Tägliche Omaha Tribüne. (Omaha, Nebr.) 1912-1926, August 29, 1919, Peace Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    mt4M&' -fc nfcJsCUfct,..-1'-; fttf .-
'vlMtW"-' wt-feM'-Wi'-
t a-mV-..-1. '
f.,Mivastesw-iK;f-'
H'i
-y.ij.liT-i-..iJS
foVäF:-
iM1 '
i
MS.
i&ri2?rz
VS&Sry
T
MMWV
t&j
' 1
ra'w'w.pyy
ÜSwüL
'HSteüUMif ?Er?
H
ÄMASW
J5?i
? -
i
1
.'-
kT'-.
W
;--fiS!St
4-.:
ivun
H"
t!
y
iKiU-
"rirr'iV"' i
. AVftr
,7
A-
1 44
l'"mjW.,-WU''"MJMWJWHW II I . ' .,, immmm.!!
1,'jlrr tT '-',). -.,.- ,
; ' , , 4 ,
tmm:: , :'-n tt. . : . . 11 :
mß reace MfM IO AMMNW
P& I ckN b
i ijiiiiiiii i ix m i y4 7i fi i c t u it i i viny f it, 7 i i i
w w mm i a. m. m. m m. i i m t. , . -W m r m i r w v jr
ä " T,JJ .T-T--TJ.T. ; . (. ..- " 'TJj T:: ...
J : ? c . . - ' i
W' ""1g'iHiWH' "' wiiiw im im i'i 'ii'U JZjmUMJUmUOkmmMam.mjpL w ..... -
::rv;,;
..,. . - w'i-v" -",w-yiuw;,w?v:ri' - -' ;H-T'er , 3
- ' ' ' ' " ' "
O 17 70
KVV
yyMvw.
vv
r " j
. i i.
A mco
iy a vuiv j
Y Vkiimn Ml
X uuitiuu gj
' ' ,. .
.SCJ-t
; . ;; " - Onmha, Neb., 29. August '1919. j . . , ' ' ' . . - -. ; ' - CZZJ
PlliüJUs
cyjsj
MjMK
ÄWMÄ y
X
y
M MMn.
SÄK
.-.Mk ;; I
IJ.S , 2saV?aSC3ACCA'l
;iS -1 T swMrwi';;''i,'r:
'. 2 i t K-? rWil
I
'V
oswv.
t
. J
sSt
s II
i.'-T:
r 1
MM u 7 Xfff i .
IM.
' i
' ' ' 'UiSIn'
ÜiJi
m,i-
M. .-ViJ-ii
s j.t, S VV V i-
tfcCii ;
UM:n vm x
fTnrM rfc,
R-jsV-'W
.
-n
'i
tVJ
i
V
?
7C
- tSXi
Cl
iN
ÖA"
-i5
fcJ"VY...
-.
.
Vi.v-
'Ni-
' 'j
K
mmfm?'j
f Snaii si-..!. - ',-
r.j-w wwvr 'v .up M VT 'E y.
' 'r K
'l
AY W&f& h
' '
te-
vfe4 ,.
SLmSxW'-' s. -fS7 HJS"--;-
üSi.V-:
'"Ct.
.3
W'i
. '
. . H 'r- .,:
'. - . , ..
''..jf T; t ,
j -!
.V
m:
.''fr-jfs,
.-äSSSwff?
'W
itfA-wM
xM4r-
Ytjffii
m
"iN te-r-'A- '
f& U-'1 tifi v .
;-ttjiv-Äil
' IvV- . f
rs , . 'i
C Vi...
c
' . . . rj
r"f
"mrtfc
i:
Vs.
w
VV8sl
?M'
!f
tz,.
r w
.
.sri
, Ifci,
Vi
s'i
Sf-l
S7J
'i.p-1
itt
( '
0t'jS- """
fjji''" r
0
- ;A7 --vX
tl;JÄ
C-rvt :
2'
rcw i:
JTU i T -. 4T ft
, ' u
w
v.
Täf'T'.f
z lM
i c . it V.l'
ifi1
Prt
n
11
f.:-s
it
21 ßa I
r.i
s m
ii
i::
ffti
D
w
ittl'lJ.
si a
G
a '.'m
T.:
'Ä
M-ZW
.V
f
fUl
i'tTi
;
.?r
!'
I
'
' x
jT'j -
:
' T
t
S," i
:
Wl
X
J&
.
'ft.
J" ' nk
itW
kjCl 4 ' i
' r-ii'.LL.'j
I
6
Ä
if
sssjsr,
.MÄ
ic-;
Äfti'
i"
L'
SSkSSSS
WVtf1
-17 . v.
r ,ft
trc-
:im
'K Ä, .fl"
tä-Arj
r'--.2. s
. rft'"
'i-o-w y..u
AWstVJ.
t5r
,VT'
:$33
''j"-!
ar J
KV't
Lj-lfc
yt&s'j'-
"A? -
UiWU'ft-j
2r vv
&V.'
VÄX
i li"
1 '
J
:k
Lg
r.v
At:
V
rea
jT-c
Kwrtt.,i
-ivnvv
HiVny ,, ,
V
K
itl.
rr.f!SS3w.U'-"e.
.in;--tt:i?r5S'i:",i a;-3flrttsgi'-
v---mf
s,W.iiyp.w
.