Harrison press-journal. (Harrison, Nebraska) 1899-1905, May 08, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .,
If
I.
- . - Ml
s
I
Harrison Press -Journal.
1 1
BijjgEisoir, 3stebbass:a. thubsd ay, may a 1902
NO.45
t -
1
HARRISON
rinlip Jiiuui myteAtUaidmig tiaurt tlii
Jmba fLermaam m mi fnuui Intoum lunwk
Tuesday.
Albert EndavAa m an fittem l-uduaai
week Monday,
.UeuUimg Court uaak.
U- II. RoeeaU dWitt bunMteee
nm( Cuurt Uaadtty Jind Tmeed.
Jameee Ii. Cook frame Jtaie mi
tearing diatrict uunt thin weak.
Mr
ftUbiom Affect PeoUua eumut (be fcbtiu
JmieHitai Wadueatbty, fur m few Uya.
J.Ut MtUait4; A CMMT lOOtMtiUUttUjt -of
and boya lioliuDtf At fjJiLAt'J18.
Tbere willJ be CatbeUe eerrieea Wild at
BufTMuo by FLltftr Jieabub, .aUUixUux.
Uy ML
M. 3. Tbwaae wn AtUmHMr Cuwl
I aiiakiujj baud wjJ.b bits uiajjv if.nieud
a Jiuriauu Uue 'ilc
inn"' ait tirrUdjV KUiff Uiati mix ullii
V 1
(iic J .jQ Mu,Uit Uii KauiUKir.
Br'vyi-i n lUi .nk uud Xi ud it tf. flfk
BWt UxrriQ f Addia tnd
(VJ-t Uu .ock jutd wiu Uf Jb
iW M ivaaMJWt lUttli At W juUtUtl. (
Cauatf CowuiUMiKwnr L. C lrnn 'a
.Wiid aa a jurorwf Um Fdarail lku rt
Cb--U- u6 Jif.ury Cum:, ftxou
If eit4 re Ue4U)jf Cuwt Wit
7a
' Mok. wUMWud Jbuxut; JL KjuLUJ-,d;iy
I exrw freparat to rae Mftt.
M oU. or bit And iuui iff for
lUifpaA. Wm-i farttMbed at'Mt.
Mm i. A. ntaTm,
pKWk-icriO'U. aao wiaW is torr itin
eMA b wetag: a leaa4ut taJd jutd ftt
eM t(M aiiiuo ur aawUier w
j Tka ica4 tictiU rM ber rtt 4af.
IK Km tre cwrt tbie Jf were A
W, Oitee ad A. H. FiaUx of CWr.u,
Aiid W. 11. Fiummc ad J. E. PxiW f
-iiee
er Weed Itee aemivOmt i
tMafaaii4e4itia ' Woi4B wfar iie
law waric ler tke aier. He il re
diiMiku L. z. rMAu vr-t U
fiia ft met
EmerjrZieiBterejM artialkae Um t
Uniimg CoUe IB OeeaAte, i xpauted
f . Cia. IS. tiie tbie Mr t
Ptlare al CeUatweai
Um Jeeiaai rettira4 fot Uwa Hue
dWy He ere vteiufNMitd by tut ouaM)
CrMnet ioelaa. 4aaee out to view
ibe (MMitiM 4ad W Sebraeke. ' Uui
Urn.
Neee I
kkledaf ffw Boml4v, Ceieraniy ud
seU ta eeiMe U fltouc , yertieai
ewtir. We etui to euajoemm Mr.
fjMma kmefc wttii ue eoim ad ba Juii
im bka ai kotma.
rrak t. Watfid4 f be fraWrtH
fioaatU wa Memaea viaitur laat Miw
4a 5 itmd wmde mere aamde ma a tUaaam.
ttefi end udaaieaew mem aiad ward f mm
ouraeaimC 4 me a(mim Mr. Wimg
IMd fur mm erne aiirejta ifjmd l jommt wr
yeilJ
5.
1
f
HAPPENINGS
J4rJiliB Brtrnvn firoiii ar Fwe Poifrtg
ir, vyrtnkT -wiMlitsunliiMilbM iftit it
wrfoi'a ,lo .ou) Am; on.lv, mt (Sate Uty
id firind4tlinuti3 Jitflo lik.ih in .ni'tnd tand
iiititde. Iaunu.lita.ljiuii ifre.
Mr. W .Kf. Pa.1jti4rti wouild 4imown(
to HittMio .iwtudrt snjiplite for, r a m;w
ouiwe Si-oistM- it,w,Hy; Mutiliiii, (that
Aa'itiU inu red itlbe iycnt;f Aid ikiie
itiiw jiluf wdiU llutf jut tttie Aiutwe
wiimt ) o utd tin Hkitut lUne. . CuJlil nd
Mid at iCIlm! lltetit.
W. ,S. Unlll nd i,iCe ifirtMii PftwrwitW.
Indmrna,, od M.ru . W MjkU rf IW
iiuotin., Souitli llkkta inu nn .on itilue
went, lliouud tiram lutft TiUehdii v ifur a viit
to UM H:i 1,1 ilao :uit iiudre. Wil I
utw4 ta 'bu quiie it ijjrominwii itin-fe tin
onriUiiity ipuiiitifi. We Jlwye iLm wiM
hH- ud rij',yaUle time wi Ate ide cot
We Ibawe Ibad none waillliiw nn
1 lie nttat wtik, Bro. WitntUdd jf tl.if
of tbe 3urtAi-)VML We barm ,ut Ibowi
I .tbie to fUitk! -out Jwi!t ov-bat ilte utant
wbefber be bd .rl!riiee its 'Hi wind, i
w tody ituoix, lUrt, if'rutH Hit jtiomi.t Kjf
' uiflifl Jtvn !tikt ff 1 itLui.a.r llal.til i!t
MonctHjy tiy (. T iir wiitsr. :1mki
Hairntofw n.t iduad ft fur b ic.sim J
UfHUHb tt dd WUf .BJfld n (Btllt llilll ill 4f
Uy. iir f,aui atmrisd loe .MiU-ndiivaiul.
out iltia itautpttf Ttiwda ;tuid tuck S3T
ilude fan' tHtiag ibwi;
Witwe wnt itirtte gun l-Ue wi!i't. tUtid.. J'"-ni-y
ii" d.n''t '!! iu.,v4iij; miUku Jit
fit utif-WM.tmB-llie jjt AjfitiUvR
iktas attd i:bu to ibe Ule Itu Uviif) 't!li
bJl f.Bod itrnat ailefoiilKM.
W r -tw.tr Joe irktHMi'it aeeaiii it lljvl ji
trao (tlw tlboo4 xr i rt!ij ptitoit
4tiM, for .be in inbe f ahut ohmA i(iktwH 0 e
uitasMM, ty jAnr lit. a ,!ii,it 4e jiM tUwu
p J.e it.ki jiH ;X iuj itiUie u;hih.
Tfte wrirai w.iii;ii tlbat tums ftii-rt;
itelld ait tiif :Uurt1i,eoijtiCMii -il:b Miter-
tMt. Be. JUiakitiun t a eatutd. it'-wi'aJ
tbtMfcerd iftte ulats tid iiilil tmt.rnjt-i'V
wav f MeaejiivK Mw ssi$ieu ii d"i jiI
isutreMii e. lite .alittdaoi ibtw Jjii
eMid od 4ite in-WMl unii CettUid ib-v a:l
ftreeeot ebee titiat itibe otal -at J-t.u
(jbrb Ibaa ot iotrt ny 6f ,H
If ilibe itreliba ftoeatsnited by Mir. kuuiwi.
wr ii.vd aii to 'lif.' ll, Ojbie iiud olu
world www Id ibe 4t ftarudiae. W -unU
wMb we li.id atomeiiiii uee a M,r. J.ni
iMt. 2rj(. ijrandaJil. Ibe ur, jh
mude mws$ fuud mfti' itwe ikitd Itw
bad a 'rf uod .obwrue aod we jure cr.
be 'H Ibe irtteteoi'tierad y tlte um j
tbat ii&v Mt; 40 kie ciiurie. XI it '
atdaoeil iti Mttuuld be ItiitU' ammamUid
far tiie utureut ttf vy 4-ia ttiUva j etntc
fag Ut fa ttt ta tltw hawe 4a idy
M jbf futetne to jge for w turd t.u tbte otitt
work, Tt4. ( Vanda4i ewuf Ut tbar
(Ht&iy iMtderxtaiud vacaJ tuuic od we
aee m tbe poiA itm jaH4 a ea.t
deaJ iijr 4 an ttMiitg witii . Tb eatiu
wili jvobaJU xiluaa Kuudar oiitl.
V learn tbat tbe fMe ta w uwrtion
wtw fMMwd amI i4iuMhiid ftretty iborw
ubly tite otibw uirit by eetite f ohm
;rt'oe, veil Uiie ta jet tia.t ' tvamt
tor Jt ie ou-ly bv mttetkia tbat aet
uaate at (ite reaJ f et-te ad tbe true ett
uwUaaoi Uitue. It t ibaiwj te uy jut
e'bat our lej(jelattea ie tuittg ta tie ou
tttta emiLuMi, taut It f iTOMoeded tijr mJi
tii at we 4-ouiil Vtaa a law tbat would iw
mux fair td junt titau tibe aaattHT
atamdtu Tbe iar((e attek rainer ie eodkMw
ta itie B intflrtnrt witiob im tiaa fterfi
ri(bt t ttut tbe enjaii etwefc raiar
ar divalii am to what ie beat far (mean.
eotne aay, am ttti(f ajud ewaie mootlMr,
but w 4uu't dd it o witb tit iarfe
etuciteeaa, eo iet wjr one etudly tbia
itewUom arvdkdly amd neriftoalk' metd
wftam yom mteiie your wamta icmawm to
fKMtt rHbirtHtMMtaOyea tm (kMireee trtey
auay WMt meMtred tbat Utry iiaere tiie
emtre f tUe awopie. Tbere' baa Imam a
rrat miamy metitiome i'uJnted avud tdjro
edl, hat tbreeabtbe eexiteHHmtere fear a
jfmu. mtame die aot fuliy madermlmnd Ute
ejeeetiuft, far mmrm meet4aoa ba jot to
be mtuclinl im aiJ ita pbaeae witb m feeat
mVai mf fiameideratMim to hum at J
at Jamta
fmt-ta of tmr mrmota mod miirnt ie mmel
mmia j-eara to txtrnm, eo mMat-uaa :
tyuaetiou aariaual aitUcauiereJUJj-.
for
Ullte lltt w ILmd fni Mir TT..
;'aliry ,iitr(R, :n,ad .viUJ tiriiuil r tie
J((bn Hurnmii nd 3BtK TKtAan -wore
'dnty They itw ti'Uftod th orfHii-
Burtw., tv .rilwtrnsf flrtkm Tidd to dkre.t,r
mi ttaeaminar. Tins 3utjriiert. ii X. SS.
nwi i Wb hwiii iliwt MfwdiiT nd t!he
Hrvt'nl4 Sfpfttn iifi "hiii ihefie. Mruf
whit wnlli ilw Ihld Maw 818 inid -3 s't
CVntfe'0nl. Tkt ifirogmnn wi'Hl fjuifir
iveit wuwk. A 111 t(kioti'ld difl Mvtr(d n
iWii -work fr 'DI'M'ire is itvm inifl ne Jjnciut
r tiKian tlihtut .cf tube ffiu.iiiii)V
Kin TlMifliir nd TihWIht Mhv 12 d
S J,' Hf.o'kitrti if.rm owr alM f etM'fi
BU'lwRka and 'ie lipono rtiw t1 in
w.illll B)i,1ir'ait C"pawi(t.rd tfwtbe pwrpowe
(if -altendiDe'ltllw tvntnual .wp1;iiie xitt' "tllie
TCiraka twWtw'k Atwt:iiii;ifn. Tt ii
tnr a (rjfljc -nl tHoiilMd iwd 'wrt.tfl'cwlii-r-r
newt -!;tiiiUtr i?liit4, Mm Jl, r -sit 'tibf!
Itutt.it. M'ndv. Mw' U. Sumdxy ;i
nXA. 1J 9 4V4(Mk Mr, Jlamniw -,ill
fM-eu-Ck ), Tle fie 4 Jftwi ii.nl ifo"
j(..nK.n. fta nitttT -nit 'jl fill m Uh'M M-r.
Jattnis' iEi uvtv UiefiUlii W-tee t owe wi
'Tiie UU-all afUfn. fWtidav -irtiyiirt, itlhf.
witlijwfi wii'ill it A'I(i'fi"i(iiil!luu1;K5j !tu.nti-
' riMr it'lie fiwSiti it;in ildmii -on
cktrvtt'iiii,M Wi.nu'fl.iw(IBi JtioKMrc Jliiiwii
U4id cra-jdjulll v,iM j;.i.r -a ni ajrf wt
OR, JAMISON
Mmt laiuitoa i craAditJil 'i"l Wi -n
few tvajfjliktic tM-rjc in iUm ftudri
Priw. ilJiiult, lipininK MuhhIh mtiili.t .
nnrbody iuvitd
STOCK RETORT.
hue tb Otiuuba, $jltr.
May , JSK)S
Tbe Cefch) im tlbe wtUe Auaritrtt in
ry aiwvwua iugd mntierUiim .owing to
tbe aUeKd " bW trmaC Mveetkjcatteate
remKtMid lei; wlriike X oaii-JM.iueir, etc.,
and futokere are uuttj; all tbeae to iuum
utw iriuee wttea tbey cam. Let
emded -witb a rry law d defreiitd
mtenket. Fortbetwi iaj'R t'ititi tfcwsik,
ttowee'er, tbe mtarfcrt mbowa nxwe
atoeegftii a4vatK m to IS "U. H'-h
Mtte tSM tu IMrt bevea et O SS 4x 4.7
JW Vt t t.&i 1H te J050, S.
te tA t 7i. Fat WeeUirm imty 4uin 5 JS t
to .0, fair tVifere ut to i. M, vwe 4 M
toXttfMMlfaormrijtiDCbi ide-wm to 175.
' E'ruy fat oawe or iWifera eeaU
' ttmt m Ugber prioe Miaa mbore etd
CaJreii.Wt 7jW. feederel-M to M
iimm atwiuM-a V me 10 4 Ad.
liogt arm abruit etmadv erttb evmufc
a(-o. Seneipta itav Wee atneWate mmd
prit'ea raoife fremi i W to 7,14.
Tbe tamt myetd baa naea tbe ktibeet
urit-e ef tbe year for ebeoj,
' Tbie week opene uf witb be feeltma:
moteaetroiuf. PrUrenfor biwe luata
mre. U N to t7.0m; vemrlimKe ft 7 to
fi ll.; mwee Af .90 to fS 90.
q. I'
1 $1$:
f r5
ContrtbjutwJ
nfl.r-v .ltiti!l o'iiBd llal firiidnj'
ftnid in be'-etiBf ae leirtentaiimwiiiit wa
isee 3' tbe t)bijil ib(efb ibig'kiH-j'
Xie ojn, McHe!tiMtwi und idn'iUout
saf .rdiit ltd) itlbe iteuiikier. '
lit M it fraud u'Joei. Cje(il JEnitowuD
itUittUud itkte i:i(;l.r u ilwbuilf -xiif tUie
etitieul If or ibur ;Li;Ijj in itbe j.art mud ikjpd
kie M vtu Id it itiluHiir tmitihur mq ibe t utiHi;
ilioo'j j'aii'. M r. JUr wusiiiii itk)iii!k' ,
d liir .til llmlia-W .tilf itliie fia'tiruct) .Ul" 'tikw
-Htibouil fur iter lloi-ui :a,i .ud iti'i ite
t'bmr HhtitW .out .eirtinu.-twd it.e Ibur :itiru.
Kk'tatMik tier A jiltiaiui n:t eiMutctiton And .te-;
jei tu iiw iOuiu unp obuud Htair wlmtbHr
:it 'be a a rt.eaukisr oxr ut; a tudtiit, lltcntfe'
be iU ;be our 4te I 4cfibr M dbe tdt
iflt. le t:arib. Jin Le.w.iK .i r.uuit),ly
a tore jne.tiiiiiu)ir iteiwltar :and v
predict '4ot to !kir is iber wocaijiwu
wiioicb lift .one itf nifrt itltte jicamdent Jh -fetedoD
itlLmre tH, tit tie :H irea.t .uudHrtaiii:it'
its ko joto 41 -wikiuul jiooiu iUltid w.iitib
!hiildree f diilTareortid'itywMirtituirMi ;w-tid iit-
.eUtiuiUkHXy, .U-.iui.o .vorycx(te'i6 ;fiuiw liati'iitin
a-jd y0f; nv4um&Ma at)orlHtrlv.' It lie
incxt -yK tw itiliuit uo .oiu 4aooeMi ito
iulll tidbtim.
W j.e ;ld Its) iitMltt in mine atbsw,
tikie .jd'.ntil.tau t' ititw iktowJ .bound :and
lpw,fili .Ui Mw Lf if at- .kr -cltl'.trt, 1.) ..!-
.v,.vtii le ill te .w.utr.k to v. Uuuli cite J.ut
iter Amt. W ii!f enieb M pamewtie amitl
tlU(Kd fceaiMle nMwuitd bw euure .nd'e
.(liMitiiue If.i-r llJ.tf It.r.ucKt w.arik '!' ;l It ill
tHitme tMv id".. if.nr itibwe w m 1l
ttkawl ted 'Wb :t-Mjirlt.t .ntf jinunwuie
iotite itibwu id wirk- W,umoi.Mf iftM-l-es
tt;aii eiwiiktiitijf it.e ilil.! oiw ii'bait ituw ;.iihid
firunu flltt J.i'ft-, ay il.kimu iu.w it.liiii j-m
.twiif .i.tlu'ier ilibi; M'liiiU: jt wt Mil'Pa ud
Til IWUrint. Ouwit lelf dtbe JitAi atenta
.
i.!itnitjniiiiii.v-nl ttt llarriecvi. May S,'
3 VidiJ v.-iuU i1il.it, J iuu . J.u4Ue W Ji. Wt
oew jiwawrflwii'. IKistuw M,i-U J-ii tfwud Itbe
CrHt t ;MlMud lUjjjlUti
IfcO. fJai.U uu IS. - SsiiW 4'
S."tifiM,ii.ty, )ii'tnd.. .J.a,aei ii "uttk
t'lfttWX X.Ull.tA'4 .d-tHM mi Suvl of
Uwiutf, 'Mt'ii.i buw- 2f. .-ft vtjjUui'd il.u'.v
J., lAitMtbec Siaeijeettd -Jt uomtd 'jtlauitidf.
Ltnitiidu Unte v fttitiiiik Item, idinfmit
ed it . r ui;W. , T. E. Jtuidit
f 'tuuicw A,Onbuie,iWI-iMiiL ftiemst j
Cuiuuttj' '.s iiiii-ii.1ii L'u 'ZiuUt.iwtr, wiike.tMu- :l
tiuniai-. JSmle ttKSan!ir:uti.. :hi'u lUaimrtji
i?
re Wttme iitxiiiinity faju, '. ttioutic-ueU. j
Siti .(.ijititf j '. U.:titti .K3tirrtv :e., !
ltttllt41l'Utld. iHwDll-IJt 1 luillrtlt j- fflttc ffrirlb-
40,!tml4 siuQtl.B.iuiiM.1. tiioiu Vjuitiit,y re'
Mari,l.i.i ii- Muv. chUuh. Ain
rfhuiriy reJiamHb E iUmiti t. mi, -aa bjxmv
KinutHCi, aiuux J.lctuu' 4e Jlatues H, i
i-kiU,aie aeuiaruikel, Xbemitwi li
inyder re iaetipb Jjitrnj-cliiraiBt, ideakded
ranwrtfjylawt.i.B', tHiiiti. lnoim '
1 u in Ujjle A X. ule;uu.ti .rated, PitiiLip
Jttim v SiUiMvJ M. Tkiiitiiua, .cbjeitiud iu
fav.urf (leCetidiutit, Thorn-Mi B. flinyoar
-(;ea. W. tiwlke t ia-L :plHintiff allow
ed two lave to irlj. lug- r -ia St M."t(t
0. re JJ. l !7Hidiii', j-ij;uBt ifm' iplai
tff, if, Kt.tu Ur ti. I, 3iutiij;ii eale
HMidiHtted, ilnurj- (Ue.lKik e T.lunran R.
"my.dnr, ooaitiiiMuBd, Wuj-tub W'iit.dcua re
Irtire Aaivte Wttidcttu. tU nirtirid.
BUxi'od IL "utHr va Wtu, H. PeJilmx,
diKMiiMHid at edaintijTa t. Wmi,
Stl vaMimmie U'ermHMHut mate -
tirintid. tiu CmMt Mairk M. kd
elitl, eattled -dtiajiitwd, ftrat liutlltrte
Btinju.u.)U3 F. TJiouaet.14-deijree few
fnUtw-titf. M. J. (!oo-lil ys (i'ti
liowtea t wl, .dtt-nw). for flartifl. Ju'
cpb If. Wjurtti Kivbrtrt PiOMr.y, u
tin.ud. 5'fU P. litxwiU'ltii'rK rsB. Jk M.
Ii. fi. Ck,. Swifted tor dtf ndait.
. f&urt. -ttdjitiUii'Utid iUiuIiJ mbe i!tAi
dav ,uf Maj.' ma.
Knernea,
Mr Ed .."8iir And Mim I-emiw'
PuntiiH ne titirr.id at ttiU rxtttti Tuwi-;
may, iode J, M, BarVU iJfBia1in,r.
Mr. ( Htoor ia.nd Mine. Pwt.iua ibae it
bol of frieade tbat vieb tbH mm:h (joy
mid tlunfaeutWH, rtJ tlte Plum JuriCHAi.
eateuda bwt wihbxe to liiem, and mtav
tiwtir toKMittior a bub.ud Mtd wife
b a. lueir and Jioj'-e. ,
Teacbere take Hettcm-
I bare uar of 4iud book of ttd.n
traaiJmwinK fur teachera ie 4'om-ntou
et-iiteolH, amd wbeo iu Ifarriaoe if yoa
wl,l teaii at y otSee 1 wiiJ b id to
altow rom Ute evtnk. I bare i.iad a reat
numf iuairbie ttboMt a hook of tbie kind
mo momr I an jirwared te bclf nr
out AioJty tbia Jifte t;bt wamte it
J, H. Bt'WK. CoBud.
KCttoM rm lacfk moBrnjr, Aa mot rei
yomr food, fmej muii ni etupkt, Mter
eatiac.mJi rni me4 la a dote. of (liana-
berlaim'e mtouiaob & Liver TabtXe, Tbey
wiii malta vom feei like a mew aamm4
jrieeyomaoamawtite like bear. For
jOe by J. E. PUtmot-jr..
I ii Wyo rri i nj.
Mr Jttttom; f Lirf4k. lUtwde it. ibngua
t a 'tbt 9Ki1e llaMt tlk ailir eait.
AttibmuuMiail iiktewtiitig' IbeW .eiB T4u.j- S
HSS i.. JT. Zutu.k!'urtu a!leeiUid trtk. "
Wibait 'ba !bcca.t itf M. A.. C- -Jlie.
feud V et'ft1 W.-tlie iiy.iUiiw.hiiil jiid ite
tube hkm; I
Jlrt Xjtrall STtitt Hif-eu-ii itibe ipiPMtK
term eubatill w liUe Citet tibuull ibtutoe
Miee Era diitiii.nib 'bn itlbe aiaitt- iCur
A.wtJbiitiic iliit'e f T. JieiA'iW. iTmjI.uiu
Tbor btiiid Ibe .tidyy .tu vri iu,ui.iily..
W,ee 4iy BiJIl Kitriw IKurtt ftibat
tiiie iJox-D'nuna Jjjfugtla wute .eall kid Kiu t
itis e lOlinrauoe W..d:liiii(iiMr!fib. W
4.; to lb tair mi' ibi uiritly inK)vurj'.. '
&aitn Hw-li-iiyld lnuubt ewniil Ibettd
o:f ;atnd .ea,lr; tvikulle iw litunniaMi
oii.day iliwl nvdk. K(y ZuauJ&nuirmeii
weil iidrV' iluMt fttuidu-.v it .d-iii' Itibeiu
.ut ltd Ibk ujtntiii (f.jr 'tiim.
A ewter iid 'bnontiber-ikn-llttw f yienotii)!
!li!'Viitir im lUjwiu, ifcj r till itkte uifur biioe to
Ami it.Uni.r ilioiiitue ;aul .aiill iiit lUotnUtDiU ily
,fw llv -tk-- j55i title iolKy juitielee
aiU m-.nr .t.lw'itif rihitv Ittadl .an.
tftpi Kiiu " ittre .nvfiknuMiti m ekw Me w it
ibMM iMt llilill' ltli.ulite Jttr ibKUlt ilttld..
W. A. libeivfiojt' it Ibtrnt viiwiv ft5i' ilf
ilaV .Win H;l,tv .twit f Ibitininjraj'b',
Piliiti piii.r.i iliio-titiil hi tpitamili Ifw Itlkw
liett'-fil .wl' iUi..i3lifcLiali:w.'.-u! tUkif fijt, itueftft
.I' lUu.utiH'..
A, IP, BmaMB'uir-s'aiitilMUilled rt'be alie (f
F.rd MauutUiUcr Jaet 'il.tttmoltty utl (iv
aba-ted every 4i u juM.itsi iWte itibtiw.
VC. ibair mew mvtmttm farmmiue Jjiummi
WitMaai. i4ii4i. Wt (bte'e ibeem i.w 1
ablate to ileai las aittte. Jit ie .dwiin vmjt j
jeeirf v,i.W:k. . i
iBJ.n'jir M itiliiwnt Ihmw.litijp ireMi-e'lisd
,pot.lji.w im iotit.ie ilW-iin.iui -an (t'!t
M. E. 2i. .(iltnuritud il ;Ui .U.nu- A Ur.aw-
(CuiCij ittfl 1'titi'.
Mr. ff"u)l UtJtohi and ISkaiiriie UU laivt
Mui.i.ty fur aii -Si iiatd f irttmb - witer!
nitejr tfcl ewl .u nd a-Ue -etteair .-rtietyt,
.into ytjbmM ii uAee.
S".i
nd W,iilltiiw M-iittflieJil left JVwIa' fur
Wvu.uiktt ttJitit't itibt- Mi-Ill iIm u.kjiWw(a
lUir ;iiLiu.u.L t,(a Attuttitua tdtturu4 .tibeift.
11. ti. Sib meeiateil Mr, Pmmmj an
dniwimjj' 'Uiutt-'atttiU m.p to tbie rtuiilb. X-Itt
furiuwr -tajiii-itt to : ltit Aimdi,uij.
XUtri(rita.iiiLul v miMMl ibemreat rnHurmA-
iuu ,a.l:wu,L iij'.J.ku,' .a.ud fcliea.ridt: l-itefi.
KJtt.iUyfCtW.
llf ri4w ttwoit. .cuir II niitiln tttiotr
And Uiv.u i.y .ttMiiiiu yo.ir ibunn,
Tbene'e mot .a uil iu tan Uuri 4$ '
WiiJJ tku-w .Unit you aure ibo.na.
Tbe .uitui t'h'i tn.lUt.iw jru un (.ikii.o
1 itibe .Mnau vi Uu jiUia-'ti .aiU .day.
And tint! .wain e'Lio kut. a Jju itipi.e
1 tbe .wan wb .tii) ills t at fin.:..
Tbe uaan 'bo.advintiiwe
Wjtb .a eatiLuodte jirk,
la it I te Unas w,bo Uuutte tbe ,oJ,:t r
llfcicautKs it .didu't m..u,nk,
Tlte rndttn . bo t Jbe iuei.nee f
iltui a Jiit; .a.u,t.'itdy juJil,
AbJ JUetia tbe y nriodiiewte
Fi'otu S'ar J.i.) yar rtjuiitie tf.wJt
Ue f lnut iltia ad ertiiiiiiii1
lu a tltiijubluil, liiut.tw!. xv.aj,
Ajid kt..w for.ti'nr at it
IL'nti.1 ha iitaaikM it a?,
!i bae fwilb I ulir f utu ne.
t'am wj-tibHt-aeid a baik Hiek ikix:
And like tle trau i rijX,uine
Him iniii iiimiown :l) ui.lt .on a r.xk,
TiHiuowe Pjiot.
1
St-bat innwat)aai Cvrsl Aflor
Furtei Years of Suffartna.
"I ba-ve iiit.-tn iiUfBtctid w.iUi etviat-asiiibtMi
oiatitajj fr fjjrstwi J'irv,"' -nay JohIi
Ed;ar.f OnnaiaMtMwav. Cat. l etja nJjile
ti be mrMHid ibetitxMmt.aet ly e.ffiiied.
tnttd -rwrj'Ufi-oi; Iioid Itvnr rf mid t
lawt waa told to try I batnbxriai'U'a l"iun
Da.lm. wbtcb I idid aud wae ioiHtudiatfly
irtflie-ed and im a brt t ie 4Mrd, nftrl
I im bHjif.vv to euv.ilJim mot. mmh wturm
ml.' Wbw wot uae tbie 4 iHtit wild jeA
im. mtior ae my 4. t. niuitty.
Wanted
R1katit mtem (w Mamaferof a ISrt!l
Offiiw w wiab ttt ipu ii Utitt r ioity,
Here m a (food often iag for ttm ripij,
miae. Kindly Hi re eod rufortttm ln
wriUip
W, A. MGHm WHOLEnAliC HOUSE.
omrwatTl, oiuo.
fflmntmted 'a1a(rtg-ue 4 cts. ataavpa.
SLJ.trijmmtH, (mltiNV),
W OJ PrierttfcK fm AU CleMte.
aVtt inniiiK.
(adbwiriMM. arf all tuiiin alnntr
i -
ttqferfM mm! :
tumtttMi iuii iliitntte Mme.
fclomey-aMarr.
FtntiieugiJit aititeiiitjMC piowe fee alU lktpar
wiaJAttr im JitWjtfta, smf xmA UHSrit-ti
Gcmt, iud todlwie tube CTatiteA Abui
Lamd fOWtiot.
ff'inie IitMtutirunkue eivatKmi its MtttiilM"
aawijiamien.
XXiail gagitni'eicaineiriulMyiAraevai,.
THE PE A CII E nO 13
I I "- (l
JlegiBtejjttl HUMkmt will ,
at jmj !iwmj ham in Harriwt
tij 5 :Heam a.u4 o of thufm; .
. . titockmeu. wr'tabing tim -mte, -fef
a B.ri3t'mi Slaine or Pnr-v
fiiiewn llore fliouUI emrndt
their hct intercat by wn.?
tJirnf Slia!iriM before biiwaii-
Tebms; Tki wmve maie iriIi
twimdibtr. j M, SAHTtLL-
Hmmson, - - - ncmaksa
duVbl Offen
Wtriil yn en iJj.ijikur hjT -feii1iniirilii
at riur rearly ;UteS eumitAar. reo
Iter fbtit itfte rw'--Jm&KU.. wjJil tW-
wi1.iHiiriipitib.Hw U mtuy yper manub
Har.H tu3ljiie end Diane for ym.
Ceoaty Tdajra.
T).ie Prtn-.VisXL btw pr-nted J
ittid fiunWttsr ' j.ituf ou Manilla wf.
limu'd mUvri am be a4wrei (or 14c
Tly iiU a.lw be j4vmi Me a tnemimaw f-
cttM.' tuibMir.ibwe.
North-Weatern
. E, K, V, U. B, ie (Am
tbe land froma be
BLACK HILLS,
UKAurnvrtM ai, iKrr ersmb
OfJTH DAKOTA.
r.F.llLVLalJjaaf table.
eetnK Weat.
cam ' t
. B' m mlem,,,.tf3
1
0
..: -la
. . ;- r '
J
As
... ' -v,,