The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, April 11, 1878, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    weMkWBikaMmmKfsam
mmtWkMmmmfii
rv
ttv
v
.'
VvV
8ADGEK I.IMI1.-.K YAM), HAMI.NC- M-li.
BAIK.KI. U M 1 1 MIM'-A-H H t-A S'tWtHrHHIHtt
NUHrHfilM
I?
?
. ,
ff
H6 Vsrft A ".1
The
Red
11 1 Eft
oi:i)
v
f
J
I ' I r.
:msKOietVta
"Klrittal Vigilance i thr price nf l.ihertk?" '$2 00 ' vn n A pnee fA A7f f 7"tii( 7A.7i
IJKDCI.or), WKHSTKKn).. NU.KASKA. TUl'USDA Y. APK. U. KS7.S.
' VOL V.
N0.37
wwmsmmm
PESWWBIWRt'n
C
fc
f!
It
K
THE RED CLOUD CHIEF
ubp ivitr iiuiibir at
IBS ILS7S, XIiRAilA.
MOWI A .SPRING RH,
awMaarai
M'M??7Mr, IzrvUy.jii Attain
v
A4TertlMnc Kale
-o -
LiWaJ, tad wW ba aaad know on
aaaaaaaim.
XS1 adeartittiiK at Kiatutt raUa.
Alt tranaieat adviuiijaaita iumI
b m'i4 far i advaiio.
BP" '
CakcriWaii wkn 4a sal imiIx thilr pa
f raataily, wilt alr a faior bj uotif) ,
aa at tr u rati m ,
Vltiplr( Wtl'i liwiu ) )'lp f
&tr a vut, ua uur of f,cr.i
7a ma v ur it TttvmnttUr for thr
JI
rrHJirn ullclO't from ll ttlaf I
Wl dt HtU put,luhnoymi-iti Ittttr
Ml mimmuitieurwiH. AHouy ptvt I
Lttml mtdtm. to future tuttrtmu.
mml kmi( in eti idr . HV,.
Way orniViy.
Ollicinl Dircftory.
COKUKKHSIOVAt.,
A.m. VUitol. IUtfle.
ll.H..nii.r
U. .S.Sntur,
Hatr.,iilatl,r.
t Iria Imdiii, Umaba,
Inik Wr!i
irraaa Wcli
RXKt'UTIVK
4HLAKAKHRlt
(iiif.ratr, Lincoln
Mraaaliaahutli.
J. H Waitea. Llntola.
at. ut Mile.
Audllor.
j,V. Mauriaa, ,. irraiurtr.
4au.il. Roktrl. Att'r Uto.
. a, llioawu. IitneilB.Suii. Tubjaiirae.
junicukY.
. . Uk..O.h,, CM. (J ul.
b.a'lUaalUNaliraikat'ltT.l AMotll Ju.
.aaa'l Maiw.ll. M.i.muuli '' J-
WKrtBTiR COUNTY.
J. A. Tall., i.
I. H. J.aat.
J illa.i.
J ). Pall.
A. A. Pea.
Coanlj dark.
Tr.Mur.r.
r.bil. Jadca.
Hh.rlir.
Sihool up'i.
'nron.r.
r.mijr kx.nt)ir
Cavaty C.moiiiilnni't'.
5
. iaTr.
. rra,
t. W. Uall.
i. a. uww.
J. a. ataaat.
Mi' Bin uiarrTiinv
!. J. T. Maa a. tll r'h or t'.i. CihI
Xakbala afaich mnnlb ( It A M.
Bnr.ttiaO Tl III' ftrtl -Kli'.ith it II
A H aa lb. :iiJ rntiidTii .r.nuiz
a? J. m I'ryi.. iKr lib HVibftb at 1 1
A. ,. aa lha li '.bkiih f nl'iir
B.t. C. Rtn.t'. tir.Ki'Vioi ib. Ii(hlith In
I lb. .i1 Mil ch "! Iikihk; at 10I-2
A U.ulu Hl('liull7 I'. M. "ml Hili
ami w akavtiniii i l 1-0 A. 11. to il n
r U.k al I' M. 3nl S.iht.jlb m ICr.J
Cl.aa a II A. A' in-l at Oiari'.'i .t.t l. M
4ik faabatb at Ci'n 1a UvcV.al 11 A U ami
I latr,k-t:l'. i. , , ,
kibbalti rchcol t.r) Sabbath mornlnt
aalaa.M. Oc..ll.
Mi. It. A. lliiriip, hurt.
.arrival aw) llapnrturr if ..lla
rraaa IM KvtM'loMil t.
aalaaTlVM Irava MouJ.ji. tVriotUr'.nl
rn4ar.il 7 a. jn. li.o4.ir. ThurmUri
Mk'.aidari at li M Atnvci atr
n al p. ra.
aUtriiD l.a.ai Moalar anit Tkutidifi at
a. .. arriiu WsJorili).ia1 Stu.ilri
aTtnai.ta. rlf '". Mn"7 a4 Than
fiiaji al 1 a. in. ioia wtil luaaijr auil
IfrUayiai tan.
JaviLt, Kibu. ! Tnd).Thri'liji
HaiunlairlAt a ai arrival Monaai.
a4aa4a7iaiU irWi). at6 p m.
llaaaL. laaiai. Urn" wod.I.ji. WadD.i
a. aad rri4ayi at 7 a. in . arrlrra Imi
lM. TaariMi ana hun.Uj, at lip. m.
OSaa imi Iron li in. until 1 p. ut. Saodtj:
All raUtara4 matter mutt b Id -y i) p ra
MuyUdtt bmlam oloi.i at7 12 p. bi.
waW iaaiuo aurwiu.
Af.Jl.MrNirr. I'. U.
S0CIETIK8.
; n. - ili urx
I. O. O. F.
Rid Cl'oii Loooc. No.ftt 1 0 0 K
veal' try MHir-liy uUbt In
tha Aioai Hall. .Wfinlitritf
tar Loiei-aretrrfl.llr InilU.I
il. U ei
hit, . 'I.
I tru.
A. F Mt - to.
Caaatry Lonoa No. M Rki" Clnuc.
ab.tna.U frUar tTanluff unorbn
A
(ajia fall mixiii. Viiitior brntbrn. in
Mhri;,
gf4 liaDlliaa. lrr rirlllij lli.nv'l
I. li. IIAll iW.l II, M.
Li a Bae'y.
RIS1NESS DIRECTOR X
Attrnevt atLaw.
L ----- --
. J. S- O ilham.
ATrORNKl AND COUNSKh
A 4QR AT LAW.
am. Will Practice in all tht Court f
kt Stat.
RED CLOUD,- - - NEB
J.K. Willeox
, ATTORNEY AT LAW,
M U.S. Cotuniiuionar.
Mat CUccttoo ftotcptlr Attctxtedlo
OFPICE ONK DOOrt v
O UTH F 1ACMB sioi
JatfCt...
Ntb.
JAS, LAIKB,
' nTlUK.NKY AM) t'(H .W.I.OR
f) ill luiilil. .Srlfi.l Wit)
ptacutr lit all (lit) C urt if lb ,lile
, Wouipl atteiiitvii gnwi tti ill l met
fiitiu.i.d lu tut our Oihce on the
, rt aide. Juniata Aieaat July 7
Geo. W. Shoppard.
(iOM'.UNMK.VT
RI.OOMl.MiTOV NKH
ii. u. a A 5 t ,
At. Il.tU l;.!t.LjJ
: vr. EALST,
.N.titj I'uUtw
ATlOItMIYS AT LAW,
A1J2 EtAL XS7A7Z A3S::?:.
Will praenco id all th fount in
t i - . tw
j uii Mtc ami rilierii !tna.
i i.ollrotioiu lironiplly UeinIod tu
ml
Jit J rVmi.y, jV?riA(i.
tr. .x. ninuRiniiM, j a. tui.i.kih
Hicnardson & Tulloys. ,no,.ht,omi,, .,t.mu u
: a ur l..t oriarl, vV T, U-u Ha- ;
Wiilbur.n1..UH..IDi.. a Cnmi,.. l,,," " ,l" H'lloaii Va.li-.v. L.
Ira, mil T Ui.a Inr uniirU,nt. I CD' lltl llirtlillltil l()f ruiivrviiiK 111....
Surrml lten t inn nlv.h linll.f lt..t. lA..
rc.'iiMlriiilicllnl A I intrtt o( Injuirj-. j
f vu wa.lili-.. li(U'il HUKWIl.tl. I
I
Kr.Df UOVV, Nr.15.
PM YSICIANS.
I. W.TIJLLKYN,
- -
HOMOEOPATHIC PHYSICIAn
U. S. INiirioii .Surccon.
OrrirK twodtion i i of thn Conn
Hoilli)
UD CLOW KSESASHA
8CHg?IBK.
i .
- - i V7'ti J I i- 7r
Physiciun and Surgeon.
aaJ-.'AIlTICt'l.AR ATTL.STIOV I1IVKN
TO nmr hi vn-in , in tu Vi it i ,
Cf!!:c aai Hetlttosce fivo miles c:'t of T" K A K B: ,0 i R .;ki;
Sd Cleat Mear Sim Creek ail:. I , 1 KT.
I I iit hm tlr n(.- tliitir m iliirn lu
WKHSTEKfo NUn.'r'..ri.rrir l.ivrur an 1 1..m Frro
SC 111 1
BED CLOUD FURNITURE
STOKE,-
.TAS rAIA'KHT. 1'no.iinnr I
Dcak rxttinivi'ly in all Litula of fur
niturf, iicli h- lluroaii", llfaiNti nl.,
tatiln, ('liuiiB, Mirroii, mcl in tuco
ev,T)llaiir to he ioum! in fif-1-cla..i
furnituio florc.
HIVU HIM A CAM..
RtnCiooi), - Nr.n.
37-lTr
Rufufs lYyiksch.
flBitrjii?itfr!i &3uttfr
o
Particular all? ntion riTtn to shop
work, noil coffin i mode to nroVr.
aaif1'atiitinr :i S)H'iilty"Ea
Shop wr of KIclinnlcouN huiliiinir.
&ES CLOUD, , UES.
REPUBLICAN VALLEY
STAGE LINE.
R. C. JONES I'KOPRIKTOK
Stipe lravi1 IInnin? for Hi-il
(Jloutl, Smiih Ontcr, Hurr Oak and
pninta outh, on Monilav. Wnlucmliiy
ami lYM . it K fi'rlnck A M re
inrnine on aliernalp ilayi. I'.vaoitiT'
raiTifil at rtaaoualilc rale Oiriof".
nmiili'K Hook Stoia. HnMinya and
ValUy Hou.a Red ('loud '!.'. ly.
HARNESS SHOP
-HV-
J.L.
ILLER,
Kff ps eonitantty on iiaud a full Turn of
Uamria foliar, Saddles. Whip,
Ilnrao . aoVctn, Outnb, Bnuho,
IlarnaM Oil and everything
iualiy kept in a fim-ehuu
ahup.
Tie Eijiut Cari ?ri: Pali far
HIdN tel rar.
1li , Waati
HR.SI-I "ftRRKj
or tu t-
:itv EtrtjNT(B:E:iM.rtH.f m, 0M MMM
VVu u lo!bu,T to nlr n "Ail "
Rod Cloud Orun
Cnn
c. 1'arrnc, n-
K i thr Unfit mh ii ,it, nf
,.Jruc. wlkui". ini iil Ml. to
' U.i iiiuml in tli llvt iitlican tit.'Wr.
, AiT . ririon ntufutt? tMpeUn
dill, tliiy or ikt.
Hotels.
Valley House.
J.C. Warner Pron
riaat irve IIM UmiM fur tin
'"'" to anj- point Hi usi'(iialiln fa.
f. la i
i' 16 tl.
:n
'r "lilMilnncl
r. L'. l?:yzs, ?reprlit:r.
Lifticl iit llin ivtiler of tli cilv.
(ihi .iiiiipitii: at tlil hiiiM". iill
acourr the bai iirmvoiiiiiiiviutinna
HASTINGS. - . ;, til
M'Alit,K im IU' Cluuil. Iii (MiiMa.Miiin
llli th I'rrtlSTAIiUiaa I'ltKlilllT.
KW?a0"KJ,0,'"K -
RED CL3UD,
in airaaai'i
ms.z
flA -w wAv;
h
REIMJltLH'W VAI.I.KY 1IKHM
(Jio. II. KoHMtrs, - l'r!OI''ll.
OrUani, Jlnrlan ('mini', AVd.
Fift choico pith for aile, from
Samho II. Clumpy, jttnmanl, ink
of AIittooi, and U'l.raull airalna.
Any one jou prefor ; no cjialoijuf,
W'rito fur parlimlurn. tSatufn'iIon
Kuataiiici'il or no pay. .VlMly
""pKTKiriiEACr,"
Pla-.v.siclnn mid Hur-
gl'UU,
ICFII LOU I - - ti;ii
Office and ltenJoce at the Ycia'-r
huildinit
ll'ill atlifid to tiroffioria1 call a
all houmday or nirht.
5 Wf.nj.
UiiMm SHOP
Sa Va xUudow
Ta now prepared to do all kind of wor
I.X TUK
Harness Bute.
Thu beat of iiiiterialtuaed, and al
Tork WAitr.A.NTKr).
KKPAIKIi'VC.
Djod oicahnrt notice and at icjaooablc
I'rlera.
. Shop m MeNm'i Stora.
Rett Olovi, NekraaMat
I
. amaaaaamia1aa
'IBWIBia.arW
aaaalaaHR9aaBUl!aaUbBm
lit 14. 'j tu vnriur'4aaaiKJi
1 ftsjVfc U'ttattaHMaLaB F' V 'ifHfWJaTaW
MWilSlfla
!
j l t IW1V i" ! W tte HMI
Vnrl ! M Im NMit Ml4
t hhIi f ft)i4 .iT ilit. rttm
I .- .- j
il- n P "ilium ( XU SMKUHI
,.A A i.. t-.. I i. m i
iuvilv W'kdatLa .! iLu. ...J
J V7 ."" . . -: ""'"'
1 Cftpu-NMM.Vt HH lMlfH4lMt U IW
Ml( IIMf.- t M ftHtl l IW Mll.
1 .;". "-"-" -
-; "i orrwwir '! iwr ioi m?
'' I""
.ttr om ttt
Imfeir -( kh H
l - i . .. . ,
..r-K.- tv. k.. . i .
Ul Mll IHH kM4t. f M'
ir far ll ImM .J
IUMlltit.4 .if tU.flkf MitMl. L.l.r.
-..-..""'." ...-fnvi-ir iimvw.
-,.. f lUt piwm ,.r J,Krrrr. "'J tf . wr ur
. crti,u ..( ..- ,,n,,1,',,h,, ,h" fi,"",,f, niiriir
Mini .4f. . ,,,,j- ,m. j " -'""r "'1 lillwl.i
.Uwr HllllMCHtUltlHlflll. tutiirr , ' ,, , , . . .
i..a-...i-.. i.. lj .. niliU UwV ilr.hr . U li.nl
" r,"' ,h ,UkrTnr h- r,
.,! r ik. l. I ,u. ..rii....i.
, iy wwAl ina, ,j
W ,1 .p, iU .,!, nil, M t
si, Usf H.fN, ,r. hah h ...
. .lu . . iv. .
: 'in noma iw aur t'iaji pnrpn.x
"Tg (, to .rfir. i !.xrrt"
umi)hhU ilrriw-l Ainu ik iHai al t
ion. "To MiriM."-ilrfitai 'l lk lnl
ily httMiMli nf UiuHug I'kiruAnl t.i Uol.
'Vh I'liniwiin", iKuim1 triiin llifl.il
in ronl Cimiii'ii. tu int. Imkl nl
"' iiDilii.iHitil", to hun iiihIm
' To tHimprolit'iiii ', tUtiiual Irani (lie
i ...j.. ..i i.. i . i
.Mini HIIIIIHIIK.IK.U, u, .ii.Mini.j iiiwiih
IM.
j "Tu llanle, !1v.-.l ir.im loo Ul
, .n worl iiiiijco, n ronn UlU.u l lha tjt.
i Ati.li'tiiii tliaioiili l.y lakwli iu oo.
.ravor... riwn.uiiiiina.HM or aim
aan'i ..flint wnioti. iMiura. ai nU.r
Uiih.Ii a tirf.i uur iitu ol iuuh
alamo (or tiitlirr our iuiun.nii tlitt it ata
u Mih.l iiii-o or lubairi'iiin Hi iitinii4li'
I Ir.iii II iiprjtion ) am ptliiiDpliul
lydwiiii'l (rum ill--' aaina leuiM.
"Spun." d'iiil fmni lha l.ttm nord
a iro, i-i Iiii'i'Iu'
.Miul ', (irril., I'r)riip, llin fainr
"I'luutna" (jik, u;r in motion.
Thii hiiiij; lliu cimj iln nivi;ilioin iTJ
ilio liiimiiu luiml am. in thi iiiii n no.
Iii'dii'd rxUttiMJt!, in
i u Kiout inniauii', ,,.,,. , ,,.,,, ,
.iilrni. in,.! ,,11il,,illtlil lint Jin ilmn Ma ridiiiulia tint
nuljtct to the liimt
ol i la' nan i-,, li iiluxa oi cin1c.ii(ni.j
' " -., -rt
rr miori-u or iinKm, ni u nr, oy 1 1 ,Vi) properly 10 Ilia aumiinl of only
Miiaihiu oirrllnna and nlijrtila mi llial,irui n.i.. .iir .. !.
It ta law of our moulul wriamuiliiu. !' '' 1 ' , ' '".'
Hut in order In iilni.il ui-y il.inir jOum.Uuoe. fmaiK-Ially. lie ineaei
ihi.tlv.. in order (o Imn- adilinrt, thii! r aotiiothtriir imtr IKK), )nrUMill Im
o npopiiou of nnjllilni: I'O.idra oiin . M tMiiol in.porlaiito In lha county
mil im iiiiuiiiuii.. il iiiuiv nmr anainvi
.... t.i. ... ....... ......it.. . 1 1 .
in iri'juiHi.iiwi .uuin r'JH.!llj ui'jivi
or OpetlltlliD
i'Vsklry, Nh 1
April Im , Ih7 j
Mr.ssiiH. Kmidii-
1 luiliccd inlitni Mtt'k'a iituo of lint
(Jlill.t an htliclv iidtocatlni; ih umh;
of ho nds hy Wuh.ifi coout to aid (he
ll. t .M. irfilrod ooiupuuy to Luild a
Lt.iiuti iitilrotd Imm HuttiiiK to Red
Cloud, amd lioniU not to exonvd ten
pur tout ol thu mKyi-cd valuation of
thu propviiy in the oouiuy.
1 think and no do iimuy olliara that
thu II. A M. cvuipary i thu Ian iu
thu vmjiIiI thut nhould ark ihW county
to ijitu thiui hondito help build a tail
road. What way Im tin coinpauv iaU-il
the ounty during ilio pan three or
lour juara?
It haielUM'I to pay ita taxaa into
tho county ticiuury and haaatla cllect-
cd iit. purpOMi by tuakiiltf a coinproiuiM.
with tliu count) ('4iiuuiiMiloui.rk by hi';h
l hey yyl outol pa)Uri ihur tat by build
iu a -i,(XKl cuurthouto at Jd.'d Cloud.
1 tbiiiK, Una thuy (the Co, ) ihouhl
have been aatUfnd with ki'trjiiu tho
county out ol tho amount ol their tax
without atkinft the ujuuiy lor l.oinlh to
build u tallroad, Tht-y owe it to lha
uinuty to buii'J tho riud without all
from it. It the load will ha worth iuy
tnim; to Iheui tin-) wi 1 huild 11 without
bunui. if a will not pjy, tho company
null not Luild it tor any auiuunt ol bonda.
It ijutt u. leiionablu tu a.k tho
Uiuuty to Inro a Dian and loam to haul
the peoplo'n raiu to market and Ut
him cluijte tbu pvopl ao manii(.i:i buah'
el ovtr what tliu uoiiuly paid tilui a. to
ink the cuui.ly to yolo bonda fur a rail,
road. '
More Aoon.
Youia A'c.,
Olii fit v lit.
A)A:v:r iiiis:M
!
A vewaaaJuiha fra a i 'it
terti Mt ilcht,- t U tUiut
J
(W, , . .. 4 i
I rt " "l""'" W ,1WS' " '
l
ft.
!
111 ll IIWK I
A t. UTS i
"' 1 iaiTnrv fin, ,
- I ., .in -1
, . I I tVll ,
(MuirfM
rtlwiMtt umt.U t rl. n
l...t-i. ,.,-i.l . . . .1,1
U ' . . . ' . . ' ' '""" "
.HJWiiwiiiwir I IV fi.H tltt
f tiiiar4J miiM iwmi .W
' . . i i ,
l' ' a ,M Wfl1tIM liMUI uur
.. i .
,U1'7' ' ,H- ,,7 " Mr ',,',r
lai'H -IHW
.1.
it r. noMM
"Kaoln aiK mil all ilr.vl jot." dup
Haf all rvii'fen f llie fnin h
(lia MuntainllialMiiioil Mmeti 'H
fuu'ij w an aiiliU Umu A. ,'. IkiikU.
t1 t'au.c eftli alhivv ipiuUliou l
ilial rnii iiiaahni in ttif atil'iljr
La mI. Iim Moull kUo III) Nllier
(Una liars ilia It A M. twimiruu
loat) I xaiaijcli llitf c-Minly (ruin tht
M ih
Hi wflUTttliiUuiiHd aiil "ronlutm
llii) (),HillH tint till pir ffllin a
.. .. ..."
pi)rrly all leM ll int arnoillil li)
lii.ir SJIUlt".
Wr himimI a.) poor Mlo in ilia
j ,,,,,. f ,,4t arllaln, Imi w iii ur
i..,,,,,, fj Ail I lino pat
,n, . l0 BW -M 4,..,rull
,tU.ti, ,,, whl, ,(
Tha
iniifrt
i l.j n )l') i.r Im iiknr ouM lta
Tfiiiurvil upon mull fioiiu J.
It l ion ofun n iii:m U lullinc to
ixitnai hii rlitinni"r and dupO'lllim
in ilm ptihlio Itiftuvli a r!i'r, hootal,
inihlfcri.ud mniiiini In llm fii.l
pldt'o Inr aii ih' nin mHiou in itlvo
10 W a Ihol or wotd to that cfUef
I xippu.o it la hoUK! lim 'fool'
llflA lull ll,W lllit lllkllnv III lll .(VII1A
uiiu IxHnti'o Im ii unlurly aiiouxli
I ... , .. . ir.. I . I I
!i)d foiiMidiinlly uin alloiil In look
, .
with r.onlriupi upon hi morn nnfor
liiiinlu nrlrhlior and niMj rldieuh) hiei
Ih'iuiiii Im pnupwli at pmn'iit are
noltrry hriaht. Ami r ie tit hrraa
nut of adtlce. All lax payern in
tho roonly, alriro to mike yuur aiao
infill. I hi to mine )cut ipmelhlnr
mm S (J, for by hi doiiiK you may b
enabled in rwiipr ihn alialu that it
Mffdntto hahuilo'l at a poor man
in ibl county
Audit let-UK tint man ootnineinrea
n'n nrlltloby liilieullu you and taen
ralli upon )oti maaiiit him in itntliitK
a railroad by votinx londa. rjliiawd
i ha mil7
The man willirj I" k!v the ten dob
Inr lather than lohava lha II, A M
undoubudly can ifirn cxcelktit rat
ion, for l,i opij.lllou.
Ili'prcftn a rnad coming up lha
valley from the eat to ouu comiojt
Iroiu tha north. We all do, If a
road correa into tint valloy from thn
north and continual up the river, anl
inducement for a road ara very much
Iim lhau if (Im had tint entire leiulh
of tha valley under their control.
Vole 10 per 'ent. for tho li, ii M.
and we cannot vot bondi tut another
until they are paid.
If the II. A:M. 1 built achooldU
iricn ihroiijih which the roid run
will Le coriMderably bcnufitUd fur (ho
company will pay it portion uf laxei
hivjcd for dUinct purpo'. That
i they will if the county cm collact
uxci of (hem. Aride from thete
ch'K)l diitricta the tat piyera of the
county will be bnntfjtteil to I hit ex
tent. Tho company will pay it pro
portion ofeounty and uie taxca, and
uothiriK more.
HVhl ir lt l-, MVtlH (A l1
I tlTHlf I. f llllVtlO )Mqt tf wllU f
; I4.. AJmiltlti iKu iti M4i.
tm-nl f th f.Ki'l iMrtuU l flM,
j O 0 tl if lh wiit)" IWtl) tnV.
i I io-ul r Mv(VV) TU tM
j nt.nr W i)r I I f ? mm'
wHintj f ui ut wKtfh lll U M
. f ) lutftt 3t milk
IciwH i rihl Ut4i will U !
nttm ti Mr Tli simijr py i.
f V.( Ml UllU Til MHlflf Ml
Un .! tij i)m mill '.r n
iti w if (fiuiM (Mir inUU fsf th
Ki4fiiir f
At iUftr.1 r u ii, a? )nf,
I l.i. It. m'!inlln t, l,l U.
imiiiu. n-l idcviMlr m tut mr
hrr (wmiImu nf It fth. Mt,itil,u
f iritr tiiln lltA MmW.
.rti ili (Mmitjr Dv rilft. rom
tiy fli BiM.tl t, fut 4
itini ll ridiil; will rv f lh,
hMmUhii lll.tl.
t
fnooKiii fiuKR,
':(
Aruaii, 7
.'iimhui rnior
ii i .i i.i.
IfVllah.j m, afiliwr rUtln
l jrl, llul mjailfai.il family
ruillhUrOt. ihofrake, Ifll,. ,kp..
pian wntihl U aafitttlf rouiliu up
horn, and thump tm lall ol ml is)ut
and Jui K,i nnn t..u u ml hleaoiy.
1 1 luaue (iiion saoihl .hiirk) ha
wool I noi ba artlier aliUndrrinc m
!" Not lle ham Inli.la hi baaa
we lire In a dl(.iu tip,VM ,,
would U aHhar lhliikt) It wnul-l
diriby hu ilmea 0 imuh ia tha
lie la anher ahf that
lli'lr 11 in ion of Kiln on Ihn Cuke,
''hat u Mt lUliti.u Imi , ,hma
eiilp of lha a whl hj.wk And I haw
Incial. a iiilailf, and if tutihlaha
not tuiithir (Jurney hat om. 0r L
.. IHWM , ,m ch gftl,
inii'iui ii.iwi, tj (,'U ,j)llf) j
nr i aicit.
Mliiw hlirUim I MUthur 0
who l a broth of Ui. i1)r
And ha (ol a titimlxir nf aorta un
crap Thin ihemUiha owld IU
win pi,,.,, Khore Mliihiir V lapp livi
nm jnu ,n.,rt Nlallmr Hnillh
who hat ih brink yanl, an a t-nfl
hpiltikliuA' uf.Shl.K.k, Nettln Mm
ro id Luil ovf llrn(l, who ar
Mhnna. maioiia, arid who burn llaia,
tllow ihlm li Mialluir (larher, or at
aomo call him Wn)o Hhatu h r.i4
a huiueiiHad at OuM Rock but oa4
In IC-fl Chun to cape athnt.
A lllll furihor down lha Urakf U
Mi.ilmr Hhpr, anmrntli, mtiJif
thai ii afthur thhikln (hat hi. falhar
?ra him Ihp wrneiK um. , (!,.,
a lm l unially wide awak at h
work, mm him U .Miilhur linker, a
tlnkiir In h owM coimthry wa
Piatt whii wlpt about lha couulhry
iiifinJing owU Kllllee pota.aad aaaa,'
Lot thU linker Make wjtont wild
the ahlrpr I underiUml dure ara
nlheriori hi(J;albut I do not
krww all I In If naiiia I will not lake
nollaofihitrt.
Down bilow Kalilou and lfauiU)oa
hllllaekmultli ho,i, ii MUthur Kieli.
ardwiii'a ahirta where yla ba aftbir
ain Ualtlo and plaa in (Jalorn, An
ore I o boRoUlm purthla'ilaoa ja
(he CraVo io haa.
Juat a Utile Inlaw MUthar Rkhard.
-)'), la the Kovenere owld malon
u and In Imchurrh, ourt'louaa law
j cf office and eblecpirij( epaHlaiiai,
eure it t in that ,ttm owld hoaaa
that hla honor Judjr H'ifeo-x atva
U'wmi In early rMrig. llclou tbero
in the lied Cloud Hrawary art ure 1
would rather ace aomo nthar kind of
buainnai lhare, twluw thorr U profeai.
or Kalaya, ha uatd to lache now ta
til rid of audi wadea aa whata com
Ao and would lache how lo raim aun
flower and lha .a pie uacd to call
him thu aunflower man, but fruaa lha
look of hl field lit year, ho i try
iu lo fomit lha llowar, and U tfih.
erlliryina; toraite Huh, in which ba
haa been very luctt-Mful aura t aa
1 paaaod tho pond (li other nlhl ila
ruiiilf heard thliri calling out naedaep,
nedeop, or nmethiu very lolk il,
but I ahuppoaa I hey wore aft her call'
iu(t for their thupper, tut 1 nuat ha
aflhur abtoppinc for I hi titae. 1 will
yive you aouia wore blather of tha
Crake at aoma other Ila.
Yeur traly.
PAt.
iv iy
3L" 1
wnK.
V
;"S
ts
t.
-.,
' r
m
t-j
?s.
y
.
I
U,
411
.ttj. i,-i,4
V Jri
iaa yj -r
i
'"'ijtf
1
V
Jf rtti
J" l' i fwSmWEm''-1''' r'taaBiKaaMaMaMaMMal