Dakota City herald. (Dakota City, Neb.) 1857-1860, September 17, 1859, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
t
I
f 'jyjCAi
7lrrtii-'-'"'1"?1V.) month, at
.k,-e
" "... iirrrn Ttin yiiuuu t-Mi la t
,,'rn,u ,f Go'"'1' P1"3 who are ,
.,f Conned BluiTd who are
letf i .. 1
.-In ,tt.e le'f1. '!0t " 'oru"l '' ,
r uke tie " io"" -
, .Vj.jf ,;.ve IBtO thO bypcrbnr! tfR.OII
C' . v r'ura C0Ut throd W.k
iV, JJottB r Ir.H "
" . -J,,,;! (u of thCKO wort .. ,
tfa. RTU J ... ... .;,;;, ,
" . . ..L;.liiiir
. . .v. h-1 .r ci i a.
Oirueuw'.
. ..11.4 (V.. V.Mirffnf J !)
i f
-. hmi !.et riua " '
t!s" Honor," MtI!. 'lnej wegi-
olkfTwai
roar,, hut mniRgcil ncr
i-gwiuna .............rrAP!,.
IVm to brlMt P .UD.iing(?)t .
tUM:-' Strike In tb.Rec Cmp. U
L,ooMlrf ton:tta nntl! r-.xt d.r, .b-l
Ui resturae t
to kurd,"a buhi, roaiiug m -
. !. n r rl r it
drink.. Tb .
,bJe. cf nV.t wer W!!pr fwt," and tbo
,,rlkr U.o re rti'.l chroJ !a -Uk:rf ,
-k.," .J gf !ng Mlgbt! oi:lKua la the ,
"....rr.J.n.irJ of t!.! muauDB biBr...
' .uHfr. tr tbH lV,r WM PP 1 "'
' y.,Ui t Council IlUif) tbt fftd U.s bet F-
. . r H.lf tb.t ll
rtr IMk " ,T", a.- -i" - - ,,.
if ,ii wi.ft.u-, irUf-oc. MJ whiJ-billrT-
t we -..dt;M .fth..e Prt eouelud-J
,tt ,v-'" ' "'lft f'"'" n', !"Cldto
r Miotic." tb "kurd." vrer.
a-j.arnsd. nd ft rropesWoii mnrlo that to U
pood n'?bt fir cnUiMcn t!,cy
,i' cbnold evt nfi g l,B faU
:; K0BFr..!l--Cth Bu'.po t olhtt Vkl, I
' Lv b-.&rJ of auch tMnE- bfot. Huw d'y
o'.oh 'etn I"
, l)n.ta-"Jna' ta beg, hold lbs mouth
arto ar. !.. to ib-ground, whll. .nether
tr.aofcoU. . ligbmh bul.nr. of th crwd
c riclo'f nrnd, so"A n? the enlrei, U.py
fl; t. the l!(ri)t ni'fl will run U.'.o tb baft."
C'.n ,11 r.urfa M.yo' -If new Vir-j to
t0i I wn:d lb f-b fan nJ
nv..r,vf'l."CTtialy1 Myor, w will go
mJ va trio fun
.i . a. !.! v..
r -niim ' rt-t yun:. v pr " i
reir '.ha t'."
rarliun. Ho 2.
11.1 I
S punw yiu LoVt 't.B ttt.fi
. . . ... vi . i..-.) O..U.V1T W( cii'i 1
vl l,-c ' I
i iifiri-c la culpa tnf.ugh !n tn?r.ty u.'.TMite",
J
ttf :1 tbj big foil "
'! -..,, i TSat'j a whuk ! Ilurt. I
,i i
" ... i,i !
Tla : j " n -.--3.:'. . 7--,pe'iy p!-ftd
.th at.d lC" ld I9t no-ion ll-W !
ri.,1 ;'.i.r.'e ot tS r ... -I ;
rcb -f tbo Mi'-rV i'. -rriii-.ln-n b-Y " .
J tr'.cli iir .u houaA. lt" lb. ..':ttvr L-.l 1-
' r.g tV i haf while tho luMniu'.pial f'io :iiot a'y
j; : Iji-n !; (';! ot t! fc'abl
: Th'-y aiit i1 tin a'ivott rf n!pe fir cei'-r-
j ly two a'Tsra, vht.n h.a IToc?r "rnu'lt ft
i m.'c." j'ld ft r niaitlr? df'.iraii-iillor., con-
; ctiJel tii; if ir-y .UJ
rut r in brs- !
I
B " J e-j w
tharru.'v,,. f ;r t!:is s. al ,..
Tt': ei;tor osnH i.-)t aco the " f.')," s
1roriiia:it ta'd "h nnnl.1 nctree a hula In .
lad'W" tu m9 gnaritnoniily, promlncd to
stand tt. -I'.inoiicg-," If they did net allow
the thicji to rpreud. Tke oplacri enrreut lu
that euition n w, la that Cnunoi! Blar nnt
blei ere rot " iiharp " rnongh t i out a dug
in two.
la the Nonpareil-man holding the bag for
Republican rolpea la Iowa I We panes, .to.
3"W. Hk. plums a well aa any body In
th. world, .od good many of them. While
wa return thaLiii to tb pireon who oUnHca
tln.Iy atrewed the floor of our efflae with tbem
oa Friday, whlla w vera atdinnor, we mnt
aay we lo cot appreciate their modut cptrandi
of practutlon. To (tand outhe out-ide of
th. bollding and hurl lo plums by the apron
full, la not in aooordanc. with woll known
rts!s ef at'nnatta If any beneTolentlr In
o'l'iueu, fcwl uispofe-1 to rsuscisber m nr.i ovr
appttite, we wiehthem tn prcatut thinps ptr
ajnaiiy and ilejjtiily, and get a raular polf,
Inat.ad of ontragtrg otir tute and th'Ir awn j
eeoiie of propriety by a-iatterirg tbem oer tb. !
floor.
"SaAMD." Tb. f addle cIoira lndlvUnoi
wbo was aoppected ae the burj;!ttr, that broku
into tbt atore of Zfigiar & Bskhart, was "tnak
ai by an officer over ia Ljv Ifa waa tn-
jtaw lal tui tawiabla wr.tnrpil8 of p.ddliCf?
Wb.u B.bbed, and diapoting of bl aarea at
mtnooaly Uw rataa. H'a "!trt Iribna nen '
waa obtained here, In a rtan.-.er w t oarotiou- I
xl by cuatom amorg bualncsa rti"u, He con
fsed all, aad w uro g'al M -a ,ra. Z-in'cr
Eckhart will net be aa bsary lonetr ls w
apprehended atftrat,
TBAasi Judga Collier preianted un with
Otae wary fine melon oa Bataidiy lu at, for
whlob we retcm thanka to bdn and to '.hat ott
r good looking "chip." that aooompauled
iim. Tb.y wr r. the 6nst we Lava bad tl.ia
aaeon. Long may they Tihrata I
Bcuanrio Auahicaa. Tftia valuabla jonr
nal coaaea t hiul regu'.irly. Wo scar.--?
know what we khould do witLoat il. l on
talnlng m ltdoea all the loeof ocj&qJ In
prstmanta of lis dty ft in 1 -a1 'h 'i'. 1 wc!
eoma rl'lt.r. J-'t. 1 1 ly V ....i v . ,
Nuw YM't at i5 CO a jcr. r-iyactiu f r
ni
,aj;i
Eoiroa Kavr.aac The Li ter if tVi
lfrali bai, roiurut I, t.i li.lu city fr. in a ini;
to Indiana, where be bus been for the hut
ihf-.e 'r fi u wftks.
CCT w9 ran not p;re our icaJfre the pt..
c.-H irgfl r the " Ii:!tptn.!i!t CoTiTtu.ti.in, "
we w. rp I et f onr'tnl Willi a copy i:f thrm,
nor t;n ali.'t (if the ir caiididatr-s. They oi
kaepinjr O..a;, prMI dark. All right I w
will rnuli (bom jV
NEW ADVKUMl-N'rs'
latcs Sonsc,
D A K 0 T A CITY.
.. r. juArtr-i rrnpririor.
Tl-!i iwniBil.fi II. uwhsiri w Vtu cpntl oirr
ta..n m. yr. Hit I rr-i iUi'.r ni l .lira InrosHu,! Il
A FIRST CLASS HOTEL.
tn othMpt.-V-ii of tt rr.luclt.m of Vr.lo.
ar.1 u; .,Im In tlila VI , 1fil ( i.litrv h. .. ri-tln-.
ttl , T )i, ri, : .d ,.r,nfir ItU ,u.ifi.T
i.,utl an. I Tiacsirut ll"W.ln, will he CLeayr lluui any
lift Claa. II.ThI in tha Tr rltnry.
rrvr .tt..tiin will l nul to ilia pf.mfMI and
f O f f D I V In' a ( f tha OU'filtHll Of tiflfl ll'JUi.
HERN DUX HOUSK,
OMAHA. CITV, IT. T.
RICHAHDSON . JUDflON,
rnoriiitioM.
Genenil Bsau naJ Lier CfC:o.
Sept . sss.
T?frt?
O 1 T P
i '.'it
Vint rat Thaoikilita for 'Jo. on Ui Bst Potalbia
rm. f.nqulr at tb Lfcod i.B.x). a
WANTED.
TMT c?t' aad fora Oin. for w'
1' CAbll. ac-J tta hiK'.'"- market trie
liak 'tat'itT, Aujtut 1J, 'M Win. CAF.u.
STTjUnXSnRISTMILL;
fPOt'i. firuiirg community dosirin Rrind-
1 irp, wt would fty ti.at svery Ftldny in Kt
mri fur prludiiift corn, hu' pirtles ceniinjc
wh a liun-:rid oruu.rp lrU,U. enn tbe.aus. '
grcoua on any oay ave Sun iy. -t
IVb wi!! ho rea ly by tb firt t rf Agust f.r
mahirc Cuur. j
Lumtrr, fhir.Ui" :.d lath cu t e b 1 at the
w nail of e&U omnpKUv, ou cioct roiet nabi.
Lima J J 1UACY 1 liBOTHttEd
NOTICE.
Tbe PKara HoUr n;4 nn of lota In TVlu'ta
Oily, W. T , aw liar-ibv m tiflart that, th.-y oao nw oli
talii l'el lu fee lnitila tUirfor. ufa aprilca'-ion to
tha no ir.-lgu.l; the r.f M1 cl y l.arliiK bwn r
inM at thb C. S. Lar.il Otflco, an tlilo olitalued
from .oTttruin.nt.
The ipi!" of antortog a!J Town, im muklng
iloj9 W tL loif tliwan, will ba i-'oliw ptr t.'t.
Thv. I. alilr, lTQ-.W.
NOTICE.
Tlij. fc.iavAhr.Mflrl ar.a fiffljli CI JL-Cia, ic i. aa jta,
rit N T , berjt,v no..,a tbat ts.r now ,.h.
tain I.KflVa. In laa almcla. lharaiiT. to all IjU Inolud
J in li.VI.IU IKI1I. ...111. ".n ....
Irg t0 la on lh, j, th 0f .Till, liy Thtue tf my uffl
Maitimt Uaknta ti.y, ana is tiu i uiaii.tu
tba lljfriiinaot f. r t.-.a
li-.apr..e -f tha Dn.ie to L'jte w!H t on do.ler,
tac'i
t,0;, r,0t ra'li-il fir at. tha axplratlon of il
uiojiba. fr.-u tba tixo of atiiry, will tx I jld at pub-
fl. BATES, Mayor-
Ial ota C!tT, 8ept 1J, iilt. w
, . j, y y
Vn rtf j f f TT 5 ut
OMAHA Xfrrtnk.
B K. I'K'JRAM I V. C. DcTOKKSX,
Pri'ii'd nt. Oarhiwr.
CT1AKXRHED AND E8TABLI8UKD IN 1MI.
Tha lagttanato rnkinir liUiinooa ttniact l In all
IU biaooiia, oa tn,. m.int tavi'rania tanus,
tiotlai atl.ni. tlr.a airua to oolitlwija, aid iKrough
miraapouoabis, wlilouitect ail jwiau la N.'i'ra.V..
SPKOIii;, l-AXO WAUKANTrj, AM
' k I IT f: n M Vlt i V f w
r.wijrht as! cjII at bvf- marxat rjWt
Auaaat P ,U I.
1S3D IH3t)
NEW STORE!
NEW GOODS ! AND NEW PK1CES !
l. d . Farmer
Would infoira tha oitliutia of North-Weatern
Iowa. Upper Nbrak,, and Dakota Territory,
tbat Le la now cprr.isg iu th Store HmiBe of
Froat, Todd k Co,
alOCI CITY, I1IWA,
20,000 WORTH
O F
Ftajnt and Fancy Dry Goob,
Booti and Shou, .
Ilati and Capi.
Bta-ki itadi Ciolkmf,
Hiravare,
Qwmttrart,
Yank?. Notiomi,
NaiU,
Oi".!t.
(fmctrist and
A!! of wbtob ba cffoTi at
VXUatiA. JLOW PHIClsS
ForCaeh or Conntry Frodune. Call and fx-
amine my atook befor. iarohaali g eleewhwra.
NT3 triable to ahow gooda.
My Motto la "Qulok Pa!.-;a and 3mail Prirflla."
Feiiltct'y no Credit.
aoz. a, t a 1..
L. D. PAUMKR
t rrj arc 1 ti i-i.ll L.-y Q-oda and
T r.
J (ir--
jei.tH, at
Wholeaale or Retail,
Aalon .i any IToose in Bb ni City, Ira,
For Cm or rrodnci.
L. D. PARMER
Iay.Ua ail who wuh to gH
B'jTQ.vm for Cnh
Tj ooma and t.io hia ew Oj-iIs.
I.. (i. PAiir.iMU
K.-t for Sai. a (.fvuoral Aaaurtn.ant cf
(,ri.;.rit and Vjuiiciu,
lis'.) tnd i'A-iaJ
II i'.t and P'!j4,
.! Tea; Hide I'ljtK : ,
cui:.r Tit rvj.
T1IK MINKS A HUMBUG!
.-0
Waalth for all In Dakota Oonwtr 1 1
GOOD N E W S
ro 7r:K en irr.ss or yr.KR aska iniiKirosr
W hat ha bf en tVtnlrl I na Herat!
NEW ITORE AND NEW GOODS.
ZKIGLER & 1XKHART,
RAVE j-iit npanod . Cos ni oomplete ui
!ortmtit ef
DRY GOODS,
GROCHtir.S, PROVISION'S
C L 0 T II I N (i .
BOOTS AND SHOES,
AeJ everytbif.'g tht U ujiuailv krjt iu variuly
more in D:ifcvta ulty
We &re .r.pftr,d to tffar injaoS(neiiU to th.
'
oU,jeuI tf
PaVoU City,
Omadi,
St Jobru),
Pone. City,
CuTington,
I and tUI NcbrwVa., noith of thaOir.tJi. reaerto.
I W. hi "itch Ouoda as you wart and trior,
;
I
comimg on etjry boat, and will aell atpii-
oci as low if not lower than the time Oooda
ou.li b boegbt for in Sioua City.
We have bow on band oi.ly a art of ncr
atfok, and will h-. the balance by tba next
Boat. It will when fill oontaln a full anpply
Tea,
Cofleo,
Mulabaa,
Flour,
Eacon,
Buttr,
Egg",
Caiidloa,
Soap,
Staruh.
B'lleratua,
Eice,
Indigo,
Mai-ier.
Powder,
Shot
Lead,
Cap.,
ALSO
5
L 0 T II I N G
I II A R D Wr A It E ,
i
1 QUEEN8WARE,
Togetl .- with acryth.pg that the B.Ma cf
I
; tbi r. iif.it of Nebraska damaiii. Try t.,
fr.er.1n, and yoo. will at ouc. becoma coaln-
i
ocd that wa can eit you Oooia aa cheap and
' nbt'.f er thau any othtr attabl!aLu.ent N'ortu of
J A UFA jr.
colvxx.
REAL K S T A T K
AND- -
COLLECTION' OFi'ICE
jas. w. vnrn i:.
: .i a f.- : y
EXCHANGE & LAND AV A UK A NTS
HAKOr.V CITY, N. T.
.XCH AiNGR and I Warrant bongbt u !
anil.
Land Warrants looataj on tliut !u tb Oir.t
ha nd Wk it I.m 1 LitrioU, .Nobra.ka.
Lauds cirefuilT leluole l an 1 warrantu loca
ted lu tha Sinnx City aji l Ccunoil Molfs I'n.
tri:i, liwa.
ltuya ou l alU farma, Tjwn an.l Clly proper-
Invent a Lid loan runcey fnr tiitUrn oapitft'
is'. rar'.L'jUr et;on'.l.n itan to th collcot'iua of
I Jcblx icod paying ef tax. j in Nebra.ik and
weKra Iowa, an I u'.l bua'ni-3 partaii.iug to a
gcnarul Bouncy ofSue, trauiacted.
PUBLIC' LAND SALES.
HII will pay partioular attention to the pur.
chaie and entry of land iu tha Dik.jU
Didtrict, at the (a! tt the Land Office In tM
plaoa, ou lbs 16th of July ceit, Las lr,
haJ a large body of tie fioeat laodi iu tie
I District elaotai with a iw to UU salo.
r7 j p Jg-J? p "J' ()
j . , ..,,,.
TT A R ooDftantly on band Land Warran'a
I J 1 of .11 druomluationa, for loau ou Um.
ntriei end for oiwfa .ales.
Ail War, m a guarantied.
AlUution given ta lao prtpaiation of pa
ptra for Fre-enptora, and all buniners oos
neoted 1th tb. Laid OfTiae.
N UTARY PURL I C.
Ha la aiii) a Notary Fubilo fur LhikoU cocn
ty, N. T.
Will b'.u pay attention, to oonv.yacoing and
the draftiDgof papers gauerally.
I Haa Biariic Deoda, Bauda, Mcirtgagaa, Ao.,
aiwaya on hand.
OSje on corner of 14'J aUi.t and Broad,
way.
J. . VHITCE.
UUXTIXQTOX y FTFLH'3
ROUT AND SHOE STORK.
mni ...Wriliria would rflfmactfully rail th attention
i ot U..oJtii"ii ' oOraa aud ta publlo (tuuerally
Ui lutlr auw ui"k of
LOOTS AND SHOES,
oit rlT.d. par laat U.at, f'.r the rail amtWn.t.r
I tad., ooii.prlui(! the lat.at.tyl-. ami ..try ar!i ly
of fir UJiee, Obdui, ilUiifa, Co;, loutln an j
v. haa. aiao r..-.lT.d and will eonataiitly kaup ou
Uand a fiui fii''1 ol
LEATHER,
end Blioaruaker Undliip, togwttier with a full aaaort-
bviltof tftanl.
DRY OOOD3 AND GROCERIES,
which we will aiiiiwTwu wa'.pi:seftr:i!. .!. ;
HATS, CAl'8, CLOTnLNO, Sc. iio.
Tujuikful fnr put faTore we iti:i enllcit a eliir. .; tl.
paWat.utlh. ritltenaof N.Oraiika anp tua punl.o
r'SV'iea call and eeeour Stook Uli aurcliaalr.g
ttrr UU'.o and country produna boualit t.y
r ' iltj.vl'fNOTi.fc 4 PirE!l.
CcanoilBlufTa, July 'it n2tr
JOHN T A F F E ,
ATTOKytr t cavicxi.Li.ou a t la rr;
OUADI, SKItltASlt A.
icd t 1 li.i.'i t):!i '- ou (ii'iv. oir-ft,
.. nr nt of t ii e "Auie. icau it juh.-," Oiua-
di, N- T. i
Dft. M. cTeNKIUHT,
yrftcal 11 . ilt'Ait'il lhHr,l, i-i
WaUturd and Limcnk, L Jan l,
toofT.r hti proflon' eervl'-ee to tlm
15 anta ol idiknta cuuuty. orflce and ranWrni.-. ' t
Ji.h . . ,. , .
r,.H. I'artkalar attonllon paid lu dut'iawi- ; '
f.un'ja. aleu of the Eyaa and Kara, ninel. '
ri.l ajcordlng lo the mml apin,Td prloclpln a'l
ouiuoiur.lantitmtJlolJy onunu.iutlal. '!
C. F. EC K H A RT &. CO.,
ARCHITECTS AND BUILDKI
DAKOTA CITY, tcrBP.AXXA.
Jf f. pr.;...re p'.rir. aod .pertHct. -b '.'A prla'Mai .
1. .ii.il., ). 1. 1. 1:11. a i.J o.i.l.al f ,r i.r lilli.-l.i.la'il
I. ok tha fame auy luf ,rnatioD wnoual, ln.uir.i
I ., ik.ua, arant of Pakota oily coui aoy.
a,y -X 'M M
JO X A S S K K L V,
TTORXEV an-iCounneilorat Law, Oiuaba
.Scbraeka.
A
jicaiu i.ove, !
in '.ttr C.MAIJA, fctLPHAUKA. Otfle 11
HKADUUArlTKKS FOR BB0IXM
j. k, nsuuiK, s- r.n.,
jir-irr'TrniTi r-M.ii i. tb h
. nt Kinu ( , -y ar. 1 na:j!i.irti.n towna, that
i!i v liataj nat r.iio!..i ytir xtun d. .t and l.av
rpnuv.i ni.a of lli
0 11 0 C V, U I ) s
T.rtr lirmirM fin tha MlneonH. 0'r t i
ar a'l f.i-l., sn l r b. (.(. I li oiie nf ihn
fn m lit t!i ' w i t oaah pi i.'re. cn t'.oni.
fur. I
,S A' J. I. V 1. K i I t) V I
Vi 1ita tin 'tit.li.-.n nf a.i t.i fji- aJji'- I
IllPlil of
OofT, rt)r, ir.ola,t. rl.ia, flvir, jlquiB,
Tola;jo, I'mjja, hiijn, !i !, U,
I'ruiit of all a. I ii J . o:ijj, oa.i.
4W, oiriU , lie
In wnrd Mnrytliing uaiiail kapl ii .
ol.iDn a,ncry an 1 prumluu bouse. Ti)o." d
Kiting ti puroi.aea
' ( R C A S li ,
aro teap.ct'u'ily luirita 1 1 j ie us a oli hi?jt
icaWlug triu;r j it.'l.i-f .
; i ' .s a i f c n s
Tim 1 li;!ioi! m!.;o Kid fur all binli rf l'u-i
eu.l SV;ia f vi,Mn!.i pay tmati fir Iff
ra'il,' r 1 o .ii.i irv ) rodiicn.
HtjO t 'it V , 1 ;) a .
t l;l,t. t o,,
p A y k i: n s a .v j : .v .x tf,
OMAHA CITY, U b. B A S K A .
C. Mt'N U.t. J. .1. y. in 1H.I., JJ.
t, W. A1 !. .THAM., .i r HUT IT Lift.
M-irrix -.., will Ai'ir.Nt) t tiik .
ll.in nf i.i.liH nnrl (.nvtui-rt "ttus-" -. th.. ( i,n,
t'UOw. I.ma, N'tlirawka nil. I K ,n-M: I 'i'ln nu'..nHi l .r
rv.ll r i.M tiiu". I.m: I Viflitmni I'.nlit anil a. Ill
Munt'V liiTitii. nn H l K.itntn SmmuI'v.
Ur:lah!r iitft-t Iva "".!! I" fni r.l. I..l In any tiiTnU
1ti tl r'.niMi n. In ri.jii.t t.: ft tiiioru Lau.l;,, ix.nwini-.;at-l
l:rr. l. Vli:y! ."Ur. I.
Any l.tnir,ftvi)litru'ii,. t'i cur rare, aiU ba altar. im!
ti a UU jiroir.j.l iii'M an-l a'irur. - v.
l-.r.!-E!iKM.'Kl
Chu. A. Mn.-y, Vrodl-nt I'nrk Ibuik. Xi V uk.
l)w. ifla l'jrn.il, 1 r'.it.iH I'IkIhi.- I Hank Nfw
c.iutfi,
F w. ramnji'. i', fNilJml 'Jinml k Hank, Nw
ui;
H. A. fbtli'S, I'ra.irieiit Minil ailii liai.k V jki.fiii.
E J. ' aklT. (.'anliipr Mr. I'MiU 1." Latino l'aiih, -i'a
oik ,,'
A. P. Halaav, Tloo frwlint, Hat. i.f Nnw V.,r.
J. M. W sM.'i, , f'maiil.Mit linuU or J put.
II. ji...,...l I'r.m. I....I N. Y. A l ilf lullr iad.
lii.n. i wim 1'. mltli, llr'n-li'!!. yw York.
At.n A. I ii , 1; ill ! ii. Km i jj M'iluie.
,i. n '.v,.,ii,.ii.. i. I .ui.
Mark W. ijiar I. l.itrH ir i f NaLruika.
A K. iliilniiira. Up.nlfur i.f I ui.l i itlioi, tfnaha
(I. A. I'm-it, Hrjuloc nf I, an. I uffl., Omalia
Jiki, ljwi. liror of UniHliL..
J. R. V. Tton, k-1 ill i Nplrina Nairg.
J. D. M. CROCKWEUi, M. D.,
Member cf tht giM Stnlc Af ficii orni Clirur
S ici'f.'y,
A I 7 OU Li) a y 1 1 h'H ft ioinN an 1 Ihi pubiio
V in Kiiara'. tlmt Im will H'.'ciil i -all 1 in .
the line ' I I..B f i..!i..i. ,i.; ii'i 1 ti nt he 1 -i . 1 fT -e
to all ad iota 1 with
Rheumatism,
Lltar C'uipU'rt,
t tn.aio WoakiioiW,
Latent Conaumptlor,
And oLl.-lr jpcret diajcs,
An .uielinration of th c.implnitit, c.r iiocharge
but tii rculiinr fof, ftnd im couHitatlunal in
jmy, as hs praPtlrnn nn tin!
riilLO ? 1 ; ihlJH!ATiO'M. FLAX.
W. L. C A UN A 11 AN,
LArTD An CCVICRAL Atal-MT,
AND
NOTARY PUBLIC,
1'iak.il: Tit-, .-V. T-
Err8 at.-l aoiia Lai.d Wi.n rti.t-, lm-it.-a Wr
ItiD'H il llllni. ir-:ll l'n l I-1 1 1 1 1 1 1 n I .1
1'b'M. St'i-i.lH i-. i i-f.ti-Til iiu.'i, I'll'l Ii'i'l ) r I'lJ-t-y
ht'un I t i uil Kp(ii.-H ciiirui-if i to hi.i..
IKTi nvt. . u. ii.im
I CI. Ill", A, f I.AHK,
t Ti'!i,.--'I.V:J Afi ri.i-;.-ri.r..ii:,s at i.tw .'. - f
I
t Uaiicrnl J.an-1 Afunla. l-.iit Call.oiMi. NH.m -Itil Tit-
i - - Will i i n In tli. i ai i i ral .'....ir'a I i-at' I n
waaml NnLi-iifka l.aml a an ta-ra-'l L.r hhIH. ra ami .la-
ti nt il.-alira f.,r ,.N.li.ir 1.11 fliiii. iaaa l.nl-1. llll'ii" t-
..n.i .i ,.,,1,. i.,n 1,1 f.r,.i a : 1. n .nn,.i ni
f,(lt..a nn.l i.iiii of-,iin..o.. . ri-mlii-.l li n .niiif
too t'nit.il tiilu..-- M ni.v im-. iv.-.l ..n .1 .,. , in I I-
torna' .Ji'iw-... Lnana i-llm-u-.l mi 'i'"l 'i-ur!rv. l.an.J
war run'a li-.n, 1,1, am i '.ml I - au 1. I ii..i.-. Irrll'iii, i.l
p ovei miii'ii: piata ki.t nali-.l toilalo.
h.kkli;i;ni'BS :
II. ,11 J.MI'I- fl Illlcl.t,
II ill. J. Im Hkl.inun. V V'aalilllt .n, IV O.
llyaanulh l.aa.'Ua, K'. )
Jli.aara IV. kar 1 K.ir'v, V"2 r.r laiv. V.
'- II. Iiiii..'lea A l'.. . I'lilla l. lf.liU.
Hon. Mmniil rti Ira laii-l, V i.at L'l.i'aliir, Pa.
In. I. Z. ('"Ifniari. I'lna-nin, Pa.
(.8ian.)v A Tft.f'.uii'i: liinn'a, I- ai.
"aa.-liall V I iir.J , l'ii.ii;fr. CI li-..i.
il..n. .l-.ine. IliiiOi: , , l.i-.r!i Iml.
i . II. i.riw n, i n il in i- II-., I ...J.
IJ. t. ...? ;:.rJ, .':r.l.r..
Ii.il-ii w V, In i .-, Ni.T-i a-aal 'ii T. i.l
JuHrTII H'II.iiA!f. VI! TT'" II ( PAW! Fi,,
HOLLMAN i CHAWroftf),
yl((irfir!,-i nt I.a fi and lin,n-U l.-tnd Aji.ilr,
U h) 1 A ( II "r", N. T.
HTI I.l. iva alrl. t alti-i.t'n u t" aii ! n-i ' '
) f t 11 j HI" I i.l 1 1 a l ..il' T a if iiia Tim . II . . .. '. i
yniol ' it 1larii-..ii, . 'JVi:;. , nn!l Mi-n-ifta i-.wa:
.1 a! . .11 ' . l' 1 1 ' i V . r 1 . 1 1 ; 1 ' i . I I ii ii la i.l I im n llv .'i.l
'..ui.mI l.ililf l.uint l.l-'rl,--., Ina: l.ny ami aa.l Land
Waiian1. l y Ikji ... it a .- ln..Ml,i. ii'i- a'. .t..m
ra'.-.a I li.lnr.ifl,. It. n-i' I -i.l . li'!. a. nut .Ui.' 1 1-1 b .1
o'.b-r Ouain-ai ;i.r:amliu a ' nil H'-
V : r. I .
H i.i. A. Il.ill, Iiadti ((-... J..wa
W U W i. ,. i . I. -ii .n'u. 'a'.aiiia,
" .1 K. K li, ni-i , V.'Tii-Ua l'l'v,
11 - -. .o.. , A. a!
" J (', , 'ail. : ! Im, ' :i. I "
' 'I. A. Waikit.ti.ia M.,u.ee. I..ak,
n... i. 1 1.. aim, - ;
I. i,it i. a M -r.' n. . "
Oi ) rir,;i..n 'Vy, " ol
"notice TiriMTiiiFumr
I'. A ('.-'in i:. 1
.,',iiM I'ny M iv OS, 1'M. j
1 1; f i. tnv !. '! I'm to in-ln;.i l.iivi
I.i . u t' -'i v- I i.l l!r.a i hi.:n, im 1 tlii- i.:!'t.-.-
T
li li'.W HI '"I lor pra-clllp'l' M on till Cllln'.
T v :.-i ; .' I ".1 ii7 L .ro 10 ci-'t.
! "7, -'r -Ii, " ' "
i !'T, "., ::, A "
-7, -.!-. ,), 7 " I
7, '.''), I'.'). HI, " 0 '
nr. .,7 j ..a "I aj S ( I
'.'1, ii'., U7, J1, liJ, l, 4 "
27, 2H, JJ'J.B;), 34, tl. "
27, K, '."1. SU, 31, SJ, 83, 2 "
27, 2t, 2 , 811, 81, 2, 1 "
27, 'jH, 2i, 30, llatig. 1 West.
z', "H, ii-j, a') ' 2 ;
27, 2-, 2'i, " ; " i
J'i, i7. 2"1, " ' " I
l-M, ' ? '. " 'r' '
J v. li IMTlll' K, l-.a:aiM. .
li ' n CUM i , a or. 1
NEIT STAOE LINE.
Htivo tks a t kth rr rnpv vrf.
H A IT lliinit, to f.mT Vha V K matlmim Mia
Plait Klot, nor til rial la, t Oahnt, I am
l i i,.-, arf5 In i y aii.nJtnr OB tli'.K wn la,
r. r.- i iw-'l i I' rinyli 1 1 1 r.l nl w !M flail tlila
Hna a r...(- a' (I i l mvi una. ).t.ii,!,r. a 1 to, in
r..nn.'tci i l h (l Mit. I'r It, kn- Una -lim.ii
f v . IL a Pat rlar, t!. ir -'ka l'r. nural.jr
an 1 illrl A ,,,. I. a'lxn la ' I, n imiat fton, Mlna.
t.i a nii ihi i.ii tliii'lr' in.nmn f NWT.
1 hu la ii.. .r .I.i;.' n.l l."l t.'nK fr.iini'nt
' , .1, Mill, M.IIIT" to IMKilTA ami 8IOOX.
r.
Tnap,a,-tj ,.inly( in Oita rnnta aiw aa fiilowa, ta
U i
naht cr.v ma '.uil'Ttia t.i Pltl rlrar, ami Wrt
n.i.i., n.i,.n. f i Onllnmn, l) -lo, Onn,ln
i (If. f kMi.a, Iwramr, KMHi4, Omadl tr.Cakot,
T!VS TAni.8
lrim Omal.a r.'a fl!lnit,i Plulu rlar ftlianna lT
i ma in., ai r.r lll,l,w, 1 hnra.taj amt
r: M'i in r.ut . r .1 111 nmtt amna .lava.
Ci in 'iini'n i ifi.Vral ra I-iihiiihi an.1 Ynri (lallmmi
t . IV- .1.1. n. ...I i, ai.il it.lay
m.-ruiiia", ritiiiiilm
W oil naa la v a,. 1 h at '. I. la I a.
.r..ni i -in-ha M Ai-at a a, i Ini ,a.a, f.i Calliaiin,
I'a-liiUi. ( li in I ti lr..v. Uiati.ah, llfliial'tr. Ila.-a hifil"
iin.a-ii w I'dkt'ia. H'miilay Dii.riiliit a. rtun in. imna
BlaUl, nl U i JullN.HiiN
GRr.F.'iK. VVEAUE AND 1. EN TON,
Uanlttta, Haalari tn Kichai-ga ami
f. a n.l Aaimli.
OOUNOIL P LUFFS in A.
A1TK A.n tt!M.w I 'll.l Kririi AND lil'MlTTru
lj fcf.f pari i.r L).o lnl'.ait Statna
Mm. in ravn wj . n .l..i ..u, ami liiiarai.l allnwM.
I.aal.in 01 oii'ij. t'.i Ltafla fiirhla'.'l lo .Jim Uiaalt
ni t 't M.ir a.
I.fti, I ' (;! a fviii.la i all for ( uronrr it i'l'll rf Ks
i'i M.av
I. .a.'ii'l rtn'l 'in K. aa.'HTltv.
1 1 a . lr I tli!..a oiamliml, a n I Hil lUlata hnnjlit
i I ii i'........l .
Ijh. la i.-iliii-.l ft. r a.aiara an.l Ulna iran tn iaf.
lllflit
Hhira i ' j r-flui Pr.-ir, - Ii. ua.i, In wi.pt Juwar I'Ttu Land
C"!'. a.
F. i ,ta flip. i. , I
V .1, !,,! 1,,-iy a ('., , ila.iV oia, llii'.n.iu-. Iowa.
U. k A Hat.: -HI. llanV.'i-it, J-'vv -, . rt.
' 'tilt- vii ii a K.'n i. I tinli. ia. I . t.tly, lnaa
P'- '- I ii.K, N.w V.rl; 1'ltl
liai.-i.n.i. itu "in A It. i ii .i, li.,k.- a.N.w Y.ik City.
NW.i.111. M iilmia A -., Maaliliii:.aiii. P IV
II-.ii. i r aj.. M....I,, l ..in. i.f l-ntinlw, Wiml.lnv.l.ir
II ni A. IV Ik .lhn, 8 l:. s , Tim una-l'-ii, Inwa.
i). W. .I.i.ina, ' DitliU'i'ia, l.wa.
, " illiajiia, Tlilif Juntli-a, Mnwatina, Iowa.
: CfKi! 'i!-Ji. !"-. nl
DAKOTA CITY.
I I wl.. im td'j iiuiy ontio't-M lak nutlff,
tl.at t!i at .-ink ihut vna Icmed (lulling fr
lvn (!',n l.ita In linkn'A CUv, N. T.,tot-aah
nliHi", hiii ilrnwi nine ?), and, en pre.aiWa
!'iili. rni.l all..-1, tn Um rir.iiatit or AtfOnt,
i t iiak.ita i .iy, tlm '.'i ii'l Lu- tlio an d iihi InU
riiu 'hi i i.i iiir.td at ituy time, and ih. stock
tlmt viai iaainvl to inn, Hie (" (lrriipiod. if
I .i-i-i iited wbhiii thriid f i!J moiiU i from data),
1 will in '.lio ii it i' i" I fui tliu l it laoklng t) llirvke
up tiio ta-1 1 !t)J: mi I rcliiin tlin oritift
cam alter ilm I I Iota Lata bntn deeded
and rtidnrHuil tliert" n, as vridviic. that
mid i'.iti . ;i c , - s h i,en satlfftcj, a by my
biiior I din bidden tn mid f-ver iierwin
lliat lio'.da C"i ' lH'-ute. tlmt ImTn tn.eii f (fun
or bntkaii l y m i. 'lie th caid ctoi-k ba iatia
til'd ill I'll':! ; IMil it i:.il, jliflUlU'd blifora IliA
ekpii nn ..ni i Mud tin .- I w.ll ii t hnld rt .(.'.f
1 e-I". .loli.i I r i i -i.i. ..-i,a i-r uiay
have. Iip.hi mi --.i'.".i il l.y ll.o i . iniiloin iT lots
to otlii.-ra Ly tlij I oiopmiv, iliioti donali'iiia
Wdl'O b'. nil ii iu llM.neltbili", by Tl't') cf ti
cci)ip6tiy.
J. D. M. criiif Kvvr.LI.,
Dakota ('!', S. T.
April 1st, IMP.
.V. H. l're-una vrlahlr ;' tliolr .' '. of tha
t"'nnp"y, if thfv will li-raard Mieti- cortiti
euim to inn, I wiii olUiu thi'Ui gratis.
Li :'H Kui.
Auuttiu K untta. tt:r mr kmmiu. fPUlvrm Koun t
KOUNTitTI HKOIIIFiftjC,
BANKER? AND lliiAL E3TVTE AGENTS,
Auil Meniere in TTichanp ft Coin
Lx -.li.iye inld on (,'. FTtnnf.il (iiei in Ftv y.
-Ilu7, .l! J liiata IaihI V arnuttTiS.
(IMAIIA Cin, . T. - - - UA IuTA CITT, M. T.
uPD'TAI. a'." r.tn rUt tn tb e..tl.-l
a and to the i'u nn nt i t la?.. In Nuhr n.Va and lii'm
.i:i..T i' hii I t r I ft i'-m u ' i ; !la,; .If. lilt-rn .1 i. 1
nl. U:.i il' ..'I.i-.
I '. iu' an I I' ll 11 .i'i. , an I V I ..ni-i. I nu.l ..'1.
J . .. : i a.-' ar i . n I I r k. i ..a. a' " a
I . , , 1 1 i i i . n t i.i, I-, i !.( -I an! ' .-o I n !t Ii Wan afia
i,, ....ii i.. i . : i t fa- ,. ,ii, i.r I . i a -'.an. i ll.y r.r"!.', !'i
tl . .CI Mi . I VI. '.I a, ..i HIM. iv A Ol ' V lil"tV-.
Villi, lli.'.ii.ra. In i.' n, ,..-t Um IXH.'.M.'l
III I 11 ai.. .-li .1 .-i ( 1 I V I' 1' : . ' f Ii !-.aa.
J ani In "n.ni.a. .S . i.ra lia . i v a. -I 10 .wriTillr- d'a
I ' i t iv j i . I.. i i.i ni'.r i. ii vi.l an 1 n I .i;r .l .'in Mr drat
) - l ,..,.,, In r., m il ('..tola and hi in City tiifii'.-'J
a r i, im-. In ma. k;' .
IO. I in!- r, :i 1 1 Kli-an at all tLu prio -lnal Jaiiira In
t'i.- M.f.t.ia. uiftltl-
IMPORTANT
INJ-OJtALVnSN.
U II a V li 1 T lu
HA V I N'J miK-vi! h'a oflku fro hi 21 Vino Lrt in T'J
( HlH flria-t, -Ml,l .Ml.intjUli, OULtlUilM I'l lK
ifilldUiKj Oil kll Jr,l-,f! a t,( a
I'KIVA'IK (ill DLI.I'JATI-; NATURE.
Ilj h 1 if inrra cf utiflf hji-I f.rft-'t utDfrlan.- f
iiiilniiltt-.l i jifttii, lr. . I.m ihe itrfifif:-ritt"r. ..:
.rt:Kt.nt.it tlm mif .rttii'st.j vltii rfiin-.tt-n lint iit
nefjr Iniit'ii i.ic'irf tl. iii'.rii h.iu tiiina; i'hi cf
4k(iiuiij; a am) Hvrrnri.
It; Ji.T 1U lr"TttiK"Ii! H Ul h- i i 1
At n li'vj' t r :.tt. -i.- rr
I'lPtl - : t ' lie 1, 1 l K.ri'ri' T-cM
f Vr t Ctll Mil
t . i t. t
i.w...i.ir...
'.v irmu i.f iif filly t. IU iduUiB al-
,J t I illaa ,- 4, lir' la. ft It' t L-U.'liU.tt t
t r-d t.f n.I.i.Kfi t ( t.i)
h'. r uiiffr - (
,S ' .V I .V J h W E .1 K X n : $
Jtr W !-vi!t ii r'it i irt -x lit !": m -hv irt
h.vnl i t. ' ( uaii- i ty a t. utri '.ijiafy
mLi v hi- h r i!u tt.'t t(-'iv fti'ii ii. i' '1. u f'ti.ny th uu
: .ri 'tiiaiifTS Inn) v iJi i ai i, r trilltwi ' n ijri ' r Jut y. fMiua
f . i k't I si. 1 ii t.'-'i !. ;y i " r j i.-iju'.w' ; j tlini1
tiki y i,nidi'ii )':.;.:,',
i - i; ' 1 tj ,n .,1 l ;,v I.i -if1 I V i.-p- tn. Sff? ut,r!, V
i,.iii.t 'f i hi ! '. i 1- uu Li' lie, t;- inpf o
IK :or'ul Fr:r on the Stnvl
blO UU. I'' i'9 -
'if l-Hi.-, i'wLla;-.
-l")l t; L. fi
t L'.-JvJ " I
u !i !. v tz : L-df i)f M-'Eii-rv "otjfi'ilon
ii -f i'.t, K-.il r-rt1" -J '.. a i.f
:.i 1 I-' . u t , '1 ,iiii -Hi j , A", irj till-
un 'jr -u i : i j i' "ifiU'Ui u'f
"I.i t f-;i . '.i !. ! rX t-T IV" tt ftivi
A il .t-'.u f ,1 tiikii-i' r Nj- M'-v I" - nMIIiK,
tl kl,it I- '!. lf -"'"I i I uj 'ju i y,tuit.n t
ti.j o ml io-i'' -1 v.4., f'ai wUr!
v.. Ii.
i" .J .:..'!". " 'frv.-i if! '! w ji
- I .v-':,.'!'ih r.'v.'utri, bH'Wa-s?!
t , . ai ! i ' i. ! L", -ai I l ...r. il .. Tinl-viy
W Jwir. O!cTirs lintJK STOJli:.
M i 1.1 ' l:l i'ri', A S f.t.I fi.l.K' !'V,. i't'f'F. t'J'
L.". .1.1-il'u, ivMl'li tU l"-...ki. 111! '.CI, l'ujt-1 ir. A, ui
!h VTO'i. veil, iy,
-tu'.nii- rv Kvt.. y a.BT iti-jit. ai.J ".fi'i r.fiuiltT
A lur'.i ninny cb-i tn- fin.-nii. el' 1 tfltf inl 'i -l-l'e.i
.r.4, Ktav-. 1 !. htxt i" t'a'itKMir ri lUniiTy lrifl id
I i'apt r, 'i f ('ltih, Vli !iiuitl l lu-irau.t'iitai;
! r l.ti-rai,l'jflun trf, 1m Jf c-
l'ATKU IIASGI.NU J'.OHUKIVi
I Th nrvtUmtiful tjlr ? r .I - Hi t'.i w.icr
HT Wilt!. Cl(, ..
1 OiiinLn clly U"l
avi i.r i a m v itv
IV
I, ' . , a . f..
ti -.'I w.e4 ivl lu-J ,iiaijiy taw- rl f .
'i v''-'-J-1 v