The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, June 06, 1878, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Wr
KADKKK LUMimUYAKD, MASTING NKH.
HAIU.KK I I .MUKfQ ARnjIA.sVrMttf. M.1J
iWW.imilll IIMI WUWWIM HBXWIWIH'iilM Hl II WlW M1 fc.ajaa ..,' IMH tllVlHl II I) alWIaU
. r . .. .
The Red Cloud
Chief,
.,
i
latt , fc
"lUcnutl Vixtttinre i. Ihr jirirr nf Liberty" mn$2.00 tjfn t Mr price vf (be tint Vhutt f'AiW.
UKDCLOriK WKHSTKU CO.. NK1.KASKA. TlllM.S.AY.".llK. . 1878.
VOL. V.
NO. 41
MUAtRjmiM4nMmM'natti
' "ll HH. M lnlmfail
""""wflwmmjM
6' A7.s .v u ik h croitr
u. wa, it btu tt
'LI Sl-IKUKU
WKLL HOKliNO
N'T BUY
,r -mm,,.
rati
iir
al.
1
THE RED CLOUD CHIEF
viuii.Mni.-i) ivkrv tiu'rih r at
15P CLOVP, J?S3SA:SA.
BOM J A EFHI.N'GKIi,
MIUMXitH lriirllwr.
M-04 tar 7,tr inTirintly la AItcs:
-
bk.rat, and x ill Li- iiiadd known
ajplicttliili,
L-citl wlwti.lM: l .VUI1' !" !
A...,.r., ,,,,, ,...;
Vn paid t'ur in adraiea.
utierltii hil'nilfi'il '""
r rrguUtlr. will f ! ' l"'
lit afthaUcl l "
lamapomlrrif i,iUHhI ftiiin all harlavl
Iht CouutT and Hlala. n inaltBitvlaMifial
Inlrtrtt. ,,i . ,i
wo Me ue trr rriiW'f(ir
I ilr MOlriiiioMi iimir i-rrrlimttnli.
k lV fu UV( ln;WlllllO"J"' Mri
..4 Kill KIMlllCllHIIK. .Wkiv tfV
Viir n nirt i.
Am. uuliet. to iii"" iHfnhDH,
,...,. 1 1.. I..i,.ill i'ii hi "i''.' '' I In I
HritUip mutiiiiij.
OlHcinl
Directory. ;
CONOBCS-'lONAl.
A.f- P4.ll C'l HlltlM, C.H.V-O.Ut
AIlii.""oii!n.Oionli. . V ? Btr.
F'"k Wrirt KXKCi;nv",r"M'u""-
MLA8 0AUHKU, iluftrnot. l.inroln.
Jitaiiu'lwtbuck. .SM.wlnui.
,i.H rt inn, Llnculn, Audliur.
J.O. Mllnl. .. Irrajarrr.
ft.n. II K..wi. . , AtCj Mn.
.11, 1 li.tui. tw.u. lieim,Sm. ri lumuu
JULllt.AUY.
Il. . Ulk,linnln. I'lllrf Jl.lHr.
It t.niiit,Ncbrik'l!r.i Aoclir Jn.
"m'l UYwM. Cltmiiuili
St Kit ST Kit COUNTY.
.'. A CutUyi.
t, II. lulll.
J R iU.a.
.1 l IVi.
A. A. I !.
it. It. Kbif.r.
W , l., I liurn,
I.. U. I. til. 1
1.. li. l.i.it.
J li. HbrL I
Count) l lrk.
M' I
d. !..(- I.. t..- '
rtomtc ''? ,
Fahenl ui. i." i
I oitiorr. I
County ii,fvxtir
Cvurny (.'flmtnli.Ioiieri
tfiunrii niRKTiiRY,
K. O 0. Yl will prMlJ thn In I
lllli of cob inlli marninif ml tftii-
IUv J. w I'ryft. Ibr 4lh Hnblmlh at II
A. M.. l Hi 3r I bblh nrnhie.
Rrr.C KwU. irmth th- WtMiblmth In
li mouth t .itl' Sfboiil lion.ys t 10 12
W. M. una m IUI CloiiJ t 1. M. ini Mb
i.tb m lluiiiiix IV l 1U 1-i A. M. nJ si l'n
T irtfkalA 1. M. .liU Subbrtlli nt ltisl
fl.uil h II A. M. nl t i:iii-in ' ui JI. .M
lib rul.Utl at f'n ! lluek.al II A. St. and
t KlinCrrckittSI'. .M. .... .
fsatiltalli fi'lionl rrr hAllmtli luoruluc
UU.n. CluMjntll.
Jr. II. A.IIiiwAno. huv.U
jlrrlvnl nnd flvpnrtnro wf SImII.
fraiu lh. Mvtl Clou I. .
HjiTlnon Uhtph Muoilij., WJnrJy. n I
friU7't 7 h, in. fuoJ)i. TliurrJar
u htutdy l In. Artivtf cr
7 t s ,w.p. m.
JliRVAkti Uvm Mii.i.t d Thunoliya at
fa, in.. airir IVMlDMilajnauil t'tuf.l)
at p.m.
VatnLin, olnnt, Mondj ami hr
daira at 2 p. ui. tJln wot TutfUr nuJ
FriJajiai V oi.
Jiwill Kama, UaTia Tof.l) t, Tliurn.ly
nil Paturrl) at H it n arrive Moiln,
M rdoaxlay anil k rblajraauS m,
Haait. Ramai'. Uarwt uui)t. Wdinw
r nj KrUam at 7 . ta , arrltn Iu
rlaya. TbaraUajra aiirf b'un'aji at C u. m.
0tl opan from 12 m. until I rDi,uti(af.
All rrglataraJ taattrr util ba is Hr T J.I P m
Jf atT OrJar buaiiirM cJoe at 7 12 p. w.
K. traaM iMatti en HutiJajr.
. M. It.MrtJiTT. H. M.
S0C1BT1ES.
I. O. O. F.
S;,V;.Ib0t0i
tbo JMa-oiiia Hall. JMnubaratf.
I other Co.-iarrirJillr lnltJ
.ILnal. U.U. SCUTT, W.U.
I Brain. rWy.
a. f st a. n.
try Iyit No. &! Krf floqrf.
.ai0U FrWay araulnaa uu or li
full lunon
(tin
if hrbtiim, lo
dial)? inrltwl
aUeJio.d a
ra
cut
l. li,
lAMl'ltlX W
M.
tiff.
,HARNES8SHOP
J.L.
ILLER
Ktr-ffcconitantly or. hai a full lino of
lluruem (Vllarn, SadJIfH, Wlnpa,
Urtrw ,, anVrls, Comlw, Hrmlir,
luroeM Oil and everyilonz
Mutliy kept In 6rr(-cUu
hop.
h.
lijUct CAilt Mm, Pali for
Win mi Tvf.
J
m
lualtaaaV
j.tmmjt.
M
Attorncvi atLaw.
: !. S. U illumi.
ATIOUNKY VNO COrNSPIr
I ' I.OK AT LAW
I lV Wul VirrVf in i'f (Ar- fWi .'C
flTcT in .lmrr' ouiMiVy, uf itnirf
RED CLOUD. - - - NEB
J. IK. Will cox
ATTOKNBV AT l.W.
mid tt S Coinm uiin'r.
Cff C MfCtini Pinmplly Attilidcal (ft
(llIvl,;j'is;lsAV5.;l,oV,K,u
IndiSlojJ. Hrh
J AS. LAIRD,
ftTTOHNIJY AMI nHtNKLiJIt
) l law .Mmmt.i Nfliml Will
itrxptirr in nil tlio CmirU of ll 'Mit'
ri'Miu-t uili'iiiinu i'in ! .ill mnf-.
entru-ii'l U lu vUt Ofita wi ili
I'ttpt rliii iluiilul.1 Ai)UUi. till)' I 7
H. CHALET,
wi. i).ii. k. n.Uui
C. 7T. SALSY,
Nf 'rr l'ulille
VITOHNKYH T LW.
A1ID &SAL SSTATS AOS'.ITS.
Wiliprafic in nil tlio Conri" it
lln Stniu ttii,) N.irtlirrii K.uiftv
Cllllt'CtllHI'.inillili lllUMtllltl lU.IIIll
('iptiiii-Kiin!oniHi ilinftJ.
tt'tU 'Ittmi, AiiniVn,
VV N, KlrlUKI-VOV, J A. Tl I.U.VS
Richardson & Tulloys,
SAL ESTATE .' :CL'Cin;3 AGENTS
III uuy nail nl U l fci if vu Cniul
1 b. 31111 'JT I I 1HI HIT litlll tr.Kl.lll.
i eeiwl i-plmn ltthl,tllrtOmi. Vr
teM,i,.UiicuolHili.l iMumolln.Ulrya
" fl" bjiiim.t .rmurtlr niJ.
,,.,,., ,.,,, i ,1,,
iir.i v. i.iiji ,---. ii,i,
PHY SICIANS.
"" i7w". TUiaiiaiKirH, ""
HOMOEOPATHIC PHYSIClAn
U. S. I't'tiMon Suroon.
OrricE twoilupri huuth of iho Court
Miium.
SED CLOUD - NEBRASKA
(5. SUHEH8K,
Physician and Surgeon.
&&" PAllTUTl.AK A1TKSTIHS (IIVKS
TOIMriRANKrt I'KCMM.IAIUO Kl.M.U.i'"
Oilcc and &c:llcc:c firo ails: ea:t of
Bed CJd. iJcar Sin Cresi Kill:.
wi:nsTK.R Co.
NKH.
30 in I
RED CLOUD FURNITURE
JAS. ("ALVKIIT. I'ropiiPior.
DchIi czlutifWely in 1I ki:nU of Itir.
nituiL', Mich m Kiirt'iUK, Hcatlt'3ia,
tabic, Ufinire, Mirrotc, mi'l in fcu
overytliiiiK to tic found in a first-claw'
luruituru torc.
inVKIUM A CALL.
Hro Cuiun. - - - Nkii.
r.7-Ir
G. C. MAYNARD
Architect Build
or
REi CLOUD - - )IB
Rufus XVFiksch.
0
Particular attention jrivrn to liop
work, and coffin maile to order.
rirPaiiitine n Hecialty4l
Hliop wet of Hichardson liuildini;.
SSPCLOUP, KS2.
REPUBLICAN VALLEY
STAGE LINE.
R. C. JONKS I'ilOPfUKTOli.
St:: Icavcfl llaninc f'T IIel
Clou J, Smith Center, Uurr 0V ,ioJ
points Hiut li, on 51on dn , rdnrsJiiy
and FritUy, at S o'clock A M re
turnine on alternate days. Paancr-r
! carried At reasonable ritei. OnVi?.
.Snith'tf Book Horc, Hattinc and
I Valley IIwu nl CUjud. 6-ir, ly.
oi mi. -
4JITY lruSTOHE
WLo it to lrti t wnic 4ii "Atl '
.f. . HO HO
I )(.al(H'
in AVm U'hi?,
(!"( jS,f I 0y-
rii?, 5..TM 45 i Cl.Tir fliUi h'ITC,
Cp::u:;j, et ,
WKIITKHM - KKl Cl.Vl.1.. M.K.,
Hotels
Vallcj" House
J. C. Warnor Prop.
.V.Y V.orn - .W.V.AM.SAM. coit,im, lt,,l i tticii.r- Jilf
siM '.iio ti.u H..IIM. r,., ii.rMH',!.u,,rrj,,.,l l". w,", w
I .
j ......... ..i, ... r.M ii-m "ri, larea-
jit it., iv, m i of iv. i iiurotisi aiui
.-uuirij 1 1 vli wvtfl. 'I ,o Leu Mi. '
iiiiihib.iueiibiuiv4ikv. i.iv-1
Ti ilK!iirhlili.tl roitoiitfiiiijr .d4-
ongt-rv to un M)intni iCAoiiabtiMtoa, I
( .'i I 'ill. I '
j
r . "" ""
.IN -'Nr .IlillLVUuKl
'-
I W Is i
i I , ; (J rj.IL.
i. K. 1CIYES, ?rrleer. 1
i
I
bwiUnl in ilu tTiuer of llto l(v
lltii'.l 't.tine nl ihN Imiii. l
irt'iirn llif jii firiiiinitiiiiHltitioii.
ti
HASI'INdS
NTH.
SUG
If ton ili, .1 I) ut lu llni
I'lriTitur lnti.v ,l I..... t,'f..i.
1'i.niTKir i.UKin mi iioni im.ii.
bTAMI.i: iii lleil Llouil. In cuuiicctioti
with t ho Fr.r.i Staiilk in a 1'itr.ioiiT'
r-n'ri Cook llni'nr.
j. a rosr, .
SEP CLOUD.
Jia'av ar
A4 V -
KKPUHLlCi.N VALLKV irhKD
o r
lSECKNlffUIKrH.
Geo. II. HonxtiTH, - Piior'n.
Oilrani, Harlan Vounty, Xrb.
Fifty rhoico fitira for aulu, from
Sambo II, Cliatut-y, IJiinimrck, Duku
of Ah wood, ami D'l raull niralnt.
Any otic u irfor; no ctalviKue.
Wrila lor pttriieuUrn. Hatiafii'ii'in
giurjni'icd or no ay. S l!Uly
PKTKlt IfKAl),
l'L'sicinn ami Mur
coia.
ki:i ciaovii - - ;i:ii
Offiro and iteMiloira at ilia Wikt
building.
(Kill ntteml to rrofeional calli a
all hour, day or nulit.
5 .'.ftfinij
HARNESS SHOP
S. V. Ludow
la now prepared todo allkitidi of wor
IV TUB
Harness line.
Thibet of mitoriilmi-ed, ond al
ork WAitnANTrp.
Dane on abort uolifi and at rcaaonsble
Price.
kop in MeNirr'K Store.
Hc4 VAou4, XtkrnnKa
wrt::rrrTTrm-rret '
' irtft C'ffr'Vtifa' , KRAI-T 1I0HU.
A iiAk'i-Airtifc'W JtPtvVf W llt fair horir 6 rara t-U ami
''2A " !"'' '' l i M an 1
Iww- &0.-D.Hnrvoy
Atf iri-mr it jM rt i. )m t
Il-.lt wHty
t.AAU - - m:iiaska
AT" fitititrr.
t Sl.nl. aitli SUi,.i ....t l.i.l..
SS3CMW . . B3,
"rtalaa lit, cf (t VTtur Cwaiy Afrl
n-xtl SjJt? fjf JSJS Vh EsM.
i
UltnatdbthtUatDfiCal
1 8e?Uraf.:T,,i N
Ul'Li;- VNlHtKitl'I.WlONH
I SU,,r,t4U.i"lr rUtawatiiU lU ' uJ? 1
I imttDuWr tWtii rf l tnilw Ih iWlr' "' w '" f
, l0llli.'ntMln.V ! iflla)titMNt
inarlitiy ruii.miiir. in Uult nii oOru
I oin.iH Ululf I Ih. itlicMi.-ii ami with lb.
j wniimitirt; l i rnjr r in K i ICH MMjr
tnkx lm ...ptin T-l H icUI )WH
"in ii'.i iri am niaui .. atui.
IT""'"' " " ' nwti.vi ii rlMHi
'. .!,,,l,!,,u 4nr V'1 1
.IdiNTitttiha C.Uii'tiHM niUwimnK
lt iitlPilem itli nirMMC) lU lif-it
Oii'tr rijtlit to n rt n.tu im or
allli.'c .iitt rod Ih nil ClUtxi (r ili r'.i. '
klmil iftn ffituprio In niiwltr fxttjn In'
"; "? "'i y nnwi ilmao-
Htfl ntiUm.ir mril iIuimu- A pr
tlMHiu IliMi' illil-mi til taut I iti.vlW SI
,r..i.i.ii.i
AM S3 iriu!iin. AvmijItJ m lT1 m
iiinliln in .Srl'M.kn lMiuif J'or oho
irnr uinl all i ilrrmiinn In Xkhratln
V'.iruur (1 iiumlli .,u ii uliciu tiitira
lIlilllillU UCll rrinillil la ItMrtlllcl llw
MIIIO iliUit illual, .11 KtlOll ltUll(yi. Il aliail
In; iiiliiwulHllli lliy tiMii m hutii
11 ward U ujA.li., wlicthu IH'HC lli.iii Uilli
oiipy ui llif Mpot li Inkcai
ll.rtli
Lot :.
HOICKS, HU.I.iA.NII HM,
M ('. Jirmui, biii'.iliilHdUitl.
.a . t, ii
au ' l!
Ibwlijlfeliuii IjaAtt rM an liter M.i
III
., ,. 3 , umlrf ii
, .,2 ,i ., m a wi
..coll I ... ... 2 (l
ifti
IUJ
hurk ln toll II' I
I'ral rowl iMf . "J lrr
m aiij'ait.iianiiinu
A III
tl.l
Jffl
3 01)
u filly. ror I'll auiuiilcr 4 VjiI
i tlllr 1 roiit mikI uulur 2 KM
lucklna mara rtt U
Lct2.
lumisrrun.
Styl at r.'l arllun to ba lb ImI.
It. ( ptlr hnr '.4 iranull mil
oir, ih bathtia 1 1
Hot i air hnr,.-.. 3 yrara i.l I atil
I A)
It"1
uiitlar I, in liimtii J(l
it'i
20)
III
HAMll.i: IKIIthKh,
To l rililblla-luul.r lbtraJ.ll.
lint ta.Ml bona
tW l.'A
Mil lit
t'AiiiilAUi: iioruiM.
IUt rlr liori i )sri olJ aicl
ttr, lu liatnm
ll'l pair hiirrc 3 ) tarr obi an J
unlr t, ta liarn.M
llarlalhaU biiitu I yan nltl anl
(ir, to brnc
llt rlujto horinj ynti u I aul
UtiUcr I, id fiartiaia
LotC.
MUI.K3 AMI AMhH,
Ut Jaek of any aa
., Irnrivlt uf alir aifa
1(0
3(U
3(0
2M
;i
m
ipi
iw
tut
410
i, prrnutuiSy'ra olii ae I nrcr 4l'l
ii pr miilaa unUr,l 'n ul.l 3tJ
i iiHilaliiula ir'imlil ar 2 hi
ii ii ,i tioJcr Ay'ra bl 1 it"
,i iniitaealt 3W
CLASS TWO.
CATrLK.
W. Vf. I'rawrr . HuptlolinJiil
Lctl.
Timtouuiiimr.iuj.
licit bull 3 yrr ebl ar.il ortr
low
law
LtAI
IB
ISO)
t
bull 2 yro)'l A tirvl
ii lull ) Jr tilil A UilJr
bull anil .
tun: yriul'i A urvttrs
.()!
rs
2 !i
2((
hta
7
2W
cow 3 m rid an4 star
towirr bflfcr Zyu utclaf J
,i briftr I it ill A undtr I
., balfi-rralf
i Ilr4, not ! Iban I bull, I
fb.a r belfrrt nrar I nr r,l'l,
earnixl by na wriou
;, CI1
All aclmali er.ntmtiae for rrnnUiot in llila
ta.a inu., !.. .. ..ll.u. i.. Iltf... wt.t.1. ,,... i
ba filtd Willi tha hrcr.tarr.
ill
........ ...
f AA 1
aMa a
(IIIAIHM,
Jlttt ball 3 year (.11 nw ortr & f')
.. ii 2 , UMler 3 W
,, 1 M ,i ti ii 3 (II
.. i.elf .... "
.. cow3 ytariolj tbilnrtr &W
tow tit blfir2 ciul'l ami
ait'lor ibra f
" lifr I rr pW and utnltr I 3W
" b.irrrfr SW
' bril'-itlnlitftn tbollavl
iXM
' v' ,
livjuaor bfiiuf (.rar&bttiar
oi'1-bwnf.l by baa ptttosi
6(0
Lot 3
Uaii6tUbav tytar.bt'l aoilbra I M
" " " I " " under I
Cow U kH at optica i4 uuutrr,
Tim bf trial tan dart. Ntalaut-al lu
ba In -njbal cbauiqluri lit lb. f
ar.l braai of t-vw to-i liuianf raltlst,
2nd lb. quantity of milk la walrht
aui Miai4rltH4UHtf Iht pcittAl
.- ' i -",
w.
irt lliir
W Ur a ui rt riim't m
UtH Jw ! 4t w
Viuimnrttcti(roinf cvmrinlhlit '
Wrtltuj Imnrliri f tl HMiVAiiftr
U .-my Lrnh m t nwK W U-, .prriitl rMMti ftt,
Wr iVf . Uj ..f ir vi t)4 . V.s iif.H ruiltM. , .
V u .Ur Wm c..m ,Ktn wwr Wnliht V 1m jU ,ufl
lwl,l.t IM nlnwni ufaiy li Ih Ui WimI.
Wf rail -r.ril .UfMlKt l mi ifc.Mf grl. of nlI aW,ft., j MtW1
Nut f H' il ditklifit .-IwtliiHj l.ua ail .i.i. ,ihj. ..r !.,..., aWIm
LCKtH, )VUitt imI Ciuuitis tn ili
MfcwiiAkP it niHM(rr vi t
( 'JiHn'
iJlJ,HV
H tb li4 4 l
4 ilaaa a.4 atitl
! Itwi h U.H
CLNTIUUtH '
ijll.
"'
kJ uu.
111
"."n .
UaUlaVJ I
;vh--T
"ih
riAsm nu
'
WIK -
( jj, tja,
U A
raJ
ntwtaii,f
r ,
!4t '.
KJUdHMRfti ..
j'f'r'w ''
' tr M M ajMr
M aWiiiMMaiM 6
MatfklM Mt, laM taaf
L a
MMJtAll WlliyA
-Lfi 3
xaldr 4t I,elOit,
Loll
Willi K 11009
atn(M Ui0m,
IclS
RirtPHrtetsi.
Uft tjatt t l.au . M Wa
N't rt i . .
.. rirfl(pn b4lkjM.,
'
i
iS
&
Lt C
i
"? Hrlitf ilvi, avl.l...tU.i. i,n.ill
n,""",,w''
niwa I ivc i.mi frikK m o rU ,),,, w
. 1. IWn aN.tM.4a.L I .""? ''' l" IUIll In llw .HKialy
-
Aaiuic.
AilrnirlMin (lib lat ritall 1Ilm tlta
. iM
r "t "'i. at ih.it i,
Imlt ilUHnli
'"i, a huh ii on I i4ti im laif i
WlMlai Uliiak. abtr.l
k .wl' IUJ luuWl
baUtc ilailh.MHi ia wl,.
l-ti-r l. l"a iWrrV a wlr Mit!
r lrl. Ji,trli, 4itr
A"t I i, ' '" 'W (! Ulihwl Hluf Mi
'' iiakl iirrtluiiitlawl.
l'n
I
I IM
IS
UK
1"
iUfV
V"lr"
li U .lo i It ilr
ia
UlT Cii.iiin f..
la
!. . im titka
12
ttii IrulJJ .Im
r,.ui.
t
" IIM tip
U I, kit 4m
-ktokt
lal
kmi
In l'- 4.
W Uaak .Im
IMI
.rM
.1(1 ilu li. ,ll.L,
M f lbiiklna iMh
.ni rwvr llauil.nrf l,i I'j
ilu
lUuii.nrf l,i i im
lurkaya UtMu
a
t
ll
T.i
1.1 lilltll
l.ul fan II....
mi
iriiiiltiui. iii ImU3- lUtaia l.ul
CLAAS HIX
I'AKM rjt')l. K
Jkn JljCUItiw
Let 1
' Okalat im NiM,
Ileal apl whit, wlntar aliial
In il apllr.f wbaal
i'i wblla tin
1o rra
IW,
ta
'!"
04 IliM
Mtr-J- ru.1AIII.KN,
liait tamp a tarty Iriib polaloai CO
a)u tali. J An
JO lMl ttvl jtt
lu iiirntpt i(i
do Uata K-r Ub d
In inj(tl,ril do
'l'i pariil- (r labia uta Ja
rH)ilatiian I ba rarbirab9t
ilu aniwi lxl ImI lbij-2bu. rfu
il inuiatftM ilii in
J' wuila 61 1 Mini ilu a.
iw lr .la .lb ir,
Au J.I in il-J rtali-rti d
4(1 Hltm dort b-U ii(,
da IaI nf mirrklLl ,ln
al aatleiUt aiUtro(yfJrt p ,
ui irta mar, i ttn
i ll.il lul 1'iu.iIim
1"
lib
! rb wjm mloa bol I.ij Kit a 1 dai
. .... . . . ...
uuiokti ati ih n d dd
tlicurrit .Jv let r'i
db l-i abulj . V 44
I lMttf) talithnna Hob
IIW"
m "? ."'... "
f llrt ..! .(. "" -( L'AII IJIItllfi 111 itttv n..u. .. rvaj ,
r s R.iiiav Arfau, f".?'" j wwMiiy;; sajaLS:.
Isj? il.tii rn.ru nut mi1uh Mini, ibt '"mi lair. Jb avraiil to U maU.l.v ti.-,
ManrMlaltdriMtdliplayiil train aol i.Jr (.am r-"""' "r Wiai llUri'tfrO 'JlIU lloWvr
I Mdut rtat litiw Ilia ferawlfit) tin l&i tint trth.t it,,! .. 1 i' ....."
.. . .., ,-..-.-.-., w. ,.--. -.-- -' liillfllii.I '.! .!. - ' ...7"-""" w
2Ml . jtal im Ui J9 l ilt
f0J iUr.ri, tift
Ta , Mlli i'iwt tarlaly of r(rtltlerathp(r
2Ui4jii frsM u frtj'.lilKi by ay-Tan ptr
-" ltlin(Mtiltly gflB.i,iinW3W W
J(0 lAitS IJollvi', 4 ., lkr
lirrt Mtutla al Hblara-batlonar
tcl 1 ib Bl J pai,
hip.
.u'mawMM Mp JWrWVijr wiirtAtiwrteas Mm r wbat
W .wi buiur in tub r fltkla ni ( cotntiitujea it J(d jkJjuiUUod, w;i1',i
iliaulta 3B0 I fr)tlire ate iMitj.mduwt en'rut'li 1 m iM
2 W Heat frMj btittir m ro.1, tot ntwur Hut, It ra tbo da im m lt
p4riMiaVf i viiif "yi uf
Mp
b-a tbtn 0 lit 2 00 1
Heat cbio 1 jr olJ or ovtfr a 00 I
new cbreati
:w
100
can awect corn
can couuiori corn
1(X)
100
iJfllu1 ' Itirfilnu y Kuo
lit 16i.
tvx '
-n w ( m h, 1hhv lh,itn?" w
t
. --- ...! ),! ,
Manaa r - J " j
r-
5"S
Ml .......... . .
""I" wilfU 14IKW, lp
f?"" .. . I tt
; "' MM.r.l
.T. ' TL'. ""'" r'l
Mfa. nr .nlaarfluil Rimr
iw?S!?,,,ft " u W r hit
L(j
Wtn ti
j
M WF .Vi
m
Mil
'.. httl
Tt I
. .. nflwr
. Mil
i J(Wty
u
dMIalitaki
laiTC..: ...."'
rSi"" w',BM,v ft1 Uflt
i8
('llAMflUA'
m
l jUM j...r r, n.u . la) ju
laal r I1 'W'I'Ml SIM !W
Mil f aklr Mil K, ,Dn,i III "l
tjtt taiMurnlivm ft () &w
J I
(m!i or.Mr ,.. i, ;
AiM.ii ur .i, f,0 sJ;'
in iiiiim l; IIH it UlillWll Unnuaai.
2ff ;m.i. n i, ..,,1 1 - .w X. '..;'' .
T.iH.fMa - wL...a..J1:.;.: - .;:r: r.,,"","f
l.l at, lt..lj.(.
ir .in iii.i,..
,0 "I'ltnit nunc
W8' .. . VIUIUMC4 Am-w
I.K I,., .K.Ij.I. ...iwmwipi
u iruji'MTaii ni nrftnifiia .. i..-. ... '' a
hi -..I. .,... ..I..:.. ,"r r " ,,v nn
h. ..I...... 1,.: "i."' " "!
...i ,,w ,. ,,rCniium ar ivraii.
T tXi.N: -TBXtll.r5'AMV(.
0.A1 TISH Marl( Tt, fiU,
t'M'l!UVJp)f,aJAAl
PrvniluHit on hm (hh;J'' 711 Iw
tlwuiiaioj I, (ha Ihtr.l wr,Cl,Jf
rr-fkyiiimeipjjiio,, iifllij JUJtf(r; XV '
kU Im I innUl ur any tth.J .l ,',
fllilm bietfuiiir .u... .1,. ' . '"r"'
i i.;rWD uwinMti .., ; ;,,: Li mzi
'SraRiSMWf n.l ittirf0,..l,r inj'orihj
, r..iU w elai.ji .ha Mrtm alUniior. 1. 1Z
-w ?, ,',""liri(? MMWIiu will
M U awrtJr.l in ,MC, eu ,,, Z .
lrtitfrb.Ja.t uiiimio liiijiiiindnj.
1 lunnninanuiKj, f
CiiAH4TnirMr.'
V.i'KHt'r,o,wt.Pm:t,,,uM4,
llm iiuihsk) i.r,....,..-..i.. . A ,
W
oBiccia ui tirry county ,o.b.y ',H Awtri.
I M'tmiitt mid iiainail!
'W VlUt,JlrVla.
9)
TrtMr cf Ubw Uma rMt ta WaiL
It J nMiuMtal i bat (,0 oialjjralloii
tbo Wdft tTtna JII i.iiml,f tmrt
prUiicittiinWiior ueypl,,, t, n
,mw iii too wonu mat men Im!I l tijr'
rc mi i iniiro in uiiiM.a, j B a,ilnt
way ijworlh bmeclaiiti.d, .. , m,,!,
lu yield Mi ImrruaMi f-.r tbo Imnfit oftfio
raiia. arlouarri tlm tuti. .ueh
iiiovfliiwntn. Ildrd titut, iy of aIran,
turn. ovrcroiriJe. nunjiaanii(i aud lr
riiorlfdtriip.rir fur tourpri
and rell-a d.p,4lon, all hM ar of
lb C.U(4 0flll(rIJltiirtfaap(ll4t MV.I
f.ro;.eI d iiia ol nrn, rnon fniW tbrj
Kt, 19 tb Wt. Tbo flrt rt!Dtlonw
cdUM lapiolrtbly iliu iw)t,t fmitrd 'al
Hi 1n! irtnt Hiovftuatit, wbWi aliuuli
b ilruraa(I arid nrniMiol Tnr !.-
-
I i n. Im. '-- -. " ."" "
jwmiuou iwneut., iria uid4rMala bavn
btc.iu iVfC(iwdd Hr lh timer-, r.
WMU)r n im AumUMa id of wiiat
00
tr their conditimi that aout o tuny
(JO
uJiiiiuo in inv, nrat au-j it, in)tii
tbo old wuild im (bo new, utnl it I tbti
iam den re that U howwhJUx xv Mao,
Iroui tb a Kawilera tu iko Waatrrn BtitVa,
Portlarxl l'ii;o Current, it t
.'0
W
1
V
i
Art
fi
0
I
A
i .
All
, r
VI
(
111,
S "I
W ITA '
H
tatt .1 nW
f
.
'
'.(.
SI
w
ffi
!.
4'
47,?
.n
'43
r
.'
7 i, t
i
li
",t
. y
'it
. -'
V)
aaakUi'''
- a
iii
.
tat
.
!
- .. 4V
".fr
Jjl -rf? '''''l
.?;
.j. -l
,i-.1,.;M
'' m
' .' t. 1
wa
t ..(J,)t
.'
.a J .ill: r
MiS
iT -Ir
&WW
t-i
EilSKamHLal
jMfctyr,
'Ti
ICU&
'J
f3
E?Z
Lii,r
atikt&V
mESSM
iro?a
-F VV!S
.vl,
.vWi
itat
wawny.-aiiig'A. y wa3'iJaw''k
.Rx-2uaBBr4a&aVl''BiaJBBaaV