lens ropy, wid liquor, hut now.
when tho fever is malignant, it begins to
"how dirk linked, becoming darker and
more'oluueroiis, until the iiumd rcsem-
blev h or coffee-crouml and wad
Thtsi tin Hack vomit, whuh i. In il
most every instance the forerunner of
death The quantity l frequently very
great, anil ejecied with little effort.
Sonntliiien diurrhoea now oLCtir. the
weakniKS increax', the pulse jreU verv
feeble, the breathing labored and irreg-
ular; the tongue black and tremulous:
Uieskiu ivl'l ami clammy, ami me pa
tient, mu'tering in delirium, p'ie
awav The IkmIv turns aaflron or or
Hiiini color, and often brown, like ma-
hogauy or bronie, presenting an un-
signlly appearsncf. and needing to le
KJieeilllv buried.
In mild ca.f. the symptoms are verv
different, the heat and thirat Itt'intr in-
lling; the vomiting slight, and the pa
.I - I
in ii
f-xJr4ftl t m ) , i
k, :-. th vr f .
. r. -.1
t t- i, .
. t n w,
)
' fjf il .
. ' tT
ifu
tt f .
to.l ti
n M4
titn
Walk
Ti
f. i i r i
v.
M m Ml ( U '
4RitU fiKirtwiilm atttfc '
IMW W Mttt. tttH!tM.Y 'h
Mwt ! x.m ilww IM4MMD
4it sutrlk
tn t. tlM 4ttl, lli.nM
ntr lattwl
OU ' MM
ft
M, 4iRtrt tHhM n. (.'
r, ! nuJrt iIiWW MIu
tttKMitV torjr tit o'
Ur l).ifr wtUtUl4Ut ). iK,
rill tt, t. kf4 JMUMM1 Jttt tlMt
-t Irm rtiTilT t t lw tK
4t ttmm ti IKir v ! t k.MM
mtMmfH in MjrltM na a tlltnn
In ni.i, b .
tr mrt utti Hrr.
Ml fit I
it t
4; .t tlin i in itt vHf v
Tim i
I'l'h il UV.(MitMtS
lif I a. t..ttns itMHata im
nittitt.ki in m tn. tit.l uo rvtal rftrttt4a
aitumg ti baaai m aiUirWVt UMt
m ih.t .4 it m; .nt , hut tl I lw
k.1114i, IL. ,M1,k, ,,...,.,.,,
nittittat It Itaaa instrv t;nni,.iH.nijii m
itarat-Ut than thoa u( Mi 4 i,r
Igruip of UtUit.l nirf It la M
rv tnnin ntp i ny w nwqnr rrnjni iim
n tnoslrl U ftt Mw irtitit of u i''
i iilitti Hte and tho tMtinlli ! n no ata
f tin ttllfsKV l. Ihr lltlikl ll atll 4
lt Itaahn nm4 Ma tntV In tlot .4
M.oii ll nin- In ll.- .li-io.- 11 Inultn
lull Si uii in it iuiiii. .int. in mat
tsiili ll sir ft dt 1 i' itsin,' fi.m tin
Inni- Ml 1 i.-ii! ii.sj sit ll "t iiiU
i the i ( ni.ton'-tiii nl I'ii l.nVnaf
I .milnn.'i sixl is (Ojtirilt e. u (r.mi
nrarlt 1 ti'i t liil
1 lie I, ki '( I iininiiii i t -im tint
fdl ttVl V1MI'' IV f H , ! whii Ii
tjjiere hit inset- tsVae lta.ir .u ihm
(tin w)l ki'ta ami in .inummi u
ditiiiig the . ism tM Un itu nlmli
vnMi'tt i tilt lll.Mt pllli il. il ill,; tell
di In ate it in I .. .try , nnd hat m n rUt ..t
IHt'uliai tolliilaVit It rn iiiei wifn
Venraltt llialllti. Mild Vt lira full jflnl 11
is hheul i4glilitii Imdie in l.-ugih It
winter in the diplh ( llir Innii, nml
iippt art. in tin spring, mnl hn i ngu
Int a cnlirtte flttlll IU Wllilei ,ltni4l 14
ilA v'mmei ri-Mtrt, that the liliermi'H
know just when and when to expwti it
Some tears ll is Vt rv plrntv. that in
mic i .isnii, te. 1 1 ,n Hir. no less than
fmtv iliniiaaiid wt r takt'ii at a uifle
draught Hi the nnl of tin lad tien
aic mot sent tn imtiiv pirts of Kuiiih'.
nml esim'.illi to l'n.
Some n die limit ImIh' nl IliM lake
mav I" ctiuiiti'il niii'Hig the glatiU A
sin , lis of stuigenli floit miliietiliies tn
the length nl It'll lift, HU'I (In V lire n
lurge thai ii 111 111 euu ncarrtih 1 inline e
them, and will wilhn liumlrt d iminul
ami 'iv er Hd ll-licnm 11 mtlntHiii thai
HU e the IIIHihIiii li.iliot 'i inilst mi
the lake the Hill ire . t pJnnlllol. Iiclng
.ililliiVetl mid diss'luvetl l' (he m ll"H (
I he vessels Dlhets tt lib lll-irt' leitauli,
maintain tlljll llli'de. lease I i iiei lit
leckless llshing and uiisi--onlili. pe
iioiU ami the clttt n of sume nl (In
tint ii ate now iiiuviiig with L'leit ell-t-lV
ill I lit illoil lo secuie li (fill pin
'11 lion In (he sh And (In I, indeed
the ease w it It till the Sit Is nkc nf hit'
tn piitpmiioii as thev arc linoiiniig
summer reoit, and the lintels tlmini d
the II -Ii fur llnil giiesls While ilttllig
III the Inhli ol one of these Inst sum
llier, we In aid at (he distant end ol
the llthle a si lies of ej ti Illation llul
Ii, Hi. nil! 1 In- t.n up! as he pasaeil aliuig
the uole with a uiaiilliciiiit It-li bemi
libillv dicAsi'd and nil in I mi a laii;e
ilvii salvet. pit t imisly to ii-iiihutti
II to the expi'i'taut 1 otiipaiiv N-ldufinf
lirlDHhirij
llnvt Hunt" I'nuhle fur the I'iiIiuc.
I. It'll species 1 if il'lllt Ulllst, of course
suite fut iti-elf the prulilein. diliiug (he
coursi of lit ib'ti I ipiin ill, whethir it
I'tlt'tKle w ill he hel i-mpnvei bv hold
ing o 11 r 1 ill ill for it (mure lite In liullts
iml tubei, or by producing lohlv en
do wed si cils tt hieh tt ill (iti'ilsollsptlng
1 heitei 1 ham-n of rooting tin insi'lic
cutuforiably . mid surviving in id- v
mud the ccasele i-..iiiii-lil"ii of rival
ttiin ict I'he variuil cereal, mch a
win id batlnv, rvn and oats, lutti fntiml
it mini COIIteliletlt to grow afresh with
um h si iimn, and to rlipplv tlnir iiii
lirvosttiih an nhund ml tute of food
for then sUsieiiatu e during the infant
(age nf pl.iut-life Their ex implc has
been followed by pea and oilier pllUe.
bv the wide class of nut, ami hy tin
majorili of garden fruit On Hie oili
er hatid, tin onion mid the tlger-hlv
store nutriment for theinelve In lie
iinib'1 ground stum, tuirrounded b a
inas of overlapping or rIoel) wound
leave, which we call a bulb the Iris
aud tin crocu lay bv iheir stock of
food ill a vtoodv or llesliy stalk the po
tato make a rich deposit of starch ill
It Mibterrar.eoti" branches or tulier
lne turnip, carrot, radlh and In-ei. ue
their root as the storehouse for I heir
hoarded food "tuff, while the ondd
produce, each year a new- luben !
the rlile of It existing rool. ami till
ceniid tubercle becomes in nun Hi
parent of the nxt year' iloAcnng
sieni I'erhaps, however, tin common
colchlciiin or ini'iidow-a'iflrou aflord
1 he most instructive instance of .ill for
dunlin lie siiiniiict llimls up green
leave alullC, which devote tin T entile
lime to the aecumulallori of food iulls
in a conn at their side. and. when ilm
autumn coiuei round, ih eorm produce-
notleive. but a naktd tl iw. r stalk,
which puhes it wav through the 111011
e.irih, nnd -tiinds solitary before 1 he Oc
tober vtlml. dcncndlliL' whollv noon
the stock ol nutriment laid 110 for il in
the eorm. I'upultir S'lntrc Month!'
I Hoot crop attain their full growlh a
ir th light frot come. Oxd tteather
( scvin to allcct them mi thai ineyiiecoim
, oiiu ami compaei, anu lorm siiu'ir un
jibr it inllueiicea. .Sj do not fear Hu
- ' effect of front on the turnip and man.
gel, but rather welcome it, and do not
1 harvest
until lust before the ground
freeea.
I'otaloe, however, hould he
diiL' as siMiu as the tnis wither, a they
gain
1 nothing thereaftiT, and are apt to
under the ivtlonof the fall rains af
rot
- ' er ripening.
!
IM M I. KlVirt'
I . f Wk
4l.t U. Ml t
-.l Mt t
4k !( (fi..MM 4 !, tMf
i w"Jpl f flBfci
M tkt l to Hf t
t
-M.J ( Vtt lit M !
'"" ttrtXiHIKM ! xl . mwiti j
I W. ft ttr.,1 NAI 4tok t llitl mt
Ji nittl f.ri-t r4 f
'
MkW in j
tpf MM !' WM a
HiUlistM .. f F
j JuMlH
j VigtK-f f -NV p.f vl
Ml ittT Astj, - .4 enwl.M ink. !(
tt.tsntVa. atlW .t-n tkr aasnti I
! Willi traMr, mnI to lfcW M4
Iwvwlt Wr toti Tt sp4t 4
vnwtff allini it , naswitato 4 Hgt,
lhr unw.t i4 'laaatato, into niwt
i4 i-thiva Its itnaita 4 MtMsp IVittl
V"nH lit HMHt A toM. ll
tnsa4 .t tw ih Trwtr mi tv
tfa mtntitm, iltf taan imi tint r ill
3T1 tawl ika itMn a4 it s
twtttlag a4
fVMsl JMw I'm atwtml .4
taMtmi 0MM ltW mMi t H4I In
ltt m4 "t aall iiwnrta t4 tM wtMNnt,
wMH nsir ittai ti 4 t4 fmm t
iMit), wiif Mm ! i i4i ib nin
ttoMR. pt. tawm ihrwwgli a ttr. tat
Ihtvm a tlti ,m a di ilua. 4. ilr
(arsia 0 1 tltftti nasi Hh-hi la ilw otftt
loltrown MitnaiiwHi. nifaaavaat wntrr
j nVith wat ratstiN aiVr tViWaf
an.l thitXna ll ih iltv nrv wild tmiiaa
iwral, m llit ti. mit na tif Jtjwi .ti on
W antrfxil fe n. r u 1
11 ititca caHtti tn ni. aad tr hi-a ahl
Ikfll (1 it-Mil OWf Muf llul n isstl il
MMtM a i tx a tM b hi v
hltittli nt-i if tttMa with Inrtlnl t.ttttl.M
of l.ltHi.l (tlaxil rli. t-riitn WM.Ik nl
olMh lhj ia a jrwM titit ft4
sua th lsli fwvt4irjjtsl hull nis.in
iwettlt fttr tt lilt
ii".J. tVatnr tMI In tlf a iim
4 rH-H if at, st lw attlia '"-a Uil
lh milk l Itlchlt HatuifMl aimiit ihrsi
n IttM liniitt 1 not with this K ltte.l
ttitlk halt a iiim tw rtisi tuv-tHi sml !.!
Bt tvffa Wl4MittXi4l ,tJ 5ftu... lti
ihl 1 nilard lll I'M I Itnl 1 unlit Ii
mini Im- likr nnv Imlit'tl t ill . u.i 1 1
-tltitw ina llaitt re'' '" " '
Mi.rptti niit Minis ?tl llHf t-t ' -. i j
h4 III rtta.f t pSHl tif ivtf in 1 n i,
tM. V . lit htii htrili me -It' i
ant bird, mix tifttiihtr, .imiI ii ( 1
tt(liiMMifli illgsf tdd the t.M ,
n I it n la 14 It won add lb' .-t I
tli leiiirtn ami mif pint ( rb hi. im
I letl hit l.eeli tt lllpH'i In a 'il (r -Hi
Then et It mi thelt' etttrT tin lit um
nf rttt ut nl illsli Mllh llt ..(). I h
cuke, line emnili In put all hi- ,1 I
the s. o o tin1 dish put 1 1111 tin tthlttt
"' ''KK lluii Ihmil lo mnk. Iln ill
nek wiftt'ibcr (111 this lull nt iii 11
laid IIHtttlie. nml put tin ip.'li'i . tk
01 Inp to iwimM it, uilllg i lii'i ft.g
to liinkt 11 ftdlii'ie ,M ike an I
fni the top
ill
In llliluso ,Mu.
Shewn it t)lth toilllR lull nl t
t niir old, Hlld to in isiiiitu mHi ,i
(rn ml lii' lunk (he liititt out fot aii air
mi; She wh sheiliiit It up nnd dow 11
the walk, uhi'll till nldlsll III nil t t
di'dl. ooine nlulig ami Impiiied for n
certain poison ui'ioil to lite -ill Hint
slieet Shu linall Vi'llml Iml hi ml nil
living ( answer him. nml he looked
alumni, caught night of the huhv nml
said
'Men child, thtl I aiippiMi von ft el
piuinl nf hiitir'
"ll Isn't mine'' hu idled nt him
lloy. .Ill Well, he look put like
you '
'll Isn't mine'" "hu yelled again bill
he lioibbsl hit licnl and eoiillnin d
'Twill", eh' Where's thcolhiT olii '
lli'Mpnirlng of tniiklng him under
stand by word of itioulli. he Mtintei! In
the Imhy, at herself, and then hook her
Im id.
Yes -lit, I see t'other twin In the
boils 'l hell father ! folld of tin III, of
cuiire'
She liitried Din cab nml hurried the
othel wav. hill he folbntetl after, and
inked
Ilo ihey kick round much al nlghu'
I tell you 'taint iiiIim''' he nbnuti'd,
liMikiug very red In Ihe fine
I t'unk voti'in wrong there,' he an.
wcrcil '( hlblren bn ughi up on the
hot lie ale tint to pltie ami "lie
Sin- startt d on a run for tin gle. but
Indole she had opened It he I allle lip,
and asked
'Hate lo pank 'em mice hi it while.
I SUppoic?'
She iiimb about twenty gestures In
half a minute, ami In helped the cab
through Ihe gate nml ald
Our children were all twin, and I'll
send my wife down lo give you mmie
advice You ice-.'
Hut she picked up a llower pot and
tiling It at hi 111 He jiimpid Inn It, and
Just it he entered ihe house, Im eilbd
out-
Hope luiaully won't break out on lb
twins!'
111 HddliiT Hand.
Amid "the pestilence that walkethbv
night, and Ihe dent ruction that waatelh
ht iirtoudiiv." It 1 gralifviug to dole
Ihe many hands stretched forth to help
in their non st need the destitute lck of
our nllln led cities from every part of
this broad land coiiu'm anwer In Ihe
shape of aid, until It cems a though
Chanty, heref, had le-coiri" the reign
ing element In awiety
It i not aqticstlou a in how much I
in filed 'Tin umtivt It to "in cor with
all the means avmlib'e In every com
niiiiilty iiuloiirhial b) the atourge and
to -uccor ((uicrly withoui waiting lo
know the measure ol rciin n-quireu.
Tlmru is no doling out of funds, but a
geininiiis, nay a lavish outpouring of
"iibstaulial aid, with aMiiruuee uf (,"..
tlmiaii without limit
'Dial i a beautiful trail of human
char.icler which is evoked by a univer
sal Inspiration to l iml between life
nml dot h among ihe alllieletl poor, and
stay their suffering when it may, or
lav tle'lli Hi their lail resting-place
when life is no longer possible, and aid
tic livlru' kindred wlio nioiirn their
dead (iml knows we nunot frame tin
1 language to epp lne llianKs wnicn
ucli kiiidnes provoke. 11 is mini in
drml to mark Um ravages o tins m
! triu:i'.r fever; but what snail be said
of the privilege of being rendered able
to cope with It, as lo the Kor, with the
4 i!Vt'tii lwit ? M
l iir4 it.M fc. it
MMM llr rufMWt Wf Ml'ttlf ('
v (ft, Mkni MlpftVt t. f
ttfvtMt .4 Uf tMM lrM tU ito (
tW .- itk kW t to tttifk .
1m m.ImI ! la MHMt rf ul.
w fkxn uit4i OXi It. to w t
vrvoNlN or fi; 4 wtllt i -.
MitimM .. IIh 4towM f
it, n Mm. It..hq vlikHl U 4tfU
it htte ItoVftfl AMI - - - b. 1.1
Mtlta ! i 4ft.UM t4 it
l)lr AM M tfc Hwwl 44 i
(kl, lU ilif.t t4 tfc.i
it
tftt( tt r4rw M ift t " X
ItftHltA AtMMIt4trt, It l " www.
iltiitJt ttMr ittn tttf fwrMi r4W4t
I aTi r4li atWfiMlit tMf Tiw-I
tltWS ftMg mm im ! tfpVVnt
tilMW ts4 MUrMlW IM t'fcttJtotVpr
' fttut jti ' - Hi tWa gta4i mil t-n
-a. w mm" IMMtM ntl tlu isWtv
t rltf 4m la tot. lit tta ll
)f Mit4Hk4, 4 - It Jk t(t
him (tut aw- to itnalt.ii.ivs4 a Um-
mt MiHia li ad t
Uatt 4Ml mM tin uuln 4 iltLtair u
IMwIltM n lit fa4 Vtw latl " M
wily a.44 tn km ft4 " ,;. -,
Ottt, tan M.(Jt Ml
TW twl 4 lh lid 4am ..f
tton tllti .4 Jult !." AfKwi Isum
jMi4W of Vm4 tota i.att 'mm
tottod t Ula I'fttatKaS MaiWitwit, tKi
tnwtttnl la 4ftiwr t t Un fltot
an.l urtwiti las tal l d t
t .:wlM hi isra mglatw Hu pts.i
aad tw Ut sa) ami e.tai4i.w .4 in
Iudf "" ftttrtw lit awttiptv a-. -
ii nttminiiisit tn rr.ft, if,, pftttnS. 1
44a. 1M1I) tatWint in kin tt
laiiml in rifts! htto AiihIiv'i
a. i ananlifyC4tirt I tK jitvivtti ittir 4
iKHfa thai Allak IWital'M laai u...
hmi Htit tto tlm i Utaiva.l .4 ae
nasi t Jail Ilia. an( Ihnt 4 11
wKortll lhttaU Una Itstlb ir itnH
to alfiiaV
lIM tint! I
H trit .1 1.
Mlttt ItJtwaiMast. and 4toait
Ii.ntn4ttli'l (till .n I hi 1
Lis i,M in n ) '.titttii.it
I
1 1 . t 1 1 1 1 . 11 iih
lilt' ' . t ll
I '1 1 I i Im
tt tt
. I
I I (n tfl I 1 of i1. I lit
II 1 ' 1 L 1 1 f t t '
,' Its
Htttt h.-aisMa
lta Ht4f ij
1 .4, 9
An
J I M MM
w m s .v 11 a.
I.I...I. 1 .
I MslH ',
l',.Stil. ..4 I MS.
I h !, lt.Ust.la
I ,,. afcww 1. iflisi.
1. r lis i Motii,.4
t imi 1 1 11 1 ma
r.i i'(fi.nik.
r. 1 . ti r
. -. .. fiiiNi a
1 uMl it, it, 1 la
ft 11 I III Ml III a t la.
i llllll. tl. 11.41. 1.,
r ... a
1 t
... It
S IK
I
)'
1
s4 1
,- DItt,.
Largest Foundry!
lit 17l.i Htnto.
tRumtSi iHAtinmtnii mun.muwj
IfllDQE WORK, lo., ll.
Murray IronWork
urllntMi lnvi
JOUET WIRE FENCE COM PA IT, '
tvs.ii ftuai r i 'ii ni no 1 mja
rr..A'i- vt- .- h trr' 1 e -1 ai I.
rtl ! t" n .1 tv . (. I,, fs.
H' ' llsl O I I. I. t- t" I . " W'
..., s4 '- I-.' t-rt.
wfSII.IUI
,r.sl is.
ir.o.ii. iaa i .Hli-t ia.1 t ',.s a alisw
.--ti s, ' ' '(if u sss r -Sstra
'Si' 1 in it- tfiit i. ro . .i w
t-l.is '4t 1 x.. la , 4 .1 ... ' !
f..l"t (-rlir fsM,..ai M its. . i, ..sill
.a.l- .i. (el.'il , si . -. T t alii
k.l kf i.ii la-t lstliKr ! Ii m HON
..,- tt. , a.t fesfc-.t."' . Is n.
H,f 1st UMllW t l'a ! r-'M - rtrfS'
t.-l sill. Itttt. lt-otll..Ht slt4
If'.l ' .aMasr. ,.1 it, A4tst 'l rfSsfl
risiNr iiinii"ii.t r.t. si j.u.i i.
' lOlJt-f Hllll t ll fdl J.Jt.1. Ill
('(tiisuiiipliiiii and lis Gore
sr in. 1 r
lilt. altl!alllt 1 ' IMI..
,UI a I sis ll.m., asi ! .M r'
nl ar ( .rf.aaiH'
I' ale" si Wit .l, ll . l-.llf .4 ! Il.lh
Ac I, Nil ritMll' ' II' ll If 't'l, I'S.s.ais
lt,wl)li a4Klrtwts, lime l a,UI.4 4S
i.f tirri lltvl Mlsiil'iie M .. i I (-
Ik .1 siiHtt liiflr i. r l'if ms
-nastris'' l.ttf -..M.rt4 a IsraisIS, 41.
.... Isl'lj.at. ! I.r .!! '. scl is'S'nstl'ta.
M lii.laa II Hal, l-.'a4 ''. Itll
lifiol 4 . ,-.fi.l'i ri. la Slila.lt ust
a.. t'l.lF rl4 h4 itsl. ta Ml
srrti. lata ..li.4 in
!' 1 "li- balii II ill I.4II.I I.i r. a4
evrfi-r I.; 1 ti..' if" if rf.t . i.alsfl l.n-t
Hill, Swr I'll. l"t, fSS.lt 44 si-t
tM tlftlalr,
tJ -.a
... M. J.
M.Im, (tt. t'xir ar.tt.l nri .. IB
tt.iriri , tjlfi . rsi ta si
,.i ,h, ... ,Kh v i tcr
ti , ... ..'I. t" i tcf , A.Mrt., 9fft M
MM asM
.llifa.ll 11 . f
IAISI K-l, k, H--II-IU
fix t.f I"', U -.! .If atrls, (. Cm
tt.llaii t, MMtit, '! fi lus
WHO WANTS MACHINERY'
a. list. I it !' mtf U" " sl tivl kam
nvllMiil ail"'
For Below Tholr Truo Vlu
tiA slot ti.. 4htt,t IhuafK1"!
So I, ait-ha. tl mill " loll Ml" Sl
t I Ut IIH
il. H."i'r (so l l ini'hla'. ! I iMf.
ad .1 m I Dltll f 'a -li ntl f . !" IW It'
l 1, mil"! tvirv'tis. .r ,,f.ll ! v i
.,rf '! 1 hvv si.rt
nMiliH ratrtlrM(. , a
a ui '. Ii Al.rir
rrafA"f iss-tnri
lf A'llft..,
..if I.
si fi,ti,a
lohtif n nsa-
8.C. FOflSAITHCtCO..
MacliinlsU and General Macbine Dealen.
lnMi-lirslrr.,l. II,.
I lust. i .ii.ju, ui,ti'Jo, flWstKa,cJjt
uA irtH Mr.ltr, tn xt.U mot La i-tr
fiii.i,Mrl, lliuit Hrfl, 10 14 nta 1 Wutitan
ll ;if u, lir;IAr, rint tMYufcljr
-J I, It r U. f ui 'vJitsy ot sstUta
u,r;. Jii Wiimitii.iktirrt-iUiiKlsUat,
fll-M I'Mrft ittt,'UiilU4,.M
BOOKS FOR THE MILLION1!
T)iU4 'vyuM. HfliVft"V4Mln-l. HVP9
Ka
nlM s4sl..AU'l.
Th '
'iTirtlM i I -! ( '
fK U-lf
ItS-Mf
r,a rrrt rii
Ar, ..ioalli
a a-rirt tiuu nf lm.fi uN -'l wlttii llrt
r, .Hi4if riitvi.. r-.i.
Mil... ..tKt. 4
IWftoi
r 1
ili.tm. i un .'bilatl w,tliti,alH
Ir iuikm,
, life- A "L'Jlnt,u tsttltt
III' A "tllsl"W lutitur "B clillaaa
s-l Dili.u 4i,.,it u "n-X .uinHjtlltrt 'f car
ltrf Ilr Hnlla 11 Xvnli lti M.. kl lnla. M
toal n!I I
a l I
'pi 'I
1 1 1 -
6Bn
AsjswyfiBi
3? if il
. . y ipssKM
'-vTV
rli Ptl U "
.1 1
".Mf'.iif ,l VIII Hirtrmi wimtiwiju,
l, H.Olfllf nf hi fill lifIIIVTfn.
1-iHTthlt tf'1 l7nVll'rlV'.iVvjf'
Mill in hi lion s m onr- ni-rn
viiftt (iVihf ' iifitr tin 1 mnmit
Mi'vsr T'U'litil l.tt'li) I ililrrr kit
im as 1 '! , wi'iijt.ir, ft nun
ibiu 1 ! 1. i U nfflM,, V ! isiir s
.- fit-.t
V
1
H
Eff!