The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, April 04, 1878, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n liii4 flaffl
.vtWA "W!M
i
'
WW '1
va
MA1HSKK Ll:MP.flK YAlin, il sriM; NUn.
j;UIXaKIU,i;;uUM
i"tr-i"
' .
The
?
LOUD
HIER
JM !
JJ
w
-TT-
to
I
",i i'lgihinrr . Ikeprier of f.ihcrh," j?S2,00 vrrr j ir ire oj the lint fV.ni. Chief,
W&M!itmfaIlG&!E3$
"Kjweawj eaKewawawawawawawjB"pTewgea WImVniMHIHIHI aPaaaBa"rrepa"awawawawawgf
Ri
C
t
v
V
hi
)
m
fi
fl
Jj
131
a
y
1
VOI, V
eveaa. Ik'WlV Ua) a "r
THE RED CLOUD CHIEF
ftmiUBic artir iki'iidii at
M3 CLOTT, yzmiiA.
OKli A tt'IilMOKIl,
Mlun ! Prarllr.
$l.w! jtrytar, hrtrliV.y'.t Aimee
AiUcrUntug Knlrt
Liberal, and will ',t rati kntfra oe
application.
Legal advertim ft utur ntae.
All ttanwrat idrerMttiiitiiU aiteel
be paid for ia advaae.
MMTTJ' L ' ' " ' . '
biarlM wbndo u ilrfl tbatr f
rti rrculitly lll r nnfr laor bj nouij
i.rt"i"U'lfi" aliut'lfrrm M H'lul
ft County ui Mala. u u.ltr rooutral
laiarMt. ... .
In no m ore tee ift4ntMrJor Ifi
mum nriipinnnfi'fi nr corrrejHiM'enri.
Wr i' nor ini'.i.a'iiiiion.vmoiM Mer
W on mHMiciri'nn. .Im'iiv tflVt
jLOiir n-imf
hif.il mifiV" r M'r' in'rrrion,
mwf .r Ifiinlnl in in'yn ll'm
nrnlirj uiriimij
Odiciiil Dirt'otory
OONUltl.HrllONAI..
A.S.PHtV llmttlf. 1' P "anatr
ll i-'nn)i,()mah. 1. ! Senator.
JTn.k M.lch VXKCl.T,vK!'r,"",U
Ht,AS UAlUir.ll. Ouitruut, l.ti.i-oln
HranoTltrhvrk. fr.t Stul
J . It Wrtou.Uinolii. AaJitur
J.O. MfUnle. ., Trtttutrt.
u. II. Uiblt. Att'y n.
. K, lhuuifoii. I.lntuln.Suk' rub I ml run
JLDltiARV.
O.u. B. lk.Oiuaba, ChUfJ litia.
.B'JUiitl..N.l.ra.VaritT I AUt. Ju.
Main Ilia inll.ri time) ntlii
VSH8TBK COUNTY.
t. A.Tulltrt.
, II. Jnnai,
J, Wlllioi.
J. ll. I'oat.
A. A.I'M.
R. U. Sdarar.
W. H Thora,
U. M. Ball, )
I.. II Uca, V
II, Moburt. I
Ctunlr 'ffk.
TrrMtirrr.
rrtbat .Millar.
blirriff.
(IctioolHiin'l.
'otoiir.
Coamr humour
Cannlr Curaialilootr.
rumtK niMrrioRT.
Ht J.T. Mlt. will rrfarli on tknlnil
h lAkkatli A
rami, muntli at ' M.
Ear UiU 1 n III' tii'I varj.m i n
A U ai.Hba Sn.l .-Hatb. rtflilnr
UaT J. M I'ryaa. ttin U Salihatb at II
A M , an tha Xr I ('nUhath ornlttf
tar.C. r.HLLy.tr4rlira th IttXalihith In
Ika uoath at I irl a Hcliwl hunt., at Id I 1
A U.anJ at lUiU'lou.i alT I M. Cn.l Hub
hath at Uauumra at 1 I 1 X M ami at I'm
Irtek at V. U. rl ,-lphilli at l(i-l
CI. ad a 11 A.M. an 1 at Ciiapln'a at 3 I. M
4lk .ttli at (in rto Uock at II A. M anil
aillnrraaLatSl'. V.
Sakhalu rtchnnl vrT Fabbatu innniiuc
It i. . -! at 11
Vn. II. A. Iluwaap. Fupt.
Arrlml Mini tlrprtrturo uf mII
I rum Hit' ilv.t t loml V
ItitTia! 1'aVi-a. Minilnfa, M'liilTI atlJ
ftidariat 7 a. lu. ruln, 1 tin r 1 J
tail aatanUji at I a m. Artivta av.i)
ar at SO f, n.
.SaartiD lear4 iloHri n I IIuim la at
fa in., arriti-a Jr.ri.U)uJ d.tuUri
at p u.
JPataii.iif. cnlDtaaal, Maniiar and Ihun
4aaial2p m. tinmir w.fl luelnya ami
ttitl xi in.
JlLL. Kaoiai. loarra Tan'Uyi, Tlnircli.)
ad ratnrilt S a iii , arrl r.' Uornlux
tdurdaji in'i J'rlJaya uiup m.
EajilL. Kaniaf. laaraa MouJaii. M'clnai
4kXaad FriJayi at T a. in , atritra Tuoi
aya, lburiy mdSamltjt at 6 p. in.
OacaopaD fro ml J in. until 1 p. in. Aana)i.
All lailitera inaltar niuu bo In fcr7 .'I J p in
JTmrOrfr buiiiifM loi at 7 1 p. in.
m araao Iliad un Sunday.
A. Il.Mr.NtTT, r. M.
80Ci.:ni:.
I. . O. F.
,r. Rn Ctui I.opor. Sn.ftt I 0 0 F
'it tnptt rvery raumlaT tiliht i.1
WT?ZfStii .fnront Hall. .Unnbcrjrf
i other lAja'fvaarnrrUllr Inrlti-
llfnJ.
ll.U. bcniT. M.ti.
I Miia, fa'y
a. r & a. n.
raamTT Iirma No. M Rtd CinJ,
. ireU rrliiay rraniiiii on r,r lr.
full inonn, Uitmc l.fotlirr, In
tiiu lint, are co
ru
lallr loill.J
I ailanil 1. I
ll.
JIAMi'lON W. i.
J.l..AllLlk Eao'r.
'; usixkss diu ear on r
Attornevi atLaw.
J. S U ilham.
ATTORNKY AND COUN'SVL
A LOU AT LAW.
&. IViV V'cric in all tlu Court
the Stote.
RED CLOUD, - - - NEB
j. ii. nil i cox
ATTORNEY AT LAW,
and U.8. CommU'ionu?.
MT Collection 1'rotnptlj Altenilrdto
OFFICE ONB DOOR
OUTH OFJA0M'S STORK
IJIf.CrlN. K'
wrnKnwua
-J AS. LAIRD,
, n nonsKY AMum nski.or
' ,r it lew Juniata t r.l tj
iritic in m i'i t nM r ihr utf
I'rolUfl Mir (,'... f'H In all balMi
(UtrudrJ to lit (tt Olinw tn tli
till mlr JubuU ,nuf July I "
Geo. W. Slioppard,
(iOVKKNMKNT !
95 sin 6 ff-nnini,
!U.OOMl.S5TON, NK
U. S.EAirT.
jwt.ti.ry r u
C. T. KALE7,
N.l.rj 1'uVtU
Uai.
3i:tTnj 3$rufTjca's,
ATroUNKYS AT LAW,
AiO 2SAL ESTATE AOEJIT:,
Vu!i pnetioe in all th Cuuttn in
lliM itato mi Nurtltrrn Kna.
l'ullctiattkitutiiitl tttemloii to ami
Coticcjhiuilmf iicltil.
Jit-1 Ciuuit, Xthnnkti.
t
. X. HICIIAUDNON, J ,v. Tt't.l.KVn
Ribhanlson & Tullcys,
art i-7 t.
CCLCTIU3 A3IitT3 '
I
niin.urn.la.linMli:itif oa Cwinl.
li'H an i i mj imktp i ii i mtii ir n ihii
Siiiliintin rifntiinltrlinna (V r
!nrbt:uV;;?tVmHl,'VnV:;r''
ui:i)(M.niM. .... Men.!
PHYSICIANS. 'Tw .ICnglnucl
HOWCEOPATHICPHYSICIAn! r-"-!:0VK'- rrcrr!;ler
u. s
I'cnaiiMi Siirsaoii.
Orrit'K twO(!onr i
Ilniio.
2ZD CLOUS
t of thu Court
JTC23ASEA
C. SfiSEMCK, i
Cllttf , I i,i n nnH PiiHitnnn
i iijoibuiii uiiu iui yi on.
rv- l
Alltll'l I Alt ATTl't. ri" i iS I '.
Jl ltftr AS: lI i I'l lAltTU I'M, lll
C?.:o sad Scr'.lcaio vj aili: ct;, of
ivWI,Ute, .it.. m2 wTCCi; .4.,3.
wKuyrxii c.
utVtUl
RED CLOUD FURNITURE
-STORK,--
.IS CALVKKT. I'mpiiiinr.
) fiN cxH'ii-Ui p hi .ill kn l ol fur
nihiii, nidi ii H u t tn ii p, Hi.t t- ail,
tHhi, ('liiiif, Mirrn", nni in fact'
wrjithiiii; to lie futiinl in u rirt-c.!iiK
I'urtiiiiiie fifro.
iSIVi: HIM A CALL
IU.iC'ioti), . Nrn
-"Ijr
Rufus IY7iksch,
tfiarxiftiTrs Srifuiun
Pwiicuhr 'tti'ntion jrivrn to almp.
Tforl anil foffin tntilo t( oroVr
Ccl'uiritini? n 'pfeUlijr"W5
Simp eel nf Itii hanlcon' Imil'linp
EE3:L0?D, 1JS3.
REPUBUCAN VALLEY
STAGE LINE.
It. C. JOXKS I'ilOl'IUKTOH.
Stngr lrtrra IIciinK for Rni
Clomi, Hintih Ccntrr, iiurr Oak nmi
poinla ninth, oo Mnnilar. Wcilnmliy
ani I'ridar. at 8 o'clock A M ri'
tutniiin on sllcrnalc J)s. Pafncor
rarriril at rraiomblr rate. Oflic.
Smith' Book Hlorc, lliftinya ami
Vallar Hoiiae Kol Cloud. 6-15 ly.
HARNESS SHOP
-UY
J La
ILLER
Kpi eonitantly on hati'i a full line of
llarncie Collari, 8aldle. Whip,
Jlorao atikota, Cotnha, 15ruhea,
liarneaa Oil and everything
uiualiy kept in a flrtVelaaa
hop.
Tkf
Cult Mm till it?
In aci Tin.
M
KKDri.OU). WKHSTKK(H)..
0r TBI
,CJBTY S)niKNTOIa
Who i to Uif U rilf an "AJ "
Roil Cloud Drurj Sloro.
i
i i u rorrxn, r,,
Krf t'ir lrjtt and hftt UV of
,lrur, tHPlit:i, paint. nl nlU, to
1 bo I'ihiihI in llir HvitHlrrttn ex
(,i(i V or iiijfAf,
RISCL5UD, . . . KS2EASEA.
Hotels.
Valley House.
J.C. Wariiar Prop.
: n,o i 'i) sr.n ua ska .
Ht.i,t' Irarn lm llniian for tlm
norili. Koutli, rt ami rl. Ultra
,or " " onl'tiralay, '1'lnuvlaj-ami
.NitiirtWy ofr .eh wci'k llir Irit tla-
I.jn.g ; ,l0 Uojinlilipiii Vlv). I.h
. 1 I 4'
TV rlia lUflil'lll (I klf POtlt f Hie Hail
MCrioi.jrnmauM,oiiU.lM..ilirt,. .ur. i.f L.injr
'5 ls',,1
In.'ata I in thu cuifrr uf tha rl"
Oii.'t tiipiing at tlii h"ir, will
teiirrt ihu mtt uf aix-oniiiiuilaiinna
j1' WINU5 - ' NBDH
aaaiBaiBajMM 1
xil !' X
A3:i: 0i El KICK
1 .T.
r'unrT LiVKitr ml h-t Pim
Staiim: in H.'i Ciouil In eonnnciiun
with thu riKIlSTAIII r.i a Fllr-KIIIT-Hl'KCflflK
lldUK.
J. D TOE", 2ED CLOTO.
KKI'UHLIC'AN VALLUY
o r
Oko. L'. ltniir.r.TH, Prior r
Qrtnm, Jfurla County, aS'i,
Fifty choice) put fot aile, from
Sam I io II, CJiarni.y, liii-nmri;!,. I)uko
of Alivoi'il, anil I) I rmli imIii".
Any ono j mi (irfur, no iut al.)tiic.
V, ri'o fr piniuulira. .Haihfii'iiijn
L'uirautiiifil or no (iuy. U .'01)
lMC'lhK IIKAO,
ahyrIclaii and Nur-
Ki'on,
kfji t miuii - - mm
Il'illattawl to tirofeofonalralli
all hour day ur nijht.
.' i()Cu.
at
HARNESS SHOP
S. V. XtudoOT
la how prepared to do all kiada of wor
IN TUB
tlarnemm line.
The beat of aaatariala uaad, and al
VOrk WAttAKTED.
KEPAIRINO
Doae aa l"r aotie aad at rcMosaLla
Prieai.
Sbtp ia MaNiix'a Store.
flal !, JVaimtKa.
( a '
::illtl)
NKI.KAsIyA. M 1IUKSDA
T f Vi'fritt stMl at f
ti mrtW r'l w "ho iilrnt(ii tbair
trfatliSil tii atni tlja (iillM. i)f ) tnr
JXlM ttm at 4-rrf rtlh( t)t4 flnanfri ami '
.. , .. .r.k...
. tb iMf-fllrm fatmar llpa,a
naaji fMkKu!' in tniMiH( hit (arm
aivil mtVliij it mn phvl'i(Hr. I ho
lUt ttatlfitnatt tpanU tnity f't th
ptittkiM at a Mm; lo hia lrvV In Uil in
rtrl"f tint hta injvmf ny trat.
rr anil IK J'iti-i Uk W'!' iiiv
tnnT in impnlai( I In Mmtl an I t n
liittnai ftf hi lioV dial hat tiny li-ilin
HMita in ill aalw, viv )to lular of
iinliiitit lffao at tint t Wo ipfl
tumf hi. ilalrl. piroinet, junl,
lata ami c. unity in vt li that ita tv
MUioatnay ha iwi,l anil Hi hrt
Hj httlar aa.iirr,! KtrMlhiltf that ia
ol'lfn8l, and cm )prmti , rlrat'y
and iiiinlf, thoinli 'tfftij olr "ill not
ImltHf to r nloi In 11 illy by hi 'oli
ini.tl alwy tlio pr ivi thr lit lnllt
or iiuprtitrmrnt ( uot uw hich Now
in M'jaiil in iIiIk itnpitiiriiiMit f llir
cotintyliji inraii uf a uilrovl, Th it
1 hnliiK ymi In nimllu r rllinn ,voo it ill
fun I iro"nijn no by rimtiil ridni(
of thiiu yon mil Jui tho cut ol th
uiImui) in in
VllppiaitlC that a fallllfr 111 III apttnp
Hink rirnif 1 a linrn an I with put til
ihrrtup raid In (lie ail of tlm lurM
ho ivuJ pay lor it, lime haliiK Uon
for I hat purpotv Stlprdio hiflht r that
tklaa.il
Moil l you not lliirik lir wai IikiIhIi uot
to buy, proU'liou tho lmro aa olUied
at a maniria1 In prite, and aim hi hit
ri'oua that hu f talti nnuM Imntlh t la
uiorchanta nicie ilun it wouM him, that
ilia eipondiluta a iiimarriiiUblf lir
could k otTto hla noitfhhor'a and wnii
llilrr wirka lir Ilia ntltlil'or'l Irani ono,
niiJ that u'thmi)h thr hnria wu wor t ti
intiiiu what Mi II ,'atked fur it, Mr II.
oiiM l making Inn wurli uinrtfy and
iImI lu'hal jM iiiailtialt nut of hi in ha
vrm cuing to' Wrrrpnalil, would you
not ' ha Wl foullah?
V hato i Iioim ofjnred to ua, an
iron oue. Ilo ia olfarrd on rravmnyii'
una and on audi long litno tlmi .
4 ho nblu lo pay th di'bt wholly fnun
1 1 rwrolin. in tlm iiiU'iio. Now' nil'
na l. IiVh tha finliih I'iriiior and iii'
ai our ran un, that bia rarriinn fur u
wn'ild binrfll tho ineiihanta tnor than
titer would ui, that I hit nptuditura !
tinwjrtinublc ai wo njuil lnul mil
rain lo tlaatttiata and bo gona for ihrro
or four dafi, on ripeni', iln'mj tnl
with ilia all of tha iron horn, wu could
d t in aa miny hour ur al tlm uvM in
a day, and that though it la worth to u
allthnt "Mr II A M 'aak lur It. the)
w tul I le umllnic loo inu Ii money in I
lliOT luvujllat HUila all out of Ua tbry
aro kiiim( lo?
Suraly lliw votrra of Webilar rouniy
nr loo laurihlc, tin intn'tlunt to allow
auih illojiral reaanuine to lurn aor In
floenru iirr their iiiiuda. Wa feel fuly
a-mrid that Wahi(jrruunty will ae Hiv
rruttar i ono of 'noli lenefit to thv
C'Uiiiy that they will not IkmIiij fir an
ll 'anl but will xathrr to (ha poll nn
thr day calla i lor olx'lioti, nnl ihi'ie r'a
uier iucIi a tola for bond for tho
fit mad m never baa hernlnrorf
leu polled in th oannty and will pin
to ahaine th uruikere who hire l'ii at
a'l tiuia and unlrr all cir ;uml ancc
wnikitijr with all their puny niiffht t
iraiiul tlm bei tutriMiti nf th count)
and ihrunelvd. aurn and tor aul
when you role, Tot underatandinly
A IfBW l-'KJURKJ
that will perhapi intareit our farma
Irieud.
Here i frirod A., who lire acroie the
rietr about (ire ruilea from town, aiprcta
to ran LOTji) buihele of wheat thi
year. Thia crop, at thirty three buihtla
to tba load, will make thirty loada.
.Making thirty tripe to llaitinjri, each
taking tbreo day, will frifate niniy
daye. Tbia aaort wheat could ba hauled
iu to Red Cloud at the rata of three loadt
per day, waking tea day 'a work,
The differetioe ia eiihty daya in favor
oflUii (y'lood. Theie eighty daya at
'i 60 mt dy, ccuntirif in eipeDiei, are
worth 1200 00
Thia man ai J lie would vote ajtainit
boudt. Which U letter, to ay $10.00
a year for a railroad or $200 00 a year
in cm item for the privileze of doing
witbest?
Habauibe
CHlfR.
for acd AdvetiMi in tb
1578
'tio,v u iMixTir
nifiiitir Silt Cf Tie StoU ;tvin
u yriMl Vy wi tUlat
U t ;ttt rs On
rrf
nu
SoatlM StsUiet Ali :Uairk
yiUrittrt, lrreihUUf.
4
ELM
"Esmt a Val la ti" T J
1t Mom. Atett . IrnHj!
Muter ladunu - i In ter hrj
u I he ViwV, lumt a uUu' )t t
itiur lia Joint rttno'lf h
divra ur pialttiiVal entimuiil nt
anatlr tar MtUMp'iH an ariitnint on,
the failmd njJMetun Wrr "t how
intndriri. puKy rtii.t.l ov dekiwl
Prat, nhoa Uitu JIum tuln v the
ll.M
I tuk the an X-, il,r inunlhi
wonct an' it wr plnUI with hlely tn
tehmltoil Irwliii 1,11 10 i it up
lUai on at'loi.t or ripem Preii ta ,
iii at tho H-pli diMiut (iiaai U
ai ihaairt tu
H'i J b we I mean JituaU an me
Jrnialn, iho'i the t4) iiiii, u
tut I in hf, yukim iuinii in kf,t
iuraelv purir "ll i-e ! V
(tin on at lb Klou 1 won ur ti'thef
in ua bout ot er thtr ni onto ir da
an r ilo up a Iimp 0 nati 1 X
dun,
Now tt.liurrdlliili. I kalkVllill (hit
thar baiuta iiiaii In Wil.itui'e touiiiy
that km llito or wholip me, but 1 ulol
no Riito ibakni at rltln fnr tht nor
paputa, t'd ruthi-r tend a bildin riiiu
rnuyda Knot hartn lit onny flif a
loni; apel I'm kin let out of praAlll
like, lut ideea kuui ruthar luw,
Jeni'l mi hkea neyur yo wonl
print tlm h)ar bekaaa I hilut a r,b
rr (Ur the Clllir bi i kiiojo halut ai
alurd iumu it tiiigiaa awl taatkntua
tu t- ,j,
WaV-earttteRil nl I liWi'lfaflV
Ity over hjrar on tha kiick. Ttta ilk
erywli-r it rallriKli fr ritlrol buude.
Nownri i fur won aui knot afeurd tu
koiu mil an ea that I do an etial cvlr
Un tlat filed agin the lai
In takiu thli I feat kotiQiluut or
the hurry euport nv etil Inullfuut,
entrrpritin, liKituiitdtd aituiu In the
kouniy
1 am agin tha lai,
futtly, bokate I aia tln the railroli
an opoand tu lIuloaK trait ut eal
kmiaiiiutia. eilch Mow In llur t;.lk,
uUli at farlorya, rnaahlnri ihopi,
foiinilertae, bi aknuli an kullgn
2-7y, nekaifojihu pur kl or
iitiilua ilia alwui hlinn inter a kuutry
-bankura, lo'iiil louura, latiieharita
katlle hyan, Ktane bynr an tlrh.
Mly, htVtti whtr th roll ;u thr
il alwua an lukrreal akllvlly niu'inx
hyer wlch kauaei the pihenv jttaiu,
produa, land, V" u so up, an a InVre
rel aktiriiy airionc kniiiptilitr u.ir
hanl whitxh, kaunee drlguda tu u
lillUI)
llityt In kite the.hoid Unnaofthir
nil rc)i aro no heller knUn. than
tha otter bd and are jmt likely tu
lip a noon brie, nud taku adtaniag
I liar if tba ockMiiuuiiirer, an w air
mr edituti?
liWy. and hilly, fur tha prieVbt
i aji o powl to rim U('kk4X4 jt
wil koi inoui, Witt do llur Loo
tiueiital for the r-tnuipul held rip nf
Nebraska Ciiy aril oilier pinl llut
kited (hue lit in ibl and other e'ate
b) a tr iu to br l ilia raltf odi, Don'
i no in awl flare in ptf work?
Don't I no that we air bound tu bar
a rod anywaitruiy n-it be until after
the eellbraihurj or the next (Millen
nial but h iz bono tu kum inter
thit valliy unida.
Itut i hr rit tilruii fiagcri craap
en i iuut quit.
ifyu aproalaid thli ax yu otto, i
rat kcotinu the luhjio at a future
lime.
Peer fame that auwthlii ehud be
dun rite oph tn rue the publik eooti
luuut tu a re alizein cent ev the roag
Ibatii boiodun eta bi ike iwindlin
aiporuri ov tkie tacki novemeet.
Kud tba onliiei, ai i do, I hot the
proipet or the rixlu gineraibau iz
io danger ov tela dwarft id igernint
uiltrool, aaarky aa tyrannikv. Kul
tha oati wot i da that (bare litul
oenta aa Ua g ud In havla a rail rod
than ia haulm our ituf tifty uiilei
tu uarkil, Koald tba onli under
etau at idu that ovry bi!rtbaliuld
en thar ptniei itrinji raual pbrol-
Y AIM. I.
el aa liar. VmU thi nnM luV
aH .lrtn threw ik vUtjr mt euat)
yttt, ael luk, a e hnarfntitr
na.titv fftf.nl ur-lf tKa tmrdifu
ur a tainy lhon rati r)te,ke thtl
we hat kt I 'rov m thai a few n.tq
dird rail f"l nftattiema aralkc their
ai in (le Up ee lu'Uhwri h t.
KtM tea I a, ve at! thl lif In
w I i tin wivtdn'i l-o itutln a
tba do an I let thei tbri k
Atweu, ek5 1, in tl. IVtrU l
eilu (xtftUrtinnt, fit U a Mllt who
wa c)vd In talWU atnl leprvti
Men, aalthaarhl by we tw tele Ik
pfetiul ihVa)itn,
klhl tk iJd wa ta tke t4t W,
Tlie new ko.lanrt fa,!,
Hu, Daiwfn, Ifyu kan. al bof,
J nil fv ut bee bonr taW
Mot-U that atme af yetf Sfbte
w (II jttv ate a cbtntat ir4 Midlili m
with attumeaia, Um ytrta agla laeke,
Kiekil V. Nethrh, KtMUaat.
ea ea a- at j
tmsm raw? tiiii.
Now ti the time that fruit traee
iVl U pivmed, atwl a few wtwde
(hit tralnlna tad pruiilag of
tree i will be ol Irttereet 14 fu,
e e e a
To form llM tree Ii it Utter l
tr4 a young tir A M WrnHtrte
t Ut Heient a Uaark w)ih donaaat
afe The Aral yer UU planted, by
rll.l.. I, ... .L....I.I I .u.l 1
Mini, it ,ir .imui'i m prwwea armav,
far the ien that the (eavee Kavf
tlm making of tie h'Al, aad If yi
l-rune It the fie it year, ll win re.
Main dormant fir w r three jreare,
and very likely die, wbl!,f)eu m'
i ne top un routuijin Mm wm e
that the leave wlU gW 4kaialttt
tip to hrenehet,
w
Then the finfyeur after kfaMwf)
cut It down about iwofee ftali&i
Anl I ban ali.n lt aMdl la al. .. ft
eatablUbed. the Ire grre ., aHiiV
btX., .fe.... .l - M.:M-a .-gie .l-
i;aw "vi l wnjiwi i mm
than eluliUen ur Iw
kud iboae beginiilrtf
et fietu the a" round,
L liken that the)
alratght out In the
mini b able to reeoli
AImuI l ha mid lie
breitbi may be ptrHheJ riee irMl
the fliiitere, but liter Ink WcwM U lea)
hatd, and you innrt apply a katoi law
rut them off, and thn mm
the brnimhfa.
Hiii breuohei atiould let W,
there ehotild alwafi U Hva aa4 awraf
more, t'uioffill but five braaefcee.
and nit iheui at regular JlMMfeeei
Titer are many adeanlagee la ifcte
tiet(iunt at I hare ebnwrt, Tha
atriklng the fruit wl aeiaMe) It In
grow iuuh larger tran Iftkerawera
iiI-ii hriirichi-1 ob'tru-jtlag (he
ligbu If thebraiiehee wireeejiUaef!.
nl bark the fruit wattU U tMrryaf
lein-iarif elre but If plaihed baaw tw
tip will lit Into the fruit.
iha.in in grow inorli buaar,
Peer ml apple ireee tad grartvliiM
rerj'jiro rreel rare
flilMrt fmm a mUlrtt ieWf
iV. '. fhrthilt-ml Hocbty,
It ii a had ilgn ln.youlk.te) ere u.
ferly htedli nf the dietatee af tka
eiperien-e of iierwiiit Mtart) aejuaeae)
in lire Ii It Meed. iavatieaiMf rV
youih lo enter full) Into ika eatrlt of
iucheir!eice. lint le 4eeplaa It, t
fancy it prowedt eallrely free dieaaj,
iMilritujenr, inortlliee feelirtir, atera,
neaH, or (hi raere coMnea of agej,
autrura 111, and w theae young ftereaaa
tbeniaelree will think, whew tkey m
their turn, eomn in IrteaJeeta ike lev
rom of their more aged wiierietia,
Joh'i Auifer, ,
Ifyoutrn eatieflej with vaaraatf
wnen you rtire approve-! or wMt M
-i -i . i . . j-i
irzknwPt: -. m n
"j...M H T T-. n VI rt -1
aAjev-HpwnwIS
"aaawawew, BWWWl.f,,,Iili If S
1? afaaaaVSdPri
TViIwwt jttetf 'M tl a
rigui, yon win aoi oaiy Nava wa ajaaw.,. -, ;
tery over yoarielf (wkleh I mmmV
mend la you juet new), kutev aryMr,
and ernrrlBinar. Iav tkia Uea aka H
.- - l. .!... a ti -j;
a iui( uiai great eaawreiyi ); ,v
lofty eluration of aoul, wkeab
w
1
truUKrfl UiU'mmst. K J- A
AtlMiX rlAaiH sataL a. aaaef a. ak aA A. at anf
.-,-.-. "ti - w a a i ivaw. awaiewi . a
,.,v- .,wn ana inllBjaaj, mm FJtW-'
ia lha moet exeenleat af alt Uwa
ead ibo wtore aa If It eUaa aaat -- '
net tlaatt ttftufa akaael m ej' -Jai. Lav frl
' - - w wr aBaa it: .
::r.rn nm, "ttm
appr-wae, .v ewvea m MMpmsM ;
lertaaa ItaUJ HitalilAat aa. rnm. lMMt .ZV.Vir.
..- 7, -ewawiewm
rery(HiiigiieewiiMaara eajaaaa. !,.,'!,.,, .
II. .1 i. .t i. r ". w.i.i. .'.
vm arto ib tafa aiaMiaiiai mamammm 'r.
and tba fewer ejae tkeeaaff tf lewX
-C'tWe.
yj
NO-W
m
ii
m
n
u
m
2 M
ujt'iv
4i
Ui
I'll
',.
?
.i.'W.tW T
4
ItoMratej 3'i .1 ?i
and AM
'" 'twJ
j 'mm
mm 4t w ; r &
mt- si k.ji
? :1
e)e)JHW " . '
" ' .1 -K.
r-Jial
. e
It
t
r.
r
-
r !!:-.
S.K i
V V '
"FWu
Wfl w
JilJVt .!-
i -, Xr
W
VwSS&r
memt t "
rmwM
t
0
'A' .
I T
' , !.
1 ..
r
. WMW;IS:M
AlVmm
r
,'e
,1 w
mr
1
JL vf
m
JL
vjya.ip
:fi&
!t.
d"Uii.u!b
JS.V .1
iv:
ij