The commoner. (Lincoln, Neb.) 1901-1923, April 01, 1921, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    iv & VfWfVjjJ
1 . -4.4
The Commoner
TOLu 21, HO.
M
CM
1) 1 Hi-lL'
Before g&e "Ffar
ow
711
'fWV i
.!.
Was $100 JL W i T?
mm 1 jvJBy Viv 3V .K Kv K ar HPaaH
tttok JlL IK rt iff M W "
i x' -jk lJ"t vwL.J)aki. awiw
-1 ;J: . --fet
Ht iPni ' JmmWm -m
RMl - JKKmk I -fflfc .flf j
uuutt -iff mi win iffliiiygcn i.
Htftptymt fllliiun Uifff inn- attic wuu
Ut (in ta iliumuat '(inittiiHttllJidii
ttl) DltlWIllUHH tiuiiiiiimoy l) tff
Stu fflliitruipjh iniinut Miuutt
'HiJIOhr mutfhiiOii .HiiJli ?m
WMiiA Jim a (MittitAuH iMuwUiiff
am u ijiumi' ta ttwjiftvvuillujhv
tun iro ODllwav,
ffl I j'f PB3PmS JRIBII! 1
'M: Bwfw fi iom jjfttifS&Ji WpT' i TSMfrT liiiiriiiitti .rri! ,v,i
EaS :;raBfigggigrgMPMito B'llllll i, i I'll 1 ffliH
tot, ""BElPwIPMMiff -- $ "HHKH9Bi
"'Hi M dlWWP mm I IWHUhi Mil
sar.im.M
iwiiraftrawa
Send No
3vc mimes aa .aflrames. 1M a . Stey bbAs yaur ns
Obw -UnponStar ifar S Abs fee Wik fc
.mm, Ume an jmnr hta r m m,w mk tih ft. ft 5t
tko emv wmMflBMe fcsL affle St Wh y m ,.
wtmffliemuBWUClBiiBBBeitfcrtarii dito f JL S
ttami. roia-lbHanHyaiSr (Bniisfe. fftereawPstfSrS ffiB,1a,D5-
tTnr pni wnii ,uu nmw UJttmtn ttn UOtnttiuuIl
ClIMur (LiinwitUnr a.mmmity niliiUa futt. xmin
1,11 xuw iUmv ' !,,awt' u niumltr ihUV ih.muiu.ii
m .imr tulliuuito- miw ni.a .oiainin.iu miiiflhnQ
" " - "miiii unit' war wi Ihiuniuin
UIHilllV
wmti- iUJJlo tku .Uliiuinniuiii. miunur atthur .,
fWumw ,um, milWlllBu mp aumtm , rtfli 1
;juiii .utttintl ttu ..mi ut 9GH tfilu- wiiw biiSS
vJlMMir ttunmmitir mmauu ut aou L
Easy
iffiie eir sate if 3 $4 a mmk .7 ww BS
firm nfl wr.- J li "Gffltua. lyaas us itflae (GflDsa, tes
SiSf wi19 te OiSr to let jSs te
M--r532BSS
neaents
miuiw lUiHMinuj. xwt llmmfl tChuit ih- ..., wntoiiir siu uum itiuw nr im- (m. , oTjit-
Sh? (Bite U'Ll,J,nU- (CnmdU a3hft Tum tt6 ss
1 w" '". Bfif 3KIJU (?ImHI?-. , n . .
ritatir 3siiu (tium m to 7m. 7' ,b"
tthitt nu J1 T-:!'Jr5 (tm ttorn, fly
'"Donaflitin paft, pS2
:i r
mCL .ZL .!?- '- SbU
OJIJIIt .UJ, TJn Uvit.H, mux., .. ' ,l"','tS
'Be
f
Al lsr
5 "?' Sw
4 J wt,tii ClinynnjU)il:u
12WW OEva?
anaiiifn,i!ta.
tOiilunililti OviiiiliiDilunic '0i
i-tTi 'ii'w ID1IICUI Jlllmn
n.tiMiiiuj. vji JIIUIU 1 " Y
fBiteui
D SudSSm "JSPVTJ"0 fflur o fl ""'e
motwhfff ipritett
liMRlBl
alJ
CHy
.
h cAt;
: 5-" -A.n
-