The Nebraska independent. (Lincoln, Nebraska) 1896-1902, September 16, 1897, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JT vi I I ... JM If t - I 1 I A a. I A L M 1 l .a f I A A A JL A X. X. . II
The Wealth Makers ami hht&cn Itxteirnxdmi Consolidated
NO, 17.
8
wmmmi
jfeyi4e l3&?ee?ai iia
aA 'Icmmft lWiin iio cfe4!ftaion
PhMwhiKt,Bb"JHiPB ppwiaKi ;n
ofiVHttSieilittfil(HWae uiWJ'
ftf 1tvB't Hi! ift,bbS oft eufcg''
pWVAatt" iiifciWWM&bb; i,briiT uio
tRi t.K U-wyy,!Sfcttrt4"' 'I'tiiwttD !tod
BtwAIraf;itelP. flii waHjlili'fi'-
tA;filtrtKfl Si's aBo.pf iXWl -tArt'rH
attt!'1 sflMlf' sffttj'po-djy rjrty
riwtHhWMWA.". fl'b'js, Malory oPb
El.:. wVaMM'i iii" pUnmtUtoVu-f
bhitthiW.bx.UiHrnfWU.Pf''.M10'
pUbUib. bitAVfiirrwtii ar.MJ of
bUlbH lHbtt"i 'i,'w!ili i.h.v.:J. 1 1, w?y
ra-mfoWlM.!rtJ5.Uuti"iW'i
41 ilitriUtr '. btfii iwy.)ti"tibd tbad i
jiij i(ou;i. TJ.via;WitMttiK;ulmHp'i
o4'-ttr ViUti ; t bry v.wt -wiko
jrfv H Wi I'll rtifiP itaa,putbj.iad,y wal
tiMW itrtM'J t.b,-ei,W r
tAftti" hrtiiiM,,'itMM'.Wa; t$kfl
niwtrivrAnufv-uHiibtM" oiiMb"' ,ia fnatial
SfHi1,bMliav.'Mb it.tWi thtS
KvrMta''wswMI'i1b9 pay tbfl.iatert
o' B"Jid.-. . ... , .
W'A-f Wl ir J j4'!(Jatl3aT;iBJ
sfctMriflaA'1 fu,wMMiuMJi,4Mbi'iiati
MV,r. i b'tH'.). hM1 i Sir I iaaW;r
-tjtup!. i it: i Aarlrtft i iUjf.aBab
fiMal t Ml.b.'O. yrrvJail'l.J. aiuabbf
attlH'M'iWMt'J-
'ri,lM1.(!bftM; Mfil!"".l Ao b gov-
i.ii";-
vWiwf(i(n'ta',iiiai r4tirt, (prta1
1 i'irv .Mlv-vsbftt Rb" .-ftafiaatattiiw
'.)f1S,:Ji4t A'l,bi UblVbHi 'lJlli: b
jvattaaa1"l,'aM''i.HaiiBl liica;! tb;
Siawse i'iU'U UtM& llic.BMJ
Vtviraii'l.afb.''.
AUitfH Sb--aau "bwriy tbo
BaHMH Vif' ;iur" . .r i.bt-tittoui -iick
' itu I ,p u ,ttMk m 1 An fl Z,
:;4T;lU:"'. AKir,ttUat V tUbfaaM autbwroy
(fae'l41ijAaiitrVfUia(1of ,tba raii
rArta!MvifiitA".l',,?7. " tb'- . Jfpwrt
n.-j.iMrtti; 'Hapiiuhb(d ijSJoaf.jiT,
Al'iirHii'''if';ibtlriHlbMart ; .pr tr
u" h" j h4 bt ,:ttiwn ;,an , (fUtiar of f
iilitil'iiiilttia,pJiU(ibar.
.VawVtiartH M'il A"" Xb(lk t tbat tb
..i.i:... ...... f ... ......... I
m
., , j. ,.!..!.. j. ! .int , iv.uiu mill ! ui KratiiLtfu a lotji 01 tii "iim;uy
l,a,f.i1Ha-nA.iMd-J , Ji. l.Mi.ai:-1 iauou. Soa Air. Hoiaiaa. , 'XV 10 r if
' VllH-t.lrUt Sft iuuO- to 1 4-r-t5 U m IdoO bd ..rr.j- j ji'';
d-taar.rl. b-,ayf k-a bu-1 wawal ta flf- bib to graot pb M laud I
,1, 1)(,Ubi-?,i4d'l itwUuK ,Ao ,abwa 1 iUra ratlroa-l por, b-aa a , 'l"' ' '
:. i LuirJ. i J.ad.i ariiu wa,Vaad aawa JauMta liubMao, tiatao- s
,,W4,VI,MM HUf4.'tMaa-(a0uU.pl,;l"-,,-f' l" iurt .ou bw at
t A- Kink i Aaa V a-.,aVuB I ,.oat , .of ii " ciat ar.uK wiKrw
i.li.uaa.ix !.. , itnafi ,,oa. bumiitfl I IUh pu.,M: MMala ad lU puitM;
,llli.i-,f'f .(l..ri-, ..u ,ou a..y I
ilWlHirtaa-f iaf VHm-' . a- .wttl.tr ba I
. ..i.i i.t. ,.:ii'.:' i-f
aaitry.tffi4iiliM' ,0 Moprry I
irftbaVl.M'U' .. t a..KPWcatwn,a
1),' i vMii ..iinBVy ,tiKt ja
i.HMl I l,iul.i.aM ..luari bitiuli! .j,,,.!
fom;rniiUil.toat -Pi , iililaara . VJ bu.l I
TMI ti'afr.iPi,pi,pliiai-M4a'waa5i uy I
, i ... til i.i,Ii..iii.ii:. L.i'l. i.i.. I
Bftt,lil'i.--ib,i!Mii.itti". .,aid titaatwu I
I ti.nl'1,,'1 Ul('. Ill tilH . IMiU. Mini I
fl,.,it,tiiii.iitn,.itt(n,MJ-a-t,-rrv ar i , I Ptut.i; U-d wu..l iiMtani.a'
llil" W -i ,i-vVt-ii" ,,M .am.tif 'ttur.M!! I taau tara atUa aa T4 a- iiraia;
ratiikr.'fli' i.bai,i.'UM.ttii Alaf..i ta etat U.w- oi tit! oi
iipn.a-.iiii ,t ,i.t.,of i(oniii to jlad-waa. , ,, ,
rfi,.w.!i",T1-r.arilii ,b.Kav ;t1,uH ,bui.t! Ou M" ' Uolao 4pva ltt
t,-, uaaltut.aat An U.uiuc to i crporatMaa awl i ta ua.ir
tlU liblii j of a-r un'i'i ic. Iii t krt ,tr n,-ri
' W-Vaa iiPt-l Uv-;t" pwaaaa -t OBt of I fporu m Uh coiumh
tia vi.wM" linitiA'' iaiar,Uatiaarai in oilba- of Hi
1"! it - Hl-t1ltt'i. i.fUtl,.iM, J. I tu.it.tUi.
4f fit'l.Naa''Mttiaal'l an. I " i,: la.b-iiaat ot wbat baa
Tl.r.-jv.tuaiia'i...lar,ia(ari.v $baiy j w " ratiVowl purpw.
rtart -. (.w,t'i, io , iiiUuMA, a nt.t (.).
Tl.ar'.-i iab'fa. .o! i.titUwn.ina
Umu t"-. "Brvin' ." .bid .ikotja- I
W.aVHirl If Btia:. art?
! Tl r'iv Ht"!.riMita'i.OtbiildiiK tb
! Mil t.ail i, p) in;', iwar!Miaa iHotH tbaii
,'l cy,4ViHa";,a!i'?itip'.' t p mx uw
aaaoaabi fraigBt .barga which took
autb jtrofit from ti wheat and eorn
gror ) taa want,
"Taay act tb bieaaiajfa of corporation
ruia ia it inot o(SiMuv aod Corrupt
orui, ,
Jkai at uth wun Kidoey Mlon md
JUu)if aud .Jay Oootd, and tb
aiuaW ra-ea wbo foUownd m thmr
Wain, bad wraioc frota tW pobiie barb
way .dtaboutatt an twjual to tbo
wbteb tmoUi, aad liopkia and
Oockar aad jiuu tiuKioa bad atobm, tii
property wa turned tvvr to tb itikrl
ieoarU.
,vt tttwt toa. (Job J.8J 1). it i UM0r
run in u lattM-aaU of tita booilr of;
,n an ,att far jus &setivr who ar
fUttiK tM iuoUmt wagea of $15,000 a
i Oat of all r fund advaoed to
teorpocattoaa by taa trover utuawC w
tal no ebaaen of ttteovtmnar aoytiituir
ijuptittie tbairo i.tJ&i.o 12 id boodataad
&b iuirt tooreoa) wuaiii w war
vood aaouj't. to tv to tUw eorjxwatioo.
, fc- 6 to frr exat wtwxit.
to rwii r (twr ttainp! of
ti pobi lui for tu eorporatiotMr,
ad o( uuttntmiw.urs return oci
t Ut ftffitntMtown to tu pubUf
i ii tk Ut of MkaamM tb peopl
au0 ftere of poblieJiMd for evfy
Miti ot faUrwid.
iia i ivrula ta Uit av TK)0 aene
Ivc eti mii of raiiy.
iu Aat(u tiM erportk(ui xt 3,'
ti-i o tux of il ftr vry Mite oi eowt.
; V jc.um 5,4. 00 MitM.
;'j ttiiiW of Out iuup.f of ipvtntt wti
tUwuMU'i eret of tio) poi'ii iaud for
it uu. vl read.
iAuU tUa ttMiiit of ailowioK tbe eorpor-i
1 ! pKOpI gav vrytbing iind got
Xou mar ar tlut tt oob!n tV
.liitit I tit ioiKovHUMut in tratw, in
pTMVi Of UUCU,
iiiat triif, tut if tU puUlwr bad to
Py fvr ti wofl rood, wijtiit; not tlf
juUnc to owa Ut it pMd rh"?
. la rtif wurdx, wUtfo Uk peopl pay
for ti ifpKuinH of a puiie ruKd outfit it
not tu Uiwr.j4 to tim pijblw?
i OtiKlit privAtM pt-TMiiM bo allowed
to o and Cwutrul tbt wikieii puu
iic buiit for pubis o?
. V lwrrM ti eouifitoa in of baviup
t' public pay UfT a puiiiie b'Xbvray aud
tuu turaK it ovff to a prtv.n corpor-
auu ni a ciirierKd rgiit to ta tl
puti.ie;
. iii bi book eaid MTi Xtoodl Div
owai; IVrty," tu lion. VV. X VibMn,
tiUiuect, icttairuMia of Tit? wvn and
iueauetiutiitt0ft ot tiut fllty-tiiird con
Hitw) quoux Hon. U rn. f. iioluiao'
npewfi wa taa puolf: bind qiawtton,
J t-Xlrud Iruu) page 4ii U patft 4T0
Of Wr. rtdttWK Puol
iu tui abb ud eiuHOHNv apch,
iir. iioiitwtn. a eitariitaa oi tbe iioUMt
tKiuiuitu oa puititt; liMMbi gay a lull
review of tb retrd.
.Ji iiwrii i iir. iloliaas abowa t1u
MuOr tbw W um adiuiaMtra tiou xtunrtm
to tu Miaui iur ratiroad pur-
Ltivb-r (ioututaiH! al(iiiui4trat.on cn
acra of pafoiaH
iaai to tb-j tu to ftKl'iu raiiroad
builU.aj.
ievKui to July lfiWi'j, eooMitiw
.i.....(r 1..' ... f , .ii .... .
itUO..; iaud to tii iV-il..; rtuiwava. i
1 u iua tbia m:'aMutt of eoloaaat rob- j
W . aaoaiful, ita iMauKra bal
taWB-rUty u.0aJ lore ao-1 a.i off
ttwiiu r "tUniMjarata- UMt WOe warai
,:patu.
;la.tfa-iftie mailaMara waat to tb !
aui Arui'ai tb pijanaaM ol a ramanOon j
iavwfiuokeruuitiUt aid to tba i'acitic i
latiruaam.
:'Xaa fxpubbuMi iUwuttNara want to t in? i
baUwUaiputaican eouwnttoo iu tbt
rtUMi r al arcurtKl a piatiwrio piauk
pwdiu uvxruuteut ad u tua cuipor-
t,'J
1 Ui4 ta MtitMuttfTii bfKlxrd aad addd
bvtb tU pttTUrH.
i u i.uiuuiiii tux iriuutou m!t irw"
Pua.Wr-.
tba Uat uy a. Ju.y, 1
lMiaoa paa 4J ol i
pa. -l.i ol Mr, v niiii i
;oaaxw aiitaud Jai.na
r" l-ubias bawl u laa Latow IWk
fCwaro! 'aiai aud ta-i poiary wt atad
iwr xar,catioaa, couwaui outu tit
ati t-mt:ufi
tua tsutaiitwu propof'
ttww
i.ii mil' .il 1A...I n;j i. f t.'-.l.
" ,
i.i.vaaai'a.
b"l
M. liouii.iii ft figure ar
a aaaa vu paM M iawt ua pnn
.
to alaua iy
i..a ',;' I
kuim t.tUri Ui alauao Ity
ontiiuria t .... iJi,"il'.l(.'H
Itim (traaual to eorori
WuU4 or atAbal ior Ct'tiiK1-
atinn b' dVmormtir and'
Jleeorvimir Mrt' Hofia; nwrHdf,
oojmi baa rivvit- twtp bnrtdnf' Kd
bw million awrtf' yMfrpnbfild'
trawls- rYiiTjvBjfMmi' jf'iF ifrr
jfor a foot of railroad to nhiW fofir'.
W Imjtw did yoo twt tbir prf?r lHdJ
Yoa not ort of if wli Tnrmf.Mi
Srwi paid afx!ort ilonaoarf' fffiwtfJj
million of dollar of' jrowr tax-' rtfWai
fr tb rQwin pwrtiH1.' (
n7ui riropUa; "'WMWMWJf
I'oo trot part of it wtirt- yiw wwnft tM joacsor
war with Mmso and yof boojffit'taiwj
frm brbytbiadJtrHty.' ! 3JWlia ij 6dWi.iWP 3-
.low aitwv ooairtit mmf' mnir rtKW'
and aom frotif UimkH.'
xoor poww; iad- ban t' mji
rwjtly, id cool w,srlityetgtit,i(ildrt
ofdotlanr.
Jt alao yoo- tf bldW df
bravw in juujftir ff(fbf witW' Irtdiafr
and in ou?lid battWwHtt MSrtia1-
Aa Bob Tomb 8d iff tb' 0fmW'$lt
paid for tbr land- " rtioo,. ww
bhmij waatta prt, and- is WoodwTi'
Bat tba orportiof; and- tW lwd"
ajadia ad- Mm miaftttf' cwrtfpantf'
aod tb Alan capfafit- ovrrt t!t lirtflr'HH
atiarc of tinr imperial dotnatrt w! -?,
tb?m ootbtogin mooy adj otiiff i
bloorf.
With yoof bmbaI io jrorf ! i(iHidt-iald4
Uot it i a- dnadflljf barij -thiaif5 tb-'t'j
yoo to aw it!
SOUPltV JdOwe IVM(5C AfT'Ji
WiU Put a (Vdidffor' SoprtvmrTh1
in tb PSeff?
X-aat Tbarwiay tlir riaftdnftl 'dr'WUtotoWH
aiooy damoeratiiratafir rm rul eWWij
tt tli at tb' UnrOla iOM frd
o'clock i tb rfiw'M w,fmJlt
Tiia iwprwwirtatlort' will ! fawaHftlAs! ffW.iJ,4.a.iaraa io 4-ou-
wt eaat brHat flloWW aw(rtii mW-l'ffV if .M-M
Pmt of pobb intnm lat la.iwfr; ,iail-
Tbia will jpv ihn ,mviii rtritW ' M'1. tHM -M Uuwln
alKtnt (Mi AAlr- Ti,Wf dMr JftiiWiflfl IMHi-,M. (H MU tM'JJ
iiit-fdtwT, oi tb rmnftr' rinitvt!
ttpjkti oi a tli prwwiM afi;jfOfafr
eandidata lor tlibad of tJitb;kf!-
LZAVl til, jCtt(XXsCdi&i
Comniiaai wr Wolfe Let- i42ifl
Commiwiiflr of 1'ufVrt Iawd"
Boi!dioK, J. V,- Wolff r-tiirtd' tfaliifi'
day Dia.bC from wkV t rffi,' -fii'rfn
wbah
bw laa4 at puMi anfo 11,
of attar!oof lnd tllftW
ivct-ivif on tli wnViT"
cbvtrfcH
amoontf to l,27.i.- tlrt'Ckifarj
viiitd awd ia wbifi ifrdwfr-' lcnf
w?? Odar, I'.oon, M af ion1, . Atrfiftdp,
tt'itwttr, Pre and .tantott.
tJi aootbwWtt cnrtntf Of tli' t,
wb tli land iii to !aff' wfff l'rM' '!
op at pwwf atKtion, -Tlw
cooaf if to fi Tfaft .fffi!:fr;ti-
r,taaiadd tUW?tb, tb, tot t
-"Wf d th- am on at' orlaad
eontify an? Mow
oitv and Tim-.
Dundy, H-pf. 14, S a. ra
.-..'HW1
...IT'tili
Hit.foWf, S7f., 14-, pi. rW .
...v.h.iMV'
.. ..-iicw
ttrt
-r Hft7 '
...kJ.i
I it.l. 1
"' ! 1
pt.. . 1 'I IW ..2'W
oara-r, ."Vpr. , II a. r ..,
' V'
' totT Hi
- - " """'.. "".
,0-TAr,rP''o '"I U5f
f!1,r " "2?? "J.
Mr. Wolf- arfontftorrrl iT'irk,i"
tbitHt'a inrmt iatli-rHnltaftt''
" " uiww ua- wrwiy
aix y by aaj
i not iioranort!
V'TYl?"?"''
i iMnioiiiti utumrir niniiT nrrTirTr "r!
' W'Wn .
tb- Uw coot.m'Jti- it tfionl.f' lr'
baaMn.
Attwwt f, .wnawtwy,,;- : li.l fl javuaar ,b- It
r, ; jrtf ir-'-' .'A1'' wwl lL'll oi; tn. tbtt
1 "try tli tt 1,r' :,h ,i.nsw Mm tVo.uty
iliu-trwiivf of . piianf tlHriaaNf'if4aaa'ifrf'naa ,4a- il'.! ,tr&fi ,Miji (b
Hon. Mr. C atifarW Mr' li'xml't1 .alW'triiauMi.t;a'rl i b.;i
niwktH "1 i bud a ;itl rw iii'(ftt '
w,.a-M f daa.r-d to- waaaf H'rV-l!
tanidft nrlr awfion" iff lindr tbajt1
arm l! rltftit
wti.n'tif?" 'tTtir yur. '
niidf. "I ili tiif;
tlllttWrTKil J.
inor mofiff ifl, no f lii fttf :' iftr
. ol lai: iba !a all r'lUt wrn'f , '
nitt yoti i n Kim') rtfuf W'sfiif iif,'
jr.i'f m in my nioy n-n ff' f'm
ia.i'1"" V"" i. M,i., f.niw. '
Mwd f". "bavir.sr ;: inr''-anwma'i
tf inoiicv mvniiil f Itf1l'i.f, n
d a iort-r of ntiriif iotv-1
nd fit i'-ri-I r'lr'il tf rffjrt v. vir'
wiii li ittaitd m in tli !"it-'!t!i.tit'
tf il.tit itroprt-"" "'.V.)f ' r'.''1
J. "t rtfkofi no." "W. !!, ." s.f ,'( -
iMfln t inf-"'i"f a tltb of mv r r.
iitotwy. t'id I WHf'd ! ttfw ;at'tt')n'
no I ttooalt' a tr'io tt V,k ur-.frM'
tt!; jrotn"t if,n in? ,rirty 'r's?M"!
watbta't yai?" I did iwi' in
f'KKl irntf!,iiij ii' find t1rfttf!.!! t'
d' yi tuiv t tlit' -) ,. .
Anf itt" ttf ilirt nrfiijf' tfiMiiu
Msy '!'. I i iliinkia.'" i.f n .
f. 1. IH I'iMvm t
I piya t kp mformatf.
VdJ aflWl j
kffd atlfc rfjlrr I'WfJU itt fi4MHJfl
.tf'drfliyW' drWlr Wd -JM ,pai'
j1iVy'iirlM1J?(Mibd. -jl'iUa mt 4U
nriirfitvv- itHP iftu.
pWdlrwJr. iPn
-jr b.r
parwit ,t)
tW;MWf ( If rllWi JMiq lrojrjo&
Of' rimit jHlr';!lyw',lilivA'y1V'., nb(f mJ-
tf'irtrm'-lw- w.iiVAKi ji tua
j ptMf:I.W' ..vwia ;M, .,aid
WfHr,'i-'vf'M (4'J.f,!Ji WM,-f'!w, fuil
fWfiVl WiiWrWry , J' (V
!f1:W1'afl1MKffAHb ,viar,l-jr'MJifiWjfV'Wnf-
,,up jp tb
i: IM' f';tVwiAiW! tjaaa'.wulia! to
lii'iffi'ifW'ra" iJWy.,t !t bu'wi-
JwiM,': J,!! .,UW1 :iM'l'pwJ
; rM'; f A, -tf' ! iU,.VJ ,WMi:fV jjaraai-.w
tt'W'ftrW'mfii -wMi . I aup -
lyM
itn&liVf 'wiH ilJWI VjK JUJV uuuLrk' il
rf,,(lfjirt--.f)(t'(j,juia,f aoty, ,lwr
i .v-M i" .jdjarM ,-fli uw!ar' tb
. ff I ff aw; 'tiribWlf.. M"'Vr, pi;Jtt
fW' -r,'iVMba', fMM-ba :4Mtd ,btt!
jiUlfiTfrtlttl,l?r ,o-vr tbruf jraij,
tWnf-f 'iWv'tW-jti. fii.Miid, ,Ul i .fAwprws-HfWtV'.W'oVtViV-
fi-rr; liiVrV.'VM,1.a,'.Mb'' A1 or iitt.y
; Uw .j' W--f utn -SurhuxM of if-
ZX
rf at fWfit'; i"M;V , Jaajraa. lll
:.-fMlrtw'(, MawbwbK pw'Al ,.o,ava-
jrtH'i' iftU ru-, ,.iEe ;fop rood-
i t'iavrttfi-anww-ibii' :lv-rifU: .Ui4iari
i .yMf ,l,'il'ii'riMi t itkyMawra,
r , . .... f
iiw 'r1! A'i'';if ' Mw.wi a.ii lvuili t on
-ftiiVri'l,:W)! fAvt ,t .W , i'ifpa.rabb
iiHtatM ItW .,ill-w ;t.Ua JJMOii U-
iJUl Ha''tawir
tr'al,tfflMU". lim? ,t taaa
UW. A.' i t,U do.;-
tHaa rtfVwr'iMU,.y. 'rf ot ,,flty
r.,...! - .,' .,,..i n n... 77... .!...
H!rt.fn.raa'.
jpMoud Into
Wf,UiUa.f
),l bar tin- iuu-
, i ,.t i i
ft'.r,W!l..amp
, ,
r'Vf ,tff'.if- if sift ii..5 -) -! . ,i k'
H rWUfr -tu-bard-
r'fr - rrvf! ,H-,awai tUbwr'jf lib .
,,ti' .ii.- .n.,n tiijt a' pi nit i ion
,t ill ijViWftV' iiVwa" Oftwi'-'trfMi tiiit.l U"
i fV ,fr i lt. :4ilito fo lb"
atiU'iia1 i'tt'"i'..iV kiu idafM"
t ltl.tYavf ' I'tiot . .(i'tii iMal lit
m 'V"!trtw"t'' Vf ' a .mnr,
,... (.,.,f; ,it ,ij ot
b- pjii- I
(,., p tif ,4.t' pMI!t'y( ht jutfwi
.....iri, .! liUrf -I,-.!- sit I im.
' ! J rlt';ltvt,v'.0.' , f' tbf ,
' ,.n i, 1 vtit"!!' t;'tytm 'vi-'f !!,
..1.1 IfA.f' " ,.' jfc,0 .t r , il 1
, (M'"' ti t ' n-t.n0 i'hi-i n
. 'i t : 1. 1 t .U" (j t '.ti-tji
I f I .f f( ,.1 t li ,'5 'I
1 , if 1lT,tili (1,! .-lflJ' it' tit
: ii" or-aMwut( ,i;'Mt' o p".
; .ti , r ;itw Vt." , l ,4s' "-
M-,l . -rt-.tn t.tt- , itliiti. ,ji
: i tf ' ' 't!. tJ itl . In p 'j
;itiiv :.,fvt'i-t )l .jwaai iU.i to
1 ;r'ir'iV itvr' ,fj.f tf ,4 it tHiitl la
,.!'' If !''' tit ftl-'ttj i tl"lWl IMI
-r..t .ttf ,r ' H', ti" !
' ,-lV',.f!- iftWf JlO'jttl ' 1 1
t'il, tt' H'1!' Immi atl
j i rr tlr ,' fit" .rd-' bi lU.-i p't '
luiiig a couran tbut bua mat with ap
piomlolour C4ua.;iuiai uud our Judg
uikuU. Auiouk tba iuuujt rlghU HWmuUmi
iUt AiawMJau ptfpl b tbaeotiatitutiou
m Uiut of fraa apaucu, aud tba ngbt to
bojuiwtljr iMit, tbiuk, aud apt-ak oo po
luteal aud otbar quualiuua afltaitiug tbt
Bfllura of (aaukiudaa aa uiuy aa projair,
ioaj; ua Ma do uot iuUuu.ili ou, or in
bwfaia ttii tba lika riKbta of olbr. If
kot p witbiu tbia Uue aa am atijoyiiiir
a pari oi tit) Jiuiriy iur wbub waud
our lalliuia oouUiudad. and mu uiuat ae.
vordtualltba rubtto act. tbiuk and
poax tor tuauiMtivaa,
J uuy 1 ouruiitUHi to aar tbat 1 aliall
iu ti Juturu, a J bum iu tb oaat. um
ar rouaouuuia auo tioix.t ni t to
4Mivau tba iutarnaUi of tba aoldira and
muli of tbia alaUaud ualiou. 1 bava.
doriuK tlia iui;uiUu: ofiaf praut
oiuuv, uuo uuuarawuamaratiou Utua liuu
diad aiid aulz-flra ouaiou caa at tba
buruau of paiiaiouii. uiauy of wbkb bara
baitf xruuUd, Uaidaa baviujf lulroducd
aud atMsurad tbapuaUKof tasuy private
omj. uaaawauuouai wutoudwl o
tba Uoor of tba Uuitad KtaUa Muuta.
aud abull coutiuuato do ao, tbat all wbo
louorably purlortuad lika aarvbaia iu tba
uutoM, abouid U auall rawardwd iu
IbC K'WiUiJg of paua.ou, aud tfiat tba
aruuvuw qaiuuauou patwiam bUNbutid,
tuada uauaaaur p tba aiuitaui ola
alataol war,aball not OUtiuu batwaaa
tbftraidoa aitw tba war eloand aud
ub Wok bia aUtiou iu tba rank of
wuivu. J abull aarufcati coutiuua tbia
bwof wdvooa.: uutil ub au odiou
Oitut;tiou aball burr iad toaxiatiu
tbatjuitad ttlttlwa. Hbawila aud tsUil
drau of a prirUf aoldaa wbo parfrtaad
luuntoriou and bouawt mrvwm for bin
wuatr 4iud fwkad lib and liiiib at a
tiw wlmu tba M'vuruiiicut iiaadad biia,
abould b iwurdud taiually aitb tba
jaiia itud cbiidiau ot tboaa wbo rauifirad
JiKb'r pay, nruutr bouor aud aujolu
utvuU durniK tba abort pariod auib di-
ItU'MIUli kiuJ.
To all I xtaud a icrwtiujf aod Ood-
puad iu Jdr'a jouruay. Vtrty truly
wu. iu t , v. aud j.
lr. liryuu wan inUoduowl and rutifud
an ovation, iia riilaiuad tbat br iiuld
uot bf priwnt mi. tba tiiua ba baJ baii
uuuouutud ou 'j buraday aud tbwafora
tuiuf wbuu ba ould. Ilia addnaai waa
cue of tb moat patriota; Jii vard aud
auamitirW witbotit rlru to poli-
tu. iu Jit opitoou it waa mora appro-
pri.U- lor tbf vtiniiia to do tbaataacb
i mk 'hK ou u.;ii iKaaioua. 1J nk of
l tf bm oiaui and patrtotuini of iwiA
dti iu (lit' araU't war kuyu in bia-
t iy. JU iiloK'iSo Abrabaia LIiimjIu,
IauwUi, b aaid aua tba lr..,d ol tb
uorib a,ud tli aoutb alika. 'l b patriot
bui of tb von u try waa not all to ba
iouud uiuoujc fit-aoittatrii. Mauy baii
tttvar bud 4ju OpIHirtuuil to t'Kbt iu
but tli- in dbua of tba nation, Jla auid;
" J U'iulxn-nt iu tba war m not oa
Cuw) U t lit-auid ir or bia iiuiuixiiata 4'f
aixuduuU. Aiat-rkana will not lorit
wbat bat. bufu aou iu tba tarriblaeon'
Uiat of aruia, 'J ba Iirit-a of war pow
briliUai ux tiaia Kjm ou."
Ijunuic Mr, l; vau a aoaacb. tba firat
aOoaar of tba day iiua up aud tba roof
ol MwrcuulilM ball tmi iuky, tl watar
in pbvia pourtaj dowu iu atraanui, I'm
bfviUn aarn raiad aud tba aiural af-
iaat of 4M-taia of tba u-nditunat dodiua
od .ai&l flooda waa urioua, Tb
aboaar mum ol abort duration aud did
u draw tba ap.ukar' atU utiou ao
ttuubiy.
WEEKUY CROP BULLETIN.
utiinJUud P il Wteroiucot .ry aa4
M'tttiiiar i:iiiMH.
TU puat awk bua to!0 a duplicata of
tb jtMtadiug ai.uk io tba way of tfcW
parat urr, oa it baa avrujpd from b to
to 10 above tba normal,
Tb raiua of I burada and Friday
an- quiU Kunraf, aud avi'raaod counid
4;ial abovn tbe boriuul; tba raiufaf
jraiipd froui ,10 of au barb fo $.75
iult, but a luri! tij-uiitjiK of tba
oorrtpoudfut report u.arlf an iu:l;,
And many of tb.au uior tbaa ao iiaili,
H itii tit akO'ptiou of 'Tburaday and
I'ri'Uy, ta at-k baa bwn vmf farorav
lllr brvtwitiar aud tbra)iiff(. and
barvurtinir aud ba uuikinj ara about
oiitpitttttd.
,'l b bot anatbar baaripu.)darly corq
o rttptiy tbHt it i now coimi'lt o-d out
of l.ii'-r of (rottt, but drymir ap a rap
idly a ill probably inj-ira tb j'ialif y of
tliouiflit tloit tbayit'id will not lar
iac"l to anr itn-ttt tit, fait cora
bii U fi .i)j'inl by tb dry, bot antlir,
but ami rt'iiimiiti k'"'i in fiiont lot'ubfi,
ind will b U-UffiU-d by fbr ram f fli
j(.f atrfi. if not Injintd by fro!. It Mill
lilk a IKU' b b't U-r I I op "lull bio b 'fU
ip-'Ui1, aitbootrb it aill fall abort of a
fuii oriip, and lb iiiltty a ill La daiU'
aa'l to oui o-nt.
'I li i', ba l ii bard and dry tbat
but iittt ploaiii or miuie rould It
tj'ti..-, but titt' ruin liitv pin'id tit
if" i.nd iu liitr loti'lttiou for tin aork,
tn.'l 1'itf t iiid tt ti.iit (nruar ar
Mi bit p oMiiiK and tvtxliiy, and tlutt
i.tlti a4f4 of Bbvat BUU l) Bill b
in flit bill.
JJitiiKm ai drvinir tip rapidSr, and
,in b-ttiy b4 Mi a d'iti but it U
tbouabt tb.il if'i' W,i(t laiu lot liilli'U
to inn- Msiuta and put fall mux' to
jfixttl i iin'MioH.
Nii , - A tb wt M"lif Bill lii but
III t I.K-t iu t luiiiy i.a ' f "P I oii'l.t'oli,
tki ir b tltt' Wt biiiStiij for tl.it a a
''H, bil loriponiiita ar lttiitl
to .itii.' at'bdinK It rti for Ita tiril
t int' 4k, to b ut t (a tba Nalii.iiiil
I, .! (. ii. I oriinpondt fit wdl p!t'r
t-Utt our tbauit for tt.f.f btattyro
ot4ua dafiK llMi Jnttt i t.iti(f
i;. M, l;io r,
rtiiK f-uri lou iMttlori
fu It a la'bt,i of .t"aftiU, tlmfij
Ml bw and Poaal Kulotor u.l,
wm.m mm
Wtt Tir tf Doin. For Tx
PrwBnd School Cfcildron
of rk,
APF0ETIO1TMEWT DOUBLED,
Soorcos From Which tb IncrBod
XUronti IIg Bot o
DrJr4,
fajtall OfB tr r, KpabllaN fatrlata,
Tba rWii f tba Uim'untmt will
ramaiiiW tbat tba fat airliool appor
tiooiaattt(tboB IfMt Jufi, and tba flrat
titidar faipullat luf w i u bit ration wa tint
IttrHtt BpportloBmaiit both i tiUl
amount aud par rapJU in tba blator of
tliatb. Tba Amount of tba Bppof
tlo maut wiada bjr Kat In ioa 18&
waa ti0,4 1 0,1 "i, Mtoa-rrV. apiavrtio.
Miaut in wm 'm,'m,m tu
Urffimi in tba bJntor of tb amta, Tb
rpubco praaa of tba utata mmtUA
tbatau L pivMMjuU not ba kpt up,
Tb coiifldautl and bopaoll aaaaf tad
tbat tba tntvmm bad erowiM mm
IAk colUatioua Into flat iuna apportion
inaut and tbat tba mntmr nmntrtUnu
umut would lat rarr ialf lallr tAivtA
a a raault. An mtnlalio of tUuoft
ditiod tba fund attb prant tiaiB
abow tli at tbalr atafauPffita wara wltli
out foundaf ion and tbair bopaa ar abt
trd, - r-r UartiVy'a apporl'on-
ifiaat for iHMtnt tH',Hi $j;tlr
'nhH.'M). TraurarMarybad on band
Haptawifatr l,t tba iwNofl fund rdy for
t.ut intxmntvr Bltportiofiffiant faf),
lUi.UH. Tbbibitba affiount ba baaaa.
cumolaM l tbraa iwontba. If tba r
eaipta for tba bait tbra mom tba ara aa
jvcrnat aa for f b oat tbra mom tba, and
m ano'iuoioi win ia, irmmurttr Mav
aurraa )ftU-f uUMtrUuuuunt for
17 will ba doubbrtlia mii.oiiiiI if.
jiartb-r apportonua-nt in 1&J. Tba
taiMiata for pa t yar bow that
ainrraa appof Ipintnant
will ba pra'f kallf doubfa iba amoioit In
foriunr tar aa tba billowinir bla will
abowj
on bund.
Hpt, I, litf lir'jio iit
rVpt, 1, 1!
ri. pt. 1, l'.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, H7,HW 0J
pt. J, JV7 (pop),,,,,, , 2f,lf 2.3
10 f n taiiiM'a mad br liirlb ia
rVpUtmla r f. JM'J.V and ff,t wa la
i;ludd won to ibi:rdit of tbaif'boof
fund tu uafU'ia.J bank, in traaMrr
Mtmarraa rt itfiot tb upudad bank
HtAwuut ia kpf ajarai. and tba f
l -ii 2'i rnrtMi om band I aetaaf eaab
oo baud or ia dpoitiM approri! Ub
dttntoria,
lb aour. from wbfeb tba a:looI
fund bj drird ara a flbw; Tba
atat a.'b'a f, iuUtrmt on v;bid
Ittuda aold. InUiftut ou .boof laada
b-iua-d, Intmat on 1,'uiM Ktt tvinwul,
intratott Iuii Uuh bond, from
Kaliiar laud aold and laat. iutrt on
;bool dattrkt bond bfd a an !
uifutof iM rmniniit mtioot fund and lit'
threat on nvunty bond and utata war.
rul bald a inraimut of tb truiit-
bxiittv'bool fund.
i Ifrat fator In iwrraaainti tli r
cwpt by b fcb f ba a pport ion mn tbaa
iu iu.;ra it a bn tb earn ul and
bomijin bk lnntiuH''iiii'Ut of tba btaainy
oftbaatata :bW land, and tbaeol
lactan of tba rut and ntrt by Laud
tkoouiiionrf, V, H'olf, An inrtli(a
tion iiow a vry lartt iwnt iu tba
r.ipta from a.,b'ad land and !!
land tmt, Tb aala of aebool
laud undr tb w lawbaa ltn uiM
and tbracipt from tbat aourca will
ca( but Commiiauonrr H'olfa will n
f:raaa tba ri'ipt from butt tworB .
tbun uffk'iWnt to balantj flat ripl
from tbat aourea, fr-Mnrur 5ffr
baa kpt tba priunnt xdiool fund wall
invfuM ttbtr la eounty or tab bond
aud i now iurrwijnif tba rmaindr ia
atat warrant at par, Tb a arrant
draw ft trrut lutrt wblcli amount
i tku Irom tba anrl fund and
pi nod to tba rndit of tba arliad fund.
Aaarultof tbi appliafloii of iMi(ti
! tioitM, aotiaa lr li titfuitionK inannaii.
in. nt of lb at u i trfaaitr tata war
runt aud all bind of atuf ati.-uriti
rouiumnd a prt'iniiiui on Hi ""tal
uinrki't. I ud- r lltti ormr tuauiigmnf ,
tbrouiili tba application of rpublMia
pufrlotiMiii, nfutti tH iir)ti dd (it mvun
t-rt:nt dittrount, Tb popla and tai
jMiwaar Ittxiunlnrf to apprwiata lb
dff'tfiiiw lft WW ii a populiat olfl'iar and
a rrpubiuiun patriot.
..,.. ...a. i -
WUKKKOK UNKMHLOyi'.IJ.
Sliaia lkif Uuiu ll Mat 1'fM
Tb.n Cm b KllltJ,
A I roii. dtiriuK aiploymt a
i:ook, boil kwlfr", il'Mliti.lli'tl, waiir,
blafkn'uitliti, atdlli4, br louioiMk'T
lau ani ui p..K't be Mltklii appl iMtlou
to II. Ktaif l,ilir Hur.-1 1, L iiulii,
N.l.r.ik., J'. -! aril at oih'. ,S'
i ii.t' of any aorti
rta Jap"riiitandMit U'. It, J m k !
at.MMitl li .ral I., il itri tt, pna.
i iJ ot Hi N of folk llia'l f liool, a a
i.,..,.iImt of IW ai.tl t'lamiiij l.oir l,
M aa Uttmtl Hilt b'lil f.i'ointiia.idid,
I y la b't d Hi liwt an r il mo. HU.
l-.pn1' and t'publ ran til lhtala)
rb aa pMin ip'il of Ida M imiliiil ii4
it. tola lor ifbt )nt, and lanflr
.r in V"r B rMiiiiil id Hi ,V.r
In k lliyb liool, und bold a alula tr
llOiaUi ii tbi aud la lu tilhuf at a l,
I