The commoner. (Lincoln, Neb.) 1901-1923, August 28, 1908, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' inipjii)wyiwpwippw'pwwwywwiWP
' .!
p
y'
jSte Ctf ttfinaaijsr.
reaij?fnaB?ji'-5faiEH5j
life fammm&kt
fK
iX.iispaiicEit
r,yi 1 1 71 "TT TT
MwpJgfHiiai viu
xmm
iMwW&T&MtWlMHivW.-tmfMiffr'foi9Nf
& ' tH!W'r-.-iW"-.)HVr;r -frbW bA?flRk
.IWWt .. rtiftfff" finfHttW
Atnd lii kUiir tiriMi.t . lninrj-nniitn . a nfi 4U iivmi iihtd
; W jm,' wm4 .if ,rU WW AM&f r rtHJHPVy bhM
fiHU;KJtn
aRHtV?
fflffimmssmw2iw
tAJJ-VrfcUtri'JMAr;rJ2a.toji yfurnlnhid ..unnn R.nnllS.
MH1'
AftrtfiSafll,rSflTmQHl,SeWfl9at
tT4 &W ?&& Sftfc&Sto W 14s fi&r "g
tf&y: ?p a&tae1 & bMj' f f riiRfcad a tiite
fQpWiW1 tfAfttffitf1 ri$ttv nWv sI&$P s&tftfjd &'
W Wafijytelfelite! K- fRSS&PiNftP 111-1-nViWdriMttcva89y0tt8?e
i$fe? ritoefrtf1 Trwr dw??'e ow&titewkte
.iW1 -Hwril- o WVWi5 e5A. tfi tflllJ?i
"haw t w rmkMyp t.Wj tfewip vwfee hmi
Mi j M' dW? ! lilWK ' d tjfi daw rWSJWUi
ifeflKI ' TJMl lit riWfeW 'altVti- rtl jab.''
, ttoljflf i?W ttlieit & mmn &&n&-
fit rflilfJP Jt ttP jfllttHF rftfi a'i SSlKP rftfrfi diii.
w m 4mm riiuUhHi w w ilWf- n u
m wP nW Iip tfwmlfi rtite ttP imiiftp
jfe? uyi W- itteliwflly tfip Jan &piwiw!tt.
HWUUVil1 dl tVMllUys tVilP IWiUll. iftRP iUlHRc-
ofn Tivitty ynig. vduut l) , at tithe
nli'TToBa:pnln'rfHniiiNWp.2B09afttaahiiiiiianf?t
trtejiiinJflwsnWfldapLBfiwA-Diijatftr. cnuniyirtilbe
egfinij?K PW'jwiiflftWt rilMtsmhnp' pwBnWd ttio Wj.
.Mnlvy.Fi?p Fii iSteanii .inmHniuuvy
iwnii sfiiid tPMJfth tUH iiioj4tnrtuHnp r i tUteiuk
bbninK)M hllW Trfflatl1 ill -;WJmHP" iiin sMUkiftim:
tAllftninlBiithHwdllftn'lrrrthBjnUflplUiMif.blmt
illtiaftfHHtAorTniKfftUfttMnipjijlitfcUfnanlwKiJHiUWtUy
lffl"TiifthuBp. tiif-nnoAw:rtyysunwU:litttpmn-
aftndaftimlftH! riHflt MaftinsflW rUHftt'lJirbUeHW
ppfWetUttbvrMu)fvi1llltt(inMtujnnhewMTBJl
nnwWflfldnUftt1iitf.ftttiwBSfipflrvattn.wfm!ftiuury
oPMflFiUtn ( f&MiWfldldJtt$iiteerahUfUnimlttWJ)
espnrift&i i iirtmup- t i aDveDit tAHe oimiiAimuttt
tHyyptftdnninnniRMiwiinnblMmvxut'vninttmlt;r
oPWH)VAgftftiftPftP ( hfaxHAwm r Tavilndto
ggf?t rAoblnl-oPf Hftw : iUwn affiled -afBft inxMo
aHDoPUBnftiHPftlttHlir'rlrfihnhbeaanWmftUtfraftJwp?
iflMh tftUj SWlJBpr THlie ggVMtnlr aftUd I J hlunse
nm pIlftUttt-'oQf ftrtltli-nV 3WWf . aftt lduf3.t.
XeiifiuflnWifXP-AftSeftltJi .aftttfl nWftftlMSof t the
afi?re rSAWflfl.t. Te atPe nPftlls t&uSfHfir oCf
tlfeesftiue fugsfinftltl nttlftn-bUwwstry nPHU
ISS? : wwohknnotbVpfinqQipMeaftSf ttetAoJjlr
tftnttiUpnlrof pgjse (WftPentltltogF aftB wwebltaeiun
a6fte ofliUfr rPSnPfiPiP- ffoHin ) tff rfcUvy set
uW? aft aH0r4y (fit e&QWtow ofitlUH'SS. Tl wHWeAd ble
WYtbUfnWPt1itaDaWhlMiny'iAtnn-
1 1 aftin ?l?ld to bbe tibppe xUftn vjiu nturv tliHas
ff BSWtVly'- I laggAdtJloiif) iAnriketAMMrt1iUftt
dASSfeMd .rtDWwr . ttfet tfikterttfeiMWAt tiboJAa
hkgBnornfPftOriprfMRblwiViftHPbbetiuvetWJrfBiiis
rf&o gSfhP sftlP cftW?ift?djan ve a Pt r Wttfl WJjg . tip
IeaSilAWfeten ) tWkisi'iPfl'AManSVGe
l1 aP d&"Nite tfcM rfi3vMJ t J' pWftlf1 lMfco oi-r ctiB
Iftififtep. aSMd -WW"' al aSftf? tljo ttote tJiJj'Wn ntt3fee
flflQtfrorppriWteg. lIafMaj5ldt)ObbeaK
sbWd WYMi Tfei8ftJ ltp bbjiir ao ItoflttvrJftttt aa
pUVt i r lilwj j j;jt xvp vfc tlfeftt 1 ily?r dfJAP 1 1 sWfip-
cmn)fl pvwjiwr i4 iftwa nap biww?ffxn' tw-jAr,
iiti4Bajrf?Mg4aWfpvr!towfferoJif ii.wtj
ii mi? &&&tto'tbp&&w&tj(&Tviitt vt lid tiite
tl fftt pDte-. bfeft yYfW sifW ttfi- "WiHtoi-
dWWlK'. allfi i?P rt3HWsftt rtmficitf rit- rm$t ii
tllit t9mJB rfff tlii lfeli-r f rtir .Hiwt' ;
ifip rvtitp&mtf rtwwiflrt' rHrtttatcriiiij&tf ivti
tfttlPP.pfrJPliflfhrP'rt ! Mlisv?
iiP ttfM offWSfti'ttlftP ffjrr Jtt Ul (tfm; ffffr ttJtftiaa
5Ti)P HAt :tP ift, a'tJl U HJL'Jli'tw iff ft tfirT wtfmt
ii fjJjH ffr tti.e v?JP dJp iPtt tiHnv i f&W.
mmrmYim tt ijy dimtemtomlii .f -ip wrki rtif
Tvlftvnt
dmm
? Mw iumir tfutf typ,iitui AiRwiwn
RfllWiiiP dliffP rfiWiatVSP fift HIPJK- MVftMftr iRv
mm m$mw miip iim niWftim tt into iwifc-
tlUjot . no mnukivT vriihtxt w?e nmyy ddsiiis, wvec.tnr
nnotKUereatinii. n6adhlutSRtfoifKuli!din6tdsRdlhe'
tliUtt , no nrntstiipr ihww mmifcb xv?e mnuy ddxiive m
cf inline ouur effKn-s tio tithe tltltiHKR tlthat bhnnflfi
oawmtilvs&. Tp&v csnri nnot ido idt . NSo pperonc nrtth
utlU(l!ltUlws aa goad flthim? rih nnanpptfliz tlth
bhunftfitsoPf tlthut sraoQd tltUii?p. amldtlthomnmhJjnr
npftttheidUourousnliiattUanB nose ojuxntiBdA irin a.
gtse'atvfPXkanild.i&wvfpXkihoflebhDnU&tttlibvxii:
niJOtamnuppUUi. .pvMuii iilf f llh;yxvznntfldtdo'. I Ib?
lAiKctlkhtttrfthHdbbpmDaranniafiiUaiiBjOMtldf&oanni'r attenTnuerJspiuiitllildfrltUnD'innyocttbcroaacrifamp'
iituhiiptftliPidHEtrtvjnirrJBpfypfiiur.
i tf&fiTaiii)IUuufst NirtdtltUeiiiippffOjpnTODtttBtnha
f All V'.v bhup bUsumsbt . rin rlthe (oailQifannB rlthat su
ruildtftheliUbuhii?Piiriop 'Hhoseiriippc3SDraoQtiu
sHhwJldblyt-fthofff-viho ado nnot bbbloiyRtdotftheotH
8fnnwaKrini' itutd UhohhttrnnPf .aHr-nmmbbcx.rou?
tiiUliifcMl(t(VltlHr.?)UHR0ftItbai)SRniii3tinan.THt8.
VUbbbuijh : r (ttnTTatiAtunilrianmif tvTfiiu-saagob ji
aamunn iiin !lrii?(3o vho waaFann Dipbl95?cr. Hi
liluld bbuitn annptiiittdd afis onne oOf aa r-otumirtotee ta
mitihiixHe aasPilltUe. amid -iihon Mfela ttoqii hhiidse
cVf'adaartUinpmr(:ountatidannoe.'-feb iueakian,wwnt
rCviodd vMiheSilur rmuui nnot bbblaaftiip r(k)t. Jbhenuin oj
i(blmikldbbtnunioFddwtiltor1bbinD:aniidtJticliihbDtaii
niuun ppjjppniuldrtih&t f&hoHPoututtvideoof tKbimuim
rJotvM(' r fche )vry Jtihvy wpuoe fionioclib' wtllHkicp ra
rPUOfye. amid r 4Ue aitimbburBoOf t&la iiskiiaii rseolv
rilter Auri puurcount ium:cmie( iropnn whMbb tShjrrahm1
aigpudd. TlUi-' umtxloper safisid: "TOTBry, tfebat ia
ittlT)OHHiWp.f6urbtH3muatbidro6frIiheiiBiirianwoulilc
nnotvvu Itk r &vrt WtPldowurppiuae; d f wppppMdyjiuii rib
fAUt'Pauo.1" TnkMK tfcbaee ouBibide ,)Df tlriie irainm.
MstK,tAorPUOtJveajyld.i&id'Eeot,TVl 'iiseiancseaee.di
wkussb rliliat waits Htseuttrdd ob tldbeoopssi&ianJriQn 'M)f
TliUeln&bvligmnim. Ntiotoai-JyadoTlili'sBeQiicerfeb
bbmMifit oOf thbe bMjjJiur TOiurgss tlhat bturee bbeoi
bViKiSbtaSsb ttUt bVyoosseaaatildaD .bbutr bherr ccobiw
tliUehbunfiSJtB. t HceldsiebbmifiSiB tWxat roaice f foon3
tWeaiidunDtwautiat oflf rilie vastdcms oobiil rcMonniF
bbjtllftd hftai tljfee wq?i!iS3R(id Idibsyr -ssisaids. rfe
thlren1j3ttJto ppiJbcCtTiJbf cbMddron f f uomttooeealT
wotdj, tlifeecl5JlS6dr-ori o3f "KboBe wtiboaacenDttOtnmoDi
blitfBS oOf tfifcte fWinaSdaaldcui 3fahsce tWie nnfifisfiaaf
xwMl asstJjlv'bhSidPimodf rlaee wliisoaaDeracbiabcsj
oftldesaijinalivsai. rhnsTrerrMiigtlihatgsossffflC'
iwnofAik' f Ivr blet(sr pesamJituiirksn o3f nuiiKes, bbetfecr
hlfciiaiWi cow!dLkttXP f 6rf hfeaee wrtibo t WUI , ttbeppofjpk
oQti&titen4ftIifoenviga&8al
$&i$, rputt) rWa-e blmKfi&t .
II rrftuat ttobAl tMis vmoiM las 3DOcomEinucidd
tbbat suo gswid rliJinjtg' 'aam bbe naMaaipSliBdd. AinAI
tiflBWWSlltWxatifit iaesoo. THfeefiitOK?r wtifeolMtw-ddtittBaanuwvWiiflo5f.rulmo(jrrtoi3i3b)ieBiMtoii-ttimi
ii riMsuttid r to tlAte iiarpprixrsiKKfflt oo'f r t&eccogps,
ctme wtiko Iisuncrv-fiB hbretifl oo'f aaiaisaaas. itee nnutr
ddo i it f tor aa se-Hl&hh pwrpjsQ 6e , bfeutt bite oaam raDOtlfeew
tlibblMivMlUsttonllimeilf. -Vifbkeeliibborcx7KcanH-tmivmyixtwe
blnyairtatiniis? rfeeiMitx3f bbix3lv-
tti?p of?f nwij, amdcl liiis iM-aa rrff bbraHEettoeHad tUaat
1 Jtetodcotff amad iae r lice f toraildatdoiioQTtfcliaTesami
zKitttfWts oaff vvtTim tiKflde iin tfchiB comnltEr. Isb tlfef
W otrottrg; i &qb i in t lit is -f fid . lglaazEe) ) MaiK
ttilj6iJaotfftJymlilLix3Tliati2B,
thy ftii nmeslBF xff riiliij ocrRsaidizjatijcm. aasilfl adli
ciSRDiatttonB isf sxdissg rto tteaAb la WiinSiii) aasdri
nft if ronnrfiiSB t to aii oo titer rttoit wrlll -22iUiie uxb ttc
serthf nafftt feustljy tltee HmtiiiR ttiiat wax raaa
WtijJld. aDfiH jllfe II TJ?xssUJJy txniliH uuit eoa-rn tUce
wif5s ffbt&I Ihy yjuT macule iff n ttcBiiatssH too dtc
ttite wmfc ttistt yymi aare riidiis:, ass aan iiixmxmw
mtmitiw oof jymtr wr??ml22ialu3u, H coon Ifee fa ffiill
rwritr. wjatJting nun ffiill ttinie, tin eavirffiiu?:
t Mutt imams ttiie enlfarRonii2itt crif ttiie iffiaa. crff
ttrmtiirrtiiwii iin ttills neauntsy. (CTlltinirse)) H
cam vrJj' JaH tto tfe HixrBe. ( (g&llfeuxse))
ra a J--WpB8BF V
aipd iit irJKiuaixWiHi rpKfiim im$ -mifjwiJiLtipn.
rfi vfeiit ttP TllrtS8ttP& HIP.1PQ
'lJiflU-Uita'ttmiWiifeUii- t ayiiitiUQ,amtllIftt
lit tin twp dPittfiifi twIUi nti ji ffUng ?f ttte
ttU riljftitt. lit vWPttW UPPVftl mme miftt ttJKHQT
Utfitf f uwflfiwtotHni?,fljiii :i.ttpjJiftv?ib7P2fl
iwlthmu vmwjttaP .tind .mWsrwtrtuitthpmmiixKto
dtew utt tUwJ dtoJtatntwn pf tibtumw iintlnii
giww: twlwyfllmwd an -the uiiwltetfay wdiffu Hw
fl(8P gtf rti dllntiUsr ttoim iwiibili mia p.n nnonm.
tfi pu ilnuuilUd fldm. tvi pjm mmi tfniiiSwaSS
sHAtei ttp Uluim,; am m. Uteflw SK
(itt fthp weiims jTT mis gilofinus dijys tto ttiif
xnutsaltis jff sscbnuee mnH llttaersttirre. ffiiums mni?
rtf tti? liumlillsr Jflu tiss off srtimte llffig; Unit, Kinv
iilHS ftlUa& & 5pestt diktimi rtbim ttiittt oaf 13irps5, aeiff
t?ls vrUtii TtejttCT (iiisiity tto tthxtt off tiiu? snatt
mjitlpi;, smfl Tbjaenmfis tth ffxbmUJy juisot
InwBeJt, ntiv&fcian, canB "m gyaiiiimr aif Hife wi
aimtfer. -Stfe tis ttiu? 'itlll anmlll wrilE ccff gjiil
02ll)l)3r. dbsqifisr smfl Hallijor ttiran ttim HigittriiwgE
amfl fsictiinintlcas wlliteh iitccS ipfisiiaH lit. TWhrtt
maimmih wojillii wonture niuis tto eoxlilbtt liiimsdll
iin tthp miliceiimsss oif liiis liiummitty?? (Dn wliitcc
mjjml timxw wmiilfl ttiiP liauxdl rmtilace ttifl?
dlmtlnf?"
lit ibi to. UieaiUiiill tliilhitte ttn m mian -mhmo
tturtitt v?a& ffiill off Hjwb ffnr liiis fidllnwe mnH wiio.
vvjiille imfiaaxntbig uip tto tthB Hifejinatt dUiilcs aS
ui It ixjiiwiii ip , wms nurt oOinvB tiiiD nnDilEdtHfniaiieHH
tthwt fiieoittify IrnilWdiutil Ufe amfl Hffwrn m mBigb-
IbAlUuiDil,
"nj.iniM'ijMj
" 'JU IW'WM'ii1!
IKiJfc,
v.. M ... s. ...'.' W
imHI
tr- AamhaF"
wMa-alt..:
ipiSiWlpfwtl