Tägliche Omaha Tribüne. (Omaha, Nebr.) 1912-1926, January 26, 1915, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    x
J
.
A
I
-', .
'J
OiVKrwccstM
& V JSÄSiÄl 5S: rt- K ?ä F' . -. 5..'..,. ......p. Rrt. r,,; . ai m-. ,5.
, ZI. ..,..; 777,7 1 "v ,?.:.. ... h ..x 'V'"? ' w-y ?'"-'-". 57.12, "omp. .'w . ji.'mp. ,',rw: ?.,,'N Z,..k..wsk.. l.
, . . . ' ... .,,......., K, .,,,., vi.iv -, ,, , ,,,v,,', ituu, iuni' i ., zz .1"! 0, UCI U, 3t UOI.lltllt'r. ,lif. ((;rflr '.' llu-t ins 'MVo J 1 (lorrin !!. , ,. , , ,,. , ... ,,,,u.
J'.fRcg. S7, II trro: e, ,Re . ? lk.it, AllfR.-a. 15. f, on. Kcrlu: Ä.if.:W.i. 57. R.-o -.l.ib. wriu; t...... .-, 1 m.h . ' .l 1 ..' .'."L.' 'a' 7.: V. "P' ?! ?' tut. hiw.i.n...i. Ins. ,
l.'ol! ?,,.5.,d. l'nntvaj.r.h. .im . i(.,r Sr,,,,. -Ii.. ..,..,. I? ? . ....... ... . ..." r4 . '' ... . ' .'.'"' ""lii, ,,m.w.f(. .V, II. k"'"p. Wie: Wrlr. c,N.
..d.aN7d, Tor. 12. ..: om . '.': ä ä n 2 ,7'",,, f " 57 ";r , ' . 7 L iTr L: . Ü! .:..'"5 V""'.W.ed.nqer ...d üq,, 5ns. 15, 4. on,p. benv .
fr. .I.dor e,."d,ia C-.Hf.akf.. Z... I,crw .1. 7, .,..' P.r.v: kc,7 Ko.ti7 ubolf Slloi . h I Mel IS 7 ' m! Vf ö7hu m ist ,ir f . . " ' X J u 1 ..VfT'. . ,sl'" " " "....,... ..ad.,, ?f. 4,. r..'! V
,,r ,..,,k. i.f S!,.,. .V.. iwim; C?.ri.f. '., ',.. I ' "l. .. ...7., ' ..1"' 7'"7 .V...." ."i. " .m. rui. jiuii. k-hii .ai.u.iu ,nn lapv. KelPh. M,. .1.
,...'..' Clo..r. B'i'N. Änmd M,ä Z7'4 , irw dr !s ... ? Z.'.??''". '."'Z' '.'.'.'"- 2..",,
5. ,.. b,Ni r,. St.,,...k. Iirrm- ,., , 7 , .i" . 4. . j. . , V 'r, ' " J." ' V ' .".-,. . zx-l. ,mc,,. r,. v,k. ri; ' ul.lP1. 57, ,'
n.ä. . rt fK,n k,. .'.M,w' Är-n 7 ä"..f fl Ins N.a z7. ' : M: . C ?' " ..7.'. '.1: . ' '!. ' W WN4 Z' k'rws ?i.
s'mi. 24, tot: Trrnfft CMfnriuf, ft,. . 76, 2. "v. rnv; !',,,. fwn Slrrni. oufrr Is.S,cg. 14. ol; 3 n . Jrf. f, 5 f nrff , 2 o.ü b M fr w. i rf f '."ii . j f i , . V in u.' r VP; ?Um" '
.V.. t-rrlii: W!wIIrt ',. hnf. finl. A,,,,,. OV .',.,., ?,., .,s' ,k ? a TJZr" in L' uL.V. f.i ," i l!t' ?nf.WrT:. IV. 4 fornp utni ?s.!,a. 19, 5. Vornti, mit: 'i '
:n,; . 20. 2. W.ltw tot; Cia'isi.'U I?.' MP. J ? , 6min irt)rif ml, ?nf.'!' 3.1. 15 .Lrnp. .omita 6ri öl K i. , "7"! fl rh , i sM', Z,. Infa. 3. .'N.
....da. n, N..z. 2. K,k.Mp. t..,! !.. v,rw; .k.'s.ii 2.r,'. ,.s '".q. verw; !ts. ,,p. Hr., st. Fr.n 2 & !li" 93 UcriD? ' V.if VlrS I 7 ' , t ,n f i s ? fJaf. ? .
mal. ftiiffWr. 57. 12..nni. borm: 41. t,n: ?i.,K.,n ?.r...,..s,i. .,l,a. ,. ..t,, , ,1 ..., , i,, "Z::Ly"l:ltZ.s'i: "'!'?s.''' k"'! ' "mp. fwr; vloman i rni.
d,.a.dÄ,oik.l.'I.',.Nrg. ,4. ..: Jij. 57! I. K'mp.,rw7 sr7rä.i, r.' i.rd V. m.äm .!.." 4 5 n " .... mw. .t: or.
nrr ' ,it)!; ,i1 rrni- fif iT.i.iu frD.-.-f l , O i, M..k I. ......... o: .r ' , . ' r ' "" "', -n ; ''rnritlt. '-'T. ' VT . Pn 3: II
U7
uf.:ni-j 12. 5. 5I,"t , Wr: .,ufn;, 5'.-.
Jt'lf. .?"s,ca. 12, 11. ,l!üui. fru.i-
."'iii.i r Uu'iiiui'i 4 i lf,, I.r.
5( n;ii'ö ritiu; in nu, I,!!,a,i V'nu!
?,f.'lft 12. 2. !t jny. vr,m U'.'iiiirn
oHf:'!s!l. 12. V. .ir;-; t'c.-.f;
,li vviifiir, .'.!,s. wi. i. 7. jv.
wri; ?l.-f i'.-iil.i. J.if.-HM 1.? S, k., p
rrlv: !,kttr i?t! J, I! I '
,iip. tu,; Jl!,i tf'cncöif. Zt.M,,i.
z. I jurnip, vi'kw I Wffr. VI' ;
3.nf uca. 3', l'srio; , itif, stuf
liii'il II. Munu. '."im; J) r SVn
fm.ic, I.,s :ffl, 5 jimiip. tto 'Jin
do!f W-nurt, ?nf. it i. 25. . 0,V.
L'ftu; C'iilüiiirtii il)f in-cffn, l
m .um F fv.ii" . rn... . . , , . - - 1 - , i'i i iu . iirf r.i'rriiTTTT in? n v . nnn "mtiItimti 'T.t w tin ii vt,i'i n ") , f.'
Vm"., ' 'GÄ mÄÄ'N.ic'o rniHrVL, Ä Ä ?Jln? "U 7.. 2, Ä f I T'fl '
. 24, a7.bnon. 24. tot; CfflMtfb. wnu; Crf. Wff. lrf s tnr-crnt), Jnf. ir.im T rirn-rfi ,f i 1 5 Vonm taCWw Vwil' """7"! '7'r 'N" f: (Vi,'r. 0n nfolnff., J...f yVrncli, ?n BIM. 12. 9. V0 i, tm;
6. Smim. mc.'n, Uump. !!,(,. l.S.'flJ.Ärw UtUriATt.' Jri i a1' 32. b nl Ä Äl ilÄ, 5 5' i V""ls!' !. ' . J.".mh,: nw. t,t; '.'s.l l.,.. '...,,.'.. .c. 12. 0. kN'!
: er ,R,s. ?W Emrtanik. ?..f. Iif. fSlM. 0.1. tot: Crfflld Wtnvt ?Wrr8. ?nf.ZI,a. 7rt 14 Nom?. tf rlo- ta o 1 Im nr'a Hl ' ;V f s . ' T 7!:. f. ktk. .ttnit -iirrj. trnc; I.'l.tt, .1.3. . 12,9.
3. 8 .nrnn. ttriD! Mort. otüirb Gt.h..irfrt. ..1iZ, 8'rt0. l. l.M.fnm. ?nk'a,.n mri... 1,1 ')( ? ' irZ'. 7 J?.S7lJT .?J,f-If.? "P. lnu; l'r.tö nmcr. 0"f.:a. .,. 5. ... wriw: ,fr.,,'u. ...P. wrw; J!f;tf. ä'.'i.iw.-
Ans.!,. 3. 5. .n.1... vnw: totz.1 M 2tun. Ztimt. ü'ann. MiN. 5..s.i. Sl hVrtn'r fliVt 9'r... t. T ZL. ZLt ' s.' :r 2' l..irritl'. liiö U'n.M- ti :i..rk.,n ?",.!Na, 41. urrto; Krp. nf:Hm. 3'.'. wuu; L'mrn.li i k.. If.
mosrn ?,.,.!,.. 57 1. .mp.. 5. M k.'Mp. v,rw: Al.4 -,,,. S.,,. 7,al,r7 J,.:k. . . t '. i fTn ' r,1; " ! 1 S'iV'.S', L, . ?ns M.-ff. 41. vw: 3'. v,rw: , vrp. "raw i 'er.,rr
?n,nik c-mnl,.,. InsRkq. z. . 15.6. ,'.,w. vkrw: an. ,,tn Ttnniskm,, Trnl,r. Jnns.Ncg I. 8 p. a 76 z 0 ,'mp w Ncs ö 'M ' cs. krw Jura,..,,. Äl, t,r ?..f.Jf. :.-'. t3. ' ,tt.np. firr . Ldu,
d,rw: WAnrt ?mor,anik. i?,ümisl. IdK. .1. O'nlt 2. d,nn: Mom. verin: ?m,ra ..t,, 5.?!, i ...?'.. "' "w. o.v. ?',sm, tt, o;ffr. Mofm Vmmlt, Snf.Blf. 41, ',r,vr, nf.H'ka. 54 2. Mo; , iHtin;
16, tot; ndtta Gn,ht,ni..f. ?nf. k,r ?t.,Pr. Jnf.N,.,. .1. d,rw: ?o. 36. d,: ilip ?,odiv. Ä.ckRr 36 r.rw: ' .7 ! r. ,7 !.'. '.' r.n; .i.orv. s..f urman. ?.,fReg. 3, ?"sd '!'...icr. ,if' ,-a. ,2. '. 01,1p,
10. ? n-mp.. l'criv: Eobaiist,. ?,,f. s.'f ?ts..k. An .R,ff. 3. 7. .mnp. -,rw; lvrlv; ?s.N?,,. 57. 16. ,'. Airnnp vrrw- )cfr ,rd ,,' , hr r.V;. ' 1,;vf 41 c- i . ' '""' tm' '"'""'" o"-- 37. i-cviv: ..cr. ?, 'tti. b,.
57. y. mV .."crw: Tanlrl ?o. l'rsRrs. As..f ?,nar. ..f.M,. 57. 3 derw Mick.arl ,K, i.,k , rJ,i . - cV;.-.V " I,fr,f !' ,?I , f " 3i N,a,?tnb. Bfric; rs:.1 . Aran, lü-niff 'w: l .CUi 1.. 'rrarr ?,.f:n.
?ns.Nra. 10. 3. .nnn... tvrw: Sl.fcimi.. lvrw: ZN,k. R.nn ff. tot:! M JtrMt. -f i. ' " Z''": ' ?re'.' .J,'mnm-t '2".''''''. ? .Nrg. Z. . Ännw. vrrw: (.-sr. I'. . om toi; Stof.i tkrmä
25.
mc
fnto
m,-a.
imislii
f-iffr. C
Kfrt;
flomB
ffifn. :
West.
Plffl.
l'fnfo,
,'l'os?ws?i. InsN., 57. 9, flotiitv tsriu W.'d. 3.1, 14. 0.1111. fcrin; 9(iihrM3 ff ff. Tlmbd
Wrf. E ch"r, nf.ciT. 3, 9. flomn., Ginrruilii, Dmf.JUi-ft. 1. 6 JSiom. herm: if ff.' i'inor
twrto; Paul Goomtm. nf.fflo. Stnrfatnlm. nf.Dirsl. 57. 13. ..tob, .np. ?nfcf Tff
10, 5 .ftrmn, Kenn; IHnft.mtitt fomi t'ftui; fHcfr. Cicfnn Gnl'otir, 5lf,!I!cq, o,p, wrlr: Crf
s.Mkq. .v. vrn: Mtroo, IV. V. wmp. tot: Cuckai, Iiif.Ri'a. ?7. 1. 8.-
-o'ron,. .,s. !,,rg. 4,. :knn: wi.iwn aioiiip, rrriv: Jlion.ua Ei.chamk, ?i,k ."tt
""'I tt"f fllr.x. 1. 6. ffonw. tat: Crf. Sii. 14, Int: Wafil GuAorfi. Ä.if.Rra. Tbciner.
s. Willxlm 2 rTus. X 1. 6. 19, 5. ,mv. r-enn; Ers.!kcs. ftmn, orp, Nt1
. . ä .1 . AVt ' y- L ' ' 'J ' . .
''"Mp. w . :wnrmn os0,0N','i. ,;nf. tei.p.r, Iisüik.i. 15, 2. jlomp. tot; HiiflSf rot; -nul
f.'.t 10. hn- Lirif r.if,iTii "nf Qlm O itf s C7 ia .... . fcti ...
. ' - . ' . ....... .... '!, '.i. .... 4... ..ii.tny, i't.iu .v., ."...fr., fi)""l -1.1
vrrw; ?ofo.m Sosi, ?nf.lls(T. 57 füof.Viprp. P;il Znlnf, $11 f. Sien, 3. 5. . .,". lvriv; Eduard
1?Nmnl'. tot; rmn Si'.sr torrnoff. ?,if. onw, tot; aVirfmcs ciilDrfüi, ?f.Nr,i. ffc-l. 15. 7. Komp. Herr
.w. 76, 4. Komp.. vrrw: ?"liin, 1. 5, omp vniv; Nlcraudrr Znmnrul ftifrti. csdfiin. Jllf.i. 4. 1
siif JRft. 1 15. Ion"'. Urri'i: .Ontiftnn Iiif.N,1. 36. ot: 'ln,tcf. Mi,s,o..'l ?n, Tyrniu Tdils. Snf Um 15.
eoforn-jciif. Inf iff. 36. tot: .CiH!e rcr, Ii,f ?!,a. 76, 4. '.lonip, urtiu; 2c orv. -S'fnrimifiiin TTio.it. ?nfJ)fM 01
PflnJ. -f.Ülfst. 36, tot: JoFann f.in Eiu'i. ?s.N. 76. 6. smp. veriv? '"'rw; Crf.Mef. Josef 7s,i-.',.,cr.
. tV k . M . . . .,, t r- r. , ., . M . ,
SW?- 5 !513&U,1! 2flÄÄ?Ä
rfmer ifa 15 7 Ins Ne 15 7 51m m Z V Z 7 I V s rwV V : ' ,2- cw: P.il Iwrlka. Ins !Nc ?'cr,i 4, Reg. Tir. .wi .j.lg. 3. R.knn.
,!''?Äf Äl'cl?,; züÄ'z' '"?cÄ .Ä ..'.''w: ?.-k.rv,'fc? ; SirMn .d, I.ifM.
fionrn Hi-rrn- Rraiu Tclirncf .cno ,,, 1 ä , ' . i .' ' .".n'i.-nrr. iir.mc,?. 1. j. .moihp. inio; .'. wira snim, 'rrni, n,,i ? 5.
'vi' v, in1, rvuui,i Finnin, .'nie, ,nci. irnon vurern, mit wst. .1. Jil.'n. 1s. 3 fimmr ' n;.fr I,,,,,, ...u.. ,1.1 ....: ..,.. . , ......... I..k .k r. .
76 4 5,niv. verw' 1 liiert 5 lomh herhe N.l ,",.' , , " i 1. ,'ir , loirTrinnin, m..u cg. 'i.."f. .?. r;; ,,rr
3nf.9tM 15 '4 1 ' ?i..kV' T' .criJo15f"n. Ä ''1 V,..3- J""! .""w: 19, 4, Monm, wrtt.; .fr. ?'.'toi, ...ccsco 'iafolli. 3. Mcg, Zir. i.mf..
WM Tocucr. ?i,s. 03. S.c anH?ra. ?n 3. I. M. kömv. . n - 2, 4 ' S'S L! f?l ..IT; W Äf' . '''N- 5 - wm.
Theuer. .X.iffllfsf 1 2 M . toi- Triton BW-.' ,,k ,c i, ' ' V. " " . "''. nniui ,',u'Tiinrr, ,w.t ;nca. n. . ,',,ic rv, '..', ,M'i-''i- " '10114'. mm;
(i; '. .T V,1,,',::' : nr'i. ft', r"T-7.fn- .S. 15. .5I0MP, l'crw; .vcl.r 'Zoitow.r.1. Ans. Ivrw: Jokann ttnck. suif üt 57. 4. Höre. Inna., Viel. 5i,f.:.a. ?!I I '
,..',r.,. .' OIIIP. Iv, -1. 0,.N em, M. Wtt. 57. 3. iumn. tat: ?'!nitrni tnl ,. a.-"- ,'.. .,., ,!,.,'.'. .. . .. J7
J h i'irr .iif lHeT 7si 1 M.imti n..rii- , ,l .,, , , ,. . ." ,U , .""".v. "i . n1 .,ih'hiii, ,ir.;ui-p. .1 , in . 'im. .,,,,,, i1,, ,,,!, ,ir.
- V'i. 'usi. o. .1. ,0MP. Dino; üiei. xtam R.'a. 57. 13. lim. r,ii-,i,' 1-1 , ,.. - ....... - :..,..,' , .. !..., e, ..... ,-,.. .
,1- tlohrrViii i'.'hriini s 01 ,.r,. 01,1 .... ., , ' , , ' - ' ' " - ' .iuii.i, iuu.', ;iill'"llt. ,s "..'l !l. " . -itiiiin.oii i .' 11, ,'iir
??,?' rnff nS 81 bin 1,1 f VS "r""- ci ' '"7' -V., tot: Inf.Refl. 57. 12 Vlnnib, S. 13. 3. ,.,.p. toi; TmniNauS Bie!
"Crl ,.?,fl,1p Mr- 'Wla.?ns,N. 57. z. ..'Ml., berw; Was.il Nykodi .'.biek. Ins .N'a. I.'f.Men. ?. 1. oit, ...w:
, ' ; ." V- '""V'.', ,'." rrini oirmii '..i!,i,n. "IM. .V.. 36 tot-. V oof- uil ' (ett 39 ivrio- H'iAo.-I "'.i
ÄÄ,, ä m. ' k.4 Ä
...... ..... ..:" ' ,"-.'.' ä-.vi- ;r " l" ' ,L v" ' 1 iU'"ni 'rr. ''. ..-. J nJ tt . ci xnnar. ,.,, .:,. 39. tot: vdw a B .
- .""""' '. .,'.. "...... "i, -r.-i.'inii prr-Tu: i.'ti. .. pni.i rxu er I,,r
" z r -v -"""'P- '"w: . FiuuTäc. vnui 'iirrna, s.i'iesi. v, i. . 'lonni. tor; !I es. ) iiNi f bertn; Ers.Nes. Anlon Veprck -eldiiin n,- !7 1 m ,,. I . ,, ' i
Michael Eommer. I,if,Ne,i. 76. 5 ,',,,p 9. on,p. gcf. Crs Rcs. Marim Tiis. 7k.r.,l. I.'f.Rca. I. 15.' onw. berw: Van 1. . M. ,"mp. erw- ? ,! ,ru o,f s.?ä 7 bi -. .k'
verw; c,r. Johann Som,. Jnf-Hca. Inf.Rcg. 1. 8. onrn, tot; Alaiz cüft. SZilKcdm Tikilcr. WUct. 1. 11. .im, :.rck. Jnf.Rca. 4. tot ffl,V ö.m f lT'm.
76. 4. flornp.. tot; Sie . .Irän 2oroMf nf:Neq. 32. berrn; .Sioru. bris Sufa her Nes. rtwrfan. Mickmcl Ticf-il. filfft). Inf fllea. 3. 7. on.b' Vcr Cr k f Vrnf i V,f i ' V
3:f.Sc 41 bcriD- i.nf ?ranz 2o kow. Jnf.Rca. 36, tot; -ranz EbaKik. ldh. Nca 3 'alt. ?. verw; ?jf. f. Rcf.'Jofcf Bick. Ins Rc 'l . 8 w. b 4-
tona. Rclbb. Mca. 3. ü'.ut 2. irt; rnm. k Rca Z. 7 o,,, ..k Nc. 57. 13 Kw. M!,.. ,-. k,',!.:..' . i.... .."' ' . -.'" '. .! '-. '
Ibotna Sou. nk.Rca, 3 6 m .i ' !n - Äi, k , 'i ' ? Till. 5nk M. 7. , ' .7 7" " V. 1. ' "r".. . . 'k?ra 3of, Jnf.Rca. 3st (3
v: fetn t ,- ::' v'. s"':v"z..;'i' .n. ' ... . . nv, n nenv: rf.,. Zana, oir. s-cidüm. 4
V . 'mr.''1, lu,fl , ''Ul5- "'"l.' """"'N oee, ;vnr.;;icT. lua iuunj, ,nr.:rtc. IS. II, .otnp, er. nt.üfcn. 3. 5. nrnti, bcnv: fltef. S'.'0N 1 , ,,??'. Go,-h ,ik,,
3, l-M.kimip berw; cff.zicröd. ranz ZZ. vertn; ntn 2viiclj. Jnfcg. 93, berw; Ref. Johann Tikchl.' Jnf.Rcg. 1 .rp. Adolf Vitck. Jnf.Rca. Z. .mp olf fVca 15 4 iL- f
ffourak. Jnf-Ra. 14. tot; H 2otrn. verw; . Ofr. Anton ?bitak. Ins. ttv; Ers.Rcs "ttchael Tiittium.k, Ins. tot. Nes. Alois Bsack'bnskn. JnsN,a Z orp ffilf ZS '
sXrf.SRe. 14. tot: k?atna. rt.if !c 57. Mca, Z. 7 nrnh. hertn Ni 9mi K. 5Mii 10 .,, K. . ..i.. . . - .?.." "'-"
. ... ... "V . 1 - '" """i iiiiM ' oniu; uiim'ii iicci. ;vnt. i i'a. S Oltlb. berltr V 'for "i i'f hrner
14ornp., .tierlp; GoiDiPr'.rtl, Jüf.Ne. .st.:5..r,... K ?.2 nifirnvf nilnf mkinh 5v. Jnf.Nea. 1.6. 0,11p. bcnv; lilesr. 32, berw; Martin Bodarck Inf Mes, 3 N,,7 76 ä, ,r, -.T i ,i;
57. 14.onw., berw; Vtißj. Binzen., '"a. 5n . Reg. I. berw; ffra., 2bo. Adolf Ti.zck. Jnf.Rcg. 1. 9. ornp, bcnii 7. .omv.' berw; Josel WA st fflca . f'ri;,t:f o
3lo. IG..
Mannschaften.
wri. Jnk.Rei. 39, berw-. Erf.Ncs. 'ade
'."neue. .x,,..!. 06. ll. i,d, derw;
Vijelic. J.if.'lkkss 96. 1(1. onip, berw;
orp. Cmerich Birki.S. Jnf.Nea. 12. 5.
omv. berw; Jolmnn S'iro. ?nf ,Nea.
!esr. c.w ckcrniann. Jnf.Rca. 11 l2. 10. 5, am, berw: Joses ?iko. Ans.
, iM- Otpiihnftn r ' Hrrt 17, 1 kl ,'lnn herm.
.. .1.., mx.v.ii. ...v, yn. ...(... - ' .ii. ...i.iv
12, 6. onip, Perm; Joliann Adamek. 2'iro. Jnf.Rca. 39, berw; 'kfr, Lud-
ACldjjiä. Bnon. 5. 4. flonip. tot; West. N'ia. liro. Jnf.Rcq. 39. berw: Ers. Ref.
lorian Adamik. AnfNea. 12. 10. am Miüci:1 Bifkuv. Jnf.Nca. 20, 6. on
"f. berw; .hornin Jvraiu Ädamiiska. Ins. nenn: Ers.Res. Robert Vitwiann.
i,1 Rest. 25, 1. ornp, verw; Kor. Liidwia ia. 16. 1. M. omp, bettv; Matiji M-ilc.
Eobka. In . Sie. 1. 4 M.k.',i,p. berw fow. Jnf.Rcq. 14. tot; Josef Cfabada. Mckr. Jlie Zikaczuk. Jnnf Rea 4 Per, 76.2 onw veriv Crf Mcs Ad lÄ i1. ,l'. 11 rjnuroi, ni.meg. 39, verw; l.-r,.Re1. n mincn v., a. .omp. verw; -ro
Nes. Johann Epaesek. JnfRcg 72. 5. Anf.Reg. 3. 5. omp. verw Joses. 3f Clefi.r 2hmt Ins." a 36 Pc w Boidt ? Rea 15 1' Lp pri. ..t'"Ä" f blich, eldjäa. S'aon. 16, 1. N. B.eloS. Jnk.Rea. ,J. ,,. verw;
omp..verw: CiUlcf. Josef Spak. Ins. Reg. 14. tot; Kars Tbolmda Jnf.Rca. ottlieb Zlacbaba7 JnfRea 4 tit: iefr ÄloiS Volkmann nkMea V Zr ffl1 l3?p'( vtVa " P. verw; 2tcf.ii. Ala os. Jnf.Rca.. . Vu.zen., Blacsa Jm.Mea. 12. 0. Konw,
Reg. 15. 2.omp.. berw; Ref. Teodor '4. tot; Aln, 2drsek. ns.McZ.'l.N. orp. Peter Todoka' In Rea 33 6 Üowi. berw-So ff 4f & ' 1 ii W'19' ?i s"f : 12. 4. omp. berw; Jäger AdreaS. 5,l Mm- Mag. Jnf.Rca. 39. verw; R-i.
Cbak, Jnf.Req. 41, berw; Lrf.Nef. Jo. konw.bcrw; 2,.'!ere.k. Jns.Rc'i. 57. 2 Äomv. berw; Okfr p i K r 9 r JZ' orcl 'nf 'Ä 7 JJl.W. 1. maln, eldjäg. Baon. 32. Tl. TcrnP. 'i.ifo, Z'lanoscv.c JnsR.'q. 6. 4. omv
fcf 2Palobsk,i. Jnf.Rci '.3. 5. omp.. -'onw. berw; Twiera!, Js.Mea. 57. 13. Jnf.Rca. 36. berw. kan, roMf' Req 4 to I M 5H ? 4 lLh. S örirn u S ' ,o; r,,., Aml'wi. Jiif.Rea. 54. 2. jerrn; Joliann ?lal,o, AnsF 12. .
verw EpaZ. Jnf.Rca, 19. 5 omp,. tot; omv. berw: erk.Ref. Joliann 2wic Reg. 14. tot: Ref. Müwc ' Tokar W fri? I nf Rea 1 12 Tl f.mw i nn R P'to a , l K l' "t. ff raubst Am - "mv. i'no: Jokann Vlabo ns.Rea.
onrad Lpeckit.'Jnf.Rea. 36, tot; Toni talsti. Jnf.Reg. 20. 4. M.kom. Wrto; Re. 41, verw: 5Hcst. teni ToVu S flore sÄ Z Z' V iü;!' l' ,Cr ";,0m ' -0'iS.Rea. 5 6. Cif, tot: Eri.Res 12 . P. Komp. ..erw: Josef ?l,warsÄ.
tä,?s. All'in Cpendler Ins. Tion. -an. stran.z Twoboo. Jnf.Rcg. 14. tot; Jo Jnf.Rez. 57. Rei. -tat, bcr'v; Öu flon p. tot m-s rba Äen 14 ffl , 'w h ll t : V'"''.' M! mo,cr. 3. Re. Tiroler ai.joq. "s.Rca. 54. II omv. bcnv; Jmcf
Anst. 22, wf; Jchil Sperber. Jnk.Req. bann 2worn, JRest. 19. 3 omp. raiizokar. Jnnf.Rest. 32.' r' tot" ?r Ref. L dwia Vrko s R , M f' 1 T,M'' ?bi jw- J''M-st. 12. 1,. w: 1,
36, tot; Pie fr. Gprrs.fr. JnfRea. 57, 15. tot; Eis. Ref. Jiko 2wnar. JnfRea u Toma. Ins. Rea. 76 4 ow 1. 5 omp vertv- Rndolf Vieiia ,,k $ is' ? : ',UlM- & ,l lI' '"T, Jnf.Rct,. 20, 12. cmip,' bcrlv: ,,ned AobannVla ?,'s.?s?a. 20,3.
omp. verwiRes. arl 2perl'?ns.Mcg. 19.'. o,.,p. tot; Tbchta. I. Sleg. 5? l-crlv; Iwan Tomajaga. J .s.Rei 6 ä- 57 Mio!, bc w R 5' Sf u S V1 ' "..w. -Pcrip; Bro nton Andjcli Jnf.Rcg 96. 5. oinp. .w. at: Er.' Rcs. Joser Andr. ?s.
11. 15 omp. berw: Moriv 2p!el,an. 9. .omv. berw: wrc-or !-iisi,irs berw: Hobnmil Tnma .k, nfZ W vs , .:' ''...''7.' ' .'.clr V: ?lnlMt .:7' 9. ofiir, ,verw; verw; Jäger Ki,cvpe Andres. Z.Rea. W.- .Jnf.Rca. 56, verw: IunSk. Peter
Jnf.Rca, 76, 4. omv.. verw: Ref. Cb
wird Ebiclbosii-l. Jnf.Rca. 1. 5. omp.
verw; ahrkan, -ran? ?p!elboael, ?eld
kan. Reg. 2, berw; Nes. Johann Spiel
t'"ael. Jnf.Re?. 1, 8. rr.;p., berw; Erf.
Rcs. Josef Srfi"-?, Jnl.Rea. 1. 6
omp. berw; cfr. Nikolaus Gpolnirki
Jnf.Reg, 36, verw; ?raaoner fnao
Cpoimcr, Traq,Reft. 3, 3(if. berw;
Rcs. Jgnnz 2pnar. Jnf.Rca. 15, 1.
omp.. verw; Ref. .lorp. Theodor p!,t
ä toi r ä rS.it ; : inir ä"-j r VZZ 7" SrcÄ -. 7, i''-.-" 'omp. w s.o nvrt pf,, f 12: or ;
Jnf.Rcg. 19. 3. on,v. verw Res. Mefr Mcg. 76. 4. omp, ferw; Ref. Rudolf ?Wil, Ar f R cn 57 0 er - 2 V? f-. ? V57t'0 3 is. Jnf.Rel,. 12, 10. omp. berw; 21 "mnnd ? an. Ins.. 20. 9. om
Jarolim Tbkora. Jnflteg 1. to - 2,, Tomsu, Jnf.Req. 3. 5 oiiw bem- Vt1wTZn' I. Ä i 7 -st ia c ,C f'1 Re .orp. Vllfoi.3 flnbrucfj. Jnf.Rci. 89, to; Lm.d.t.sabv. ??,k. Vsoieoie. 2-.inb.
bester. Jnf.Reg 36. berw; Grf.Rcf. Tovor, Jnf.Rca 57 13. omp. v rw;' .?mptot- Slaus Ä !ra Jiif Rea l SXATt V Z """'p' kranz 'ngyal.''J..s.' 1n 1 ! berw: lies. Mickaek S'la
Ebvniak. Jnf.Reft. 57. 12 omp. berw Josef Torche. Jnf.Rea. 1. 9. ,omp S .Z nl U llf! 7' 9U'- 39- m fe 'tl'an antsllirö- -V 61 P1l1m
Timot.ns 2nwf, Jnf.Rca 19. 7 omp. Rudolf Zoska. Jnf.Req 1. 6 omb. JnfRea 3 5 omp berw-Ar ran, h Lm h. l lKm' cob P' ""V1 ",r,fo"' S1"-3"1- 20' 5- np.
bevro; 'Josef EzalmdoS Jnf.Rcq. 76, berw; Aker Toth) Jnf.Reg. 76. 8. Cp Vti rnuil J C" v in-nn 3iür f Ä "7' ' f""Ä penbichler. Z. Rcq. Tiroler Kaiser jä. 1. vert.o; Johann Aen Jnf.Rca. 12. .3.
4.omp, verw; Joses ??a)io J.if Rea tot: es. ffran ?b. JnfRea 7 7 Jokann Vns i .ik?e 3 ' 1 to t "' , 76'6-- i nni;, l'rai': Mkomp. berw; Markus Arak. Jnf.Reg. oa,p. berw; Staniskm Bobak. ?f.
76 5. omp.'verw Etephänz. l' --'mp,' berw; Johann To K Annfea! onn " lcrw- Wf&J'wf' BasilwZ ftfff 10 ?'.- mp. berw: JoKann' ran. Rcq. 20. 12 omb. verw: -leslauZ
Jnf.Rca. 76. -6. .OMP. verw;, 2,acki 72. 8. OMP. verw; Joses ?0tS Ins 3 9 ' Komv.'vcNv- Iwan Ättk Ins w?! SrsRe ' sr?' UT Nf-Neg Z9. tot; c t. Ladiflan? Ar. Vod??. Jns.Rcq. 56. 1 omv. tot: Jo
nowski. JnfRea. 10. 6 omp. tos. La Re. 76. 6. Komp. tot; Ttcfan 7oo,k Rcq .36 bw Res CrSs 0 o ,Zl "'lan. ?n .Reg. 39, tot; Eins. reiw. ,amt Boesanizkn. Jnf.Rca. 12. 11. omv
bislm. JnfR,., & 4. omp. berw; Jnf.Ret, 76. 1. W. venoMchö In Ei. V 3"S odi. JnRca, 2. omp. r?Ä Ar, 12, 4.
'Tu tu 7 U 1,1 fri. 1 t- sti Ati 'Tvi M.. J .. . .... 7n "7-. 1 C ..n .. . . rtv. s . M ' ' ' '. . ... . r . .-.u.., , ul'(U i'III'.l ' s V Ifrf VI t?nnt TilMI AI ? i ,V ipr Tl ITsTni Vrtfirn tlt 'Wrtrt 1 .1
.-11 .ivij. 0. .iu,f tut, iili . vn l. 1. ., t. .Mlinip, rctiu: "' U-MUip. üCrü; I'.'ildlttCl ;nT yiCtT 4l h(rm ,?r,kZ "Wrli-ritcr Ttif ;,? c.,e if ,r r m - r uMi v"""1-.- "i ,t .--".,) -v i'i 1 ..u 1. x-, -r.
Johann 2rncnsk. Jnf.Nca! 3. 7.omp. Peter ?iajba. Jnf.Rca. V. 1 omp Tekinq.. Jnf.Reg. 26. 1. Ji ni hiq U, toi- 5 Ä ? Ans hiß Äo '10 V CÄ- l"''1 l'fra,; f ". Jnf-Neg. 12. 11. lo.irt , berw- orp. Des. Bobanhi. Ins,
verw; ra.iz Lrodala. f.Neg. 32. vcrio; Weel 2'aka!n. Jnf.Rcq. 76 icf.efr. ffranz T&vl Jnns R ä 91 Rea 76 4 s.omP tot Älbclm '! Ä,s I7 h c P' Slom rw; Johann Babi JnfRcn. 12 . SW .12. 1 omp, berw; ?av-el SSognr
in-rro; orp8 2rofa, Jnf.Reg. 57, 11. 4. oinp, berw; Stcfar. Tlanezi. In verw; Johann W. Ii f.fflcq l! 5. 7 fr ' Iris Rea 1 ' 5o ' s,o , berm- S äÄ'Äq ?' "'t ? 1 Mon,p' ! . Trcphan Babj. I HT.S?cn 39 . berlr; Ref. Janko f:0bn.
omp.. bcrro; Srotu. Juf.R. 57, 13. ' Reg. 76. 4. omv. berw; Ctefan 2zal. 1-l'omp.' verw; Rickard To. cl. An Rea Trai.i Ao ami abS Tiain.' E-fr na o -'s i "".S 12, 7. omp, verw; orp. J. .wie. In Rea 96. 11. omp. berw:
omp. verr.;' Franz Tiadlmann. Ins. lai Siefa Jns.Req. 7s,, 2. omp. ver.o 1. berw; Ttcfan Tömcrdi.'Jnf.Rca 76 dion 2 6 berw- R ois n lins Babis. JnfReg. 12. 12. omp. verw Ml M,lc Bogovie Jnf.Reg. 95, 9.
Reg. 76. 3. 'qomp. tot; Res.s eschl.m. rp. Alcr T,ato. Jnf.Rca. 76. 13. $ Komp. verw; Jnf. .r Töppel. I ,f ba. Jnf Reg 1 6 omp ' vern? a, Rea 1 1 P2 " S'i' JbaiBabuli,, JnfReg. 12. 7. omp. emb, berw; Anton Vo.-na. Jnf.Rcg.
2 kl. Franz 2,adlma,cr. Feldh. Reg. 3. omp. verw; 2,ara.' Jnf.Rcg. 57, 9 Reg. 93. verw:' Kranz Tötsckinaer I f. Waja? J,Reg & 6 ' SS' vcw' Anftc? 7 v7rtv'- lör'' verw; Jäger lois Backmann. Z. Reg. 12. ,4 ffomp. verw; Res. olonmn. Ins
Batt. 2. berw; Ge r. azimir 2wd omp. verw; Mc Tarkofki, Jnf.Nkg. Reg. 76. 5, omp. verw: Rcs tfmn, Aohanä Walcnta ARca I 10 m ' , . '' an- 1 Mkomv, tot; (fri. j- 12. 7 omp. verw; arl Bolnner.
niezenko, Jnf.Rcg. 36. to.; Älcrander :Z.Pkp5q4r. .3jCclbmom ml. U il xaa Trafen. Jnf.Reg. 3, 5. Komp. verw S ?5 ?rli SS f S 0 "lim" feaSa ro f1!1-,1?!' atl,a Backmer Jnf.Rcg. 20, 6. An .Re20 12. omp. verw: Ludwig
Jnf.Reg. 19. 5. omp.. der; Zugöf. 19. 8. omp berw; orp. Ttefan T,a. ran., Trantif.s,. Ai.f.Rca. 1. 16 om, 5 . M komp verw Res os c f WM fc Ans min tc-l fZ vl?4U- .omp berw; Michael 9?cfiorf. Ins. Wr. An .Rea 12. 9 . omp berw;
Ludwig Tlasinski. Jnf.Rea. 57.'4omp Jnf.Reg. 76 4. omv. verw; orp verw; Trela. Jnf.Reg. 57. Rea 2 ab Reg 15 Vml ?A Snf'C 57 15 1p l L?PrX? 12' 4" -""p. vw; Zugs. Ale? I'M's. Jo.ef Bokm. Jnf.Rcg. 2 10
t.t; - Ttampriegel, In .Reg. 57. 11. Swmski. Jnf.Rca. 57. 11. omp. l'crw: Kcfr. Johann Tremcr. Jnf.Rcg. 57. 9. omp b rw- BettMaltkr 'nf' ?a'ckmrK',o JnfRea ,9 'om. Uict- nWf- 39 l,cl'ID: er m' U.'. verw: Ttcfctn Vomans; Ins.
omv.. den: Res. lest. Aoies Staues, verw: Jan. TücecS. Ins M,a 17. . Rea. (Stab. .s. r, n).. 1 L ""'v";- aniarkoio, ns..s!.g. 19, 8. omp, tot; Bader. 3. Rea Tir. .ass. aa, 3 . Rea. 12. 1. omp. berw: 3iefr. Florian
. ' . "1-- i'-11"1"" "'- hiii. uiiiu -vuaro sia ran an. .N. ,ea .1 in iinnrn wrin . . . , . , , ; .',"' w..s:. mi.. , m.k v..
Sr1' 'Ä 2, ÄÄliu ff ?w:'K KOTÄ;
S0, ir r ' A. V wesV ak Ä,, Vf 7' ,7 7 alZ'anM. Jnf.Neg. Z7. 9.komp Michael Bafia. Jnf.Rcg. 20. 12. omp.-wra. Jnf.Reg. 37. 15. Konw. beriv;
erw:'''i,rZ5'W TU W r, JnfRea. 76. 4. berw: cir. Jura Zagorak. Jnplieg. 36 ber.o: Art Baae'ra. "Jnf.Rca. 61. 9 ?emetcz Borbel. f.Rea. 39, berw;
m'rf piy-z s. u rkTr&&t: sa :: .g s
K'?' 3- K'p' verw; ton WaneceK JnMeg. 14. tot: Re . Jo Jnf.Rca. 72. 7. oniv. vcrw? lrs.Rck 11 iT1 berw- 'es w
nr.ytcg. iv, 2, omp, fcf Wanek. Jnf.Rca. 3. 10. .omv. bettv Wasitt ak.a. A.,.e i S,1","' ., ' ",-.,'"',?', i.s 1 , c."..'
Jnf.Rca. 3. 7. omp.. Perm Ref. Tko, omv. bcrlv 2ircin,'ki. Jnk.Rea. 57' Tremer
niaS Ttanck Jnf.Rca, 3. . omv. bcnv 12. 5!on,p venv: -ran., Tc,cvaek. nf 2o.nfi.cl
efr Ttankowski. Jnf.Rcg. 57. .GS. Reg. 57. 10. omp.. verw Adalbcrt. omp.bcrio
I, tot; Ttanok, Jnf.Rca. 57. 1.omp. C.zccpani. Jnf.Rea. 57. 9. o.n.i, mym 5 omv. ,
vettv; Zngöf. Rudolf Ttanfchit). JnfReg Tzezcpansli. Jnf.Rcg. 57. 12. omp. Reg. 76. 8.
76. 8, omp., tot; Jaroslans Tiara, berw; Fran ,Klcrbst, Jnf.Reg. 57, 3. remel. -Jiif.Rc
rtf flji.. ni mo,,.;.. ü 4 . (innin ttittMvt rt., cv..tii. 1.., o . '
y.j, vkkiv, Finnin ciinini, t"' vKkwt &,jirtuivi, onr.jica. I. a-in-ci - tuian,
. Ct . . p l f. .. .i. v. r' . ( ...... .-. . J . ,
Ns.Nrff. . Jlvmp.,
. v ' " ' "" "Ti vi ii ..'iv . j ii. .nun 1. uci u u 'III. rill, u 1 1 um ai iifi-m- 1 - oif- o . .ri . . s s r:
101; yunnnn-ff. .mp, verw itton layctcnDt. Ins. veriv: orp. Jokann Trovver. JnfRea. Rcs ond '!, !.? r,rm. 1 c .. V, " .: 'r ' ','r .i": 'i. ,vui.ncti. vo. y. om
Eta,tik. Jnf.Reg. 15. 4 omp, berw; Reg 76. 7. omp. tot; orp. Amon 15. 3. omp. toi: Joses Tttiba In fliea omv verw- Er Res Äle t ..le' b ertn )n TlV "VT Zenz BaieSi. JnfRea. 12. .
kttek. .Jol,nn ?to,'.n. J,ik' 3 7 Tuckcrcz. A,ik 7 1 -...K 1.. 17 in o,h .V.-J : vl'.."' p?' . ' .Sn '"cl- . 'ill,fi.t . " erw. orp. eier Famoki. Jnf.Rea, dem g'.iirie. J,.s Reo
j.omp7))erw; Johann Tws.npJn Reg Jilipp 2,erej. Jnf.Reg lo7 lI'om V. 1 ' Z WLl 't' h . . ''; Ttefan amnlak. verw, omp. Tamboiir
14, tot; Andrea? Ttaftcl, In .Rea. 20, verw; orp. Johann Tcstak. Jnf. Rea. Trzepaq. Jnf.Rca. 57. 16. omp, Vm- ndrcaS San Ans Hr-ri 20 2 3V r ),M t!?n - a ' T q r'T ?"f'Reg. 20, 12. omp.
1. M.komp. berw; an. Heinrich Stau. 1?. I. omb berw; Olekka TKnk. ubwia Miba. Ans.Ree, 76 1 ' Z' ? -Rcg 1. 9. omp. berw; Milan Bakis. Jnf.Rea.
NtArt.Tion. 2. art, 3, berw; 2, a Jns.Req. 36. verw; Ref. Jihann 2 ib. tot; Johann Tsctioch. Jnf.Rca 76 "'V ' ZVia " ön 'Vr wl ' if SiTÄi' Ä ,n .?!?? w; Ji.lius Bakita
wa. Jns.ülcg. 57, 16. omp. berw; 10. ns.ülca. I, 1. M. komp. tot; (CM onip. verw; Res.orp. Oirrad TschS.il Art Tion 2 i 1 lürtn- nW "C i, .ro.'l "'""v' vcrw: Nikolaus
Eani laus 2.. Jnf.Rcg. 57, M.G.A. &wti. In .Reg. 76, 4, omp! verw JnfReg. 76, 3. omp. verw: Ä W vv ' JnkN 76 T't I ÄfflU"! '5 0,Ä"f u
verro; Valentin -fei, Jnf.lüeg. 57 j oht 'tgctl, Jnf.Reg. 2. omp. berw Wir. In .Reg. 14. tot; ngof. I Mir Frau War! tlek I ,f Rcä 76 3 ömii 7,- ,- i n o 7V g. 1 . omp, berw;
y. 0NM.. vc-w! Tivabar -,k. Ins iiri. S ek. ,io !?,i. 0..,! J,.k 1,,' a Lt. re...:J iV:r. ' 'Vr X,..!' !VA""A, l."v.l.r'l'bncf -.1'. l'- !lt,niP v"v. Xabin . arsfi. ,siif.9icq. 19, 12. knn, A.isRea 9, 11 f:rti
Mcg. 33713. omp. bcrw7?nuitrö Äc. 76,' 3 ftoW berws l 'MS 2 175 7. v. Ji g'llQ Per A attAik' Alinea 57 tt'omp ' vX" 57
fak. Jnf.Rcg. 36, tot; Rudolf Sie anck, gety. Jnf.Reg. 76. 3. omp. verw; Jo ctfi, Jns.Req 57, 14. omp tot- Ers 10 fiomp bertt " 0 Waffii.?' in ? o"S' f, t $i s' l o'7 s r' SWar,l'
f.Reg. 76,3. omp, tot; (efr.on fcf Tz i was,., Jnf.Rcg, 76. 1. omp. Ref. Franz Uwert. Jnf.Rca. 76. I hm Re57.' T' Ä.iÄa,l?If & Ä lf..Är! .1.
Iiontin fete arot, Jnf.Reii. 41, berw; verw; Julius Ezin, Jnf.Rcg. 76. 5. tot; Nikolaus lllicki. JnfRea 19 5 rnitt lloiz nh r yr 1 ii ?,h ,r,r ' t a 1: 7 n 1 . 7 miipcim Baifta. In !'!ca. 1
orp Karl Stoffes. FCdkan. Rea. 2. omv, berw: Theodor 2 kil.. . A.,MeÖ nnn ., M 1 s c ..?I1lt': "0?h..rÄ."s-fji'J.-. 's SS?..??l,rcL?"f-Sh'- 3- omp. Per berw; Rcs. Johann Valko.
5:M.Re z. 5 jlomp .- Le.m ?f H 15. "wp7 berw: Jan Weber
, ,.,'k,. wii-im, nf..' VI , ' ' -"lMl' vtf vv liv t 'Uipuif .IklB
i', l'llK', W1 1 1 1 ' ' ' ' . t ---'
5. omp, berw fil1,llt 'roS. Jnf.Rea. 39. verw; Ref.
3. in ..in. Franz S.orov.'eza. Jnf.Rea. 12. 7. kon-.v
Nikolaus Bajsa. miv- rs.Nes. Ludwia Borns Ans Reg.
verw; Feld! '' ver:i?: i'uowiq Bornim:, Ji's.Rea.
)6. 8. omp, ,01' tot; cfr. Johann Boiucrnak. Ans.
, JnfRea 12- 3 omp, verw: (eora Boika.
. ' cv - . in 1 , a . l
Bakita. ?ns.Req. -V'r"'ua- pc; e,wen,is. .rns.
dlviq Bako. Jnf. Keg. 39. tot; Jova Boiic. Jnf.Rea.
. ... . C O - ., ........ .m .. nu e 1
coDor 0las -"Oii.o.veiioiozic, Ns,:ueg. '',,
ii. nei-w- o,-t 10. omp, tot: biiuro ?o?ieebie' Ins.
$, Jnf.Reg, 39. verw; LandstsaP Reg. 5. 5. omv, verw; c-tesan Bo,
in Bnlcntovic. Tapp. Baon. .13. "'V- J"feg. 12. 9. omp, verw; 5jcfr
Wilhelm Balha. Jnf.Reg. 12. 5. 'kolau? Sanln, J-ns.Reg. 61, 2. Kon,
v I- ..1. . fit .. et . ,V , . im .
2, 6. omp, "".f. vi-.r. rnowig 'retromeö, Ins.
Jnf.Rca. 12, Jvx. u. is. omp. berw: Sremn B,-eu-
t 1. CN..f 1Y1 - ...
'" ' naii ''"wadeck, Anf.Rcq. 19, 5. 7.omp. verw; Johann Balko. JnfReg wk . Jnf.Reg. 12, 10. omv. verw: Re..
.Jnf.Reg. omp. verw; Ers.Rcf. Josef ' awar. 1? in ,L. tü Pfcfoit ÖlrrjoT ?o,i ou n ,
i'i. ...er -oii. nt.in. 1,1 riai. V - rk vK e rve,. .. . " , . " """v, vnmu - .-., 1 . ..... .
.' . -- , ,, ..,.,, , ... V., '. I '.... .I. , . ... .... ... , , I ...Iirn r... .1.,. . ..r.., 1 v:, v j .... , . nmh t. i. .. . rtrt
13 o jiomp, oerw me . o.cs tote m, pni nt.üieg, jy, y. ,romv, vcrw-.Jä R'aon, 1, 1. M.kop. tot- Aolirtnn lllri onm be -n finrti rtVf w..r .. V,,f rth ,Vs o m ' ,v ö V i j'M""1"- bcrro jtorp. iwae, wm " ; "o. cunuu , n ,1 .'teg.
JnfReg. 3. 5. Komp. berw; Georg 2 tc. gcr Ferdinand zlobodzian Fclbjäg Ba Jnf.Rca 32. to : anon r. A.scf n R?a 76 nm 4 vcrii- d f & 1 VI la. Jnf.Rca. 1 Per; Frau Baloq 2, . 2. 10. ornP berw: Cl.aim Brmidstät .
furak. Jnf.Rcg. 24, M.baon tot: Ref. on 5, M.komp. bettv: LabfslauS Tzloch. fried. Rt. Art Tion 2 Batt 1 berw- Veek eldb io.. 46 ?' X , ! S " ofrlstIcb' nPlt J6' nf.Rca. 12. 7. Komp. tot: Kefr. Paul '6 '07 -0sf'l"F '
cfr. M Steiger JnfReg. .76 3. Jnf.Reg. 57. 4. omp, verw: orp Jo' Fcli Ungcr. Jnf.R?q. '75 5. 7 iv' if APT Ä! Ä B"og. Jnf.Reg. 12. 7. omp. berw; -.5 Brnbna. JnfReq. 56. bH
.hpinp, verw; viibcrt tofcrn, In .!,ica. ''an,, -zoi. is.!cg. 57. 8. omp. berw berw orp. Fmnz Ilnger. Ins Rea 76 tier,. 7k !, k
9.3. tot: a-elbw. 'Wirrm, c?toi..r,rtrfi .,f Rck.Koib WhrtNwrt tr,.,rw ..... i;. 5 .VJ.rJ" ' i',"' ver?' :!cs. Johann ccsc. Jnf.Reg. 1. Mski
a - j i n ' ' - r- w,,v,.i-., vi i 1 1 ...n . -r. ....ii i', iui , .Miminii nn.TiT, ,s t rsi. 4W fimH liprltl- yi.Pririliii rnfllsl Mlilfilh
Rf. 76. 6 KomP. Perw: Jua?f. Andre. 6, 3. omp.. berw; Stefan 2zoska. 76. 4. omv. tot: frs.Ref. Mathias Nn 57 14 Tom Zar,- rnriimf berw-
Stc.,dl. Rt. Art Tiv. 2 Batl 3. In Reg. 76 2. omp., verw; arl2,ot aar. Jnf.Rca. 76. 7. omv. o 7- w Reg 57 14 S 'Ä Ö Alfrcb '.'
l?T'J,tCla- StXT'.c' Znl9ie v6': rp. Tot. Ins. Uramek. Lnf.Reg. 57, 14. omv, berw; Wcidinacr In ?A ' 'fl i 'f R
?-2-Esk. tot ; Johann Ttcmer. JnfReg. Reg. 57. 1. omp. berw; T.,ozba. Ans. Franz llrban. Jnf.Rea. 3. 4, M. komii KraÄS c. lmJ m l'
.Rsrr:s aVcr,nvÄrÄ .sy.
, r , - , '"M. ai,li-''lil- oiuiui', utiii: v.i.!v
35'.'.vkM: Janer Johann Zbi, rfRef. Sininerich S'olo.mb J.,kRca Z""sf. Brnbl. 4. Rea. Tir. Kaif.iaa. 3.
, ,veiP,nq. Vaon. 5. UU.fomb, Perm io hrh,. m, Mnii f . iV M.konm. berw: on AniVrmi qs,
'oT11- rftom 4-lw- "'"p, verw: orp. Job. Balouqk. cd. Art. Rea. 8. Batt. 3. verw; Anton.
"""' ?,"'.i Jnf.Rcg. 39.. berw; Ludwig Balogl, rnnirS. Jnf.Reg. 12. 10. omp verw:
?lr V l"? echmciiter, Jf.Reg. 3. Per: orp. Michael Ba Bublineez. Jnf.Reg. 12. 4. on,p, berw
' . ' longh. Jnf.Reg. 39, berw; Peter Ba erf.Rof. Abraham MuchÄ'anni. Ans,
, Ä i ...... a r, ' ...
, . . ' - -, . , . w .T . v - .winiiiii i Li. .ii..tiiii. .1 .im in ii a, iimn iwrm
teiner. Jnf.Rcg. 76, 2. omv. berw: van, Jnf.Reg. 33. 16. omv. berw: benn: Bot Wnifr y.,i,a r,.,.. v..V , '
Cnrh t,ln Ml 7 .C e. N!..., s.,! IV..(OI ,. ,r ;". ' ' m"-."'"'") " . 1, o. .1IUIIV
,; , .:. -v"!;"1"- 'X' . !j 1 -o'-.! iv'i.-". oj, 10. .omp, n. VI10N, siao. verw: aoer, rcr, JnfRea 1
tictw. Unterlag, rvranz Ttcinz, Feld beriv: omp. Tabonr Tamson Tzloja. Franz Tuma, Feldj.'ig. Baon. 5. M. Adolf Weiiiert.
"... . i.i.Mf., in, au.iiiiii i M."". . u. o-Minp, verw; .orp. .'.o.np, verw; riiikon uiiuoaiewir. Int berw
EtckovitS, Jiif Rcg. 76. 4 omp, berw;' Mnchacs Tzul'a JnfIeg. 57. 4. omp. Reg. 2(1, 2. M. komp. verw; Joham 1, 5.'..(
Ref. Rudolf T lenke. JnfReg. 1. 5. komp verw; Rcs.. Anton Tziies. Jnf.Reg. 76 - Tunifolb, Jnf.Reg. 69. 5. omp. berw: gärten
ri'tmJ' ,c -i r'S't: 'S"; ; ,- ;tl,u" ogb. Jttl-!'eg. Z9. verw; .orp. Stefan meg. 1:. OMP. verw; Michael P,C
cii rich. Anr.Nca. 15. :!e ral. J.is.Ne,, 3 M n,,-, i,r. ,-.... .i. ..' ' f.. iv! rn n n . .
wiavvS m.: r,..e a i .r. i, . V r r. V,, ' '".o.,.,.,, .,. jy, verw; !ne. ü'rt . iji. .'-.,. t. .'.oiiio. veiw soer-
3h, . oY V i' 1 -" '"'"" - m. ns !).eg, i. verw lotan Mi o. Jnf.Reg. 96. 11. Komp. g. ,rau.z lezek. -elbina. Baon. IS.
.berw; Richard Bei Jo es ; clenn. JmRca. 3, 5. omp. berw i,mn- .rnnl ou..? W.,m 1. fomtv , w,( fh
VTVÜ0? llVVf- Zelmka, Jnf Rea 3 4 Jham, BancSik. Jnf.Reg. 39. ' bcrwi . bcrw; Ers.Res. Franz Bnbrowski'.
Jf.Req, 15. 7 .omp. M. kottip. verw: BeHullav ,'jelinka. Ins, Nikolaus Bnniak. JnfRea 20. 2. OMP Jnf.Reg. 20. 11. omp. verw: g-p
Franz ndnn, JnfReg. 20, 7. vmv berw
(T.M-i .f..., M.... o..r o-j.i 1 .
.MW,.... '..,,.,. ..'U'fl. Ils. itu'i. CM. i.
Komp. rot. Johann ?'ujbo?o. Ins. Rot.
39. verw. .uaf. Bikior Bnina! Ak
Rot, 12. 12. OMV.. berw - meyni-v
Ttevo Baric. Jnf.Reg, 96, 6. omp. Biiki. Jnf. Rgt. 12. 4. Komp.. vcrlv.z
Ref. Rudolf Wcincrt. Jnf.Reg. Reg. 3. 4. M. komp, beriv; orp. Franz ( ' m. ' j ;'olTit J
vmp. berw: Gefr. Joses Wein Äelink.i. Jnf.Rea. 32. c-in: ttekc in. s.ÄfSo)!1
JnfRea. 15. 5. ,,. her.,.. ''..s, W tu i'" r ,0,ü'"" ö""
teuu; ü'.noi. vran, icnzci. nf.üicg. . omp. verw: eorg SziieS, Jnf.Rcg. Peter Turezlniski. Jnf.R. 19. 3. konw Fraii), einbardt Ins Rea 3 ? , 7 , . ?LX, j Äf iV'i 7.. "n,V "--me,- jy, oeno; .oyann w
1.-14. omp. verw: Rudolf Slevan. 76. 4.- omb. tot- lo, o a i, i ni,r s,.f,' ,L.VTV.. ' .V""3 "jj"?!?1-, ?'-.?l1. Z.. 12. .onip, Anton ,1emanek, Jnf.Reg. 3. 6. omp. rath. Jnf.Rca. 12. ' 9. omv. berw:
Jnk.Rea. 3. 5, omv. verw Sttncc... Rea. 69. 6 ,, ' , ' " iT, ffl V V Y.lwÄ - " FC"I' 3" rw; v efr. Franz bemann. Jnf.Reg. Ludwia Barbo. Jnf.Rea. 39.verw'
s-,t,r,n wn, 3 7 1..,,,, I........ ,,1.., , : I'U 'It ' !:'j;rvV"r . " veuv; 'ir. .ari MIN. II. 6. omp. tat: (1-ri.Rei. Rar AI
" '..';. '"', -r."-'0' f", .nuiiiii, u'i: ,7R-. I..IU-U. i. iivlllv. l0I nie . n r . in 7fi 14 (i'.imii ii.rin. l?.r,r '.... - o - -i
toter.ng, : r.ytcg j, 3. mnp. -verw; tetnion kzi.dora. I Reg. 72. 5.Komp. Tnrek. In .Reg. 3. 7. omv. berw; .Re Weist, Ans Rea 14 0 - iiaSf Ao erebeek Ans 7. 0 ' ( . nu; Sm ' arna. Jnf.Rea. 39 Wendelin Bula. Ans. Rgt, 12. 4, Kam.
Erf. es. Julius Stern, In .Reg. 3. IM. verw; Tznmlän ik. Jnf.Rcg. 57. 10. Korp. Ladiflas Tnrek JnfRea 91 verw '( L Ä 7fi 'i fi.f tl C a t 1 ' V ?1 J ' r a, mp',tlt; rw; ,.iu.ar Ttcfan Barna. Hz, .Reg. berw.; Johann Bulak. Ers. Res.. Jnf.
komp. verw; Rudolf Sterz. Jnf.cg. 15. Komp. berw: Franz T, usw" In R a Kcfr. Tur In Rea 57 1 1 fion 7 Ä Ä'W'Ne 6 , s.Ref Josef :w,,a Jnf.Reg 3. 5. 5. 5.Csk. t.ot: Res. Jakab Barnowie , Rgt.. 20, 10. Komp.. verw : Pa l Bu
5. Konw. verw; Heinrich Ttwsi'w.Jnf. 57. verw; Michael Tzcvelcnezsi 7 I' verw Naf ali T mpel oder Tiik I' A cf Weit? Ans Rea 1 1' 7m' !2 ' 7 Vs ?' 5 V ' -10. Komp. verw; Jobann lanil. Ins. Rgt. 12 4. KonnZ.? vew :
Rcq. 76, 4 omp, tot; Ref. orp. Paul Reg. 33. 15. omp. berw; cfr. Szwar Reg. 19. 5. .omb lvrlv A.mcr Anion ir . Rnbr i' ,v 1 ' 7?7n 'han ?.,l,r,d Bartala. Jnf.Reg. 12, 1. omp, verw: Riloban Bnnjevae. Ins. Rgk, 06. 4
Sttmpel. JnfIiea. 1. 5. Komp verw; ga.Jnf.Reg 57. 16. on'.p. venvttr . Tiirnoww. Ke bliq. Ä.Ä k"mp C 0' 5D llc Wen3? 15 tm l c ' Job !rn, Vo-ef-S.rtot:1Erif- 8 12. 8 Komp. omv.. vettv.: Fahrkon. Jobmin V,mta
' -rp. Joses Ctivcak. Jnf.Rcg. 3. 11. ar Tzwce. In .Reg. 19. 6. Komp. verw beriv; ErfRes. Franz Tiirski.' I nf Rea verw- orp b! L, "..Re.,. 3 1. verw; Nikolaus Bar ha. Ars. Reg 39. Felbk. Rgt .19. Batt. 4. verw.: Michael
Komp. verw; Wilhelm Ttiihr. Jnf.Reg. Tzvdlowski. Jnf.Reg. 57. 13. .oifflr. 57, 1. M.komp venv- orp Sie an 36 b'cm- M tnM ntw,?xK ?f.V i f 7 1 " ?f ot; Jmwz Banomk. Jnf.Rcg. 25. 5. Buranski. Ins. Rgt. 12. 1. omp . Per ;
15, 2. Komp. berw; Johann 2tll,a. berw: (efr, Tzinn nski. JnfReg 9 -Ti'tsch I Rea 9" verw- vXo!? Lh ' 1?.f s , 5' 5' '' .5.7. 3 rnnp. verw: Zi'a, omp, verw; Vcla Bartosek. Jnf.Reg. cfr. Pavao B reor. Ins Rot 96
Jnf.Rcg. 76 16. omv. verw; Gcfr. 6. omp. berw: Ers.Res I I,ann Ai s Reg 7 l i omp verw h A,7f 91 76' f Lh W ?"f- 7 f '-7' verw: orp Jo 12. 10. omp. berw: Gefr. Julius Bar 8. omp.. verw.; Jobai.n Bürger A,,f
Aobann Ttolraeek. Jnf.Rcg. 3. 4. vk. rbs. Jnf.Reg. 19. 7. omp7b rw Josef Tiichaeek A, f R a W L A' i - : 7'7'""" '""7 V-!f snl' I,', -T 5?;. 77o",P. tosik. Jnf.Rcg. 12. 10. omv. verw; Rcs Rgt. 39. verw. Res In Liibwki
'onw verw. ('k-fr Etos. Jnf.Reg. 57. Cz.,s)kiewiel Jnf.Rea. 20 2 M.k T. JnkK. 36 A'-ÄS C si s 'Ä s nVSÄ, Ä "Ä''''' Peter Basta Jnf.Rcg. 20 10. Biischbaebcr. Ins. t. 61. 4. Komp?
.4. .omv pethi: Cbnnrnb Rudolf 21of tot; Tbeodor Tal'oka. Jnf.Rca. 19. 5 Jns.Rc'g. 57. 9. .Komp" vettv Kalrkan bet n RickÄ ii h u ' , bJttZKS7t' ip verw: Josef Bandentistl. Ins, v.rw,: Rrs. Rcs. 'ndreaZ 5.',istr3bcki
er. Ins Reg 15. 12. omp. verw; omv. tot; Josef Takc-Z. Jnf.Rea. 76. Johann Tm-fik. elbkan. Rea ? bei,7 . c.-?,- ?2 Ä .', oi I o sl fi, 2" ' ?f- l2' ?v. berw; Eapprnr Jo Ans. Rat. 20. 12. Komp.. v' w Rrs
, .?ranz TtonPa.'. Jnf.Reg. 93, pw; A 3. Komp. tot; arl Tarne-, Jnf Rea Aivan Ti'tk Ans Rea 36 bei-w- äi, o v ,.. roVrn fopri3"!' Sf- ?3' t: Ludwig Zillinkger. Ins. hann Bazikic. Tapp Baon. 13. 3. Komv R:Z. Stjepan Butfobie Ins Rat
Ttcbink. Jn'.Rcg. 36. (icrw-.'Aä 76. 13. omp. verw; Tt'-f'an W Adoss Überall' Ins Rea 1 6 'oum Jnfw- W Res. Brimo Werner. Reg .76. 2 .omp. berw; Vasv.l Jimak. berw: Kefr. TtanijlauS Bebcnek. Ans. 4. Komp.. berw Michael k - Ans
kob Ttrafak. In .Reg. 14. tot; Ers.Res. Jnf.Rcg. 76, 5. on v. ver v; Ti an S "uSf t hi Nr 1 ? ' 1 :1 f1'.' Jnf.Rca 3 bcr.v; Georg Iimmcr. Ins. Reg. 20. 12. omv. verw; Jofcf Beei Rgt. 12. . omP '., pfm
'usv Ttrakzer. Jnf.Reg. 1, 8. Komp. Tnkacö 2. Jnf.Rea. 69. 7. o,w . vi -m 7 Komp " ben Vof ?f llnkir b-!f : c? nfR 1 fl,''1 ' so- 11 Ä0"' ra. Jnf.Reg. 25. 3. Komp. verw; Mi.- pan Cakakovlc. Tal'p Baon b7rw -
verw; Jolia.m Ttranb, Jnf.Reg. 36. Josef Takais. In f.Rca7 76. 4 Kooiw 14. to ,t' ' & 1' r An R o ttrÄf 77"" Ä'?'" ?"7! S7- h M-km,ip chael Bccfa. JnfReg. 12. 8. omv verw omp. Hornist TtaniS!?iu "ffa ctka
"erw: Korp, Ludwig Sträube. Jnf.Reg. tot Ers.Res. Franz TalaZ JufR g 3 4 Crwi llil rall Cf 1 5 f Ä in'sÄ. j?i l. komp derw; es. Cdi.arb Jimmermann. Ins. Er .Rcs. Johann Bebnan. Jnf.Rea. 56. Anf.Rgt. 54. 15 ,mv w
76, 4,Ko,np, pw; Karl Stmzmck. I.M.kamp. verw; s.Res. R, d f Äla omv 'v ÄiSfl !l Ä'IW'Ä CJL !' Z'' rw: Franz Zimmer. Berw; Kefr. Michael Bcdb,, Jnf.Reg. Res, Silvio Ca,, ifi 2 liäf V' TlrS
.r.r.jwn jo, verw; .iorp. x'iiWv g Jnf.Reg. 3, 1. M.komp, verw- Tmian 57. 14 , jf M ifC 'i o ,7 ;..; 1 ..V I'Ä,I?--,,0,np' """: s -Monm, verw; .,1. Jlij UVgcn Ka scr iger. 1. omb. berw -rf R.f
"tra'ibc In .Rcq. 76. 4. omp. verw Tamls Ankea ?. . ., 5. '.Ui- f fi.?J. $'J9' 7. Ko mp, berw; Franz WIcha. Otto Zimmcrmann. Jnf.Rcg. 15. 2, komp isk. Geb. Art. Rea. 13. Kan. Batt- 2. Karl VnZt T'mll .i IJtlV
rVTi rZ7 S77v"'-7; fÄS11! w! M?'"B'.: JnfReg. 96. 8.K0MP Mijo l.wlobse. Ji.f. Rat 96. ..omv,.
k7 3 i tytifWfl-, 4 mj r i 7 ) r r. V oyann 'kMMrntt. Ns.ea. 12 verw.! Matthen, ssk lila, Auf. Rat. 20.
Jnf.Reg. .3. 1. Jnf.Rcg. 24. M.vaon. tot: Res,('ckr. 9, omv verw- QV,. k ? c,,... . . . ' i . . vr.r"
Ewnisla, Wie!. Rudolf Zknbler. JnfReg- 1.' 13. Komp. 12. 9. Komp. verw; Ada wert V ' In ' Rat. 'KLJm 1
feirl t5fM;.ni(kii. Jnf.Rcg. 3. 4.M.ko,p. J.'bann Tarnrtiiif. Jnf.Rcg. 76, 2 so!
-rtt; J)naz ffu-binect. Jnf.Reg. 4. verw; Dmlitro Tanasijeziik. - Jns.Req.
r-i': .chacl Elrehn. Jnf.Reg. 76. 2. 36. tot; Peter Tanasijeziik. Jnf.Reg.. 3ö
'omp kolauS ttlicki, JnfRea. 19. 5. .komv. Wiebekchii,. 'sf!c.
l) i. . ir... :r ifr. r. r - . , ' . ' -...
ii. o uo;t t- rni iiiirmi. ,Mir.:Hcg. 14, tot; berw; ffranz Süieflmc.
ou v'it-üHji tuiuican, iiT.yicß, ii, ociiu; .ornp, berw; .orp.
4.