Tägliche Omaha Tribüne. (Omaha, Nebr.) 1912-1926, August 19, 1916, Second Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tägliche Omah Tribüne, Smttstag. den J9. Aug. 1910. - SeZW 7.
V
j 8Mä3WBMBIjW!9S
T. F. BALFE
PlUMBKG I3EATKG
Bcforo Ouying Fiure WUh M
r
Wolf Bros. Tent & Awning Co.
" sVC
Uvilm, l.lhii, P fer d8-Wipa-
ml 'Stck"-BedßcksJgtR
Jtlt,t prmt,th
(Bit füijt Wrt, o zum Zett unk
mVY V- -'s "i ,1 K l 1 llV : V-
MMMWMH'
-- l i--1"- '-nfr .::Ai-HK--' I
t -. i J,v v--t"i--.--c.J!:. : 1
. t- i - .., ' . V'l U;,.itM.ry;il:- - ,
utm
''1., VMWs
H Hi
t1J
uy
. i tm )f :
!- r 1 ' i
'
'
i'TTi k:all-s lin
i., , 'v.x', i.iMtniwiin eTv""
'V . 1 Y 1 Halitt !,ck .ftllch nr ubifbflum
'I- 1T 1818 tr.. Omckha
aj(ifilcn((ijin grooti.
fr c
Afore
ff 1 ri r'iiv
i m
Winke für seine Konstruktion und Einrichtung
i , um
' .J " -
OxxAl
-
'-. ' -. ' 1
A Wir wollen Ihnru Bnu'
vU Ijulj verkauft für Ihr
WX Hau nd Ctn!l.
V Setiben Sie ns
XVX 2Ve Anfste!-
.X ffi f-
f,rl,I,t.L kechnnng.
für Pretie X
bgeliefert X JjS.
d.JlirerTtiitignXX
(?. H. Howland, X V
Lnmber (5ou,Pauy
21. Ctrasze Q
giid-Ciunl), Nebraöka. X
y - - ,
- 7 . '
l ... "i i I -" . -
J
, ' v,. ? " f
, ' ' I l
, ...H..- f ' . .
j .v ' ' i,..: ,r... ' . -
" 4 1 .. ' . 4 ?
i, ' j - . j
, f , " t ' ' " H
, or 8it ttcdt in p,WMSt
viereckiger Gnltuuts mil neuer Jrtml!
"
r
lii
u
f s
ll l. a
i '
i
'
f,
y
Z
iSl eie ftbre SiSbattS'GkaeZlZdk tranSöortirta ber
issPricher lasst tooflti, da
Gordon Fireproof Warehouse & Van Co.
I ) 219 nördliche
TW1N CITY EXPRESS CO.
befördert alle Sorten Fracht nd Vnggage nach und von allen Bahnhöfe
'nach allen Stadtthl'ilcn. Vrsorocrungcn von Waggin.
; Iohimacn besonders ncroünfdit.
ttl. T,g. 1717. Office: 1623
SÜUiJ'i. iC. .j J-j.'IL IMM'nl-' "-""-'111 IIMUUll ls llinillfllUlIll IUm ll !
mm- am'm mmwim'i wm www
Günstige Gelegenheit!
German-American Life
OMAHA. NEBRASKA
I Stl!nncrn rissen für
R flphänd
VuiiiiiiuiiiHiiuiiiiiHninnuiiiinniiiiiiiiiHiiinniiiHiHtiituniiiuiiiiiHiiiHiiiiHiuiM
I An Strassenbahn-Passagieres I
II.
i
s
Weshalb nicht einen leere
gen einnehmen nd dadurch
vermeide, wenn Tie absteigen
3
I OMAHA & COUNCIL BLUFFS l
oTDcrTD All WAVrAMPÄNY i
( Jl lYlii-i Jl
S
l7lll!llllllllllll!!!lllllllllll!ll!iniUnilll!Illlllllll!I!llll!lllll!lli:iii:ill!llllinllllllllllI
Vereins-Ualender
der deutschen Vereine von
und Umgegend.
Omaha
t.: irrA fcHffi4r W.rpflt. fadtl
Cebrr.jr ,,d dem flmtjeit c(lfit tm flctwlon,
)rflciilrec(Ae c,!der,',en im Hprltnn iftrea
sin bt ,2äfliifn Cmnbolrlbm h m
titflKn, svdnk unser er'UwkalkNd te?,,.lr'
ie!l n,dallen werken k,l. Tie Vonwnw
ttt mtiue, d, in dielcr alle mi (
lAloihn lind, sollen im bic anifii ibm
Rtaratw mitlfifni, foftah mi ihr Berein w
ttn Lpaltei, d .Tüichen Omaha XtMat
fcfClttlftt t(t.
ettSkrdd 9?frf f Tkktschamerikq
Nische ;otionaIf)HB.
Ariden,: Vol. ?, e,, Oiimba. Siekr,
i Kitt.'ijraf'.hftri: tfarl Koke. Caltinibii,
fie&r, 2 ii'.fi rfttibftil: ÄatI Nnus, Hm,
Rrtr. 3. W''irtwpnl: Ä &.i!i!et.
ttlantsit. Krfr. 1. ProlosottSkkrclär: nlwrb
oMtt,. tüitb ayoitb. Siete. 2 toi
Wl.eftel8t: von Üarkow, einrollt, Ißebt.
mIpoiidineilLer un Kiniiz.ekreiör:
not tUintif. Ir., ebrMa Uni), Sik.
fcftümeiier: ffrrb ffltflw. ecrwuer. Üebc.
Sotjifcer sm chulloimlec: S. . esmmec,
i!u. lttekr. . . ' ' . ,
sin fciefcrn shr wird die ?ahreZ.Ber,um
lim a I!. md 14, Ceptemkei: l Gnuid
Hlvto, Kebr., jwttüuicn.
crerand Cnuf) nb Uniumfiik fcc
Etatekbab )!thtita.
rSKberkt: al. I. Vel', 1311' $rnrl
6tx. Ur .240. ' J SSiitosllibEiü: Stellt.
fcfiS, '.'010 Snnlf tr. 2. !w.ilfibit:
2 .i ! ri oir.J: Irt fTt Htrlinfii(l:Ci!ri'.
Jarr 'ffim. Clnbng,' H50".Omnha iWt A'ank
m,v. C"-,i Ctii'j . nfti! V)niiriihjr uiih
iutal'&erteiäi: , j.-j)ct, Eiw U,
Soiig 3IJ. friliajuifillet: Theo. Mnljulb,
lülS LeobenwoNi, ilr Toiml. 562. ;
Betfcrnnieit l'ch . itt-fti jwftten ßreitnn
bkb im- Monat i Deutschcu Hau, im
i. 13. et.
r-rh. k ßfnqiuaö-Sijliiw NeiraSk.
iw...HrÄfiiiif Wrn 'PiptientlOff. ffinlnie.
'ftt. 1. lrb'Vi.Pmsi!ent: Cal, . Kritz.
stlkuionl, iläel. 2. "( 0i4f-wilcttt: .
i o.mÄfi. f.oriinn. Sßtfr. GroK'Sckrel:
kl Robbe. UolunibuS. ReSr. &'.: W
ikiller: Krch Bolp. Scribner, Ncbr. ,.
....... , t. UnfiiMntrM 7!rtvtiL.r
itet maiiuuu-11" , ; """",
tnltlnu. 3äteJ hl, e,,'er. Slai'l,',
1 " mt u fnrvittit fflithntfit Kuh -iiPhr
giÜT i rl",!'l' 11 " ' ' -
tifüwmelt sich um Jitellue ftoiiwm im
turn j.ui.9. j
a1tti4ilr Crlrrt.rfiunfc.
Trüfftrut: El II .opui, 'im rollt Clr.,
'uJ m.i., , lii. Draiihpiil- l-rt ,nl.
L...- rmim. mfit. 2. ainfißtäflbeiit: 'j'üm.
brwirt. Grund ?islud, Sein. ÄtXvtülr: m(o
iwrai, Tn'', Wfw. 5iimn;.ffrftnt
phii S, froit, Deinson. ?. Schavineill
km st . Norloik. Nkör.
A,ie!t sick, am L ö. und 4. ele,n
I in Siutoln, Nete,
Pw.lt. 01fAi(hmt(ifiir Msskei.
tin&fiit: Ur. leiif. 4y.'4 'i npcimort EIk
tl !&fMie IN??. ijf''t4tofi: y
fioltfnUMfl, 8712 l't. 'tr. ftiunn--r
.e.l""".:rV":...l Ol.ll Krnitf tr UflMl.
rnr; (jtn'i nrnn. . w.
' I32U. E'bll?"!!: ?idvii 'Prrniiif, ims
kgrl e-IC. i-OUH. o."o. cuntiur. . vii'i
rft. A.n' . ft-lr . Ixiln 1)18. H
m, ,' '"nr. vri", ,i " ? t.
Piuflla 4462. StnnÄmilf Pfl etostlbl
V 23 mt.. aiii uomic b';; is. b
.' eoiw. IAO C 1h Ct
elf. JL. Biwi c"B .iv .
Sfrfommclt iut Kbfn ttjien imo btittfii
Egniitoa Im 5umi, nodSrnttiflotJ S Uhr, im
fw i? Hau. 4408 Q. 13. lr er Pr.
nb bersm,e!t iicfj um eilten Tiknsl, uui,
KlUC (gVHU.Utl im ivw'.
rM.A. ffri i. n r "U,,.(
x.tcsk.. uorrf f tretiloiu. 210S Klirr
mm IV'f, Tel O.btlft 711 1. iP"f-iiii.
K: Wiifltut SMimonn. 1700 2 otiaUi Cir.
9 SlUcäitu ibent: yunn artiiimit,
In k't. toiorU'-itrelfit: Ätto. lairer,
;! 1Ä. X" f! f'"!1;- '
ntrUffrelär: lt. 3c. ffbcll, 2103 rbcmum
bn, ?et Sf"! 7211. ?HI?u,ei'!: ,
& F.0- . lr, 3c'. Von. 427
jnf"nt: P.'. ao. i. iwa
WVtWii.y
., , i.i u'.f fdn. 17, lini t?'i e !r S', r
,,ünrn!n,'imc, jedm i.Txmm im .t'.o-
dJ. " SD-Ifi !-' 'J' 'r tfl!lir..!ufl.
ff.Ht.rbis T,e?rrktn.
6ii!enf!i twuie ÜeeÄ!!, i3a . .
ttlephanixe Eie Dsg!a 394
11. 5farast
Tivenvort Str. X Omaha, Nkbk.
njm.'mm mMBmaiw
imämsz
Insurance Company
erstklassige Affenten.
Omaha.
Plitz im Vorderteil des Wa
das Gedränge nd Geschiebe
wolle?
-wwt - ' -
Ct v.k TOnfnur IN ?i ,e,V,ösidl!lii
. i ' v. 'fi(t ' ,z-r . Tei sll
Tiiül. Eekrciir: tirnnrn Witte. 1)027 gärn
tt. .niUBIIM'lllPi; xvmi iiy
eir Irt. Aller 1VI. Dirigent: rot
Theo. !n. Neele, lü22alz!er kir., xn.
SSerfornrnctt lich leben 1. Dien?iag im Mo
nnl INI muM ciitt. 17. uui Cak Gtc. Ge
jaugSprode jeden Dienslag. '
Tame Mustk'Vttri.
riiNbentin: grau Übn. Schnauber, Si6
N. in. Clr., Tel. Toi'Nius 142v. ,,ePr!,
xx u IK.!,. t7,iH :I?n I trtr
"iSnrfUi , Sri rnin Krenwc. 2r,(ib
. A t. Haruei, Ü. Cchavmeillkr:
ra HenN, Echuinncher, lälO to. . lr Tel,
'.ersamniell !ch Zekien nberen oimkrsiag
n.ntiknn 01? Iltis .VS.i m . 17 tlllh tinil Ptr
VIlt4.V ... . .
Trutfrtirr I.me Bnei.
Trüfitieiitiit: ffrnu John Tahmke. 60? C.
K2. Llr.. Zel. Mkbsl 'sLl". ViPkiilid,n.
CU in.Mhurrt 'ilrtl C iT. l(.
(IH, VM. .....w ,v. --
tot(foti'gcicftäi: ,iruu cfneJfr, Sh24
S. ao. tt Zel, Colw 6L'H. JiaKrlkk
ittr: wn vif, vanfcn, , t. ,,. .,
i.( T-.nirtifiÄ H7tH. ?,,ikn,eiil'r: Bin. Wiut.
41 ktuiiuuwii y ., ...'m
1,1 irt r fftr ';( Oirtrifi. 'AA')1
SietlaullllCit 11) IfSfll 1. UUO,). Jlöina
michmill 3 Übt im 2tiilfd)tiu Hmiö, 44U6
D. JO. tl.
Cttt.ta knbkKr Sei.
(DrStiK.rtl' irlllt tlilfuin. B"27 (Sil'dlll Kit.
-.f a.i.f.1.. i;),i(J älur.Uräfir.llt' f.ini
Bich, Höti) 5t. 17. fcTr,, stfi. rnras tu.
.,..,k.Qk't,. (Tmi( Jilidt. 97K4 (S 0
in, Ä.T-'m- v .' . . . ,'
Str., Tel.Tliicr 1200. Flnns.Tekre,ttr: yritz
iicscmni!, um . ,,. u. tuiuvuini.. .
?oljit WuUet, 2S01 EhaileS Ctr., Tel. Webjier
tu.'-, -...,. f. DA (aKm 1 ntth fntttlnni
im Monat, gkiends 8 Ute. im Dniljchen HouS.
4UO XJ.
üflukuiflit Sraufn ißctfia.
ncäibrtllin: ijrmi S. Wrede, 40?, S. 24.
Str., eo. Ab,.. Tel. 1367. iPrIk
r(, ',"7 i,r,int tr
',inniiä5etritstr: ftrtw . robb,, fitfan,
Rebr. rol?kll ckrelür: ffrau H. Cchradei.
i20& tS 20. Str., Co. Eide. Tel. So. 2f.'.
Echdbineiftcc! rau Irbik Wallet. 2bl Chtlriei
kir.. Tel, Wkb'ler CMO. , m
erlammcll lirt) lesen j. .i,,,wG im wio
nat in bet Wohnung bet Mitglieder.
Cwol) TkAschkk Ute-!ti.tzn4 ktkr.
tat,: yacb okt, jm .
Ki. t.1 ri i(?! lt,ui.j?rSithpntT Wnhcrt
inkelmn'n. 204.1 CeiiKut tWb'b, i?ektt:
reb 2uiift, 2 5(. in. II,, i. iscirnrr
6til9. 6ti)Hbntfitlrt: Jodn Hoffmunn, 30öti
E, tfl. eik.. Tel. Ton. 17. . ,
......I. ii (1, 1 ilKrttt(,i m fftjrt.
TjrLtHimnci hlw I . ....
nat it, Ul,ckt Lnsch Halle. 1!. u. Williams
Sicaize. : , -
Crbt bet it)mMniiitw. Ha.Lgt
in. !ll, eubiSkite.
Vriitident! Henr eelt. ,21 Mitlouri de
?el. e. 111. UePrnNbeNl.- Mr,r 'Är,,ne,
S702 , 17. Etr. fecftelöt: Paul E. Hemft.
ler 20(13 Pur, tr., Tel. Reb. fi;i82. Emtz
meillrt: Ht, CrfrtBttiijlailo, t414 E. Z!j. telr.,
Tel. eotill) 24lf, . ,
girtfmmiiflt licb irtcn 2. nb 4. Sonnt,,
2KoBat im enliiini Hans, 44u6 6. 1J. tr.
Ctbett fe(t Hermn4ibne, Hra k,gt
R. 7, Omaba.
rnlibeni: Heiirii Wobm. ?;o E. U, etr.,
ff-I ion!a 8:.1. i'ibfiit: yt
,bt. 2"4 N, f.. ?r. -etieim: F.
X,...,. .2! n; Ctc 7:Diul!nÄ KsihO
i?tmet!tfr: frenii) ,,ck, 4u2 . 1J. etr..
IM. oufltna artt.
le,i,melt tick leben 1. vnd . Tonntog
Im ißlunat iw XeutlitfH Hing, 4400 to. 14. il.
.,!(, . 91. . O. U. .
mi.isier slrlieiler: ')!arii,l eibmeist.
schrill. ekteliit! Hg. Evkitit, Untl Viill,
Üklei'bo itoiifllo :'r1tl. i,iii4 .clietiii
Mtiflab ttiiififll, 2 24 (?. 17. ,, lei
oligln? II'.. PiliiiHfiiieillrr: ,rro ',",ene.
bobt, 1017 Wirt felr.. el. Ürb'K'r l .1,
(,., ..!.! t Titi.'.tnrt tut "lln
JOiWiiiiiiiii' 1 II I I. .
nnt in der iklalbingion Halle, Ib. und arnel.
irrvse.
ckikkrt, Mb llt. 304. oobrne f Ifte 35-nrtb
t?i,ncil Cbinmflitfc: Sb. Helnkvch. 17. und
Mi, ,,,, tr, siobifot Lcutenam: cottn
.., li. nb An Htr. vle,k: , H
,,. 1710 :., 10. t!t.. J t f. sondlo .v,hO
'niifcr, y'ViX) y-rci, 10J1 -'ii"oiiu hbc.
iri f. lii).
tj.-. i. ....... .s r;,ft i.x.rt 1 !Z 'Trtrttwir
leg abetio liu i Tct!che Haus, 440S
L. U. t:t.
SgMgjgfgga
'
y.df
'
-1-
V K '
Plan des erste
m
jgagmgjya
Gebraucht HY-TEX Zleeelstelne
HYDRAUUC PRESS
Vtdeutenvste Fabrik!, und Verkäuser gläzVer Jiegti m et
raeret.rbeiter.Utktftiitungs.Z!etei.
rtötident: ?b. LHIeilor. 3102 6. 18. ?rr
Tel. JW 2328. Si.tbil: Vgllip Sink
715 Pin Str. ProiokollSekrelär: Smil
klinke, L444 S. 20. Slt. rtiiiuiiA-cTItclar: :
Hiermnn Neliler, 2517 S, 23. Stt. teeftntj.
inctttet: uii!i. etwo, iwii . ii. nsit
ifl. .-Heb 129., ,
Verlammctl na) leceri . coitniag im n'iv
nat in Äuellet's feaUc 17. und Binton Etr.
ztn-mktic.n ?.v 9U. 104.
Woobmr v tl,e W.rlb.
rri,nrtr Uanmannrr- sm. PH 4. 221 S .
10. lc, tl. Doualbi 3565. Advllot Com
tnanbet: ulli Wafbrl, .219 S, 2''. Str.
iletl: Henrtz seinen, 24 t,ie kt cnion,
el Benlon 4ii. Bunker: lllirilt. lüjajlet,
:0(2 Sniiloit 6tt., Tel. 'Xoufllü 3228.
ojf ...... .i. (.. iaSfi 1 iiiia H ifinMnn
U .(ill'Vl liiy fwt'i .. "i'" " "
gbcnb 8 liste in der oh, Nische tncthntle.
14. UHU yi-iutw1 .'.i
Okftkrrkich-H.tcr Veret.
KrS(ihetitr vi,!i. 2 liniier. 60 1 t. 13. Str.
Ufi'tältbfitt: etcicha ffiirtj, 25,1 stört
me., (äcllul 240. browkoll'Cctreicir: fljimb.
liim, lü'ti iüiuinc it., ijirt o.
nniiA-'Fefrewt: Mali), tu. IVTi otta feit.
JitislUntctfiM: ÖPljii ifl)tr, 1502 S. 15. Ctt
l)Ier 14lö.
lerlainillklt sicki jeden drillen Conntag im
Monat in der albolilchen 'bmilchen Turn
ba au 13, und Lilliatuji Elt., stülzer !etz
Hlllie.
Loa Traußea.
! " . rfs' l'
rA LluV r VWs'W W
iifM LffSi
V -v Lfi'rK'l N l-iiVv ' r 8ws2iH v 'fJ jrx
Ip, (sCc r"' '
' '
WiS5ZZMT V J r
i! ..f,5cw1 . i'ry 'Jki w ffi l.l
I - - v.. jzZ-U Aw.5 '-.- 'v
'i - r i .n-.'--' -,,v-. - Tijyi - (.;ii: if-.i' '
i ' , J iI-J Xl' - r'F- "V .
I - ;''i--X;-r 5iitlc A!, , 1
!l s.-- .j.-.. tjT- j J,:f
i , ..... . r7- .J- Vi CJ'
l : ... ...,. "-.r-fAfc-crti- 7 :- (f.:.fc ik . : . i&w .
! I ;-. ..V .! . . ' ' . ." J. A.'C - ui.' V 0"
17 . N v -NJ... ft" - 'Aj-W , ) 7 1 " 'i.
if " --w''- jy. -.' ,. i ji !... 1 !
J . ' Vl -5- "öis
, ,. . u : ; - , v ---.j. . i. ruf-i-i rrrrT;T.m j.jiu-''j ijJt
f-'S .
y '4 '"
J. ii7T-- f t'V
t)y:U-
" ' ,s
-
. 1 .r-71', . . -
' ' 1 ! 1 . .
.
j - H J :
K - L,J --sj. w
I . .-X . H
r ,r '
- ' 1 "' " ':v .i (
m 'i-vrt 't; " f ' '.- : c
iTnrpl.mii1' r w 1
'Jl I fiiiiJM l ' ' 5
ff 1i -W ir f ' i'tV 'I " - '
J;fUJ) n "1; ! J
. ' J ji . i J.' , ' I
. . i . . , . i
i . i . '.. . t
!)'")
- $.:4M tf$
' i
.'.!.-
f -
'(:, -
iW-f '
Perspekrivansicht ch einer Photographie.
Y j-rfTKY .
tepLAKfASTj jjJüJJivy
g,J,., ua,,,.,,rKrrCHEhi 1,
r tz-oxiotfi i '
I - , d i li L.r pfViTHlsuttpiMG
i - feJ I I . S j VKCH
DIMlTSGr RMi-J V "rt l I ""-t'Xio-o
12.-eJX 12 t 1 J-". I I CVtWBER
, T MI-DtO'-0
j-:-.-.-:wiJiJ Kai 1 1 , elf S HÄL-l. 4t I
P" LIVINC "TooM I ll l 1
! 2S:0 X 15-d" I laCHAMBtR CH AMBERn
i jT .u'-tfxö-tf i to-fc"xi3-(yjj
i AMA4tMn. SJ L.
T V2.5T
SUriT2M r5cJö X
17-0X7' ; '
L V h ,an
u Li
Stocks,
Plan des zweiten Stockö.
Cin viereckig geliantes Haus ist" das billigste. Dieser Plan zeigt
einen groken Vorraum mit dem Wohnziyuner im Vorderteil des .au
st's mit einer französischen Tür nach dem Somienziuimer. Das Wohn
zimmer hat offenen Feuerplatz mit eingebauten Bücherregalen an beiden
Seiten desselben. Hübsche Schlafveranda, die auch als Spielzimmer
für Kinder verwendet werden kann. Größe 26 Fuß weit und 23 Aus;
tief über dem Hauptteil. Kelln 7 Zvutz. erstes Stocklverk I und zwei,
tes 8 Fuß hoch. Baukosten ungefähr $3,800.
BRIC8 C0, 1302 W. 0.
OeltetteichUng Zrre'UntetstLi,ugS.
Betet. i
PrZsibenlin: ran Adnm Lipfcrt. 278 S.,
12 Sir.. Tel, Tmiatas 7187. Bize-Präjiden-
tu,: ran wet ctpnni'i, ovul . i. ou.,
Tel. Touglas 6035. Prslotoll-Zelrelar: pfrnu
stit m. uin . 1(2 itr itttinttjji'rptrir!
' Jani Neimedb. 2210 E. . Sir,, Tel.
ottgias p.'i(. Z,U)alHVlllKi-. ÜVWH fcutiü,
2b 14 S. 17. Str.
Versammelt sich lebe letzten Donnerstag im
Monat, nnchmlilags. in der Wl)Mchcn Tr
erbulit, li. nd ckarlha Sit.
HarugarILe c 29.
Oterbaro: ritz Bloemn. 1V33 ß. 18, Ctr
Tel, Act, 7843. Uitlecbncb: uft. Weilt,
liiiM TorcaS lr. ' Sekretär: Frib VranbeS,
L4S5 Z. 24. Tit., Tel. Hieb. L752. irtat)
meiner: ffiielfftior Leis, 2215 i. 16. Ctt
Tel. Douglas 8r,55.
Verlammeli sich jeden 2. und 4, Dienstag
im Monat abendS 8 lllir in der Üöl)milche
Tiiruerhalle, 12. und Matcha Stt.
Uloti Hetchc, L.e R. 134.
Cfbtn btf Harugari.
Präsidentin: mit Jot. Lang. 2I4 S. 17,
?!?.. Tel. ToiiiiluS 620, BiePriisibeilln:
Srmi M. ftuiiiict, i14 Kavan tr. Se
frrUit: Frau Sutiu feocbrt, 816 S. 25. Sir.,
Tel. Doualas Ä Schamllln: Stau
viburn Wiijjctl, 2730 . 12. Ctt Tel, DbuglnS
717.
ZlUShungerung von Deutschland.
V'i:ti
' -
,v -fr
39
W. Building, OMAHA
m.,k..n,,llI( si iniS trbitftnnrft
nn iitiiiitni. nrtina s:u ini .'eui ujeu juus?
luu . xa.
Tamc Kegelklub.
1?,Nntin ,n ?kea tInkalb. 1Ö1Z
Lenbenmorlb Clr, VijePra!ibeilin: Ceciiie
Ritter. 2410 J!, 52. Str., Tel. Tonglas lsit)2.
.e.cr.isr- .t r I.tik 710 K Itt. t?,tr..
Tel, T'ouglaS '500, Cchshmeiltcr: Petet
Woli, 2514 k, 11. Xslt.
iltnrtt.mt1.n1t til& (. 1., 5ü.(t ftl,
mittag S Üht im Deulschen Haus, 440S E.
IS. (r.
cmaba k,ahel8eteln.
Vtaiibkiir: o., nujiernr, jub . 10.
Sir., Tel. Tt,let 22, Bize?riilibent: Ernst
.en. JjVS , n, II.. iTimui$'rt;iu:iui,
Silber! aiirbnil. 11 0 SS seit.. Liid'Eciie
rolosolleektctök: ulk. . Hauc4fn, 2924
S. 17, Str., SonalaK 4 139. Sm.meister!
Mb. NaII. 717 N. 10. Ctr.,Tel, Thier 2538
t?kiii,5lt T Pnttntrtrt ttn
not ,I bet Wasliingloii Halle, IS. und
qurnco it.
cniatt. ecktvkitet.Verel.
'ir(l icrill! tfirn. virniini, joio c. r.
CTf ....1 1.:t4 Vli ..IJr.'ifiS.Itt. rthll
..."r.T. (..... .
AVI. l'HU'W .j.n,, 'i(l.-fUMHiiiii.
Collkerger, 1803 !, 24 Str.. eetrelnr: Jacob
Äiuag, idn roinrvp ir jynuiirr- 1 1
Stintf ntftrtrr : ömtl Meyer, 1101 Farliam Ctt.,
.utitliu
Lou Trinveu,
V '.' k ' " ' jtttHiÄiJVJiV..aWuw.
607 Howard Str. Omaha.
Phone: Tonglas 743
Melchior Leis & Soo
GxdkigenthnmS - 5iändler nuö
VkrficherungS-Agentei!
Seit 188? im Seschäftl,
Tel. Donqla 3555.
?215 südl. 16. Str.. Omaha, Ne5e.
?. IMl.Ott!O'S
UASCHmENWERKSTATI
pbt ,.,
lllb tb Hab C ,
vmsda Firc Frool Storsge !
806 Sad 16. Str.
(ftt Viano. tjauHaUuojItÄtjriiflSrti b
fErmetn Wuitr.
O,id ichllkkb, frun irnb SRlafc
14 Aiu ... 41. srt iRnat u,
Tal. Dougla. 4163
Isr & Welpton Co.
VsrsIctierunE 2l!Zr Art
K,, Bürgschaft, SinK?ch,
l, rakhit, Unfall,
tkhwdlichktit,
utom-bil
1511 rodg Str. PH Ding. 18
Neuigkeiten aus Iowa.
Des Moines.
kv, im tinn fiprrn und fttCtU
0l Hvfc. wv
Geo Schneider in der Franklin Ave.,
sano am lensrag ote. jyoajäL-u, wu
n . lok.tt 9 tcntttiiati int Mo
JTVr" ), "id We1.Ell 22. UNd
knmiug Str. .
Venl LMi.
rälident: ffarl Wagner. 1811 Gast Maidi.,
son .fett., &ätiU.,a.inöv r
iralibeiti : rrti Hoi-v. i
tiittiu-Äciiruiv. wwiuu vt,it,
. W iffl 77 u. Vrotokoll-Sckretiit:
Ter. 007 S. 13... , j
er aiiiiuril , -';, . ns
jag im SJioitot in McKenna'S Hall, 16. und
gcuit mit.
eilb-Sciit Turnvttei.
Präsident: Hermnn Reiter, .2104 Vinwn
17 Eil. Echrittwnri: Etcpban Echinidt, 2410
-'S innett: L. H.
m,.mrxntnl! Wba. eae, io .
110119 , 4344 veautui uuu "ö7nö c t:
fiU5. CchadMkisler: Demi, Ctalimer. 2702 S.
20. Eir., Tel. ougias .w--
rffc cTinmnntt. 9028 . 20. El. . .
" Berkammeit sich leben 2. onntpfl in btl
Süb2cite iumuaue, ia. mm i n .
TurnftllNb jeden Dienstag und Ftettag abend.
. , ..
Omaha Turn.Letei.
Vriisibent: Hh Hossmelsler, 1532 Hall . Ab,
M,eU i bent7 Ehukert, 222 Larixiore
b?Ä . Eols 137" ekretär: Gotl ieb
W ur:
lyu. uiuyi"tv 1
"0 ''tr . zel. s;oiina9 -Oi , ,
5r'it 1,5. o Int Mo
3Sfr a irncti iw ji.ui.ii . ""-',L"r '"
not im Turnet Klub, 13. und Fowlet.
Teulsch Wasfengenbssenschast.
mr.HnhPt.t- kil, Meinclil. 2301 Leabenworlh
&r , Tel. Red 388. VizePnisident.: ?oh
Glahlws, 433 yackloit Sir ekrUir: Her.
n,n T llcmm, 67 tö , '" Tel. Bensvn 5,.
Cd,,,!,,,,: L'oiriä isdimibt, .2410 fl Str.,
Tel. fault, .1564, ..... ..... .
Ver an, inen Heb lesen r. u fi'"sr
tag im Monat im Deuischen Haus, 4406 S.
13. tt.
9t. Peters Teutsch'Riimischatti.vliichek ta
ten.uiucrtiujjui..iiii.
Vräsibent: Frei, Hossmann, 1011 Oak Str.,
Wet 2223. VizePraftdel: tkbw, Stinket.
24 i. w. ir., iuyi. "'""V y"i
ton Grok. 2420 E. 17 Str., L o6, 1
nanz.Eekretöt: Ioiei'b (?(!, 1032 Ailas ftt.
Thier 10g W. Scbavmeiltet: Jos. Lang, LS14
Versammelt sich 5den erften Sonntag im
Wonat in det St, JosevK's kulhalle, 17. und
Seiltet Str., 4 Uhr nachmitiagb.
Et. Joskbli'S Vetei.
nvafiti.nt. ifif iftmann. 4014 Cbarkcs Sir
Tel Webster 1. ÄieLräsidcnli Leo Hots,
mann. 24. und Sobae Stt. ProtqkoU Sc1re
!ar: ?os. enini,n, . .. u-""-Sekte
tilr: Wm, eteinbeta, 050 0mnti Nalto
uui Pauk. Tel. TouglaS 02. SZtmetsler:
Jo . ütmx, 2623 KIIIMW.,
Berinmmcii im ieoi .
Mona, lt rdacschob der St. Maria W,aada
lena Kircbe, 1U. und Todge Str. ,
!v!ttkt Beteln der Lt, Joseph's Gemeinde,
tn.iii!,.,,,!,.' ran .'jos. Laiin. L,4 S. 17.
Str., Tel. Dongla 6207, Bize Priisidenlin:
Ar,, u. it rvor, . . "...,'.
K.b ?z.iöl EklSt: Stau 3.!4W,
1803 Cenl Str., Tel. Douglas 31, z, Schak
meisier: Frau . Lculei, egget, 2al2 S. 1.2.
Str., Tel. DotmiaS 4954
c..' .(.,,,., mi t,rfi inSfii 9 Pnmttna Im Mo
nat in der Et. Jolcvd's Schulballe, 17. und
Eeiilct Str.
5ecilie.5lub
Prätibentin: sitou Wert, 61. nb V Str.,
riis.j.it 9lup.röfibiin: ftrnu H. N,
jiülioii. 5403 S. 51. Str., Tel. Eoulh 1633.
"eltettir: iraii . K'rpoe, uoo t. r
t, ffniith inr,7. eiiialimeiftcr: Krau Tbco.
Pol',, 4313 S. 23. Str., Tel. Souw 2711.
Versa, mell 110) tteimatitim teoen 2. icns
tag nd gut Utiierlmitimg jede 4. Dienstag
im Monat in LlicTran Hall, 24. und O Stt
snd'keiie.
Sttb-Crnul) PlattbkUtsrber Betel.
Präiibktii: Hentlch koli, 301 U Slt. Eltb
"eile. Bize Prülide!: Kart Bollmet, 4609
i or itrr firnnlt 5nriltnfnfU,fr(l.'tT"
Eberhard Üfiir, 2503 Nrbor Sie, Crnnbn.
Äinniij'scltetiir: Joseph Be'ienlelinet, 2010
ii Sir.. Siib-Seile. Cchaymeiiler: Urdan
Reift. 1225 Edwards Str.. Cäb-Siie.
Berlvinineir Iiw lebe zroeucn uno vtetien
Tonntag im Monat lm Teutschen Haus,
4406 S. 13. Stt.
Benningl. SailblvcHt.Beteii,.
Präsiden! : John Morbborii, ?enni,ikiion,
?!ebr, Vi, Präsident: Willrnm Janien, ircti'
ninglon. ö!ebr. Scftcliit: ftlaii Sendel, Ar
oinfitcm. Nebt, Pchsdmkiliet: Eggetl Ehierö,
Pcnnutglon. tiier.
Versnmiiielt ,'sich'ftdkn 2. Eannwg Im W.j
at in jtuiie' Hu, Kmchuatnti. xttx. .
HENRY FRAHM
MALERMEISTER
PAPILUON, . .
KEB.
tlitnt IM , 10 III
Lp,,I,ir ub Ittamliml. Butnl(II nb
lt)lll1)ittUltltUtn( PMoUtät.
Viel, waMfl. rSdt (atotttlm
t S 1 1 'l
Uie uewonnneu
bc3 SparenS hat aus manchem
einen Mann gemacht. Beginnt
ein Konto jetzt mit einem Dol
lar oder mehr. Sie können
sich genau so gut stellen wie an.
dcre. wenn Sie den Ansang
machen. " Kein besserer Platz J
und keine bessere Rate (6)
als wir anbieten. 4
Hülssquellcn $9,650,000.00 J
und unter Staatsaufsicht. j
The (konservative
Savings&LoanAss'n j
1614 Harey Straße, Omaha, j
cA5. F. KRELLE
Klempner und Händler in
Eisen- und Blediwaaren
Zinn, Eta&M, Furnac8-Är-M
o. s. w.
TeLDwe.3411
10 üdL 13. Sir
6er Schwester der Frau Schneider,
Frl. Jobanna Weltlich mit Herrn
Drumm statt. Dem jungen Paare
unsere besten Glilckwünsche auf dein
gemeinsamen Lebenswege!
Frau Gus. Büchsenstein hält sich
gegenwärtig an den Okoboji Swi
zur Erholung auf.
t Herr und Frau Wilhelm SSe.'K
brnd Tpiften ant !?rcitaa ver Vivp
tomobil nach . Applcton, Wis., um
ihrer dort wohnenden Tochter, Frau
Etians einen Besuch abzustatten.
Die Geheimpolizisten Brophy und
Aollibauab konfiszierten am Don-
nerstag auf dem Rock Island Bahn -
Hof 23 Fafz und 12 Nisten suicr.
Sie behaupten, daß die Biersendun
gen an gefälschte Adressen gerich
tet waren.
Die bieiiae Cbamber f.Commeree
macht Anstrengungen, eine der t2
raSmr.t,ix,mm wfsrltf Tmrm firtÄ
wui,iivviwmi.wi, . -.
Menkredit iHtz -gefchllNM Mr
I . r ' . n . o crn.i.s . .
11 lii, sur ä;us (.uiiic gi, ruinui.!,.
Seckzelm . Männer ' wmoen am
Mittwoch wiederum wogei: Trunken
heit von Richter Carlson zu ;Ge
fängniLstrasen verurteilt. Does Peo
lMition prohibit ?
Bersckieder.e bieliae Bäcker vcr
kaufen bereits kein 5c Brodlaib
nehr. Auch haben sie den Preis
für Kuchen und Daughnuts" von
10c auf II- erhöht.
Scotty WcClure, in dessen Piano
die Polizei kürzlich eine s,rofze Ouan
tität Mcr vsrs:?ckt voiaud, wurde
wegen gesewidrigen Verkaufs des.
ctten Ger'tensafteö zu einer Ge
fangnisstraf.: von sechs Ronnten und
außerdem noch zu 000 Geldstrafe
verurteilt. Seine l-fltte Hiüste
muß drei 2,'!onnte int Kiangnis ab
brummen und $200 Eeldstrafe be
rappcn. .
Die hiesige Polizei mit Comitn
anwalt Wilop. an der Spi.de, ' hob
Mittwoch nccht in der Nabe der
Jvlint Nallei ',ienclei ein soaena
tes BierCamp" aus rmd verhafte,
ttn außer den Inhabern desselben,
A. L. Mol'.tgomcrv utid dessen Fwn
?o Gäste beiderlei Geschlecht?, die
waren. Ti2 Manien der durstigen'
Seelen werden geheimgcliaiteil.
5!:rt verzcr. oun von v)eom
Hetzer, verlebte seinen Urlaub bei
der Faii'ilic E. Pnculln m O,.a',a.
.n ftciii' von ."Liirit und ?w,t
C. Jäaer, 1003 aplc ti.
wurde am Dienstag bi n er .?r
Lydia Herrn Charles A. Schnci)er
von! Paitor Leamcr cngetraüt.
A'ach einer vom 5?ap tol eins gc'
machten Ankiindiglma haben ('.',!'.'
ralanwalt Cosson und der Sta:5.
Nhrui.gsmitteb' und Mlcherei;ir0'
dukli.'. Kommissär ?ony eine Uii
trssiiun der Urjachen der hom n
?'alnu:!s.ö,ni!telpreise im Staat ,be
gai'nen. loison fnitc, dajz er Be.
richte erhalten habe, die, in ein oder
zwei Fällen weniqstekiö. eine Komci
ration vr.i Händlern für die bolzen
Preise beron: lortlick machen. Wen
sich dieses bewahrheitet, werden An
klagen gegen die Ledennüttelwu
, prtmbpn hirrhra.
cjcr ertiOccrt roaocay