The Nebraska independent. (Lincoln, Nebraska) 1896-1902, August 12, 1897, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    mm m. I II - tl J"mm 4 V .a
gmtum mmptnmnt
The Wealth Makers and Lincoln Independent Consolidated.
VOL. IX.
LINCOLN, NEI3R., THURSDAY, AUGUST VI, 1897.
NO. VI.
MKET1NO OF DIRECTORS,
For tbe State Exhibit at th Trane-Mil-
elppl exposition.
The Nebrnnku KxpoMilfoii Comiufloii
met l Omnhu Wednoadny afternoon.
Itoiigb plan f received from orebl.
ted for tlm eoiidmction of tfi
building. Drawing were aiibitillbid by
architect llitfiilioiio of lluetlng,
Craddock of Lincoln, Vo, , Zander, and
Irvine of Omaha, and John McDonald.
Tlm pfnfiM of Crnddock and McDonald
were ndoplod end tlm rate to be paid tfiM
architect wn fixed at 8 per cent,
It wu decided to appoint iiprln
tendent, wboeo duty it would In to pro
ciiruch rxliibll its will bo liewMaary to
preat-rvo during tho winter, audi a
gruln (in 'J grit), which 1)0 tot mature
in time for tlm beginning of tint expo
Dillon, K. I), JohiiMon of l,exliigfoti wn
fli-eli-d nuch auperlntoitdent nt a Mili
ary of oo pr mofitli, bi dutln to bit-
((III U, OW!, 'i'lllt llW MUperllltcIldcIlt
will probably gnllmr audi exhibit n
Iiuvm not. already been procured tit tho
vnriou county inir,
H. A, iVglentf Lincoln wn f luiielcdfd
Miipcrinlemlent of tit poultry depart,
incut receiving li v vote to one for Mr,
dwelling Heuver City, Mr, 1'eglcraub.
mitted recommwiibilioti from many of
tbo officer of the el nte poultry nanoela
tloit and from prominent poultry rniaer,
If WU llperllltendllt of HlO lltnl Mill!
poultry ahow. Ill aulury wit tlx ml at
too per inoiilb with the underntumllng
that in-live work 011 eulury ahould not
Itcgfii until noOctt from tbewtmniinnion,
A heml oftfut liorticulturnl ilcpirt
iiifitt l'tr youiKr of (Jmiimvi, trwn
unr of I linn t.n Mi liorllonlturnl nwU'ty,
wn uiifinlmoijMly ijIionixi, JIwhiik lit'
lorl by fli tolity, ll Ian
fiiirM-ryimui, niul in mniiUrt n flrnt
!iimm in mi for 1 lot pined, 1 fin H'tlitry will
l' piT intuitu,
TliftommfNlon will py tlt r"iion
. l.lwxp iiit'Kof nil KUp rltit'ii'linli,
ItwtiMtliw KWitliiiwiil of tint couiinl
nloi1 tlmt In H'WWtm of t)iipi'ln(ii'lntit
niul eniil,y" nil lioiiKri'Miounl liHtrli:l
In tli xlnlii mIioiiIiJ ) IrcntM'l nit ttirly
ttlikii tin priHiilMo.
OHIO t'OHifUSTM,
Ntm a full Mutt Tkktt lltidid by
JaCfb H, Coxty.
Tim l'oiiillt Ml! ('ouvMittion for
Ohio wiot In-lil nt, t'ilunilut VVi'iliii'H'Iny,
('ointiili'riililn lmi'ui.iiiii nn to lint l vlt
billty of fitxlon ri'Kitlti'il In iivldory for
thoMM opiowii f it fintlon. .John H, Hi'llz,
ol Tttftii wnit tl't'(J piirimtiii'iit cliflr
tnitn Mini A, M, f.lulit wnUr, of Nnw I'liil
iiijMlpliitt wn flMcti'iJ attirtflnry of Ilia
conviction, Moth wum opponwil to fti
nlon, nnl thulr flwtlon ilnniointlritti'il
ch'iirly Unit lh mi'lillH-of'tln"roin) mi'ii
wcr lit th imijorlty,
Tim rt'foltitiona mJojiII n'(flrini
Hut prlimlplfN of tint OiiKtliinnnl Ht,l,oul
ilitlloi unMlmiili:oiitiiiii''l n-vi'iiil plitnka
ol it tin til I'liiinii'li-r. Tim followlux t ick
ft wittt imiiiH'l;
I 'or Kovfrnor, Jnwib X. t'tiXfy, Kltik
ttoitnty; lli'iitfiiimt Kovruor, Morrm
U'liiii'oiiili, Tiii'iirnwiix ruiiiily; ttiiirfuni
jmltft', I). I'liiimroy; ttllorni'y Ki'in rnl,
('. A. It'ilih r, Wnyii'i tiotintyj ttlnl tri'im
iir'T, I'. I', Morrlit, Anliti,'i tioiinty.
WILL WATCH THK klUKBHS.
Oovttnor Tanntr Uputlta a Man to
Ktap Him Fuattd.
Sirii'Kfl"l'l, HI., Aun. 10 (lyvfrnor
TtiniMT hit roininiNMioiioil II. H. Idty.
wcMitry of tlm KlAt liotnl of rnilriunl
nri'l wfiri'hoiiMK nommiMionrii, to pro
ctfil toiitorrow nfO'riitioii to lifiitur
ami wilrli Dm iiilucra' wltuallnii thettt
Tliurmbiy, wIikii aHVrttl liuinlri"! inliiira
In iii HprliiuNnlil, l.lnrnlii niul otln-r
piiintM will itrrlvKitt Uit'ittiir iiml i ihIimiy.
or to ItnlitPH tint 'J'iO niliii rn working
Hiitii to Ktrllo', niul to report Hih itiiii
1 ln to tlm Kovcrimr,
I lt In ftiml.HK tit pro'ixl lint iniini
in r nt Himr llmt ntll fur iiKnUnluiii-n,
Mm. Mitritnrt't Mitry, wifit of V. f..
Mnry, nt tlm tiiviTiinr'ii tilllit', lnl
Tiit'Nijny tvfiiliiK nt Iter hoinn, 1 77
WiimIiHikIdii titni. Tlm In tnl fiiMiiliilnl,
iiriii'iiiln, ilvi ipcil ipiil" miililt'iil.v Nttij
thti ili'itllt wnit a tumbl mIhm Ii to lnr
lml.iiii(, Mr, nml Mm. M'try mt iitur
ru ttliiiut 11 yfiir nml n linlf hki nml
wt-rn nlluiili'il an pnmMTiiiil,v niul Imp
inly Hint mn h tt t altiiiiiiy miu ilnnlily
li inl, Mr. Murv n n lovi'lv wninuii
niul fih n.U ol lititlt lii-r nml Mr. Mnry
will tir.tiilv mtnirii Inr unliint'ly it mi tit.
Mm. Mnrv'n imtl.b it until una t'miany
nihl Inr lioiim waat Itm hwli-r, Muni,
lu tii l.i.f Mmilii r Iiiuit n im lrtt hr
llrn In in an, I on i' (rout MitiiMntii l
linn Iitt.
'Itm fiiiirrnl tif Mrs M.nr Mill m
lu'l.l at M. I lnr..i'a I il.hv 11110111114 at
u, Itn, It Mill Imi vtry KUIxirNtM.
iilt'imi liiyli t"'Hnn iun HI I iihm
,y iniil i'.r, I'riilmatir Muriu b l
lna. I Im nilmi r will tm VlfMta U1111,
tin tt, i.ktc, Mrr, l.italur an I ll'itl.r
In ii Mtilira lull. ir Sit nt will !
ivli t.riitit, I Hr Matliiti ! mini,
I Hif itaili mi I nt. aiHitt an fallo-r
irinit 111 ml if ol rvt.iiiiiaii'.
I nHiir Nutfxnt aill pn ai'lt tlta miiihui,
'Ida ampiiiim tl ttia aat Htvt mel
ilmlUl M,nli.lliiii l l avttiiil))i hx ilf,
Maty mhi a ttil.it a to at lata all.
Jila 1 liinii'ia i-t ttraml llaal at
In I.Iii'hIm Ul ,
II. nt. Julia II, Taj M til Ontah a a
allr lt -!
la a iHrtl ur a rutry mmb at t't
tr, N.'t.fiwka, ttNuM jadxia hilt
Julia Mt l' ait, JamaU imk rtta,
S FIGHT
Womoo ttnd Children in tho VH
hi la Dplorabl
Poverty.
PLENTY OP COAL IN SIGHT.
A 'Troflt Sharing" Plan of Settlo
raont Now Under Con
eidorutlon. Ilrfuli Monti In i'liWK,
Yin mhiim, 1'it,, Anir. 1J. Cottl lit
atill jibottlful Ihtm and prlcua ur
nUtwly, Timrit la atill h liirn tpittntlty
on I lot river ttvallubls for fall alilp
iiiMiita, end rmioli of itln-ld for vmut
WiuiU'.n I turn lit'liitf aold, It I r
Kuniml by tb opiTitlora it ulutotir'
twin tlutt a lruul will bu ininlo by tlia
tnlui'M (it Mivvrul lAmwn within tlm
ni'xt ti n ilityn, Tlm iviiMott tivi'ii la
Hint tlmru la trvut dtl,ltiitiott uinoiiK
tint unillica In tlm villatfa Mirrouicl
Init tint inlima. 'J'bo t'Ofitrlbutloita front
tbtt pnblln liavn bntoi dttyotttd Inrittly
to tint firi'iliiitf of Hot 11101 at tfttt
fumpt, whl lit tha wonati find clillilri'ii
in Dim vllltt(M biivtt been ;irlti't,i'il,
Anpciila U tint ollk'lala coma from tint
yllllf ovary Any for aid for tha finn-illi-n
ut uitf ii who ar tit tlta v&rioit
euinpa,
(tpf rntora think tin l,H!w will bit
teontinintd at cwrtuiti plui'i-o innu un
tha (!ontrlbuUin artt lllffitl. but tint
'Itoitltulloti tlinl pruvaibt In lint vll
IdK'' U rttlled upon to 1 11 'I urn tlto mvti
to ''si'pt tha ofra wblch Imve .U-en
tnaila by opcrutora until a auttlud rain
ulillll bu ttktublldlojd. Ad U)(U M 7V
ct-nUatoii, I') ctotta mora than la do
mandtid, bu Iwtoi ofTttrod by aomn op
era tora, whoiwi t!otitnila aptn-lfy coul
of a i-urUln grtulu, and whlcli la only
obi til ltd bid at fancy lluri'.
The Oak Hill inlorn wIiom wii(f
wt-rtt wllhlmld by tha iJuArmitt earn
pnny yi-aUinlny bwiiiottt they bud
(truck, mat ui Newton litnt rtlffht and
afUir di-itouucintf tint vittnpiiny'a
action, dKcldttd to nonaln out until
tint (1Utrl';t prim of !'J t t-nta pi-r ton
ahould bo pwlil, Kotwilbatundinif thla
ax.'tbtn worn mtn wnr at work in tho
mlno to-day than 011 any day alnco Hut
nmrtdiera appttarfd In tho nuitflibor
bond. At J'lum Creek thu for; waa
IncrautMid, 'J'bo full 'pntta of SM iihii
wt-nt in before 7 o'clock and tit Utf
Arutltt aro jubilant, Thu utrlkliiy
marchera wati-liod tlmm u in but they
mill bold that limy will bit out in a
fuwdaye. At Handy t-n t-k tboro Iota
bien no diantti in tint altuatlon alnc
Monday, Jt la rejxtrtiid that tbo com
pany baa iindor conaiib-ration a plun
ofkhnrinir tha prollta annually with
tlm uiimtra. Tint plan will mt bo put
Into 1 Ili-i t, bowt'Vur, until uflt-r tint
utrildi, ,
Tha pound puriolu nt tlm rump of tint
atrikt'ra In Ttiftlu cmuk brought to
tho ciiiuuiUmiry provlnloua Itunlly
vnnutfh for oni! iiM-al,
Hoveral tlireiiti-nlinf lcttura bavct
been -iu'cI'jch by I'rtoiliboit IleArmltt
rriiotitly, bo aitya miiiim of thton iiipii
acliia bint Mirmiually and otdi rn thu
propurly of tho finupimy.
NO GENERAL LABOR STRIKE
Tli I'lilon Organliatlon Will Nnt ktut
Hrh to Mol tha Mlr.
Coll Miitm, ttltlo, Auu. 13, Tito Aa
(M'liitnit l'ri baa a alaUotn'nt front
hltfli and rallablo authority that tht-ro
will not In any atrlka In aytnpathy
with tho miin-ra. If, aaya thla author
tty, tin atr.ko cannot bu won an the
prxmnit plan, that will oliiKU tint inci
dent ao ft. r tha laUir iirganUallona
aro roncurrnl.
EX l KND8 AN INVITATION
To all Kaatatn lltatta Id Patticipate In in
Tiani -Mtaalaalppl lupti ilon
(lovHriior lloli'iiinbliim acitt tlta billow.
Init inyiutlou to Hm liovurtioM td ad id
Hi.talcfut td tha MiUiupl rivor:
.mik- I'll tVtMMI, I . .y;(
IIMlO.lt, uii, '
Hir-I tnk p li'il" U If III fltrltillUK to
yu, Htitl llinult y mi In Ida ioplt. i,
your ialM t'nrdntMityi'alioii to pnr
Iti lpata In Ilia Twa MnwiMlppl tnl In
li-liiiltuiit'tt vi pi ml Hi nt, tn be loltl III tha
cil y ol HihhIih. Nnlrnka, nntim
Jttiia I, and fntiliia NtumnWr I, I !
Taia iiwfiirl had Ha liufplioit III lh
a. 1 1. hi 1. 1 tha Trait MiMiuip. t nutv
nl nti itti'hd-"l lor mi Mditotl t''
Unif Iniiii Itiatai iily oiil laiuii l
i triliuii ol tlm ittral
I illlr ap rt'i,lnnt tha rptoiml tlitt
nUa IttalilaH honor rml irv. Py
I tin I riia-Miiotppl rotta'tvaa lit auiti
In- Hiii.ilnt a ll piaiw Inr 1)1111)1114 Ho
Hrval kiMwiliiiti ol tha pro.iii and r
.iitoa, Iha iiihihiIii. lurwa, aria and In
Uunti4 nl IM Trait MiMimippl riu.
try, Ika ailiaa of Vtiraa, aad par
iHttUtly ll li-t lnutili.ht MiUipili,
data dona atavry IbiHaJ tn.'ul In limit
la- Rttil alHttM a, a !, I a
taa-MiMMippi aad lalrraaHuMal at
pitmlma aia latloM, a i'irniiat tt nr.
?iaalab lor that iturinwa, tliaam
a raara-a. MnfaUaw Joo,imh)i
ul theeapllal etiak ka aira I; !
M1NEK
HUNGER
pnld In, nml the atata appropriation of
IOO,OOOIa In llmlminU ofabourdof
ibwloia uppoliitcil by tha Kovtuuor.
It la our titti iittat wiah that your grout
domuiouwiiulth tuny tmrtlutputo In thla
fXponlllon on Nclintrntu aoil mid In a
inttniiitr liMmlltlliof thi iinpor'ntictt of
tlttteMtarpriae and ih K'"iluaa of your
UiU, to tha end that Iricudiy tiiw mid
clomt-r t'oinincrcial ri-lntioita inny ba pro
moted Ittttwt-ttiiyouratttla and XuhnmUn
and tint other atiiUta uud tnrrltonua of
tin; Trntia-MlMafaaippI country,
I IniKt I lint you inny find It not fneou
venli'iil, or liicoioli(tit, with your ollhiinl
duty to brltiK thla iuipttrtuttt mibj'-ct to
tha tttttnttlttn ol your pnoplu at tin twrly
AnUf, and, If It uwittrda wild your vinwa,
UiR'i Hm coniniun-liil uud otlicr orK'inl
ittloiia, muuh'tpulillca and your btiala
I urn Ut mnkit audi proviaioua na will in
aura n prtipttr axhlbil of Hut rttaourwa of
your alnjw nt thla fxpoallloit.
Youra very truly,
Mii.am A. JIomiomii,
A KKCOKD HUN.
Union Hacific Mptcial Makte Remitk
abla Time From Ogdan to Omaha,
Ottwof tliKinttl'it ru 11 a known in thla
tjouu I ry wti inudtt by a apccinl 011 tint
Union I'ficlflo from 0ibtu to Omahtt,
A t many point I he pttl Kxcut-dcd I'lhty
mifcaun hour, and anvt'iily and aovtmty
two uillita on hour with common, (Umrun
litlrd wu In tdiurKu of Hut Irniii. Kiikiu
tiur (JroKun and rirmnaii (Jrilliii wore 011
HiiiciiKlim, number hint of tho itowalylo
turuad out by tint Oiuithu ahopa,
Tint party on bonrd tint trnin wr
jUcclvcra Mliikniid AnditMOit, tb'iicrni
Miuitfr Jilcklncoii, (iciu'ml Holicilor
Kully, Mital r In Clotiir'i'ry Citriilch, On
i.ml Kuttriutt'uii'iit jchola, (iiuicril
Cottln, Atlornny I rnr of tha rcor:ul
Z'ttiou com ml Men, Clok llillla ol tint
United Hltttc mturt mid theainrtftarii.
Thaapccini left Ok'I''H with no Intention
ofbreukiut; ri;orda or inukliiK a pnr
llculitr fuat run, but when tho Nebrutiku
divialon wua atruck Mr, Urwer received a
leleKram that madult tin iuipcnilivu itu
ttetiHliy for him lo ctlcli No, it at Omaha
a ud reach Itoaton end Net York,
(Jem ml MniiiiKer Ihekiiiaou iamntd tho
ordura to t he conductor to ruiiko Ida n
Hunt nml overtuktt the fniuoiia total
bound l.iiioit I'ucilli! flyer which had left
Oiidim II v bourattml forty miitulea
ourlier Until tint apcelul, Tho ordera
with if I veit to luitineer Hroifitu and l-'iro-mun
Ollll n uud they aeitt tha truin for
ward at n wonderful rata. Tha ri'Kltr
howd ttlhty inilea tin hour in aevernl
(iliu-ca uud tunny timea It iudinnUtd
aevenly nttd cevenly-lwo mile on hour.
Tint run from North I'latto to Omaha, a
iIIhHiiicii of 'J',) I 111 Hen wua Hindu in 275
iniuutea, Thla win tint I nut end of tho
run ami tint puk inner "nd fireman wer
iieurly exIiitUKtu'l hnviuir been 011 tho
engine till Hut wuy from Odmi.
Thla run will tit kit If a pbtca tiinoiitf the
hintoricul run of tint Uniied Ktnlea
and la a cIikjIiIiik itrKiiment for tho lino
vomliliou of thdl jilou l'itclSi:eriilpm'tit
mid roadbttd, nn well a for tlm edldriiey
of ItN emploex, Tint annelid reached
Oiuithu juat behind No. '1. ao that
Hint train wuamit, held a iniuuti to wnit
for Mr. Urecr, I Id wua trniiafurrod di
rect from Hut ait-chil to thu regular,
Thel'oiiiiiciiiiK t'ouMtruci ion company
of Ihtkoln (.'ily Hied tirliclfea of Inoonio.
ration yeatcrdiiy. It liuni cnpltul atock
of l()0,0()(l nml Hut Incur porn lorn ant
fowler A, Knutiuin, lwter V. Wukudeld
uud ( hnrlin H. Hitndtill. It i roitorlod
Hint thia compniiy will build it InidKO
uoroaa Hut Miaiiourl livir at Yankton
to connect with a proposed ruilroud
from l not ha to Yankton. Ux-Attornry
(iiiueritl Chun-hill laonttoftho lncorio
rutora of thu rnilwny L-ompuny,
THE WORTH ASSEMBLY,
Tbe Virat Ancual Mtaiii g Wae a Sue
ctii In Evty Way.
Tim incctinn of tha Kpworth Iciikuh
which Iota bt n iu a. union nt Lincoln
purk in thia uity tlurinic Ihaptiat wia-k,
tliouuh tho flrrtof Ita kind, htia proven
H Kntii'l auciifM, Tha iitttuidauco oxuued
til Hie fXpcetillioilit of tho lliont hopi-dil.
Thebiiiin kiii ud alundwhera tlifl con
cilia 11 nd apmikiiiK worn held in thu even
lnax wua tilwiiya eriiwdud nml hundred
Wf re coinMird to ataml.
Th nullit-rinK wua n flnauciul ntccia.
Tha rrculpt eia l.'lJUn, not ini ludiiiu
tha lut day, wh t it will imike thu total
rtiiiaiilerubly ciiKH'd 1 1, "no, Alt.tr tmy
IUt( till bill Ilia HMiM'liititiil Will litiVH
liiiii-u Ihilll 11,11011 biiliiiu tin Imi lid.
The elm' Holt 11I nlllttt-ra lor tha coin
iiiK mr l.ioim'it im m Iniii
,ti'inioM. Tha 11011111111II114 com
mit tr pre 11 l.il bitllota ttlt.r Ihi
Inrni id Auatruliiiii bnllola, 11 ml Iwo ciin
did.ilt ai t liliuo d l hurt lha leaua lor
i n. ii niliati, 1 li i'iitiniiii in Invnr of re-
il. tlilU preeut lt!ciuU lillely Ma
nvft whrliiiHia: mid with moat ill tha td
Ibvta ilit. 1 In I-nn wnaii'-tuly 11 uu 11 111 ui.
l.i.ik Him lhaa HiMa litillfa lit III 1
Him ritillil itn l they found I li hilltiania
il. ted lor Iha )ar;
Tola! iiiiitila r it volt i''il,lUl, num
lt iimMrtrv totil, liT; ptiiiiil, I..
II, J.iio., 'J iJ il", tlto prvai.ltut, t ,
I,', raUiemtt, i'Wll J ri.tr'iilidiM4
Mtary, li. Ii. Ih, ft 1 5 riiriba; rr
irirttr. Mit bin lot I Mad, 'JH.'i, tra
arvr. Mim Ita ,M. Iluaard, 'J, )undr
WfU aU Itiy laHttxltl, Mm, It, IV, Uli
am, UTI. Mlary l l.rmtlaa iilUAhii
ilf par I man I, It. A. lUrai-, yu, r
Urv MiiiMtoiiary aot, Mi liatli
Moiiltiia, Ml
I KaM nlttivra, witkflva iH-4aa In
ta.(vi at tha rouhraara, una Irniii
vai li tluirwt In Hi mat. f am , will mint
priaa Iha Mtaaaaiug board lor tha
i )ar,
SHOT THE PREMIEK,
Frime Minbtar of Spain, Sanor Canovae
do) Ceitillo Aiiaailnaud.
, Keitor Cunovua del Cuatillo, tha priintt
mlnlHtcr of Hpaln, wua aaHaaainated at
Moot ti AkudiIii, by an anarcliiat, Tho
murderer fired three aliola, two of which
atruck tho premier lu tho beud and tho
other lu tho cheat. Tho wounded limn
liiiKerud uncoiiKcloiia for two hour and
died nt li o'clock iu th afUiriioon, ilia
wllti wn but a ahort.diatouco away when
ha fell.
Hii n I a A(ued I noted for ita butha.
Tho pltico la betweun Hun Hcbioitlaii, tho
an miner reaidenco of tho Kiot'ilah t-ourt
ami Vli-l ) in, tho oapitul of tho province
of Aliivu, alio ut thirty inilea aoutlt of
Itllbuo, Tint premier wont thero luat
I'liurailtiy to tnko a thmo wet-ka' eoiime
of the bulha, after which he ex pec led to
return to Kuu HuhuMfinu to meet United
Mlute Minister Woodford whim that
Keiilleiniin ahould bo otllclilly rccelvud
by tho tpjeiiH re((eut.
'IIIK AAHIH AUIIKHTKD,
The itMMiiaaiu woa immediately arreattid,
lie I a Ntinpollltui ami K'vea tho ituiiio
of Itimtldi, but it la believed Unit thia la
tut UMKumed iifiumuml Hint hi real iiumo
Im Michititlo AiiKino (lolll.
Tint murdiirer decbirea that Im killed
Heuor ('aiiovua"iu mwiompllnliiiumt of a
Jijnt revenue," nml tlmt Hut deed la tlm
oiilcomu of a paat anarchfatiu coimoir
ncy, lie la bellnved to btiyo arrived at
Hnnra AkuciIh tlm aumoduy iu tlm
iiremier, and ho wua frtnpiently anon lurk
lux in I he piiaKURi'iiof tho bathing ratub
liithment iu a HUnpfcfoila milliner,
PKEKARINO TO MAKE A LAW,
0
Sound Monty Man Prrpartng to Make e
"Sound Currency" Measure,
Tho I'n i ted Hluto Kenalo refuaed lo
Kraut authority to J'roaidout McKlnley
to appoint a currency commiaaion to In
vtliito tho currency ayatetu and for
mulatit a meaauro to bit preaeuld to the
next noiiKreaa. Tho j(old advocate do
not aetiui to be lu the Icuat diauiayed by
thia tlefeat, Tlmy propoao to have a
coiuiuImmIoii of their own make up. They
will unit" in detnaiidiitx lint piwanit ol
tho bill which tho (sommfainii prepnn-a,
Tim itiillioiio.it -h of Ni-vv York and Chi'
cuitourit till behind tho project. The
executive coiiimlitfo appolnU-d at the
Imliuunpoii (ionvtiution wua in aeaaiou
lu I'h IciitfO Tueadt.y. lla timinbera are:
M IIokIi II. Iltmia of tudiauapolia
beitiK chnirman; M, L, f'rawford, Uullaa,
Toxtm; W. II, 1nun. Ht, 1'uul, Minn; i.
W, Friea. Hiileui. N, Cj J, Y, Jlauaon,
Mucon, (la- C. C, IfnrrfMou, J'hiladelphln;
Itowlnrid Hnzzitrd, J'tmchilalo, ft, I; J, V.
Inah, (bikbitid, Cal; II. II, Kohlanut,
Chictnfo; A, K. Orr, Now York; lr. Foal or
JVnbody, Nw York. i. ('. J'ower,
Helena, Monl;K, O, Kluudurd, Kt. Itui,
Mo; A. Yi, Vt'iiaou, Louiavillo, Ky,
Thia commit too will wh et eleven men
to di'Voto their tiiuo to tho work
rnaiied out for tlmnt nml to com pone
tho tiomiiiiHHion. To them will Imin
trualod thori'Hpoitiibilily of uiideiiukiiiK
to de vine M011111 aatiafactory and nccept
uhlo plun for roviMiuif, reiormiriK and
reiriilutiiiK tho currency ayHleui.
Tlm jirimeiit outlook la tlmt what i
known a tho "Chicago plan" will firob
11 lily bo adopted. Tho uommiNalon ap
pointed will work upon the ifenenil
Ncheino mapped out by the Indiunapolm
convention nml will bav exclunive
power riitardleaa tif the oxetrulivit coin
mil tea and of tha convention lu tha cou
nt ruction and preaeutation tocoiiKrn
ol a new financial ay tout for thia gov
ern meut.
AWARD THE CONTRACT.
for the Conatruction of the Wing to Iha
Haitingt Inaana Aiylum,
Th Hoard of I'ublia Lamia end lluild
intra htia awarded tho contract for tho
conatructiou of tha new witiK to the
llimtiiiKK inaano oayluin to Healer It
McCtmlin nonlriu lora of Lincoln. Their
bid wim tlm lo went aubmitted nml (-till
lor fJI.OJO. V. I'ouiereiiM til ho ol
Lincoln wua nwaribul tha conlrin t for
rni'ilinr tlm aland pine and atctiut ( t
iiitf Htid plumliiiiK at hia tiid of 7,7."0,
Tli In inakeaa tolnl nl IJ,77o, Tha
leKlnlllturo llpproprilllad .'I0,IMM) which
Inuvea tha board abulaueonf l,y.'IH out
id which to pay a min-riuleudnut nf com
iruuiioti ami other incidentnl iHtiaa,
Heater & MiCiinllu are wall k iiowu Mini
llioroliithly raapiniNibhi cohlrHi lorn.uiid
tha ulna will lai toimlru. .d lu a work
maiilikv imiuiiar.
t l.UHly ( IHllllH
Tlm ibile ior lioldiiia thu ('lunly I on
vi'lllioiin nl I Im 1'i opli lildrpviidetil
I'arly ara tia Inliowa;
t'ointl l't.ilt 1 1 4 t K
Hufl'ihi Kaarttay AUrfUnt 'J
hurt T kiiin.ih AuKuot 'J I
Hull (I'.S.il tu-iil UI
l..ir lUiliuutuit Aiiitiixt 'J1
lUiolia Aibldll itM Ml a
..in.,lia Aulmru uaut J
Vadey Hid Aiuu-l Vf
lli.w HirncUw Vutut yi
I .nor Itriikfu Ui Auil !l 1
Vi.tx Vm It Auut 'in
t-. tVilUt ludtmtU Auant -i I
WrUl. f ta. I, loud AtMlt V
liaimld Aua-imt ill
pit hut dn Fall I Hy Aun'fl J I
hm l.li itk4 tlt,i.ftf'lltfc..Hl mtt iau.t a.
rbartir to a prltat loiali akn ii U In l
nwltad at Hrful liU by J. VV, Wal. loo,
ll will haa a, raptlal t k id i oon
and I- kbitan laa FirhaiiB lUak id
! 14111. Mr, Welptttii rwaally t'ld
up hia bank al liraal, atrr pailn4 all
t laiitia, aad riuovd to IHjallal,
1)1
1
Located at Commonwealth, Ooorgla
in Making Good
Progrcx.
ONLY ONE CASK OF SICKNESS.
Bomotblng of the Plan of Co-Opor,-tion
and Its Practical
Working.
front raa Howard (tlltaon.
TI10 following lelttir from Mr. (Jibaon,
formerly oditor of tli,WaltliMukor will
Im of luteroat to many of tho reader of
tho l,iiO'i'Kiicvr, Mr, (bbaon wa an
ciitliunimtlo advocat of tlnr principle
of co operation and it wn duo largely
tohl effort that tho colony, now) ao
pronperoiia at ('onimonwealtlt, Ocorglu,
wa or(aitft!itd, It further proKnmn will
bwa tclmd with lubirt by many ol
Mr, Oilman' friendnin Nebranka, Hi
letter I a follow:
t CoMMownyil,Tii, 04., Ak, , f!7,
frank li, V.ht, K'., I,Ihm;Ih, Mali,)
llK4i Fuikno: I Itnvo your of the
uit, cotitalnlnir re'pnmt for another
letter for publication. 01td to bear
Kood new conceriii(i the ItUkCfcttiCXT,
Well, II mt of all, our people linvo
oacuHtd Hurlou alcltnenn, We have hud
to call aphyniclan but onc-o during a
period of aoven month, Thi Jfor over
forty peopla In a- now country I a (food
record. Wo have bad mi cao of nuw,
and eiii to Im uoitH the worno for
chutiKO of climaUt.
The heat here I no nrmlr than lu
Nitbraakn, but tho heated term of courao
begiiin curlier and bint louicr, Tho
month of J una unvn u abuidy hoi
went her, mercury running bllitt W
anil raiiKlng: In tho ulnotie tptiltt a num
ber of day, July ba been connldernbly
cooler, lu fm:t,dellhtiul u miner weather,
W uaually have a gcntlo cooling trmm
in tha afternoon. We liuve not luid a
liiht yet thin aumuier that wan not cool
enough for comfortable edecp. Our u la
mer day aro not icnably nnorbir uud ou r
night lonr than in tho North, ami tho
rain uud dew and humid air current
from the Atlantic help to cool the air."
I. We bavo in a crop of corn, cow-pea,
Nweet potattie, ptinniit, chufi,' ugar
cu no, Norgbum, melon, tomutoo, cab-
bngo, beau and other garden truck.
Junt now we aro outing our fill of the
inont luaciou molfou. Never ate la tea
year a many a I huv already raten
thin year. 1 hey lot vo Imen on our tulue
nearly a month. Wo alno hiive great
fuantit)ea of lino tomntoc. Hunt lea
bunhel to town today. Have been eat
ing aweet corn about aevmi week, and
leu day uko plaulod a field for fail u, I
Our nwei't potato crop of neven or eight
ncrti in doing finely, and wo bop to
liuve a croit of 1 200 bunlmi or mora, In
tho lino of fruit we tiro having anplea and
iienclien, Thia la a iieuch couutry and lu
a your or two, when our II mt 6,001) treea
tnt to bearing, wo ahull hnvo tfreut
(jiniiititie to ahip nml una, W bad rip
ng on our tub lea bint week from our
own tree, (irnpea tiro alao ripening
and there aro great quantitio of wild
a woll a turn grupen.
Tha t raveling grtiup of twelva ail Na.
branka )Oplo who ltt Lincoln In May
are atill 011 tho rond, and arooxper-ti'd to
arrive at Common wealth uboutthe 2oi
of thla month. .
'I ho iwtiplo hero raitut cotton chiefly,
and they know how to iioika It, They
would ba much hotter off if tlmy went
Into the fruit buaiueaa mora, lint it la
only Imra and tlmra man who know
how to enr for tlm tree and handle th
fruit. Co-operatioit will help ue In thla
01111 thing a grnt dal. And It will Ita
tho aniim In other Imluntriea, Wa have
bu aximrienced California fruit grower in
our prenideut, I'r.d. Imiuoii, ami other
are column.
Homo ol my friemln would, doubtle,
hke ao nk if living ill tha clone Million
ol common projatrly ami united im ir
oata la m pleonunl a I aipaclttd lo
find it
Yaa, mora platmant; and wa are tain
porurily, rrttwdd alltogaHier, lu one
Itouaa.
To th milt centered It would nut l an
ii.luriil.la Ida, Hui h ciini in im, and
alter m inn leava, rialllnh paopla would
ballar baa aa much at piirnllon na poa
ml. la. Hut una It tha m ild id I lillnt
ha run live uio.t happily In rlu Iraier
mil r-lalniii, ii-iviMtlii4 will) HhmjoI
lik pirit 111 roiiiiiiou a-rtic, "It I
Vnora bleaaad to a18 Hi nil lo twi'i," fit
rt Hi UU to Iwm-rvail, In b lutad Hi 11
to 1011111111. 1 Willi litom y. Hit wa Dud It
You Will nbr. I tt. Hi teftll -ll
1 111 1. n d, I ha ll ciul r'l rin walil
In f. I, o l.a f tad, In InKaollii't lalior
l..f Iniii and Id II anptta in-Uiu
"4.10.I .ttr4ina," t II014 aiiiiirtliiu4 lor
aiilhli4, 4 Ud or i.lhaf H.uUti.ni
Hint Imia.i, hi Wft.ilHi h( Ilia labor
ltia id 11 lift. Hall ialrJ petipla
ratitiut Ha loHg liwalher, n w ara
luiuo,. Ii'il IhiMat ehiHut will ba lii
aitrtvM.lerwl In Iha liin will uw and
in I py brul , to !.
"VShl' I doablad lb
i.d.im id Ihaauibtlak'iia'.l batauatlar.
tl.uiit iha aplril with htk yntt want
lain II aad hay ani'tai iald II. Nt
hum a Nibraak lltaud,
ApprwUtaa nn' i-int, taluk It
net wotk a aUl .t I a g'ol
rn nPifiMTiviJ
COLONY
vjmm mm in
thing, but It in wfaer, aufer to bo aelfUhl
You can't aafely love ami truat anybody
but yoiirclf, I 1 hat the Ida7
Nouenne Thl I a practical denial
that th Cbrhtt Hpirit live In men, It I
unbelief In good, In It profltableiieaa, In
It power to ovorcomo vil, Jt I aolf
worahiplng, eodnty-dealroylug, anarchy
brettding ulheiam,
If Im, liovfrlltttloa, "buaiueaa?"
Kxaclly o, And " bitniuea," the
ench-lor-hlmaelf etrlfn for gain and pint!
11 ml power, I an nccurned thing, it I
the nuked muuifeafallon mid menaitr of
ain, of aelltahiieaa, and tho ciimo of about
all tho evil which afflict mankind, "Woe
IllltO them (hat cull evil (nelllnhucnnl
good and good evil or Impractical;
that put durkuoMa for light and light for
dirknenn; that put bitter for aweet and
wtHtt for bitter. Woe unto thoui that
are wine In their own cyea, nnd prudent
in flmir own Might!" -
Thl I not tbo arbitrary, unreiinon
tiblo decreoof an auirry Ood, it I the
majenly and power uonwervlng of
nalural law, lbt'au everybody, Hourly,
oiiter tho private prtijierty w eklngatrifo,
uud liven by the amilidordilmwill rule of
"buaineaM," ciinnot mako It reaaottable
or "practical," and cannot nhnngo the
coiiactputnco of the olflnh t.ruagl.
ow thero aro Junt two way by which
to live, nauielr: Hv tho nach -fordtimaolf
rule of bunlii.w, ol tho money ami prt-
vttta profmrly aeeking atrile, from which
nil evil How; and lu t he way of Ood'
law, by obedience lo which oil good inuat
come,
i utilflnhllo in bunllienn a good Ihilig
awiaotlilng, lit only "prectlcul" wuy
and mean td life?
A fflrui It and you deny Ood, A (II r m It
and you call Cluitt a fool. Affirm ft,
prac tic It, ami you do your utmoat to
drive Ood out of hi world and to rnAwM
what in culled Chrintluitily to a matter
of dead form and aenelea coromonlo.
I!nt how can a man It uefut in bunl
lie? ifo ha commercial rival ami be
can not pay hluber price for labor or
!! good for more than (ho inammat
and keeneet of them, il miint iirovldo
for hi own itounchold, and tlmrefttre
inuat couiH'if with hie neighbor for a
pbK(0 to work, I la luitnt, If ponmlle, lay
tip money agairiNt timo of inlnforl uim
Ion ol place, eickfto, old ago, etc, ami
therefore oiunt let hi poorer nelghbtr
;are for hlmaelf, II cannot lor bi
iielglibor. '
Very well, Cboono thoii latweeo (lod
and mammon, between otedinc mid
bunine, between life and tleuHl, 1)0
not profen Clirlmiunlly aul praetlcw
(commercial) atltoleiu. Do not profcae
an ad mi rail 011 lor tho law of love, and
practice nellnhnene,
)oubt the wiadoui of love of Ood!
)oubt that men bav re.telved ttower to
become Hit eoun tl Ood (John A2) a-d
to aticially Inearnato In Hplrit!
l)ld w ao doubt and deny wo munt
cttnclmbtevil aupremeaud aauity limaa
Ity, We munt cult Mnnoii Irrational and
g'tod a drtittitt,
lit a mailer of tenliinony bear an, VV'e
of tlm (,'hrlNtiau common wealth ere not
angel or perfect people, Put men and
women, with tbo annul inherited wenk-m-n
ami teudoncita, We era atill more
or lea eilflh,through igtioraucw, uncon-
rciouM habit and incouo.uered waakiiea.
Hut w mm 1 iinntcnin, wo iicinive in
and deal re th Chrlnt Hpiril., Wa have
lentinl Chrlnt teochiiiga and know tnat
"It i mora bhtned to give, than to
receive," to aorve with love than to com
mand eervlff. We do not wlb to lire
without labor, by th aweat ol other.
We have luriieij oumelve nwny Irorn
audi titeiifitiea. We really and truly be.
liuve lu the fat herhood of liod ami the
brotherhood ol man. Therefore we ranch
out helpful, fraternal hand to all who
would enter the brotherhood life. We
bnlieve each ahould nerve according to
hie ability, and reeoivo aseordirig to tti
need, Wa do not love "In word uml
tongue" merely but ineoaur our lore by
our labor,
Now all tbi I rational am) right.
Love beget love, A brother make a
brother. Lvory eervice beget n a dcaire
to reciprocally ewrve. Ixtve pouring out
all call forth all, and ao we of the
brotherhood luck nothing that our
etored-up luborpro luct or prune nt labor
aliettgtli can aupitly, Hy Uai iitg mit
lually today the burden of the young,
thonged, tho elek and the dmabled we
have neither need nor temptation to
hoard lor tlm fill urn while our brethren
milter. Wa are living aa tho flower and
bird live, naturally, without nniiou
car or fear. We ute living canity the
hie of fitltb, kuowing that he who care
lor the him ami tlm apnrrow nitre Im
iiteiiauriibly mora for u, who hive, who
who aerva, 011a another, Hod ha made
a m pie pmvialoii nml delniine.
Hut 'Hum who Ilit nml devour on
another m it! luk heed leal they be com
mimed one nl another.'
A I luliiii'tled uleiVM, wa tire wl ill liu
a.ta t. Wa lva to biylmtlr and n
lieiitly Imar with the liior.ii-e and
Weaklia' ol one aitother, Hilt elllth"
in niaiiifealnd In ibiily tile la Hi excep
tion, not Iha rule, lloitilleal lt'll llf
I'l'b'ii tally, Iti iiN anionwl bllU Ihlugn.iiot
In Hm Kie.il ble w.ok mi l pirjift ol lh
imtivldual,
We r hrlng hanuliily and Iiwltlitty,
Wear oik 0.4 loo. I ami living Inually
and .iii.iiiin'tliy, but wa era ur id our
jolt. ' I hera nra miim aimotg u whi mm
aiery liunary, or mid, nr Iuult1i leallf
i.in-1, or out id work, or aaxuMi lor the
morrow, ' I ha im k Inherit tha earth'
Mt t ottiitnMiM v.,ltli l. r they l' tn toilld
huitae ii, iiihahit (Iihiii, and pboit
yimywrd wttd e Ilia It ml id them.' VVa
do aul Nn-d IM M r iuiH lHia way In VUt
,i, n ntlur thrual, 'V but mi d
to anil gmieriMiir Mud futtivat
II111U4I1U id aotl, or in thaul our
rial. winking Mil l at hattiiiig til 4H
jriiiti oilier tlm aia.ili'! inwiilil ahtiM
Hi Iha attltaU alruaaU, 'I ha atri'4 '
Im work l"r Iha wk, u l Dm
Mr li'itdeily att-ii lod to th iron Nttd
Milled. ,
H mm nrH4MillM4 tha lirothe li -mm mi
iiium. Aad mm nut iha mulum W yaaret
1114 nr 11 rl btiiilit'iliiMitl iirriawiittU'iai
U unl'aueif tM e 1)
V