The American. (Omaha, Nebraska) 1891-1899, September 08, 1899, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V
THfi AMGRIOAN.
ill! mtiWM Mti,
V j..ii!(ijMilU,)iin;i,t t ! .!,, .,' ld. . I'm ,Ulif K
11
I . I
H-M lMtMtif vlltlM
J, J1 It a wl'' t ,.!. ' I
1
,f - t. f tt
tl.M II t'MP.'l d f A Ml
ai Ht v nd
V iUI t d iK i m
Ivwhh lttirtmv, hw h f
t liij'HtftiK al tW i',nMitn
Md lJllrt. ' b
( . V -I V :
!2ftA itRl Mnnilanmr if 1 1
j 4
. I l ( I ! IH' . i I . I , ' I . i . Hit
V
hicui.au rmci.ti.ss. ouh Fmct.aa
(vi v'-f jit jJu lu. !I-M.tik mI kf vf mii
, '", .. ... Ml
-,, m M .' '' "
I t .-) , I u. t
VVa'V .''h JVa )
ji .tu f us v t j . u I w v '.
l V, ' jl i 1 if l" ( V P, ' I ll I
y t. ,! , ! i. ,',,(. v M'i:l li I
y.b . I in iM U tiit
. t I fV o I'. .
mi imiM if. i.sm r h i
IV I'll1. iv,fy i-v, vf
' ' ' ' ' r . ...... , i ...... ,,,u 1 1 .. i ,.k ii . .i
' i j" ..... . !..
(.',4 Jr AMJI' rsl H. II MHHi 111
,1,11.1. (li ,k!u!,lill UAiiut2
jiy.iaunf 4Ul ;lrl, Jli4 Ij r r l
. .! .....I. I,.l ....I I. ..I. ..
ii.1t rtf thiM !iiihiV (Ki'.'Vji ' r , f
.rt f,lnH' Until' iH1 t'lU" rtM t:jifcMMt .chuuiiiJ, Will.
(! frttll: HiVrviHV rtjimw U;-
i,.l(til'l'rt iHV.!'.t'- liHM1 rtiliS
i!itii'!. liii-i' M'4 Mmw m
flirt" mv'uV (Mf .YiW:- .1'
!i.iitt'(j-i,'ilw ihWiiil-iiwi1 Mss
tii"'iiiijt,.Viii,i!i!i!iuy',wi!i(,)i
iiiiis;- ilinuui1 ;iMi1' jftmw'iH-j
,!HV,',' iii' fill tfltfMHWlk'
i.iiVniiiv'iMiHi1:1' i'Miim!i! )!'',
Hr.MilKf'if.ilMl'ii'M'ihi-sM;!
"n iiiv ll!illiVj ',lMI' ,!;fi!!'!! !
loirlyi'iiHiliiliv';- Av if.lWi;)
:n'5f', rijy iV.H'Hi,?!' j"(',li.J'--
p-i:- ViJp HfH1 ifMtqli
din jijIiHi'rfJifV!! i1.ji'4
H".' ,h:tV ( fUt)' ,lf
ti'jiiMffil-HH-fhfiM'.f'IPlMWfl
1,.rn"iH(',ll"'!1-
.)i.""f:li ''ilIiMM'Mf-
t-iiti1 tH'di:- (:! il'rit i' .ima.v
Mil! lit tHi (U'jft ,$n jthi-i!-4lt''
iiii'I! i"l'f1"HH'''.Hf ithis.flham-'
.(siijtUUftte frgut the yiotlm
Uui'in: t the dagger, on
f,i,ih Uc ,U0W jMii'ct'ivtMi murku
,ifliUwl n.UiribU' tvidi'nco, in
(ml'nuotiMii ,pf tlul wordii uf
Milu MiUle. ,Ui ('iirdvivillo
, A!l(U!U (I, hliM' kilU'd
IHMluWMlt'. illinium ! li ! what
lii,lii' my 'J ,lt ,ia dn-udfitl !"
me ulivi'l yow
vttjiju jtuMtililiug witli ntuiu.
f'yvn Ui'iheui' li!iuiliful ! nn!
ifiir it mis ,mt ,yi ! Oli, uu !
iiitd ,it jl)i;(iu jt ou, tin1 Ht!ol would
iVu jiuvp killnd Bom' vue V"
i,j;ic;d ,ti(i ,vviuig hidjf, tn'!ido
.iiljitiuu, tml t'lii.sjiiug litT ItuiuU
,ii jlntrmr. Vhv? wlmia tlid
yi .kill ?"
,dp .nut .nuw. A wotimn
;Uijt vi like ) oii ii nmn that I
tjiuuglit vpiir hivnr it wi an
illiiiiuii, i frightful diimni you
)ue jilive tie me !"
iVudstliP oriental wtt fur jvy.
.'A,iUi.'uii ? but no, it is nut u
lUefUii. Ihcie is blood ujon
itlint fhiggisr I", cried the young
Jiuiv, jus mUc jnniitt'd wildly to
;tit,kundjir. "tI e you thmo
,M iblood upon it!" "Yen, I
tUtiis,it(fioi just now, w'lu'u I
took ithi'joisou from it, thinking
that ,1 hod killed you."
.'rh,) j)oisuu!" (f x 1 n i m 6 d
Ailri'-ne, Wud her tooth i-hnt
tistcil ,i;onvulivoly. 'Whut
j.t)Uon V '1 thought I hud
,kil!i;d yop, mid .J aune hore to
die:"
.".Tpflie? ,Qh! whMcfoio?
Khp w to die ?" criod the young
hiih', ulioowt in duliriuni,
'C.IVrefdicd Ojnliiia, with in-
cxpresiihje tendcrnf m, "I
(thought J, had killed yyu and
I niu, S,
viul nl s ,-lil n h4
l !, Mj Mt i it trf ,
nnilv, iM.iiiilr, h.Mloi tHhV
,i. Id I. vie w hi h hict l.
i idiit u I iu,.!), Will!
diM ii t!ini r v 1 1 not . r y in
thin? You hm kill. I, it
dra.'h un Ut jmir rrimf.
It U jul, I Mill not tvli
vtiii. Tlut ! u it tit u ml
fumth, Why loi At tltutt
Thi poijuuii hat M hiiii UiIii
do U t (juiokly ? 'IVII iii,
my l)ju!iuu !"
iho pijuru did not Miutrr.
Shuddering through all hi
fiiiuic, ho lukp.l dottii iimmi hit
ititlid). Kitlioahi'd hxd (old th
truth : m )ight vloht tint .
juaied ulii'udy bciitMklh th
nail. 1'otith wtt upjtroiirhln,
lowly, nluioft iiueiisihty, hut
not tht h oerlaiu: Oirr
wlu'lnuul with dtlmir lit tli
thought that Adrirnn, too, wa
dhout to dif, Dj ul in fflt liii
courage fail him, lie ultrrrtl
long gromi, and hid hi fa' in
hi hand. Hi kite utiook
uinler him, and h Ml down
upon th hod, near which )i
wa ntandiit,
1 Ahoady f nh'd th young
lady in horror, u ho throw
luiioi'lf on lu-r kuii nt ljiilina'
IVi'l. ' lt'idh alroady ? Iu yuu
iiidv yur faro from nio V
in In r (right, Mho iilIod hi
hand from hcl'oio hii f.uo.
'J'hut faro was hathod iu loam,
"No, not yot," niurinuri tl he,
through hi mI. "Tim oioii
i nlow."
"oally f" i riod Adrionm,
with ini'ifabltf joy. Thtn, kl.
log Iho hand of ljuliua, ih
lidded tiMidorly, "Jf th (Hilton i
nlow, why do you woop 1"
'For you I for you!" Kaid th
Indian, in a hi urt ii ndlnir loiio,
"Think not of ni," ndiod
Adrituu, r'oluiity, "Noinoro
loam, my adoiod I" uriod (ho
young lady, oxullingly, "No
moio toar 'hut only niilon of
joy and lov! Our i-ruid ono
luio hhall not triumph ',"
"What do you lay Y'.'
"Thoy wished to inako u
mUorublo. We pity thn. Our
ft'Jkitjr ahull bo tha nvy ofth
world I" "Adriouno hrthluk
you "
"Oh t I liava all my koiikon
about me. LUou to mo, my
adored! I now undorttaud it
all. Falling into a anaic, which
tht'HO wrcti ho upload for you,
you have oommiltwd murder.
Now, iu Ihi country, murder
Uad to ii.famy, or Iho ttoalfold
mid to-morrow to night pur
hap you would bo thrown !
to prion. jiut our (Miomlo
have Kaid : 'A man likf I'rliM'a
Djalma doo not wait for Infa
my he kill hlmof, A woman
prtk 0,r ti.tth V
YWy Imi Ii.I" annd
Adiinii Ma vhsith nhall V
vdhl, 1 hi in i ih
and I adn yMi, my ljhiii
Th light ttprinl rur
Uina fvll Uit a i loud oior tlou
nii4ul and fUucral vouch, Y ,
fuuvral; for, two hour alVr,
AdriutHi mid )jalma. brtliod
Ihoir ld nigh iu a voluptuoii
aguii)
J It! UK t'OM IMMi J
rwii is urn ok ihmik.
iH.r Yr la lb Chanh of
Rum, tolMik) ljr Rv. ClirlM
t'klMtyaty .......... .......... IJ W
Tk rriMi, IJm Womii ttid lh
OtHifMBlnMU, (cloth) by llff.
Ckuloa rhlnlquy ...... ...... 1 1 00
IkMMIllKM t l Ha Knpulillc,
(rlnth) lUt. 1. 4. Utiilna ...JI.OO
ItlMMBtMM n4 tk UMhtruialtiMi,
Plutki lt. IJUlMMM 100
hum m AwN-loa, Which, (olulh)
H. )tkm i CbrlMltn ...... I.0(
('imrvmai ui, iia) iy fcc.iun
(I'ltefmia .............. ......
ltx4n t4 I tauk , (lolh) by
H. J. , Vhll 1 2.1
i'lAlu ttom 1lh, (clot hi liy
lir. awt ......... .......... 159
Hanmiuh at Hri, (oliilh)
Joaluh AIIxh'ii wir ............ M
Vin'M M Nil IKHIKM,
Mrl Mink M
kiro rinfi'MiiWm (o a I'rli'nl,,,, M
ftfivt liikiiuiiloiia (if (h .Ii'kiiIU,
( kail. IMi fcrw a W'tH kit, II Vol-, . . i5
"1'nniouit IXJon." (Irtii IhioIoi all
fur
1-t'MlUnr liniiklitH
k'ltrljr Hook fur Kariy IViil,,,,
...I.
Mill
tnnlm4 I'Nwy kii..! hi fi vol. . ..lit
Churlnllii lliiH'iim NVmk ....i VA
iMtllUtl'll HlM'dUll lllHlk i
MlM MulkM'kM Wink ,,,,,,,,,, f
Mrs, llciiiy Wooil'i Work Xt
Co ii von I lliii'ioi'K, rMiluceil Id 'Jf'
Mammoth ivk o( Wll ami Humor ,'.'1
Mm. M. 10. )li'M44nn'a Work '.'G
Jumill I'nrly lit Aiiici'lmin I'iiIHIi-n, .1
Kitnoua I'umln Hwcilalloii .., .
How In Trmn AnIiimlM ,,,,,, 10
MtM, I'nrlliiKlMM'N III fid IU 10
'Ihii Mliilrr Hlmw .".0
liunliion l'Mncalloit at 1 tonus .... .'0
Wtil.W 1io.ili lnva Affnlf IA
IOvrylmily'M I Honk .ID
I'rvmltini Hn''V"i ......... n 1)
Fill' aalo by
JOHN C, THOMPSON,
,id ihld!'id,;'f.(.!,w;;uiit
.t' tw timwf ih:- At itii
f'otfMHOiiUd1 vil1 Ale il'.it)-.
yrlO.j'l'ItffdMt fft
' ,You !" cxoIaiiiK.d Adriouno,
becoming as pale us death.
;Oli ,it is not true !" aaid the
lypung hid, ahaking her head.
.Look I" aaid the Asiatic.
.Mechanically, ho turned to
wards tho bed toward the lit
tle ivory table, on which spark
k-d tho crystal jdiial.
..With a .atidden movcmeiit,
swiffCr than th light, fcwiflor,
(,-'.M 'ti'(H'f- tlliw .g'tvn; jt may be, tha.i the will, Add
i',, ffM.Wtpt''fi jf?' rU'-m"' Uiujo rmht'd to the table, j.ed
;tW,if,- il1;1 Ci'in',tl,f pi i Sal, and applied it eagerly
j,fp v'j j. -'1 t ,vl ! Mi''f 1 ..'M' to.h;r lip.
if.'r'V.',fJ'.fiWP tVV .Mft4ith.if j lj ilitia had hitherto remain
.,., .(: l il . .ItleU -ii.e, .d pi- his kl.U s J but
jK'rl'f
In' now
o 1 1 inu l a Ml .l viriiifi nt mm
nt,l.. irf (.mlit i iliM lKp of fiii'.'i'limui'M nt
tHitrlWMiiti l.iiin"! mil nf On' l'l"O I' I I'lMlll
fllf Ik.HMlMM (MIIHH', Nl'I'Hl"!.'!, Mllll I'l
l,m illiM'lml, I Will, I'M til" I'Mlt 'I'1 '
H'UlPfUlH4, A 1", 1', !" iii'Ml"" A.
M r (,J iM ', t Km 1'iml frnlll limn'
of Ihn fiiiillly 1'niirl IIhmkh, Ml III" e'ly
iif Miili, ini)uu Cmiiiiy, Ni'liiiiNii,
i. at imliili' mih'IImii In 0" IiImIi"" J'1'1'
ihir l' runli, Urn lirHlii'H ilfiillii I HI
HMhl l...l.f uf Mil' filllll, Ill-Will III"
.,.! i,.iir .tin' 0 fl 6 In I t""l '"''I "mb
liii'iik-n uf On. oiiuili nun IiiiimIhI iohI
l..iiir ilii flu fl. wii'l I I" ' (H"
In. Ii.. uf Iwl v'ii I'll Hi Jiiliiimiii' n'l'li'
Mint li in.' elif uf tiMHiiiii ii i.iii'vi'Hil,
iilmlril nimI imuifili'l, nil H'MiO. In
)b,iiH l-i,i I 'mini Mini HI h In uf NhIiImmIiii
X.0,1 lllllMI'llf In I'K "''
Oftta M. iImhi. (iliilnilff linii'ln,
.urn i.f four MhiiiiiimI mm liinnli i';l Kinl
iifi.mlii inn! til"" Ui.l.'iK'O ili'l'io
)lllll4lll.l ! ll Willi HllKIC"! Illlll'lll
him l (if flu lit l wr ii'Ml ir li'l'
mini in.ol umil fmiii M,.v l, rn
4ll,fy Hie finllii'r minn i.f ' liim;
tivt HnIiI iiihI HI Mm Hi "li ilnllm
liiMKlltor Willi (H'lrillMK i'iml, Mii'it'l'
IMM I'l M'lHIlM HI i ll'li."i I'C "I"
ln-dlil I tun l uf until li'ini'liiil t'miiiiy.
Ml li M li-MH, AH, lt, In l IXIOllll
IW-lb.M llHH lll Ollf" Ill'lllllHH, WlllMI
iIkiiimm M llrmil W iiliiliilllt mill ''inn
H I'UihH, II N, lliililliilM, Hl
I.HMIH iiiihiinwM iiimI Mm, ' Hiil.lln-lll,
lilt. wir, tie a! mnl ion I innii anNmiwii,
Anl.Hi IiiiWmi mi'l M'Kf lrf.rmi, "l WJI,
Halli-r Mnlrn. mul MihiiIh M"Im, til Wlf(
ilKfowlmilii.
lumihii, Ni'ln "hi, AukikiI l"li.
Hl,-illf if (iimimIii riiilMK, Mliliili.
W. A HAI-MO'-lia. AH-illi"!' m
TheMachlnethatTalksTalk
mtl yi w M Id m
I ,,.!, I II I' fl
V'lM . I. IWIWI (I !
. s rl
kf" a
f T JtawT if
PHONE
. . .1 . &u fc.. ......
) ,. wmA K IHll . Ilf X If flMW'I'l,
mtinlt m 'r w " H"M
4H 1 Ut 41-, M(,.ii.il,.i(i',
tw Mw yl ax l b I, I HI l".l '"' "I Oil
Km Mf 4rrry-vlt'.r r'iTIu
W'11,'1. ih, l,ba i rtmk - id ' t (iiw."i' ll.wl
I .H. tmf u.w Tw .iN "!' , r Wl"l ', xl
lnntt
1 H,i,fl. f,H w N 1mmmwlf
k j( . i ""I ia If i .' I." ii('i,
mmZl I"-"1 "" ''" " "", H'iwi! I f'l'l I 'll
yJjS kill"" K4. i',W.i.i,i f.t 1 , 41' f
Mf tlot t Wlf W 4 w'.l.l Mll Ihln.) ,.. tin
J1" M.wlllllf I ,, l "M-C I. .1.l,l' ,'! (,IAI
latlltlll f ,hw,.,mi fwrnWif f."l. wi,fl,pwl tl0 .tHll-mi'ltt,iil
mi V. 'i.l ' ft-' '' 'I' "(l l.rft"'( I' I'l" I. "V ' I 4. rt Ff I i'K l'r VJ-H
tl. 1 . tf i t . I Ji . - M l H f w hm ! (,f,i, frt f - lfl (, I '
1. J, , ..( ....... A, Il .,.'K 4l . .."'Iu' ' M. N "... ,1 ... M' 1 Ifrf I ..'.I. .'J .1' ' I
M... . ,1 ',.,.., 'I K ...fi.. A",W I'MWM iH..'C'M. Ilrf I'Mf Ht'!' ' I, n 1,11
h-.l ,,. , AI'A W.ll '--t5'' ''! 'l" IM. ',.1 f t ' l M e ,' l I'MI.
, 4 .. :f ,,. r, ( .'.. ',... I ..' f .-.I MtMlMlwy ff f ty tit' ...'' - !' . I 'I, ill '! 'il
I I l,. ,' ! I.-' V i , II '"I I- ," "t I'lJ, w lW,rfl, 'I j, IM . I' -i
I, ,1, , i i' 1. ? :,- .,(.i, r.4.4 (i 'V iifi. .'i to ",
tia',tr ik i'AhU, WtnUr a ltUan v"i V'iln .'M iJj(l!i';u
jf.:.w cvOJ.ji.- .bVfci-yiutUrtd a terrible cry, maio one war.tlQ.Kinff JTTinTl
t. ...,. -
ft I, - . . .-. ,1.
k, .'. it w,1
I .. I. . 4 I .
ft.') I . II - .-. I . J
f, ... 1 .. .......s ,11..
. ,, J V... n 1
. . , l'.
1
HI
CYCir."
v 1 1
Ml. f W 1 ft I-1 . M t
M-ii t" Mll
a-4 ,t4i -.
fb M .. t ! ft irtCil H .
Iitcd.,! tutt at n-iiit'tii
Fi 1
I, tl (li...tf J. it I
. 1 m, .. t a. tia '!
.4 I' i t ' " a,,l
iVriMH(Mfi'i ! i4 4
iil thi.i.ijta
ft-rti l-H ftl4 lll(
UMial Ikntilt t-'
(ik awa (. t
t..ai iMaai , !, Hai ' M'l, a'
W.m'Hii iuii .t H U . i.i V
ili(iaha ! "''"i'i
H -ilnlftt l h'MMrt. ail 4
k...l w,.oui tl mtn i.ta BBttl HttXl f
i . I it uiitiHi Haia 4 ftf mbt'M taxi
ri It. i t- AM tr awr
i. tani tlui aw!,
I 11 ! na Ift ia an ftkil ". at
it ftWl lk, f am an 1 1 mMtttti art n.t - a am rat
h.la. 1 I k4t 14 H.lH fcH-lM at I aiftfft M
lW Milfj ftttal 'llto ft.it ., fttti vwa1,
it finTr ii:f
Iir.IiratatlIlMi Mifil .H ' M ia . h kH
Tk,trlMIlMtl
FC17TY CUB FOil F03TY CENTS!
A MOST EXTRAORDINARY t OFFER I . ,
- .
Wff; U HU, WHt,ir fMf14, krlrMftaailM lh IftfajlftF ff4. ti f Wltlelt It
M hff M 14. Ut -I li'Hf, Hi'iia i( fl ( h4i 4-r iu t ftt 1L rtftl Mlf
ekoH, lUf ill m.im4 lt.atai a UU rn0tm aa t)al aW. Hvr ftuiu. lamlua af la
fMtf ka Miftia) Vmn Ia an.r -uall-ift) iMwit hta Htha?u4 ftftivtmlvr ftt
4aMfaftUMMiii vivk liU.Mffr 0 af V U- lillftal r4 M tvctf
i-a i-imi ata' Kir OaaiUat Jam il. At lM
httM tiMtift MM. ft fttlntltw.
pt ' i ta Hhttw, la4t ta trf Ma'ftl l
IfttmMiwft MpN M'ftr auiga'iti iMwrtM.
faiNaM. Mr M' ftnift-i trf " IU WM'V Mv
4tt ," ylla mill Im lit iiHtfti H4aari.r.
IVra, aw a a t4 11 VukUtnt mhw( a) i tilaf wnrtal
4M fa " ylla ftoftl Im lit iitHti awiar..r.
VM ai aNi ' ft. llilNwirMifti4 M.
tftt'ltlvft mI MMtowa apt wft lft ft'Mviftna
fttt mi4 a -ftai 4 Mhavrii tMaitta lularrtllnf .latFttfilbma
tiMHi.Mii4 ta Mioaia(li4ia, 4 wminmmim laaaia, Mtita. ip
lliat AaHa a4 tuaaMa,
f -Mtv ift K imp WaitM bw(l. IWnl lha wmi ila
dtftlMl iHtfWt af wtiiiati
aM4MMf Ifa.ftM VdlaiHlMM, W4lti iUhliff
aaia, HMIhU lltina at Hi.m i'Martait ta
4J.nIhi 4 4 4 aiaat Mi)i.Ha ti lit ftnl ttwi
hI" ita aiiM ammiMfna rva," 'mtait aiiiwiiH.if,
Hip -laih aMa nl tlfc Ih Ida nral rll 4l-.v4
aut f'hf tkift ftti4, 4 Noi, Mi lltatlolla M aWftffM).
Mf oHl m Mmi.I, Ht Mix M k. ..Ma).
mi 4 a)i.,(t, Mt Mia M.mVmm.
f iu. ik4 ia4 4 ajowl Hi lH tat.ua i'l.!, jr.
vk fVitftfti .-i,4 fw-fc 4 (ftttvil. t, H. U.
ImHp aVa 4 ..taf Vf 'irIHft.
Iw tfwf. AAt 4 i ftUrt Uvlt
4lit4i.a).
iWrttaaM ftMift. 4 -"k It t '
4 IW.k4, 4 NaL r I I 4moI r.tyr4 .
4 Ml fMif an M
Ma 4"fc. 4 Vt,wL utr iw U afar.
tr 4'trtf 4 It aai. It -.o4,
iiwf V il Ja.. A Mr Ml I -ftwat .
AIm4 1 wm, 4 4L. 4y Mat r IV Ht.
4 4MiMf lTMra. 4 aW tttarlati M '
4 I 4V'NiA 4 . "k- a B mM Mtrr4ll I
( ivMftM . iHfVHiu. py nwn ciaf.
'a 4f'tnnf g.nmhHrti. 4 Pi.!, BT M.tWrf ltrTJ
4 WI !. 4 lftMt, 4 Iftarlt4)t ft) VriM,
Vftmikf i'arf. 4 fcwtal. Uf IKifbta IMIim L )
arrlift Ui4rf, 4lf 4 . 19 Mm .iail
H tttmt fat lU'ittf. 4 .mt. Uf IIimc Wlftlft
( 11 MrNnyr. luo, ftV II It Ift .-4
Ym hi(i if ifc Mr-wi.-., 4 rkiW rtw,
4fiM(a 4 fcit P) ll.iyl't.ll U
4.m (MiImi, 4 fcitH , ll-oif 1U
4 U. . 4 M tt.1 Mr ll-a
iwcf ffcf wi, 4 H "(. Cla'ft oit4M.
M i'fca. Alh-ix i. Mr H. fc. rniiM.
tlti(kl44 tii.itkfttrttHltiltaliatl In nut aami.).Ul f,.fm i.n uf Iham t-.m.tA.mm,m lllnlaifJ anil IkAtf
iitHp (' tMr v'fin, fH4taitia t p uh mtUH pr, ft4M UUiift. ajtiuiftitia a 4iu'ii( n i-itia
I u Ml f Itlltftf lb l-Jf fl.tt tfliuftu .n fWi4Vf ftull., (ublUlifttl III fcl4 lmi.mtm fttvl BjummI !l4tllfiC
It t bwt ft IMtfat MuiMif HI Ill4 I
1im i ir ihimimii auii i.Bpvftiuifi. t t iwt I M at" Huiai-af tii UAtvift 4 4iMft44 pajurt'i ioarutf m an
'". -t4tt im4 rfW'fH.' M Au l ftu) fccf tii fi ml ! wn fcol ui,, fir. f I- n, t it th
m-4"M JiWjf tiiiWa I' iMa i I'a t.ij, i(.n ftwipi 4 nf$ 1 hm,wnj$ wt f-r tttw t.'.a4
If1 't V"f ,,"1,,,-'"f 1 M hf,i lHt..lt.i.V4.f ft. I.C aj-ll.ttl'if Til.nf(4"P
'H.il-a'i .nit MHUtii.t fm,tfHlHa'Wli'-ii 4t Mrtiiii a-u'li. Mt.fc lat..uif tu4m 44 li.r ( !. ! (A
o H-t.f4jt.4 aVaaW '4 nif4 1iU nuri4 Mur, n yt tva i. i (U. iruura W t fLKi-r ani f r
ft nit (nl if i'ina, 'lti4 14 Ilia) HiimI ati uatiti nt. 4 hat iin.-t pmruut n,i ,t vrmt rfi4iJi rv 4ov 9mtiAt mui
INilftlda) imldlahiMH Ih-mmi in witrld, 4l 14 itailiia f.niy in, in 11, u fv (1.h 4haf4 niaiiMi
Hlml III Vfti r laaT4(ifi4HMlia, Will Ih Uun Wnitrortnl ftmadiiNayrr, Il l- a MtiJ bftpafi.f rf .fr i l
tlfttaiurM, 4ii4 ayill luiniah at witttlaiwirtiair'i iMhutif nil raitHitr, fttill aftii itm ?lfit,' ttxi
4iMiva MftiMP i lr iti4il i'u4'f4ia4wM4Mii'VW t fJbriM amt, Pumihuih4 9iuimvfrrfi't aiiftV av4
Hlr ify riNMiwii 7
MI1S. llblliy
POP'S
I
01s
1 . . . i&cifrrl t '
r 1 1 ,
,,Yll,
u,.!. '"
!.(.' '!
. f-i
1
Ha"
f
Two IliinM
LJii'fJjJ"''Jl
"l" I
7 "
" ... .,n.
ton.;
(,fi-rln nn lrgnn'1 hiitMHu tnlnn
I n rK in,irm imm, i,i.'r immomI la nirai'ii' ipri
1, ., !, mi'l lKli,l,mitli llluafntHnt, ftrrl (ttnitjttrt
Ai,iW l,f Mra, lli-nrf WihmI, Um rMm'rl nullnr ol
" h'i I'tliiia." Tlw llm nuiw roiinlli,! In (hit
lunik i iHi(iiiM. iuimi ( Ilia ftii,t ItNMiua tif oil Mr.
M mui' yrl wink. Mnirii W mi ( id tp miret
N, UllrllllllMi puwit. tUHl Il M pkl'llatlt'l euW-
j.i.n. 111,1 iuiiiri,iMi-l In Uim wliM4k TM 'fin
iiiivulmiiH iiimi,iii wuil at Uatmini ii, mntin tuuil
Vhiiiu fl tiiixi lot I'm lwi,lv. Mil lb wlimt Un Ilia
MmmI irli.a uf .lllil Id lnfl. Till In rfal rli.ni
I11 Will 1 1 m KB mii'iuiil ul il-ll(fMfiil rniting Dikttnr l
vir ir.miiii o'".i. rn iinwiiif iii uu. ul uit
I W 1.1 KM com (ilela Mufnia (uunuiuit In Uila book I
THI HAUNTED TOWtR,
mAflTYM WARK 8 TEMPTATIOh),
CARAMKL COTTACI,
THC LOST DANK NOTK,
TMtt. HUH TO ASHLKY,
ANNE,
HENRY ARKELLt
A TALE Of SIN,
MOAT CRANOE,
MART HAROWICK'S RIVAL.
THC DIAMOND BRACELET
RED COURT FARM.
Complete Storfe
By Popular Author?
Tiii nmniUHMk udiM'lw t,l.mwnt ml mrri
iK h'iim !'"' mumtm mi euiapriMKl la lf aicl bar
w,ii, wihuum ul IM lain niiartn paaoa, bflnuul
uui.tv ixii.i mutn)M tfaa, iM iiaf.if Uiumf la a'W
ii ji,irtwt tmpmt rr. Tula (rat txxik mlal
fw llnnAind UMtpunt MUrrln, tw.ii atiff uir, fir
imi,n i abil au.if ami ara wmira I
am li (amoua amliiira aa Oliver Optfe, lw.i irt
if., fiii'i tluiillilMi. kirHranac liMi, it. , i'-Wall 4l.n
Wif", Mia Ma.; Ayna icilur Mra. Marf a. InnnliwM
Kailwd wia Kriiarlto. I.il H.lii, I'tiori H, Maf
Iiii m iibui. tivia Jay.iwa, A kw Turd x-i'Ut
t.iif 4. Hi Mar. II. aima, Emu, a Oamam
Jul'tia, Mvrt t ( li.lifu.. If. y f aliUir, Iff, i. II. Vili
'in HbHr U H-mnm, an,l ananr iiihcra. ,1
iiiif in ara all namir lnicrcaiina:, ami an fl, a
in Ur
1, buiiiirfisa
.'Is ftKrWW
.('i iuemimr'
I i ' , I iw r .4 t a ril'Hr.l'll'r a ' ymmmi mvtff in Wlhlrtwt
, J. ,--'"". 1. i 'l (M,, .,.. Ia.au all K4lla. Ilrlril.a ka. 'U..
, ii .f'VT"-1 y l ailv-'HMi" l-a a'rla, tK.i.iir i-,rg
' f ! ,'1 ki.h, fcilM iX IUII. Lite, firaiM
,. Ji-'-rr', f -" Jr-'-i lfUm,..,tttf. Wa ,i.ta fmr I
' . - -" .r'. ,1 if U U uimi 111 fc'iamai "T'ia
- - ' .. ' ,r. ,J4f i"r." "r nura iiia im.-' ini,,i)i
. T-I ajM ""fnna lvlna lahtiH,'' "A Tur.na Hi
"" J. .T--.'''' ' 4 Wrt laaaina anil lit tlfi-aaal fnla.'i "I'aUtral
atut," " 4lvaniiini Willi r'BtliT,' - Mai
la', "A lca Vitlo Wort," " h airnffia
,. uk " ui nuaicra mini," " n ;firnii..f
paaa"'la Vaoaf tiummi,'' Vm lliniiT a 1!
am , f4. a whom auux.u 'a itetlatufiil rlln lnviB-
naM in Oua, tNafiimntll tlaM M I a " way o w l vat aru iuul of ebarrnlaa raaiivf
Lanar la. mwiiI bit au Uii.a ftwuaf, liarf tury luvaf altubul 1mm liiia glaat Ixioa. It will ittaaa
Uiiu roMi 4 mi. a
THE MAMMOTH BOOK OF WIT AND HUMOR.
tall 464 AAAlial JftMaflaftiaftaavam mmm urnm
hint CUUfva UUMKIrlLU lil 3ntl
ta Urn a4 i'at vr,,f(.a kamarma k-4r rr
RMiMwf Ul I,, I,.. ,,(, HuMlmt.M.tf
f H tmmMK a I. f.OjHM wt
l i 1 M Uit im .iw .A aaa. fur a tint it
WlWl, VAt la blMa tM U M fl,Wl'"l MVKM,
(ft
1 1
. i ' -"' i ;,
lfg tUft tmflr Hftf.
VtAtm 14 ft yrf Ifaaal 1 1, .4 y an rf Erftaf 4
ft"'" ' ' " 'wi ay pMavai in mmrj m
TI ianiag M4 MMI4 Ut tW iJi.ayl 4
Mwf y
M-i 'Ml i 1.., 1 ' .. I'd .,..
f TM I4jwj4 flavalayrl r 1
ftOaJr a- 4Waf . l. f a 1 ..
fM 4M4 M aval I rat ftVwaaaaistai
4fc...o' 4 .KM.
4 444r 4) Itaaayfcayiair, y 1.
t 4ilJ fi4)staal' A4r ajf rpi I
V Ml 1,' - a.
4 A f'lMaM- .aNftast. h1 aMla
' i f- 41 - - 4
1 fit 'fi M4tai ftVM!Varr f-
tl-n-r'- 4v . .j-, - 1,1. t,
MaU -l. 4.. V a. .. , ,I4L
f to It.! v tt 9im taf ft
. wm , , 4-a m.y
W4 aif1 Vfc'l Maawwi U
Wfm-tr, (rtt'minh-t ff-t 'ft'i'( imrti m"-' '
The American, Orna
B-AaSTaaaRBB
1
t 1
4"
..
0
t