Dakota City herald. (Dakota City, Neb.) 1857-1860, April 07, 1860, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 ? V U E L 1 8 II t D
, ...,-.. y Mjrr.ir j, at Pjo!.i C..J V. 1"
BT
DAMCL M'L.U'GHLIX.
Tf,M3-'.' Clay" In ..Wane,: Jl O Tor .
r.ftj ' luoIla,,
,,rioi:-0'f-Mi!,t4IS,ll"!"e5
- ADVERTISING
to
t .1. -....
i'iar " nvi"'-
,i.
, , ,. .iind. no "
t.J "'''
.' .n
r.,..'f " mB- ,'
. . Minr,h .!rn. Oil.
' . . . . ti.af-ftv'tl
1 uo
ft 0
a eo
r.
Vii t.,i
ft. Co
. 00
JO I O
uu
.KII CViUm, Jj!
b',m lib- uukci hM "'n mf 10
t- . ."'J
. m-OtW" ' rTTTrTl. ... ('(HMfS A. OolAWlIWl
i,n"(Vi"' ,rt,i" T"lrlutk.cl.lr,of
.u.d.ij.i.ia, r.., wi-imtwo. .. J iiMtimor.
MX
DANIEL M'LAUdHLIN,
ATT v CUVNttLOii AT
P .v.m c'.y
. n ,u.in- 'i.'ru u.i to liHcy will b-
U .. vi.. 'H ,..IU il.o '..;!.-
T READW AY Si CURRIR, .
1SWA
tiAt'i cur,
7i!l H't(lii to U If K'-'l
till NcD'-H-
':t. 7.
MARTIN H. DEVEf,
yiumler und G't Fiittr.
Kl :X ST. fUirUJ HI.UT, IT. UflP. MO
rron.i l'r Mttend to all busii..- " in hit
I',,!-, and uil wctk eieoule.l th neat
bM ad d.-p-iUb. W!V. give hj cWl tont.o:,
u, any w.rk that wny b" .-i.truftt-d 11 In- cure
Hiii mtUfciion wsrrmiied.
LEAVITT L. BOW EN,
r-.it.-J .ai l'i:ri-l iiurn fr .. brat' a
IT'II.T, tt-n1 p-o-nptlr to any lui.m,-. iutr
tt.J to hUu I;. tn (Vuruol m.-I'Mni J.
omCt-i-Wi-Otr lilooi. ciy.l J ' ,
JOHN TAFFE,
ATTOXyBT . Cory.-LLLOIl AT I AW,
(ilUUI, KEDSiSXA. .
to (im. (US:v cw Grave mwt,
i i r eaitof the A-iiei icn ilou;"Oxi
1 i k r
THE RF.il. 37ATE
ki i
fiji.kitri uarf I'm li'f't. '"',,
UVP WM.tltANTS i RKAL KffTATK,
Tf ,, i 0 to tlu pui.lk thtnj :.u;inntriuUi)
t l -m lii.ir cti vtt -ltll prompt attir.M"n:
it !i i.yit ut l'"J' !"' '"' "r K-i'trioii"
ti,.rri... 11.- I.uin.-illlntf. .--utln-r or IcifWu nf r--
I.miwi tb.-1 !ivf, .-lliu.-'.r .'rtl.tl. el
. I wrriit on tur.s "r fT i-bkIi: iuiii;ik . uilfrtin"
i.n. Iuk 1 f t:i'' rooor.n u.s t'- pei-ii-ctnv
t:0.' 1" buds or IiKlu u I!.v ivrk : thu nit in.li.r ' '
n.I ln.ui thu l'.iW' city e.jui,i'J f -r UU Jr
t hh.vt
The !-.,iKi'.g out of llctdi, J-nu end Pi t
torn Poftis, end lif rttrivmg of
Cm lM:h i-luioi. f r r" 0' lh'
Hariu,- n w r.n l--.nl a lr.- rtk of Ir. 0,i
.lie. r ... ... .!. .r "1 r.n'"-'ht 1".'
r. r.'r..J ti.laU ku d-fl.ry - r"L''''"'
, r.uL I a,.J lU.,i!T ..li f.....u..f -..u, f'T I
it,. ..r .-l.ai.s t..r t-U.fr pr.tjr. cnargw
low ar.J torag fr-e.
MONKV OX DEPOSIT,
w uar-ii friii It to i..ld 'Ji ft ivnt nt pri.f,t, pur an
1, 11111, ii Itfl on d-..t'lt u W du) 1.
N I
at 11.-
Prnii wUblnft t" ti. vct mn.uld not fall local!
iri-r.i.-r. II. y I. a" a lunra umuui.t 01 TaU.lo
. v fc-.r li l'-w t'T ' o-l. or uu Hunt.
i,.slof r-fl. rni- itl'-'i. If r-iu.r.M.
J li l. i itot'K e-L(., l'r-(iJut.
la ri'J, Au.u.t 11, YH 4ol.
'! il
Ck C. F. EC K H A FIT &. CO.,
ARCHITECTS AND B U 1 L L K It S,
DAKOTA CITY, XtUUASKA,
II.?. 'i j.-rc p'-t-s n-l '-lfi'-ll.io forpriTatcai.'
oubl.-! luill.titi", uuil ci'l'lrart for or -ii i-ril.teii
lii.j tha i-ui-B. Any ...f.-rioi.tioii wautt.l, ir.uir
llat-ii. a.'ont uf Cko'. city ti.ui.any.
ly -ja ba) U&tr
JONAS S E E LT,
. TiOKNhV mid CouoptUorrt Law, 0:oal.
Ni-hla tit.
WILLIAU X DYERS,
nKALi h l IV l;K-L tSTATil and lifanral U-..-1
Ab-iI. i '.inf. yaiici-r ami Notarr I'.il.lirc .M .l
Kr ..t if ll' ( gui.tj Haootiii-r'i .lti'i..ou l-'ainua
trat. Omaha. NT f '
JKSSK nOWK,
I AM) A.1KST, OMAIl., HV.'JM KM' .'if,:" O
I i i arnliam tilTiii t. D.
Id nr.UEMY OIVI-.N. thai paalMl 1 r..a wl:l 1
hr lul at !. i-tiii-a ol tli i nui ty l lera, ,,f I jtna
i.-.nty. at IHU.-la i lly. im.i.I Ihnai liny of r'nb.-uury
-.l.'lt u-.tll ."0".' of sanl -ia . Kit 11. a i-rw.-t li o (, a
Ji k uur. liu.irf-i lor nr. I i i...u il.i 1. 1 I -a . t . ( ". tv.
'1 hw i !an 1 -.n '.o.. l..r --ai t t.i.i.-lu riu I u
aan at in i)Mul 'liil i nil i'W
b.ddara wli: b n- juir. J t-i fc.'ala In lliwl-pri.pui.:.;
Ih far..i-.t ll.ua al aiuich lU'V aill nou,,. i.
kulM.nii ; tha l.u.a o"t to una- twjyaar. lio.n In.-aal-t
In d:.y ot tul.ruary, A il. looU.
UiDjpaoauiiou lor lai.i aork m oa la County .'r li ir.
anil Hue Xli.iuM.iil llara Iu Individual .uwrlpll..,,.
and forty L..U in aald l.akoiaCity-
iddora will a.t.. atata bow, tud at what Uui th y
daanra vald uouipuaatiiio.
'Ilia i;nuaii-luiili of laid Cutty i" aaardmjfa
n;cl. . a a, laarrfa Ilia rint ol alUilug l u
taiuia ai d coudilliua to luru ooulr-'li aa H.'. "
a.-a..i ucoaaary t. onra a pn.uipl ' iiiti'an' tiara
V VI, , r,, t iucoii.lai.l will Ilia Ivi u.1- of th" n"lir
' 1'La tiuia u( tba ooii.pl..tiun of oil una. -i, anu tba
tarmi i I payuiHUt roouaa4 ty l..0dvia, alii ba raaaid
ad iu aaar.lin' a .'u..liacl.
by iirdai uf tba County 'Vauuiii'i.tonvra
JAVM W. VlHll'At.
.-iuty tlarli
I'a'T'a Ctv, .'an atb, ia
VOL
ra tlm N. O. Dally P:t. Vari if 1.
TKa! TT AR I MKXUU
Ou lok'.DgaTr uar 6U of V&r.i Crm parMr,
ira find cme lutti eiing i anioulara of i).
prograat (f b war, til I p-uapoiita tf tlia
f.arlit! in Ika iotarior tf tU country.
Tha report! taptura of Z uattciia r.d Ast
u.i Ca'.ientra ia eoi-flrmad. - Tliaaa iua
porULt aitiia ara lh capit i! ra-pno'tir-iiy of
tba SiMi-a bearing tha aoma nAtn.-s. Zacata
ci a oapluied ou tba 8.U id I'ahruarjr bj
t" Li'.-i'.l f.r n nilfr KtinKi O I'gi.
Tiurt lil -3"'!atai.ol U (Jculraiitita, UuJt
Silrerio R .,.iti, hiving trau'.laJ tli p!uve
withuat fi.-iu j abut. Tain'rei fii.1 prtaij y
tattly tcrtarda iiiu Luii. 1'otoii, pwnnad
Oitcpa Ou iku U;h, tLrre vaa ft a'.'pht an
OOUUir uf huii j'lf nt rtl".iaa. Kt lJrfl'a
li i (ii1- ... . . - lyne. tiui.a
d illkl llieii., ; h i a" llli-j lr., .tujulu 4
Uiui
On.ga, n-tf ft'riii( of otri t-.ki . Kami, i
atvuiilnneii tba pur.i't, knJ lurnud auuibwnl,
tha diraotiou of Aguat Cilieutaa, vrbiehcitj
ha autatd ou il.tf IJili, taking p... -fpicn in
the i.hd. 0 rt' tui) (.'uytiiiti'.uu! U i-..uai't
Hi) iii.uicdijf ! iuaulld th Lvgn'.a.ura ul t'.io
SlHte On tii a I8ih, Ort. a.Hni -ck bp h:a
march for Z'iCKtKoau, thu.c lm v.cutd pn-a4
to ail ai.a Uim j-)-u s"li.r:r c.;),,r-
tioiia p.ii.'i ct' Lu'ff Atl-n.wii' , Oaiia
bl Wi.iiiu,, far r !3l'i riB.;.ri-'-J
Z 'I'atv."; ia irN.-n A,. t'
Joe ViiKpn-a t . t Ki.!.ii( r A.-.-i' y.rr an I
Ciirioa i-6l ri'igo, aaf.a.'i' .iAt t "ii-' i 't 2a
nitfct..). fir hswng fitn. I t-. n. hrxti'
arj piTIJ" iir A r . i:t- a: lj i- j-rfl i.tit
apaiu. t 'l. M.Li.i" ti?jt; I 4i i-j i..)t.' i
fi Pi:i H tf&C'- of o-ijivi int. tin ut ( t!i ) .'ii
C Z1 V i-L-ht ' ' .
(In tfc-a 7ui of Fe'iruir. . f.iQ rtiva.'y. iii-i
to lifcra bet D aitil tcsukird nl rifci.v a.-rn I
mi I diM-iplinbd, aud ai'mumudud hy lbH(.u
j inv! T i.ri Dtmo Lopai, weraC'iiul Irlflv lout. d
In lb-- Liorrali-ts unJtT Pair Hiutj.i:i, mar
Iran J..u do Vtutgan.
Ai.rlhei party of S'i'i IlenCiioui.-t, wulo'a bad
ealhaii out from 3 m Lui, uudnf CaIto ,
bU.i aiiAckcd ur.d routed
Zuaziia waa marching southward tVom Mor
leray aiih 2.U0U inrn aoJ two s buttnies f
artillery .
The city of Lnrr.o hid fall- n ta tha haa K
of a biu.d of rubber anil uialifi.i!tr no they
air cillifd by th Lii)filtht comu.udd by
a u rn. uann'i) CoJepaLd nctiug iu t .aLutirtdt
ul tba I'burch I'arty i
. Tut) JL,lrii!, al Sii.t Jt!--.s!S,"if aLi
ici(tnf V:i Joarci O.i juca. . , .
Prvn tha Nuw (irlcana rMrayuua 21 h u,lt,
r.xciTixa tvfA from Nrixico.
Thu Anitricausi'hoouf-r, Emily Keith C.ipt.
Lockwooud, aiTivaJ -at tb 8-.athfft.it p-.M
yt cterdny uiarniuft nod il On her wny up tn
ttiHfity.' Ska Ul't Vern (kui on tha fri- rt
. ! Hio 14th inat nu.I hr:M),i iirty fix boon
'ftti-r nowa ;rtu tlmt city. J t iai of a ia at
. :.: j ..:. Htii .' Jui'iDg lifttiiio. ,
u,aicl"ii i i . i . u a v m'.-:" t l-i- '-aterj t
tbo Medutio dal Tierro tin- mwn f'iif H
the lame day tie pr-io (tajiner's lilr It .-. i.
aiattd tf exiiie twenty gnu a of In pa calibro,
and Trim about two milna and a half frotrba
city. It was i rotccte J by tha uaual'aartb
r. rka, and r.aira of aind from tha hill on
wbiah tha battery standi.
Ou toe 13th a JUt'.o a'ir mil day t'aa ana
iny cpaniid flru an ika any. M-inv r' the
fhclN at rat fell abort, but aa the d.n (- .
re-ad all raaehal thair de-tuia-i 'i it i
very little daranga win tioae b ioavar . m
city. The raw bidaa ajirend .a the ryu: p -tcatu
l tua bouj-a, while iu tha sl.ti Iha
hal!B ware interr)ptd by birrieadon r.f a. ml
baca. The ballciica wtre worAoJ w.il. nn-at
eiu.igy uuj ekill. Au-1 dariu all day i,n i
tha gfeatur part of tba folluvtiti;; i.ii. t-1 .'.a
hombarda.aut wun kept up ineoa-antly T'i
filing waa aiao letuiue I with apirit from tii
oily, rind the whoio rat gu of onud forti nnn
piisir;: th-outi r liue of wore. The d uu
npi-dona U) lh enamy'a t.iittery .ul ti.eoi'.mr
woika on tin i't nd hills ia nut i.aauntii known
It ii. 1 idifvai.' to ba be n gr;it. Th.. now
rittat B.-at fiota tlie o-wly ep.;t-
-1 mdh fort, bp.w.-eu the nrr:lf out) cetn
e-ety, (i.i pt epiar rvawiio
Ualute thi h-iiu .aid.ueiit emura-'U'ia I the
d. ti.cLn.ant of t'oopa feat by tir.rn in l
Alvnra to, were reaailei ta take part in t a
a4..U iu caae a bru-hoh ' lunde Thi-y ij.i.ci -their
appearance btfore the city th ninrr.ii;
,.f tha 14 b, jutt after tba flrii.-g bad aoa-iu
Ia (be lu an tune a di(acli.i.tut of ti uo. fr j:u
the Liberal .-.ro.y bad f. rn cut ida the
city to interei'pi ib.-m 'l'U- rt.' t nn;g ijir
tauce .i t!.e bo.itii of ft.. . lai. i. iy ln i(
P.iriid t ti,ii;;''i. t . k .--...!, in wi.in': t!.t
n - f aiii-iijf i j - i- -'t ! 1 -' y r -n t--o ;
drifaa buck. AujUocn:
'i ar 'iy
esrtpi ) y in l.vi.:...; fnv iv.-, w - 1 1 ..." e
Tt.ia iiiti. ir.eir r-.m. ,-! .!.. -...u.-
I li:.. a a'l. "j .i.lii.'.l! -:oni.' i r lit a
II .ji ft! irdi." inn Itio eit , n-Uiiu -i : ttaii--i.
u t bj.l.i.tita I' ui-, i'. a-- Finnic l on ').i
rj.ot.
M:r;iii.o-i r a 'ai-(iieiil Ijr
loi-n nihiia.ry coufaimicM "
ot ill a u.sii o. I I
Ihia wua airu i
acceted uu the apot, aiiJ the ni. uibvra named j
To,y ci uainted ol the priu ip'a ottaitioof ljuth j
ariuma, ahd the tepri auiat.vca el tl.e fuiuig !
power at era Crux. The cobferaiiee met tt-.e
en iniag of tba aaai d v. the propoeilione t f
Miraiiioa ri.;ttd m l bunVy ukcu iuio euu
aiderattui; The antur- of ihe propodiion is
not koowu, nor baj ibe result of the confer-
a rapired, whe t wily f!tb BuSIH
ft
Ti
in
.11 .il
il.
v
t:'l)CUV'-lil Slt:.' r .t
DAKOTA. CITY, NOuASKA, :.UTU)U .r,r;r., A
TUiUT-'Sr H.DMn-t.;:ill .
ITatf a bi.nr pravn.ua td lb alm of U
K"."'it v. :a c liiantly i-itadft' V.-i Croa
kv M'r-.t ii bad absadaai J tha alaja, Or.-
artj.l ir a- uiy and Ukaa re.'ua on bard tba j
Fr'tick t rid of wr fl faenftu'ma. j
klita, i.i'i. oom'u!.iealoi. lia tba iar ka9 ,
been autli fly out off, auJ h. -ri;y v-i iu it J
daaprruta attafttiouMoabia ta cururanuirat
with ta oapilal, ar to raaaiye enp plica fom
tl.aeoumry to ay aoueidviikla tiKil.
The oaptura of tha Maria piratical ntea.ii
ir fatal etrake ta his eutrprUe, tad
Il ia briiafcd Uira-iiot) now only rlainania l'.b
erat t'crm-i for b!a folio ware. Tba city of
Mexico alio h i' proacunnJ agaliut Miraiuaa,
kud bia army wore d -rerting him at every
opportunity. N pat tiou'ara ef the mof aium'.e
m.n-i ti i m - a lh aapitnl aie girrn, bat
it e cot 6dnt!y alati-J a a poaitif fat
Tie :.. afr Vira.nia Anlemette -n to till
ft om TT Crux, for ?f aw Orlannr, an the 1 Jih,
ftn I rreuld probib!y br'.og further iajp-.-rtrtbl
nen.
LATt ft-
NawOBMiJia, Mitch 21
The fchori.fr Virioift Autoinulto hat avi ri -v,-,l
Uul.iw with Vera Grui n'iiea ti tha I
u-r.p o: ib laui iu;t., cue nay latiir. iu-i
iii.iil.-iry on lermce WbiellWfta ttuntioiit-d 1 y
t'i. i,.rt Hnital tie haiiug act, iiuij-ii.t;! to,
n... .tog l i.e boui. ar Imeut waa reoo-ra-nrn-1.1
.i ' M ir.Lji.u cn the Biomit'f: of tbo lul'a
r.ih redoubled HiO gy, Bud theehot und ahal!
nnri- taking nffcct iu the oity, killing stveial
of in- uih.ii:aul8 ud i.ddiera, and doui g
mitli .-tftoiHae to property. Many of the luui
(j;, (u:io:i-r isa abipping uiidoy the enet'e of
.' ii Junu D'l'uoa, I at fvitboat doirg aiy
gr ti nnuiii... Ta j apa.'tiatl f ar a'c.iu.'iiir
ne 1 --Q' V'ma Ciut oati j.li, il" l -j'iad
Vnjrii..i Aiuomctie uuikil.
Ftom tlia Nw 0!lari Dalta, i.'i -.i '.
Arrival of Ida prima Btennaar Alarquta
'" . eta Habaaa -
' The itearu propeller M.ii.pi'a de !!:lrnu.
la'aly aaptured by Captaiu l'nrnur i f the U
t- alOfip Saratoga, ft prin oil' Vera Ciua
crnxa ub the river yesttrday, and an.ibu; d
ucar 3!uaghier-bouie peiot, kalow the ait...
gkorlly after aha oauie tu author, tie hoarded
!;r atd wure politely and kindly meeivad by
I. out, Txybr wbn bna the Marquei in iha.ga,
riL.n a p us crow of tvituty rcu, deiailed
fuui il crew of the ' Saratoga. The Mar
H'ivz le'l Veia t'mi ou tha diy af-r ber
e.Hrfur tijie pprt.-lmtoa i of .fcer ur:if
failing te work Lieut TiiT waa auffiit:ia ;
rely pu tb' -tt rpsitiiiij. ei.iueud her aalta.
Sua pipved lu be - ft pretty, goo'il aaiitr v
icnohtd the mauth of the river oy before
yeaterday. The Mil anion fullaneJ her uuil
will probably be iu port to d.
Tba M i. nu.I ie b i; a. very u' ej."'!..
loJi j cia:l i auci.iit.ly ' : tio ul d, lir aeOAe
-.r "K -ii,, ..,ni.ero'f- al t. u. ;i"tirie, fi;fh ami
v.iuIujiot ti'ii.-i'e 1 bv ne. .Vli-j' b her croii
yti, tar. oor. mi -.-iv'dAi.i ii in i i:ui:ur
Alar UUP It n llivS;) jd .gn o o 1 ftboili
a ; ! piiH-ivoiJ lotlail ! ii- aaa iu.irtor
.1. i, 4uite ii &h t,i fi ib idiiii ifi' k llaii
bu.id audalvlii ui.' lBxl''i. a"'! r ' l-11 lift'.
akewaa built ia Ca-iv.iu. wheaoe eue wue-ii
to Havana, and lhre linnghi by Hnata.ib'i
agent. Sh ie obfioualy t'i olal aud net a
very valuable f"ol and culy fit itr an eu
t rpr-.ae in wuieh iher waa a giem liKZieid
Sin uo a.iip'nent aud wa entirely n
, : r -..ti f.T -. r H ot
- i -:y . .it .men uU lgg.leb iiiade
a . u it . .iiti-n . a, tiji.iieeu ad twa
!,..! ijan.iuiirii lbe inn eariiajio li ri.eaal
....... ay u.-Kt , ta Ike main desk, in .
r-eil p'.le i!i O'bue latlliU l tiare w. re
r:i fcra'.l r-.;e eu boari th M ir-na
It 9
tvt.rB n-.jiiure.l. Ineta wa but one (.'
n ark i tke '.rue la.ao of lii Hnra efta, at.1 a
able on Ike Marqeat, a tiiii ty-tva o poaa I I. ail
had entered bor bulwark-i akeui nsidahipa.
on ti.a aiail.v.td a.A paared tkrcu.k the !ar
toard fide, taakiagft raund. e ear bule, aa if
it bad been oat with ft circular aew. In ite
parage tbia hall carried off botb lrg of an
Ui)ioriiiuate Ameriifto who in aa evl hour,
dunt.tleau uudar tha prti:ur of soma ilaapar.
ni eirraa of fortune, ealiated la Maria' eo-
tl j.1 irw.
It ia remarkable that be wee the only at"
on the Mail. u I who waa kill) and b
lb on.y An:rion in bar orew. He bled to
(Jnt!i lyinp: ou a bunk, which with hie blanket,
i ttiil In be ..ej eatara cd wilb hie l.lord,
within a, few ltd of wber be rtctive.i b a
Kntk teurd. Tha name ef thia unfartaraie
ioau v.a net known to ary en beard )l '
ir.in1-. r ill be opeael wheu the United Sia"
Muiahiiii ibtaii.s pn, t-.a.ou of lite ehi,., u
..i ier to obtain i.ouiu clio at to hia identity.
Tin- tai of the erw were fpaniardu, Mfi-
Uiia, 0.-riuaoa ard Foliahiuau. Tbfre e-e
11-017 ef tBtaa b:l aa pnaeoTi', in n.e mr
,?..ie of ta vai-sel. Tbny were ironed, a
rift'.r which waadetuveii ntc-aary by Ihectim
mauler, in view of laair i)ualuy in unaih'.
wi h h a priie erew. Thair n.eo' wae gnn-;-c,!y
Jejrtvii-id or fenoi n, thouglj they area
very moagri auu ur.iwrM luoauM t
. , ....
Tb majority uf lueiu bti I to be of ihe er
lowael eUa of hj.aui-.ii. Portuguese, ai,1
Meiieau lailora. Tl.eie ware l-jwevat am n
t keai t we r t ree u-oimoh ly lo .t.og t.'--r
hi in-, who aia ioi aeera to rn:.-n ih.- .t.
foil f their lot. ur I luanifaat an au r
t.oa of the society tf their awiuby av
iou from a iiiore aoutbam vliui Ii. i
trait with our bold, vliuroua well fei J ,
T'. tb!e r.eag'el crew rerfniitly pieavnt
171
.-A..
, vr vti.tiait r.J ira ! .-ir.-t.
4ri0 u,.Lr--u.ion ub Ik.- ol. -r. - iu
t.....!. I of Hi! p-.-j ; w-j I. ai n.,.1 in ad lil.on
V( U ftiraady l.aou Ur.'.iKha-l, that Ma-
tiB-, tn?t Wl.r ,, fllt,j ;aU ut; t,,y
.umcha-rd Ciiog nitli tnu-katry aii.1 au i-iAt
lt intm-Ier, inti th .. I mol t I Wvo;
tU'ci(-i it, tk "-ifV- ;f mr m' i.lron,
r huh hi lappraaeUe 1 ; n I 1 vie. I ihe M .i at.ion
tv B"itla hrr rhvrator, n-rl ne-i-i il that
i-Le aliouM ahow b'-r twir). TU 1-id ati-.la
wai in GotauianJ i f 0p ain Urjiou uf tin U
8. alooa of war, Treble and ll. Wave of l.ieu'
Canaid aftka Uulied Jtatea fngai. Mnvannnh.
Th. ladiaaaU ia tha ataaaicr onuad by
Geu. Qdiaonrta, wkioh baa ban enjigd in
the trade between iue city and Vera t'rua,
an l b '. i aoeutly krea charttred by the Jua
tea Uoveraioeat. The Wave ia ft pilot aieai-i-er.
Tkey ware both eliarturd to tow the Sur
a eja to XatiMi Lilrdd, to aacarUiu the pur
poeea ef Mariu'a aquadron. A Bl.'Clig fjrea
of eailera nod utriuef, ULdr the olTioora
mimed, were iataohed fieri iho ifuiiah and
I'rthie t i man theac tuaiiirra, which, eu the
altfaifl of llriu'a - bi. to van net S iv in
nak, were ordered t, Caj-t Tm ur t' t:.t-r
ccf t turf roti'iire ii . to briny to II .ti
ors wcr .'a. o.i r.e I .1 ,i:. .'.i i.-l lt,itr,
and tut . I' i.i. in: 4 i-iit;:..,ea r: ii:i.i. d fit.lt
the Wii:s.; I b
At It) .Va-rie-iu Hiea-nit i.j. ;.rt: -.ti'.u' I t!.e
Mirain- n, au.l loudly b uiel lur. n vul t y of
Mmkatry waa I re J from her d oka '.t.'.u ihu
Indittnol.t, whioh woutidud billy twj of t!.
mrn of the erew of thu P i e n 1 . Cut Indian-.
blft and 'ate both reiurnail Le nni the
Man. nun, in eiidetfaria lo rion; e fx.in llicm,
oaa ? 1 Wilhia p jinl-blank iiot of the Sn at u,
wutch limned. aialy opciii-d ht-r hHt'eiii-1, mil
wejii' the M.raxjn'a .leika with a Ui'bonrl
hi imdaitle, at t tie aftine lime di lire rii.jt; bur
Mailieur.l liri.aJ-.i l.- .n o ihn M i'ijiirs IIn
I ii n i Tkq M
Jl .
aunia t.lit tttt-
ori ii. ml .inii'd I l:u ft 1. 1 fo.
Lill:lil.:u .-II'.' il l -I t f ..t-l ill e-.illil.Sl.ti
il lli.J gnu, " ' t.'a b .pe!"--r:"-) of mi)
furtuer i (-i.-'a-.'f, r rj.-n-J euii'iue if.o flht,
.n.r. poii, it ia Hul l, he vrs eel upon I j' I'll-de-tpbiatu
on): w.th knives' and Ijnd'y, rt.uoi-di-.l.
Fiu-.i y. however, uflur baring Home
thirty o M'of tiu-ir crew k:l!i-lud w iuu led,
aha cfi-ed u'.l reaiatance, an J win boardud by
a di'Kolnueut freui tha ludiaaaUt, and tnki'U
poaataaiou of by Capt. Itryauu. ;
; lu the t - nuiiuora of Jliiia there were ia
all ehu, -una huu.liad nud aitty nieuM ,e
ular i rj p . e.i n.;t.sr t,cn..? .'
a -
Ur UUP ,;,., hrli en Bred into. Uran
u, V, , v,e uiyj Vn..TUa. wuola
irjnaajtjiuyiiai fiHy ,4.fftulj j4Aiaw4, m
far u our oilii-.'! are euearu.J. wiihuut rcf
ereiiu lu thu quemiou of poiitnul aud UflSiyS?'
liw louo itn Ilia rii;tit to seixa and iuc-raiept
ve-silt. Tuey imraitled lb fiit-t viulenee.
fl. a 1 the hi at ih it, woauded AtneriOAu e.i:izou
ou iho uecli ot uur wu aldua, Knd at a jnuiy
.iiiii nj'J tnd treated ae piratea an i frefeboot
ere U trill be worae than vain and foolieb f.ir
tke Hu iui-li aut-oiilioa to ufmpluin of tha
mailt lo tieir Qag in tbia affair. Their ev
eiai da -paichea aud proteata to Capt Jaivin
mil be treated w.th little attentioB aud tea
pot i'ric o l a u r uiGoai'4 of foi ela feueli ul
Vara Crut. iiiel i lin the Untiali and French
a uiuiau ler, approved aud applaudud the
conduct of our Ceiuuiodore
liTKil ritOM THIS HIOUHtXIlia,
New OanAJna, Muuh 117.
A Jvice from I!, ownavillu t.i tbeii.ld iuet.,
tun.itb Ibe followi.: imp. r'aul imellieuie.
Ou 1 1 o 1 tt i ji' , ' a o 0 ill ; . mil o a ol UuugviN,
i:r iLu e 'lnuiHi 1 i-f ('.j t Jfui.1 urd (wo
rOMjotiiea i.f U li- u'.' -Irj , undei Cl ' B'.oiit
n. is. ' ' '' i t e II o (j i.mla ml. Mvaii u, in
I'vil i.i-, f Ini bam ii.tuii.id to the
r.-i. -
Lie ti oops tippi oaehed ibe Mt-iioHU yioaul
tiiint ut night, drove iu li.e picket-., aiU look
thirty fstt-ies, who c!.i:s J that th-y L-elm-e-
J toft body of.Melvaa NiUieeel Gov. Ht, nleo
in ii-aruh of CortiUaa. The uext ijiorii ag n
lure Mexicin foroe uppvurel und einimod the
priiooera ae pait o'' tbrh guard. It waa
iftcrwarde -cti i th it iheae taroea had
beau wa'.ohiug the mot c men Is of the Amei icai a
Bud that Cor'iea- una with liiain nud ka.J oa
oap 1 ut the tie .c a arm.
Our tro .pi t fin iin aueampe I nn Iho Meii
can U. iloif, Brown-.i'.ie, deti-riiiinid I"
eipture 0 rti.,i-. M j IIe'.tit'ni in, of the
Army, h;a - i.'.ain a ieinroti.fj.tii:
two
pieet
n-.
P.I "
Art.
ft-i.i
h lr in
i 'iort .
i-ipi -''. n (iefid ' ti the
hat h u.
. t iutn vleii.'. i.
Ktiat Nail Of I he I elf), ni.ilri.ail wail
STthc JSIatoi 'l Hlrrr taut
r J .'mrn I .r. ;. il.
The fliat rail i-vei 'hhi m Eorm i n. put
down en the tit Jun-j h and Miivil'a H.i.
road Ihia afiornoen I n tie p;. er,e. f many
citizen. nioiigwh ,ru Hero uur city t-H! 'au
and rnaoy r.,uiiuriii int-u. I bin ii the o ' i:
Bieacenient of the r,-l sf iuu of th Ureal
I a.tio I', iili' i id, west cT thu uri t ifer,
whioh will haiapiuiy uehed for aa.d and tli
chull ak'.aU uf iia firai lo. uootive in K m.ai
Will l bt- ir I l -a few .1 lj
,ll l' It.it.-i, .
Viri4 ni t, i 1 ia i
f h e aje, mil
r.olldrer..
f M 'i , te tiitife ol
, :w i-i tbe aiity sem iili ;er
ti father if etreuteea
p '1
ui i-i. IL
M
7 I -CO
;N0. ;u.
TU Tvli on aiala ifc.r.1allin.
av .
-Ma ' a
t or si ! 3 1 ;'
a ,
' I
-
Can 4 1 i !'
DiKol l 1 1,J '
I..ngt.ia U"i
Hurt H 1-i
Haijy Ut .''.
UtiiM'ti- 11 I"'
PUttu :: 4
Wa.k.n.-. a '.'tl 4J
One IU SIU
Cu.n'lu i 1
l' lta M 4t
Johafe.i '.' t 1
';... y.a l
Cvda-i li
lotui -i
r.Ub-ld-. i 7 Via I
( lay -'. VI
t.4 '- 1;
lUU li
Vaauce tJ 7t
Uti'Jl VIUTi
ilfjmity agaluit Btale ttoverum'nt -To
ll Vwl Ywurn a iht fif tttlfor PAij'n
vn l e-i Hint Orjunmiiun, i' aVla
l'a-iy.
a, a 4p o
3 ?-
I
ft - c-
Mal'.eath, ,41 tl ti 2 17S
TeC. 41 47 11 lh , 1M
flnff.y. . H St 41 14 lii
M.I.aiihliu, 22 li ti U 111
L-eltrood.. 47 ii 15 39 104
r r .s"' O j i.t R 8 1 7 2
Aguia.i i. dof. it, 42 69 41 107
.. Vuiet rilfl Pi ii 41 b) 211
Off-, tl Yvtt f Diron Ctun'y,
t try m i-m
Fob ri a i7r, S ' w
2 p n
: ... r . . i
. B.'8i.in4b, 21 14 ' 13' 8 18
Jaiaes Tufta,. ' VIJ 0 18 9 H
M. Jono; ,0 IS O O il
L, t.'Hul '' 13 0 0 8 "I
rerf'tit. Oav't'" 2 0 I 14
Arfa.itt.'.t 8 fi'.v ' : i in 12 n 77
Co ,''i',
A.'cVrpi uUr," '17 ' 0 0 0 26
- f)tal VU of Ctdar County.
Fob DKLGdAfle,
Lereiin Kente, 48
S. B. Steagh, SI
l. r.. MM-' ii
JfeAn Tnf,. 8
far Mate RovarnmeM 12
Afaloil fita'o Ooverotnent 41
rrj HTtTBMlIC orTHBDMBP.
The icport of tho Puperlntendent if the
V. 8. Ooait Burtey, for i8r Juet received
from rhe I'alent (l(De, ei rta -. many rna'ir. i
of inteiet t acient.J 0 ni".' a well n l i , ; i. -tieal
tiavigatair. Aiu-ii; ft ' p;.r
und liiagraroa iiftr'pi tt from AaWtnnl L. F.
... .... , - i-.. .i .if:
rour.a.e., o. tne pro.rra. ii.a.i, . ,. anur..
sconiei! minii. ation of ike ni!nut she.!! which
.
cover in, iiyiioiu qi mr vcvaii, a.iiiic 1 1 ill tie . IO
t ieh a daeiea a a tu e eel u la all otb' r mate rial'
.1 l .. . . r ... ,t...-. ...
Tl rei-ent ii.ven.ion af lh. dp .....ir.ading
i,.i aaatea, in wbioh Lieut, Brooke U. 8. N-,
be a,i:'d au'inportaat part, niakea acerssii
kla a lait Jiiii ala i h oh t - pre'aoute aoientifi j
in eetinationa of this oharae.ter. Ayetoau
pX lively 'ittio kacwa ia reepeeiin f uim i'tt'
er.atjita li.habllii'g ti e r.e. an bed where Old
Saj-taua kit .., DOiwiihrtKndiog (as remar cd
by 'he Raporl under nntine), -thy are rnud
ifiing and inr.: oiling lb crust of one j(!.iti0
in a tnai.oar probably etill more ext n.!7i-ly
I ban Ibeejrit!;" bntthe nn me ion a ipecimri.
Ul ii l-oiium outiiaiii by tua CGa.it "mXmj,
aadnowiB ennria i f exatniustlon, ufT-.r I ma
terials ftn iu which to date, n. ina iriny curious
foli. A flue collect'.. n i.blained lu the Gulf
fiireani, off the covil of Rnutn Curelina, by
V iiimandrr fan l, V. I. N emifiele ulmoet
eu'.'.rrlf t.Tmnm .mV, end ia fuuud lo de i lea-
tinil wilb the en o tiled trail, or ferlifiier o'
Jin Jareey. This eubataue, at diecafrd ;
a tw years ai.o, ia predaoed by the iDOrueta
t u of the dell of a minute B.srlno ereatuie '
wnoa ni.i ate of irno. Il ia en the marvel of
ij.. u rn 'it'iD that for tba exuberecun if
f ei. itn'i gr iwih whe eby epieuree rn:i!
i ',rn !' a in tha c.iiea if New Yoik and I'liil- !
. . . ..... i
l.- ;.h ', we ..re inite.I ta the ferlil
t'og
properties of th leiralns lufuaon. fih and
1 ' , , ... . . ' .
maun nioiiatcrs, ah.ehiosy hat flouriahad
, , .
1 . n beri-ra tl c.eat.ru ,) mari ; u 1 tkat
t i avi; fj'.,h:,.a tut i rrared at fo d
, . . . . 11
whiiih ahr'tytled da earth in dcuiiurhio day.
ih p Norny of New Y t)f, whn fli
.iii:. the pa tiu, ltr.ni Macao for lift--.il.
1,'j0) (tolit we lb sceuu of a
in in .y. i.i wliih tiiirty eoehet wrr
day
fata
t-
k. -i i .hi I liLKty wiua lot. A Udy puvseug
r on t,z?i die 4 fiora fright duiing the eon-
A It It I U f IIAI.I.Ilt.K.
A a.'.oi in !!.- Ae.it; en a. 1 o t i-r ZVitin.
,'. ,r, I. w iu it v- ' I'd VtiTi'in. p-ft, ,lifcl
e ii. i I I I in ib.-r'ty f Nrw York, aenle to
the r:'.l.-r ft' Inn MemM a chhltergej to fljjl.1
lie. ran or IS yere, tr Imb. aha fIoaim
ar Lii
l-iUr-HTloM :
1 ft I ,(tb ta.lt 1 Will WbljjU.a W.or.vr
2 $l,.'lt-i' ibat 1 .U a'-.., i him l.',.re Ike
tea b routi I.
V !,i-..' Vint I alll al p him on t'.e dial
r ...if v.
ll,re l,.t,a... t.i be t kea tr'' t er
1 i j.'I'U U'.il 1 ',1 II I. .'iHi' i.-l
Pro
ti... b.'U.
2 i :,( CO that I im'.I ah!,, th-m I .'li :'
lh ' lent : i l o'u, I
a i.i.t'tl ' wi'.l !.. il.e, ,. K :
r .i u ,i-
1 !-: i t ' rn- I u l o ti.k i tl I .;e ,l i-t-, n 1 ir
allti -l.uli ta Ui. at lit ftiUtl. italy- l'.t ia, oil
klti-ruita rout da. lr,
i tlu.M.O that, aViyara and L'een in ' i. i;
' it e at e and tl. am lime, I will Cat i.i
; l.lb ia f. rty eou I ly the ralih
l Tiio ttht uiuat co bib off t pi o ' '
1 j'aco in the Vtiit. il tjtat" i vt.-Ur i i . ,
I Bi'ttd at fiv eJolUni e. l.Jad. t" '.I.J. in,
I iittft i f the al, tl Vit- t I
i
led Sutas, the Member i .' r.v ' -l . i t
d .,'. v rf lh In . i en.. i i u. (. 'f - .
I auoh hijjh Ksfcliab i Pi.: -.l. i. t . j e ; 1 1 - t
ball put, fc Jilt i j . . i.'V k-'- il-i."ii
iusinlin in their i 1 l -ft i ii.t.a u ... .. I
free. If 1 whip, the c .i . . ; . , ,- ., t. , . 'i. r
with the winning, t I i i . " t : . 1 " -
tomjlei n of the Wa-b: g M .. i
the lait 1 1; nn ot if li t hi ...t . 11
rfrpl. If I do Bit wb'p lh eu a
togrtl.e r wilb tke wn.t .i c, i , .. . . 'I- K
gliah Governmtnt aa a cm it f l .t l-' ..
"Frereh lnloii." Af:n i: e ,,'f i, i j
poi to eit Fayer.
Wiiiusi Low I' i . -JQary
lat 180X
An ABiMATib WiiooaeiB Tvw - I- -.i a,
WisooBtio, must b ft deligUiPnl Utile n t 1 1
reside In for wh dialike Iru-iijli u 1 aie l-n I
i of pond. A abort time site ui' Audiata
land hr bueband werO orre. led for bunlif
j ie Ih prinoipal busiaeas block of lh p'.sf.
' Mr. Andrews recently arroated roHtmaetsr
j M-tr.sfiel l for putting her in jeapardy of ttr
' life, and roatuiaetfc MaPifleld. baa arrtritui
H. M. Ueuaiee, lb attorney of Ur Aodruwa
for (.Under, aud aflnr- euiepi'.lioi hlui ta gi'e
bad la 910,000, had him rc-vrr foi i.
eault with deadly weapauf.
,.,,. ...
tv.ron Hiowu'ew it?elnre th.tt lis -vi'l
ueii'ier tupport Dmliiuir Mavarl in ti,.i
e niiiiig Preil icnt:til oci-.tot t laoaose t''e It1 ;
tir'-isa rieoiindrcl, and avoa it," tfi) the
farmer " i.i u feuiiudrel, nui dr.ie l ."
In Ou'diiibui, I'i.io, ut tho Ti iner'ntt"
Coaewi'ltiu rciit!vy 0 -ii. 8 r Ou. y 11 1' I
4 nsml . f il,) t f a"e!if lc of fcran ')
. Tl.i.1 -
arv I -.
lit.-l
i-d of
ui Oa norj
i it.. 1 i :itr4 u...-li ehuil l.ij faen, lire li.n
. d.'Ujl nJ p itoq- . Tn r -otleosau e tbet
the bot French bian'ly ao tallo. fir sale In
' Ohio ii cumpoBed of onriifu'iio acil, blirls as-
id, giinea j.ppir Bud oopyt r.
Thar ar Flar MoFil t aayi lu Ca'ifoiul,
lUecu.., An iapoili,ug hyu.aiu Han t rati -4
aifcC", raja ika AU, reaived four drerita e.
. tb lae Bleanier v;utd t four Lut.iliv -
j lreltak ,,., .1, , . .."-., ,,'.r
j A wlie auap an iou. bridge, cue l.i.ui.r 1 i i
' o'jkty feet long ha been evruplcled in Calif.
tilft, ever tee Moke'uuine lliferB' I''i."f; t- .
i(r fl. B. Day, tf 8.iii, Mi :i i,saii. hei
tofore a lidy in iu idei a'.e aire tuns t. j a, 1 a i
Inherited, a au heir of th Uie Sir Frtuic 1
I Drake, a privoely fortune ut furly ngi m-'-
. dtHnri
'ii; T)y U a i.iJom
-i :.-, tu rtivat,-- t'Mie't'J i.
f.i-t-e.' If -.. '
Pa Prf i ;
I- .ii.. la 1 is ..-.:
, '.t l h !.. '; i l .-.5 t.l
,'i-jgj wita a Oi ;ti:r c
dl.ninj u'lti'd and wealthy ctfitta of fir
Totk Ex L' i, i.i-! Mtatva Senator Uiitnilton Vltii
, A nmin f itr ,,, ,
. . ..... . .
1
ion ii rai'i iu uu in pare wlo :fcuu.i u
tk right, a ytuth if In app ara.-ec a. i
aemethiii near ninelann vaara of irf. '
j, wiJ t b, ,u ;,: , up iu j,,,;
;
meutary unttors.
William It. B.eee'.l, ti-.t,i r : f -' 1 1 . r. -i u ('
ftt 8pr.n;lid oa itic K-i rlay tf Id.riti
The tiu.aial i;:.i-ui its vrere tbiervo'lci
fist iu !. . by a lire c-..o'.i:r wf the ail.:
iy and cird anl.. riff a nr.d c :t.x t
The deieHf peiiou fir.'s.f Phi'-il-' 1
bar beeu iliBt I of re.rg in z---. ,-.' j .
rogueK.it ia raid unit ibe if i
paad aal'aie while twu ln-ea w
sg it a&J rerti-id a trib of tsrs th-t:-.::. -.
dollars, tj uiiad hi own l iinte-l ''
In lb Br'uiah House of C'linman I.ar i
John Ruesoil baa a-i i i that, a far ai ha kt
us treaty .n iu iitin;e between Frani
j aad Sardinia, profidion for tl)a auaaialioii . f
avoy. If nm ilmim.ly Ojposei lit -
! vrouli
not atlea pt iu) uwveuiei.t.
A batlt lien of Spaniards had been so ft',
and defeated by the Moon in the baigb h -hood
of the forirea of Me!. la ; tau hot.i ti
.jlliers aad fife officer are nid ta bate ba
killed, and IwelfS it:j tvl to hut.i. 1
into wouoded.
n('.ett and Btepksns, two cf ihe Har, rr's
it.,.,, I,..:,im k .. . .! . C L . t I ...
' . , ,,
nenlB, al ChaiUamij Vn , ,0 prembcu ol a
. ......
vaat ciaoour t oillxet,, ibfyd;t in
a .
Dfamii ana reci-aaiins.
, , ,
; Xt ia eaid that the i7i..i: i dil.i.t .a v
Char.ettoB w.ll vu'e f,r HjwjM Cobb. Tii
Dalawar da'.eitet are unceiuciiftti Lit at
liBewa to It fri.i o.y to IljUfrUis.
duel oecurud .:.'oly at Tike Frk. b
tweoa Oor. !i ao i Vt Stone, lu which tui
latter wa worla.'ly weuuJed. b'het gtut
loaded wilh Lalli ware the weapuuf tjf J
A 6ie oei:'4i'ii.el at Yollow Wprim, on tbt
2otbj ull., wh:eh dealr;yJ th A ri-t h ju
ailltt 'l' r'f' T a V f .' '
I !
I i
u
!
a)
I
a-- nvm-t