The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, June 27, 1878, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' MB
TkiX;
i-.W'f"
r
v..1 .
.
fl'iV
nv:t
A M f '
Kw: vy
M
frftM
U.I.kVAUO
IIAUtitiK UJMIWR Yr. CASTING MWj
BAI
T
TV
"
The Red Cboito
trj? i
SKSSflT
'tUrrwtl Viritnnrr m the price of I.ihntij" ii'$2.0Q i yr.ir i rAr prlrr of thrikttl Vtoml Mf
rH
tm
i- WZ
JXlVi Va 1
t)fn
k.i Vmj
1
8W t f'f n
r - ' '
wjrfr aytmrwiitwMfr y VVIFft J
KKIHJ.OUI,M7KnSTKHn., NKIU5ASKA. TIIUHS1AIUSK.
..
VOL. V.
t
i-
,t
i
!
!
ft
!:t
M
5'
i
...
i .1
H
1 :
tMNMMMMIiaMaiHMH
''RaF"!
&
nn mans aft
THE RED CLOUD CHITF
rvni.uuruKVRHY TiiomnAV at
SIS CMTO, KXIBAStt.
IICIIIIN ASIMllNiSKK,
lillMr unit lriitrtrlit.
hi sit'Ks.s imturroi: )'
Altornovt atLaw.
-
i l. H. o tl1ifini.
! ATroiiNr.v a.n'h nn'Nsn.
I.UK AT LAW
3uNV Vt'itlkt in uIfAf (W
(tr .VMff
KMpirirm. mwUSj .a A.tw jRV0CL0UD. . . . NEB.
1
1,1-cnt ml.rnini'tH Sutnl tlr.
Ml iimiMriil mli''lieint'iif mtul
to niil fin i i kiIviico.
,a. R. Willoox
ATIOUNKV AT I.WV.
unil V S ('oiiiiti'ionir.
tT ('nllfOHoll I'tiillll'll) .Mrlnl1li
m i (Til ok tuvM'.v mi i y.
ir
t.lHr.r....M,-''""1""'"'r""
; i" h'JHK'i
JAS.
Nrb
LAIRD,
lji.. -W,. 4n nul r.ttlv Ihrir l
."Vr,"i7,ir.iiif..uirruri.rn..it)r noHNKV AMI C(M!NSi:i.UH
It rlil , J nl wr .luti
idiit Sulirtka. Will
i t (.! ....
"" j inHciitf i'i n inn mil i ii " iih'
...j.r. ... ;..' I'ttiitini Mil tit ion unn i an imui-.i
i ., ni.e iirr - -"r-"'"w " , , n,b ,,,
...... - -
cuM Kliil' MllllnU AWIIIIU. J I
i! ri?P
.-.. .,,,11.11 l IHINlf lllff fllrt, I
tint U ti-iiltJ m omrfijti "i ,
niiK
tri(y tittiliiiittJ.
(illlninl lJiivuiury.
r. vr. salst,
N.i.n I'uUllr
Ari'OltNKY AT LAW,
Ali'D SEAL :?A?E ASZIITO.
Will i.tMMll.Ml (m rttl llial IVtltrl. til
IT d.ni.r. , ,'" " "
V, f. (rninr. ' tin -uin a in I iNunlii'Mi Kuuu.
L'o!l.l'llOllF.IHHII'l mtOtlllt'tt tO Mill
.. i'.t .W lUiinc
V.WXW eld. lUrrotnUll r
. . Jna r LI....I. ' Cn irMH.i.J..iv -.iHll
J.n Witon.lilmnlh. Au.HtOf.
j ;. JltfltrWld. .. ,.,.,,l,,,r
j uwiin
rhWJotito.
Ai.fi,cUI Ju,
1 . rAT. rnrxTT. . r?? 'STivr. Aa?r?.:
WDISTKUUUI Nn. .,., ,..,,.,.,, ,,
County 'rk' ."' " .' ." .-
IfUMirrr. tm.-iml ! lt Inf imnrrlltnt.
I'rnbjt Juili MrfUIiiiilicliitoUlli'ii. (or-,-Mi.tlU.
imfit Ntio Mtlrltnl. AH lPtlr ndoml'T,
lighixil r-uii'f. v iiiii iruiuitly nwui4.
autyiw.'t..liiCDOLOUl, Mill
!-.". II. li(ko,'lio:lh.
i. ,'l(..ti, NoomAii''!'. I ,
.4ix'I.MniII. "Il xh'
.. Ai fnllryt.
j, H. .!.....
J,K nill-ub
J 1) l'l
.l.l'M.
3rfr
W. N. lllCIIAIirSDM. J, A. ItM.I.KVI
Richardson & Tullcys.
l.H.Phr
S.K.Th
I'hnra.
4,, W.1..II, I
J, a. Muit.
Omul) VkhoImI1"!'-
P H Y Si C ( A N S7
I. V. TUIjA-JB.,
itrr.n ii,t.i -in trx ,u J"1, MUwu;Ui'iiiiurMTaiUin
ViiUUtU olJ.ui.ftjuigiiiiieu mii
Jrfi " U. S. IVnmon buruuii.
ltT. J.. IV. I" W nmiiiiun
rifiMu tiiKf.ivonv,
"""lilt rr llon i
or int. -
CUT nruKKTOHL.
Who m'.l.iif)' to uritn au "AJ."
.I.y. ilOPK
in AVmIcIios,
IIY
ww&O. B.Harvey
Ar iinu i ! ifito l Ui i
4tltl ws
INAVaI.K-- - KKUA'AhKA.
, ftniiM'tt A Ilvnrd,
i
' jmriictirul 'Z oii.tr m
1 Va' Mninttrt,
Uf
in
iM I afjiT
V
.... .. . .... !
t Ml uflMivim MWv t PiMM IHWIHT H W-tf fm'j
W HinttWAtctHrrit trtHimitK
W" WitMrlc ifilf w'4.rt,'w'
y
i.. . . .. I... . i t.i.
f .. , i aiiop hiiii fKarr n l iinri.
V K H ' lrs J " - JS3 CLOTO
thr, -s'.Tcr aal Silver riatfd TTri,U
vMim:ifor - iir.uouin, vi:u
llclim tiiiat i4 fr.Mlf.l.
Hotels
YALIiWY
HOUSE.
rorrRY,
'.bcujh'.t la A Lcte'.y iletT.
in viik i 1 itvitw.
lau immI lmulit l Immui,
J 'lint Hr. r mo all lli 'In:
! Wltrmt nni;li lli c'oul ntvl l ttVii-
I I nil' in; lollwHiir way
ttui I ill llml lulwlit i!cllltii',
A JnMin 1 1 jrihit ivli
In it I Iid ni'pi vl-i'it is Mnpii'tf
'I lie clitnii i I'lliu l'lt.
I
j.
.
J jlBVl'Wl llMlf)il (lllVI'tl,
"F (?i l'T'flffUl'fi1 ' Tlmt liil tuj m.uI 111. joy.
, A till vutllilj run pniMiy.
t I tliinV. T nil tl ilir t'lii",
n I
nut) ri.orn,
IIO'LTS'JS
E. X. :?07S:, - r:o:.ritor.
KT. J.. IV. IB 'IU nnin m
hfcff n wV.VrV.Mhr wt S:itMh in Okkicb two Joorrf Mati ur tt.o Cur
thr uioHl. m 1111 ft!.o..l Ji..um ji I" I S H,lUw,,
A. Mintt" Cliii'1 t" I' M. !nl.li '
, Kiiuiiiiiinuuei'.i.: il A.M.. noMf.ij aM CLom) . 'KSBSASEA
ri'til JI A .' n.Ut4pln'iit-5 I'. M.
ill, ii.i,l,.ihi j..i .! K(n'..t 11 A. M H r.-v r. ,'.-in tiil fl.1?
IJ 1 il -J J Lr ... u r Jt
Q OnGfllWWa
-. I-.L P. If
ri rim vTtt t - . i
ftnutath rrtu-l fr PUmiIj morolu
tlUA.U. CI'Vlii ., I
-"" a-""" b"- j physician and Surgeon.
H..T,. !.. M...M.T-. WlnMJ,r-..n I 0S: 4 ItlWM W Billl OMt Of
M'ri'iwtn 7. w. i .!. rinm.iM ifedOtul Jlear Ela Cneiliilh.
nabriU) l S m. Arrlrn rn
lltftYAM Iwim Mo.1r n1 Thnrh l WKHSTKK 1 0.
T . mrrlni Wnlotnltr u1 tu.iir j
tCn.u. .
FMUii.oiifMl, MonJr n1 Tbor
T'
N'KH.
:,o ui i
.u,;.tli..i: i0fnw..t iut.jart j ocn p. i nun riiRNiTiiRP
JtwiuKinui. lfrMTuj.lj.TIiui'Ur C2ri-Tr "ITt -
twhiMdar.iid trilD til i iu. I . Jt'WRT l,7r.;;.iP
jnMuKiai. I -v.. n..D.ii)r. v..nM I AS. fALV KRT, rropnmor.
ttranJrlirai;.. ""'I' LUM Di'al oscvnfivoly in all kinJi oi'fur
cSr.oM.V'unU.'VAuVVa t.l.ure, woh m Hunuu,. HcadNtv.ui,
Ailrcgiitaroimaiuruiuikiiiiu,!') T.tip u taliK's Chaira, Mirroic, awl in Ucfl
,.V7.r?iir..b"m 'uX": "u "' 5tjihiit io 1 l-uni i fit-cl.
J. It. McNur. I'. M. , furuiiurw Hto.
I G1VKH1MACALL.
" Ilr.i Piii'n.
EOCIKfiES. I
Nrti.
.17-lr.
I. 1. O. F.
fc Rxp Cl. no Lodok. oMIOilF
WmZ0 Afoiunle Hall. JiwWaef
JaB othr LwHr;Wi.lljr turUaJ
.alAaa. H. C bcuw, .S.U.
1 SstH. o'y.
!
A.r A m.
G. C. MAYNARO
Architect A Build
or
WrtMtrrNt. .
1tEDCf0! - -. NIK
IViksch.
jt ruirrTnVo. ftt K (1u.
X lot. fall uin. VUttM, tor0.. I,
.,,r:'H::KdATr,uv.-if:" it jt .. A
i-uju-ituni ix: iuuwt
liLtfc,bi.
HARNESS SHOP
' HV
J.L.
ILLER,
Kef r anfanttr oo hmM full li or
. tlinMM "Cofkm, ?Mn. WKip-,
K HnrK ftsketf, Coinb, Hruht,
Ilarnem Oil d tveryfliin
Daualiy kept in a first-ckst
rhop. V
OFPfHtetfcelqtk.
At 33f-t CA Prie Pail kr
T'artisuUr allenlion firn to ihop
rprk iwi roffitu mule tn ordvr.
Bd-Paintinir 8eciIiy-lEJl (
Shop wen of HicbarriaWa Imildiiiv.
WDCLOTO, . . . l?Z2.
REPUBLICAN VALLEY
STA6EUNE.
H. C. JONKS PROI'RICTOR.
Ste Icavrs HtMinjja for Hnl
Cloud, Hmith CcBlcr, Burr Oak and
points out h, on Mod dur, ednendty
and Friday, at H o'clock A M tc
turnins on altemtte day. PaMngfr
carried at reaaunabla rttei. 0!Re(",
rtmilh'i Boole dtorc, tlaatinga aod
Villey.H'WHi Red Cloud. ".S-J5-1r.
1 t .
Wlin Miully Itiiy alinto
1 Lnnw tli:iiMuii l liiinhUir,
Vr all lliu ioiivl oiift tliriv.
I liati WCfl llHUIJtliti Of liraVOA,
T'aiku'p uif fhijmlri.lr.
Wlirn lifo mil all my tmuliUx.
rinu iiidM) linn I C4ti Inur.
n 1 iMnk of my dir S.wiour,
Iorawd i'i tint wiiii'r f tho i'ii 1 Vio aulKrvil twin mid lo,
I ;!.... ainiMiina . i tin. .i.ii, will TlirooA lllm I u ualtioa alralli.iif
VI'Ur1 lllC ih'sl III BOlHutlHMulilltH, ,," ,, .. ,. .
,..... For Him I btfar llio cfO'H
, -J. I llain ('! llioti),liti if lu'itVpM,
01' J i) fliid 'ira hml il,
A itt Alifi'l Jiii'frnit',
'llMl fklm III) llOUI.lt l lil'tl.
I'tlaHM iil...t Ii.fi ut.Afl I HI Iftf.AK
A faUtf, IJVKrY llweoihliituu wIimi ra-l,
ICIf 1 .f n,ct lliinuhla I lii-arrtt, onl),
. ... i .... . .. .. ri
lfvmi.1.,: .1. II I'i... I I ... wtuuawiM) irniw.
Fi.Kirri;T Itivritr nud lit J-'kkh
IIASTINflS
NKII.
- (1$
V- I" l IWHHr(lrt tVllia aliMtotV. - ,t .'
r i.v r cAfi'k I ' 4'i W1 imi irriM t w frvMtO'
Wei.r huk iil.(til'.i ' ! W tialMit rrula li ir. Jff m
We ar tind.r Im t-tj'M ilwi vH ttlwr t'Mii, IIV h,t 4k tml!
tuck, a I lKkt Mitltivnltli' I v loin" Ui ! Vr 5 S .
W ll 'crul iWift. piri HkIiHMkV lfrtM1 i"IUn;iI Vi"lfYH
tliid f lUv mud rnldrtn-ivVllittw i4itrft an-l fftlr NvV of C(frtwl V .i
IVlh.. VUrn.MiCii.WttUI!l " .. A H 3
V- HHlMalr i lift)trJl Iif ItmloiMM WH M h lU llVoUY l?MHTAltfi T l55'1
.. :.i r ... .:. 7. " 'Vi.
Smith. I) U n.lnKHH J'lVHi HAN'IMI.l MA .. t ....V.vl
----'- - -w-w -w ... - v - - , t . - w w f " a WA x A fl
.. t " M ' vv A,a
rsrsLO, , tsawwss cr wimT, r fcm
IV U Mil im nH all IIV nuv, J M avh, V A1
lilt M Hhf dwl Hi Riiim m Hna) i Hw dlfflfni i tltM'ttht ff tnl
llto a.lt U Clli ti- i''W 'V'Ofw liW Hitltl vrilr y Aj1?
Iiatliifi nMl ilo r"ioriuHi ! tM nWiat'j in-.hl . tM nMoi,f jjf VV
, ,.aUhl Nil I OalillMl r41 fltll'ti"llMi HIKHlUdl tlUrltltff lltal lk l t
mimiiIii in lil pldw Jt Ult JvUm, I I lltllnl ofSr,fM(, K4l T i''Z
ih llm ilm lSh lolfiKl In ni.lif,IA(li f w iKlhMwioV1 WjC A' iVil
!.Pl1hM lif ll.P tlDrtl l '4 tVikfMI ;' HlhH1lt1 U fM )l 4t k sfcv
ImiiJ.-M... ftliittvu iiiilr llo.ii lftil tUnluddW Mil ulhiMU,U r &'ffi4
'.lhM ittui Irr tn lit away fioiulliit tf WJMahn,, I f, tit WWJT (it f- -
.i... i. .u l..f. JLiil . i Ji! .' V J
n'tivi utu iinii.ii fcv.i.iun.ii, iik.it najii immtmi M IiIHI NHtt,
- tVl HtWIIIiiI IM l T ftTTl&ftf 1
;,c,,ratcur, i " wtww mmm (M(wtL;
,. .. -'... ... hiiru' vrotKtivf AtN lilt. 1 1 i?lifU .vJ til7.r.f.d
rrfin in, uoniiw m aiu-im, iki ... . ",,,; ; V. ' , 4' . .TU'l,ir?;j
.,v ,.,, n,, ,, ,. ,u m. ,,,.. 2j ; jH tf i'c??i?..v Mm
nWy in) nun m ilm I imd ituir, , -L. """" p riyH j
I,m u..n. , iiitiW, fr Um, Wttur r.0,onK'.,n,,,,,M H'WH v
ul.l, hi lu.lo MMiiUiinallim , .Iwliwl V ,",V'' 7? m7" '
, IWmi. MkUufi a i.lb arioi! ," W? W,.V .
(do A'lM'lItt l ,(xi no kliltu tUalk liail
vuiiuifl, i uifli limltiiUi imv)iiy
iitinil thfiiny o i u vt nilncil
if Ciir.mU muI Hi PnoiSa ioj(, nod
ix vttk in i)ily iniiciiil'iwl m a
UiH.ir iiffiil. I'alli'd lo !l itdbr
vf iWn'iiuWltMH.jrtt'lf Itt 5B, lid M
I I. l.Mi.iil.tti, )(.'.. t .... a ..llil.rl'
lw 1'llfl'H IIU1I ...I'lll-. 91 PVI'M.. . . I ,
't..l,uili..ll.L-l... 1......I. nhf....:,',, '" flMI'W. w
' - -"-'"'' ""'"' I .....!..... -..1.. ... ji
..... i.i Ui.i. i.n n.i. .. .!...- jiI'"('"mtiic uif
..I. - .m 'n.iri"nip n .".,. -WUIWIlill. .. . . lit jV
tW Uliin ff&Wil ftl'TMUHt.
ln!IIl UMll tfcflIlBfl mw nMHi
Hi4 Ul rl ftfta swrdiiyiatav-
BU
'i
.itv
)
l)ty!iitiWfr rWiinAV, iMUUaait 'jfi
Hat iiimrt dlfttt, f itj MiM 5 s p
I,l0iy intdluiM .f wa&wHDlaWo, ; i
I
S rAlti.i: in Roil Cloud In poihipciIoii
with i ho pKKiiSrAiii.Kix u Pio.iiiiit.
kll'hClXIC IIuuhk.
J. 2 rc:r,
ns3 CLOUS.
BKlPiV JLTMy0S4ifcJtMaW A
HKPOIIMUAN VALLKY Ji'KIU)
OK
KK21KHIIIKKH.
Gko. II. RoiiKitTrf, - Puoi'r,
Ortnini, Hurlnn Vaunt;, AVi.
Pifiy choice iIk for nulo, from
Satiitio II, Champy, ItUuinruk, Iliikw
of Aliwnml. Had D'l moll mralii.
Any ymi prefer ; no dialogue.
Write fur particular. Sufufactiou
Ktimnicid or no pay. A-'JOly
PKTKU HEAD.
Ilij.tlrlan mid Hur-
kfj miji - - sr.n
OITiro and Itu.lileco at the Veiwr
huilding.
H'ill attend lo irofMionaI call a
ill hour day or nuht.
.O.-JOCru.
HARNESS SHOP
55. Va Xfliidovv
! now prapardtodo all kind ofwor
I ft THE
HamcHH line.
The bett of Material used, end al
fork W A ItB ANTED.
KKPAIKIKC.
Dane ou short notice and at reaoaalh)
Prleei.
Shop in McN'itt'a Store.
Seal (1Ih1. rVebrniKii
A VsraMilns Crlvlqtii Oo Twr
MI.Mtl Nl.ltl
In mi rditottaf mi lh lU-ail lr;nnt
we riiki Mtno dnra nito of iho ioiittQ(i old o,
if riiiivi i net. wlilrli llm lntlir ti.nl
IIDIl'iml.ti
of thin rcntury ht produced. In Ihn
truth of thin uutuitht thrra It much
to provn tho piiiRiM of tlm um In
ward a higher morality. Poetry in
III hifili i;nin'aiice i Utidouhlrdly
tho product of pif-utiar nnd Uolatod
individuality; hut whvti lini.a follnwa
in t)ir tviikn Id' mult it provim'tho ooti
Kcninlity hctwuin (hi out mi1 the
K)iti!ar heart, To he arrest pout lit
t-rally, it i not orhom mccuary fur
"!...!.. i. T..V.a...Jiii..ii . iilWWAa
"i" """ '" " "I'fj"'"'""!! t nmlW
our rnni iMin ifMmMm m&m
. i T-ai 1 l I.'. IU tWSLSt
mm&mwi
n?vmw- WO
)'AVjZEM -i5y
wi.i. I... l.,...,uU. .,. ,... ..... .,...1 1'nironw.i . lim IMHtimflMlffiWBifv aTLJ.
. I I i Vi t I M""" i"olwWyiiit?nh ' jrtf 4ftSN '
llioii niiiUl tho IiIcmiI Iho iMlMrtiuul ,. . , ,', ., ' 1 ' '. W v Sii HiHtt
Atlantic: lila I If. hi Un l.kn (hrl 'TIT ,,,M. t"T ? P
RM.U linnn lliai lum Mound Mil" """ ' 7y"-'
niHU'i miuu. . ,, i... . '. ii a !,
lU.d ,r )r tat .o U , ri.il ' M , T T; TPMf
i . . . ... ' .r ...'uilllM huiiaH ,r odil Ian
riii, ami tunv utAt tia notion wmi . ' , ""If ,
.urn uio iiuimirt m inaa-i.
rtilndi wrto rUdit,krapixHlkttw
mmuI lla.t ui...M at.. -a - i- - ifii
::::v:;r"T.r"Ti:,ATtrBr
BVIII II all I aWVIllBliailbaH. WattL BJMII BU0 aBBBaW
"" T "f"iww. -a- -roar -!
'ri itrtiA'ilKilHH IL AttAtkJil
71 ' ,,ri f 'twr)'!
S.'. I
)t hmr Hindi ru', from llm itian win!
i viril.ifld Id "JhrIii life nm'tf" tv
A Lln;loiV. Oii Life,
ar.uAaii MKruatrKH.
William Cullnti Hrytrnt, tho !io
iirml pot'l nnd Jounuli'. who lis
JiiH ilepanc! UiW (ll, hating IFtfuJ
to arii nl I tya with all hU iiibpla)
and phjMCtl nfr in VKiifOU flow
Uitiuii tit t.t llm Htbmiit hn rce!ed
tho ilitioniu injury from lilt fall on
tho ptveiunnt, u'ilhdd In a Afcat do
ro tlio woniji-tful prutcmlina IP
. .
onevaraoora HianecoiniKiaiiioiitalNi U ,jM. Ul0dfl of lifw. lilt hro-
knowr. to u.e ouiniio worm; imiiiiu ,, , hmtrof March 3, 1M2
lUlitKlinn iMi far Hitched as to b j ,lth ,f)U JttmciiloUM if Mr
ludicrouatoallofuH who piiiK ;! J() , foJownR lllMDef,
"At ihli fCPMu ol tl a ytar lio riMX
half ptut lire, und an hour earlier in
lutwiiitir. and Imoii'dliiuly ltflnt r
nius by tho pUtidit of the inullliudu
While it ix impossible for 0110 to
clarify at.d arrange all poctty a re
ffariNiu merit, it i poiblo (or unto
ipeak tindiTiitaii'liiiidy of its inoraliiy.
Uenio virirt to run tho mind of
every man, but thciuU mo coulu!orj
n llio ripinhn that ilindiX tint Mini
at or vul(fr in poetry finm the Ititcllve
a ..-. . I Lt, I. . ,. .!
rem? in ciercir, tririi iin rormnui't
for ft full hour, afber wbicti he
lath', l'or brtmkfaot ho Ukc liyiii
iny and milk, or blown bread, oat
mrnl or wheMeo trifd, and In at'twin
""". . . .. I!,. ..i--. ..
tual and moral. CoiiMrlenw an 1 tlw WW wwl " ?'" '" '. - ,
prQV..I.,.K.KJ tavo.ro able to dBMH'll.C any nim i rogeaoie .000,
ihutipiiM.on without iol.tio.1 on our. ' er iU f"'
' .1 .tr.ii ,uiv 111 nul i.ilTo at UliV
III tho IfaalBifiilDf Hi-p9JoMar' Aflf iwaafajl lot iHf.upfti
the curlier aad later poctn di.tKctty l-'mlf Ub l.U MUd.i.a M'l hji
diffetciit. Where the Pjnnr ,.d'iri town walk down lo tho effiw of
their foutidaiioii principloi tho play of """f J"" '"rr" ,""fl ,H."
thapaiiioii.. tid whiloo,uin.ibly rc-.a1"' adl ,llr,,'' ,,our "''.'
... .till ,..,t r,lnV . wara vralkltK. wlutfvr uuy U lh
oiurape arni fortify them, iho lute wwthtr. I lb - ' h dirwa
touch upon them only to rebuk. ui'"W, ''Jf ' '"1 OT. "",
jtiro prefiireoco to those mtuen which , "'J "idly, iuklny, a dinner Btwtly
are ornament, anil Go-l-eift, al.ka 10 'f f aiaUr. At " t1y lakra
all. IfltwaUMyraieiilir ' r li,,lfl ,"c(l "", ,,uUW' i" ,",DM
btfjro tha woijd with ; be dine rlir, Pu ua oniy iwa
bin boldly from bin total a dy. Ilia drjnk U water,
'ire ikrew fiim off, and "" "WMof, tnrwyii jftH?' Mg
hiaceniu, would Ife' i" i wwo, aM ina
Unx tbo tnotc tirtu- !" ffud rather tan m'y
.i.. 1 1 ,.....lk iianeter meildW'Wllh tewia'
cret, which Kb.ath projraofthe w, Mftpno H" "''
worjd he waa KNdly weljuied aoid crery kfal fif fifa rHK'
Aa littratura is nof only a lrr for t too 111 tlia WMg.
improvttut nl bat a eriterioa by which ' oaiBoBwo
lojudie, tlero seewe m wanner tf- vm'l boirow jroar rcixMfirVfafr,
doubt tJl i worM attil Mioe' y j,cr,
WV!
rwi.
innhlaHMn:
iMaUj
K
nm
". w
'-ii
k 3
if rf
'MmVkl.
Vi,WNTB! c
'IVIWJ7, ft 'BB BA.
MrMv.f m
3ftV Jl ff
Mi-k'Jiv&F
-.f.f fa
e3
i -! iJlc
wore lit aiiPtily thB(vylutr WIa4.
Iniui ill kit, ia hfbt-r ansjaAj M$
wfliaWurdrNiiom. WnitfWMM h,l
by the Atle, (I Pmr, J 10, If
II) that Ik. Um piiikr(aiH4MM( t1!?
1 .. . ' x- . li.
MmkSlli llli.l..l.tMi..l L .1 . . ll.a L u.a fV 'j
r noiPiiKi tattM away
Mril
pplid lirioeKc iaicHlly W in
ftiily of their own ilellveraavpa ht tha
fl
n
1
Sj
J.
tajrnr dire of timtw trtfM iir4
and i3harcir f tt data, Mnf
Motcovrr iboAtHtl eilta New
Tteaiwei went wejl iatra44 1 Ut
KcriplursA of tho Old, llm ptpfttt
ml th law, (oao elttrbkWrfy nf lk
oilier,) JH where Ik Chrial ft M
filling or Uihhiivihlt ibatf
Ks. in tb arcntx of llli a4ra4 ami
olnee, ih ,u ofllU htu, aU(li m4
rriot reel bid. lhawleat. tkaaaaataLMuf'
ni.hledof them UU4 dUera tfW a T
r.iinii.,...i iti.u .....t.j -i.. . .(fr. i?
.,.,,,..,, ,,., iiunam awf . ,.1
M
,. vi.. ;
TjI
j !l
a n.
ff
t . : i
ffll.?IIT-
V'L- t'
T ' ' . . v;
.'4".
fWIBM!.
.7.1 M"
LI'.
fimyact nfHU life in Us fintBhf Ik V
l.t.U.. k ""
". AjVi m
Trie nuiii rilU ..iie.t jL-ii !i.";,
: . ' ' '"' r.Rsi..w; .vfii
KrflETSIld llflh. ihOuifb Ma1uuJ' 'i 3 ':.
bytrwj 4w, foretoW wfili H IWIiS'ai tlTiik
....I ...l...l. ..r.r...fli .. . Sir .. t.Ml.m
.. .....ir.., vi iieiaii y ina arriteia ; rjrt
an,lhIII,sir. t5JEtfJ
bylbiHi but by afeiHVwWisVMJ
When It actually r..VHr.rL)jIauiujtj-'1
. .. ' . . ' " "- J7nrr.'.
Ibew all abl f.uMutM all tln:
BH hOru IUiiLvb)ii lllui '.ki., i.
Jt was not tiNtil He lud fKMk'A
wi ba apKfarirJ l tbew aftar Hii'll
rturretieiH tbW avditr;! Li bw Ul
Jon they btrMwr5 ftW''
a'antlalLou wbtnh tf i. i.i Jt.'Lj.-.t 'i .J,
the yi, of ,ha Uw, a4,.Kprrii- Mf 1" X '
IlWM riot iMMriter aW'aWlil"
oftrud.wM IeJWib,)4 jfajfU1?
IIUprolK, Iktfjw IU4,Ulw4
ntl6ttlby jg i Ih?" w4'-,riiinliii mt ,
oowfrta u,ih fiifWalmWi
Kfl 3"ff !
the; iwer ft Mr futtwiw,
T'TO
?'ij
.U
wVc 1
w
i
V,
r: "e1!
(U
n.
&HM
' 5?J
i '
W V. i
v.&
w
..
Jfflr
Z-.1-4J
Jt.
n
'VkuT
J??''i"
M
i, ,itf ..'
4r
T
.. t&ML