Tägliche Omaha Tribüne. (Omaha, Nebr.) 1912-1926, January 25, 1915, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    cayj2-v
,
w
:!l,X Oesterreich
' f
W
V
K. n. UHvmee
rrlustliste N,. 15.
Mannschaften.
Ariern.!, Hai.k, 11. f. L5w, Ins. Reg.
lt. Wt: Elf. Ics. Vutiüta S!.,. Ad.
Ml r'k.mw. den; . .rr
iuilo. ,Hiit.3lc.A. 6. . Kntp tut. .Hi).
;xuf. ,tirr .vnia. ttk w-.. t "'"'
Herrn; ,",HvW. y.i09 vm. ,!. .",,.
.1 6. k.p,. Herrn; ranz Vst""1"-
... 11 ,,'!- sei. Am. V'.iuunr autfr
Ant':)Ifj' W. t'kNv; 'fcYvfariit .vom. Ant.
'..7!, 2. I T.; rw; ytf. IC. 76,
7. to.p., l-aiu. ,oi.amt wmcr ,. .
Vit. ?n.:'icfl. , "UI. I k
'"'t- Jli''SraV'Xf
Auf. Ihat Z. 011. .It-f IM i., JM.
aup. ,wuan .'u. ; -... '
S.Solf vonMer, Ans. :H$t. 15, 7. lunnp.,
lurrn.; t'V'r. ran? yanMor. Ans. ''(i't.
76. 5. Muinp.," tot: ?raz Vanrl. Ant.
9i.lt. 14, tot: lä :Kct. ä'üir ',',ncl. nt.
9ill. 15. 6. Sioinp., Herrn.; trrcö .vorn
sei. Ans. Sink. 1. 6. llrnnp., tot; iiri.
Jlu-f. ran, Harnsck. Ans. i'l.u 1 4.
.Mornp., neno.; Alots fönnfe. uif. .'Uv.
1. 15. Komp.. cnv. itart Han.'c. AtN.
lHf?t. I. 16. Xionip-, vcnv : rf. ff.
Cffat Hanke. Ans. Rat. 15. 2. Moinp.,
erw.; Aases aiikus. Ans. Rgt. 93. fcr.;
ttö ,0annatt. Acldj. Bat. 1. 1, Mornp.,
iof; Dies. AjN:s! ,vasfl. Ans, !1!gt. I,
11 Komp.. verrn.: Ref. Ans. Slnton pa-
nsck. Ans. Diät. 1, 7. Sxomp., Herrn ;
,i n. .11 vit 'i""'i V" ' . " - "
tiomß verw - Wefr. Aofef vendc. Ans.
Rat 15 7 Komp.. verw.: Morp. Marl
. - ' rv, . r.
ed,.nn'einer. Ans. Rat, 76. 7. Mornp..
t-trm rfficreb. Aobann Hänfner. Ans.
Jtflt. 15, 1. Mornp.. tot; terf. Nef. ipomaä
Havel. Ans. Rgk. 3. I. Komp.. verw.;
Havlik. Ans. Rgk. 11. 3. MomP., verw.;
rrnz Hcivrnnef. Ins. Rgt. 32. verw.:
Awan Hawale-zko. Ans. Rgt. 36. Ad.
Zt if. hrrm MM ifmif öinmelfei. Ans.
;n,ii. ttjt wiiv.i -
9iU 1 5 Mornp. Herrn.; Tvmofij Haw-
r;Inf Ad. Rgt. 36. verw.; Anrko vaw-
rrf?uf An'. Rgt. 36. verw Aoscf Hav.
sT-W Hd IS 6 Kornv. verw Eins.
Ereiln. Tefiderius ia.zai. Ans. Rgt. 76.
iw. Tenderius Sa.zai. Ans. Rgt. 76.
j.omv,. verw.; Gefr Friedrich Heben-
reif. Ans. Rgt 3, 12. Mornp.; Morp.
ZiAr ft.Wfr Tm Real, 3. 1.
Iloiz Heger Auf. Rat. 15. 8, Komp..
verw - Franz Hcaer. Auf. Rgt. 14. tot;
Crf. Ref. Sllerander Heaves. Ans. Zigt.
334 Momp., verw,: Snof. Hermann
Öeibct Feld,. Tiv. 46, Bai.. 1, verw.;
(vefr Richard Heiber. Auf. Rgt. 1. 5.
,5,0mV verw.: ?,nd. Panl Heibrich. Ad.
Hcirnter 'Ans. Reat. 76. 3. Mornp.. tos;
5forp Emil Sein. Ans. Rd. 1. 16. Mornp.
verw' Res 8uaf. Rudolf Sein. Ans.
zr ' yt " , , 1 r ,v ..c i..r..r
.ho,t. 1. 7. omp., tot; ron. tn. 011,
1 16 Momp,, erw.: Ref. Riebaret He'fer
M Rat 1. 8. MomP,. verw.. Rd Ao.
hann Heifia. Ans. Rat, 1. 13. Momp..
verw ; Karl Heifig, Ad. Rgt. 1. 8. Mom..
veri - Ref. Morv. Ladiflaus Heifzler.
In' Rgt. 76, 7. Komp.. tot; Wefr. Marl
Hejluk. An'. Rat. 3, 5. Momp.. verw.;
Slnton Heitmanek, Anf. Rgt. 3. 6. Momp ,
... . :'- r vs.s.;. fvj ODi , Ist
VkliV.j aVJJ,CT .1.'!. LlX-ll, ll. illU. Ot Ji.
Momp. verw.; Alois Helfert. Ins, Rqt.
9? verw.; Hubert Hdlebrcmd. Anf. Rgt.
1, 15. Stomp., vertu.; Heller. Ins. Rgt. 4,
Herw ; Alfred Hellmann. Ans. Rgt. 1 6.
- Komp.. verw: Franz Herneiik, Ans. Rgt.
32 verw.,- Ref. We'r. Rudolf Hemml,
Ans. Rgt. 3, 7. Komp., verw.;' Wefr.
Hendzel. Id. Rgt. 57. 12. Kom.. verw.:
Ers. Ref. Anton Henkel. Ad, Rgt. 1.
6. Komp.. verw.; Gregor Henkel, Ans.
Rgt. 1. 10. Mornp., verw.: Ers. Ref.
S'vraham Herberer, Ins. Rgt. 19., 7.
Moinp. verw.: Hermann Herbin. Ans.
Rgt. 1. 11. Momp.. verw.; Ref. Zugss.
Wenzel Herket. Id. Rgt. 3. 8. Momp.,
verw.; Ans, Masul Hermann, Ans. Rgt.
19 4. Momp.. verw.; Georg Hermann,
Ans. Rgt. 76. 1. Momp., verw.: Ref.
Morp. Zjngsf. Josef Hermann, Ans. Rgt.
I, 8. Momp.. verw.: Zugsf. Aofef Her,
' mann, Anf. Rgt. 15. 3. Komp.. tot;
Wefr. Rudolf Hermann, Ins. Rgt. 15.,
7 Momp,, Verf.; Zngf. Franz Herrisch.
Rt Sltt. Tiv. 2. Batt. 3, vcrw.; . Res.
Theobor Herrmann, Ins. Rgt. 11, tot;
Trains. Jokaun Hefz. Trainbiv. 4. 4.
Es, tot.: Ludwig Heg. Ins. Rgt. 7.
5 Kamp., verw.; Korp. Zugs. Valentin
Heuchert. Ins. Rgt. 36. verw.; Ers. Res.
Marl Heuer, Ins. gtqt. 1, 4. Mornp,, her.;
Wefr Johann Henf.'Anf.Rcq 76. 4. komp
verw- Senf 'el. Anf.Reg. 76. 14. komp..
verw' Res. Aohann Hileer. Ins. Reg. 3
? komp. verw. Johann HillbranR Ad.
?!ei 3 16 komv. vcrw; Wefr. Arthur
OilYebränb Ans. Reg. 1, 5. komp., verw;
Äflwbl Hilfenrar Anf. Reg. 36. ver;
Paul Hipfanl,, Anf.Reg. 76. 5. komv..
tnnv Eduard Hirschkäfer. Jnf.Reg. 76.
1 kmp verw; Aofef Hirt. Jnf.Reg. 93.
"erw- Ers Ref. Josef Slnton Hladik. An'.
Ra 1 ? komv verw; Aoles Hlabaeek.
.ii.,!, i, 'V :' . ' .v m.e rvi i
.nf Reg 3 4 rMlP verw; rni i, vioimn
Hlavati),' Jnf.Reg. 93. verw; Franz Hla.
... o ,.i .11,. 1; ? , muh li.'rln- :n 'I.
' r - s ',' j, 7. . k'iim.. tvrio; l,-fr. ,uiin LI",.
Ans. itKur -wJcuiil, ,vt. mU 4I. ,g Ans :Kffj. 1., 7 k.'n.v.. wrh::cf.
inrm: Ort. L''1. '-Vf,' 5r,,.,,, .'"iin. Ans.-. 1. s"v.
''"'. 2. verw! Lm. ..w; ?.n.'ok. ran, L'..tt.n.i... A,.'.!',.',i
0,1fr. M . 31 m 1. fDnp . , 4 fl,,p wrlp. .c,ffmn. .,s
Mim; Auf. clrr .vvt.u.i,i. 1 p. . ,i 4 4 ., Mrn, e.r, ;,,ff. Ml,rI
idutun r. St.I. Viiu. rtcDtwuil'. ton 4. ,., , ,.
f ' lV ?.r,,,Z:V: tarn: Ir,iia ntott ,i'0lr. i
. ...... . v... int " r r iinr.3. v. ....... ... ....
SS Ä.' ifiiSTÄÄS.
aiitfi, ,mit. .'Ui,. - -"""'V.. . , - ,,, i,.
N.,hi i M,it 76 .V iionm.. tot: oi'r .'iM. .f. I. k.' t'. kW , '
ui Auf' .,.'. 76. 2. MomP.. wt; W.'N P.'l""5'r, nf.: cn. 4
!) ur,o f nniiiitn. ns. yu;i. u n. m- v.... , ..
i,n,n' bfrtn : MiAocI J&arstP. Ins. 2. mfomp. Herrn; iiorp. CduarS ,oor.
H'm to 5 li.nn. tot: Petra Sarainm. ncker, An'.Reg. 32. Herrn; Jk). liorr. uu. i- ' ' ' - ..Z,. 'ki'..,s'i. t.iri,'., Af :,,' .1,1 15. fomo,. Herw: Slnton omiek. Ans.üfra. 3. 5. komp.. Reg. Z6. verw
Ad' Röt. 36. verw : .iistf. - dir .varb, imc-s. Ao.es -vorne. ,ms,Reg. 1. lz. ""' ' , Y: ' 7. f. V rM: " A..f,s,,,, 76. 2. Jen. Herrn: Vion. kl' in olek. Ans Reg, 3. Reg. 19. 7. komp.. Herw: An
Ans. Rgt. 3. I. jwmp.. verw.; Cictr. tt'wö. verw; twrcas Vorpinmi m. -- - ?,,? s:,,;.,. w; (5rs. Ref. AoPann MiZ 4. Ans Reg. P-on.l't. veNv: rrnu nrf Motirt, Ans. inntilrniS itp.. , nT.w. a.
i . ' .....! ..c . ,1 ?k iit . 19 5. kam Herrn- C'rf. Ret. .0 'e,t- Oll., v. ". . . ..' ... .,. , .,..,.., c , t ,,, .,. !.,k ,,. irrin- 1 Iiraci Alls ?iea. 57. 14.
.unfT i'iuorinann, ,mi . .'h "" " ' , , ' -.f.n.i v Hirln- ICH't .innnniu'ei, c;. lomp., hci u; i'i.inii, 'u, ,1. ."'.i. , - ", i-mu. -
Aohnnn fttrtel, An . M. 1, 16. oann vonak. Anl.Reg. 3, R omp. Herrn; J"' . 5,f. e., ?, rw: Aodann Mi. An'.Reg 19. R ,o-p.. verw; Crs. Ref. verw: Petra Murenban.
innrn Herrn- War Sartel. Ans. Rat Ref. Wert, pornnla. ."'s :eg. 1. x e "4 7 ',." , ,.,,rt . 's,,;, ,4 kam, tot: Ref. iwrv. Ao. Ata tu ..oi'kal. Ani.Rea. 9.1. toi; loi? tos; ttim. vreirn. l,t. Wftr
I 8. Mornp., tot: Ref. Wehr. Thomas M. Herrn; hav Sorte! n.. !eg. Is. 'A " ' ' . - - - ; f 7 7, knP.. Herrn; "onril. Anf.Rea 15. 1. kam., tot: Morp. Mnrko.v,!,. A,n.!eg. I. 9. komp
kJ?i,r V.,f m 41 miw ? eöiuaiö 2. komp... Herrn; Alerandn .vorvatli. "g. An', g. I?. y 1 ,..',A. ,'. . n;, ämm L,i,nik. Ädbiib. irni. .46, Bast r,nrla. An . Rea. 57. 12. Jornp
.vu.,.i,i, ... ' 7- . ,if -Hr.T 7si 4 körnn tat- ilrrnnoer lin. "e , Wliooir vl,m,,l:. X. ' "' "e ,. u, n. iun.t... vnn..
ert-minn. n, fliot 14 tot: Peter .va, ,,nr..'ieg. lomp., 101, .ueruiuii: ei,. t unt ., i.;r , n mtnh,.-,.
fil. Ans. Rat. 3. 7. Mornp., tot: Georg. Sorvam. ,uir.:,icg. (,, J.JW nerrn; o - C) f o! Aran Mlni'oiikn. Anf.Reg. 76. 6 kon-P.. Herw: S'ektor Moukni,. An'.Nea p,rw; .
I. .',?:.' .. H.rm . ,. Wcfr Ref. S teranher Dornaifi. Anf.Rea. 6. 3. Amtntta d"..nt- I.. . . ' ... ,u, . ,. m,- . - , ikNi nnne Auf. A,nn
-'""rVü;- h;" nenn: Slnton Sorvat!,. Ans. Rea. 76. 14. Aicvacl Aawijiiia . ....teg... .tt,. aip; v.n.o w, . - - . r - s ;
.vaniiHiiu', v" " " "- , ' . r - ii tso Hfsii iiitiiea 14.. im, .nuii.' v niioinn vor 0 : .'ttoi, Iii.iea. ' ... -
enf,, "tnf Rat .16 Herrn.: komp.. Herw; Kmerich oorvalh. .uit.Reg. AMd. Aim. n. 'i. , , ,mH r... V t?, ' .,f Smi-neS Ans Rea. 76. 4. komp,. Herrn: nt-
r r V c; f Rat. 1. 9 76. 1. komp.. verw: Cmerich Horväth. ranz Mmca, 't...... - V o ij.w. , . i . . ? v m- ,.. J, ,. ,' ..k,. 7'? ki,n,t, . M
er
Cff totj'Hcffset, Ans, Rat. 76, 14. wig Horvaib. Anf.Reg. 76. 1. komp.. tok;
Mornp verw.: Ref. Ans. Josef Hkgkdüs. Ludwig Horvath. Anf.Reg. 76. 5. komp..
ni mn 7. .1 Mornv.. verw.: Wefr. Herw; Tfefan Horvath. Anf.Reg. 76. 2.
!)sqf, 15 6. omp.. verw.; r.iifjT. viirn, "i", nnn .vu"u, vmii..'hh.j, o.
ni'd .Cicilprin, Ins. Rat. 51. verw.; fon., verw; Marl Lrabal. An'.Reg. Z.
Ers. Ref. Franz Heimann. Ans. Rat. 33. 5. komp., verw: Ttabswachtmein. Wtl.
a .timi'11 ver.;" Ref. Wefr. Julius Helm Hrabala. Trag. Reg, 11. tot; 2tc
Heinel. Ins. Rat. stob, verw.; Ref. Ins. Neg. 1, 13. lomp.. Herrn; Atrniz vrvac.
Ärjfef Heinelt. "Jnf. Rgt. I. . Komp.. An'. Reg. 1. 16. komp.. tot; Franz Hrbti,
vcrw - Morvord Adef Heinz. Ans. Rgt. Ans. Reg. 15. 12. komp.. verw: Emiüan
Z verw. Aoses Heinz. An'. Rat. 15. 7. Hrencxuk. Anf.Reg. 36. verw; Morp. Mi-
iymn ni-rrn Karl Seinri. Ans. Rd. rodans Hrnbisek. In'. Reg. 3. 7. komv.
) i '
und Ungarn
y
initt) Auf. !'!i'iT I, IV komp., vertu; !'iff.
Voip. Hlntuim, An'.:H.g ,1, 8, komp,,
ti'nu; )', fr. fUoitan viiH'iufij, Ans
.1, k. komp.. ueriü; ütnbolf HlnM. Auf.
Reg. 1 5, 6. komp,. lu'rm; Wregor ,vni,tii
-iit.'i. Ad .Wert. 19, II fimip., tot; Um.
Freim. ,iranz ,vob!,k. Anf.Reg 1, II.
ton, ivrw: ftoodilvpf. .Auf. leg. ?6.
14. fon., fern; Aob.tiin vobtna, Auf.
Rea. 3. 6. f.imt'., t'frm; ;!nivf. Wenn,
SoflKiiicr. Aiif.HiViT ,6, 16. ,n,tp Herrn ;
, ;',ii-.f. VI w Jiinficrf, Ad.Reii. ,1. 1,
, t l!l1m, ,c,;,(ll,r ,,f ,,
, , , j,. 1(),f ,, '.-f vf.
ii'iinii. Aiif.Nig, 1, 15. fititip.,vtu';
fi'ii .cHmnnn 7r,ift, yii'n. Z. 2 t.rif,
I'itip; t( mitirrirf) Hi'sfiimii,,, Ans l'li'i
.iihiihi-in-r, Anf.'Ui'.i I?. 7. fimtn. i"-ntv
.lott A-rrint L'vis,,. Auf Nea. 1. 4 f.'m'.,.
' " ' -"-V', ,7
; jf f ' iW tW-
'C a,;. 14. : (frf.
c,. ..'w.r.ln.'At.sRea. 10. 4. k.'m .
?sum Miibit t Rm ,4i
?,.,; o.,,,..,,,.., .,!.. 76 1.1 km,,!'..
rainuni
UT,
iirtö
V
iiilv. NNII'N .V'onu'li', ,'ii,.:ncr,.
?2 Wiiv; Hoiid. Ank.Rfst. 57, 12. k"ii:p.
tn-iu: ','rnni twt1. Anf.r'U'd. I. 7 f-uur,
ivrrn; t"cf our. :'!i-n. 1. 7. Tonn;
9.vf. liorp. Tit. ;;i!v-.f. Simon Cnniif,
ufl'u'.l. 9.1. i'ci'io; :iui. Jiorp. Thomas
Veras. Ans R. Z, 7. konu',, mm; J'u-f.
ricfr. Tik, liorp. Wladimir Horak. Auf.
Sii-fl. 3. 10. !Y,t'.. rcnv; Asif HvrIrr.
Ans. ytcfi. 1. . foiii;,., ttttv; fliii. Piiir.
f. ,vorc;ö, Triig. )Rt$. 3, 3. iit.-Herrn;
Nikolaus Hvr.',a, Auf- :i.'si. 3.1. 15. konii'.
lu-rrn; WiU'riUi .Oorfii, Ans. ii'g, 33.
lij. Iu,v l'crm; XYo Hornacc!. Ant.
Slicfl. 3, 6. Irnii., ücod; löcfr. Bernbardt
.wiinf. Ans Ncii, 3. 4. m.fi.'i,Pvcrm;
iv -.v j
An'.Neg. 6. 4. komp.. erw; ranz .vor.
bath. Anf.Reg. 76. R loirtP., Herrn; Ag-
4.-trtii4 h uf iJ,- 7f, 7 f.irtm
naz Horvafh. nssReg. 76. 2. komp..
verw; o,ef .vorvat!,, ,iits.Rkg. ,6. Z.
komp., vcrw: Ref. Aoses Horvath. An',
Reg. 76. 3. komp., verw; Aoscf Horvath
,A. Anf.Reg. 76. 3. komv,. tot; Anlius
Horvath. An'.itieg. 76. 2. komp,, verw;
Julius Horvath. An', Reg. 76. 3. komp..
tot; Res. Zuliu Horvmh. n'.Reg. 76. 3.
.. . , - r, ,
lomp.. Herrn; ,vnhu3 Sorvalh. nf.Rcg.
76. 4. ZomP.. verw; lioioman .voroach.
d. Reg. ,6 2. komp.. vcnv. Moloman
HorHath, Anf.Reg. ,6, 5. Zompp.. verw;
Monnantin Horvath, Ans, .Reg. 72. 7.
Monnantin Horvath. Anf.Reg. 72. 7.
kvmp, verw; LaiilatiS Harvath. Anf.Reg,
76, 8. komp.. verw; Zug.f. Ludwig Hör-
vafh Ad.Rea. 76. 1. komv.. verw: l'itb
komp.. verw; Etc'an orvath, ,ns.!'Ieg.
76. 4. komp.. vcriv; (Srf. Ref. Rdmrb
Hofch Ans. Reg. 15. 8. komp. verw; We'r.
Morp. Wenzel Hofes, Ad. Reg. 3, 9.
komp: verw; Morp, Johann Hosiner.
Ans. Reg. 76. 4. komv.. verw; Res. Wefr.
Oswald Hotovv. An'.Reg. 3. 7. komp..
fern Hrabar. An'.Reg. 19. 12. komp verw
Marl Hradil An'. Reg. 15. 2. komp.. verw
Morp. Robert Hradil. Auf. Reg. 3. 11.
1 - . (ii-t Os..i fV-C
II'IIIP., riw; IIIVN .'.'ilioili. ,1,,.
tot: Franz Hrnbh. Anf. Reg. 14. tot;
5rs. Res. Marl Hrubn. Anf.Reg. 93. tot;
Morp. Franz Hrulo. In'. Reg. 3. 7. komp
tot; Johann Hru'ka. An',Reg, 14, tot:
Ers. Ref. Aofef Hrutta. Anf.Reg. Z. 9.
komp.. verw; Miciiajlo Hrveenko. An'.
Reg. 36. verw; Petra Hrvcbk. Anf. Rea.
36. verw: Proc Hrvenk. Ans.Rea. 36.
i rrVn. Wifos. sirVll-.llf ks cn, . inl.
.-iti VMIU.IIJ . iz. t ' ' ,
Ferdinand Hubert Anf.Reg. 32, verw-,
Peter Hucnlak, Anf. Rea. 36. tot: Res.
Ferdinand? Hitbcik, Anf.Reg. 3. 7. kom,
terw: Fahrkanon. Adef Hudlik, Feld.
kan. Reg. 2, verw; Res. Peter Anf.Reg.
57. 4. mkmp. verw; Wenzel Hüls ajezuk,
Ans. Reg. 36, verw Temeter Humeniuk,
Ans. Reg. 36, verw; Mikolaj Humenid,
Ans. Reg. 36. tot; Ans. Morp Emil Hnm-
plik. Ins. Reg. 3, 5. koinp.. verw; Riko,
laus Hunberuk, AnfRe. 36. tot: Miry.
la Hnvaio. Anf.Reg. 19. 3. komp. verw;
.Ref. Wefr. orp. Vafili Hurziti. Ans. Reg.
76. 8. ton., tot; Ers. Res. Alois Manie-
nrc, Anf.Reg. 3. 5. komp. verw; Ref.
Ttanislans Kaminfk, Anf.Reg. 1, 8.
komp,. verw; Ers. Res. Leopold Mana,
Anf.Reg. 3. 8. ZomP., verw; Mannr. Anf.
Reg. 57, 14th komp.. verw: ugsf. Jo-
fef. Anf.Reg. 15. 8. Kmv. vcrw; Mania
Jnf.Reg. 57. 9. komp. verw; Manka, Ins.
Reg. 57. 9. komp.. verw: Trag. Josef
Madner, Trag. Reg. 3. M.G.Sl. Vera;
Johann Manva. Anf.Reg. 72, 11. komp.,
wt; Franz Kapaun, Anf.Reg. 1, 5. komp
verw; Michael Kapsenberger Ins. Reg.
4. 5. derw; cffizieröd. Aofef Maplanek.
Anf.Reg. 11. 2. tomp. tot; Eiefan Ma-
pves. Jnf.Reg. 69. 13. komp. verw;
Morp Johann Kapral Ji.Reg. 32, veriv;
Paul Maprar, Anf.Reg. 33. 14. komp..
derw; Ees. Res. Eduard Maps. Anf.Reg.
1. 8. komp.. verw; Nestor Kapuscick, Ins.
Reg. 19. 5. komp. tot: Wafnl Mapuzak.
Anf.Reg. 36, vcrw; Manuel Menabas,
.Ans. Reg. 3.1, 15. komp,, vcrw; Slnton
Marabko, Anf. Reg. 36. verw; MaraZ.
nAf.Reg. 57. 14. komv. tot: Ers. Res.
Josef Marban Feloiäga. Baon. 1. 1.
komp. verw: ngSf. Franz Marbath.
Fransig eiOHMs.Z 4rbm mh fr mhfrml,
Anf.Reg. 76. 1. komp. verw nkn Anf.
' u , . tinvi;,
wm. i i. ,VI!P nun, iiirnin uiiiui,
Anf.Reg. 76. 2. komp. tot; Lorcnz Kar.
i'i'r m.: .
ftvf vlif V,.ihnil iwniM itir spt 1
liZi, Ais tfe . 76, 3 Km., v?rw; ?!fl.
Iip ii,irnlu Ad,!l!e,l, 76. i komp..
Herrn; Au'i'i, uum Monier, An, ,len.
( 2 li-iiip mit'; ,H!-iiilit uiiKt, ,'i'T.
tu.'., 't in ,.' ,,..,: 1'ii.Si.uI lt.it
'iiilnl Ad "Irfl 76 I I. sinnt . t'rtu:
(I,,,,4 .'ruf' Htihir ?',i;,'.,' v-ii.
... . . ,-. i-, (, ni'.üf
Aobii, eldjäg. ä'aoit. 5, koinp.. verw;
!l!e). liomv. -icnu'eur, nicnu ,v.
Ans Ren 76 7. komp,. verw; Aobann
tis,a ,. 0
Jontee ,srn.3Ua v 3 hnnv ihm
W'M 0 bar, ' ''l
Ans. We'r. Aohann .'rkan n.'ieg
I komp Herrn; (jukan Jofie. Anf.Reg.
91 verw; Michael Ji.z'a. An'.Reg, 76.
13 komp.. tot; Ancha. An'.Reg. 5,7. 12.
komp verw: Au. c?r. Nanz ,noi?,
Jnk.Req. 3. 5. komp.. verw: Ref. Her-
man Jung. Anr.tea. 1. 3. lorno., i'.i.
linbat.
Michael
vcrw
verw;
tos:
Ers.
komp,.
3, 6, komp.
,vf,Reng,
Mablcc Anf.Rcg,
lce. Ans, 'neg.
Madler. Anf.R
kaduliki. Jns.eg.
Res. Rubols
verw: Eini
57. 12. k
Jn'.eg. 57
,'ialmer,
Res. Nikolai
verw: Franz Malenba.' An'.Reg,
verw; Morp. na?'. rioam a,
Reg. 32. tot; Joses Malivoba.
72, 7, komp., verw: Ers. Res.
Maltenbauser. Anf.Reg. 1. 5.
vcrw: Franst Malvoba. Jnf.Reg.
Motttad Malvnec, Ans.Rea. 19. 9.
kmp., verw; Ers. Ref. Emil Malz. In'.
Reg. 19. 4. kotnp.. vcrw; Zugsf. Mich,
ael iNamann, Jns.lneg. in, s. iomp,.
vcrw: Res. Mamas Anf.Reg.' 3 9. komp.
.Y. 4,...iS t,J, .
Tbornas Line . Anf.Nea. 3, 8, komp.. verw
SSSaÄÄ
11 konw verw - Al?ak Alts Reg 76 M
36,
-.-... r-, ,V ,
ikru Ans Rest 57 14, kotnp verw:
Ärb tra i.JdR
Wcorg Jstn. Jns.Re' Z.i. 14. W,
.ii 1 j'i. hui. . . i . - ' . ' ' - ' ' ' " , ' .1 . , ... ' :
,,!.,,' y, in i iu ei, f 1 l!,I .t'..,k. ?i' vi. 3. 5. fiMim.. Hi-rio, i'Y.i M.uiMt ix im; 'riko Htonrtc. A'is.-.nea. tm 11,111,1 ut'iiirr, ,litT.tr. I' 1 lump. ' " ,1 ins Hrno-Itii.
5 ',...r,o-'!'.idft.S!Hr't!!.im A ,,-f!lM. 76. 16 f, m , i-ftw; Dies k,. Ans "Irfr. ,vi5 mii,ii, Aiis.N,. 3,9 tt; twip. lui ronc. AnWIffl. 5. L'kbrtt. -. rnti. .U, i S-3. 0. i , -
niitnn Viif''.-., ' 6 km'!' I'ii.'ildrn. A.sis Uarnic '-i!. I", :'Y, 1.1. Hkim; ,011,1'. . ,,M': ?Ioi,' "onciiin. Ans !'!fa. 11. k.mip.. mw jtaiwni.r udlvi dklt asp. lttcd 'w'tk. i J 4' z
A i i ioin V Arf'iiei 57 9 !i ,,'H He.iu ,'tt, ini nik. Ans :'U,i. 7. 14. ko.. .'. V. kornp . vrr: nt.,,, cnrni. Ans. Kröpf, !',f. Vlil. ll.ni. 2, Vatt. 1. wrio; emp. Her 0; in Njstl . W fl. .
s ". ".iih; Aol.f smlu Ans.'. 1. " l',. Z. t. ...p. verw; Z'Irs. Oiesk. i,ri,l Aarc.ii ,.rnk. Ans.!,. 2. los; Tkeodr o,w .. vcr Ao , iin
körn' Heim- Ai'sSif. ?7. komf. H.t'H; oi.t 5t.i!.t. Ans:',,a. 76. ............ A.i'.:,!,g. .1. 7. ko,.,p.. H.nv: rnk. Ans Hleo. 19. 3. lo.np., Herrn; fef. Ä Kn :
.1 ' A.,'.,l, A..t!'l'-.i, . k.'i,w.. ,.,: ,f,ik. '.s l.r. Af. R.-s 'lY-ier k.,kt,. A,'s.!'!e.i. 3. . konw. rula. Aiis.Ara. 14. tot; Urs. es. Lila kn. r,d,,ia. ''?'- S.
I 1' körnn lxm: V.'if-lrt A.'.wf-'it.ki c. I, . konw . nun': Lnk.is al, ,v; l'orp. Aobam, Smtw. m.Htt intpniif, A,ts.!Nf. 19. 7. foiiij.. tot: n. (ffr. " , ;. rli,w P.
V f sMea lV.l , U HnnnVU,! ;,l.n. Auf 33. 16 kl',;. Herrn; Lr,. e,. ? 2. V.,,:. 3. He,:,.; rei.. l.r.,tn.,.,Anf.:"est. I ;. 2. f.n.. Hrn: Herrn: ' Jmu 'Knn
!,'.',,. 1? 12 kni'P.. "e-in. :'M ! ".t-, '.n..,i, ,K, ?eld,",l. '.."N !. 1. ntk.'Pto An, !,q, 14. ,1'i; Aii.-fr. ,i,m, ,iä. '.'Indiens riwrim Anglest. 1' . 11. k'p VN. 5 1on ? , ,'m , berw' Peter
s,s ,(ui.'.:'n-n. I. 5 k nnn . nerm: u; (ffr. i,uf liuul. 1. 14. m . Anf ülen. 63. tut : Aohiin, lioniii. tos; Theodor rtiivlnt. nfRen 19. I. M?5)' "-'i V, " Heim: -l'i
M Xv.i ynUl 15. 10. fomP.. rrrm: Penn; I...1. Ve.'t'.'id 1!, P, An '!,'., 4. 7. k"w . H't: !!d,l! lii'in.i. ki',P.. Henv; Aoses lian. Anf.Nea. N. ,p,p Am .'l'il. .
hJr!SA&& S'!--:T,V. m&&gteEXS&
BM'f Äsr.: WSWzA
!er, , er Ani3. ?.,dj,i... .'6 ,w: Ao'.ann 'f.t...,.,, "'.!e,l. k.",m . .0,: if. !ief, Zui l.onnent. We.'.el it.iü.,, ns.cg IS. 9. !omp Im , ,: J; j, Anefl'
'tn' 5(0 - , Hfrir 72. 7. t.m i'.. "!es. Am'es i.aw.tla. Anf.:'!e.. 57. 7. ko.,',. "erm; Asse . Heim; 9!nM ItnLuf. An f cj. 76, 2 lomp 10. Jnn., Hit m ; .fr. J ,' Lif.
i ,,,er ,t'e.' I !,'!: VI s .U An A.,f!'Ya. 57. 1.1. tot; nU. tm. As.:'!.q. 57. 16. J-mtP tot: ra, Herrn; l'ies. ranz ,l',t ,,ek. Anf.Neq. 1. 57, 9. k' i 'P.. lfm . J f
V -, 'f , 'l f.N' tri: A.'k'im Ans !';. 57. 16, k.'.iw.. Herrn; Vrffj i,we.-. Ai.s:''e, 1. 5. forni'. wnu; Mo , somP.. derw; Marku, ,tnbon Ans. ti.tii. Ins.Req. 19. .'.'"P m im 1.
li'vf '',;' l k'ti'p Herrn; 7f .;a,Hin. An' !',-,. tot; A-n, tt Ai'f:",,i. 57. y. ko.np.. fof: !'!ef, lio.n .ea. 57. . koinp.. Herrn; Ers. !fs. Ar. Viwt, f.!fO, 57, m. 1 Jmi . v .
Mr ,f,i 'f V'r, 16 I'erw; An . M,-M. Ans. 3. ... kow.. tvrir: Res. rni.'t All'"., Nomv. Ai.s.üiea. I. 5. ,.ir .'.eera. A,'f.!',ea. 3. 5. koinp.. Herw ftlcsr Lmil rreni. 7
, i' v 6 l.,"!'.. Hfvir: Ai'ie, rdroii. Ans Reg. 3. 7. komp Heim; k, ..p.. tot; ,'Y'r. Slnton 1.0,'pe. An, Reg. A,ses l.licera. Anf.Rfg. .1. 9. komp verw tot: Ins. 'krt ' 57 ? 'kmv
',i l' , V,f :iU-v:,. 41. re.w: Ifdji.'r. An.! !... 57. I, k.' . H.rw; Vri, 51. i,ui'; gi.s A'sff M.n'rie. Ans.Re?. 3. hart Rneem. Ins.Reg. 32. Herrn; I.c. v,rw: tltPv i,'o. A .. .
i ' f. ";,,lvi i'J 7. komp.. s, t itenV.i 'tnk.R.g. 36. Herrn; R ko,i-P . Herw: Re 'skr. ?xim orn K Ans Rea. 57. 9 komp.. Heim; Mue.vl tot; ö. . !el. .' ".A,?
A,f k,di tn. ."3 ' . ' , t0i,.f , rroä ;üei. 3 st, Ans.Rea. ,1. 7. kom.-. Herrn: Peter Aiililieg. 57. 1z. komp.. verw; Anger, koin. 5. (tNum 0jHZ-.S
f, 1 rnVA : ' '-V-yS. S 1.C Anm'VvVtf fin An'. .Morl,-!. Ank. Ree, .V, tot: ffr. Ao- As,s l.noielkn eldmg. Bi'O'.. 5 M 12. of; Arne
1 1 4, ,n..l .,, verw: ,I ,. llnter.ä.,. inl 1M11I, .oroe. A!:'!eg 57. fern,; Ao. ki,p.. Herrn; Ref. (ffr. (tt. Hort, Karl 0,. 5 l'.endmn . a dr, so' .W
1 r Mi, li in -et ?fIMitrt -i'aon 25 Hern. z.e. K.WN 5,ore.tn. An'Rea. 15. R ktp vrrw .1, Iidolm. Anf.Re,,. ,. Hertn: Ers. Res. ,2. tos: .vrrd,.,it , .r ?' , m i.
'..'' 'i H Yitp S, V lo, Heim; Ve i'ote, ...oren. tis.Re. 3. Ist. komp der .it. esr.ranz m,Ia,'g Ans. Reg 1. 15. komp.. verw;
mll v. ,uiuj. Ant -.r .. . n . un. i. Arf;Kf(. 76, 4,.komtv. 5. komp.. Herrn, finr MukeM). Anf.Ree,. 5. komp.. tvvm; CW'r. Aol,, , xotur
'V,?,? VaMiM 0 Vn-iHi , , ' ÄtHei V . ki'N.'p. " rm; Herrn: Ref. ...onraf ...er.'e, Ans.Rfg. 93. 76. tot; tiNetviez. Ans.Rea. 57. Ans Reg.57. NI. 7'.
- Tvrn in 1 Ä M:'1 ert. Ref. Aofef Mern ; .VlM,i. SS-an. ivln; A'rael itor.trei.fi Ani.Reg. 57. 3. 1. komp.. tot; Hufitrc,. Atf.:iost. 19, 6. iYmkom . jif. Reg. 11. ,
Mlifl. . 01. 1. 1. " $ V(m. , nifmm Vt.ru.fl. Ans,R..ff. kl-,,,.. Herrn ü'i'ilw. l,o,n,'a, Anf.Reg 2 komp.. tos: l,,kow,k,. An .Reg. 57. 13. va,. Anf Reg. 6. 5 Ntw. , 0
.mm ,f:;'"'f?,;.ii: r'i ,rttX 76 14 konm Her',': eiia, ..ecelnk, Ans. ,.. kowft.. Herti'i Ans. t'ifir. fonee Ans. komp.. Herrn; PMniUÖ l.nlmatnek. Ans. bann Von an ,0 ."..'1. A ,4,f
d'!"' ! r " i' "0 10 7. lotn? ,.,e 36. . ottfr 'I.OMNZ Itietl'n'a. !,!eg. 57. 13, O.IW Herrn; c 1 k. R.f. .ra.iz Reg. 36. ,0,; Rnools l.nlrner. An .Reg. Herrn: Ref. kow. ,u; n A.
S" 'f 14. tot A...-R.. 57. : ko,-.w.. verw; i.icll'afsa. dickn. An'.Reg. 3. 5. ko,p. H..rn; ,e. 10. 3, kornP.. Her,: !u,,,,,oi. UMc Rg . 94 8. '!
i ' V i Sit iVipfj ?7 10 komp Herrn; liier, fr A,.'In 1,0,'m.k. An'.!,!.'. 15. 5 'omi' 57. 14. komp., HkNv; efr. Wilhelm Ans. Rgt t ,10" tot
i,"!o;1f in' S'if Ä f. An'. ?! id Riu 7. l t. nenn; Ao H. rrn; Ao'is l."ieivlek. Ans. Reg 57 5. l.ürnmel. Anf.Reg. 15. 7 o.np Herrn; orrnei Jnf . 5 t5-.p '
:v.; 6 Vot- -' inita " o!. Aof. b A.ni'. mt 'an. Anf.Reg, 41. Herrn; Oktr. Pe. cri'.. Herrn: l, ,!,!'. n'Nea. 57. 13, ,:'' Za,s. Itn.nor An .Reg. 57. 14 komp.. Max mmger , . f R,.t 6. 7. onp ,
" , ' tun. 22. lies.: mw, fw l.:fiak. Ans.!'Yg. 35.. Herrn; l.onw. Herrn: Mik-.'üt dik Ad.!g 2. 7. vcrrn; Lrs. Ref. Aoba,, l.nmpe Ans.Rfg ot; Tk'or 'e,' :k... A)N. t.
koW An !ea 57. 14 koioo.. Herrn Mt , jruuüli' . iuul ..iltfft, eld. komp. Herrn: Cts. Ref. Rlonnit iid. 93. Herw: :'.,'g!. l.nndergral'cn An . Herrn.; C'k. T 2f ' sl 3
Vn triu Ar'R- 3 ' k'n-p.. H.Nr: j;, , i,k,mip.. tot; ,.,.. 2tg. nean An'. Reg. 41. Herw: Mi'k'kta . Sst. 4. 4. komp.. Herrn; Ref. Itorp. ttt. eil. Rgt. 3, V'jtt. . 1. to -ss
- rntm, A,'nmVi An 57. 4. An' Reg 57. Herrn: ?!,koli 1.,. stinink. Anf.Reg. Z6. Her,'.; Peter oft. ,'..i.f. 11 ton lti,n,fit,ik. An',Rea. 1. 11. 'ekenPerger Ans. J Nw-.
mm''Am"n?anm,'k. Anf Rea, k,!,',k.' Anf,!'.eg.' 36. Herrn: Wafn Sti- ins. An'.Re. X Herrn; es. draa, A. komp,. Herlo: mel ,nm . An .Reg Herw ; Aaed' t 19 1
V . Mi.f ninffT 1,'k "i-ii 3 9 komp meurf AnfReei 34 Herw; liotp.tit. ihm lto er. ireg. I'teg. J. vit. 10, ; 3fV tot: vauoM .Miinni, ,v,u. ou. .',..nu., ..''X t t '.. i.sir, ,
S fo "t ni AÄet 19. 3. ä'Ä ?n'.R'ea. 76; 8. Einj. re,m. S.anislni. Aoitrffi. Herrn; Ref. Ini Jiun, -nf. Tieg. 1. 4 36 Herrn; Picf Anf m 1 J j
im ' nerm Adiann Aare,. Area ,.m'p..wm; e'r. l.ow. 5.arl hinter. . Af.:eg. 19. 5, ko,p.. Herrn; ?ik. t'orf. ..komp. Herrn; -Zngd. Em.l Äum. Anf. n . Rat. 93. fc .. Ai rtttt X rnig
'tot- cldia Aaremeeii.,. Ans Reg 32, Hern.; Ref. '!esr. Aose : z.ostr-ew.i. Anstieg. 57. ,3. konw.. tott 'lieg. 15. 1 konip Herrn; Aager Jo,am Mornp . rw -'NWN
it Re o Wr'' Senteter Airi'i;ek. ..j.izel. Anf.Reg. 1, 5. komp.. Herrn; . ü'i''ae, Honm'". Anf.Reg. 19. 5. komp l'.mz .fld,ag. Ban. 5. tn.komp.. Herw Link, ') . 'i,.'".. '..
- ' ' l'o 7 kornP . Herrn: - Jomv .Voro. 'ingd. Rudolf Miinel. Ans. Reg. Her.v: Slnton Mdeniomik,. Anf.Reg. 19, Grf. Ref. Aofimm .Miniz. SfunbfW, ibat Anr. X'.ifn. u f. . .. f rm.,
k wic Aiifg 57 11 konm.. Hev: ' " ,p rn; Aoie .t.n,er Ans. 1. koi,P.. verw: Slnton iwtacka. A.'Reg. komman. 5. Po,t. ii ReeczN 12. verw ; "
MA TSAWW
iifri. '),,!. Mf Aa chke. An'. :'te1 . t.tirnr JrnrPfl. Aitr. t'teg.i. im; vam ioo .mci, ,'..,.,. r. ,T.l" i 1 .. ..
komp.. verw: f-' itner. An), nicil). Anf.RiM. J
ni'Nn. eotriow f. . "ii, . :ea. i i?. iomp., veiiv; on .muh - v""" . ,
vv-', c , , . ?anitä!dolbeit ifaiib Ans Rea Z 5 kmP komp . verw: Aonf liovae-z. Anf.Reg. Anf.Reg. 76. 3. komv., Herrn: e,r. tit. ffrf. Rc,. Machom,. ,oit, Rat. U.U.
fitlS-Ä:' F 2nn neno 'S, 7 Mlai Ad. Reg. R 71 9 komp. wt;' efr. Moloman Mo- .orp. Nnbalf Mntfeler. Anf.Nea. 1 5. ..uP. Herrn. ; Maeh'M'di An?. Rd
frf? We'r R'.t- ka,, re-m !-tdä,t l uHnf.iu itb Ad raes. nf.Neg. 76., 1. komp.. verw: Molo- komp.. verw; Wefr. Jan Mm. Anf.Nea. 57. 9. Mornp.. Herrn.: Sr,. Rei. Nnbols
d Äed-r An' R a " h W : 76 4 ton w ver ÄlaSS I ! man MovHacS. Anf.Reg. 76. 1. Ion.. 19. ö.'kawv.. Herw; Michael Mnziel Ans. Nachnn-e. Ans R.r. 1. 7. M omp Her.;
bolf Acnr. n,..ttg. . . r-.ni... 11 . t et .. 4. ion m w 1 .Molomnn .MoiMf", S?nf Reg. 76. Rca. 20, 2. 111 omp.. Herrn; Aakiw 5, uz. Johann Maeidek, An'. Rgt. 19. 12. ka .
name teti.ieznk - i , j- j ' ' ? & 2 konm Hern; Rart n Monae Ans. menen.k. Ai.sReg. 36. erw: 'afil Muz- verw.: Lini, breitn. 7ieb. Nacidnwdi
csstZterzd. Aokann kin .tt. -X. ,n.. .'tig. 13, i. u mv p;, , ,', ,..... n0!,slC.,.f Ans miin'ki Ans Rea. 19 5. fm.. Herrn: Ans Hat. 57. 3. Mmnr.. ivrw.: M'kol.'i
?,? iT,'r-n'ntok d boif" le'i dR fl5 9 ioS WcSl 'tr (fi il 0 ti. o.,a". Rd Aohami Mn'rnitfch. Ad.Rea 76, Marko. Ans. Rgt. 36. fo'nkada Mad.
Rca. 14 tot: Re,. annirn ,nie k. . roll ' Mh .1 . ,inr..nffl. v L.HwMt. Ad Reg 76 2. komp., 3. konw.. t ertv: Awan Mnmk. Anf.Reg. As. Rat. 36, Herrn.; Aobann Mi.
Reg. 3 5 komo.. verw; Zwrvosek .kln. Mm Reg 2 v r S1' S ö f j, 36. verw; Ref. ranz Mt aoi, Ans. Rea. Ai. S'at 25. Herw.; Wilhelm
$i?n 57. 2. mkonw . vcrm: ;nwt tanz ;,u-, ,,ram Mln. ,snf.!'!eg. 1. 5. konw.. :'.uy. V1' " " j'u-:ilc .. : , , -...' ,.,J;.. i..k 7 t - c,..,. ,. e,,., y.
M- ww t.s .nn er vfiZr .Rea, 4.' ?. komv.. verw; Ers. Rd. 5! verw,' Peter Majos. Ins. Rat.
,? kla X Lrr ot-' nein Ä S z ? lois Ümel. Anf.Reg,' 3. komp.. tot; RikolauS Lackt. LmtdeSaendatm. km. 5. 5,. ,. .votmv, tot: Peter Mairnniei.-.
Aura. AtisReg .19. 8. ' 'w.. t t dian g. Slugdt l,t,,-l um. 3 3. Adflleg. 57 14. komp.. Perm enb. aks. des Pott. Rzeezyee. verw; s. ,t n y. imp tot; MasSa.
"'f' 1 r' f hT - ot-,V"n Mo'cii AnfR ct 57 16 komp verw Weorg Lackittger. Anf.Reg. 76. 8, komp. Uwoü, An'. Rot. 57. 10. Mo.np., erw:
VVt fS ie'rw -ai "ud d Wr0 Aofd de f R ' Marl 'Mo ioi. Ad.R 'g. 57. Herw JngSf verw; Florian Lack.ter. Anf.Reg. 76. 1. Lk.z Makr. Ans. R-t.. 19 9. 5tontv..
v- Rek Ad crv Mar h-, 0hnn Vi'oS Ant Jd-ann Mozka" Anf.Reg. 57. Herw: Wefr. komp.. verw; Traaotter Franz Laga. ,ot: Ami Mnk.-'miee. Auf. Rot. 19. 2.
.jf Vf C ' Z kom v nv fei 01 tot- Ades fd Ai Monftatitin. lio lowfki. n'.Reg. 19. '11. Trag.. Reg 11. erw; Re . nton La- ,c,omp.. Herrn.: MaSpar Maltk. An'. Ng..
Antner, t.t. .eg. 1, 3. n-mu., iw. ert. tot v,us .urn ,11. .ot , n.. , ,. 7Ä m , ,,n. Auf Rea. I. 7. komv.. verw: , . t.nii - (', fr flsds Mali",
, Ans.Reg. 57. 13. komv,. Herrn; Rea. 57, 12. komv.. tot: Mldd. An'.Reg. ' '
Macic. Ans. Reg. 7S. 2. kornP. 57. 13, komp.. Herw; m J m.eziii. Ans. -- ''ZTr.
WaiM . aciiror. ,uir. ica. ., ::eg, mvaon.. ro, ,viq. uhhic j . - -
: v, f r omt'f i'iea. 36. vdlanÄ lilavna, '.Ans.Rea. 3. Pion. Si'ot. Mo,mNN An'.Reg. .16. Herw; Ilozoln.
Aohann Maczvk. Ans.Rcg, 57. verw; verw; Re, lexanoer tnm. :ws,Neg. ' "' Y'". -'; 7' :
. .....-,.,.., ,...,. - -. ". . . ' . Ins ' !7 11 ,,, MrM, t,tt.
u... . nii A tM. ntn.'. ll hnit f 'illt'MCn .,11111111111., . nn, v-v.
ver; Johann MadIe,I.Ad.!leg. verto Mm.eetk. Ans.Meg. ö,, '3. iom. , . . h. .. .... -7 ."2 ,. 76. 16. t'i,; .,,;,t 0 ; f "s ,W
. viiu "wv ml ."""'. i . .' u, ck ,.,!, vf m 1 1 .
tot; Krs.Ne.rIUaMctt. Herrn; wt. n;.;. . " - - - - j ( kotnP. Herw.. Aofe' Lana. Anf.Reg. 76. Martbl. nf. Rat.' 3?. lVr.: Vtorb. Ao--
3, S. lomp.. nerrn: ou,M icirp, oerro: vrinu .1, rnn, ,m,..-im,. ' , . , ,.'k n,- Mttki 9an. ?:,. r, mn,M to. ,... r,
o, brm l(i.f-r Vl.ift- fnmti nt- Intrm Vnnnir 'Tnt 'Heft ,"iiu 11, ,u.jin. i.iiiiunn,., uti.u, . v...... - ,., -m.. ., .u, "II. ,11, 1,
81, Perm Vit.r i.stP- 0 lomp. tot , .intern A.nnp tr, , nT..nca. . k,. ,e in ,,1,1 N Rea 76. 1. komv.. verw: Res. Rnfon Z nerm . MirtWt 9i?,iM. Ad m,'t 7
. 93. tot: tn. in. ,e, .-. ia. torn., idi; antun '"IV. "t- 7 ; r, i ;, Y t P m,r Ans t 5. kam Bette: 4 .. ,r, . ,;,( '... ,' 1, .
1 c frmiH nt. ',s,.fi s7 ti, fnnin Hrrin- lr?r A-ratu itiu, u.. .'II 1.. i-uiniT .111.111, ....v. '.'. .. . . -,. ... .11. ... .1.1. .111.... .K'IIII, .
eg, 3. d, komp., ior, .ffeg. 5. tu. iomp., nerre, .unnn 4 t.. n.. oi,.-s r,.. 1...-.. o.., k 1 7 .,f 1, , ,, e 1,,. t.. i
C7 11 film ncrin- (ini't T-ififcf 1 Herrn- lohnnn .".lt. , ,. i.'üip., vil.lv, ,,II ... . .1111.. v ,'IVIV. .'.IIIIIII ..,1 ,, I,,..,k,,, . '. .'I. I,., , ,,. .,.,11,1.,,, 1,1.1.1., .,111,,..
57, 11. komp nerw. , ni.ot. A.n.ttea. '.t. t.,k' ie 4 ,. ivm- ,. 1.,,. lk,n pnaer. Jnk.Rea. Mann An' Rat. 57. 9 .anm !., -
lle, er. In .:eg..f, s. iomp. jincir. ,nT. . j. z tornn.. 01 ,0. ; : , "V V,- ,,, ..7' ctf f'anaer. An'. f'!e,a Man nliarbt. Af Nt 7 16 ...l
, Frei, .aiasarikt. n'.,nea, ii,psclberg. Ans. Reg. 19. .komp.. tos; . . f' ' , ,V 1 ' J iiWm W,,. fifdflam Aal. ro.w,;
omp.. Herw; uM. Malawa. Aobann Mnobel. Anf.Reg. 76. 4, kotnp.. Z,"" V"!' '.rZZ U eTim ,'w7"
14 ,,,1, Viflvw T'ihrtntt .,,,.4 -f I,,., tt,,.Id,t, snt 1.1;,, .11 . 4), uj ü,t aiiw, mn .imuii-, rt mi .i'ni . 1. . winv.. ' ' " fni vm-, viuuuiuh vuimi
-l4.- komp.. verw. Jownn Herw; es. Johann Mnoblch. .d Reg. . . ' . r,' sik pi,'ii. Ad Rea. 36, verw: Wefr. bad. Ans.Rea. 57. 4 komv. Herrn- r-rft.
!ns.!'tea. ib. . iomp... verw; 1 0. kotnp. kos; n.on .nm.trei, w. j '" '1 ' '""' . 7' "7' VA" ÄrW.' t i f e?.r;.. t,7rn 17,
Malbarufck,. Ad. lieg. 41. Reg. 3. 5. komv..' txtw; Grf. Res. Aoses ".nwci ,Mir.;ncn. a, mwmv., w, n ; , z'""' cs' ' .7 ;.. .'i? r.7 7Je r. " Im '..Lr.Y i V
vetm: vlv. .-uui. ii,, ,,.,. tvuxv., v-i . ,. , ..-,. . ,
41, verw; Wefr. Wafbl Hufak Ans.Reez. Ans.Rea. 3. l.mkomp.. verw; ..ittou g. . tan tcoa
1 1 fm,,n rm- 3min .ftiitrrfei. Ant. rar. Ans.Rea. 3. 4. mkomp.. verw: Ao- ?",. Ins. ttt.
Z..4'n,komp.. erw; Aofef wt- swchnnte $Alu.
siez, ANs.!teg. O. 4. IOMP., verw; "p, Vi-I.,v; UI,I .nuiiim. ,u,.'ä. '
Josef Hinterer, Anf. Tion. Tan. Anst. Jose' Moetatt. Atif.Reg, 1. 6. kmp.. verw j.01"--.
22, gef.; Erf. Res. Wefr. Marl Hn'tl. ns. Tleian Mociuba. ?ns,!ttea. 19. 1. lomp.
Si 'S Ä Rtro rÄÄr S' Ä en. UX Cma ' f kW. Trag, t; Iwan Marttdn, Ad Re.K w!
S fÄ bÄ An Reg 1 9' konp verw A vis Mo verw; ResAtt f. tit Wefr. Rudolf Mret Reg. 11. tot; Ers. Res. Slnton Leises Roman Martbdnk. AnsR.g, 36. verw;
fö &awÄi ,' kw iih.3Tx SiSÄma
brno- WÜI Im A ifr a 5 4 An R a ' koornp verw An P on! 26 HerwV Mrestän AnfReg. 4. ,, Anf.eg. 1, 8 .komp.. verw; Leneser. tw: biiMdink. Ad.Rea. 36. verw;
k mp Äh? iS Aid Anf. Reg' ' Ao ef Molärik. In' Reg 3. Pion. Abt Herw; Res. 'lexander Mresttin. Jnf.RegY Ans.Reg. 76. 14. komp.. verw; Res s t. NaNan'a.. Anf.Nea. 57. 9 kam., den
?ä't. lkint' Ai verw' West udolk Möwe -nf Rca 15 93 verw: Ofmik wiener. Franz reu. ztersdiencr. Markus Lendl Feldhaitb, arp. Ma,er Ad Reg. 41. verw: Ref.
nib Ans Rea 1 7 tJM' 4 hm WtJ V k Äiä&iirn. 6, td ReZ. Tho. Reg. 3 Tions. Stab, verw Josef Lenke l ?lnto Mastv. Ad.Reg. 57.' 3. m.komv .
?7 17 4 kom, 'verw- Aoses Moice Ai was Mren ger. AnfReg 93. verw; Res. In. Reg 76, tot: Res. Zugsf. Josef verw; Adann MastowM. Ans.Rea. 32.
Mftin 9fc 1S 7 ,'o.nH An .tit "örp Ade Mrieger. Anf Reg. Lenkd Jd.Reg r 76, 3 Kmp . tot; Rn verw; Wefr. Mataez. An',. 57. 13
Ö n 9 f(1 79konp verw- Mi- Ad Reg. 3 k" mp. verw" Bartholoma- 1.5 kornp.. verw; Ref. ZugSf. Aoann bolf Lerch. ?nf.Reg. 15. 2. Kntp.. derw; omp.. verw: Mawd. An' Rea. .
i'iak ?nfÄ 4 . fctS ä.6f. nsltolman Anf.Rg. 32. verw; Ers. Res Mriftd. An'Regd, 8, kmp. per: efr. Rd Weft Änton I. sa. In .eg. 3 7. kmttr , M: to.Ä.S!.
Heim; Habet. Ain.iti ?u(,''i ;L 14. lol;
U tfsun . tuuifer. ,1," :' , IN. ,,'
t'frm; WIi t.ifir dReg, 7i, 2. totnp,
i-ni; Te-.nni vinmu min, .'. ;-. i ,.
1. ,m.. mm: Aiu.inifM, JntNea. I''.
kki, i!b li.noüi :r,,. "fi.
?,',)'.. fit'; Jn(,- J! itf.il, .Xtif Jlftl. ?K.
.1 ki,,,,. ,.' i t( :'ii-f. i'ubtrij liiihf.
iot; jtlel, Anf.Reg. 57. 14. komp. tot;
;',iiie-T. teioi n,,;neg 0. n. ivu,...
vCvv Wc't. Morp. Wilhelm Mlemrnt.
's Rea 1 10 kornl, bnw KUxit
nJieg. 1 1 0 ver, 0 aue
5 'j,Z"Vgr Mrd leweta Ans '
n. reim. ,S.oip MUD MiCiw a ,vn .
Reg, 1, 7. komp., Herw: An'. Alia .ili,n.
Auf, ;ca. 36, verw: An'. Johann Mli
,ek. nf. Reg. 57. 4. komp.. verw: JnlinS
Werner, An'.üieg. 1.1. . lomp. venv;
lilimornie,, An'.Reg. 57. 12. kam., verw:
vint. ,vre,,v. wtp. ,iiii
findig ?
Wefr." Mtwe!. Jns.Rea.
verw; Ers, Res. Ins. R
verw: Luewtg ,iovor.
kom., verw: ran?
C ,', W. 1f r!
verw: oant. nt. ea, ii. 14. konw. toi;,
, iü ' i :r. u..l.f..... ,..
'H Plos M i
Ad Reg 76 'lÄ ttrw: ohn. ?nf.
I1U U, 17;
Johann Mo odzeicznk. Jnf.Reg. 57, 3.nt
omp.. iof, ?o fef to otyH. Jnf.Reg. 19
. Kmv. ver; Morp. Molobziei. Ins.
-tyr "ins ,.r . i n ,., t-j-rm- l: .,. ins- Aok'iii'i, i,".e.i. Attf.ülea. 76. 16. kornl
81 titii f f-ihi,',' 1 1 mfomv Herw "iesr. ena,e ,rapv I!s.!tteg.. yj, II. I'krtv II.IOOI, .Iiiiiiit, ,!". '.'"!. ""v. ." VMIIII, ..",IIII,..N. .1,?.
. 0, u,ol. ,,vlO,aa. aott I. l.miomp.. virm ' db,'1V(, (,( ! ümt Anfd Lafka Ans. Mea. t1 kamt, nein HBirf,f TOr.
Tt? 1,11 'Trtlirrn ' ntfln Tintl vllfl,1 vKrsl 4 I lll., l'l i.v, ..l'uniu. .11111?. .i,..n,. -...., ... a'-i-i ' . . . ' ' .
Änf Nea verw Res A ran Rea 76 57. 3, komp.. Herw: Res. Wefr. Aofef Reg. 57. 8. komv.. verw; Tomas Laiw. trns,, An'.Reg, 69 16, komv., verw: Wefr.
Leopold 7 mV ve Rttbo snÄ As Reg MrantaZ. Anf.Reg. 3. 8. kn.. verw; viea. Anf.Reg. 14. tot; Peter Lasen, . Marfckweaker An'.Reg. 4. 6. komv..
komv '76 ko'rnp Jose, Mraowski. Anf.Reg. 24. m.baon.. Anf.Reg. 36 tot; Res. Anton Latal. An . Herw: Wesr. Mateiiiek, Anf.Reg. 57, 12.
14 of- Ad 76 "2 kornv Ref. korp. Fmnz Mratochtdl. Ins. Reg. 93. verw; e . Aaroslan Laza, Ans. kn,p. verw: Awan Mareinowfki. An'.
11 Nf.kg. ,0. . iomp,, lll.u, JILI .;uu'ui i v i ca.. c ut. 1 M nr 1f. stl....i.f- im
,,,k ,.,. i ; ;mn tiriin. Ans .nee,, j. Hl. romr., uerm; ,'irarommtl, .'iei. a. o..wmv., wm', .in. .m. ..... . n., muunu snuiruir. ,nT.
in, ...II a. 1. O. illlU'., L'IUU, Ml. V ' ... ' ' M , ' r. P . . ,. . m . lt.. m. .
ftteft. 57. 0. kitip , Heil,'; (?t
,-,iiiiiii!,u. ,.,ui .!.(. I',. . lump.,
V Silber t .viotmi At,t.!i,-g. 57, 4. f.
iiip; c i,n jiuhm-,
Vloi. . 5. Intip , tut; Cl
Auf. !. ftrii', ;',ii,i .f. i'iiiftirl Moii
An' .ülfrt. 57. 11, fi'tnv . t'frm; Vif. SUvf.
.3i)l:iin,t Aimi.irif. Titf.:,li,i. 3. 5. f 011,0,.
2. Herw: Slnton liouwf. Anf.R"a. 15. 2.
?tik! ins An' e .17 tot-
trf. Ref. -taniklmis ' Mowal. Anf.Reg.
S7- 3 w'nnp.. Herrn; Slndreas Mmvas.
20, 2, ,,,,.. tot.
'W owalfki. Ans-'., 57. netto: Mo-
",, "47. 11 kam, kettn:
rt'fllffi. Ans.Rea. 47. 13. komp,. verw
Mo,,t. Anf.Reg. 57. :. komp,. verw: Cm
mericl) Mok. Atn',!lZeg. 75, 5. komp.,
verw; Crs. !lef. Johann ,,loak, Felbjäg.
2'iton 1, 1 id'tnp tat- Mowf, An'
Reg 19. 9kotüp.. föi; Ref. Mozak. Ans.
. ' . ' . ,
Mki,
r, intoiag, vavn. ts, im;
Morp. Heinrich Mreiiuk.
' - . r.. .
komv.. verw: lirs. Nes.
telhi.v. aon 1.1m.
tot: Rd Lnbmig. Mreeek. Jd.Reg.
: Ttefati Mrecht, Anf.Req. 76. 8.
... , .c -,.. !., r..t m.-
r- "" .Y""
7 m 7 9ntt - j ll. Ti ns IM nrtt
ÄVfttÄ kom
verw;' Wefr. Yduard MrentSier. Jnf.Reg.
.6.kmp.. tw; Paul Ä Ins.
Aoiet r,,tef, s.sieg. ,. i. m.ivinp.,
Herw; Ref. tot, tit.tfnoäf. Viktor Mr .
stek, Anf.Reg. 1. 8. komp.. vertu; Schaie
Mnien Miiiiir 1 1 ,'i nrirn: .1 im 1 u .itui.!'. iihlmm..hi, ,'i . . ,rm. " . ."iiii'., nn , . .
57' 11 komv Anf.Reg. 57, 12. kotnp,, verw; Res. Ao Vietor Laar. Jn'.ea. 1. 5. komv., verw; eq. 36. vcrw: Wawrnlo 2!areznk. Ans.
ea 57 12 komv ' lianit Mrans, Anf.eg. 15, 1. komp.. Herw; Wenzel Lazar. Jnf.Reg. 1. 6, komv., Reg. 36. verw: ?'doda nreznk. Atis Reg.
'im.; Y t;rtf "Ik,,. 1 iurin- ?fniflai,Z Laiarciivi. Ans.Rea. 36. verw: Rikolan Mri-ik k c,.
'"-"Y ' l- i. ' cu.r :i i,7 f7.r In Y) ... .nt, M- mVf i-filv Ans tf, hrin- Tsntini. y.'.t n. 1
Mo'slB "nf'ttea 3 iump., i'ciii'; ,'iki, II,1, m. iiim,. ,'..I 1, .... "...I,... .'i -.;;- " " -..i 1,11.11, ,mi.,.mlj(. .,
Rd Ades ioer Manfe Anf.Reg. 1. 15. komv.. verw: Ets. Rea. 20. 2. m.komP.. tot; Lebebtnkt. verw: Johann Marek. Ans Reg. 57.
. 111. u I .nvtiu, '.', , ,.,... . , ... .( ri n 0.n&( '1 ,,... rh,. m k .rv... vj
L'ni.'iffl. 11. u. H'inii., ncnu; -Mitniu,"-
i.t.wf Anf l'lvtt .'. S.'lomp., A"fts
Hirn. Ans :)lfii. 14, los; HWt, An . SHrfl.
57. .V Kimp.Vm; .,r. Vorn, ürul,
Ui ffl. 76. n,fi,mp,
: f enn-ter 'ititwedi. Ans.
. orv
m
. iomv
komp,,
Anf.Reg. 36.
. yaooans
,, verw;
... Herw;
fyotv. Slnton Mnif.it, Anf.Reg. 3,9. fomp
Aivan Mullas. Anf.meg, toi;
ii!t.ik Auf- 36. H.rln: Ao-
tiiif-nirfnif Am' !!ea. 24. M.l'aon
Michael Mnin'ircznk. An'. Reg. 24.
Won. tot; Miif;toir. Anf Neg. 19. 6.
ucriu; Ref. Heinrich Äntrovab.
13. komv.. "erw: trn. 3(rl. vica.neri
Mfarba. Anf.Reg. 1. 2. n, komp.. verw,
Johann Itmtalkowtk!. A"s!'leg. V), t.
rnrni, tos; llottiP. Horniif Peter Lavaf,
Ans.Rea. 19. 7, komp.. vcttr; Labaj. Ans.
Reg. 19. 6. komp.. verw: Moro. Aoses
i'abebz. An'...'a. 57. 13. komv.. tot;
Wreoor l'abia.. Ans. Rea. 19. 5. komv.
verw: Mor. Aol.ann Lach. Anf.Reg. 3.
tomv.. Herrn; nr. nr. mow au
st Lochmann. Anstieg. 15 lonw..
t.i Ii ......u Tu.srti f AmiieV
', Res Leopold l'afornP. Ins. eg. 93, verw
, Aofef Lanrzel. Jnf.Reg. 76, 6. komv..
tot: Michael Landauer. Jif. Reg. 76,
i . iornp verw: ,,agcr voann aiio-
. aefell. Felbjäg. Vaon. 5, m.komv verw;
Aobann Vang Ans.Reg. ?e. 14. tomv..
.Mii.j'm. d. h. ivmv., u. ,i.,,ivi.
Martin Leebbch. An'.Reg. 3, 5, komp..
r . . a. ( 1 . . f-r4
verw; veenoictez, ,.ttT.mcft. u. iomp.
verw: Leeliomiez. Ans.Rea. 57. 14. komp..
verw; Offiiersd. Idols Leder. Ans.Reg.
15. 4. komv.. tot: Jäger Josef Lebnicknf
'ss::; lll e , ,, WlnAr
?.viuii, ii.Lni, in.,.. ..iv., v. v.,
"'"' y V'' i '.J ,: ".Z1 iCZ.
Nkr. MIT. 31 CO. ,0. 3. 10,1,0.. Ulliu; MUIV.
Johanns Ins Reg.76 . 2 komp
vcrw; Ref. Johann Lehiter. nf. Reg. 76.
3. kmp verw; M'
luu. nuu, ,"- 7"". cYc ' K i l'"'u ""ua ii"'111'". :"f. .
Reg. 76 5 komp - 6" ftr A . kom., verw; Res. ZZ..af. Hugo Mass,!.
Reg. 76. 1. Kmp.. verw: Washl Lestuk.asch. Anf.Nea. 1, 7. kotitbp, verw
. - - , . . , .
i'. f-S' hlifl nf fi
lotp. Jmiof. J" I' ? ' ' '' Z'
76. 7, 5'P.. vcr w; l'.rf Hblmi. f-
57.1.nw..w: I. W. Z Is.
Etc'ait i'nfat-?. Ant Rgt.
i.'nn- iv. i ten. naernen i'Uirn.
- , . O, ,.,
,elrj. V'aon leun; Aiin.fl .mun.
Auf Rot. 14. tot: .':'', Arani Lnnnnk.
Af. Rgt. 76. 8. Monip., Herrn.; l'tifoc.
5'npnert. A', l'iat. i. ,'tomv., ihhd ;
,,iZ,i vwoivc-ki. ,"N, :ior, vi. j. .'hmh..,
Herw,: ?wa. Arani S.'iaeala, ?rag. R"f.
11 Herrn.: Morp. Sldols Äaewla. A"t
:tgr. i, . .Momr.. ei.o,. vt, ...i.
Arsiin S''aeKad, Ans. Rar. 3. 1 Mornp .
Herrn : l'arl Maelia-ek Inin. Tion. ?.
6. Es,,. 0emv: And Maehimwiez. ..n'
Rgf, 19, 7. Mornp., t'cr'P.: Morp. SlZs,
Maeholb. An'. !'!ot. 1, 7. Momp., vrttv
-U'It'. -lvUl
te,a. Auf. .tt. .v. 13. omp.. ver, '. -
Zfanie.iai'S Zi omm In'. R-u. 57. vc-.:
,'ugf. Aoliann SAngoni,, Af, :Hgt. .
,Z. ,c,otnp.. Herw; R-k. Wefr. Marl
zft,,l,n. An'. !..ed. 1. 8. Momp.. verit'.;
m m,cri flj;n Af Na f. 1, 6. fon;'?..
M. ;1)f, f. fot-i Mater. Ans.
, z ,onm.. Herrn.. Rudolf .'?aier, Aas.
c i,,,,,,,, . no - ftirf. Itoro.
Matwald. Ant, WM. 1. 1. Momp., Verw
- Rs. Ans. Aon f Maj. Ans Rat. 3. 5.
i in' -y r V , r m 4
As. Rgt. 3. 5. Mon'P.. verw.: Res. Za'.
liianSlin MalinnHokn. Ans. Rat. 3 7.
r,cp.. tot: Slbalbert Malinow.di. An'
.',-gk. bi, 4 MomP.. H-rw.- :ife. .".,:;!s.
.crl Maloblava. Ans. Rgt, .1. 7. Mamv..
toi; , 3fef. AYnaz Maln. Ans. Rgf. 72.
. ,. nunv., ,iuu, .,11 ,VI.. ,IIV, lion.
Mare?. Ans.Reg. 57. 2 m.komv. verw;
tt. ( . r cm . . i a. im
atnnitj laraanezni, ,nt,:,teet. 36. verw;
Vorm SIbolf Mark. Feldliaub. ?ian 46
Z'att. 1. tot: Rudolk Mark. Jnf.Reg, 1,
16. konm.. verw: Res. Nikanor Marki
tn r A u..u.. i. -
..ii, ,VMii.,"in, -.1, in hu, VIIIIIH irrmn
, r . . ' Y" i ' it ' . .
Jnf.Rea. 32. verw: Res. JMnnM.
ttttak. JnflNca 3. 5 komp verw: Mais
Z'ml&lT
1.7. II. lUIMU., ioi : ... omverr SÄfltMWrt
!gcÜut,