The Nebraska independent. (Lincoln, Nebraska) 1896-1902, September 30, 1897, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JaW
THE NEBRASKA INDEPENDENT
September jo, 1897
A WAIWIKO TO
THI IBBI0ATI05 0OHVETI0,
CURRENCY REFORM,
k Urr Atts4o fro Mtay Umtiv4 Vtum Vint )
UtKlaWr War in Cat Mt4
tilt, imt4 Willi tUom orb. Im writing
TmvlHf Vmt tU OhUUUathm
TU or4l rtUt.r of tfc ?(w
TorkVioAA at a Mr totl
Kw Tort Worl4 4M l K
pa.a, Vmpl,lmt 20, ia wfc harny
tut rwfi Woo4frM, i,'
MtAU lUtr to tw, tfcr
trmu wmwrn wm t4uuir4 w t tit mmt promiutii
ffiuf itt im tt,pt4 of tit iimUt Vlr MhtirMi mtuouMtjf ttm UuiM Kttm.
theCOUNTY FAIR
ft wiw t ' uivfaiM' Hmttutm rnmprnf iA MHit
tit)', mA tU ryr 4 4lihi, u4 thrn tnnM rftiUtt m
ftfttr4 taaaiMl to f fc If
M A a t I ii 1 1 tMrM wnw jMr'M niMr vi i
4m4 fo t fant "f
mony onawmatot Amafkaahmmala
Mm. ,tUtmtta4 hlumMf Pt tr
tmprat tatmmt tA th grant Umm
oto4 hyAiatrHa vtmamrnat ant
4itr1l iAt""Ur tmraaaatA tft !(
Mt,Mf war, 4 4 '"f wo to
KpaAMft ;rtiiot to w tl w
Mt4mtiyimptrmtiAhtt,paiaUt
tU rt4lio wlni ramahl urn.
M r4 that '"J
arto aJUtpUA by d. th, HmWaaA
mml4 Im ao toitMy 4tatau4 to
ImiAuttnmlo Hpaia or Ut th Mm,
(Um, VtooAlotA lt maa, vrmya-..J-
..itt "that At r want
U to a p4f trmlatm, it
thi mt not MMmplh4 hyik tA
(HUAmr,th wamtr to, n vmw
ftUfc at v4f th.nfr
Ah mkaUrvaf tif ahail tha
Am rttmary to tmnr lA4
trmaot pmm in . ,
' fhM mfprm-4 I" .
imnprmm4 raAam to gt Ut MaAM
W)r otAmir I'
Tbfftot
fwft tMraif f tU w Aimth-
Uc tU tmmM Vx1 19
foetH la 0.to I W wt
to iU4 tfc MnttuSm CUf Tit
vUm1m ouf tmmtim Ut tte hutlM
Ut.! ttm until tA Uttiti M H
hm UtAnvt Wot tfc uUmium mtm
tmmi.
tiw WMMM mwwM u tm r0fmir mvrh tr w. ud U UII o.
itHiin.uA in ill tiriririfil iirtiiinuitiutt.
hut tA tnm Hi mom Vmtm,
vimrm nm mmm.Uni with
Vint tUH'i, lit hn aii KtVtumr Htf
t. i., i. i. I s t . 4 i. it 1 , I.Am mJt x m A , W
kit ttMttm mum mtrtrrtfl by Vrii'uAM.....t t... n. ,j
tA Mmium 4 toM 4m i.. t'ilUut iim m.t 4lUttL,UJi illf
i A wtomm m WjftA tU TZi"
VA4try
tA tAwrtw, KUMi Jt4it
f Will ! with u nAt week n Lincoln ttxpvcti Jrgs crowd of v'mtori, "Tint V Stora"
I feprcd (or ay amrtber of people undwrd'ully invkf everyone to fnke H t!ji'f hendtpmtm.
sTH8K PIU0E8 FOK FAIK WKEK;sis
I: ' ma a .1 . il fHW lH" WIMP PfIllV W WWW 1
l rwr U i0wm4 nitoltf t(f itt0 mh(M
uA in Utt uow irtfliuie in tit
trntrtti ruuA,
t',uiU4 HAm inturtm mt4 kiuit
tl.t ittU tutu f) r
ttArt,1VH to W HHttUtmtA t
tftHiwfate tit nM 1u4tA tit mmt in
ttf4ftiitUttr tim HiiiiUt miwAit-
trt4 uUt vmtmtSxA to 00
4 ihUrfmtiug fjir m ftmA hr Ur,
i.i), HutUH tA KtityivuifOliU,tm
hi mtt,
Tu (bur tA iUtm'm miuM t lit HuU
tm tA Turin,
"How Ao fo irmt tit moriiuK
dumflu nk4 iitdr,
"I uvf Umt 'tim' Mmrii tit HuU
tu. "I tiuSl trt mi ir'mttin,"
ttltut ft tA Ill ....... .t -A
ritrtiM m lkm titm aomuT'
mmrwtW9 rrFr-"-'r rw r wwwTf rw-tv r-'W9 f I UfUtfi '
wtUwMMt. "'tktit' mUt I thouit," i4 th
it tUuftflug mUt titoftkrol Uiur, "How Unk ttt lit, t don't ht
tit iUmvftm Uff tit muiUm tmr mr mr WttiUi miUi lh workintc eSimm,"
Uti4, Y.tfMHHtor (Utrttjr tA l",itimti, "Hut jrov i4 lnt ymr tUnt yon UhA.
W tomtit. Mit iru,', n. A, i rummimr mmt umrtiw jon mj yon
fvtu Wm tU biff, 1 Jutify tt
KMfig,
1kMOtanry mkkk iHfmtigt4
tit 4,t tA tk tftki tttiw t aA
timr mi iu ltyty tUirtm (UwtttM'
Me t Murium, IV, tnfat4 tit loL
Urwikit fr&mt",
Tttnttrotn th tirmmlim tA tit
mm m4 Mt. f tAi tAUf4 th a4
CUmiit J'luf'rfc h4 irtMxftt t,ttt Ut
Xkt Amtk Itf tnwAtot mwttfaon
imlr IT,, J wji, t tit hunt tA ifn
Jmttum Martin mn4 AmU, tut4 in
thiw.UiQti.6oni ntttm u4 mi.
i'Uti 1. iUttk. litomn 1, ttumn. i'.M-
UitYt uA l'tr M.KUmt, t A thi
urr An trtitf my thnt ttt M iAnt.
tmt tMot-k, H,b otimn, wm tttttUht
MintMr hh4 nnrmn on tu ynuiut
highmny, ihnt tky wit Uttrvt4 hi
4 PthmrA Martin 4 k'm 4bUm n4
ttmtiUmdy bt to dt, 4 m 6t
forth tu4 th4 th k4htn ma Utttt
mmary u4 r.o4 h im aft44
withtjmt mfuM ininrr tomtUr tmrmn
or vropurty, n4 m i4 nnaiif that th
MHhug manvm man nniwmnmiii,
hat ia titm , ') Man aa4 V, i.
MatXaal, of th'w ary do not aoatar, a4
, Ihtt nri, to frtbr aay that tr
ma wh ttMrmt nyrioa tA nniamSai
vioUmo at Ut hawU tA (wn tit yr.
ana bko to thi ary a to Utah
thm iun'fitt tmrmmry,
SMALL HAPPENINGS,
Th UnvAa tity aonuto ha 6144
Ut rnpara two hloekton 1 lihttrmt from
OtoM,
r. Amtrotig,iaUt n(0rinUm4mt of
tit ianUM tor th UU wna44 at
tiatrk, ha pa4 nearly ait th ahort'
an Umn4 avatnnt hm ,y th th Ugi
lira inrmtiKug tommitu.
Th t4tnaty aommUmoan tA Vontrf
on at kat 4n44 to aahmit to th
toUm tA that uttunty a pronmiUon Ut
hmn $2tti,iti worth tA lto4 in a4 tA
th Uaua-MmnmipiA txmitou,
Th Utmn ot Arllftgto in VlamhingUtn
etmnty mn aimotit atttirMy tUmiroy4
hytit. Tbflf maatA iara4tri ttr
gin au4 mn trt4 t1 4iH-rmt
t,nft in th torn at th ttarn iitutt,
ji tout Um twJ YT,,mt,
John V-orfVnr. a 0rm iartn-r lir
hgamrVnroit, laoh nhot a4 kiti4
hi '( at4 m thiUir au4 thn hot
awl killed kiin, 'th can tA th
rrnti n uu:uot, o iamtiy trtmithm
mm kaown an4 hm tluaunul alfairn
mr ia gto4 rotnitUon.
i
Th tampaiga in i.itt'tmtjtt wmnty
will oMni h t HwkuiHn.oa Ktf
4ay, OrtoW 2. 'Ih kf aa
anatitM at Jatttf Mnunhna, U. W,
J'fif, 0, H. Uihwr. Jb'Ik HnUitan
atiA littrinfilf ta4iraUm artaltnin
pw.M to tm prxfut au4 J0rr thort
m44rma.
Vr4nt th ft. Tiummm tA ih
lAniuAn tin (Umpany, ha ifmiM
nmtiUon Ut th UtttuAn tiff
MrtiuDif, akmi( that h im arM
timaoulrart ot Hupuiyittg matr Ut Vim
llf lor f tr, At thr.
at tim lb iiy uatm at4 )rni it
own alr work ri-i. 'Ih afianat
ntrttl ia f ) I'M! ha ixt1 $"JHJHM
owing to In i4 tnaitKutttt l ih
fflm hf th rif rminrii al lf .f1
atala hating aoniioi ttl th ar mtttk
drtntwi r.Jitotnton'a irpttmi
Uon aliottl'l It rjM, an4 rommtnt
ell ofltrbkirUu-l to iimnag th 4.
pari mint,
avals win a ti-ta.
fAHMriUI, (., pk ID. nMV
f haar4 th trM that kaai
94 wm tra,k aUMt thru mil mat
W tn latt" trait ml th Maa
kUifant ValUf ndiftrt, aai ihr ma
wart hliUd aat tw tnar4 Th$f
mart alloa laaa amain g iaf thm mttfi
tUitAtran tA fmik Vak'tia, rt im-
yrmiUhmt ao4 T, ti, Yroat tA Minmaph
tm, wrxmimrwt
PrtAmattr A, W'Httt tA w Mtotm
rA an iaUtrtmUng iir on tm hiaUtrr
tAirrinaium aa4 W, Y, Writftt lAUa-
mn t4 mp'f on "nmttaymrm m
nation,"
Tit aSUawtH ion ma rnm4
mith a tAtort a44rm hy W, 4, iUyau,
mialt yon kuw Low tit UiAt tto4 irt
kpt tnWt mhM tit wm mug rotAt4
au4fiMU4,"
Wril. I r louu4 th mat Ut do It
mw litMH,"
H I'ltmt Mi tit, lor Mmrmt ak,n
"I trmt tit morkUig lAmm In my ttm-
ArU)t a thy at UmU-4 in tti
mwt maim,"
Aa4 mHU tnmuhuon mnmnm th
Oloak and Suit Dop't
Kw Umtiottmmt tu4 of huMUiy,
r
KmbT 1'aJT
nr
m - v
L 7)
targ iiimtA m
prlal tttotn mp,
all lira44,
ititHittiH
Varr tAoili r,ap
Urai4tni,
w,h 11,1,1,4111,1 1,1 ft
VUiitii mil, iamy
tilting, nr4v4
iar ,,iiit,twi,tii,S$7
ttoii'slaitlollijf'Hi,
all Htn,4
Mr, YryM ha th haity imaity tA pau ui pounnaut prot-mtm to mng
lag ahi Ut aay tit right th'mg at tit mtutaihiug alumt tit horn tA tit brat
au4 tit lau4
V'Aitiury,
tA th Iri?-TmmntwlM
fight tint t4 tm aay mt, &4 hi
riark mtr in hi umtnt Aaing atyl.
H ma rmtr4 with hearty applttim
au4 hi rmark titn4 Ut mith grrnt
atintUtn, Mr, lUtttth Tanr ottit
faivaiUm army AMhr4 au a44rm Ut
tU 4UgaU In th vinug on "Tit I (tr.t 1. i tm,J
Vm l',A..m .A 11.x, Kulvotiou A mmw " 1 ' Tr,,nf,w in Vffl IN Hit UCIinKHt
a4taff A4nm4 aa tmumm w- " warn W tm Mm, M(tUt lung
Arti. Vaal M, K, thank, Mr,wmnmi,nklnta,am,WiftM,ptAM,
WtoM 7mkr Ut a Aaghtr tA itaral vimvUtn. Utter. ima. tnmm. arriA-
MANY YEARS
lUsAk a4 M rinannvi mo watt,
1 h larm tvthmr broprt in mUU:h lt
a4 kt halan4 at th moving npihUt,
kt tm In mlt'wM rry Ut4ut tA th wt
aomi rjMtAtthtft mhloh aarrmuA M In
tit targ rit't I AmAr InUirmUA.
Th rmgrm m'AI It In amaion Ut-Aar
a4 mill tUmUhm It prt4aHif tA uiwit
aitoo, tint iA tit Ammuma mar
who a pian oraoamrrngaa4 natona4-
lag ttt maUr tA tm ittmautin nutmn
aa4brUtgiigun4rvltiraiMin mWUm
tA arrt Ia Ias4 rnhklt la now worth'. km.
ul$ an4 oilutr lngring 4a.af, Jir
mmmA m rr pot turn for tb
ZIYAX TO WILLIAMS
tatvit Congratulatory Ttlagrgm
t9 th Ma!bn$4,t Vamo'
critic lAAt,
Whn Mr, t'ryan laa4 of tit omi-
natUm of Hon, Oaorg Yr4 Williaum
th oamtmraim rauMat Utr gorror
tA MamanhaatdU a4 rA tit pi a form
apon wh'f h h h4 ln wmiuaUA, It
a
j II II
- Shcpard Medical Mitote,
441 tit 4 ml ..... a. I IA- tu j- I
2t1tZl2,MHtwYarklM$tolg.f
OMAHA,
nt th PAUiming wugraUtlaUtry UA. Mug thoroughly fWh gn4 tranU
gram; Iwortbr. Jfot onfr th afflictad. tmt Hi
vwA irv u K-twni ttmwmSty m wtr Utolt upon I
Vr4 lAmaota, tUmUm. Mam, Awpt n- uutt1ltA tliltaMM,im, tJl
tfrnarataiathm noon rour uom'matJutu. i
fit Ha!tiHmti QKittowary ha Aon
aouy, 1 u ttuut ptaUttrw I hug via
AtrauA hy tumtU, Ttt figttt Utr tinaa-
rial Ia4ia4am miil yt Im mou, lit
tra am gtrnmttt hy wivirivia
mill Ml milk gA4 ta4ar4, Hmr
Ak atiaiaat rUrmnt tA grmvKk
ma Umiy, Mnmgth Ut roar arm 4
timmaUtyttnr Imttnxf.
W.J, l'.rU
TEXAS ALAHMED
fh tttW tlt IIm tmm ta
aut ma4Hmihi ut on,
T) iU.it. Ta httiA. m TiLM .u
Um Urar fright ha lm-W tk aUt4
la arnt Krly all Umn la ZU
rn, CVntral nu4 htmuru Tata data
Air4 nittiigttn 'iriiliu valntt
HontUm. In liraAm mmuty, Coaaiy
Ifavltt 0Kr TW h g'nn out or
4ra to th JTt tlmt tmry ro4 aa
Utr) ng tha mmitiy will im Um4 aoa
f aar44 ao4 try MAtslna minor
ran 4'twa. fit rmnur tram will
Up In lb4 ronniy Itmmiier at4 thr
will tor tu iiwmitt Im no vapar or
btltr Wialia rwi4.
JJwarca, '!, pt. 0, Tka
Wrd ot ttaaltJi Imm un 1nllctU Um
any alumt tha tarn of l Dunnan, tba
tgro witiuan mhttin th alata haltk
ottimr (tfir unarAmh lla ha of
ir4 no nurui, ut tha fit a of
tiffU4 on, Iml man U la
TiiH, InttluAing )ttlvton, I'allaa
ab4 Nan AnUmUi, hut atmrntla4.
Uma yliyn tyre wltlt H. t,
fttaart, a i,hylfln i,f Urg airl
anla ynw trr, that tit I
4nfa ffr, hnma l anirrlaf
laUtnmly,
Ottt l.inn) man ara tll la tlil uttr
aUma. Tha kUmonri, Kati A
Tim an4 th IMI, t n;ra4a m Hani
fa roA hara ahn4nn4 MrrU U
IL14 ptAah
rttia Out ah
Q9mtnaki.it. HuL ia,-IiroltXa
wroka amt on tha Ilk In Man Marmot
ami UUr la Qu(Unif u4 tiikar
Utma. Tha tmt tl ba la rw
aafrtar4 If gwttntoaat tut. Thm
rUu altaoktl Titutilaapan aa4 war
naiA.
Ur, HUf pnti M4 hl tattr41$ Mriff i
unahiy umuaam In lutm Omg..
ll'M Wb in hhfti im
Rinlcal Oedio
Vfitm rr wm whjlvr, rlnf a
wmhnm or t,rokan-iU,wn rlm. tu t nn,
itr r. ai,mmil runmi t,jitn
mrntnf rn.nA )J'hr. Ui UmtitiM will
1mm Hit, mivtmimX an4 riH4 ( iiif
pmit"! tHrwiur, r(' H n lit
rmiri)nnt hA priimtA a haaithr aetloa In
ail torta ui th Uriy,
If ta eMit m, mrii tor trk nA
tmpij,m Hunk ni t four dMm,
hi w,pM hUllC'tiectric MDioe
a iirvl In 'rtn t1iiwmnm, rinU
ia, nrtriti., VtmiHtgi, if'fil, t-rltlt
rt lM t'r,WITAI',l,tr, Artll "11111,1
Consultation Fno.
Mn UiKar M'l.al YmiC Muf l'
ny I, it I', mil I'M a in In h l in. rr
t i i, iiiiiAt- w m, m. tu w
liuatar Jasktit, ail Jm,ww,av7
UowiU iafhtAM, ail iu4, .,.,m..MmHtl,,,u,,.,,mii,vi
Hi ti i a a .... .
uumravg iat-Mat iu MtlUm Uttlh,,,,,i,,,,,,w,,,,,,,,,,,$l,7
VhMnm'g (MiuMia ttloth imkm, amit',,,,,,,,,,,,,,,,,!
Uiam Yrm Jat-MaiM, a,w,,,,t75
Mimm MlUritiMkif hrai44, aat'M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
tAA'm mrappm vpmart iwmJw,mmmm,mmtmtnAiu
IdtAUtsfiainmUiti ffc,,,,,,?7g
Thm ar hut a law naitipi primt ai4 mylm, Our liu
mnAaiM of ih tinmt wut4 ott tU uinrkH a wail a th
vhmptmt gtiiAm, V,$iUt lym In iatkM Mi4 i'apm
vpwar4 to ift,W an4 tW.m,
Han4inm lln tA In, all wool mhing, a y4,i,n,M
Dross Goods
Hotdty Arm goo4 in tiimkn an4 pliMn, nil tht
nw voioriug, a y4i,iiii,iiiiiiniii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniit'W
ArgrUiiU,iiini,hiuiiUoiim',Uii ol ttttUtring, my
tyUU, a y4 l-'o
0; lot VbtUHH twtm440 in, wl4, Import"! goo'U,
m4 in a gnat many lutuum at (Ate, a y 4 mi'i'H
Ikauiilut atrtiiitiit tA high Iim NotuHlm au4
plain gon4 tA atary AmwiptUnii
Shoe Offerings
Hint Uupi-Haw Utmthm-HotttU n4 tA buMUig,
f Mm' button h0, um4 ot ttoin 14, $1,150,
pnr, ,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,, i a,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, i,,,, ,U1 &
tjtAim' v'nti kUtnlm, haml turn, nawlk or eoiu Um,
$'IJAi fain, pt',M, a pair
I'toy'atiMaaiin aaMlnm tw, win Uia, upmiinl, a,
pair ,,,, i,,i ,,,, i, ,,i, mini, i, mn, i, ititu,,,, in,
Mimm' fu4kl4 Ian Uo, Unary nm, an Mimimit
mtUttiA lnm, mnS, a par.,,,i,n
fMm tA Vt baby altom, pmftn, a par,,Ma
Knit Underwear
M4ifttUa wnigiit timt-4 VAtU
Um Vmlau4 VanM,onr rgn
Iar TAin rain, mli,,.Wi
LaAirn tmUiw Sml an4 Pant.
ftra tin (tmtmA, tm 1, H, and
aat'h ,i, ,,, ,,,,, ,,,,,, (A)&
ioAUt moiA pialUti ml an4
vattUt, pant maA mith Yraiutk
ban4, yint taittm, ttw k ittlttttttttt
tAtAim' moiA I'aion HnU, at
Una tA tthiUlrtiti'a tat Untik nblt '
4 Mtt, fimm I'mml, AoitIA h4
i4 Um, mauiUm, a pairA Kt
MiMmna' ail wool SAat-k maml
htm, rililm4, AouliUi knm, hml an4
Um, a pair ttfittiitttttiit ttititntit Mw'yry
fmAhtf 11 bni,fitM ')n4 horn
mainU-m, a pair,,,,,,,,.,,,,
1nAim' lntitUA timf ln4 him,
Ilrmn4iiri faat blauM, lull fg
Iar MivU, ttpttAai hmt an4 Um,a
pair,, if,
DELIC10U8
1CB CHAM
BODA,
FB GLAS3 Oc
Household Dept.
Ho, H. full StM, hmry tin
hotwr, ttrop han4m,
maU
iiiitiittf.,i,
'i-lioitp w4 mah tub
tit .t, nival y AmtraUA tiliainlmr
pan
Lily mitra mar waUr pail
Aly filir mar mnh baain
1 pt, Imary tin mp, 3 lot trtttn0 im
JapaaimA Ant pan, full aim,
atm
t irttnitHtirnti,
tttttttittt''tt0tttttt'trtftrttttttitit0
tt
f tttttrttntnnttitittt
Domestic
Yin iiim nhort Ifiigth outtug
Humid, a y4
Vnll tlx, 10 4 vfto blaukKi,
in mml, a pair.
In gmy, a pair,.
10-4 all l grfy ll;lt,
pair,,,
VmtiMr graA, upmarA totJ0,00
glfltA Um,
W
ttttmttttttt 60
a
tfionl Ml4 wmlorl,
aaitv
f rti0Httnitnttinuntnittt
um i,4 dU in AIM Mtuilori at Hie,
Wm, lm au4 upwar4 Ut HM
Grocery Dop't
1 H lb imt grnmiliiM nugar
Varlut uinteiim, aoo In ft ly'iir imr
bo ,,tin, i, in mi,, ,,,,,, ,,,,,, i, ,,,,,, in, ,,ii t
,49
ft9
4
An
An
On
t til 00 HHI0 1 11000 tilt It
tttll0l0lll0tt'
I Il0l0ttl00t
t0llttllttt0 100000 ttltl
Argo glon nlamU pur lb pkg
tpiall oat, 'I Ih pkg
Imion tttmum U ot iVttk
Vanilla ammnm 2 ot holtl.
Cra:k4 nottmpat lb
(i,rf.A tlii. niM,. II.
.91-, wtti'r V, 111, it, nt, it, mill, in
nia Claim, Milk, Itiamumi (',
Valtft ami ail tU lmi brnwU
ol mtap, It bar Utr, ,,,.,,
HaUn Hoap, 1 1 bar ior.,,M
ttoHwt Y i)HU,ttitntin$titttt utm t tint iimfyfy
(Ur Viungar pur ga..,,m,Hts
Whit Win Vliifgnr put gal ,., IH
8 Hi at,k of alt,i,,,,,',it
Ribbons
Vaner hmk riliium in lUtumn
$tnpan4 jl, ay4 ,,,,,.,,. JOe
J'lt anA ti riMioa ia(uililnl mU
wing, a y4,, , Wo
Bob simnU for MkMn Pat
l.rrm ami PiiLHil!
WM XP' ' 9 np mjm ?" a
NEBRASKA'S GREATEST MAIL-ORDER HOUSE,
I - . . il , "' ' ' I I I I II II mi
f
Camaron'a Lnneh fionntar lift
Ho, 11 tb Ut.. Lincoln. Neb.-Glva
Bin inai.
THE MAHKETa
Hit Html m4 Uw atma,
War Wlil N ,Mc: K' '4i a,
aK!1?Lu""7"" AUi
!' i-N iu, n a. fft
U-.m, nt a n& v; H . SM Ha,
i, ui a i a, Ttt, yHii t-n,
' a i, 'dt. tit, i a
ClM tH-s JuvtliM i, Ifuti
J J'"r, w, -Hat i ft
Mm 4.'4. N ft iUa Ha
mitt
lalria, iatt
Ht
4
lwta-4ig in
flat - Cllt
rtn t, mt)y Qiii
W MaoWlali tr, ,I, 1 t4(Hft('4
Cain - n.fi,r., a itti fiM ftm
tini, 4,ji ii.i , rM n.r
tl rtaarilri4f.
IrM4 Utt n tnit (rt, tot
iUi iiuri Mira, Uilt, .Uf
. II fl u, natiM i.4(ft. Hu
Iia-Mfiipna4 i,Hf i
ft ffl, M.a4 ttm If la 14
ItMHMHllto, a.fi'ii ahlnu.
nf Uin wi It tuii
nam
4UMlU, .Ui MppL 111
lift ) iNartilt tut
'lf rjrMMaUa IM
DATTLE OF UXI'LIITS
Wl
ittn Will rraaaMt 1 14 Mllal
Man In l,la,l 1nmt,
CltlOkao, Mf-l, - 'Dm I'ktll lf
tmmn th nM-ru )ia l-ti, a4
fffNn now on tliern will W dnrtlaU
throws at th tthitnm of th t4Uai
and ehailal wlan iii mint UllfJ4
for th Hint In (Iim LuKiart .
Tli Atfnm pnt II Or t wltnM Im th
part Hit on tli itiil lr4a
ani fc wilt Im fiill by a long
trlnf of otlir
Tb wlUiM mt I f, Il L, IUIa,
wh lxlUl twit lilit in miiitia poU
aH In th vl In l.iixlk'xrt' aaiuair
taaUirfanA ftMnliil rKnli diffnrtat
front tlatriin who l-iil l,n In aua
tl imiUaIi In Ulmlf i,l th Nmu,
" aTki r ' ft mi,
4MrNr, lata ii airi.
Not U K In Oa M, Calm,, rllkl
niiilaal lua am d.i., lii.(i.. fkal
llw Ha, iff a).iaM.t.,, l, 1 ! I aiw
it a (.aiiiixn anaiati t m Ih 4. '! ,!
id 4Mui Miai,t i,i. k i.i.
rll f HIH '11 HIilalN Mlfilll lw
. tha ar4 Ika, ion aaa laa naMI, nl
,ltma mail littil (.la'aii tilwia )'
Ha ut triitwftlli'a, Iim an fiif l In aa
a. I a f hIHIii Ma of M M ,'!,, M KM
p ut MtmUi, tmt,
i iifbh r .""i
H, A, I llaa4, mi ati.ifnf .
tr oti 4n k nr. r im rr n t
f" Adl'iliilng ft rnllriial li
flrttoaU Mka.with nra4 im
harrh aa4 all tha oaanita
mlH. Afll aa or a.MfM
M. V. llt"I M,
Uraioa, Ntlraakii
MILLION! HHOMT,
na llitpmtr rnnnl in llrnntla
11 I llM.I.IIIIH.
Vrw Yoaa, h-pi. Va - TU mmla
tlonottha financial ili-furf iiK'Mif of
th varhma (nnnl,;iMlltU'n Mhliih wilt
ha foiianillaU'l inii' ruir Naw
York ha raraaU'l a lin til from
IM'))',""! to t,tm, ow in Ur,,Uyn ha
twaan Ih U,U ut tU iiitit(rollr
ui 4 thorn ul th MifUlrr ut nrraan
of taiaa 'lha larfat iart ut Dili
anwant Ual to I fe nriiial taa,
an4 whlla It la IfiAlmM mun tha aa
MU of tha lt of IIkhimIhi, it l mm
ullantalila, Unlvaa wi') UiUtatltm
I ohlaiiitiil at A I dauy In mviit It,
Hi la ahurlNya will In aii'l lii I iihiii tl
taa lyar of th ,iMir i Ity,
FREE SILVER
LiTtnATunc
free Silver literary Bureau,
l l al i a at ,i i iiM'Aiiii,
r. W. BKOWN
LUMBER CO.
TlN4 OHta Uamiln, Kali,
Call aa4 aa aa or writ for Im nl
WyatT-Bullard lumber Company,
LUMBER.
WIIl,M4f,K ikll lifcT.II,,
Off. yoili ami linril Hi, i'huu 47H
Wrlta for Vrkm,
OMAHA, llii KKH.
koii 1'iioriH.im'jiN)
. , . t,o in , , ,
Kennedy's Photograph Parlors,
IM Ho, I'Jth htfmt,
Jim CaMiuli, n.oo n Vntn,
MaMlla, Mna ilalal
al fiaiiia I'mtiaii, a.aa a4 la IM
a mi aiiiaitt ai,i
riWt WATCH RIPAINIMQ
E, S. KING,
ttCICNTIflC
REFRACTING OPIICIAN,
Wak ami fitralH Im Hiiwm
ttlml
No Atrt.,ln., q Utiima,
II'JOOM., I.INCOI.M, NKII.
V
9
J