Dakota City herald. (Dakota City, Neb.) 1857-1860, February 18, 1860, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
.;unci:.
t ii k r. l n r i; .
I".. f"iv ' f . "i
! i I . I .' . .
,; :i s M I) l' H:1. 1 T AN
I-.. v. :
'1 IMM
I I t I.. I (
,'1 , ' i . 1 . I 'I 1 1 ' r-.l r 1
W l. V Kl ! V tilt,
F
i i i i i n'.'i-1-, iv v ir i 'i "m
i i . . i t ., I hi i', 1 vi m 1 1 . I v i " '. i i ' 1 ' I
, . I,.,, ('. M.f. -i" 'i' 111-"'. 'Ml IX Hii'nn
It J., I . , -., .
. ( m-' I.-
' I , l;.p -A -. . I r ' i I "I I
.. .1 I I II ' . il 'I I 'I IW I .11 ' .If i I. "I
1 l'n-1 il.,' i, . i - I i n . i , v n.ii .
. Hlf. I.'. I til! I N't 'i ''' ''- ' I'
i!i' h it fi .-'mi 4 t 'mi;! ii" n'W
(.u I u tf.U i n-iK'ii n r rt "r ""' '''ti"' "i
l.il, Iiihiii I !- .1 I i,t I il n il !! I
T' '
tl.-,., ( tt j - n 1 ii t': ; ri- t ' r' .--n - !.i
A I in 'T i. a: s jini i.;..
I
, ' f 1! . c u.-ry !
,s : ( It "' ' ;
i , m ,- .-t-ivi I 'it u r
i ii. .1 ciiii'i'l i- !''(' I'f'i. I ! ' t
' I i- 1 i ii ( l!ir ii'.u.t ti - f r - r
-t ' i ' - r : -- V .1 r . i - nt 1 1 v 1 ' h ... !
' . , . J'1 H"l I f ' 'i'l .,, ,1 I , . , , - t 1 .
, 1. .KlJ " .'!! 1 'l-fi !(( til. iIl I" l'l.'! Tt ." t.
' J i. .; ' .... . I .1 "i in. ii iiii"iy.
I I i i'i i ' ( '. 'I i ! I . , 1 , I, . I : . li.l I t-
I I I I. V ' f II l .,' "" ' - ' ' ".'!'.
, 1'kk' Ik IV A . ijj .. I 1. 1. ' I K V if-.
i
Ii . nil 1 1 'i f in IT l Mi .v '' r V ' i' 1 I' - -
I.'
lit.. ! 'i
..' til I ill 'l I.MMi VI 'l j ,!,kt ' t,,., ... ,. ...f. lrt. '.. 'I ' i'i.v ''J
I il... iv .in. (. I .! : li..irl.tti.-U.v i tl.m. f. H I..,- (MlMuii I..M
lj ii t nt'
, I ,ny I" -
; t.r,
1 1 ir '.i I1' 1; .il) lj'' '"' 'I i -i' , l' " !'" f.
! wi'l fit ,:n, nl ii, tir U 't 1 '' 'l''.
I . ' I i.i i i l,t ' : I ill', ! . ' ' .I" r.llj
I .' -'I i" I I ' .V I'l-i U.' I V'l tit
' ir r n. i.- j I ,... i w I ,1,-; .
i. i. '.. i I V I ' '. ' f ' i '
I .
i . '. II'
v-'T' V. !V f
i r'v i-i.' !"i- I.
I.,,.: I. II
;:,,- i, i'-.'i'.i t .. "ii lr. i H l '' '
--.r, i .ir j i iii. r !) ('.''ii' I It I v 1
II i-
Lin t , ten IV.'
v ". in. i J.i;o Sih U I r 5lfi ''. '
f.!)C i);iui 4)ou$e. :lviu;!;:;;.:;:M':,VJ;;v:
' O . 1 " 1 j U:i) lmvtMu!...' ''irJ pfit' 'i:n )'.t S'ni '. ... ,
.ut ! .4
t.i! ii. .: i v".
I
.. . in ('.'
i. rr.
took of
f A,'!.'
,. ' ' . 'i i ' !.iiv?r'l ii j !.! ,
.... j JOHN HAUY, PROPRIETOR.
,. . ; ' T' i'ui'.". i, t;culj. , TH K rt't'-if inr t''; nJ J ii'.i-ni'o iu iiniiuuu i
'. J j- .' 'tlif fl t .V i t J IL'! i illtr 1" 11'" J llM'C t1:-.' I ' in -v )' l U.UD :
,, ,a ' , I tihi.'b .e i". ;i' - T r. .. i , K,!U '-s ." ''
.
' tt t.-
nil i ii r l f ! t i in l ' "
1 1 11 .' I I Mi'l U ( t' It ,'!.'.. t I ! V I 'I i :
' ',1 il ilu' li i ' U''!i 1 1 w ,;: 1 1 mi ii. '. i . i .i" i i
till' -III I. il' nf II .'. I I" I II "'. :i i I ' ' - IV .:
('I -i .-il ' I ti t ., M.n' Ji i - i - I ' i ii i l ' i'i
1 -i .. -'.ii nt i ii. i in 'i-.'ri'i I ii, 1 in i y i 'ii
j c. in (m ii:i!:ii , ; t!..il l.i ' l : i i v Ii ' i
', I .
. - u i . , c.'ii' i, i. i v n ci'i ' t r . t . . i. ri r .. .
i , , ..) . rt o.!.ti'j .a fi.c j't ' liv atrii f uri'-i t;-n tr. it vi ! i I k r , 1 1
.. c.j ti ??i "i it. :in 1 r"" ; Vi? :i
ji
A,r his rrjiAn.-j" (I'lmtr.-.i
Ndv. 7 !!.'
;.f ' -f i'i I 1 ... I JI.C V- IT"
i SVv.sV .'(.,..'. v..!a".,
, , ,. , i.t . i v :'.'.) i - i i 1 if 'I'i-' ! i' t;.'
, '. ,. "j 1." f t-;.i:. ; 1 . f,
; "i -
l v. '-r - i ni,
. ' i -. .1 s1 i. 'ID.'.
tf
(i u ii (!.; u i i;
, i
i
I
. .V '
111 I .
i I 1 1 ii i i.. i : ii' ii , i; i ,
i i ' ; iii . ;. ii '!i .i i i: 1 1 -.
I ; ii 1 li I Nil (.if. I i; 1 1 -,
limn i AM, Ml' ! .1.
H.'l'l AM' . It t .
II' i.i I AM' Ml' '' .
i I v - , M, . a . a . .(.
I I : - U I, I . , ..,
. i I : v i . ' ' . A . . .
i' r
, ,! t ..-- r : i ...
p . ,i. ; i.it ti i' '-.' ' n '. , ,, . : .
,.l,.tl 1 l' l l ' -. I " !i I " I ! ".I. ,., .
. Ufll '. fl-'ifl' V'lli '). .
I 'I'i- H ,. V, ill ll.il I..' 1 ' v t ( II 1,7 i I ' , i. " i
yn f . I' it ' Milti t I i ' ' li'.it'.n
I I (fit ).ii'.;i'i.i st ' i '. I. j t.i I
, Mill I '. " I ii. '' 1 I ' i.l.V '''' I f. f N III H.f r,
! 1 n:t.l i.i itl'i i i li.l I "Hiil'i I ti' i i v - j.i'i ' 1 1..
I tn I'n' 1 i in t ytt. !. ii U'f I u! !?- i i, l" I 'I
i i tit i m I '. . ! it v"..;!'1 I i ,' a H l.i .i.
I r ; i ,' ... ( .',
". AHA ( I 1 V, T.
Iv
wi!
1 .
.' '" n '.i i l.i ii i" nit Iv-l
lit.- h pi-C1. Wt fill t'.rif-
it y ,-;"' !
i' .i ' -:
' ,.;.. Jill 1 ''' 0 A
' 1 I I '
Su h i w.'t t'.is t ' I f'
' J ' '!
1 I'vit Ii. iuM in ti.P ?-lIiom-i. ' r C,u. I-
n.t il il l t l j .1, ! .. !' f..i- W(!.,, nl 1-v l;f tlt'it.
HHilAliUSUrt ' t U U J w IN i .;. ,,, .,,
. rit"i";;r ' . .
Hon en I ."''ire mi'I Hvciy OJtso.' t
J i...l. IjT f.C; - ' ' I
. ..j.,.iAtil'. Iltrr tnXi .. - IF'l'
'.- witt... !'' T.'t "'!-1 V I !.-! ' '. ' ' '
I, M I i, i- ) : ti. ;'. :i. I',., it.- -' n-. In', -i'""' '' " U ;-v -.: ;
,,. . I .in I r Hi. t K.. i. .!.. In I'i 1.1 .i. " ft i-rl'.V I.'. l'l"-" '""' ' t
i -
!.l I '( Il II '. !. ! '.'! ' t" 1 II., . ll.l I. '
,'i:,. v if m , .... ,' ... , i ,n ,1,4 ,n I t.l l ,v ' l-r 1 ' ' ' " ' I
II II ' I'lf tt.t. '
' . a. ; i . I'.
I't ILVtll.-t I it ' I I 1 i ' ,''
.. .. 1 'I '. . ' ,1, ! I. I i .1 i.i :
I ' i il t hi' II ., I '"UH III''
KOl X tXti !'.eTIIF.I',
.1 .
" 1 .. I . 1. K .
' V l ull U III' I (
i ... t.i i ii iv riDu ii, tit i r i nT.tr. ..-.. r i
!., . i , y t' f -j i 1 - i J nil n j , i.yu i ti i.iitr.n.' i.vi' i r, 1 1. r. - ; 1 1 i, . h. , . , t
in. i , 1 1 li
v. 1 ill C1 'if ti.d lil''
i V
Antl ltnl.'-i. lit i m lm it j,f ti, ( i.ln.
.., i p ''!'. ;i .-'nip!. j-ui.'Crii - j ' ' '.
... ..in. -.I'i '" I'-.l't' t.. tit ; f,.r.v,., W I'.c i- ujij.l Ctiuxnt ftftf'
'; i ' !.'!',!,'..',. l.trti C'lif.irnii thi wrni !
' - 1 l. ' Ml a!'v !
uii.i tn ..nncti. inn. i ' '
in ifJvr to ifiHf fi'ri i,,jimu u:v, .. T. -
I '.1 l'.iu
. . i i t i uui i "
't-l! "v. ,-!! n.i !, tttt Liu 1 V'nrrimts-"tV '
' ' .
- II' tliTA (II V, 1 . T.
V, f Ii til,. ll.o rli lit', r i.f n'l t mil if "ft.
Illflit tlf
-i;c-ir, in.iL'-n.!, lii'i'. tl-iiir, 'iywr.-,
'i'lil'iKcn. ti.ti,'. trurri, lurl, tins,
i'r i i ' u "i uli V iii J, h.njij oui-
ilk', liindks, Jio.
In i Tfoi .1 i' vi T-tliiiip ii:ili y kept in n I'.it
il ibs prt.'.'iTV in, pruvisK'ii trjum-. '1 h -O'it -t-.
1 1 : to J'urt'luiKf
at i :m:
PlONCEn STOrtE
or
i.i
' ! Z-.u 1..-1..U Ctuliiwill npfV t riTMl, ,;t i n ti,,, .. .1.,
I ..rius tM. ?S ti i ,1 t t hi ii.i-. in. 1 I. . 1 li. , in
'i'-i1') i,i,ii!y iiiujtrnti'ii Att ,fjntifil gir- l" i ' l.'iui"! l r t.nura Cuutn-i.
,-. ; u.; i .h'. ui .i , t,c tent on wci'ipi cf "".'j:!;;!;,'; iri,,oru ,. ,.,,., ,
s , .:,' in i . i-p 4 T r-:ii. , l.,n,.l nt.T .t t,ii. , r n. ; u-ti n ; , :
' t -i, , '! lll.liUV, AftUIll'V - .., l.i'v. rniiii'iil I .i. . !i I in.l i" il' I i1 ti i .rrui.
- ,' . ., V. Vin-I; .T cj; 1j. in, (' it, i.r li.r Imrr ..f Hi" ln tif . in I
-1 l A Ol" l...'lil.ll, ' , ! tl, t ill A. I'M I '. A ) III; : K A I I I'i .V I.KnM S-
J '.... ti-t. t I l rf.ri Vll.l.l. I'l-llft". in i I m . ', .i . ft , til Tli" I'll .ill
lit m. .u. t. i;.vri'. '''"'
l.r I'.iiii)' i mi 1 vi.-i;i'.ty
, . l,h II I tl t I Jill. ,tl l RJMAAA.AM A ff
I n ii i " i I . it -i
lnt.tfM i ail I nri' n' ictfii1y ii.v'iti' 1 di iivo u n .ll hofutu ,
uifiking tbeir jiiu -linse.
1'. ii 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 i ii c i ' i r : i. I , ,,c i '. ' i ' ,
ti .iii'l " !Vv .'. . ff iii iii" il'.V "i -.M'l I "" '"''" -i 'Li vit.j.ni
il.i'i.. W di.'.. I !h' i-i I I i li,' l.'.Ju.'l I'.l l. i'. , I-'"''; 1 ''""'"'' '1 '''
i:i'. I tin i.ntt riT "iH ; nn 1 ' ill;' t'Vi.i jiliu il H'1'1 !l '-'
.it'V, d' mi' j. t l i tin i ft'vr of Hti S'liin- ' J !..! .''';.'; ; '. ,.',;i.. .n
ImiiUr : '."' f ' ' - lt:-i.
On iltil l-W iU.v c.Ai'i'n 1.i, lrrc ( n c
j i.r..nl it ft.Mli:nn pin-tfl. Ir-Vim- v;tUi"W lli-i t'iM;i c-ir.-O'il'.'.n i f It.i
! il.'i.t i to .! Inn wti inn; I i'U .limit in y (j.p., .,,,, il,,'- ,1,. I, vrt cuntr'.'.'it
i l'..i.''iii. i'.l ii.lt I.. 'i ' 1'i'ity mi'I ii ' "f ,.r t il-.t. H ue inip; H. tu irn th.'n-f, ir.l t-i
; i!.i C ii.i'iii'V', lOU.iU ll,i lt-kUilnic-1 lf the lnil'i(, hll. U( um,u,,., :ui..,j iTinrto
Min.ii. i . ii, t ,i,i,. hi,, I fin-lil'ieiit bii.tirn.
l'.i' it I r ii l,f I t y III" S' ,','.' u!rl ILl'iT r
Ki'i'ri'-'i.iitiil'Vi'H i-i ti; t mt i-'l .Sf,.lfsiif Anifi
i a i.i Ci'l. -. uh 1 1 . in It iiv 1 1 T, .it frnil Hint nf."
N'lW, I. r II," i ff t i,l n ftou ,.f (,'n i:tt? w, itif rn
I 1. 1 l I. till I I il ,' .111 I , I I . t 1 . 1 1 1 1 , MCI " vi'"tlll.
l lie l.tiw.t ttinl Uit; l lii!'i 'iKTi'tiit,' -.li ,11 pri-
i !,,r ttif.Hk-l. li.i' i; i'il, hi Itinir in lii-i iiiiM
li,, ''.' V,'u ),', T. i'J. II lf)- 1 1. ''I 1"' I'lil'-i-U I I'T "I'li'l' ' l'iinrn: I'-..-
i .: t, lii.r, tifitliiuti I it I nut t ti hi i ii" I'.Oiii'nii i
vOTIC l
i in i 1 1 s nn i .-in! rn v i'i, it ,ri' In 1 .n.
Ijtit.lt in .i.tiiilia, i.r.i.i.n .'iiy i.l I1'"" in ';"' -l' ' ,It ;;,m
I t, i. Is. will 1 ,' in I. mi l., I i"i '"l 'hi I il . r l.l. iii1'. r : r-t ...
' 'I h. ii- i i r. iii. il l;i,i;N ;,i, l :i' nn l.'ii I', iii' f " '
ori lii'M 1" tun i."'. .
(1 1 1 1 l,.rini...- -i vi-it Bt rill tUo j 1 i'li-'i :.l j ri'. in j
I l.e eii.t.' .. ' '';!
; ' : .i a ' i r
i.i! K'.i
I.I" I'nv
u our S'nrk if (lnnN ii mw ritii imi!
r.'nijy fur tin TIIAUU. o .1 f 'tSill y
li. II tin ftllfiti'Hi i'f t ho fiti.ins if Jl.il.iit i
i Ti n l.v-'.c tl'l v piM
v. i. a.-iii.i t.-u U.r oivt nlli niij.Mnir.jr ,, initii-.s to mir IJ.'.ifdi.l
l-.i-'f.' ,1'o'I il'V
I
FALL AND WINTEH
IN EiOl'X mv - --- - -
I'JWA.
: '. Vi v. niiMi!,!,.
, ,,-11 In r i y n 'tili' i to srr":,r ' "
i' - -t , r hU'.I Kicirvi r nf Ihf I. mi l
..i Si. 1,11. I.i v !c. 17th " I
. ' t. i'.l; liin..' ftO-l pi i't I W'll Pie itrf!rri!;ii'-1, I.-.ti nf tin' lii'i; (if Kl'Utn- !
s; :, a, 1 n o,' liv r re -1 1 11 1 ti- 11 'he J miti -fIi n5.!t. i-i rnrri iui; u:i tlte l.u-'ini-4
;' !. 1 .ii f 1 -1 j i , H' 'T i.f ci'r t ' 1 1 11 mi hi fifti :i.';'. ur t. in tii': l,i:i!t!,i 0:1 I'firl
" -r i, -hip tif.iiT- -.!'! ; H ii,-1" ! -itrf.''. j it' I.i'Ijw th ci"Ui (,'i'y H";i"i- Jl j
.1 m'O 1 V vM Al'KK , ' enrrjinz on itii' I " t nuJ tfiiut: I-iim- j
'. ,v L'l. . ' tii--" in '.11 its l-vniiclici. U"orli nanniiti'ii to 1
. ilouc in m p i-tylf ind uti ruis. iui'iiIh i
- 1 . ... . 1 .. 1 ...11 c. 1.1
t;int ...1 m mii- uui-, mh.j.. .1 1 'i uvu. wn. i
i.-tt-.tnrri in riv('rotfn!'iV uiicilt.l. !
! fl i'i. nirii,-; in Bt!y dun,'. 1
1 JOHN tCil AIJil-K. I
1 Nv 7. l?:.t. tt' I
IXTKHKSTIXIi FACTS
ST;('K K(!(H)DS
: ! 1 . 11 VI Hi
.. . ; i'l-i.i' 1.1. w;i: :
... I k- I ,,l ... . !; I H! ' I-. '; I ,
1 ' 1 '. '.,. 1. J It tl T CJl ,1 I J , -
. . it. in :!. , 1 1 1 '.-t 'X f ',c j
1 . 1 , -.1 I',- 1 , t 1 1' 1 lit- 'i t-r. i'nrr 1 1 Xi !
... 1 1 i.i ly 1 . k o ' r: . r..tiii!it j ur
.1 ' i .in' T . 1 1. ' i 1 ' .' ' li f I. h 1 1 ; 1
.' i -; .v . !',!v i I r iti-i'l . r ! ,
1
"' I 1 - : r . cit;r i ... : !. y
i ... i V, ii-!,- ', N,i':,' . r V I !, i. 1
.. '-. 1 a ! i.ii.l ur I i,- 'ict ,.f !'...'. 7. ...
'. ; .". 11 si.;. I U inlli.i.p liii-.'f . n'l !
1 1 1 i. ii. .! 1 y I V.'rA-.f In mi'.'.'
i-i m.I 1 1: it i-i;. -,rr..:.t -.
; .)...:.) t y f.i I Tn k. r I.. tn-(
. 1 'i . , 1 . f 1'. .',''; 'i : Mr! th it nil ti c
-i.v .1 .l.i'i i '.:. I !..-. tin fii I f.
' ' 1 I 'Miii'. 1.1 t jn iiny nmi.ni'r .!!
. ' 1 - ii I v. 1 r 1 111 to dtiy i r ;, ur
' - : 1 ...it ! i"l v,' 1, ..I 1 ,(,.; 11"! :i roil- 'i.'l ;l-
..I ifiri mi' !!' iit.y ,i- eft'". 'i:
i 1: '11 lin 'V 1 I. .-:.'" ll li III 1 l'l' S ; 1 1 ' I
1 1. 1 I it.-t 'li-- ! .;' iH'.r aii-l "v-'io l-hij.
. '- .-,1 ,iil if ti"j 1 ih' -.I to 1 e ill r..c. Ai.il
.r. i. i t ; ;. r. 'i. ret t 1 n,', .' r n 1 n:: '''r
: i.r Mii I I 1; i. ii 1 11 ti.i tit -1 il'iy i t
.t nn i.i' tl;. i;;--fr'cl t- oil. I'm- f'-i'l
'y '" l i" ''1 tn Ji.iVoi 1 en v ..ii '.in' V il. ;
'. ',' ,f li ': I I ' 1 -' '. ' 1 , .
: i-'.i'i T CiL'-liT.. ' V 1 l'.'
j't;K Tiir I'l.i.i'i.):.
H.I) MIIOCiK .v fl)., I'lAKI, fl,". I 1
'1
; 1 uli -ir I if'h 1 i-i.i ("if
t 'i 1 . t: Hiiiiry, ii ti 1 1 ii I (." i-i1'
, I
mv.x v,m ,
v-r jxi xiioi-: s, to !:!:.
II V
CAMUEL KRUMMANN,
j 'l,i' i.ii'l 'i('!it'.l JuiS 1 r.iii.vi"! his ( " ..' ''
i l.ii rt t' I. iit w l. i i'lili-. ' 1. :.:r! I.
1 ift ininr. "t tf 'I -it 1 .- .Mi m :
. 1 .' iiri juie.l tin!. 11 lur-7(i ;m I i .itir :
ti k ,' iiii'l.ir, it", i't. t i.i.".'' ...
. hi .. ', ,-. i t iitc !n n '''1 ' ' .'
ti'i. lit. I v :.. : '1 1 - . 1 11 '. ' it'll ' .' ' 1. 1
u m in." j, 11 .. .1. . 1 ' ,' ' ' ' ' 1. . v jr i.
! ! t-f lit i in J no 1 .1 I" :1 '" ' ' '
1
''. ,.
1, -
W j
I J A J J i
'ill Mill 'lilt 'I llli I li i All ,1"
Vi- 111 I-; mi l tint to to' iiml.T-1 1 ly cm
, ,1 I ; , 1 1. n-k (.ur "M 'ii'-tiniii'i s uttd
,1,. i',.i i i-. u.r illy, tn cill im I 1 fin, in" f.r
i !.. ii'. ... v - iiii I l,e .tiitiuct' 1 "f ll:c til;ove
V. ?, i tn 11 it 1 .... 1 17. 1 tint mi iiniiitiijii i'f ih Ii.iijr
ti 10 il',' fi't" t.. JtO't l' 1.
AiUnnc'l, Aumt, iith 2.
I'.'t- i"fv (f tl'i- IV.I'y (ili'.i 4 n "t't'i" i'i
I it a C'-jy I', r n If,-, tiuio (tM luuinlil - I I"'"
Tl n' f 'I i ! ..: i t...t r.iiii.litil with 111 - ir- ,.,T , , -, v , r tl.,r t'. li.i'i .-.i.ju.1 lih.li.i
V-'U"-. " ' "'' '' tl") ro.np.iny wit: ,,., ,'1, ...Hi ,1,),;,,,. tl.t) tctsii'ii II .11
1 n 11, u.r. -ii, 111. I n! tl I F'r.ftt df On oomp - I I.,,,,;,', ,. , ,,,. 1,1 ,11 tin m' ',;in, i.f tin-
i v II, , il,.. ., -1 11,1 i.i mi tii.t I'.l ' 11, -Aiil i ,,,,,,, 1, v ,,),,, , , , ,vf sc J.I.M ft J In 1 ...
' I v mi'I I.i 1 hi ll.- lin'.-iliiioi of tl.i.r.iiipiii.v ; j ,'ut ,iP i , ,.,,. r tiii..,f nf n
I 11. 1.11 tl,.' tf.i'ty of the city t-ilhiu ' !,., ,:,.., i,,y it r, n.Hl.'i 10 p.'it.f
I lo'ii..:-, t.i t: 1 r 1 iii film .Hf. -t I- inf I t, ,,;,, v. hi h in u ,i't 1 n.i'il'i ". miv r 01 n -i
! rn. 11 1111 i f.ijm i iri.ni iitii nltt-i'l ':i'';h ,1 j ,!,l .,.. f.:i..r. VMi.-m li ml tnr - '
stti'.t. In. I'm iiit'inl l.y tho Mnyor, nn 1 I (J ,.., 1,, t , i lunurid I ill 11. I If,
nil mini le Mint 1 y Tl i'-t. i ; mi'I I 'it li , ,, ' i J tui , 't
f,r rrcntiiif.' tfitrnnt. c ii. Ll-1 f I hi" i' .u .;i I A ,.., ,.r'' . I rot l. mnt null'- tl r ji ".
chlKI'B will in fix wntU.-! filial I If d'i'i I'M . . 1 ... !, !
.),rir. i.-rv; .Hid nil tin' pr-rn iy in.t .!, W." , i"-"U'P'.i.I.- '; ' -r I r t.
n lie r.,H,.iffi sii Alii Si'ili'iMis ,.".i' 1 .."';"-''' '- e''; -'- ';
.1.1, ,.v ,f.i.'m,.-v, a. i ,.ii.i."..,.ii. "r" ' ' '.'" ' 'V"1"4 "
. ,, , ' , . .ii w. 1. ftii 1 'lUt. h !: i.,-i 1 1. tin t'lrc- 'n
w..,, all.tl..' fi-U'r. iy iwt ,hi tH'ou.ci y . . -u . ,,., lv ; , ,.f r
","' V";- r' '." ' ! , .... ... ' . ..',i, ., th.-r ...i".
ii I, 11 t.ii 1 y 1 vr '."!" 1 01 ' 1 1 1. . j ,
N !'. -' t '.I .'i.ithLi a..v - ii.it itof I 1; ... ,
Iit rl'T.-'iin"!"' .'lit 1 1 Ju to ll." 'i t ni h a .I ,,.,'.
en tl.iir fliiuet. f-tii (.liti.iit liin tame I .v fit I j iin.;.'
inir iiim'Ii ti t .'i eictiit y uiid ,itiiiii tlni In- miiiI,
l.'t '
'.li,i T
s t s; .1 r;cK ( unsioTS or r f
. .. ., 1 l-l It '. I. .Il'.'i c-.. ( 'It '
1 i . , i . 1 ' v 1 .iit i"0 1 '! "i !
: '. . i I.,' i'.l 01 s.i I Hi' '"
I . 'ii . 1 . ...on ' uil 10 I' v ' -n.'t
: t'.c f "' 0"4iC 't " ' ' '
.-( 1 Mill lit (llll)
w. u s. iii'tjiii;s
J J). M, Cum 'Kivri.i.. Hftrt;ity
A i;t-i,t
JliiUotn (,'ily, N. T. Nov. tltU 1H&'.'.
till' fir t l li.'l l ii.'ll ll Hi ii." l . li 1 1 . ' 1 I
..itir' Ilii nlt.t.i.t ui tin-it'"; 't ( ', I
-hull thai 15 oiiv! tiotiiir nild.lm.i.il pfr ( o(
10 piy tint rip ii..u of 'iittii,; H.'t piiiint 0 1
tin' pi'i'V.. fnh''i 1 1, t imii 'hoiii.l .iih me hi
J j l illy n'l li.l: f.ltt M'i li ill !' iti'lo'ilT, to i.i' Ui 1
(I'lnj'litiii' n lea nt li.l: ptn'i" mi-rn''e l ,-iirvn
ti it'll ml 1 liiulu nili i.i li.lt I JuIlN 0. lilVIils
tho uiip ii!i', 1 11 1 nn tip 1 vt 11IH en tVif l.itir toil, h t..hi r, 1 0 :,'..
in ctnl nitli the .li-tury of tin cnuiitrv, fti'd
!,M of ilii t tiiiii.Mhi .J men, vi 1 i 1 1 i'ii Willi mn.'li I
, in o" I in nn 1 i.li 1 tiii.iii.it niiiiiii'T. hi'd j ....
t 1 ...titifo'iv ;;i , t, tine piip-M 1 1. rin-.A:', ;M, ,1 t.i, it
S VMI'i.l. KIVi
Nov.
is:i
Ti I'
In li
j. i. ( KorKVi!;, m. d.,
f 1 V;i. ifi'i ,- i' ti tt t v :- 1.' '. .' I. iiiid iwi.i'ii I11.I, I. ,1. , Til. t'lotlf, (in li. . '
I d In it? 1U'T ii.tvr-r. 11 do , t-ntiinnl ! ., ... i',.lW "' ti 1 m'-, t in-1..-. . i.t . t
t 1 tinv its ttrn i'i . , in. I !(? mi ., li 11. 1: ' J..-.1H, ' Ki- I"
? lil'f.iitK .St Ctl.
1 1, ,',1 ti'if 1; Mil i'i rt: li'.i'i'Chi' I mr I
in. I i,' . 1 In I I ii luiii.' 1. t ' 1 liini'i e (iii.ln -.
L,i i .' I', in!'' ' f nil Mti l-i. M-'i In..., I'll. ri. .
.V. ,lnr '.'..c ..;.'
.lwfi'...? 11V 1 Ci
,1111 1
- iv to hi- i'limi I- tu I H'" fillt''
l in im-iu'i rtl, tl-.it he ni l ft'tfn l ii'j i
'' ' I he iii:,' 'I hi-i pi dIVs-imi; ;.n J lio.t lij !'. .1';
.. . ' to i.i I in'l'.i'tl-.l :;!;
,0'i i K.
i i ; . ' 1 r, ',. . '' 1 ''' '
1 I . 'I C 0. Yf
. 1 nf: hereiiy ti' t.fi "1 that I .'.iail
1 . i,' i'.. I'.'iie-i, 'i iyrr of 1' ikota
.... v ii .1 .y .f di vert:' 1 r. i-V.i, ::::1
1 1, '.;... M ivor. fl ro.-tT'., anee if
Kli'Miiii !: -in,
l.i 1 l'l' (' Hi', j '
H. D. BOO & CO.
I nil er.ntirue to f '; 'y '1"' CA.-'H WV
i-:ns, niiNo.'iii; uud i.t-.!, ..1 ti.t.t-
ti'iiy Iimt pri -'is. , ,
U.,.'."ll I
n-::i.n h I-
n.i. l l l I, S",'
- i 1 '.
, r . 1 :
I'iBI.III'l-. i..t I'll I
:il ll'l'll'.- ilnu'l: IVoolit'll
1 1 1 ii V' 1 m 11 nd MniiV
h i if !,'f ll,..f .., , O.C.
('I (' lllMi. Mi'.h if
V .!-. 1 it'tv
, .-'hiit. . !
:i 1,
Ai o 'i i-pl. 1 'I
,'. 1 Ull't SllMC'H,
'.. v iir.i ;ii .c
ii - it i, - 1 .
Fi limit, Wenkl.e .",
l.'ll.'llt Co... ! .
Ai.,1 1 I,.. -
li. i',
I ! " li. O.
f J -. no l-,r.""t -r " K '
' ! 1. 1 it fi,,. o" I in fi "
' Z C IT F. CO.
t.i:,-1
;; . k IT I, rts I r.-v;
V , il I.Le fltl'l pill'""' y. il L.i
iiit 1 1 i -lit i I, do.
AM'lt'-i'V .--TTi'.VAliT.
, .'. '-. i .-:'.'. .r. .
I
I An
t 1 1 1
:i..r 'tii; of ih"
I h.itit, i r
''It Ii 0 lTl'lllll'l- fl...', nn I 110 coiit-titiuiotiiil in- 1
i'tiy, an !i.' ': iLii"i'i on tl.-
ran au iui: 11 o.. r. rr. t
v i::n- .' '.
0 : , ; Wl'-v-l-fl-'ii" itti'i'in.i.ny ...v
, r 1 I.i:" (':. ' '' ! ' ' .
.1
. . t
1 1
tl I hi '
. I. .1 ll .
('(iMait'ii." tlf life nf iJllii.'l WiltHt'T, M.e !
fi f.it ,iit i-ui.ii Miitinii'iti, with lour. 1 .111 j
.11. r"n'i.i, iHii'.' 1 1.1 1 i ' hiii i li.u 'n'i 1 r, ind i
t... I' ,. I,,- 1 1 1 1 j train. ;- : i
I " " I':.. I I ' i' I .:' V.t ,,
I': 0 t- 'f I .... ' ' i
1 k ' ' ', ' i . '
l'l, l'l.' '"v.. ' ' '
,'l I ..', ,','.. ' i'.l' ',
r.,,1 in.' ii, in . (''i.v. n.' ' .'ii ' .
-lu-l.tr, nith 1. .li 1 i:in tn. 10 1 - : I !'(' ' 1 'I'
(i-ni-iiil V.'it- mt i.t-.u witit i.it-e i!'-i. ti .'. I. : ,
i t,n life ol I.' if..; itie, oi:h nil." j 1 : 11 r : i ' 1:-;
j ti.e I t. ol I'. .Hi witli t.i:i" ill"-l:.tl...u.-i i Hit
i r iv i ' ii 11'. ti'' iil'ii'm ' . .- '
, .; ' .0 11... I ;tll In villi ,.' i il
; 1 1 (nil I'.. !i of i '. if to '1 01 e l 1
. 1 . IV'.;. .'..fi t !. ' ".;: 'ii. ' : .
1 I .. I , , 1 t ' 1 ii"' f. 1 . ' ol
' , !, '. I I.I. I Lf ,1 II ! I O'. '. ' 'tl 1
. "t. li 1.1 ..
ran
1 r
h 1- . ii" 1
lile . I ,i. in 1 a! T
fi. I.I.- . !' '
ti. .'
t.i-. ii
l.ll .I"
1.. :,
I ; ; ' 1 ' --1 I ',''.:. '- I 1
I" ..'I 1 1. I I 1' I- 1.1 .1 0 ,'.,'. ',
. ,-',, 11 If,,- t,-'l .ii , "',
I 1 1 i I ' I.' 1 1 y t ' I 'i '
1 I !' iii 1 i i,i... l ow ! ' 'ii'' '
.1. . t .1 ,.- j. .1 ti'. ,r! v iL"-o.:f. I in
hi 111, m: 'iv !," r-..-v i r Ko ,
1 I
1
,,: , ll" : ,,l
'li. 1 ' .: n
'0T !('!'.
Vt'ODLWOKTH'S IMIUIv ST01U
1 , r I V I the f il Ii.il''? en' ''111 il'l if V 0' ' I : M' '-I I
cp i I '; ' "" '''' ' r,'v :'""! 1 ' '
jr.l Uf.llt fil (.'ii: ;l.' e oli. hut liiil-ilf f"'lil'l'
'.t.y .'....if it 't.y 1 .-r in TiKiM "! "-'' '"' rin.f. n 1. s.r.i...-l fcn XTm-h cp ' i "' "' " ' "'V ' "" ; '.,,.,
, .,, , . ,, .. '' li.--'. Sluf. , ,v ii ..,..t l,.i..s.,., run ar.l lipttrt f.'l i'i in 1 ' ' eo I., I.nt ....ll "l'l
' ".i'l.v .. 1. Ii.i.t 1 ftit c lit ItaKoiii , ity ,tii-ii tiH, t Iiii j ri.i. ti ii i.t. , ll. ! ?. -, : m 1 ii. o. .. , t), ., .,,,, I , r 1,: in I n-ii"f . t Hi ll..-r:.l,
-".It.i in.t i !i,i'i'i,ru.,t.io, torieeivf thfr - ''"-" w,. ,,'l t .' ,- : iv hv li.e f,,-i ,f A-M I
lii'.'l. tire iiow line. A I ni,.' tlieiet'.re Ir. :.-r. , 1 rft
i'i." '. I t , iv, li :in I ' ..til, fi.rtllvt'.lh. Oth.ie : '.i',. 1 -.. . 1
;'" li. in '.' A. M . to 4 1'. M
I , ' t IV
I ,,-r , I 1 '
! '. !'
T 1-
1 ..f.,.;
.. 1 :
f '-ni
1 ,
, , I ,, ;-, " ' ,
ir In.. ' - ,...: in t.v t.i '
. 1 1 i. 1.1 ', ' i "
, ' ' l jf . 1 u ' 1 1 1 1 11 ml t
, 1 1 i:. ' n i :i i ' iiii ' 1
. , ,.' !.; r , I J , ' . . .1 .,
t ' ' 1 , p . (''!., 1 1 1 1 1 1' 1. 1 v '
! 1 . ! '. ., i 1 , 1 , -
I
;i. 11
i 'i i
'is! hi .'il N'l ,ir.", 'I: 1 1 t
;.' nt 'ih. j. ' :'" of 'i V -r
t' t , In r -.f.'l I'i.' ,l- -I, Il
Ji "1 t .'Li ' . '
f .:i "" iiio r, S ir C i
,,1, .-: , ., i',. , r- fi, , I p
i. -'i. J :"r mi fi: tire, hi -
1 i
, . U.i.,it. ; Ld lh 't..l.ll 'I'v
Vi ttr . "l.irl,' -t 1 . 1 .' : 1, I .1 rr I-....I i ii
. i" .1 ,-i - . I ,1 v.-k I I -' : . r'. 1 ' . . O V - . 'l Ii I I ll
M. I'lSKLKTOV l-.-tj r ii.. iif l i'.l li, .MA.,..tii.,li. .11" 'r M . vi..-
C " . . 1 1 1 1 f y '1'ri iioi"i'.
ity X T. Nov, I'.'tJi 1 r ."- - w
I
nn. kin,: 11 i'i!'. ,
.ii n,' .t. h ivi' nt, ! i .lh ei.ii ' , 1 1 I nt ilii
f w 11.1 1 ! . !' f i I eoo, 'i 0. ..1,1110 -1 1 in.' .f
1 1 1 , -, .j ,i 'i r..( x J r.'ii ii. I'-"
. 1 tv
. ii ,
1
1
t . v. :, ,-,
'...I,
t,
.. 8.
rt-. ;i..
11 T. I
1 t.
I A An.".'
N icy J'l.l'
. ...ot't.
I"l T
LOST!
1! i' '.'1 -t A iy t !' .!.',. '-"'.la Militarv -
' i'y I. , ! V an 1 ,1 N un 0. r ' I ii I tr 1 It T. Tl'Ii
.. f - 1: -if 1 :::; i'i t' .- 1...! nt it. :il ,;. t lei k I S.
,'. . , 11 ; . i. 1 ... 1 .... e 1 .
- : I U iir.Hit'r iii I." iii . '..'.;. 'vr , I,, I ltV ; .'i'.Al.It iV. ALL It A,
tu' Ihe Mtiiie nt f 1 il.-" !; -'-tv to tny, I
' Ii: Ti'l ri .',: ;'. I
'fin, 11 :i T tioli.fr.
' ' "1 City A il 'J ':. 1' 1 -" - I
!' ,. " T ; I f l..i if- uj on tin' 1 ( .- ; '
'"-'' f-' "" ' , ".. t Iii,.-.- nil M .III 11. 1,1
I-...,.,-.' !... v. '.,.:..
.MM M l- . I..: i '. f I
lj 1 . , I , ! r ., -.'. t .'II - ,- ,
I ' - I 1 1.1 t ' .- .11 1 I . I ' ' ' U-'
' . .,1 1 - : . 1 ' . I ... if . -t-lli. r i. I. il
'-r-if,..f .i..-t..i.i. 1 ";''';;' lion V. W .,.!, .lad.- 3id Ufirir,, X.I :
' ' ,. ,, t.
I! .11 I", f.-t it r . k, li'ioi'iu. V T.
1 AJ'UU II V Ml! N-'i I 'MMU-T..-; " '
....-.. (;in: ::.!:, u i:ni: and i;::v if,
' " '" ISititl.i r, IltHlir. in lit. -luti'irt
'' ( I. nil. I At;-ltl.
COUNCIL BLUFFS IOWA.
i. 1:' 1.1 - 1 . 'i.i.i.i n in.' ' ' ; . 1 1 ''
,v p.ti . f ti 1 1 ". 1 .-: -..
1 1
I ' A
. it
1 .r
1 .,- -' . I. viiii 1 i " ' ! t , ' 1 1 t
v I. .ii.'-, 1'" v .' "t" ! ' '
; 1 1 11,1 -. mi I i- .1. ail .tl t 1
1 1 ..It'-. IV i- 1 ..' ..'- '..!.- 10
ii , I ,
' '.''.
I- I.t,. i.',
, ll ... I". I'
:i 1 v I: r
I 1
,,:.
v. ,
1 -
: .'. I
I -i'i, I '
- -. I.,' I,'
'.,. (.1 11 it . 1. ;ti r
1 1 ;.
I ,.l
' 1 . o - ! . '. ''. 1 '. a .1 ! Tt i ' r 'i : .'; 'I ' ;
t , -it l'l tlf'l'h-fi. f ' P "it !"
. t ... I I 11 . C1I n t t i 1 I , f '' ! ') ;
1 i.. I 1 "' r i'I "i'i' r i n,i i. to. 1 , 1
r ', I J i - !. ., ... 1. 1 -t i. , 1
' .' .. I i. . 'I. ., k'l " I'vi !; t ' i 1
01 ; ,1 ' el.:.
1 : 0 I oil 11" . .-in ' ll ' . I "t I
if. , n. . I . ,,e f .) ..." I.r .'.!..
I.i kl. jH ie.lHvl tn l. "rf "'t"r I" .
1, i-"ji-i.'i 1:1 t i." 1 i i.: . '
'l't I. , !.o.".f '.i ' I - ;.,' ' '
t 'i 11 vi-: t' .i' ,l 1 1 r 1 '. ok j
. : . nt VV 1 1 I ti ; . 1. . c i.- .'f " . .i '
i( in,' 1 -. I f .! ...' . ; I' '.'... .. . .
loll
1 ...t a-.
lt.!. , .. . .,'1 J.-.i, I in I'.. (. .,il-
ii.-n of Vfi-Vi.-'. .. l. if, (!' .Mil
1 . ..-j 1 1 0 :.j-i
,'' '. TV, V
.1 I., r . I . n t t.i, '1 1 , ' 1, ,
; , ,1 I. r 1 ' i, 1 1 . 1 1 . ir J
I a I
11. I. ,1. li. I
V , r'. .' .... . I ,.
. t .I'll .-. ' I' .
1 t.i'l.IMM II'
I
,,'--.! 1' ; -. 1
1 i ... . . : . I ....
, (.. t ....... I ( ' V, I 11-
lion
1
v 1 1
,1.1 1 1 i -i ir, Co 1' .I.I . Co. 111 .: J.luM't, l"a
. v -
r, . I .
. i.y 11. .1 ...
L'-'.O ! A CITY I'GTTrriY.
i, r i . , 1.1 ;: 'it jtk" m:t,
j i , I- . i 1 ., I "Hi .;.'. tike lie 1 - 1 I
, 1 ., . : ! ' :. '..''.; i . .: , 1 '. ' 1. rt 11 .' ' 1.1. t
t! ;i ito y i 1 1 .,:.t 1,
' 1 i t in tn 1 I lot it, -.t.l ! .viii .n
, , t li ; ' 1 I .1 '.' t.i . 1.1 i.i Ir l'l tt.ttt.ltl-..-,
,i - .- 1, '..,., 1'. 1 1 .....I e Wire ni. 'I ( f
i., t ,.. I '". I' '.,:- I 1, if f - !'-.e
, . I l ( ;, li.tf u' I I 11
f,.w yniiii (iijijiis.::::;';,'!,,,',;! ,;.;.;:,'r::;.;;;;.v;
I jl 11i1.pt 1 1 i'i -! II"', ill,,., I , V 1 : 11
Hi iy m :, , ,1 , i .1 ; attend a' u'.i I I'.l n. lull!
n . ttv 1.1 .1
1 1....
ii, ' 1 "i.
1 1. 1 1
r-i"
1.1.
l.i
ii' nn'
Mi"., .' -,
1) ,- 1 '. li. !
m , 1' . ,; !,'
,1 u ' l '' '
T ,'.
'''-.' : vi .-.I.-, ;.'.' '.r
i. r 1 ,
( 'in' 1- ol t. .. 1 1 1 f ur,
A'' i.v. , ti-n u i. 1-- ! ' 1. . 1
'I u i o ii tii-l.if Ufi "I a I...I'..
tri.
I ti- l'Oii 1' MAol t Ifi H"
if A i t-.
A J.I
li
I '
i
i .'
I
f v I 1
rf ' S 1 i i
I M
r -
1 ,
!""" .
, - I Mi..
4 I . 1 l
, . I ii.
. - . 1 ,. 1 I
.. . ., ,
if :
.' - V,'
.' VV. tin V :
I ' VC I ll. J, '-'
;:.; j 1. ,t : l :i .1 1. i , 11 ... i...
,..,,,,,... i'.'-.. ' 1 v. t t. !
H i, i. 1.1 11 .( 111..111 1. 1 1 ,11, ( 1 1, ,0
1 I! 11 !.., !! .' ' v.l. M . .uk., VV .
t f Y
'kl '1. " " J
tf.
' IT 1 v
r