Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 27, 1897, Weekly Edition, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W™ í 0t-##f-m Eřďí--? -T---' A '
in
iDnESAfl ÍIADU ČSPS
UMíM (t1r 4 H Ma
Ur4H4Hj řf4 iMMliMIrk li ri4TM XII?M'# d ! p
ll f i-M a44 fnl WH- 4'M lal ffr4li Mtf w Hrmni
'"' Ma M rii 1 fnt afa vi tt 1ifn vi ia # ílawara 1 I
fifl l( iiy Ifilir' 14 14 a f h#i
l 4M I #k l 4Í Wyrl! 4iUřf
' I'a ' ♦ 4' r'n'il I III t IU
4lraxr 1 i
4tMl'kr I1 Ml ř
I"l la) i W -' I l # M'r
f ř4
V l a4 fMl w)i4 rl
Wřf lťr jIHl „ I
řř 4 4 t l' ! I r 'l 11
J l-M ? fi rfbf-aM lil
I
lIHI UlrH
iwftf fitutftf Ml
tf RVlY' lil fM dolili f tni
tittttt 4 jt- Au mm-i-ii
l ihl 1 t i4 f aitl 4mi
i n rMw I M'll 4lra}la va f aial Ur nlilmiNr'"iflřl Ml lil
'V'nL '"''"'iřHM f i Il řKl '! I Í4U
M" N4 R fíl 41 ř'aft f i f m i
nnminxo
ÍJ f h V H t fii I I
iř(JK 4Vfirwfif # ia4 rk4Mi kaH
♦ a a'iil v atioM PIM i I' lmi4
44f tután a laí! muk n
4T4 řH4ll4l tl vM#a ♦ 1
MP41f M irkti t I H'k illt
i-ia N ll-Hf W-a ia Ja
4f ilJ'lMllffriM
w j j m K m Iltin
lliillt IMif liwinf
allatirwrf 4
flrwa n I
4aa f leat laafiáa hrti! n 4-i } M
í ř4 ' l' ft ' f (! f t kf
V4V llf- kl NI ťrfil M lv
f N 44I Mtinl irUM altl
"p t rrl 4N Wif)n##a f liafaaa
ntm turín
Han '' r (i'ií- p ttr-Hx I IV líVt Jn
TK yM fcJ f# l k'"'-'"! f II k
V A fřk Ma lti a ! l
'! imm r i f
Ttř ilafal 4Vlf tura A t ifiifi4 i
w aa r ' II mtav I#i i
' H i I rn IrttftU frin
r 4i fili řrt i-i ri4 l ffU
I M III
14) fm llrio ttffr tti I i
4M Hr vé hf# Iraalnnna
im r' fi " a ' # JarMf
ř laj fřa R iřtř ihi
4fcft 44
AI
rliřiť4f í in mm t aMi
an
ti r
4 Hl f 4fir4 I n fc
I
-III f ni 4 xktM
ON) ffrtttpnt BarMU M'lrt y Mrn
A' - j i) j ri
ar námi fl
fOtfiMtfiii
u_ li
um m4 nrM # iti #4f 4 ♦ i
Had f MaM f I m flil ?iji i ti
Tt#el i f„ rl r' H 14 Mr-
HkAa ulila I ! mi J W
UftftlK t ae-f „lt
umou lutt
" I 4'll To llit M UallM
Mt f II ihř4
▼ I rkA lni (i v
rtaiW i i 44rniii J Tm
f4f flt4li Mm lul Ml'ilj injfm-
tkthV H U) 4M ni
DNlt
Zifkli U Il Wí iMl Ttmnlk
f # Rk-Maad Twflpt Ttťmii
Jaa r Kmtfnf KImIU h ta
NiINTIf II 4 Not 4
ar wb i
r
Al Ul irr iip KM47I esa IV rh& Wm I
mW TaJfM TowiM I-M Ildžef I
nKI 3
t I
aKTKKII IIVr£I)4fU I míthtr LJI I
tuw MUII ! I Li f_l i I
r — t ~" piíw IIIfiniK I
rtfik Nhála IHniif tá luk I
ILLIMOIU I
Jkm PIimhi T)mník i- Ort Tr M„rn limlí I tXiioIIITA ř M na
Ht Pft k )la rW )W UflinMt PUi- Un 1 b- lp laj Karmwll
Bl dlftrnlk Itrnait Nnvák nr i)gi-n aml la ' "
iroavuiiATr ikary p'il hinrii# ?ai
Uor wikladnlku I r Iropal v7 Van llrn
aiqViiKifo ni
BVATOhOK řla 4 mIiími pimlixlnl mnUII
Taj Jan M ! tx Vtt ('HltiHvlilo lil
ROLNÍK fla t a iia fhoil iiMlřlI TnJ
fr Kron boi W7 xlwardtvlll MailMm t
ni
VftBNOUT !a 8 a ba lni a 3(1 iálelt
Ú'talk Hynek J 1'lii'haif 9& W lutt Ht
Taj joaei i riHi-rMatvnitii wikmi hi rtilea
VB1U1 t l t l„( al Jt r„i
Joa Klllp SKI W IMb M Ořťt Joa VelkJ
nv -ii tm i m:lurf3 li k flll MIIHIII
CCataik JIM Kroupa ri H A vir Ae Hia-
tlon V Taj řr Mutanck aw' Tlinaip mt
kUITUgO 111 I
JUHUM A Cla l whfmi lni a 3ti riiMlíil
Taj Fr Huník 70 Flnk Hu Při-tnik Mat
Bokr luoo w iwh t tlilcairo III I
Jlfil PODĚBRADSKÝ íf SM acliftme lnf a
ítf atftMlu Ořetnlk Fr IlralMy 57H ťantre
íl!?'"'' "Vi1''' l""l " w'
lito Bt Cukalo III I
OSVĚTA íta 7 ! 2ho„ a 41 „f
Tlnrlb T„ ud M il V T
Mvtwuaaai ia uuiwt in n iiuuiinFUH CV I
Úři Jak JIriíl k 4fl8 Potíitum- Av rhl I
r i mulu viipi m „ „ I
"""""" ' "nou nw- i
qeu Taj var nris uuw Vfm Afluif I
Mnoncva ju li iiruiu woijo in i
PttiVhA 4 Xt ulAn o JI _!!
tíetDÍk Jan Z4rílmk X llualliira Ht Tuji
a Aon jirmoYiiKj ns r im ni unieuKO lil
V To RH HAD í 4H achiífl lnf a Stí dtTf
Úetnlk Joa Kni m W IHth Hl TJ Vit'
rellk4a STUTbroopHt Cblcatro III
VHATIHfA V { M arhAxn 9 a 4 nM(fl T„l
Jan Kritkf 0ACntra ave CIiIphitu 111 l'1' i
Jo Kueera 3l4 ťarnuU ave llteago 111
fclNOOLJIelB wliňWíí m-df ll Cfi-t F J
rint i iifivuvtin ni laj jimi v ii ii-ii ii n i
IH3 W SĎth Bt Pokladn it 'Alali Ilnlllb' I
U4 8 Wood Bt Cbk:aKo 111
MEOÁIlODNt tlil trhíw la lin
J! mřalrl vilnlT J 8 £mahln 33-34 Kmma Ht I
Úéajt Vár Trumplcth 4M N Aaliland ave Taj
mm— tr 4 _ a I
r nmrnu aBi pniiiiiaV iitiiu-r(t iii i
JIŘÍ WASHlSflTON í 64 aihtul 4
—
4411 C A Bvob Škola 4O0 W lth at T11J
Fr Ort I4 W 11Kb 8t ( Iili-airo III tnik
Vojt Turek 737 AllportHl ClilCHim III
CK8KO-nÍLNICKÝT3iM bt(i IaS nwlfll
" — - "
v mUtnoatl D M Sk niv I71S W I3th St ťl
inaiif ain i :m ¥ r annt i a mul i
ISIS amuI Kr-JlfHa-M
OABnELD 1 80 ohftiri I 4 niHlřli Tal
Ant rorat 1048 KuaUllnaT Av tfvl Kar1
fir4ronk 4477 Centra Ave Chlcaito III
lf r TVMd a m „„A ixi rr
UUllIVin v a lua a I BJ il
iiaaa uir aiauon aictit-nry vo„ ni
ČE8KX KORUNA € m m-IiAm l a 3 rMK II
Taj Joa Fort 433 W 17tb Ht Úřet Joa Vtípil
tví i aruop ni vnioago ni
RAD HORfllK e 134 arlifiite 3 nIřll TnJ I
fr Haller L H Í4 Ooal tily Orumly 'o„ lil
CHICAGO I 130 aolfiae 3 řtrrti k v alnl
faako-anffl ivob Ikoly Úfa-t Kart Tl l
10 Monarr nu uj n Kovaa r-'-ait i "
ri:p tiiiuuiBB nv vii a'' in
CBCHOVK NA KRIZOVATCK ( 141 rliAn I
4 aobotu Ka-mlo Hall Taj Ant rafta
1404 Dra ial Ave Ú#t V Jln TiT Cot- I
lfjuniT v ( i rn a
VAA8T!YA i-!„ "h6r 4rtu
m v a a no w iai ri ui v" I
Adolf Bioeb 4N4I tiaok Ht Taj V 4c MviroL
Loomla tCbCao 111
Eniai a Sí!- a _u_ I
('"''in' ITO II BOT
a111 4nl T I rnb ÍL Ir L u I
litaUni 111 ťft V4la Mm I II L''
- — — w- - — --a a
KDf 17 III
M f (i f I
J'ř ft 4 l ( K Ml mtAm t I (
Iild k '4 l -V
l r tl 'Mlr I řifnf
f M it ort i% W ( I M
l'
Kl rcr (f ! (n Mi -
I KM-r M Alp M I h lil
HOD ftlll U f m-k f I t
'i-ť tj a'h #ř imi i i rvi
A MMHK 4 I tm m t a '( t
4 ri 4 ' ti m ih t
fR! tk l lll# 'i4 T ř ři
t l ii#-4 i lij
" -M l řl l 'l J
I "! 4 'tf !r I tt a H att hmi i k
f M 4al Imffka rl l lifornta TJ
fr ÍVřiMM 7 rlfM fi t„n Vf-
m ií in
OW 4
V k PUlit lowa H i#a I ai rt Tl
Tl 1 '-M A V ai„ Wh I hhr
Hiil U - I 'lnik V J litMÍifc 411 f ay
" -
k iuict Ií„ 1 lI„
riinknC l t I L í u „i i „„
Taj i i Iitmi I f -W i I fimt liail'U l
i _
r i inmi r m hoa % rl Tul
frl Káh -í t KAiu l--r_
„m
kiwi
fviif iiy„ f rr m hMf i iw-wii Taj Kar
" W" i fi n?lr KapUK la
lii:iK)lrwwt ř nu hř niiMi ti
oni ihmiiii uurnru jiiiii iinii ia
ZOItAř IlT liň#i9 n(l-l II lin
[Taj ťr K ltlviTUlc Wahlnifiim 1
K AKPL IOVXh # I-1 jhS9 iatlAII Tl
t t i t-1 1 t -
i w f'u-wii hnuv in HtH Jiří jiMllirM(
Vllilritf lil dúWTtlik Jun liid rlHk Vlnliiir
4IW
VZlIťZEXl lircilA K A I S lilo fU lu
arhftxe S ihhI11 Tul Kmmiuul Hlína 110
Hrnci iraat lliin t MurUialltOwfi la
IísKA f H'l M iifixtt 3 ihiIMI Tul Vi
Kii!4ri-k Holou 1 divřr Jn
i ir ntum joiitiwm in
l J lAIfA í l?í wlifixii í nmlAH Tni
A W Htíntkí Wt-sliTii ( lli!j(e llnn Co la
nrvviwt VIAUTt 11 lul o _lin
" "" "'! i "J Jan Aíím-c t fpilvlllv
Kltirii iihathhtva f iw if t
lnJl " "Jk llfl I lulif la
FORT IMJDOE ! TnJ Tom Kowl
'tTom Kol Fort HikIitb In
t "7-AJ r ? I"1'
J — " " I ltUH V la
CAIIKIIHMA
I VI 41 t ~
_''" - i""M r Winzň s Ixmdf ll
Tal rr iiieifkn 157S Murkut Ht I7t In
rrowa w vwn m imvřr 1 J Liimufka
i i aiai hci m unri itiiiii Ihco Cal
KAViAH
V f{ HtitU KllMSIK imIIiÍví ahh
""'♦" citviiu an a priil v nit-
mmU t&ihi Žlíkův Imb v Culm Kuna Dftvřr
Kopaa ťulm Kitn„ taj Ant ViiAoun
Vtm t'Í''"
ZAPADNI HOINIK f IIW vhAut 9 wiui
úíci Vro ÍTrn# Narka Kun tl Jm
"r ri-
novy TAIIOK ř tm ) 'ir í „iíh ti
A" VÍ" ""T Z'm"1'11' "J
' u"l'um": ' vn
m'lřl1- Tl" V
'„'
-™Y I L ř 1( wlfin t milřll TJ
lun lluMiiuLe 1 I 1 1 1- i 4v "
a -i imn vi '4 iti-uuwiiij iif iBnt4
l VS " ? nw'f" v ' ""
milí 1 aJMIl I' tlMIli4 a(t I taáltl K (1 lk-
MAItVlAM)
V f( St Al u Marvlaml wliíii ! oiiii ii
nr jim nar-wa iw m-f wntitiiMKton u Tul
m ůViilk K A Mu„„ii uy i(i 'í
u a - -
Elu"" N-""' "" m:
LM'4IJ2J-'iuJA"í- -TJ
Jim Tálorki trT N VViihhlniin st iíí
Ji-a VavHiia 1(17 N Montfinl avu lultlnior
Hll
OSVOJENÝCH ř IK m lifi lnlyt v a
hiát vw-r Tal a ůtt-t V UoKka Kil Camln
iiaiiimurt' mu
MAHHACII1 NK1 TH
VOJTA NAFItHTEK M m IIii a n„ini
nrt-i i iin rrM'iiakn a uirliK M laj Jim
Kmllv 13 Nnwmiii Hl ilivřr Frank Tl lal
V Oll llarlxír 1'laii Ho Itnotam Mnu
HKATftf KU 1'flFMI f Kí m hAS riii
J14' Mlinuinl Janák Si lll-k H-„ Nr lta-
MKIIIOAN
v fc ui „„_
„V vv i iTL J- 'T' 'V'" 1 : r
Hti Antolnn HU liivřrA M oili-íí k jní
tmmt w Hni lir Sťirllljn ICII
ha vuf rk ř „u kaiiíh di v
iilml u l'Fmli Tim fikiul inj t lil u
T Lr"!T BH_ M rl4't J
T " fl"
v r ra i m-HII I nj J
Kl_lr WV i'Q Ta ll U1I
'
' 1 lf 111
1'rrMlll VI I'l'lai
ITill Juhnwin Ml Tl T
řoall 151 Carroll Ht Haflna E S Mlcb '
Ulil ilřM 4 T 4al
#iia m iéi i ai ran Pia
4 im f#'ii
fi Jiří l#aiia í tfa#a
Wlaafwrri nrl4w f ail
4k4 it-l r O - Miaa
MIt í 4 # a a'MM f M-Mtl a4
I' ' i II tu 4 -iB''n 4 ř'4 frm
1 I HiWhMm"'"! W i 'fl fiolaf
♦ ft-i aa a MinootlM ttwia
rr "4rstiA r i HHifár m
IV i ftiM M
ll íihfill f ff 4l44#l aílařř T
Hlt I - t I I a u „_
~nvj ff arTwirmm r fwa wm imi'
r IW-I Itiltr flKK i H atMaa I fwMH
nll%K i Ml ai-Maa f 1IM4 4fal IM4
h Til řH ttomuh ta ln aa
rl WlBrt
a 1
11 awin r f f ar V am af af4VJ Bl 4a V K4MI 1 4ft I
W 9A+ lf4r aak 4f ff # yu AI
r a ( amai iaa- )
f II Pí I III ř 17 1 aWriAM 4taTl4M kltl
Nina i
ii-
linu PiiiBilil 'I— waiatl aiMitl
tit Taí I#a4r Kimllha Aatiln Mi+rt
"'"
tiUm tifál1' t aa latil 44
f'V" " S " K'aa
U% K liifn-iiN rft"al Mina
IWMII NI
h M444- wafi - 4V4 41 -- -
a _ I
hmi lita a itfir ai lmu m
I"VA I arbJa t rAm #f hi -![
T V4- fan-kl laaa MfiiaH l 4'4 Kar
n i iw a Hlt) Fl ai liK Mo
MIIÍMI f I - Mtr tlr'tr{ IwIMI lal
Jn Nntral lll H líth 14 a'al Kafi HVilli
l 1" - fl Iiimla M
W ItlIltWcTKV t II t A I lil -_
Onll ) Nirtan lf a flrtMuJaay laj J
mtrian imw laji-ii aa ii iraia mo
M M4VAM h4íl naiMil Tal II
1' 1 Vil M k k I
p 1 „ir n r Fin " rnfr 1 1 1 1
iijn ninfi im umia M'i
luilffil 4 rt ll lil a TlIL
IVaJ 1411 M Mrt V L rlMn K-l Linií lt
- 1 ' i m~ - i-- 1 ( ' - 1 HI n a I khb w
atUuiMv
Í-'U'
lli 1 J a(A A a Jitii
Itroí taj A línat Koi-li tWb JaffararMi 4
Mo
VTTttVAIIHt tm arhlaa Bad4tL 4-1
Frank Vark 241" AntrMlítt Hl 4íit Jan
Mrki-4 Illl Bo II Ht l Jompli Mo
T1UM NOV i ISA ik-li&za 3 m1MI vel hxi
cwlp la) Jan llohuiill l H Ví ilouiewaril
CKBIÍA lfPAÍMarhAiwtniKlřlItaJJoa
Hkákal ChIiimvI1Ii liarrlnon Co Mo
MRtlKAMKA
V Ř Slitu Nelrak nrXla f W Hlinka
Hrhuyl r Nb tajem a pukl Jon Zenan
H luylr Ni-b„ tlAvřr Váo Maly Schuylrr!
Nob
PALACKÝ 1 19 wbfto 3 ritll TaJJak
Svoboda ltM'4 Ho 13th et Omaha N-b
inUl B(iliHU
a B°l!Aiílť' 2Bv'íhftw nedí J- PJ-
Hmlilck Wllbtir Neb
NEHItASKA 33 achAne I nedřll taj Joa
inriiPK i rtne nvo
JAROSLAV í ihfiíe í nedíll tuj Ant
DyKiiMi n-ťinnr noi
TAIIOK ř40 aeliAwi 1 nwlřll taj rr A
wut aot I r KrAAn numixiiut tiett
ZAPADSl JEDNOTA l 43 m-Ii&ao 1 nedMI
H'i'1 V Mal taj Jim Zor ta o Hx-buyler
llflA MOKA í 43 wlAre loedřll taj Joa
—
H1ADKUVHKY f til rhňCT z nwlřll taj
Jo Wlrt h PUbiilvllle K nox Co Neb
I
IK cra afiiDnas nedfii tal Jan Vlrka
t Ant Cbrnt-lka Mora BlulT Haundon
Co Nb
DOHU0SLAV ř 74 wlifixe 1 ni-díll taj M
j iioitM) i ji via iuy wi)
DENNICE í RlarhBMt aolxtu lat J W
neraii Or1 Valli v Co Nob
' - -
KRÁLOVÉ II HADEC t HT M Aa 1 BMU1I
Taj Frll Iluns Ujx 74 Oil-ll Nb
TYRAÍBH anhBr 3 nedfll laJ Ondř Ma-
whia 1'iatiHinoutn iii
' - _
JEDNOTA POKROKU 87 afh6w)8 noIAII
v OII Fellowa Hall taj Ignác éťaatn Lln-
coln Neb
"
MORAVSKÁ ORLICE C 84 arliAaa 8 nedfll
taj Jun Menik Nortb lland Neb
a I
ZlKUV rA Li'AT c l2o NobQM 9 neučit I
taj J O Shebl Havenna Neb
ItA lil i:B w-hAte 8 nedali laj Karel
Smrli" rtíet Váo ÍUmáíVk Mllllían Neb
HOft VOJ ř 13H arbAAn 8 n déll v 1 b odo
Tni IV V UHI luwla IJI'„ VK
" ' ™' I
at a ia „tA„ 4 n - -x„ _
a t ni rvuuai a a i aTi i w fi vrtit i t i
alnl Metxv taj Ant Kment 1845 to lAth St
1'inana ieti
HVĚZDA SVOHOD7 ř 143 arhAia kaldou
S ini-l v Mini hoiitakf Knm na 3Ulé a Uul I
laj rraiik iiajeKwitn u ni are J (AT-I
ha ttt A O Mt Hnh Dinu ha Nal I
ininv avovuri
ZAPADM SV ORNOST í 147 arhAra I ne-
II taj A Odvárka Clarkon Co fax tVí I
Nel)
VLADISLAV I8 149 ach&ae 8 aedřll la]
Ant Wallna Praarue raundera Od Neb
BRN ) ík lft arliAíe 8 nedfll taj JlH I
Uwl A 11 Vt I
NiiYiirat ui arwMa iii a „
U ou i neďffi íaJ FiVk jiiiíek 11
ieo I
i-a ni Iv a m „kft vai _„ai _
KARLIN 4 8W arhA kaídou 8 aedfll
Hutíle lloSNeb! " J' J
JWalrV 1
V R Státu New Jeraer whAr kaldou 4 ne- I
- f_ u i
ii u t n-ii i ( inia ihti i mru in i g
Irttli St laj Vao Avárha M4 S llťlSt 4fet I
A I VMI urf 1 1 I a j11 L1 t-A 1
r a " u' Mrrr VI I
tal M Hulland Ht Mewark N J I
4 4#' M M ir 4 t f f
4iaa t Hfnm a i u fr
mm tř r i A rl lt a R
f k ai T' íl r
J4f a) # M # i ! ♦ 4tl
ll( H'1'I'V l! íf 11 B4 flnlM V4 ř
t Itl Ml 'ř -'k Ilm Mr
řr—lflw ''4 ) I 14 t A
ai nr -i a r a N f r
J4t řl Hf 1 f w i a 4 k
f a fn-a w i ' ff t - r
1 I á I u IB I-— li a
i m vMt m 9
I'
I # Ifl T w TAV r
ll l'iw V4 hhi i aii 11 n
1 _ a '
n ' " pmv a saaj n aaran a aa
I '
I 4 II - itl 4 l'l ai ii 11
PtrT I 41Tf? f% '""4a t
I k l -4- r f ? T
ai"Tl tifnl 4 il 1 i
I I '"'i
Mki w Statik aak I fl ? I ál I I r#a I 1 4 1
I MW K Il 41 Rif fll#
Mr fiRR # 41 v44a 1 a 4 aillt IM
laa r lí ! a rt 4T Ha k 41 41 l4i a
I rrrn'''ri i rnwMwi i i
v inailnl Hi(l IK fl Ha II
I Al11 W l ?ihi 4ai 4-a J
OIH4 All i-4 4MII4 lm I
I II rf Hm l„ n
K 4 PlKl R t # Wi arMa f 4 a4ii
I („i Aa4 ťa-mlkvr a 4 r„ I'! ' aM
rat Jnfaik la) M J Wilvk sl
f 71 4 '„a (' 4rl řbhan11 Kifa
fah 4V ai I 4 44t a a a _
a I " J " " tT ™"™4 I f 4 f T4 '
í W laiW 4VI AM aaa lVhMalaHaf
fMk 1 M f
K4M4I T f t-trUttiHA ' Mi 4- 1
pik 44f J r v 1 í Kl ai
"Ti aan rrrma mpwap l mi Kurtai
wa ajniinnif na 1 11 ri iiti
ÍTIIIi J % IHIA H ITÍ rti4 I a 3 imí-
Ik v mUtnmil l 4 K 7 U al Vi Karrll
JUlIk 40 r„ lt 4 4) Jim Koparkll 4H ava
Araraof Man Torha J1 Nt-w ?ork f
nut"'
V U Blitu nii avlh t__ilall IIL
I ji i I
llBlrn 1 n a w m atm nrittUI1T 1 ( a
I llnnik hrmivti ML IVnMnl -AIÍ f irl
1 ' a
latnl prv aflJI m 4'HnIka J Ccr
I mALt lia I 'hrt1 H Ilnvluift I I
I _
I HVOKJiOHT e4 a hana lfvrtk úfH H
VV-i"' TuXtfJS tt Uh ''"'" ITO
„ _ x
I2K AÍO iM-hAíeí ňtrrf taj har Hlap-
ňťka 1177 ťlark ave 4't Mat I aVba 9
I'ihIh nlnit i
IIDCMIU ř 14 nrti&m laoltotu iM P F
W'Jk im DololT Ht tlovnlaicl U
1'KKM YHIi C 1" acll&xn I aulmtu flint Fr
L„
I ! T ViV 1 1 T i T" "'rr l4"Tn "
" rV' "":! "
BRATŘI V KKUIIC r ik IiAhb í alHtu
mio r mlatncwtl Mat
Í?J I"" ' Moad ave Clvt-
' '
I BUDÍ VOJ (! IW cli04e 8 aolmtu oCut V
I D™u a-ilt-j f-ITV Jt M MUa 1
K JSS"! """''r'11"1! "'o- Jn
1'roíajk Tl McKInley Ht Clcvuland O
JAN KOM Alt tm cliAzo 8 aolKtu tal
S?h- !'ZJVcb JB lio''lcr 4t Edw
L'tttu Im llaiilillarov f 'Invlu nl Ik
tf lufrru v iiírru atn la 11
ta] Jan r-kárfk SVJ Ibmlon Ht ňCct Jun
Zlkan 110 Dolloff Ht Clevcland U
THOMAS PAINE l 79 rhoisi 8 ihmKII
4Nt KarT4lorik ColiTHln Plke2flli ward
d&vfr Vav llíilfk 434 Milion Ht Clm-lnriutl
Ky
u taj Jo liťiuii iii7 w lit li ttt wjHirt
VÁCLAV HNAJDR í 98 achAw 8 aobotu
taj MatJ UurnaJUr box Ml Jlrlll llrlmniii
Co O-
nřir-rur a v 1 oa „IA-„ „ í
A i: Z: -"" i
r- "y''l" ř'"n Hfr Fhula Jiia lila-
ŮTÁúÍb4k:6
7
CESTl BUATřlf e 103 aoliAwi I ňti-r taj
Fr Mbáiiiik !M0 Walton ave ttfot Fr Kuilrnii
mu Hrooklvn Hl Ciiivilundil -
oím a„ w v u
I PIOi4l-4l !( 411 ljan Mt IU '! II j7 f 4 fMTUUT
i'™ I J "„-i'-! T """K' UD ""
VmuoMfn a t i i i
IlorálíroVHkT 1H pallmier ave úíct' AI H
i nejtrniK ooi toq bi uiuveiana u
„'ta a a -'
PRAVDOMIt 131 chAAe 3 aobotu tal
Fr Lemr IM llirtram St 4ret Fr Rott Cle-
velandO
iiA „„A „
ZIZKCV MEČ C 133 achAga 1 aoUilii ilet
J" Fn ka Aan on Ht taj MateJ llejřek
41 irilil 4' wi a(a4(
i Oí-mi n iaa iř j auiii ia
"iVk i KTuT ThS IHb mr lidS
Co O 4řet Jan Hanu box 413 Hel lul re O
ŽIŽKCV TÁBOR i 804 arhA-a neílell ve
í hod olD t alnl Jana llulee 122 Saoketí St
Tl Ua Uiaa IH7N lrl U ňA V'll
!rJ' 7
M'ne ia Kaikeil cioveianl ti
OKIAIIOMA
SIIVANSKA OSVfCENOSŤ I 174 ai IiAm
9 nedřll tal F Kritkf 819 Uenoave dúvr
a dfet Mat I'eek Oklaboina City Okla
DVKVvf v w
PKSI JlSl IVANIA
V K Htatil rennuyivanta ariOAe l nedř i
UJ Wi j KeHoha 38 Vlila SL dAv V
in_ m u™ áa va u a
Kníre 83 Summit ave iWet Vác Mare4 III
B Canal Bt„ AlleRneny uiiy l'a
Aariiit i aala a im i -1
V nll I v ar uhm a aici a aj iivm i
Jan Veverka 44 Summit Ht áfet Váo Man
Canal Bt Allegheny ra
UAD1V1V A 1 uhtu I anlar a „"„(I
?! l'rřÍ!!''ni- " ?"'!-'' "J
R™-4 rox Bt napn1 a
viaAHTl jin e acnore i atry a i nedřu I
tai vao nevrla u nraoer ni„ arei Ant
Klelnhampl 4 Mral-f Ht pkl Fr S L-gni
4Chealnut SU Allegbeny Cíly Pa
iKinHiiaiur v arnn i neiru iaj aut
trlto ar a-a M VWL " t I
"" ra u 'a
I Mount rlnaaant w eatinoreiana Co l a
nt t6I ruivťxvr a m uki
- v —
i _ u i „ Min ar irrln Hlallm
4cet Frank Líny Clarlre box 64 W-ai-
kul ' II 1 I _ Iw imi
aaiiriaipa vt aj ' ™ ar r
Irvla Htatlon Weatmoreland Ox Pa
4vlři4l li M fiťfl la f
řt r" II lMla f r 1 1 f 4
Vlřfll 4 11 4 41 4 f
A )' In
Wiri4tlrl liulffcl 4 in ii I a
iHHJN l li 1 ét
ViMřdSiKir' mt 4 iWf aatll 11
f Il I aiifl Adiltfi I t4
r ( řt ¥'lř f rlA## HUil II
V 4i tft ťtHi'Hi fř
II lř'l riv # IP M f aIMi 11
fr I '' jo 1 t
fi V ř řf 1 Itftl 4a rl Itl4 Il-a
ill 1 4
I " " 1 r ( wf
f iiu r _
hM rfel 4r ri4 4 ttwi mi
i ha Hol 4 - V4alkiaiiif4 I
ll 114 IIMI t I JI Mm l4lt 11
l 1MI „( iaMi f
HiV í i4li '(4 rhW } all lal
la -mt h i hiflrfl 1 11 T
jtť%t řimrnrvi r i:vh aii
l d' ri r a r-r ! J II ktyt-t
a i t _ a
awmfra T 4
ic"""ii"' i fii4liinlT(tM
I I lli l li i
It n i „ ' ' "
v I i
I '-''"'- bwmi
t LLJ laLV' iZTtf'!:
' ' "" 1 '"'"''
IH41orH t ? la) K liakMrr
4 Wjlmit li l4
Moli 4 V 14 I l 11 l'ř Kall Mrtila
Ia a I t4
Jiui v tu AtriiiiritKA i iw ii
M" Analíl- lay-tt l o Ta
4 I T r „ t Irt t J A HI V ř-hlni-ř %
I """" ri
KaMKI lUVtďrK # IJ J M Jan-
I akf H tli-llarllli Latar-a I Ta
i _ _ 1 I
I tni r ihul i yim i -r
'
I II 44114 IIAAPl 4 HAlai 3 HwIII
ta) Fř irfka t J i IifUi Calilwall
I l4
I llHATfcl MiHVJ f atonTatli
I I IIHlll lt1 J H rilan Hl-lin '!
a _ _
?"V } 1
iw i rr iiiaaaarit rr Kiitafiik a ivi-
- Z írí Vi-J 'V t- KW"' W"
I V KAfl íaw arhAtal niMlrlI taj I
I Uallla Kiigin raycltn Co I
I riUFOlt RV?imilV f tl%iHlb-Jv4 -AaI
kaWoii ii II I aj I„ f lllpp V r-lmar
Wlt( ON-IN
""""'"
V KHt4tii WIi-on-ln hfikuí(lf palnlni
wauki Wla
I u iuivivuivm 7 a i i
V lCONHIV 17 i-liři 1 3 píti-k laj
I w-o Miriicn i" Hhtrman Ht flvt Ant C
HHC""'' nu "" w- "
I SVATOPLUK i a hfir I itHMI vHlh
ňř i-yrfi K„vanla Ihia m laj Fr
Hmrtlnn Ui Iff 1'ralrlo lu Clilen VVIk
DĚLNÍK 41 m-IiAm 3 imndrlt tni Joa
I Hmutn I4tw Ho Míli Ht La Oroaae Wla
I Unii kl fliun Tlt Vl4
KKWAUNFR!70a hftj Mkbntu laj K
I Kiou-ner box na Kwn wi
I miiw i' rriumi yv a v a iu „! vt
díl M 4 pomlílí taj II Krata-livll Wrt-lrttii
1 : i Va
I t I
1 11 1- iir„iL kra„ia c l u i„
' " ' '
Adll„ TlxliT Ix4II Óí-oiiIo WÍs
I SLAVIE t III achAe 2 nciUII taj Ant
i runu irvw ruucii avn incini) wis
MANITOWOCKA SL LÍPAÍIlUerhfiwI
U úirý tal Fr Kiullok 12IH So f'tl St
Mniillowic V1h
rr a -r t uiAirri x r i n in
' n' T ' " -ciiune iicti-ii
tni ja Toiniiuy aei-t Joa HUiiik AntlRo
W}h
"9KV-MI R ' 1?7 }Mni ni-dfll v
inřMi l voílHMl (Hlp taj JIH Holub 174— lilii
v Mllwaukee W la
I i _ _
I IfcHKA KAIKINIXI f IH arhOM kaídou
:tiHlvil IhJ rr Hynk IlfwMHl HmMiio C
I pJl (ICVi
w'--
IIRATHSKA SVORNOST t IHH w-hAxa
I P1""'''' '"J" Hnanr Itowiicrun Manltowo
"YilllM
l w" " "
wamiimitii
TACOMA í 170 hfti!j UMou 3 nodřll
ve Wllkenaon Taj Frank Kepka Ixix H
Wllkenaon Plerce Co Wnali
I T Lf il m ti _ _ _ a _
OCOlUinil ř50 JiilKOlft
L aD íIrln Weimer 0481111
I lA(natnlom nrn Si-nlland a nkolf
I í_ 1
lí-alanA blnAl nrb1i m o I f n n & a Ir
-j- -J
vvřffenf nechť trn ni mho (ftvroa
obritl
Vyd Pok Zip s Ilnspodiře
SEMENA
Zlr řn-r in udí UNliil nit I krivf
budí te lt Snlxerův litnen o-
rvew ieiiiei iirainlmry a Jetel Jnhn
llrelil-r MUhlniit Win vvn-Htival
[173 bu Hal-r'aallver Kina íeímeiie 1
[akru Abrchom xÍNkail 'aiiaai novlrl iá-
aainian raieme varn na Akouaku
— ia $ I O emen ta 10 c —
llS pakl rnáťnfeh ainrn onen Ječmen
liiat irivu koleucv pi vlkev '4iv
lei ai iaiem je i vel kala-i
liijíera nio Kataloa wtinoien ae
rjT - 'ii piiini'D Mřien
a bramiara iimi i v ivítí
Jpakl nejranjl-h
un f 141ti