The Nebraska independent. (Lincoln, Nebraska) 1896-1902, September 30, 1897, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE NEBRASKA NDEPENDEUX
t.rt1flM.AX MIXtG,
M iM 1 8y to prtty elow f atv
m t& doia of tt a Min vt
isU ihro4b Uto dmtomrmt mAm ivy
tfc r4rm pfM, bq iti wfiit&ea)t
Um&t U fbtm fbisg otioail,. Artf
t3 imtt(itiim rttif m4 bft&
cb t,o w t Ucla trerr
pmm aA &b Jgwltur j?riatin
4 &s4 at, rtk fcf rf
utr toM 4 i$vm m4 mimal
tu,i.A, Jt 4 wfcidb t!
onto I ttfvA mt m
i.tAi. Oh tX otUr w fc m
JlHtd jpltto wtw-t yr rg
jSlteM" l"1 wiitrpct wad
Uct iilwtriutiug borJ
,i IvUwtiug. M winitioo ul tb
bWiill iy jKuiidof
4ejMrmW V-mwt A uuviog (bftt J
,Ltip 44i0Se bjr tb jetwoj vftiwri wbn
.b bM" iW ll wtm rdceiw9r:
6m0Ati UWf WW
vf ov I lk4 tiw4
W&fUHti4 itrm (imrtf, Thi itiwtifii
MM U Utittp 7JJ-
. a .. .. ...4 a
ttS4Ls ' ' . ffcwArA
JCrit (Wur, It miStUiU
pnteiM t.t (MS titu iW Huim
JU tJU fvrVM 4 rri
L4 4 trt w tt prt4
m'j &eudc4 (ii Airt,ti fMH45;Vi
'lilJi(M'l5rtW vliW litJAie
044,of rnhvA mm tt22At hi brt
!? . i
fjd, r t kifi
vfmitit. tv tW f
jf of lb ff mwat!0 f-
ae.s-es3P--.'.xi..s;'.iS''
thi ifa&fM b b444 fb imttitn- twiw
avc very mv iy m w tfvWs n ,
Irkf U ipi Ut H
Z. X T V V
0 9 P
mCi(44 in otW rtt ntittto
a c a
f
v pwrftfd ,
r
III
i 3 3 f-f':
dtWW.V dm- irt-ttitaWutbttt (!(
sW.m00of JJJP A 1':
j'tffhHl1btt rtJiw"V
1 itiirriytf,'t,friVHi i--alii
tHtol! io , iK f.vA- Jw
dirti' wvw( tm'm
pmmittii$ mytfti Writ
tirtirtHjtf,tti pvMWW-
tiftird'mitUri tiHvA tUmH& tiUJVi
4ityit0i&HiV 8rrlU:-
aetit-'i-.-a1-. .Mr .-."j"
Jlllfilfrtrt fl$W Of fbt
wui;,tfc''-:frfi' ito:fbfc:bi
PU ur cArMtP ifWt0 fv.PV
tWpwttaffrtb i8f ffr4P J
avion- mmw jjmIkwiU'iw
jfclhoWOfWfMW 0pw dtf'i? JWfcw
IlorW W l ftoflbtfig
t)xmAmiii tbkbt M
bViwtfiut.rti(;. :W(J
fonrtwrttatfieevtw.
gmi'ssiriWV't tin ttb
jlrtmWA'uHtltwriV(rtl, itOttfap Pb
i6bitfcw!M' dy;' MtV'
Jj-wiiiiw tMl'itUb mtftrntfi JfrtKHi'm;
vrtrWrtjr: lJirfHft'rtflP :tJ iftlto' rt
f1- JtfkWwl! diair WfK. i4;$J-
tiaw tWrt dKM. W.! .WH-WWiO
tVu f1W (twwj. slt' JU Im
OmT )ntt) .-trMIfS.
U,rutU 6MriA d il JJ
tA .fi'Wt'it tW V t
$h4 waif iumtUimtti ty
4 uur$l Ai
to ftr $U i0iMit I tii fjf'
ttMtKtHii twitftt i 4 rUjg k(
iSrWMt y)H4 t
vi6 U wrt mud) Um tU tut Alr
yynummt r "tflMi"
iimttnf tit tMMi( i ml44t4
Htm fain' 1s'm 4rtMini, Tlw
M(M tff Mr06tMM) t lii tr
tWffcrf k Ubiiik t (r tin str
iU' b 4&uebt, iMrtola, &mlrs,
tUmUiHP 4 AtW lrj ti -
tr ti iwcit iUt ) t4
irrtttM tl"rwjf0tJ lw4w
yum. Tl Unri4 1
4kt. Jii titftii tU iitytn,
JK4tt wWt 3WiiW i Xi mWXxj o
tV fut Mi- f Jiw Tit
H ktm vlft A gi,tX pvlitkl Ju,
mAt& oti'f U tU ittmUiutt A tit
VfiiUrfi hu. In tl wo'mn tunu.B
vwSt. y'ittx ! fcyutU fe
t (K 10 SKsrtie UueiiOtf, fcKi
fyH I J Uw ittUtma
UtvuKU ttt- Uttm l hitvfB w w
hmm'I 0iitAktm mAAMt tut Af
Ui 44 ttvi mt iim ytvbi $,ypnt9aL
Jit Jwim Umvcrmi i 6tiuU4
UtWHu .mAAmW iritt4'j to tit M
iHHxtU or t 04tj rmitity mill uA
put iir pUwUt i tL pSUonu, Tl
ilr irMH)rt in tlt ut i!l mum
Uh AnW6 it Ctt0, 5 lr Otijwfi
CllKMi t4i(difcr tl JtitMft (IMS is
M JVk MtppvrtH-K Htth aw. Tit
lW iiK ptup'm mid tuulVm idtumtm mill
rj xttml mvppurX iifury tioftf, if
M lKfi in tt or W tb mm j 'it
MtxW tl irt w( CfU Vtrir Tork
ti Utbir Ui KHi oriiHMt, Jit
HMtltrit pill W WiMMM4 tLt if
tH) Mt-)tr im ti W murid. M Un
i vh miU vffUw pt lb Utbbibf iA
UM 1 mill Up tit pvmmr Ui tA
Kit tv tvpt lit U uxHubm A mil
U xiunmtu pui 0nm:uU tttpfi
iit (nut upriniu4 mu4 coulnA tb
Niuitiiurt prb 4f tl ei mAmWmUmr
i tinnr pitxm it miU t tiJ4
IV JHll Oll) 0Ut?jtMMH0 PM I imp tit,
put hm piPm pill ttiin u tUr
HMH' (jJ't 0 tliK, A U
uiPjvr $f;mttg pv impm mm mp
pumttuf yvmmt mp pt m livk mom
ih nt tlitlitf HiH'ijJ ptugfmt.
V bi Uiiil Hi tU tdi iA mm
I)) liitiKHi i tU ttm A tb
PltUtHif fPMT, tb iA tb
VUr hP f vfU Pit! khJ' U mil,
ptibin lb lvp(l rf rmop, Ut ip m
ptpm'.f ipl PUfkmg tiiltUiA Vf tb !'
Urtb ft tb i4 (4 ts
Wv pud Je ipp tbl w( 4tr.
JU i P9 tut wMjr pAppUtfi tb
ttipt hiwH lU tv tU Cft r 4 lit
4MMtf tp(4 ntHrvfHfti, W' Ur to
flp4 W $( fVfffUHM!, f
'fi ( tl Wff m t y$ tit
oJj imiUi iltttl U
iA Atr wM pumAt im miM jm
ti tk UAir titt that mow
UmU4 lb Vmk tiM4f Ut
m4 wl4 r
im'vmmbUx ttfc , tftr-
Ut h'm A&m 9fi4 U tcrt 4ti
Yftrt'iA Uhm 4 im th
VtWfUi tf-r J o()Mtl4
4W 44w4 t frtij i.
nt A tit irmA ettA kmhrfatf
U Uf ll Vtft yrkm t tVI A
ltyrttj, K'mtt'mt br (?
HVrwj t mnfitkm 4 wn th
Uumr tmdr4 m gA yhm Uhi
vtyt, i,irtt Mtu&mm, other eoMf
rtmr mtir, H ntit. twk tm
r tt ff o4et (A ! lUr, b
4m i4r tb W t4rL 7
pM A brig 'A h UrmA it t
tktu W4fpt4 iuf Ummmm mA tr
prut A A kktA Uf mkA rxtsnt f bt
U vM U U8j pmpiojud.
TU p9rApmux pmt iA tb ltwt
mu4 prittxr 0wl4 fc rA3j itrn4
m&t yrnHf WA im gmri mmoMclTb "mppwxl tutor" ar fumthM
mil dm, WkmUrwr vrfmprttf i
Wwgbt to tb pp(ty tb irner
im pr't wiS mtHpSj 't to pror teor
tprimm iA tit ymtMim Ukm br biit-
pliutt pA tltt Ui'.prjr (A tttmmgl tm-
4mr4,
Autoittc tit xtf ptry mt mvrttmi
Uhmmi, tl m mt Vt wk will tot
biuilt tit py'wX pmrtj bftbnm
iA In rm&rvmA pmmmm. Jt i p(I know
tbt rmAfMPi gir Ifrtj to tt
i&i&pUmmA tbr (V4. il tb fir
pM tb7 t, iit tb m rCrm4
tv Imk ciwi erptMi pfpumt .
ppyUitK tbf f HtkimA, lUmrspi
tbt if tb rif'J mtj fr M tbon
bo r4 g'Mtd ppUnm mA br
pUt 4 PM4UM, ti pbs tb JKX of
uuiSpHtitUU tt rid, tb7Mto
dvutW rbt it i worth to k op for
tit km for bUc tb rkb fr of
dttK. lUmjptXirpm ajtmi
IttU wiiu4 m if tb rVb lofflkil
rM eoaUia p4 got rwf otp
pUiwp it tA ebmrx, md tbcs tb poor
pudy pubtwr'ml pmj Uimr ent lor
ry twp, pop to up tb Iomi
for girlbg wUwip fr to ferond
crowd. It i wU kowt tbt tU ro4
4v iH tft9r Urn pmmm m gift. Cor
pHpiutm pt ptmtfampiiy orrmet'p
p4 impimmg urn iAn'Anlm, ft
ppm pr gs firm to tb trog, tb rVh,
4 tbo Uttim4 witb oflUrUI powr,
wH fcwitg it wtSI t-ftitftt il tb powr
of tit cl i eotit ti of tot
porU i tvrti" Pi ImptmAUip.
Tim gbtbw tirUrrHi to b nAj
Mild Ut f 250 fori tilro4 tiekrt
titi ftpg Utt himmil 4 Unit wbfl
f eo14 br btm m4 for
rrr: tno. It i w(l koowa tbta
bouor4 ptmr iA our lion of rpr
MiUtirN paid fr ail lmt wiatr wba
Pmmw at tb ts( bon wr a fro
pt, Oa BtmW of tb !
at board to f, at tb eUm tA tb
m tt April, tbat b urtrvtr
g rtt4 ti( daring tb Mwtlon
tbt b bad rM)Hd a fr pa and tbat
if b warf aKia W(1 to r.fflo b
ot4 flatir rM ar and all farort
troN railroad.
1 br i room la thi (( for aa
mtripwm (batwtll pb for alawpla.
lag railroad rat at I wo rt jrmiU
a ad sbliig it Ral offa fo fir or
ir fr , Wbo will lk p
tb f4bt aad tpttf it to a lamb?
it prat alt iA lb idtfof lb
fM fJMjrt are ropqblkaw, f'rr;on
wbo lrltf m aofifrlM and bon
l JalMiary will a!mit that aonrt
rum'i4 tA $mim from differ!
poliural parfUe I a UtUr aonrl to dal
t laalia fo aitii Ubrftglng lo d,f-
bfh ol)ttaJ jtartiM tba a aonrt
nippt4 tA uta all fro at lb ptr
litbal pari, Vol for Jok 1, Mliva
aad f tl politifal aomplriloa of!
(A thin gvnmt-mmtef iMg
mOMytAic Wor tb pvl l
th &nt mtf gfA pmgi tn-f rmttfag
grt kori vfirf tffl (VTnM JfoU
frwi on of th rtwttl w rtfA
(Sfltion of Moor anf P,ay, bi?
om with pf fr5 i f fli
fet tb flwf feotlk mwvtivt ttf
I fr et tmmwr, &rin)r iw (test p
r etiWifnM with ?,nrwit &cot i& tit
fWt ewinff tAArfs Tb Wrtf !(
b JwAy bft tb WnW h
mtiyr of ryvff tb it b iJnx
i P pi for moy y?ar. f fb
J mrtwm bailing hyfh fxt$$m
A th ut through eompt pnntlnfr
triMw th tf ! etmpA
M4 ttmA mrpriHiaer thmt bMif
eoatinq o&b(f th md f h
4mn i for alt tint eom i thi
Tbr i inop4rtio eh pettm
Urn in eooawtk with tb Xoit Citi"
tb froral of (h pronmt mwnnap'timt
of tb nnifrtdtf rrt of OfeprwtVfy
vhooi in whirh on oil from th itifal
1 4itnef enn wr fb ntarf in
tntvv& to prpwe thmmW ti&nfa?
tit tmirwrity mwh , pr iarttw
tion, ThaMio together if I-
b4 of om of tb doprtfiiflC ha
mo4 np Iwrtof "upprorM futorx" awf
butboriwif (bm ro- i?5v int-nj-tioo
i tb tadi in whib oaoil ffom
tb rer l o1tfSt n nation 6H?m
witb room in tb nttritf bqilolnr
with eh rt, beat sod otbff mtwtal b-
fongjng to tb atat for tb o of wbiib
tb te do- oo reeiv p!iy.
Tb "approrf tutor" r atitborlwd
to ehtz thrnv pnpil a mffttimnt rw
to pay tbmlv!w 75 cent- pr 6mk
Tb wrong i aot in allowing th pnpil
tb adrantagM of tW room nf afli"
rrrtty proprty bo ir i in
ebargiag tnm for what? tb
tat iatndd abonld b fr. ft
t a good thing for tb "appror' tu
tor" bot iti th rtnWrtT kind ofio-
jfmt'i tA tb pnpil who- r forwf fo
nbmie tofbxtortfon. ft m a imhm
to abnt tb "baytpmoV oat of th ani
rormitf and rrr it privilg for fh
boftt of 5brak ' arito!ra3r. Tbr
i a plan now drloping to- ont from
aotborit in tb Bnirrftr ail t r.
ataimog Xbrak nvnt wbo ba drM
to prott againv anch proocwdingir,
and to fill thir plaw with imported
tnvk from ntfm entire. A Ut n
oJ!r tb ea tb , farmr of .Vbratr4
will i nd it one whi ie i nrtatinff!r
too lat to tm4f th rril.
Tb0mahPr Mk fo bnptb
rponib)lif for E-ft0printndn fiiP
bwpiV dfaU(iott to th wtflfpn of
Gorrraor Robiomb. A th IW awwrt.
tb gornor ba th right to rmov an
invmptne or ontrtwtworthy nprfn-
fooVnt of th innfitnfion fo thdmf
aad dumb at Omaha, 7tttUrjt of th
B tbat th gormor wa agllgtmC 1
ridirnton in tb trm. How iw fh
gortrrnor to oVtrf "petty thifr tvh
a th fport of fh lttwtigafng om
mitt bowE-flnpriBtndnf Gip
to bar fMwn, 1 thr anron in th
tar who blir it within th poaMhil"
ity of th rhif rxwatSr of fh tr fo
0r"ll iarmtitrat fh dfail of
rry fir or tm dollar pomha mad
by nprtnfndnt of th dlffnsm
infitntion onlr hi rontrol. irMh a
thing I maflifofty ahnrd, Th nper-
in(admof ry intititon mnlw
trntd to a rrrain trnl Tb npr
lnfnbmt tbnl wilt taf in email
amonat wilt nUo to if np in it
jnarf4rty report to f h gormor, Th
rporl will appa rnlr In rf par
ticular and tber Will b aothing to t
eit en'pieion, II enrprle to f)
Omaha IW thai prlnfndMilfVll
pi wa found ehorf in b rah a"onnf.
Tb ft wonld hardly b eoflnd ern ,
by th report of fh bKilatie Mte
gating rommitf, ft we enrpn fo
lb gor eraor; it wa enrpri fo erry
oa that tb enpria(mbmt of on of
th etatV great I'wattoaal wtfo
lion ehoald b foaad fo b mptf
tbif' gmlt of efMiiag m emonnf thad
wonld b aonafed bnath th effort of
aeomraoa rWk. Tb forreor did ail
that aoatd b npmttA from fcim. A
own a If wa dirord fhl fh
fHfivik&wtk Am;, tiby $mW imr&
t&duytitr tytii$imi tjtfrm-
0 A IttM ftrt' iM!l0
Mftitrpettyi irtWiyilS mjm( fitlwi
wittetfoif 6i!tT6tyik, 44 i,.-bit-
jrtrt4!ftMWfty iWfitotf iWon
'iWv WtHHtf iWb
or tewfo m?yvXvm
Mfn4 it HfflW lrtl (Jjjt o?.i-
fo&tit&mbAk'&wew Met
iWW rfOpifrfoflrtH off
fr 4W rri mfcf titte
tfktfirtmrW!5WWi rtyH,Hbr
of dolrttr: Hirt itt
)sjt0? tfiMlrti (o04l ffvt"
prfr;i-ttrofiitii riii iif Alt
Jt r&r"tfte riiv fiwU'
nP myry (MwoK fa- fow
6tlifomp4rti tw rtidJftiiit
i ihortf tSm;- lib)ioW!4Wvw: srriiiP
th ndit?orwli(oiPid, itt(,rb
:trtytbWfortfHkt6 lill
fflor thrt ffiW- rftMVW1 off VU .Hi
M di doty of ifVwryPiJ! ,hi hW
pnt bi df?' rbrttft rlbV-wt-.
prow 1 thdJmm1r4n'P"1ii,i4'p)4-
IbWMf tli rtipo04ii Wy ffiipj
fh irif pMmMt4&6t tii fV:W.-
i rVvriof tfry (W vjv vl jJvr ,e
an6rof tW' rtrtldiy. 41
rtum hr of' thi riitfr irt- rtitf iiwtvp rt bt
ippor. "Piirywllt'ir tbtb
prtriltf"offt!h' riiy il tb
trtdf fO'rfll'ftM;, irii ff -jge(
OOlOrvOT pfWfV-(Otto1tVo off wKiJ.
til (torrtm ortWtH'ifnViPfiypr
ofpVVrrk!trtrt'rrUlii iiygun-firi'optwW.-
lii(JolioHio?fiie,;
!dilltiMrViVVV!. t kotui
iwtntfir finnir dpof rtriy4iUt 4Ut
f .VW;rtW or rfnir w$nKp
. good1 ehortiK-
: Tb I'- fMy'd H'1 -i"Hf!.
hairmn itdinle off Ait jpviu.
lieif etan rt-ntW-' yvrtHlW itU ibuai-
rnnn- i .MtW.pdr' t1 4p :tWri
..., .n,rr,r,, wnmr
T-tt.j jj.jirf Ml. .j
(join rwwiif tt foy iriiiiU:.
"a"BaMamBM-
I ipmin '
wrf t,4W ,- rr . yv hmw kti
win ycj itj pztzit a uu
' ' Uvtwy. WfJl VM lirati,
Uncc!,i PdnJ irJ CoJer Co,, and U Sis.
V V H p V H V
V!
k. s f c y,' w c. c ;t t ir
f
j fP P k J ! y S5 f 1
1
f
fbejwt lixbt be ootm4 Jo tb
tmer jfor 4tlmot vwy job of
Wl $9 bar Jiouwtt
:Cwbi- J'pUstbe opulint tickat, J'ut
VH-." .ip tb) ircl pudiir tbeCofc-
jiw wvWui Jo tb Korerunaeot wllf
fwM itatfJf Uf the Dxt9titttm. Alps-
Jt Wy iiuoraniattd territory..
to-Hw IHwt iw jKywuHiout at tb
prmm ii. JLt pill b tb duty A cou
to i5ilt Jp aucb fljtumer am
toF9ri& MrXW,M Immigtputp into
bt rritory tt tbe optmiog rf tb
tygmmni. 'bw will U uoubl
W'mU vf 4H Jciud-. It will repair
jK0Vd tktuemati t0 u ywoyr ,4 th9
AUtaka rritory, ud wustrew abould
otb,Jiii iitb kuty dutbority,
ll'b iydiitHui iu-n that tb nmvloy
if.bCbkayj9;ityttrwt wUwpy com
iy jwill iuuurate trik witbia tb
WAtJPW The trouble eroaorer
4b4icliarge4dt.vwal mplo( wbo
diK4 io tUiupt to foruj a atmt rttil
y jifiivp. -?'be onipaoy oppotMie tb
for wtHp if $b uuion.
'ViiKkii wbo will attty war from tb
joll-Pi ltivu day aud pick ooru i
.it !.U4Hnf ptttriot. Jle k oflittl
to bi jrl or but country. IU ia
o-t iA niau tbat it in ueceaaory
M (b-4lt to tiuic if wr.
.SovwnUri! bu biu fixed a tb date
vfkvftbe fuiou Pacific Kailweyto
Jtify be Ut iiiortxage lk,0. Tb aaU
ill-tak jrtaw Ouha. Tbe fuiud
tUMvibuiut loeun 20,000,000in
tbdl.
w y Jlorgt tbat the ''uiouetarr
,4Hum-wtoi" aae created (1d ai,..l.,-i
iAlf, Jit
ia uo luor aaiuttiou In
ao OCKttuitiatiott ut "mi.n
if tU
uy KVOfl reueou u l.
ltlvwauw iuOwtihM unit I. ,,.,.,.1.. .1 1 ,
.WVHIIHV Utliil JUI 1,11,
"g
(S
,fcryp ouaUtei?
bgb 0
Iif ill!
1 t.sm .J
tb btg ba aovrt ia tb ataU dirldad.
er1ta4at wag abort ht bi ,