The Sioux County journal. (Harrison, Nebraska) 1888-1899, April 01, 1897, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f-r. iK;-;
i'iMM'J ' .'1 '
- x V
- . - ' '!
If - . '
A
rrp.
TF TV ff P TMPV
0
"3.
1
"A
i
L
IBASZ'I.I, r?TJip,S3Di.ir, "APBIL 1. 1897. TO. 3Q.
VOL.
1 fl I M
i
i".
Th3 Sioux Copy Journal.
it .;:- i.---:- ; !'. r "
Su'im r:.lin I'l l' ". 't
official fa pen or siour. co-rv.
Fj (,.. J). ( ari'ii.
Will. i.it:!. ! i ....; '
I ' .! ..f tl... i,i .i.ii..r. it i ; M its i C t
!., i -.in n,. i., !-.,.! ' ti.- Uti..v..i !'.l .
lii. ! f, ;.u. a .1 i'-r I" 1'.- il ,t I- ell-' I.
!. hi;.-, i-ii I t . I . i! i:i tit .i- ! ! ... I':.- r i- "r' !"! :'
!'. ! J'.i.n' i. - iii. A-..-. I- I n' ' 1 ! i ?!!. 1 ii: jtMit. i M ..li ;
-I the ;'.: ! r ti !- .v-r, :: .
Un-V if' 'it.'"l ....!.! ::. ii-. l-r. T:. . i is :a"'l. a I' V
;i ' j u.i , Hi.- i ' . r '.ii'' . ' ; !' v. t . I 1 ii.i' aa.i !..., r I 1 1
si. ,,s ti. r 1 ' ' li Hi-,:-.:.. c a' ' V -"i .! :'-.. !
i- . :' :m I I
;..',! I i. I: .-., rt
Knt.-r.-.! '.t tlx- ll:i
f i.,- ,''! f.i'-- ni'.v.i r.
i '.ilijdi-.
j..,.t ...li..-
j, u : v l.i .- t- I 1' n;.-.il tin' Ami' .1 l.i
,. i,. i,, . ! t !.! -' i "- li
j.-'i, .! ; iiii--, i'. ' ''.' . l 1 -; I
,,.,1 - j i rr.
In!
II. I
,,iy !:v.,.i. , f. t-j
, .', 1. .:,. ! .-! ' f ; ,
... - i ; J. '
i : . i.
T'.i- ri'jui!.;.. in !' .1'' v v .11 li"' li; v"
, rilli ii'.v.n,' in ..i-in; Hi- H" '.u.ll
H.. :i -lilt: th:.l in 1I"W I ' I"' '' ' I".-.
Vi l.. 1 i !nv vy All', tl I O.ii
... t:..-i;i'.
1 1 1 ). '.in i-i h.ts I" i 1 i's I I
, i ....i-.l.-r :il mi I I- li'!"' : .
!..;,! ..I t..- .: tii- T.r.s,.. : c,;:. v.ir:-. vi. i-i.l;-!-l v
,v,..,r.t..ii'l tl..i-..'iii-M-rl-' 'i'r:...- Mirn- ;: "" ,,r ' a- '
, . ,.,..... ... I,. ,.. 1 t lhl..l- I .'Ml U. 'il' I'l'V.-l I ..'!:. T "I ;i. ' .Ml".
I.. i-ii.? I.. .;!.'! . '. ' ".ii'
;,': !,.. !-.. III" .if I I- I'.".
'.,,! v r i. 'i' .:. I r..'-' ' I- "!''-: ..;!' i .
r-..:. .a t u.-t i;i I t'. IL "- I'.'
. :;,!,! !'.... I :;!., i'f it l.r-.- - HI j
I, .i::i ' J' i.'t ! Hi" .ltj . j
-i... , ,; , .!. ,-. i," r- i-!-.. .". tU-.u tlii.t V. M
- r '. ! ! i.i i I' i :.-:
'. ' I '
I. "I, 'I
i- i'l t I.I.M'I'.N:
. r. '"nl..r, l "n. l :i
-,.i..iii i - I.,-: ., I i. ...-
. I " 1 . 1 : .' I'll
:, i ) r ..i...i
. i..i;a:.':' : r n 1 r.
; ,- n ....; i.- ti. ' i:
l.Uwll.uJ Ui --. V
' il- " I, 1
it r.i. a!..:.'-, u.i -. r '
! i' -u.l II " ' ' ' '
i- is n;.
i. ii 1-
u:.- i.:..i
v. .i,g Ail!-:-;
.Hi. .: t. '
1'ri. lin t :i' i 'II pi'-'eil to iill v jT.it
i-. li iimt'i-i'- in J i-.1i-'.., Coiii.l.v nil-1 i'itrn t
,r y"!' , 1-. i:i..l i,-.-fire tli t'liiiJ Slut.
J I.-.., I i,'l '.-.
.,!.; I'.ri; ln-.irancu wiit'.-:i in rilialie
JOI'.t :' :..t s.
' 1 " " I .:ij(er i-iin fully ilmvn.
j; u:k,-; - -i..i:t.isKA.
i V
111 ..I .-.
I
I I.
N. I... in 1 v. ill
fl.ilii.ill iluli.ll
.i.i i,ir ..ii" i f.-orv" I'M n .! 1 ! I"-1 .' :
in .i...n,:. . ..i.uy. J..- !'.ii
i J.mii. .in.) S.ut'i , r.iMiily -."..ii I'M-.- f r lii- -
il .l-,t I 11. "Ill', s (A ill'W .i I y I.,. I ., u.i 7 ... S. ! '.,
I-
M. l'
Th'i r- i-i-nl if i.
..-iKi.lu li.ni! 'I ':
; , I .1 , '.j. ! f. I " 1 " I " ;i '
J-.-.1...'!- r...s v.iiii . a' .iuiii. nl I in-1.
!j - i li,:.! .1 ( :-. it: vh i v...t.l-
t'-'jii '.; ' ,-j :i .. r ' i' "i . -i;i am 1 '" !i. ''
,(!: !;.-a I 'M,' i.,.'..i-. m.J ii"
n(n a i, I : lii'i-i. is i u..i:i l.'i" iii'.. ii J'.'i'' ' j., ., .rt ,
,H ' ! '".V :
-. . .. a ii'.. i J i .:'','. f "mti! a.-
,1 ...v-'t.. J 'I ( .1 .lii'i l-alinl
:,l i- ' ' '' .I'i'l.: '. -.-'. ..-I
-I ",. 1'A :"i.i K: ..ir:,T, l-;..r.!:i
i; . i. im :i. ""i'.ii'-s .'"'.. ;l .
'.!''' a'' I"" ''; ! lvi:::::, 'i't ;..llf ::(.::' rr'.u.'V:'..
.. i . .. I ; -... i.i'.'i .ii.". . 1 . t
,., . .;. .. i.i W.u'Uiinrti 1 ''' 1 '' "'' ' : ' 1 y-
i i'- I' liij i a..r.i''H i ' i;
-. .. ...,iv i,, v..i. I'i:;a: s 'i'abuit-s i1..-. r ti ii-" ;j:-' i'.-n.
x. . "'
lii!,;i;;jT:ln:!i.s r!i..j ui... i.r
: '?i, -.us !'.! if: s ' tire J.:!i(.tiMi'.".
I'lV.-isT'il.'!!.-.. r.io r.'liil.
K'iu8 T;:!"k: yr:,i.'s ctlh-tvii".
I Rip i:is 'i'a' n I. ( ou.-t lyait.-.l.
'1 a'-' .Hi'.U ii;.; to in-i Iru-o Jtjp.ttis 7a!.! s: i.'io.tF:ilit Lisnlv-'
. tl.. ,.ii, U of Aitoiw.v Cn-tit' Kipuns Tafiulrs cur.' ;lv--r tiui:bl(-:
1 1 i -..i.i i n. 'imis ::i'.'.''i liim tn
li t- :.1 ,1. ' I II,''
v":11-!l : ;'MI "!:'i::rT: '.,.!...t.tii..iii,nil tWe l:a.;- t!
.. ; Jil'l '. 'S. :'!
rlll-
l;.1,'.:i'. M !V.'. lit Ht'lViU'S tn s.iv5 '!' 2 K ' v- "-' "
.! :ii,,n..iiis,,.i j..,ivii ti"' sun.: lit in:,'... 'I!"' a1'":
:.. iii, -in I.- ai-ivara",' on ti :'.n t
( ct'N'l V n't! I. i ;n.,.r ,.:,,.rs that v.vra inu rly ul-
' . ( (iilnT v .1 u.i;:.' ...
" , , ,,' i.i. I ui ' a', ai' Hi" "'' nit "I 'I." !'
N..t i'i,-!:,i,.ll!i' II. f lili.'.n.'l ' a " 'iVl. , , , ,,,,,,,,,
i n i, t !,. i-
t is si!-1 ' ' I-i"'
. II. 1)1 .
lisln ,1 ill !IaiTi.-.u
,iU "I I'Vi-:-.1' '11 'I.-.' Mat- I 'l' -ti
;,r....s ,f .l!i.xf I" In.' S!..t.'ii!..n...
.1. !.. la
i.i' !
.;. a. r.
I ;. .-,i:'.-i
l lt . l'ul,.i,- I .,--' r,i''l ::!
. ' 1.,1'i'f j
. .1 ..p.,,, r '
I, J.
lii..,!. i!..".i!t
m !l,vi rsni.T tii i v a- .it "i la ."'
. ,ty .-I
1.,.' s
;,v ti
I., l,,:,l I, I is il," i -it!;. '(
ai'li :. a. .1 N.
ii ui .m,l-' i ii.
I.'lU ,.l i'l H u t I a'M'l I
t uiiiily .". l iui n y I
' :, it. ,! . n t i" r. I.. rt'.sr.M.i. .: . .. u ti
I, .,a tl. ,,.""'" h;i-v In I "V '! its 1 ai il.ili. St vi
' 1 '"1"'. ' ..r.li.t I'!"' " l" :(- V,"'' 1V,,, !,-. ,l, , lt I-:. !
, i..",,lll, lias ,l.ar Las III... I a si.- .,,.,!,.,,.,,..,., l.H,,. .., ,, ., , !
t i-'.l-.'l.'V '.I a . t.r.t HI ' : ,. i.a : , ..!,,,.. ... ....... M.t; ii..ii'lil ill.'J
., , .,,) i. .i-i;. , v !,i li M.. y I .... .... ... m . i ! ... I nil I
' . ; ro mm . ,!' 1 1 1 '; m: - a in v :
!, . i t lli-il'ii'l
,i. i i "i , , ,, :n .,. ii, ;,t "
,i. ii .,! i" mi ,1... i.i rv . i".
.i Vik.ll',.iK" !'i.:.'.'A;i.l-- rt' ,,.,.; (!, ,.,, ,i ,,, r. .......
1 1 '" " ' 1 :, i
i! ,,r
Ail 1. 1, , .!".-,'. ta I "'. Mi.i:,- (
. i ,t- -.' .. : r.i.-u.-r n-i I 'nr." i'ii'"'i lan'1 ;
I V I IH
F
, '. . I I
l.l.'lil 5t.-lMI.lry l a iH iliiv 'II ' 1
i nt iiin! hwr all .t'l '- ' "' "'
I. ii.
Jt illy t-...mi.-, I- I'"',"" :" I"'" " '"
tiU.itl tin. "il' ai is ..I tli" il,,!l..
i.ant ..ti't ii. I- ' i li'1'1"'
t.i-v iiil-i II" "t i,v. il li i','i .is I, .' arils
1i,.- r.-i:nali.i' t'..- ' ll"'- "' ""-''
J.,,1 1 .1. ('...a. ( .. I'saa'iv l..i-
;) ,,' !. .l.il- 1I..I Li ir , i it ' ""
' V..I.! .'I- . .a.
if
v.
r ,;. , i;,,. i is ii.' inn.,'.. ",t'i ti.t
',.' r I".-;- i ,l. tl, ii: is !
: , ..a .-..I a :i ' ' i'! 1 ' , : ""
... U !... t"-i-i' ' " "'
ln )- .: ...:..it': ti.- n H-r i
j 1 1 , c , A.I I it. v.l! ma."' I-i ' ' i' 'I-' I
V., lii, f.r.ti' t .t I..'-, -, i'. ii I v ' "'
j'.x..l .iii-i'"."! .i-iv. i.i.ii.'.;i;:it: .; i-
V.Hl i:. -1 ."ii" 'i-.'i" l'1'"'' 1 '-".i' ;'!;" "''
.ul "... ii.f. i' i!
t ... i - i.- . i :.-. I',.. 'I;, r- :
;,..t.' ,.; .!;..' :ift.T a:, I la'. '.''" "!
U,, ; ::,',, v.-'-. ". 1' I'M'" "'i"!
!;, I',-:,,! v. -.1; ta W..-.' M. .1
til.- ft. I 'Il "-! t'.v I'l ,.'T IfHi
..1..a' i-i,,.;,! '.I "I, I i " I '"' I' i ;i''i;' ' ' "'
a!,,. I, .'., I" , ii ii:-!" ' I I' -! t!" '
sir-.i. ; I". I I ii' I ; " N : "' ii!
,.. .;. '"li !- "!! '''y '"
i.i i,. ..;,!. r-lit.-'t la ' a 1 ' ' I ''
u ;
;;,;;t. V.". .!. 1!:'; liiiS ."!H'..: i'V.
In r "v-r t,i : c,.ii,'!n-a : C'"i"
..,... M"--' - ;;;W
i i ... I'"' : .' V "11 ' '- ' I-' - : '"' ''' ! ' "
.'.y i.i,'. I i .-,', A" ' ' -"-a '' I i'" "i
; ,., . n :. ' '" Mr J..H.-.. ;;!.' :1 '
.... 1 !i,. caiiitrv
an, I ii. !.: l i's iin'iit .
1-
TRACE WASKS,
M. l. W AAn.If. IIITP A
, K. & ?.f. V. If. U. is the l-s.t
tu ami Irani the
SUGAR BEET FIELDS
OF
NOKTII NKiiliASKA.
! ia.il !'i''. !' "ai'.ii "
. : i .. a t
I 1',;-! i'i'H ti :
i 'i ' . 'i at t. -(.., i, a-. : ;.(, Ni it. "IT
V.I.I.V
WiM ENGINES.
lilWBalfiBSa STEAM PUMPS.
POIPS
ti..' !',;(, iv.'t"'..-
I T.T.r.TiB n '-f', 'i ,.l i . "i ' ;'i ii-r. n,i,v
' r'A's-r' "!-:'''l:'a ' a!?.!:iZ;"!!i!;iw'H'in''tiy IRCM AND WOOD
i , ..i,... -i.i, "., i,: i.. I. i ,1 ,. ,: J, i,.' i'l'' fan! 1' iii'iiw
11 1 I iM A,,.i.,i. Wf l.ii" u I'.'ii.li.i'Ul.'ii l.llll'B.
Il ... i r.1 .1 ! . I'r, ,:1:. :.,..llii illil.u i Lo. iwxi.va
, tt-:Cll.i fi ,1. 1'..' ill t.Hl
I or-i's'Tt:!.! rr."r,',-.5!j
, o Jf.&il i iri'J i.a.i.:Us.5, fill Kisir
I ,.n,,l,':v l.,:..,r,l. l-r-,-1. .'irfrtltloTI o? ! OF ALL KlJl-S.
i '.".:: -i . FAIRBANKS. MORSE & CO.,
T:iisl.-i. l,uU.il'A;,ras.,i',tiw. Aaur.. r 1 w M.w
! MiiiTi & CD ltoK.rnama'..uiiicmoinou.
.. Stit Uruiiiiuif,, New York,
Kclipsp anil Kairbanks tTlnd
in'Ma Towi'M, Tauka, Irriua
liar. OultitH, Hum.. Helliuir,
;rlniH'i.KIi.'lli'i'f'..Wooi1 l-awe,
lime J'Aliit, t'lpi'. Filling.
traMf tr-ioilM anfl i'atrbai.54
staiKlMi'd (train. ITIrn
low. (,.'t the bc-t. Sent! tor
CaLaloue.
I
.1 ir, : il-.i I - "' 1
i ... i::, u ,. I:,- .1 i
, , tl-t.'. ) ""' '' 1 1 llf Its - ' I "
.. .1 lii ,t - ,". I I'i'K'l '-m "" I'
...,', .-'..t!. U..'!lli't fitll'l. Ill f.'
.,. ,.
si'll'iO). t.rti'-t.t!-:
I !"!!. I
.'1,'its.ll " I
.':'-. I V . "' '''!
a
Hut - '.!' .1 V! . in.I". a .i
.,, ,. .. ,. ..... la I'.'.. " ;
.... ., ,,, ,ii a.i.l ..'liliv;
..I. V.' . r . ' . . ... !!! ''( ' i.I
":. mil".. . . .'t.i'l' i .'i'.i
fj ,vi i . : i,,, h I'",.- ll.'I
r.'.i:'.;s nc i ui i :
i'.'f'a ('..iir!, I, li:,:-r. aii. f,.',!iai"ia',
,i i:. I T. a Viti'it . .!", i'li '; I "''l.
..I ,
I .
;i v n t; .'.: -'f. ii- si ..I in - . j,
.... ,.. .!t. .'."i'"l i- ' ! "' " '' ..'!
,;.. t l.l-l M'.' S.lll.'i , l 'I' C j'
ti.c la til
i ins j. .i :,i'ii in 1 1 '"' '
... , t .in, lal' iai 1 1... ... a - - -"'
a- ;,.,( v. Mr. Vvarii.-r ). ... . ..." ai" t
v'. .'a V. 'I I V I. i'l' !''"' ' "'
,,, , i, ai! r,!'-i! ! ill- n . I-.". 'II- "i"-
, .ii. Mr. T.'lU " '''.II ' '.' ' '
a I. t !!..- I ..".t..i'. .-n-. i "
.. -..v.- I.'. ( ..I :i .. i ";
Ml ril.j !..v Ins I' " I aai "I li.''.i. j
-ilia !-,ll.,.;,:il.',.l il.,.a,!, I'...- !' J.
I I-'fv.
,;,.. j;,.,t, tv, .",1 I.'. .!ivivi,..( f"l tin,
..-I laat i...'.-'i"M-l i.',aa.a, .', I .',:,'" r..t-
v- ( . 1 Va. ""' i'.,,i,l -i m,! s aril ,
i.i, .,!'"' !t.. n!, la an v.,t.'s d;nt.7't.iS k' '
i. ., t u n ii I'l i w ',. 'I i'V
.i!i.,'.lal i;.ll."!.l.il'' I'l"" "-a i ...
if. V mali.s l. li .. . ... .. i.,,,.',, 17 .',..'.'.
..IM.-, ,' "I .1, I'-"
IV .. rt, Hi i'1 i-i.a
"A.ni, .ii al -i i.
, .in r.ir il"'
.1.- . V. :..:s..l't.,
" !',. j ,-r iiiai.'"' ti.'-ii- .v
;.;..m v '' ' ' "
I .I.'- Hi I"' ' i '" '!
l'.,,., ty ii... Iv s I"'.'.',
has illliii's l',.-i'.
!'.,', i T frill li '-S I1H'II.' .
( ai! HI "tl.- A.Mi si n II Tl l.s.
M..ii,i.,i-I .-, i ml ,i v Si-liuol ii.i-i'ls is iTj' sun
.!:,v uairji".'.' u I !'i.m
J. li. M -; i.i.i. i:. W- II- I' wis, j
Ml,.-1 illl.-ll l.'Ilt. MriTi'Mry j
ji..i:i:v i; r-:-: I'ts- i . v'. ::t , i;- i. i:.
il,., , .( ,1 M.Hi i.iy la .-. '' lll'illlll in
III.' , "ill t, lli.il s.. ;il. lini ri-,ia.
ii. J .. i.i i .Tlnnl'", I 'aai.
m- s-
J. illii"
COMMERCIAL BANK.
tCSTADLICHED 1SC3.1
Harrison, Nebraska.
, N II, ,!.. N,. ;, W. II" ii.inii s m v, Ita, s.
'''-' ,i . I ,1 iiMtii '.i"-aiii:'.'i'"'"'- '''"''' ''w''""
Th- .ih 'Vr n la'"- ills Hi" .'""l ';I'J''1'1 ,' . , ,,, ,. m... ;,.,,, ns ,,.,,,, ... .,,,,;i,,,,. ,1 , N. N.i. Mill" Km
'!!; ..: iVi".,'.' i'"" '.-V., lav n.r I't.'ili r.i.m.
l..,:at lili'i " i.I '.ii- a'"''. ""' ''
l',.,:-;i.a il. I -7. t j
V(,-i,i. lni"l;.y s.:n 'a iii.,1 N-Is !' i:..'".f
I, i !.-'a i. Si' a.. ,', ill.- I noli'" at' In'"" I
., ,n ji.il. i U.i,., in-aai 1 I-'i'" '.! I
,ai, . i . t is 'li-ti ,.'i '"Ui'i, ui tiis ;)." li--1' j
v .i i... id: . il iv ..:' A ar.l i"'1'.. i
..irt':...t-.r.''i!l.m.,..i;..t.u S..'.-J. h.ril.- tl,,rrim (':,i,,;i, Na. V,. t n " r:'l 1
N 1.. H'lii.l, -r oi .'I.MI. ". i" 'laaa.::;. . L' ' i'" " '' I li''l :l.. " "
. 11. Ii t , I". .............
( il lli. l.ll. ultl.
V lltlliMI-.N H'' I'll I-I WOitl.l).
E. BrtKttT.TT'.rt,
ri-usij'.-nt.
C. F. CorFT.,
ViLe-President.
.-II..I Nitiaiia! i'f.'a t ;--..--- : I ,),..,, ,;v.t.':ui-" t li.-art . ini.l t ii"U ; "a
; i u.u-;... N....',. iii 'i A'!"ll ., Null
J. v. i lais .in,
i:i"'U:r-r.
. r i...f i !."" "'i i , ;is ir ,"ii'-v" I'V iinf'.ir.. in. an
TI.f.H.-ilis!l.icsXir.i.'t of a L'tti-r ,ivt! t.
wnU"..l..h!sH,svr.bya,r.ii-,.,,,.,it (.;;i.tr ,,.'.,,.,. ,.,.,..,at,,l t
,,1,,.,11,'iK mi. h . .,.iii.li n- -a:.'l I," ,s a I
, iila-l- r-i'iihl "a". i"i i ' '-'";",!
tlioM-Kml.-y I -I If h."na.v ,1. t!l"
'l.rmiiisr l .tw of :"-.'Tily.
..PI ; i.' ...... -tl aaiT' ..u l"'i' now.
1 iici V n ii" --- , , ,
On Mi Kinl.". 'si!.iv, ni" i:U ... .M ii.ii, i . . .,, 1 i i-r r, ! t i . a i
. itii,,i- ol VV, II. .Maa i 1 f.'"t ; ,,,...,.. N. ,,,1, ,! ii,'- ii. -. nr. . a '
,1m lii.'n'.f lifty .i.'iits.i'lay.tli" 1 ri'siii-iii. ,iV.-. .,nrt..r ..r .-U...i Jv.'ii,tu t......sl.-.
Sioux Oouiily
" ' timW ( ultufi', l iii.'l froor.-N.itl.'.- !"'
j l-!l,li.'Htli.
! . mil (ill,"" lit MlauiC". N.'l.
: ;i,,i, ii in. i- T i
j Sulic" 4 In l-'-liv liHi-H 'in.' Willi .... !
1 i:,,vl li-., ui"'! iiiili -" "I i'it.'i.li'ia I" I'" "
liaal la l-f..r.' M.J. I'-l'-w ".'I"" "
7 r.ii'.l tul hlM.llU'i' In ItalTl-.m. N.-l... ."1 Hi"
(t llllll"! IM'.' ' " . . l; V, . IjtiHI 1 ''I til
1,,,,,'il.i TiHiMi.ii.- .lay It.t -.il-if I"" I, ii.Iie W COUi.lt j VviOlX ,.,.;, ....ut...
i'.r.'.lii-"l tli' ii" ""''' r..,.-.'. 1 i .'-ui , v
( )l lll-f I'Olla.'I'llS. hii' li as th" I .'HI '
v. iilii,i . lLir.-l.,''. I'."h:uiiln V. ,;.i!)ti-"ii
A. II iii-i.ii, in. "1
li:.rr.a,l. N.:l.
J. W I'll.v. .!lt..
Kl'Ulsl.T.
V. Iiii,. in . ll.;.'li,--, I-
-t M 1 Is Sf-. ......
null, 'lo. it w.u-lis, ii'-aJ wm.'Uh an,i mii' ts,
ur K'nti-,' t"t,l"'"'n"'".s ' i to ilTTin rlcj nn'
,,,,.,H'siU'.!.,ll-ailK''h',h.,lf tiMia.sa,,.., ; rail I OdUb, OUsv.,
,.,irri.iYt!...V "an' r'7 '" w" '
.am niitliiii's'. lltiMU.-ss is.lnll. ,
Tin. .. llav,' lost Miol" i .'lili'i"""' I ..... VC.T
h:.ii iviiUthi'v i.a.i.i'''i tiH-h ''' ;'' ! AND Soo.ooo ACRES Ytl
M. Kii.loy is rrstonn-j; .'oalati-n.-.'. JuM ; DPFNi
wa1.iri).irv.iin..i.i.l ll" f"M.'ila'.t" far; , UltlN.
XMllU.lii.V.tr.lf'.nl ratli-r 'j
,,t, hut I will rx,.r,-.s , s.,,l!..1.t , , (ii).(i (i M N, i t,. , )lliyf
nnyuiiy. Jhe Mihuyi .i" " , May. K-T.o.i lim!T ;,ilt.ir-...Ur. lion No.
s.mim.T m-:km)I. : Contains over torty-tive miies oi . mi. u s '' ' ; " "
i n ,.n,i..i,.,i railroad and lias no county
r..r ii.h iioiaiiK 'f " Miniiii.'r -'ii""i : bonds.
TinitxT I'liltnri' Haul i'maf, N"oti"i. fur
J'liliiii'alioii.
I.jii'l (ill!".,' Ml A'.llil'IC,., N 1:1.1'. I
im-i'ii I"'.,'. i
S'l.tii-fis h-r.'l.i' Kiv.'ii Hint IlK.-rt l:l
w.1,,1 ll.ii l-ii. ii. .s. l... ll 'S llii-'l Hoi!".' 'f i'l
N v.'i ol s W4 ol s,.,.ti,,ii s. ), In Tov. nsliip
i i. li oiK" No. t.
I III- lllllllt'S us ivil iicM.-s:
J. V. l'..ii'ii.--i. I.ilwair.l Mnirt,. .loll ii Ciirliln
, ll .r,,,i, for tlio lH I..'litf t,'ii" h.'ls Hit
othris ho n.iltlit .lesir.' l- M-ikI s.h I. a
iiii.l IV. II. Ilniiili. all of Harrison, N.-ln- ,
OtlK'M !" HUH"". ( .;. ;
h.K,l. It will h.iii".)'""--"Ilt' !"""""", Fuel, I'iMf, tZ .'l"i'-r
. ... . I... t i.i ii...-Lm i . ' .........
tiiiiiHfoui' wK. ioiiowvu .-v. ClK-iipcr Thau at uny huh
i,ornial instil ui"'. j
J or lull .uiti,ail.irii wnl".
. 11, I in ix.
J, W.Wriis .In.
IS. 'Mrr.
l'hu In N l.rifshit.
Tlnitifl- Cult iir,- l'i'oi!',Nota,-.' for I'uliikilioii
Limit wilt..-,', "t Allliiiii''.. N''l. I
Miireli ii, ls',.7.
C... Sn.l. ! (i,i,l I.iK'atloti fur StocV Growers.
j Noll.'.-Is In-raliy tfivrii 1li-.it 1-iilK 'i- M'ti'li
.... i,r Miii'L.-v. lowii. Ims lll.'l noli. in ol
li.l.Mitioii to iimliH ll'iul frooi iiiaor.. m. .s
M, T )!;;; N WuaDIIN UK AMKIIIt'A.
.Mti-t. it'll all 'i'iiiit'i sal'il-'lay .'i.-nliuc
ui ..,-:.,!.. A- Ii:", V. C
J. A. II '.SSI.S-, i 'li-rli.
lilMV llll'l'll I. I-i Mit'li.
lur l.n-iiii-i nu l ling lli'st Tm"!ay
.Ms'iliiK ia .'.i'li in'.a'. a.
1'. I.. M MISI I I.I.I H,
v. II. Ina is, l l.-illilllt.
. s,..-ri lary.
Iiiaolioii'il iiii'i.lini,- every sinalaV evenliiK
nl i,:i.',. I'. ' i.MiK. I..':i.li r.
.ItMiill I.I.At.t IT.
Meetseiuili siiinliiv ill I' til' .on Hi 'J
Mil!. II. II. .IliSWIII.Ii, .Sllllt.
Tiiiili.-r Culture Kinul 1'roiif, Nut lee for
I'lliilli'lltioll.
.Hint (HHi-e rt Milan,'.'. Vet.r.
Mareli 'ii, W..7. t
i.iii-e Is hereby Kiven that I hurles K.
s.-hllt. ,.l lliii i isiiii, N'eii., li.ii. llteil i,oliee ol
inti iiiioa lo ni-.ilsi' llnal ,rooi i.fior.- m. .,.
r.le.'.eil, !, i k ol Hie liistriel Court tit
hisolliee In llnrrls.ni, Nehr , oil the sl ,hiy
,il Muy, Is'.i7, on t.liiil..-r enll are aiiili'-:itioa
No.'.i'.ior the s w4 of se, tiini No. 'Jt, In
Tov. li -hip ItliliU'' No.
lie I, ill lies H H ilnesses:
hurl' "s f.iehle, N.'ls Ainlerson, 1.11 .1. Vlleo
Mini YV ill i.iiii liielile, nil "I Harrison, Nehr.
AI-otle,l NelsAnilersoii of Iturrlson, Net..,
1ms llle'l notiee. of intention to make llniil
pro.it nl the siiinii time unit plnee, on lini
tier enilure upplleiil ion No. 7.i!l, lor th" N-
V, of Seetioii No. 17, lit Township :, ltiiiiK
No. a,
li.. !tii'iiH wllnesses:
Chillies I'.i' hle, fill .1. YVile.K, Chlll'les K.
s.-hlll iin'l Wtllliini liielile, nil ol llnrrison,
Nell.
AKo that. Churl.", iliehle of Iturrlson
Nel... lias llle'l liollee of 1 11 1 ell 1 loll to lllilie 11
mil pro.. I lit Ihe sum" LII UI'I pluee, on tiltl
her c-.iltnre uppll.-utliiii No. Tin, for Hi'' N
I.; i nl'soetlon No. SH, In Township til, ItuiiK
D. n. GRIS.V0LD, CaEhiar.
AUTHORIZED CAPITAL. SOOOO.
Transacts a General Banking Business.
COR RESPONDENTS: ' - ? Z
Amit.ican Exfll x;K Natkwat. Hank, Now York,
OMAHA XATI.INM. HANK, ftlllllllll,
I'liisT X.vTioNAt. Bank, t'liailrnn.
Interest Paid on Time Deposits.
nrur.AFTs sold on all parts of Europe.
LIVERY,
Feed and Sale
lllevvelt, Clerlt of the Dlatrlet Court nt IiIb
OUT tlllt'fl qUUltfllj imtt northYvcrtrounty lll" In Harris,,,,, Net,., on Urn 1M 'lay of
II t . 1,v Kldl-f lOiinij m i lUnlMTitpplli'iitlon No. C.i, lor
I tJtT Will hi' lH'I'l l J'1(Ul ofNehrasl a. It 1,4 . N K,, ,, I,., , N Wi, ot s,U,.
.Jltlian, lt 1 Irarallll lini;;'. fust ami W0l ly ft"'""' V j No 1, III Township M, Kaiin oi.
'a mo 1 ,l HI, '1 1 1 1 I'd fl V I H"r' "' t"K' wililll ll'l'l (ontiiiliH j il" name., wlliie.ses:
April M'i nnl Hit, .'.huki.ij ; jV. n,,,,, ,,. ,r(nr A'teiiu, n-h
;il :i;0() ficlofk r M, ai': ovEn 1. soo.ooo acre.
Mi. hurl It. .Ionian Of A'lellll, N"ll.
i Si, 'Is I'. l!os, nli,tr '
Ainon II. YS U.lom " "
" l . . . I
. . 1 1 . A T - . . . .
HuMUay at 1D:Ih1 O Clin K "' ! f laml. Th'r. mo mint) hriKlil. finrn- iih( j,,,., n,,,.,.,. .. v,,t,o-... Kelt.
-.. . mi ..i... ....... I, Si. ll:uti-;i u..,n vii-xiiniM in ih! cotiiiiy tim'i i j. yv. w r.'is .in,
A- ' '"' ' , . . . : . ., ,
I," foiiinl in tilt' Sim" !i'-' '' nlw-'vlrtTp f.9i!l
lleai'itcr.
ii.. .....ii.. i,m Y" It nesses :
l-ill .1. YVIIein.Chitrle.s II. Sellllt, Neis All'ler
noil ttii-1 l. A. l.tirton, till of llni rlson, Neb.
J. V. Y I.IIN .11!.
-W:i4 lii-Kister.
-Don't fnnrut Hint Tins Jovrnai. has
a large cIubhiiiK lint and when si'lecling
reailintf iiuiIUt for tlin comint,' yuar tull
anil "sivu us your otilor. AVo tun save
ymi nioii'-y.
Ciotxl rigs fiirnishetl on short notice.
Reliiihlo drivers anil iiuiot siulillu horses always on hand.
Oood accommodations for transcient cnstotiKirs.
Horses hoarded.
TERMS REASONABLE. GIVE HE A CALL.
N. D. HAMLIN,
H'OPniETlV
V"
k
r
ft,..
i.
ii ; ,
m
,7t -
if. ,
f'
ft
ton SuJi''y 'v"!ii'"-'.
i