The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, June 13, 1878, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,, ,!
I
cs" svr,v u
.ft'' i " t
H ...
B'i sifi
ft it- -, v
t1
o a nf : wi l i ii it ii it v a im it An ki.k. n vu w It!
IUWJER LDMHRK YARD, HASTINGS NEK.
4 vM
- umin
-( ajti -oAMMC ""fy
UjH.isnmj';r
JH r
W H
The Red Cloud Chief;
.(, K Jtl
l l.H 1
-4 -.- i
- aM r SHw ".
"Eternal Vigilance i Ik r pr.hr of Liberty?' ih. $2.00 vr i. the priee of the Ketl Ctituil Chief
VOL V.
KKDn.OUI.WtilSTtilMU. NKUUASKA,T!IUIIS1IAV,.1UNK. W. IS78.
NO. 4
HUS1SKSS DJRKCTOR V
af'S!ji w ? . aa1, if. JN. y.
14
THE RED CLOUt CHITF
JfUkLlftHKtl KTKRT TlWrUDnT AT
3XD CLOUS, tflltASlA.
HORlN ASPIUNGKR,
4J.00 fKynr, i&YarUily l AItmm
A4f erfl-lar ItAtet
- o
l.ih oral, and will be read kuon an
V.pitic.ilinii.
1.1-vnI fttTeilirin at b'taluir rata.
All iiaiipictit Jvttuujetit tuuut
r i:itd for in adrare.
i ?y
hatMilbfil wkodooutrtctlta Jhtlt pa
1 1 .i rularlr, will aafaf fwf kr otifj-
u.u-l tbt tftt atoata. ., , ,
i ,.irMndtura ulMtJ fiu all lHf
UCmitj alld atatt, UIUlltofgUfl
no cie ii'r tee rrlt!Ur for ittt
i.vttv $ troiiliutn9ofur unnumltuH.
lit ih not juhlhhnHinyiou htttr
iihtt cuh mumuifio". .Wi.v y
t'finlr MUir. (
.M.iW U liiiiithil i ''' WW
OllWiittl
)'u'fftory:
A. t. M4i -ck. Httrlf.. 0. 8. ?
A li lit 4nBifra. flftiftlltt. Hi 5ilMKi4lori
.likitk Alh .. ... RwU. ;
K.Ki;uiivk
w8ll.A9 0AKUKll, (iuvtraor. , Llurvln
'hiyuuTuhek. ttcs.ul AlftU.
J . U Wilo.l4lmiln. Audltw.
J,i)Jll. .1 TrBf.
.Tll. lUlrtiti. Ati'jr lltB.
K. lkaw,ii (,tBe)ln.Sa. '! Intiruo
JUDICiAll. '
io, II. l.ikr.Umnl... I'liUTJ tit..
tiu;iOll.N.br.ikrUr.l A,,fi.i, J,fc
inia'l Mktwall, f UUiauulli i
WKrtStKHCtll'MY.
.J. A.Tull.)..
k. U. Jun.
.J.H. Hillroi.
wl. I. ViL
TO
Cuuatjt t-ltrk.
TraUmrcr.
froku J
!
tfbtrif.
Kakool ui'i.
I'orootr.
Voaiy kniftr
u. w.
Hall. I
I.. H. (" i
riivatii miirrr.
Vtx.O (t. YlB rlH wmIi Ika 3aH
MbUili uf caek ath loaralac aad
leu;
r. J. v.l'nn. .ka 4ik 8bkk' M
A. .. an-t h.3r ) SakUlh aTliln.
Htv.O. RaiLiy. prmrhaalba IMrtaktetb in
Ihr rumilb at Biirt He honl tkauw at '10 1 .8
A. M. atil at MaU ClouJ atT 1'. H. 8nl 6k
Ulb at lliiiainal'aatin K A. M. inil Mj-ij
i) trrk at V. M. .Inl Wbbal at KH
Ol.uil a II A. M. anj il Chaliln'r at IP. M.
4ih hatbulb a Uu Ua Kock.at U A. II. and
at):imCrekal3P. .V.
ri
ubliatk cehool artrr 'Itkkaik
Idi
at 10 a. M. Cleraaatll. ..
.Wt. II. AjU.w. ftipt.
.4rrlvl aul iarr r !
fruiH Ik 4 Ooml r..
HTlKn IraTM Mondar,vW4aTi. m4
Vrllar at 7 a. m. TuaiJajri. Tbarflajri
aoaBatnrdaja at Aam. ArriTM avary
inr at a 3H i. ai.
llAavap latM Moadajrt HdiTbumltya at
7 a. m., arrive WadoaJa)iaal tWtuoJra
at . in
FiAiin.ijf.aoiajaait. Mtw4 and Tlavn-
larcat 2 p. m. Oolna wM Tucadajt n
Widlji at V m. k
JawLL Kaniaa. Iara Tuaalavf. TbaMiajr
BdHaturda)iat8 a m.. urMrM MOBdaja.
Wtduetdaravnd FrMayi atHp.io.
jluaaau Kaman. lT0Bdyr. Wediitf
(rincrlaian.a.i.aTi hw
uairi
Ml
if. ntv
No vrdtrt inutd on Sutut.
t 4 .V. U.McNirr. !.M,
SOCICTIES.
3!- . JWt
.-rtr--
I. O. O. V.
d . p. .n Laani. Ma. A4 IOOF
itH
Dinti trr MalawJajr nlakt. U
Ida .WBfoma nmu wwwj
NiaaBBBjC H,u i.nAArraTiaily I
......, II.C; Sum. H.
iraiaiij.iariv
I Braia. Vto'j.J
"I
A. P. Jk A-. IV.
Cat airy Lnnoa-No. &l.Hf Claaa
JB;..b
. mu in
lta Knrfa aTaolaaa aa or b.
aioon. VblUaf.kirDtbata.ia
JT (n fall
' xtod itaedini
1 .a llMm3. I. 1
. . ...... - - tl
a.i..XIl.L(n cat j
tl
ILLCR,
tKawpa etMiuiJr m Kw! aWjUift ef ,
IIUMW IMri, PfteMJta. WRIpH,
Rhm . akti, CmiK Bnwkca,
I,Vaaia,TDil and ';
wwlty ktpt in fataaj
hop.
OppMilfttkatawk.
.Sk. .Bftfert iMk M, IM tw
ma rwt
i, 1 nuraoara ana oanaji if. w.
ra oin rron 12 ra. uniu 1 1- w ow.
rnnlaraii matUr must ba la 3d.
urdtr boatnaw aio.aa at 1 ! p. am.
HARNESS SHOP
-UY-
4k LM
Ww
Atteriwvt itLlW-
X. S Ci ilham.
ATroKNRY AND COl'NSFL
A LOU AT LAW.
of. Will Vt im n rA CWrt
0k in Wntt't huiUiinf, w;t Mi'f(
REO CLOUI. - - NEB.
J.R. WUIrA
ATTORN RV AT lAXli
nJ V S Caiuw ioinncr.
nr CVHrctinn Frornplly Altrtnlrtl lo
OFFIOK ONK noon
O HT1 OF HACK '8 tOHK
J AS. LIIRD,
aTlOUSKV AND COUNSKI.OH
tl Urn, .lur.iaf Ncrirvk. Will
bract it e in all the Courta uftlic iai
rraruttt tlauttoii rlvrn in all tiuinr
etitrualed (Mihia care. Office mi ill'
taat ijr Juniata Avrmin. July I T
JLS.Airt, C.W.XALXT,
Al. K.fI.IL'r.. l-4t htn Public
ATTOKNKVH AT LAW,
aVtD UAL UTATXaMCKTS.
Will pniolifti it) all lliw ('uurta in
ihia StMin anj tNartliorn Kana.
IVillfi-tloiii. iruia)iitly attcltded (Haul
Ciittri-iioiiileiHf )iit'ilitl.
Hrl Cloud, A'tfintthi.
W. N. KKHIAHimON, J. A. TOM.KYH
Richarlitn 4 Tutlcys,
2XALZITATIJ. COL'CTrJO A3ENT8
Will bajranJaall Rial ktta nn Owiulf
ua, and kay taiai lor aiDTIJtnt.
liaflalaitMlluaaltraatoroHaatlon. Cr
raMadMeaaoUlt4. All laiUrt otlaiulr,
KKI)()L4)UI).
KKU.
PHYSfCIANS.
HOMCEOFATHIC RKYSICUn
ill. 8. I'ruiion 8r(coD.
Omur. two doom aotith of'tba Court
Houae.
1E0CLQ6S
KSB1A3KA
Physician Md SiMgton.
HV Particular AtTrsTtoM (iivkn
TODKAMKllPRCtIU4RTn FrMAI.RK.
OffiM aalJUMBM fir mllM rt of
WKB8TKRC0.
NKB.
aOtn-J
REO OLOUD WiRHTTURE
-STOUE,-
JAS. C'ALVKRT. rHopriater.
lcUeiteBali'lv is all kiada of fur
1 nil urc, men M Bureaut, Bavdatctdi,
. ublea. Chair, Mirron, and in lace
' Bvrrf l,in In ha t'aufiii in a trM.rlahm
fursituro atore.
GIVE HIM A CALK
HcrCuiuD. - Ntn.
.17lyr
G. C. MAYNARD
ArbhlteotBild
Wclwter m
WTECLOU . -
Kufcs IWfluioli.
.j
PMtltnIar tUMtlon trivtn l ahep
wwk. sail awI t order.
ajrPaintiw 8fcaHrV
8spiMt of Rkknlao'a tmildiir.
IICOMTO, . . . yii,
EPUHrCAR VALLEY
STAfiELINE.
R. C. JONK8 PKOPRIRTOR,
8lf Uaw rTaaliata f R-d
CUaaitSk. Cacter.itwr Oataad
paiata ami b, m Mm 4r, adamMay
a4.Tridf, at AM re-
SajfelTl I l"aW Hat'HNalMd
TtJlexlIo-M'RciJ Ckd. 515.1r.
Th.a.pMub.iB
-Ml1 TIM'-
JIT Drug MTOKB
Wlm it lo'Luay to iito an "AJ."
.1. s- ilork j
in "Wnlchos. j
Olocks,flBv-
t:j, Sther aai Sihir Hated T7irc. j
S;cU:1m, tc
r.mTr.R ar. - ni:t ci.ut'i. m:
ltllrlc( lluna and WituuJ.
Hotels.
Valley House.
F. C. WlnUn Prop. '
A'A7 M.oi'l) JWMIASKA.
HtAKt'i Iruvo lint lldiiio fur l lie
north, suuili, titt am! tt, Iavr
lor ILilt. nn Ttimln)', Tliurvlay nihI
ISiluMiii' nl'mnli iiiL '11... I.ii ...
V -...,.., . v, ,,r ,,-
l.liiiK in iliu U.'pUl.li,'an A'allo. Liv
. , . , , .. '"'"J "
irytij( furm-li .! Inr wnvi-yinK a.
filler toany ihihu at iraMiiiitlilrnttc
I ft IA- ill I
ISTeAv JCi inland
I-IOUSIG
T.'ll. i:0Yi:, Proprittor.
Iwalel ii tho'cmliT uf (tin cily.
(inept. ioiiins at thi hniiMi, will
ruurr tin' U"i nl'utriMtMUiMUlioUB.
HASTINGS
- NEII.
vo vof ffvfyrw1
If you 'lo. J, 0. I'nat haa tlu
Fl.KKTr.flT Livkry ami bent I'kkh
HTAiit.r. in Iluil Cloud. In conunciion
with the Fr.KIlSTAHI.tiaa Kkkhiiit-
ku'rCouk llot;nr
:. D POST,
BSD CLOUS.
.HKPUHLICaN VALLKV UhlU)
or
BKRKHMEXKft.
Geo. II. Iloiir.rtTH, Prop'ii.
Orltatu, Mario Coaf.v, A'ei.
Fifty choiea pifrn for Hale, from
Satubo II, Ciiaruiiy, Iliainarck, Duk
of Ahwood, and IKLracll Mrain.
Any one you prefer; un uaUlouc.
Wrilo for purlicuUrH. Satisfaction
guaratitctd or no iy. ft-UOly
PKTKK HEAD,
Pbyatlriaw ami Hr
Keit. RBtMlliD - - MFM
OCac and Kcfidoco at the Yeixer
bsilditiK.
Will attend to tirofeiaional calla a
all hoar day or uiithu
ft.lCGM.
'BaSlEjBrB'l2ir''QVaWBTV
HARNESS SHOP
S. V. XaUdkOW
(aw prapre4todo allkiadaofwor
IMfTMK
Hmrneuu line.
Thabaai of waUriaJa aaed, and al
vatk WABaUMTKU.
KBrAiKffie
Dm aiWt aetiaa wad at rcaaeeabki
Prkea.
8kop MoNin'fl 8ttra.
Beal CUM, NekrMlia
WELL UOUlNc;
ww iO. B.Harvey
Are Hrrrl l all NmH to t?r l
! tlllll nlls
I u'r """,
ilN.WALK NKIasK
. . - . v
g'rtirtiritt Minute tnul
Mioji vnth Slfrt BtnlTlnVrt
Trtmtu Utt eftht VPiltr Ccuttjr ApL
eiltwal 3Uty ftr 1573 ?k IxM
I.
billon Ut hill at XtdClul
Srttabrl7,ls, "
uiijais AM)iti:(iri..rioN4
Siinii,iniiii,nta uf rlt will lain
parllouUr tlirccilon i fall hiIm m ilirtr
tritct'tivr iriirlliiriit Kli'l !. t 'i'llt
awaiilinit ninnniil,n in llictc ii t'UVt
t'laavvf undi't llir -rkririliHim-il with iI.m
I wn.i'nltrUin lloanl ol IUitot- jutlk' j
will noi uj UTUiluii 111 fii iii-4'ii a.
cnuililltlrouii any c'n Hi wild ill. '
UiV U'Ciilli hell III! I'll I'lelliiHIM J'lU'l"
.will mil Hwurl miy nninil nt ntncp a
iiiniiuiiu mil) Mill thtir opinion It intii
. .......... I.J.. ..In .....
m'ai. 'p"'",,"i ?""f" "' ."
pi-uiiii any j'OtMin to inioilfii.' in tlidr
! .l.-lllraiiuiM. t'oiniu'llloi). attciiiiiilii
tlo tnlriftira with itiitiinlllw will I'lifil
thi'ir njrlit in h ihvimIkui -hiiiiiuU or
ariii-lc rut tt nl iii line (! or auli vt,
nhull not (N)ni(M'tn in anolhrr i'iiit In
oaM nlwa)iakn or fi'imrnl ilixtiUy.
Ilril iiliU'iimr vnrtl douoif.i ll iw
111)11111, llt'ir utihuii or caul ilciioUn lM
limuhnii.
All '-' prvitiltitiia a tinlcd in S am
pa;ililt in .Setna.Va Farmvr lor iiiiu
yrar and all t pminiuin in Nt!truk
Faimfr ii iiniiilh" inept wlii'tu inure
than one wU premium i hwanlol 'the
unio individual, In ueh iiolnmx', 11 all
te opttoMl wiih ilia poiiMin 10 whom
award in tiiado, whether luom than 0110
copy nftlir pupi'r Im lakun
cla.3om:.
U'. 1.
IIHHHr, MI.'I.M ANII AiiKf.
M, . Jti mi, huinnlnlml.
Ill I', I Stid I'.
)lntHtalllnl)4rtnl.anJnvr lilW I MM
i undH tin J(i
,.ltl ., i 30i jfi
llr.traar I r old and r .NO) . ''
., . Ulll .1 ! cil.l aiHl uimtr I hi '"'
,. niirtipu'old aiiiiui4r 1 .mu lw
,. .ntlr I T"i'dand uixitr i 3 1 '",
., aucklnc waro rU ?" t
Let 2.
flHAIIKTf.il .
ttla and action to b lb it.
Hail pair li'ir n. 4 r bid rni.l
wvrr, lu l,Mie 4ID
lit it Mlr honm, 3 reart old a- d
uitdar 4, in liariii 1 '
Let!
PR IT 111)1011.
Jlrt
Iluat pair kuriM A ran uli aad
itr
llat rlr hiiroai I loaitcUl and
ifi
10
2 I'll
I
londar
I Si
Lotl.
MAIItir. IIIIUIKh.
Tu U aiiilMtad unJf r Ilia taddln.
bt aaddla liwria 3dl
UM,
UARRIAiir. IIOIWM.
IM
Ilaat palraoriaa I ul and
avar, la bara)
Ural .)r borM 1 Jt'f uld and
4lrt
llil
-207
Ifjd
J 0
llartMnala bona 4 tain old ad
1 oa. tu barnrw
J(l
aiaat ulnala bints ytttina am
uadar 4. W bariiwt
LotC.
Mt'f.Ml AMU A f il.M.
JW
tfaatJllfifanr aa
tin
im
41.1
3UI
'i til
2 if 1
2l
jrrt
IM)
I jr.
lz
IfliibAiltjr .or aa
rriaulM3r'r IJ arid errt
pr nvlaa aadatl t'ti old
iDila inula 3 jr'n i'li a u"jf
M undaray'ra vlv
inula will
CLASS TWO.
CATTLK.
W, W. Itrawar
Hatarlnleadrnt.
Letl.
TMoaoUdiiiiiu:!'.
Ileal hull jn old and ovtr
bull 2 rri'ild k andrr.l
bu!llr old A uadtr!
,, ball calf
i, caw 3 if 1 old and over
raw or blfr 2 rnir qujtr 3
kalftr 1 tt old A unltr 2
btl(r calf
11 1
lUHl
a 01
4 Hi
Pi hi
loi
A HI
4 HI
.Hi
f.HI
Z'.tt
tm
6 HI
A HI
JAO
.. nam. tv ibm man 1 can, .
eoB or balfara orar J ttr old,
owpta oj on vtraun
10 W AWI
, mi 3 rtara old aad oraf
ev or kaMar 'i t a r old
AIM
2
2 Ml
aad
URl4t lkr 4 M)
kflfw 1 7ar old aad aadtr 2. 3 uj
,
W .
I
bar-at )aa taaa 1 aal' im
Mf or btttrieraraaayaar.
om awaaa ay oaa ptrcm
809
2M
Lti3
Ucbi
rdiaartaMaado I Ml
t m
I ". " aadafl V
Cow la b baai atoail t4 aamtr,
Ttaaa r( Irial taw . Mta4aat U
ba fa'aiakad na44ala'i lKtka aa
aaa nraaw or cow bm uinaicutiiur,
tm ntiaalltr af aiiik la wabtht
All tnlnali eontandlat ff trtrnlam la bl .... ., .....' .
elaaaMaKabowartllabraMxIlrrra wblth wtil'V 1 , . ' 1 . .1 .1 .. '"
U filad wltk Ika Bacralary. f t 4" ' a' r.'l Ja than 1 d. .p
.. i " I "I'Mnaik d d' l2do .
iff. 2, ' I d'l rar run d bu ,)
iikaum. ' k y 3oMf;.ru,u,b'(w,n,'-inbird 4w
M , ,nw t"i f',7ait and f !(( vrlly i-frfU.lw,
" - . -:;: i Miarau iron ui ftrtftlBt. br 1
w .. etl AVI J f
Vttl
DON T
I'nul j-wtt K oi i,a V m
in 1 1 AtMC , s
JW llin foHiiirij; trwr.
W hor a hit)rr tHiiint: - ih H
wiMltnui'rtciNrrMHnnrllltliiK (
Wr I uy hi )tiHra(ic ffllo uaunftmr.
Wo lit) frt caH m ! Hnutt. W . perml tu pn (VUKi
Wp nt-rtfr Utji uf lrintu . W but n I ml to imr.
W e am utlr U tt"HM tlmi it
UvV, anl iK-il aiwirtnicui if anj itflu in tli ri
W ll tril atl-)tiKUi in tun mtitifitMtxM tf film iimiU, ai4 Uft
lll) uf Hrt) ahiK'IdMtt'll i4lhinc lirl ami .!)( iUxVuf tWpal, 0A
JJlwlSa. l' tWr ami Uu(Mtiv. in lhi (Nlj
i MiUtiiakti It au (tli)' t' lucU l it ii tH MHK,T UHlV'.HI
Siomu f Wr.IMII.Kdj im. HAMlltJM, Krl
; 'J'M'; Vl;.lV4 "i
' ffwlin'iix iiav.i. ftln
OliAHHTIIIIItr.
HIURP,
IM.rl Ktllofir ,M'ttUlh4fl
llrirwrMull lfl lf klv) !
" 1 . af t im
" Uml. iin.Uf I itr r4 Jil
I miM.t r
MM ..
ljl ulll ll Mt llU
I - N.IrtUl
'I'l I )HI Did tl)
1h
SW1MI
M. C, lMlifn SMtbr4rnt,
U.
iiritKaiiintA
I'mI k,n I )tf.l i,Uwr ft)
o
?
m, rr alii i. I ir im
i ir
ilnlllhl
nt I
baadl
j -
n ni n.i? i hiBinhmi.i j(i
X m . 111)
I-I lkli i!, nut ! Ittun (-
n. II .lllUI-U M H X.( rliaiM
"" IHI
LC;2
I'll. AMI CHINA.
muip Ii t l in
Let!
IM...
lr1f l.fll On.
Loti
W.iur; niKit
HIM M Ia Una,
Ut C
IWItl.lrAKl'.i.
lii- ,nr ui Hti) ) i,r Unl
.. fk , .. ..
I".' 1 plt wu Itr 0 uiii. ild
Let e
Ifti
li
dli
llij.f ..f lr., n4 lr tkk unltr U
tnontlu .,11 .1 U, rftii
CLASH FlVK
TOULTHV
I.. T.I mm "illMltilailtbl,
Lot 1
.ITIC
I Imliliol iJutiix ihl.
.... ,i. . - : - T.
lU 0 iy (lurk)
0l dark d.i fu
' ' .', - d'J.. "I'laka
do l'ilT rhln fnali
la do ili. 1I1I.1..
I ll
I Ki
HI
ll
l)
HI
un aiHijfa ,m
In do Op
lu wlilta du
J. 1 Idark i
dii ! its
it lti litirftlijft
ml l'iir HamLarf
a! Nil. t-rt.vh
ul
fowl
kuta
fuwla
rktotit
Uit'llooa
N. l'lra
tt ajn
M
W
W
fl
)
W
HI
l)
. ruiu
lluliitaa
-l Milil TuiVo
io 1 niu
1 j.i r. 11....
(I'rtinluiniQb IUt-PlaamtM Lot I I
CLAAy HIX
I AIIM I'ltODL'll!
John MrCalJiim Huwlnatlti,
Let X
Oatiti tin ajti,
Mr ttn.f abll wlntar wbi-Mt
ilv lf4 do
In lb. rpriha- fct
do wblla ilv
I'l r
ll') IllU
i'i lirlr
In wblta IfKlIan rom
ilia IrfrllbW ,L.
1 m m
ii
d
to
di
id
... fV.. .1... . I .. -L . j . .
,.., F l.i.u g,HW Dl iiri
IoiMrn iitlt4ibi) j-l t,a. U
do burkbtal tin 1-2 1 11. ilu
do bil bmin r-irw drj (Oil M) ftl
'"ft1 f" I'aaiHiiiiai 01 rrain alwl tHafM
'TB
M iiiitinrt il'im toa iutfuittl b H
tAtfi-Vr.tiV.TAHt.rM,
ait tarnoa tarly Jrlih ,'tUUiit Uf) nil
ilu ll do d'
Jo mttt poialax. rf
J inraiM hw
i ktaia Kr Ubla u.a a.i
lu manrfl.MunLala
tl.Murala
In
iirf lx fur labia
nil rf
itban I I
'. n I.---T-...
la
du
do
nut If
iu,ulirawjra
do lui inl m than I bit
tiiaau.
1iutbiM !
s
111
t
do waiu el Un.'
dw eUr il'i d4
du Lima d d 1 ik
d'i rabUft doiiiiaadi
d'l lot lHMiklai
B)ti asd rrratttt nritt'vrvardn pta
atiLlt
tnr i.r-
i aUalAraraatMttaritly fnln di.nul3Ui l
I .ftaMS IMIIar. tiraa, t'jhrwfa
aK tnaola Iniar wbval f)fr
not Im Uaa apr ixianba,
aaatMaiiilavrrt'rliic wbtat llvar
MM. UBM..I
Mi.
Wr.
IM
,aot butur la tab ar.Hlrklii tot ItM
than 'ih lb
iW
Heat fri holler in rollj cot
lead tbca 10 lb
Ilrat eece J r old or orr
2 do
uiki
10)
I (K)
I IM
I IU
wer4)
MlrntrlMlittnUclMjaliall tall. ..Im. Tl.a
Un... aala. I'iiinhf. Ar.. ar tliwt .l4nHt
1 "i! ' "'' ''''''.- trVir t r, lihlaV, lilr.i
f. iViM ' t.",'j." iiala bird Ut.i;.4 jNr
.'..Vi?'.' ".' '. ,V".' b,!,t, t'ba.l filer m
Jx.ll'ull.l liLli. .Jurliu 1N7H.
tttit lav ll.ari 1 ul aKli J..
cui awaetoorH
r coatafbi) tvffa
BUY
Uiih v.l lotr tJin tny knm
tlw iivit, W liara id lfaral
- ,
tikiMU' lt it Ifrrtil, Kt
I U)
H't Ti ltnH' wl.ral hl
MlllV Mtli (Ml
IU( if KiaiM wlirnt hfctil
iuIa rC tlnliil'atl fl'iwr I tiO
liwt lfM iy tt tt)
inn
.i Mmlijjn rVc
iim
l(M
Ml
iU
ll
wl
1. HIIIW
IHIM'I'I
., J-lly
liiifl
., mlirr
.. Ritl'l
nut
i
i
t
i
!r
.. imiBiuiMia
Ml
k'al. Mirchum taint. . I lai
nl.ti lj.tdr.ki .llu..lu ... t..
tS
t'S fur. iwiMit Jim
lil
ill 11IU .llilll.u. ' "'
!;
vJiiAn.-. nr,Yr,X
0 lAMl'IIKV
jjf 1.1
n i. at at
Jll
ni".t yiw pr arr, wn A (kl
I iwy Avi)
! , AIM
do M'flmr aihaat AIM
Jfach of ahiKri iio n Ihait III
tlo wi.,;f -hoat Aim
?ar, of aUitrri not Ira. ifo,. IH
bo lri-I n.raMcMn, A faj
Mora ar hvihImmI to ;n..a. - i..;
' iimlyr nrih, and in hat. (h. tr5rtTB
5!;; nitlil-f iwralttH Ii "- 'Intrrtaiil
I Mi IViaqira HIMt MalHf Hb hall tUUJ
hy an affidarit. -
flhANMKKI T
f 1 ,t ,I,,IU'A?'C ART
Jvai'h alllrla in t la a l a ilMaunJ a
tl.y - diploma will a,OTi5l;
tor arlielfa mat,u(,clur.,l U .11 !?.'?!
Tim hoard of dirrinr wlU daWi
....1 .i.mni .1 mrvtinra wiU dima4
Iho atuptliit of puiuio.H to be awaJal
in na4.li t-aau whera pr cmluiij.Wb. twuZ
nl. " jr-pawarav
I'Maa KiXRTR.rilrf'tUrl
-KlfJ
1 i.Ami TaM-rKftjlJk'
il'AHKUVCWri.Ua94L
I'rrmiuNiB VH oIhm., jy,' ,7 ,u
itatlKniliHl by lb. IloaM nf .ll-LiiTif
CLASS TVVKLVKrp,,T(,l,Atv.
N)
1 .1 J ".ria I" iauihl Tor a4y aai alt
Wy. that may hava a4.VaKS
ol ho lair-nyliqr cJ,.tM Hr.fora wkt-
licfinlii .Im.I.. ... ..... ' . . 'r'V'.7 "B)wa
Bbovo daMua I do M(H ai9aikwi bOI
flfrlK rrtllnlv i..utl lTt
CLArJan 4TKK.yv
l. ,V K tA I. PiUMf uak
officer iiUrtt r... L1l..-m- !5r
n!,,fe!7.0.r '-rlrnw4 TtH,
i.ir. 1. 1 u,un" W wtra. Tkw
Mfr Ii mU ioai-.aiMra onlr. ad ika
utMj Mtuto find nauir,
TU OOtfJMJAIl,
Thta U th. tm limm w mm pa.
Iil. tlu prcwiu li i ,k MfaT(
I'fMrtfo thin copy, J raantaikar
what lha pre(um are. Tlia Hajj.
ely Mfdalba belt of vav y fanaf la
Ika MHMy.'aawl St mU bwlb. prM.
oftbararmatw 10 ., i jjy
Ibn Uat (11 tk yillejr VV kaT lk
bei uroundi In U .raHoy iad m
tibt 10 hairn k lawrj ad tntiitr'
wia pMtetad, alooaM kiad if .
nawniat('ni. TkaaM llwwh Ita
Urr, wm fMt'HifM aiMwn kw Mr
id rtiiNiak 1 ffwaa rW. ayaryiaiiHf lt
wktoaaihibUioa). Th, itwatiy aad
anotber bwrldiHf a-kfi .tkl, Ut
In unlvr 10 ajiaka all lkVa haiarwt t
(i-i, toe Mim uka kM ailMraMt.
terlMtMWM, JWiiataaii44jw4
aular biuiaolf io daif bmiad b ia
MtibiMirr Ok. ailUrWwWS
fa ba'l Ih aW la promnt Dm mf.
ety will., a wily HiJd iwaaiwaa
Itl in piHipbhit ri W, aOrwttt IM Ifti
of JuJ, ahd wv bop that all wiH bm-
W) rairon878, IU RKT,
l.l.r.r IU1J 11.. HV."H .vawawy
f 1 11'
'
w
i 4
7
f v
VI
'J
ill
ai
at
8A"
rtS
""
1
1'
j
.
a &4
1
im
aw
'JW
mmT
Jii
.J?
iM
"":
4
'!'-
tr4
s
,
iT
k!
i.r
'.Jt vl
i,, ,
-Hfrt
to
aad aMaaartaiaad 4arla taa
I
H
. 'V jl
jsi
"Cat'
A .
.Air.
mssmdMi
yiwiTBaW
.f Xly-g-Ji.wlitaL . Jl-aaVr-aawtaw