Dakota City herald. (Dakota City, Neb.) 1857-1860, August 13, 1859, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4"
IbMa c'Mln ;)n'.:!!D.:
.;, p r,!,M r. i: 'i- r ,-. t r
titturrttt lMrin;, An.m-i 11, I ( j
'I lir l i;iiin Nr j rf Uliln,
Ti ' ' 1 1 ' i ' f ,'i'v rt, i p -i ' . '. ;!.r .'-'-
V t I' I.... . -! j. : -.' -. i ; c'- f' ' !
I ' V P- " t - i l i ' -r I I I 'I I "-
I ' i'. f - !' I. i : 'i v ii i , ; I; .!, .ir , It:. 1
t 'i . r tt r j t - , I , 1 i : -.. ; i ' n . 'i e t i
r"' I '.!'(':!. ! : :!! 1 I I'
I I t in t v.. ii. , i k -i i .. v I . I mi i .i n ii, r dp - j; :n
( 111" UN II " ' I ' ' . ; I c j. .-m i
' . .1. -I lii t l.'t HI i.l I I U' I nlll.ll'l-i.l 1, I . 1 .. ..Ill
; J ii : i i,t . ) t ' ' i !" i ' - 1 ' ,:i'y I" ' 1
( , . '..,. ., . : , -.1' ! : . r.: f ! '. C
. .,, t, I nt .1 ,1 h - . ., 'I ..! Ii;- !. Jl-h
, 4I-. i, ' ! - !
i, , "A t n'H ,f t rt I
-! i.w-1 it r i,p'i! . . -n f !.' -t
, 1 r .... r
' : . 'i! .'.",. 1 t !
I' ,, '
.'i. .ii i. ti"l t Hiil.M? fi'l'M W lit.
V. : i L I , -....i. i i '' t 1 ' '
i 1 .r, .. t.;.' h I i. IT 1 ' I , ' ' i 'i ' i 1
i , . vl ;. i, o ' f ;!, ',:' '' J I.-' '
i. ' i ' i' v. ', . i , ir. i . .' !-i, I- ' i
: , ' :. .! .. . ft. .1,1 v. .,,.1. ul- I !.. 1 ill
i !, II-, :rn c j I t b.-t i I u:
;., ' i'.i f r 'i -i :
M ,r;- J ,t,r I.- ' ; I v i tl. i wir.
f j .- , . '. ','.' . , I : .i I ,i -.t f - 'i
I I .!,. nt ! ' r ti: ,. t .v.i yi-;r-. ''ar TT U ''!'
I I ;r l.o I.-. t .ri.e I i: t ,i... - i 'I. -'' '' f
,! , .,, . v,. m . !! i i-tv i:h, n- I I. :
. r.l . I .,' . ,' . , Ml. t 'i I .'Y. f i 'l.'i ti ! Ii.' i.T.
;,iri ji'iii. vti ii Mr. H I i-ptfitli. I ' ii t lli 1 I a t
i r in.-. I, !ui, iris ti.y Im i J ti ' ! o ri ' r. I
' ',Vl' tin I ,r I I :! 1 5" . -1 1 , HT: I i ll'.ro I'l.lt J . '. 1 1
I, ,v I , I . ii ; , il i'..- ! :': .ly v;:'i t:iy I.: i H"
r-
: I:' ',
' 'I I. - ,
' .. -' .;.. ,
I ' 1 1 1. .. n..i'. A
1 ' ' ' I r. i ,, ,,
" 1 I- . IM, Ifu,
1 i o ,1 )!,'..!) Ir i wti I i--a
f i- i, . ! I . : I I. i'i;. r ii 1 i i , i
i - !, ri lit il,? i- w I
I i.
'. : i: - ii '. i ' i.: J. i
: i i r .
)
c: 1 ii".-" 'i',K I i i ti.e C i ; i ..I
I,.'' 0. t .! " l i: I' 1 I) i.r I. r ' y I-i
i). in... r. lie I .il on a in i. .ii.
Tip I "! '.'' I ' i 1 '
" - V-
- IT.
t : : i,
. I ' I . .',: . '. t T n lf . ' '- : n i 1
I 1, 1 ' r ' 1 1 . rl i I l.. ' I I i ttr - , 1 I'.,' , r lli-t It i
.( 1' M ( r 'fV :'. i .';.
C r I'i i'-1 I' nt. 1 Ii" !' v : f -i
tJU't i i ii f-1 ii '. I ... i i'.i
J i l
. t , . . ,
I
? 1
'. 1 ,- ' I r " -i . u , . , I I 1 - ,
p. .ifi-rt .111'' , t i" 'l I' '. . i i . j, , 1 i.i,
i n i. , 'i. i.-i 1,
I .. 1 1) I Ul" .-. .11 i i , V i-r II III v III.
.,..-. ;( , li :l ( I. ,'l t M ' Ii, .r I.' I
I
:i ... ii
I. H IP
it I
; v.
t
4
.' I.
fi
f
i
, 1
t! I
i 1
J i
.. ' " ' I" ' ''. " l" ' " " 1
. 1 1' ., ,1 l. I " ' .1,1 I " 1 - I' I I ' 1 I'll ' ' '" ' .
.... r. .- ' I
I g I lv 11 ' t rr i'tii'1. - 'I "' ' '" ' 'l
I! K K i-: .VI H
F H I, n '' i.l'.-l '--ii
i i ; .
I iie:ii r, 1'Ai.iil.l l
.1 , !
,' Tl. i - !V j
t 1 T , ! r.i I
.. I Mi-..,,11... Z V M
., . m . i - '. , i . i . , ' ; ' . v 'i M
!t. (M..ti.l- ni l.i I i,li i... uitt. : I
l . M I 'I. I. tv - '
! I 1 '
,r !
, , , I- i . V 1. ' - I., r.v. t'. . , 'i '
. ..', .!,. l.i I' M.
1 ; . r - I I. K I f r- ' '
. I. I I I .- I'. .M
'
Villi t).'. li ,i,il" r .I U.-i '. I, lni-tft.l
! I'.i'.ti t n I Pf -ti t r K.I.-I..IT
1 1 -Vi: la t ii nil '-p! Ii . if iv "Vl mi', ill li, I lint i'
ft, iii imy flu.ihl to ('..J friij'iT r,,ui'.' I
'. I I'lfi.f, I T l'i ,;)!i 'Hi'ir.-i I il. 1 in.
("iiii'ir. jut' 'u rr ..1 It, m il In i I
i in i , nfj l.ly li'iii .vi ilio, f i ti.itii ii; tlio j'nt'y
m itfii.F ti(-iiiit, ; , m-'l h :,ki rv
it, i I lu-tti.l it'u':, Hi time Ivi.o.i tl t i -.
'.' ! lcliHtlmt tli'i e . t I ut lnj);:, il ,r
in." in tli' Ct,i!u!'J' lli-: i in' i !. "li rut;,: I, .it
III' l."il!t 1 Ii tl l T w ""' tl i I l' , Mill ti..Vli "' i -
IH".L'- irv i.rn i In 1 t' 't: f J-'-.l. I I II. tl Cm f I
il: .J. 1' t OHU l, "IV 1 II I ' It'. ) I ' ' II M -I
t ..- .', 1.1, i I1.!' Il IT t? -1' t ll'.l. Il V. I itf
t :r 1 1 I i ii i nli. t ; lira If t',c I ' "t i ,i f V ,r
ly 'l.tii i iM.ily full- !t ll.i t :. , i i i t,f t. , i,
fi-' fv.-r !'-c T r it iii'" ', i-r i ! i :i" j-i-f
i ... Ten . t ..i- 1 I.".1' !:i!iii k ''. ii. - .' 1 1''. "ii
x'.iy the ) t f ritl.t)' tli w -liu-iM thru .t
tl-,:-l'-l'ln, lilt, i .,tl li in 1h ii f till' tltfnt t I il,'
htt.'.t pijviiti't "ti I t'irJ frifii U. 1 !.i- tv h ,!
ti.i pt'iiin of y.j'i.i1 trp HuM'rc-i.Mrj' T T "V iv
- i'"'?1- f,.i.(.fi i' , -nli I i if I.-i I'l;'"M:iMr'..
Hilt M li 'lltu'l tl WO lllVC tl'" ! I I ' in "
n t hi oh tvti h tii'i .mi f in-lit iti.fi r,,,.,,i, ri )
h . ! iin.ier tin' k'1' '1 i p1'' ni' ' f " ' ""'
I'IMIIltl ? 1,'IH ).((, llll tlll'lt it'll 1I0 i t. 'Mil
'PjlOPil 0 l" llt 8 V pi v ML ,1 ll.i . t f 1 I M V I'I
our r ut i I', t liry n ti wf n,i h 1 1 i y i !' tht-ir o n,
ilirj not k A C'il Ahli K. 'vl.tl l,tn Hi li P
I'I tiOVir'.l'M Ul'l (l-l.il'iv i .lit I l lit' I't ,"1' . n'll"
l'tr'v To lit-- ! l itiMiin n i t i -n iivf iiny
tll.ililtt ll ill tpt'.il 1 II 1 1)0 11,111 Bll I , t "I lilt"
I) f'r. It will ij.ii K-ii l lis 'if in t ut i i.,i-, ul
tt-y ijt Or Mt,l ol HUH, ll.il IV ill 1, Ivi'i ito I ' i
. i, I J ul. ,j ' -i, -I i-,, i rtic.! ii 1. 1 1 : lit ti . i -I !
mi. 'i i'li iii i r i . i i'f tin- ,,i 1 1 . r lil I t ti nt
l'mty ri.liii.it.il h IimM y ; , I n, i.l ir
$ .ul; til.'i', in rirtll i..l all' !i- ii I uj ln
tut jrit. rl.
' 'I l.t! coming' i Itctit'ti tli'n I'.ill u.ti"! ! t i in
tVl f tH!T r'ld' ;"i.-tvT t '? Jviltl::. ! -I f.'l- Jliilt"
l. Cutt.t ''u' -'trl?(t' Will ii A V. Ul Ul 1I, Wo
ili-Jji tJ to 0" l''l i: I I'i' J".T to I 1 i.t
l.lT II 111. 11 1; HlP Pi I IK-VI I'.'V .'"tllf ' :f 111' T- till il
it I'T, n I ts Int. -It ' i vcy !" im .. i .t i,t I1 iV a
(' utity to f 'mi 1 1 11 "b'titl !rr tn i !i"ii' ii t ,
in t '.t ri'iinri!t ft 'it. Vie. t r l-i , !.-,:: we
.11 t'v for tltcii "i.la-c fr-..r P.-'i-f ,:ic ('..:. i
ttviititum hi t 'i i r In our l niity , i i T, : i ii, i y ,
rp nt Clifti e ton. Ti r p'lpf-r v :!i n u ui.'y 1 i-r.jip-n
t tl. o r."'. !"!itll't l;.."i- f f i Trry 1 .-in -c;.-t,
tai tin ir nil iin.l i' i:'.i-iii...-i ..'!': '.
i riirj,
'll'un.tn'i fi.p p. I ti.'-, vtv r.i'il iniv.in l,i" t
n K nr, tJ t j mil iiuo tin. intvi t'st of 1 1 in K'li-
t'nu ul N.l-rn'1,1, l y I ' 1 1 1 (.-. jp int.) ! (.in
m,.;I, It 4 j i o,l loiivms imr tin,. ts ttuJ utir tliiin
il: i i liu 1 u,i v., lit ij;i lo llii) i '.iii-r-.;it. Vi o
'.il 10 lilt I.UI vtUll! t.f unl J.tlll'IU I l.itivi tl IP
I V., i.t.,1 miiii'i !' it uu to ti-iiJii'it i r. titt
Lit: utij rt--'iv n!i'.,i. ti'.'t. 1. iii; l'i-'.
Thr rimrlol 11 Hi m 11 ,1111 t . iiri n'l t,
'l'tt fialft t.T.u iliv-t'ti tl.rir lit'iviiti -'
M Urge tn tli tft N lit.ii t',",ftili 11 tl
t'.t l'pinoot , y, 11 rjitli it- r.ie kn-.n;' t in lit in
ruipPCt to the li.iii) tv Ik u lint f tm nu .i tv u
atBt-S. 'i'iia tnut- I 'it livt t rt l-icu fin- I,
l-ut t!; t o;.!'.uiit Htm li.iTe tl.o ml i-vt in
film Hill UUm Iff" Ii,.t-i7. i i-fl... ., t..ii,
uainiv; lli ti 'il tf 't t I I't'vt'iiiti. r mtl, i.ntt
titfl CtioTssi!1"", i t i'Jp, i tp.l, tu t u- vi I, t1
iti t'Uatlt-'nt 'U itlijut liiv Iit-t i f A: ul i-r it.i
first trf ?! !T, lv" - ". i !"- t till' f.,'l .-. ...!,
tar i.t r lL:tu tl.o uniu...;. u u tt 1 1 1- inuuii in 1 .i.'.ii.
2; is nut tl.'3it.,l,iii tj t, mis tin I'v.inii.ui .. i.p
IMt! Ut) Pti.ill, 111- it j i ' , i t'.VC. lit., t ...!
wear ''' rv-a;v!tvii.iv; p-u i.t rf, t ul Uiv t . ly
ll: llifjli'.;...
j Ui lit ,. i tut' Iii i.t . ! ; in; Ki- J
ill '-" f V . I
Tin- 'i.,f Mil;
ti.0 '.!u.i tl J t.l.jpiM" f tli in I. -it i. ill. 11, f 1
4 Ul RH I ''It'!' .1.1 t I' li.in Hit if t! li "' l.
'
t titer i" Cifl ;. Ail pf! kn , vf i.t l:i lit Tt ii. t s i
I rccrt tiijiii, m i li p rr In tltrt- i i i '! '
cj'.ttiti t. to u a f, ii. . ti i I.r . c I'io p i .1
t.:t. iitti; r it la li iitv ii.;i.n j vr-
j; it.il ili .11, t r t vl. Ul If "'-I I . : I' v 1 ,-
tuts, i i.i tr 1 1 1 i, v M . .-mi c 1", i' .:; .. i 'y, ir O ! i
tViiti H i", VP iirv l-l- t' .J t i sniy. A I..'-' lil.in
lr (f t!; Tt lit II -.tl! lit; iv i, n.r,,,il-j il
tin orj'-n.ij iiii u if it Vi'iti.'h if ti.ii i-r.Wr in
iu that fit tiutlvt" u.v :,-.-i..j t! a lutfe
uutulier
cl'tiiiiin:ti!trhi ! ol.t.ti f." ml...
nu ml ern-l ut we J ) li'it kn.-ti tl. it it
fr ro th'C!rfnmtt'tnct im'.uMI. ,t t'
t i.r... a aiiii" l',i t.'.'f.l I -wir.
AV!trt tl -HtP ti.li.l ,
-tViitre 'ijt-i tin? J!lck r.-pul liv'i r.-.T nvw !
P 5. ! utt.0 tl ::."rcui'ion ti. n'liir.fr I'o I Itrt- !
. Ihf.t C -p'. pU.'..; i i;itrfrr p-,.-
1.11 it tixt-iy iu Ttfi-rll .ii-", cr di Uy n P I
.- . :.. it;..l.:.,.n Ijtl tu.
A I llt.il' CtlEt V llii.. II I'I .ill' " -
Utt. the' tlit.l.tt'7 r-l!.r94 t:.- HtWMir...
Ulh'rir Jn-.t C.'U t-nii.'UiLii.iiU.lili'l. IVn'i-
yl.r,:ila l! U.-t t.iu.. Ufu l u i nunl, iu
. .... . ., 1. 1. i.ii u iu.i- vlu-' it l.at
I .JiiiW VI ' - I
.vti. YUfv JvH' lb j
1 .ii mi.JU.ft' i.y vi"
. iii . i k ! '
I ' ' . 1 ' i . 1 1 i i i i r i' i
I 1, 'Vltl ll -I. ," I 1 II V u I. ' I I'll 1 ' Ii- I I
f!T i! l', i- i':.. ' i ,i i'ii i... i j . .1 f. t'. ,; I
: ' I! t ! r- !i t i . . v. I i: i
. i i : !n ' r i , i' i. . .i t , I; i '. !,;.. I i v. ' v
"""r .'.! I".'. '.' I! . . I 1 ' .1 . (i I I
iC.ilm. I-. .". i , .". P. t.:i. ii t i. .
'
I'lc Ilit:'1. -t i1.! .'.iii ".' ' f 1 1 ' ri
r .', i . . i i .i .. ... , .
i.f tli- O ..!... ', "1, . r .!( it ft ii
n i i , in
!; i j ; , I r ii ; "Vi 1 1 i... i.t. A irl v Ir' ' r
w ii ," i Mtu'. . ii;,- ,,) t! , ,r il. in , i , I '. t ii t ' ,
M I il . 1 f t tl ' k' , I I I . Ill: I II .,(' 1 1,1 , f VI',',.
1 :,i y I, at, lii'.i ... i I hi I mi I font mi l ,' in
I i ' !, : iii . ,: i,i i Li, r I : I 1 : . I '1 dry t r i -tn .'i' ii fi
!h 't Li1 -ii o !,t: in .in', i. ... t :i e . : , im i,')' i I
t III' I' l. I t 1 1 : ii. Ul, I rr i-v , "i ii.s ii 1 1 ii I I ,, l
, -i I it; 1 1, I:i v I In, in, ii ti Ii i v f. , i ( i I !i j
n n t'i uiv i hi i nr. ' l.i" l ,i.'i u v i i j
Inn ; It I i .t. I .: v t- .i I: ii. ! r, nhiy iiiul .ii. i- I
i . u " t ) 1 1 .' . t i 1 1 1 1. i I , !, i' c u i , t y it. liiv I, ,. 1 1
t I '.I .. tlil'l I I I v , II i, 1 I
Mil I't' if
I,, -i.. i' j I,, ,iur ii," ,-i.p 1 1 u i , ' ,.' i-y t.i .-in i.i , , i .i
li. i-t t in, 1 lli:.'." t,,ii- lq- il it t i ,'v-ti, y il.
lli. I , , i i . e' t it i ,' l 1 ; ii i , u -. i -I : i 1 l : i . -1 - - , .
tl,. j i ,; lc. 'i !e I -ii i ,,i " in , i , 1, mi t
I'.i, mi I -. i- f j ii. 1 1, ; .,' tin ii ti a i i i i vi i
I.I I ', ; I ,'t f L' t V I f.l'l I!,,' ll' 11, lit,,-. ,!y
fi.-w HI i 1 hi' ;l' -mi'.ii i' li i- . i ' v i T tl. i il 1 1 t,(
1 1, j i' Im in . r pi ' j" lift t i liit i -.vt' liu.Lli
I, i i Iti it It I lip ii- in-:, i it'-y t'i v-t III-.' r-'-th
nil-i " l'ui.,11. 'I ii V .' nl't t'i .t ll.i- iiitlfi
Iwi! I -ul. iv I I y ilit p'i i 1 1' t " i,f i li . n v ! ,ii i,, n
nll, in ,j i.-Ht I i',i I . ,is l.y i.tir ti - i t.il I i I n r- in
il.tiij.tr. liny t'iii.".vi ll it ti '.'..ii i:-",
l illl'-V', .V , Willi it CHI lift l l! I"li " I il- I, IP I
j;itiu tin.' n puliln mi i't in. ...im. i mi. I iii tot
lilt In IV t IIIV'i'P, tl I c ill 111 In lull .i a I i. ..l.y' 111 ill1 I-
lu.y t;, e I t,n I ii, i ur L iiii'ti, in, I nt l.n j i.
i,' ! ,t tv i.ii-1 i,t ,it r i ii 1 1 ii'int.1' I'l-ut u. 1,-it n,i I hi.
liltliyj Nil 1 tin- iff ll-'t Hi'tM'l III t I III'
t i ' t, 'iii'. t . - . t ill -v ' i - - - i t I i- ii i -1 -,
f.in, ! r tl v t' .' t.it.l -,it ..I I ! f.v , i.t.-l t! i-y
'. 1 :' '.".'. 1 '.' i - i I . . f .!!!' J III !. .' ., I . It.. I
iii,I . .: '',: I v, - v ,:'i (-.. , i '; t--,- -n n
tint n, t i.t ..t.i nn I -ii ; ' li.f I ' - i, ! , i in ...i.
ill i, 'i,, r t - mi-' i iii -ii, p i i t , r 1 1 . - y i , - - v I .'.
t t) 1,1 I :'.! i in Hill tv.lv i,v i ti-i ,1-iin- t.ii,
li, ii-i ! i i, i i inn,, ti I t. vti. I i' t,i" Hi-ii ll;i-y
i, .t . t-t, ' ri tiii'J u i , o it. viu I.' , f vr .:.i i.i :y tv n it
i;.C I. I" t-lii.'-i ("liiv lt.i.1 !:. ' ,'Ililt i .I-t I ,f
I lll pi lll'l V ll-'U "I t.'nllot.il 1 ' I I ll I" I IV .
i '.'i to Sititt ion
.,-.!:.. :!-. ::'.: 11 ul Ani lliri it .liiitliii
Jlr. V-inrAui. uiii I'ikiiieIiI to cup i II'i-m tl,i
Vt-tji. it il.t.ii ft c-ii u r.i' tHiiiii.3 ,'i.tirti-ti i f,.rt
.' Ivl-Hlll, llll I tl I Ti I t.--.,,:iti,- tlli,,,f,; ,c
m I w.i 1 p' 1 ill 1 i nt) 1 '. 1 it ll.-tt 1.: Ju'ie. I."t
tl;.. -J Vvill-p'-.U I't' : i . : p Tl , , I , I V I' I li l ,
11.4 t 1,1 I t 11 f.'i, 1 iii,.. iii, 1 ;.i...
. Vtlil.t
IHvy li.tVi! I ul ,v i .t "' I' '1
t ' i- l) nil. I
of. lil ..I 1 ..; 11.
I I. 1.11 I
.:i .11. y m l
" 1 '''""'" ' ! '""
j I ).:r vv :.. ti iiii 1 t-t 1 1 1 ii-- .v
t f iht Lut. i -' ... 1
Till' I-' V i '!!! It '. : !l i v. ,' , ti, '..!' ti. ,,'-
' 1 .1 . . f . ' . 1 -' 1 I.ii" ; 1 ...it ........ I'm,.
V. 1 -. 1 1 l It. v.. ;. ,, III 1. , :i ! . I i 1 I , ' , 1 1 11 tt
A' 1-1 t ' I- ''-''I - ',' ':' I 1 ' t I 1 ..iii -..,(
Hi' t:-.,ll n f 1 ti 1 1 . :f :l : .' 1 I I -1 . : ri i I.. I I i,,
t 1 . :i t jl ' 1 ' t 1 ' ' 1 ,, : 1 tv .' Iiiiv li , I ,n H,, , .;,.
1' e'i-.t. r I -pi 1, it', y, I vv.-hiimi' y . - i.-'iuv
HI I i't III lll'l'il - t;:l!.V III A V." t. 1', tl n, nv
tlr'.'O Hi' I H't' lIlHt Vti' 1 I, '."1,1 1,1 f ,!-, t!;.J I,,' ;
ft 1 r 11 11 ii-1 1 1,0 1 ii,-t ,'l 11 t 1 t Ii,. 1 v, t. tn - n.
.i.:ut.iiit tli flit, rtit? lut" Mil. ii, tui j: i vr t
fall.
- -.
lip it.tPPM tlotptu'.
PiliOlii 111 ty wv'.i !'.' pni'.tli'f li-.'i li . i'i. Ir
vv in p. j ll t- t 'ill I 1 1. 1 1, l tni it . - . . i.i nli t lit n
ttii.i'l' 1 i.i. : 1 1 I;.- I. i, t in N i In u ',.- ;
I i: V. IV il. .1. .: Ol I '-'HI -, W'l '. 1 .'.I. i'i. ll -1 1
i ,., , l( i( , . , V 1 - .1 II , 1, 1,1 In ,
-;..! '..' -iv .-'y i.r !.;, p ,1, iivl M i ..,
1 1 y ii r I-, -.in 1 1 . .i tin y I .- -t t,.f ti,,, t
I.f li -it ,!t I 1 -1 I I 1 f I I , V i-.,:t-,- r -:..
, ji
I ;
i ' ''' : ' ' ; ; ' ''" ' 1 ' ' ;' :- 1...VO
0 t., I. -,v ii, , i it . I i , -t . ii 1 y I i,, j, ; i
ii iv l ! " ' : , I I i i: ' . , :' ' ' -1 , i, v I ;. v i.i ,i , - ,
I " ' " VI " v . , .... . . ..." ; , ; .-1 .
lli i ." !ivr I i I-t- I I l li I I , r, i i i ! i
,' I
t, I ll
t'u r.i'rv t- in tl.it tr ... -i t . ....t t ... i, .
v. h,hu i-.tit If ; .v.i ;:.t ,. J;.:,.,
I ll HI-. . Tip' ' ii I, . - ' i.- I . '-. . i ' r. . , i- . :i
I i ,- v. is y -vi- : r, ; t.fv , v : .a i.,i i ,,.
! ll i . nt t.i .' .r ..i v , I' a t ., i ,1 i . I ,-. vi ...
I , ,i j 1 1 ; . i . t -i' ll.i' i 'i . i t i : il,.. i.i',.
I',., t . i-i it Ip-'i y.. ! ,-t.,',. ruit.iri
: , . . l
( , ,
'
.' . - 1 1 .1 - ' ". . -r- s ;-.-t- -. ...lij,,,,.,
- v . - ;! , , ,. i.t .. II .i ...
.- VV . I V l i
I".
tt - c '. ' r.i'v 1 -ri
I. i. 1. .i i y -t I .. , . ; ... . : J 1U, . j; , , .
II. Ii 0 .;! II, V.. r. 1 - . ., ,' ;. ; .,, . .,. '
ilvv. 1 1 .-I !, I. a ti . -t. . .. M . .,h
Lr; . , v in iv,i, v p.,.,,,,., Vt- r,.i.,
nn 1 i-I'.P; ". '!' -V ii i .' t .-1 . v . , , v 1
r ' ii 1 I t xv j li i.. , i- ' ... i. 'T '
I u! i! in i -'C vn r vn: ... I ,.,.,, sj. .
il tt t f Imlv t i .!. t t f ti.i- I ... iij
1. Hi, I 1 l'"l.--ll t r 11 I' ; fl i. rr , ( ; ( , , :
tritt-ni (; iiittt ll v ti .tit- vf il.' .,.,,,-.,.... '
:t vt ,i m y ti. ,.! 1 y w .: !. i .- - j :; . f , , .i '
x. I,;,; l.ut'", I. t i s:-t ' v.- It t. ,.-, i.
, ..,.; 1 tr p: -ir h :-,.:,:., :.t tt tl.,,'
'I'.ii i .;.... .
t t ........... I'I rr, " ' I
i ' n-n.u . pir.i..n, it Bin..' p,i.,-y , r i Iiw ,
ll -ti,n,,.t, cti'lp.t v.tli It i'i fu'-r-t , ' I
1 u ' ' i.i-u. , f Mr li, , I l. Ib.tp.-t.t! . 1
,'.' ! 1 :'i it ' t. .i it, t 1 1 :-v f-. p I: iii tt t.i. Ii
'' HM',J ! it, i n-friit t li ' t.iii-l " t . 1
1 !.! .,1. I.IHl I. 11- i' I, 1.1. 1 I
P.- i i-t w -
r''. I 1 I! '' ' i' i' r. I -a the
I :''!.i ; ;, - ! i. t:. ; : . I ., i . - I" r; I,: i r
r - I I..- i: .i ti '...,.!,.,..: r. ,i '!:.' ,1,.
! It ; 1 n ' i i t i , ; !. - ' -' ii lli i: t r
f 1 i. ' I in'.
T " ' I ' , i
, I ! i -i.
! V I ' : -. I
.' .' ( : ' I ' '
: "'. . t. I, !'- K t'.
! .i. . I. i 1 : i. r
i ! r ,m i 1 ; . 1 ... r .i- i ii r ii '. ir i r i o i.
" I ' '.ii
1 -1 ..'!, i i f i. i I - i il- .u t i'i f y I'-iir
ii . , i ,i i. k. i .., v j i ,i:i., i ;i ' y I s ! ,.r o t ii e
-! i ' : . .,r t . ; I . I'-: .i ti.-y III
1 i
i. r I , "II ., :. . 1,1 ! ,1
. i i r ' r. r , . , ,.. . t : n r n
v, ,, ..; . . I i ,'.. nil i I. ! i i.f t,,.r
, ', , i '. -, , i' !. ,1 . , , ri, : i ' , I i , I, . i., w r i':
il ': . I ' .: Ii! ti . v -,:t u , tl t i
U.) 1 ii
I ti, i" ,l:B !
..I.ii' ,t t"i . l - :'
, l.i v
' ul,',.
ti.. t ;.H .1. . M I.t
i I I . .it ttii nt.' I r t 'in if - f ii f r
ii. ii i :,- '. i'l.t-iiM :i , f li' in if . ti
ni thr ; i -il" nut -l.'iii -, Im . ) hi I : i ' '!
I r i: I i ,i. 1 1. ,- I- i t- r i ii i 1 1 y
1'. I! tl l....
!, :.:( ( I I'.
I' 'V. I'.' ' I :' ' 1
Tl -1'
I.
I . i , ti .1 i , t I ,-. i tn -,i '.
, "
- I ',' ! I' I I tit - . . . i' Ut '.' ' I
I ,,- , i, I wi - I l -. Li . . I i '; 1 '. i',' I'i
' ,- , " I i i ', I ' .' t- i 1 1 1 1 y Vi r '. f I i -' 1 1 1 v , 1'
l t ,, I V tl i.-, 1 i ti in ,' , i' ;-" I
I -. ! i " I '. ti Tli- ti , - !' - ' " ;i I i" I rvti in-
1. 1, III. I.' 1 V ! 1,1 f ., ' i I t V t ' Jl. lit. iT't.-f I
,
j N- ttli I'.'ir. .in i J
I 'l-l 1 I" m, t n I ii II 1 .t
In.i.i. Mr U :.'.n !,: . I , , n iiit i,' lv :tii'l
it l.tiimli- I ti ".t.-r ..I '! tl"i-f iil-t (- ll-
..,.'..- 1 1 " l . t -i it 1 . ii i 1 1 ' : v : , ,-- i 11 llv i lv-
I ll-H I'I 1 r I ft ,' 1 1 I, ' VI II, :t . i :l lf,v I t I'
1
,. t,' - 1,,, nr , 1 , i l ,!v. Wv 1,1,.
. . 1 . I 1 '. ' - -1 ". . , , . I.t V ..!!. 1 , t 1 ...,,":' I "
, 1 . 1 ,
.. 1 I . ' 'i 1 1 ; 1 , I . 1 1.1 t . : n-
, , . ,
.1
IV,
V. I
t . ,
j i t
, , l ,
! , ,
i.i
1 " ! ' , ' ' '
I It I . . I
I -: I . I. ...I t . V I ' . I' .
I '" III -I III I-' ' ' tn' ll.i rli'
t 't Kiiiivt I, :
Tiitrt- i" ii i
".'I. I V till
,
1 " ' " t-
! 1
n tv v' f I
Wim tr Put ii. n t I't " it It miw hcpiih
i Unit l! 0 iivptt ,!iv ii" i I ?,
v'-IIH-lt-t Vfl't'O
I J.'....,,: , I .,l,. ti,' t , I Vl'tl.. ll.llVlKlllit'llt. A
V, I I IT '.It I 1
1 r j t.-'i'.'' il
i'i iiit.-, t" in, 'ii.i' .,r r i!li
" I 1 -,tt . 1 -i 1 1 11'-j nli ; viiij.
Hi 1K1 l.it in; . ' 1.1 1 ' fit r I ,11 i ,l tin' JIo
ptil! 1, ,'1 I . .; :. :i 1 ;ii j . I 1 vv . : !i : Ito kn.ivt -N.lllt.t
t . 1 : , , . . i v ; . -- ..,,1 ,- , , I n
; -'-'-I i' ' -' . ' ' V i.i i.iir
lit - 1 li llii, , . ,i.. . 1, I t- 1,. ..i.it t 1 ..y 1
tin: !. 't .:,.,: 1 -. - ,
I Itf. vili-.. ti. I T I i. , . ,! i I li ! .i ;lil
1! u . ii . . i,.
M mi". i vt.. i' v : -.. i , , "..,.'.,:- . . ;
t-.'ltiv f , '".',' i '. . i : ' . -I, ,i ..gr.,
'!! : ! '. ; : i I II M.m, n .f
tV..ttr' v, .ti P . 1-,-u i v. 1- i - v ttiv'.it i'.!tvr
it I :
, , ;.,' , , ,- , .,,
1 ' 1,1 i'1 jtl- iv-ti'tl.iy In -
tl n tl'.v ! I'.t I : H r ' ,, -' ,., I v i v , vK- 1 .i if t'll"
v t.uf, mi, I n-.-.v It. vii in Wliile tin-
.- ,, i..i vi-i-1 , in-, , : l,i ,i i , tii-.ti, lio will
-I li- -li ll. tin ft,. I. ., i t f i ti f I tlrrit ' ii : .1- ..
t !.:,' t. Jin. iii, ii l,.t n i i,,, , ,t- l tn tho j ill j I i"! .:'ii-l'V I'.. '' i I i-t:,
.t . i .i..'u !:. -:i I . ii t' I .v u i i : r iipr;r-(... Pun:!' 1 I y u 1 .t'.'.- f'" t . t ,-.
vl Hi-- -t i.. i I .it. .ir ; . 1 1-... i,,v ti fii.it ;i 1 1
I t '.i-'l I I
j in i ..11
V. .11. i In.' i,, . i' 1..1 j ,t f,,!l.lillttf,l '
- ;i, - i .i tv i. tv . i. Aiivr t.it- ntfli i
I;, '' - I t '''". t It V 1 I t' .'V V i t.'.l (j
' 1 i 0 t 1 . it titt
I, '.Ml, -in 1 . ., l.liv it p,o- j
I ; vi , , iv , ti. ,ii-.'i in. t .-.-!
i- t; i,i .. .--l i'...', .: t :l .pi.it !,ly
l.lili-.l llirl- ;
y v v.ctl, ii- !
.1 ,-l ,!
liu! Tin::
: ' ' ',-.,,,,.' , 'i h.nr rf
li i , ,1 v i i I, -vii w , t ii, . . 1 I. - ! , i v i ii i v'.s t-r
', , , -1 r ri' :n .
I
viv l- .
T ' , V T . I
nt -p i !', l ut : .
i , i v. i - n , . ::
il ., t !,.
i. t r ,- l.v I r v !
. .'. tn Mir,'.- i, n I
,. ' I I
i i - i :i ,..:... i i
.l .' -':: ' ' '1:1 l-l -i. :i
, - , n i , .. ,. ,.i th
' -' i - I' pi.it ;t in tr
inrri' t- if'
t. A '!,. (
I ni. - ii !: ! v I , i - nn I ii ; .
v nn. , -',i i tl,,' in -t l :n
.11, ly It;'
;" 'it:tl .ri
j t.l'i l.'l' In. 1'. -..'. t V .1,' ,1 ll, f . V, ;!,-!-.
. r I 1. i c ..-, tli.-v v.i,. I, , ., 1 ,,,-,. i
I I
'. II- v, - I , ar.it. :!.rrn.
- i :.i I ,! - - v-f, 1 ,.
, . , ,i. n ..i i
,.l . .I,:,, tirn , t i.
1 ' . in- nt !.-i v
,- it. .1--. U 11,4.,
ill ! .... ii j -.j.v.'vr.
; or t tiuj .li I
i :' I.. ft'fi.0 in. 1.1
1. ' - '.ii vi, ,l.-(.;;:t, 1 ,
v .'I . : -!...!! tn,,-
I . .. ' .'.. .1 t.
M x. , .., ill.
' t ''' ' ' t'-. i-l: ..
iift i .i i . " v
'. . 1 i- li ;.l 1 - v - . ' ! .
vi ': u li -in t i-r ,
,. , ,; , 1 ,
i-. ,.. I -!.. i lv i .-
lil tr t il'- 'y 'f f.-.l' ; ,i
1 i : J ff 1 iv-. :,.
y ., ,,.,!,..,,.,,';,., ,x .. I , , , 4..
, , i, ,r.!ri ,ff- ,! ,y 1 ., 1 IPu . '
v, , ui 1 1 . , v 1, , n t , ', I ,t t v . ,-n.,,-
; ,., j , ..
.. x; . ,, - , ,, u ', r. y, ,
t .' ' t 1,1 1 ,1 ! ," i "KI if ti.t :a l-i
i .-1 t! .t h 1 -. i, Uf. f t'.vy !. .
f y tt. -.' ! It li ni t-.B tl nt. r I
tjitt-,! ' lU !:otr t.i
i.r ii i!
t -r of ,t I rjt v tf
ii
- I '
( ; ii, t r ..v.i - i,.
i .! :,n .N.i.I p. i', i !' I ' ii. ,'.i,
! i . , i, i I ','):. in. , I . .in , i.
( , , t ' ' ( M.i ' I i . u I I ' It , J 1 ' , l I'a
Hi . i w
'I ,
('.. i .,; '.i i,,, ,n ),,,' j i,,
i . ki I j 1 1 ; t 1 1 . 1 .... ii
..it -it. ; ;
, I '
... i .'.: .
, y ,'. , :- I.
;' a v. s
v.i,, -
II
i I'
.......
.1 V. 11- l ... I .
1 I " i .,i'. .1 i
hi, i .
I
Ir
'. I in ; l it II lv Ii ,'-i if n : ' i ; ' ; : t
I . !: :). ul. i ... .1 , -'-. t..
- - ' '" "' i ' I' li. ..I l.-i 1 , 1 -
ti.i -i ., i -'111,,
I .i.i ' , ii,
J I
' I. ,i l!
, - I n,; i , f t.i t'nt
: , ii ..- . , i I i .' .
i y h- c , K M i Mi',
, : H ' - .i .-ii i-t i
I. 'J'. "I. I. il.il, 1','v ,.
I'-tllili. , i, l ,i
'. Ill I .NM.ll,
i. Ii.i i. :.,
ll.llil I I 11 . . b I i. il I I 1 1 t
' til') -lli ..li w'..'.- III.., I.-, li... I tl. tl.'
1 ' 11' I "I I.C 1 l I . I ll V . H il-l ll . M lr llll
'" i.x t ty, v.i- w i ii-iii:i''!, I i. in i-'aot :
rl-.--. l!...t.:. i i.i y t.;.i . n i ..ur:..ct.a i I y
"!! l-.l.'i! 1' I. li I i l I - i ."., ,1,. ,i. ..i.i ....
,-..,',,',,..'. , ,
1 I"- ' l.lh l-.l-'i .l-'-- :" I . I T.I... t ,f
I i , r ., i i, ,. . . ......
- j
'
' '
1 1 ,r " '"' 1
l.lllll,tvtl 1. lit, it'll l,, h,
VI'. lilt. I ' , ' I '. 1 I 1 , ' 1,1 1 1 :'..!, ' II,,, ,11...',.,.
,. , ,,
' II, v r.l i t..i I -iii-l ll ll 'VIM il li,-.,. ,;,i
, ,
1 -'ii'i'-y tn tun- i I i I,,- I, - .:-1 . ) i tr.ii. i i.i f t 1 1. 1
...itrt 2 1 ii.i-I ! n I...1.1 I. i.j 1 1 - ,. I . 1 1, , J. v .
,, , . j
- "II iv' "1 ""'.,( hi .' ,1:1' ,,-i-'!:: .- ..,!
, , , !
' 1 ., ii 1 - ti '1 '1 , 1 r , i , ' , I 1' li.! ' 1 . i.i.,-:
, 1
1 - ' 1 1 1 1 i-l 1 ' " I'" 1 . I. , - . ,. 1 , , I' ,, i - ,
, . !
.1. !). l. t':,, . !,'.-,:. I ,- 1 ;! .1 n j ..... I
I
I "HI til' I 1' V. 1 .,' f 1.1 1 ll i . ,".! ,.; . :
, ' , ,, , , '
''
, j 1 I 1 v tin- l.-i'l "if llti'il,: "' 11 , i ; , 1; : i ;
," , ' I
I, ,ri in, ii 1 ll.-- Tt-i ; .vt 11 tl 0 .
- , , . . '
i. iii! . .' : 1 n ,1 ,,i i,..',v i 1 i.i . ,- '...
I
!,t 1.1 -t pt '.;' 11 v. r :.i-y ft rr 1 - t ' i I
t ,
ii it I ! ii ill pi .
' ii .Mil' in. I. r tie. i i
viu t hvrn t.i r- it,.
' "U p .!,..! I... (i'i,,!,,!,.,. . . :.
i ' ' 1
.n.it mt... i. j tir. 11 1.-C-I 17 .-ii t til. Jl 1.1 Tn-
vir li ii- .l t ilt r.o li:it n-tu iu U,i' Wv-t.
.I'uti'.i, Aug. Si.li Ir".l. J ,i.ui b
.r t t .M-l. y K 1 t-1 in, i
l.i'1'in'iui;, I'.y , 'I'.i, r- i iy, J
T r,.:iiiw'tt:j: P "-: .' -ti i ii hi'. 1- I.
I. if. I! irut-'t, I '-riiiivru'r II, P,i".
1- ! . itrrst: I r- !i..t lv , 11!, !. I'i I-t- ..
i,-'i,i; IV, t!:-. An it r-', ti, Py; ,'-i i, ::; V,
.lit Ur.. vii, I -.... ri'; VI , ri. i .j
1) liu,. I' i'; ! p. i.i, ..I y :i, nit. ;.' . ,,i y,
fi, -i;:--n; (t. 'inly lll, .,-. r- ii,.,, i.
li.'..!" i-io'vil.'v j I. ili-i. Mi (tl, I' ,i, -
, ' .
.-l-i'; ; i u' ..Iny. ) -N, tint Mvvviimiii, 1), i,.,,.
i-f
.t ft,! t . , . ,,i , ;
II.I1:. V.M.ii.lc !,.
"' I
v I
M ,
.' .:.' i.i',: . -,.i' nr .-, v i ( , t .. .
1 man li- 111. i, l -i'-v ll - I i ,-
Sr. i.ii " i ... . . ,i , . - I
1 l.i i.tl.. C.niiry Hi,' I 'v in,i Ii i v i
in i.i v r v. Hit' I.t ..- -i , t v o i '-I,, t
i -..-it.:. ft f, in,! iiii, i , ,i,
I i, ...tv t-.ttii I li.f I...I, ,.c ui i:,c t .ii
v !;:' ' c '
. . v I
' I
1 M m i.n.- r 1. m ii. ii a 1 1 Ai :;. -i im, Ii.vij :
i i . I t y ui l ii e p. in- in mi - 'i i-rt I'..!..- ,i,v !
!. tji i' .1 it .u it. I .ur? I., V I I li-i I :l ,-ii-li: . i, , , u '
,t r ,tr i ,:i , .. , vll itv ... - .i t iiv l' .1 1 n 1 ui, ,i ,
,' it '.'i. t .... a - 1 ,lj vv 1 ,t- 7 it I u I,,;
in i
t . i . .., I I i-..;, 4-1 ,.,.,,, ',-)
t i,;.-ii vi.,
iiiu.v-, ti.Oitl ..vr . n i.i. i i, i;. i
- 1 1 t-ii.i IV i ty .a i .,-ti ,i.i
Tl
ti i.t llll itl.lvi tin Jvl't.vn t,J i.iv V I . . f -I
tr t tliiin ;,.. , Ii.v; i iy ., ,..,r.
I : ' I- 11, llivi 1 .11''" I'V .:i I 111,,.: ,i:f :;u j
1 I .. .1- rl., ... :.!' ."':',:' vv :'-'v. ' :'.,,-
.1. 1 I I , 1- lit S , mi's I ... . . . .
I II I .- .
,, I. .....(
I .'ov tl.v I
r: t!.r !';:it:p.
. II . .,. . ,
,r !';:it:p. ': ,rv , ;' il,,-,
ti I vn . I i-ii.ivrniiii .i'i.. vr, --t- I
.1 ; ,i i I t it 1" pr.il. .1,1 (!, .t i.,
1 '.In..: in ii ito j nut I i.tt-r Hi-., .-i.'t.v
i i i p . -i iv ui i I . i iii l u- i .i t , t!H. .-ii i,
l ..I iu ...
- - -K)v
Hill rf It l. f,1,
I 'N " u" ' rv" ,,,u ' '' ' " ' '' ' t! d
, tt 1'ip' iii.V I i; ll ti f t Iv -l.vf, l.y :i ft t i. , i .
, ' ' V :;' '" " ' ' '' "": P'-'.v- i 1 " I t. ,v
illM'.-'il 111 Ay.llit'jitt!, lit. villi t. n 5
, -' '-"'. M;'t f ,'itir. u-t.1 Vfij
1 ' 1,0 ""'f-'1 i,: " ' Una ,n u I. re.:, mo
v l.v' . I ii- i .-, - Mi i. cti.liu.ip 1. r:i:, j :l, l0
'x';-V' -i--ty', ;,. i-ti,i..e ,.m ,,!
tl'iniU: ii- i. y t ,l.ei- )..,, j, u 1 ,i 1 1 1 . i ti 1
t.iitl li
', 1.1. I .-. t i., t , ut
ft- W t" J 1. ..... a.
li'i-ry. Tt-c 1 . . i i
' " "l '"'J t( "I
Hh-' '
" ' l' :' ' '' " ' '"'
'""' '' -
" 1 i i -', i . .1
'! . 1 .- ...i.i
''I 'y U l -. t I II V ;iL i
rvi; tl ' W . .. ft,;! , : v i I , . .,
f Jltl. AT
-
KxM.t I "M .-','., ft,. lUt II.C
t"'"-" 1 - '" ' I. I- V.iVPLIi.,11, , I, i .... ;
!"- L- 1 - n.iviu h...ulvv , ., . .
"''"' -' - I-.....I--uul
p- tv i . : tt k. . iti.iy vt . . , . . ,.
i
!,, I
: : ,r i l 1
U. i t I "tt '
i 'iii.' .
y. . ' i i , " t ' l
Tl.l- llin- I
-
r.ft. i- If .-' v
' i , ' i . i -.- i t -j i -
t
i . .V . r ' i . i .. !.
I .
.. i. i . '. i i ,- .!.,' ., !-,-
t , i
,. I ., ' ;, :.,,' vv . ,t !' ti.. :i t". I -
I v.r , . ii ; ; 1, i I ; i f !. V I I :y
!,,,U.U , .! ., I! V.I :':: :-M , vv, "
II' - i.i In- !' :lil. 1 ': . Ir ; ll tl.ni 1
t,.ry I.r !. I .- - v !. "C- I l-rlp ; .-,
c' .'. ,'r. n; I ,1 n't 1, i.o w v I it ytin'll I i " T! -n
I.t n -t ! im:, nr. ! r-::i: ii. nittni;; r.t tl: t ii I
i,:i!i, t ,;,!'. ici i, it i i.-.:..i.i iiiiurr hu I. vi. i,
i: ' l-f V ll i ll l,i !' -t lip. J tit l-ll III." t:. .lit lll.tl Hi-lit
t i.t. I ,i ii K vv l.it.iu'i .1 li ; It :.r. :i.' I wltli tl.c
J. II ,1 11, I. . 1, I, 1! .1 I V 111 1 to lilt! li" I I HOI!'. I
I :i ,1, ' fit -', V illt ll' f y -it (tvlP.f ti il..?'' ill'
l,'i,-. i, I i V. in (.-. i',tr t, i :u: I -in ii ! t.i i ll i.t."
i i ,' I ..till m. i 1: ::ii-i . I in, 1 I't ii I if v nt t'u!
tiii H.'i. 1 ii-. ii i in i i, ,i . 1 t:w i ; l.i t ,- i'i -
i.. n,it tl." -.; in I-
. i I.
L,.t l... k :.o
. ;'1-' '' ''' ,!'
' ' ' 1 I -' ' ' '
,.i
t i I , ' I :i. i-. .' ,i , v i.t : i- !i" vv ., I. i li. I,-.
' ' ': ' " ' ' ' '' ' 1 ' '"
j t : v I ; -., n
ii, il-.- ir, ' ' a; tt-r
; I '1 I' '- 1 -, ' ' : ' ' ' ' "I "'I
Alii v'l 1'' 1.. -t i 1.: i I ii ,1 i irl I .... .11 11 II J p'.i.t
1 tli.- I I,, t. I'c. II: it. t v t
I M III t'l '
, , . , , v- ,
1 i'.i-. ,,.' ,: , i, ! ti .,- I t.i ; I. t fi. - .1 t-.t n-. -1-
'
' i ' i , I , i V 1 1 ,. i ' I , . lit I.t ii,.,, r i, i l:i(i t i iif vl ': . i -
I , ...
: -!i l i 1-, v i- .. .t !..- v f ii- " ' 1 : t vr ! . i
i (
.
t Sj.itr. 1 !.-! !. I ' : -' il,,. : in I,. I.: IniiJ if
, ....
1.1 V I.i !t tll'-C lt tilt, 1,.".' r-' " it t Pi! t: V ' ' I .
,', , " '
mi! I ri:i'' .'!- :'. 11 1 i" ur,: 1 ."
J t -I 1 ; T in 1 li I III I vl li., 1 i',- li t . .,.
I I 11 W ll S I 1 t- 111:11 lr T p. . , I. ,1 tl.. . :.
.1 .l.'t tl" IV I'.iit t , tl! ' ill I 1 V 1 i' I 1 ......
t Itful .! ll.i ' 11 !. 1. -ii.i i I - it 1,1 I i I. 1. . .
fi I i 1 i'1'.iii t ii- i -..r. a mil S...11 !. . u t!.-
,
,' j r, 1, , i ijt , 1 ' y 1 i i n I. J in-vv 1 , ; u:i v r-ii -
I : i-'l ,, ' :, I 111 1 1 -,.':. I ill . l( ,-ti.' I ,. Ill Wa
ll t, . 1: i.v.i l .1 1. .1 .III uf t,i- 1- i-f-flilttOK.
j i'i .. 1. t,i a iiii t iii I vv i' liu 1 l,j ii- , it ,;') iti-.y
1 ,' .111 1:1 ;.,-' i- '!--' 1.1 1 u 'in i tt- . ;, ,i,i J t 1 il. y
j I in-1 tv-. i.v t .t li.'i. i-t.1 t.i' 1.I-..J ! Hie !. 1. ii.- v,
;nif -;.' tl.lv ill. y liu)1; in i !' j,r .v.ir uf it. I
viu nt 1 1 it' it.- tlti! ii -t In ti 'tiling - in lli ,i, i,;?
lli".pi'l:ilO Pi itt- U It'ti.tJ li "til t Iif 'IV I .tllll' p.i.-l-I
I ,. I.I' l.i- !:-..' I.V. 1 I .ill 't I'I -V! Ii J I I. ;,"!.!
I.I I i, i . I 1 " i:i v !.( 1. . . .I.,' Ill :., ;., J-. i.gi't in
t .v i r t y . , ' 1 1' w "i : ' 1 1 1 i v i j-.' , ,-. i . t,; . .
-.' "i ' ii',- i ;,v ' ;, :,i lit, li .-v. .-. i . ,-t u I i ly
II. r t, ,,.,.'J.
I
I i'..."!'S: iMIt.'!' i" mi v : ;:
I ; t f li i l' i'.t I :.t il. '., ,;....i ,,
;i , -.
, - - , - - ,
1 ) v. .- ii i v- ii: l ;. ! : ... ;.. - -,
I , . i . , v
,'.''
:l,,l. A , . ,i ,!...,.- tli, i
i vi ' I ' - : ,;...': " .
'. nt',. I ,t ' i ii , j ! ., r.i
, . .. ... i
! I' t ' V"'l
: n . '. i ti . . I'M in.
, " t- .ti - 1. 1 11 1" P
I I, v I in:.'
I
i : ii I v l ,-; n In
I
- -ii. I ii -V -n: 1 i,-. t:i- ii. ,i i'.ti.i i ,v f,.-t:u, iU
I ii . . ' i i - ! , i' l ': t ! I. . - i v 1 1' 1 1 1 i, t In nnrivVi.il
j l.-'t ti.i." t - ; i "i.t 1,', I v 1 1- t inn; tn . i i.i n 1 nt.
ry h !' i-i" i'.'' k.-iiM .! p! ,iv t lit, c, I
writ. I 1 I' i .. Tt :i :i .- !' p, h i ,'.. .My
vi,:' t i i.iv .',ii.,r c i i:ti',',i : t I,,,, ,. i
. . , ,, . . '
. ,. ,,, , 1. 1 i i i.i, i 1 1 -i iv i i ii u l in,
- j I. .1 t'.i-.y -I . 1 l i .11- v v t '.,! r i,n ii 1. 1 1,, 1
in i!.' : I t,t ti.e I i.tti .J t.i ,t.;i in v
. . rt -., I in l ,.: j ,i -ftn.-i, ii t.f ii,,j L Li, ti
' " i v I : .y i f ;.' In-, r.l in n y 1 . -
' ' 1 "Hi' 1 ..i. 1 t. 11 tiv - 3 .13 li i ,1
t ,. .
,
1 I-"". v. , i; v I. -,v i :-,t, ii I, -,:t i- on 1 1 ,
;''5!' - " v. ' .v.-!., n .lv r-.i, . 1 v,-ul,l j
I1' ' ' t t l: 1. .It,: l l 1 , .. .:.. :v. .1;,. t li;i j
1 " ' 1 ' i'i j l-VV t; -, t.) ti. J lli:,., j
'-'! I. " '"I'-I'l " !
C AN 31 OA V ' S n i: m .t .". T M P 'J r
"-' ,' '-i-i h : I r. i i, I I- iv ui . 11 ... t'.i
.' ' 1 . ... .1 ,',,,- 1 t ll lit1' I ' '
- " ... v i -in i.. . n i.- .i. i 1 1 . i"i i
ADVIili'iMKrsiS
iuu sali;.
1
V. A.Yi l.l).
1 - ' ' ' - v ,i t, ,i i , ,i . i ,i vt i, ,. ). 1 i, ,;i , ,
I XML nn I tin. Ir r r-l 111. nit t J r. .
' "1. I - ' il.V . itUilfl i i, ' lv 111. I All I..
LEAV ITT L , COVVLrj,
' - ,' ri - . - J .- - .' .! ' i- ,. ,- V
W'-1'.'" '"-I !! ''v ' i'-'-v- I
It lilt. 1.11,, 111 III,- , . Ill 1,1
l-l
lv I. ll.
A,,..,,., ii , o tr
p a ;; , j i' ... p i t i .
K. I". MA!U
1 .., ,.. i. ...:. .......
-' I".'" i . I . . t
A liil-f (! i-
I'i .;,t . i ur.
i -. -. ifu, I , ,
VI... V,, ,' , , .. .
i- i - ,n w , r
I
i- i.i .:,.,. -. ( Pr i j .
- - l - 1 I.- t i . ,;
: ' i p i,i I ,-, . s ivr
: .- ,',., j, . i l ii.ii, ,i,, ,
Waah of l'ibr;!sha.
.Vi.'.r,,:,.
K. I i'.il: j i. c. II.. rcUr'ST
' i C..T lucr. '
.. V' ' :" ' "' ;:' ' ' " ' -..i f. -t iii :i
1 ' p.t..t tl r,
v l p i i't 1,1 ...-: ri k.l.
i-l' ll", S W , 1 ,
sfi'tii:, i.n v.timtT'', a x i
I- '' '. I .'.' . .1: I l. I I
H- .' I . I - : i. I,,. i r, . ,
. v I ; i 1 ! j 1 1
t j -1 - , i .. -. ,,
1 t r
' ,
.1
.- ii. I. i-l I
. . . V I , '. :'
. . ll ,. 1-1
I v . v i. n
, -. I i.ii, I
-I I-. - -1,1, .- - 1 l: i-
Hi'! tr ,;, - III. I I
. , : i .- -.. ii rr - , 1
,u' ,'' ,''
"'' 1 1 1 " 1
I .. .,, j
it -I I' t t. .. i. ..-
,i . i a; 1 ii ii i. i i. I., in
1 t-.'.O.
t i - ' ..-' i ' i - I
r. ' - " ' T' v
ii . I it a ii i
' "1 t -V I I '
! V - 'i V. c-lv i n
i. "i r 1 1 ' i '-,
! '
il. ! I. il , 1 ... .
, ' - , : V '
ia I 1 i
Al! - f w' i,-', ;, . ! -,- ,,t
I :. I'M'.-,:, i.r,!, i;; ,'t ; :,
l-'.ii in-li i,i- I'tniia. y i'ii' u:t-. u.l HliJ CI
nti.,i v .-li u 1. --r .i t; put . 1.. -,: : ii.i,,.;
Nu tr -,;-!.. tn ',. : , .-..
r,.::::,'i.
h.
-. t V'. I,: ,;
1 ;- O'.n.t' li i 1 i .
1i 1IY -
1. li. i .ULUiitt
ii.i.- f. i' V' .Iv .1 li In l il 'f
1 '.,-.,',., ..- . i ',....,,
l:
.. .v.'
, " p
it
li. ,
i i
t Tt ' 1 ' r1 "
iit
II IMMH A
II,' ,i' t rtr.-c v- i, i. ti I vtl.l r- ooit-n j tr
r, ,:-..tr Ox .!.!!, t:, t viiii, In ;i r t.f ! i -i
:''(!'! OS' f;Ot)f::,
I rr -i ',
1 ' -.- .'5' - -,
Unit i I'd ( .... ',
An it (irvht Vnt it ly rf
1)1! V GOODS,
V. li'fli fi. Ti I t ; I f i- n Ii , v .: i , .1
I
. in t,.. in, i
maw i.uv.' n(.r;u;,
IU. t.a uiii mi m i In t'lmi .i.ti it y H., 'i
I '. ' ' ,- ..' -r ...
t'j 'i'i ,-r Iv t i (j In.
I't it 1 iti't 1. 1, v.'-'H ty, 1 n
J'iVVM It t . t .
:,. I.
a I-T A;.,.n ui i i.n f, ,vr iiviit' I
nt ty i.f Pli.ii-
. i i i r vi trt.il i'
. ... I . i-'l i i It . ' i ... i': Up'p II I 111 I I, I . ,-i .
3,
l nu n tt.!;(-n t r cj luu t t-if 1 1 ''