Nebraska Staats-Anzeiger. (Lincoln, Nebraska) 1880-1901, October 13, 1892, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tl
SS
wäJbm
jpl-
o
ß
Y
l
INobraNliH SSt nitt m
vtnSk
Thhlem
immpfe
v lY
n l ilt
o y y
.In', !!,!,'! ("in unserm
vinliiioiu'u.
V-un In 1,11,111 'J'ni'liniti.
IU
l.Ulo
oznmcrLröe
uiyfc ftUt-
$tcru5rn.lcr Gizeuä'de
Vtvätü lZcjkit Jurclj
FmfXl&vis
..,Ii ii 11 i
ein lo Vtii'1
a'iiiuik' int,
er die ,'..'!','. i
gust. um '-'' "
biiictt ;n h, , ,
'.iJillll.ll l'-UI
Cl' bCUiiM.II i
Nil ..'lohl," i
11 ! i ttiil;!, ll'l'. i,i
i li i i im null
i-.VlII'llltlilÜ.T
tllliiil' lll'HUII
.VochllMTH' III
cVrr ci i lirfiiit.trr, t'er
iioili niiK ich Aicjruiibcr i
!, fu- l'kl.,I!i.k. lohn?
mK'-ik. d 11 i.Mitjel er ,
:!,,iin'ig !iit-;.KHiil)i vrftr
-1 1 ii. i.-i:i U'Uli onlicii: li'i
ii ii' ,viii.,t, iit.Vt. und
,11:,!: rolliiiil. U'iiiii i:i.;n
i ii i,!i iiU'Milr ;ii,,iu
','lIh'l.iHll üidet. i o in il
: '.iiib.n , 1,'u, c, n
i, .'il'iuii ,','eii und hier
.'liinci'i i'n ab U'liüi'ililf
lin'lfl'll, lllll di'II StlilU:
,,! l'l l',!!II,!,l II
cinii',1' ', :i! : ." t ; ii t ii ;n b,
"U!I ltl.lt l'.UU,',
IM
KBse
SlUtf; -Ui ita
ii'iuuiiii'c iiiii
ci.ld n.
1 111 lldllllcl
?iilliv''i,ll lliillt IIII 'iolllMIIC eilte llltC
f Citpntc ,i l ;:ii:iiiiiiti'ii ,d nadtt
!1I!I,I.K iMM ." .IHlll'Ol litt' ,1111 1,1, !
im ii um . i.i ii 2 ii'i ei ic inner aller
2 um .'in i ,n:i ' ' !,",, Siiv-tiiii. tcr tiiit
.'tllgllliK. ' 1,1'l.lt t'lllllll PlOl'iilllt
reiiiO iu'ui il lioiie ; ,.iit..' nun '." : k!
null' iiiüi uiici E-i 1 1 . i i,!,p.'i!'li!,,1, gcirn'
ihril ; iitiii,,' liiu t, hineilen d Id,.,Ii,I,
i;;is ict ti.'tiict tc :n .'iiitbrob 1 ?,!,ii'
zii'ti I ilil , ,iI ,!ieil !'' fil-.'iKll
i, um null re
Hellten An!.
in
',!'! II
ii r
" in,
lull 1,1,11 1, !!,' '.''
Bitu im r : in-:.
,t. ii'i in li'i'ii:,' ei
Ii ,ii e üiii ml,1
eil Mi', 1 1. m , , 1 1 1 1 nr,
d i 'J'eiil'i ,n,! nihi
lief l:ei,;e.
i,!ii t;!M;
eiii'iiiil gebort.
1,'n aus ii!,;
l, i eilet, t.iiiii '.'
iint ciiimit
ie ;,n ,
iil.l!
l'l'!
,11
u
V. 4'
wiitv
rCULAIE THE z
STOMACH, LIVtR AND liOWCLS, j
fURIFY THE ÜLOOD. ?
A htl lllLE RFMFDY F US
In.Il. IIIII.,!!-, M. II, w.Im. hr. r.!nll- X
IM( I,1N. !li.,t-l,!. I l,!,,!,. I ,T I 1-üMllll-a,
l'l'!,,,. . I. I .!n),..luN, II, !'!. TV
I, . .!t. II, . ,,,. .rf II ri,!rd, M wr Ihc
l lürll. Il.rr Ü.I ILiMrla. G
f .4. !,, ,,. , ,' '., M.,1 ,'..u'io'rtMt lj iiiatl J
THC RIPAH CHI'CL CO. J
I" I "'. I KlI.ti r.NHWliiKKl'ITV. S
- S
icutifio Arnfrlcan
Aiiriiry fort
35
V
Nyi..!. i
tr.S-
w
'i i.-iK
m iJiiiM
lt i rtar JlMi&el
. , :; i
k'tvv
4 TDI
DrsiCH PATENTS
CÜPVRtCMTS, ait.
fr.- HhmiHhii wrtln in
r
(!..' (tltl.U. (.V 11 Pl.il. (Hi
JlicnMic racrica
Vti II-IWHf"
ii in. i , r ti tlift
Vr N4Ni"roü
jllfiiüerlofe fösjcn
:
riiifc niliil flhiislirln-.
I i' t r n-tb tMt'i'i TiinvtS
l;fll .!, 'e' ,-,'!, ,' .,I,1, ,. v.'?..r,'I
litt,, .'"' i'"'ü, mit (Jl'lisi.l! .'ll'l
V. , i.-.:'fl i'iltel'l, l'.l.t'.'i e'.Ml lil ,1!,,',, L
iK i. ,i. '.,'. .' '. Il'liit II, -AVii 53
j--; it , t.iii ii-.ia.-ti i.it., j.ii tu- ti.ii't,
j.. i .i in v . if i . , i' 1 1 1 , ," i ,t t-1 n . . I" fi
inu'i'i li (.'it ii:H' .1 i'Ottv tHlit'.' 'V'i.l M
h-'.f.i. ' i. ,' ,i ) I d' t i - 'i t ii . rt i 1 i i 33
Mir . ';iio i
ii l"'t n.uls, lu'i inU W
V-tM. fj
II. 'I It. .situ:, il ' In, J
N. V. g
V
(,.n 1 1 :
eiaa kvä,
i er .,:)(','ttun,ii Anke," ilt in Cim'hs
kfiiil 'i'tidilMiiMet . i. ,i ii h a u s,
tl siiSiiilie ,, ti nur tu linken.
ux Ilt (fitto l'fr Packst.
du il,ii,ten SSurline(Um !!vte"
? lti'll,iitk", leiki, " ,lyt zu I" lettle
t Piickel vi'il.intk i k ülrttdtr Pici
t tu du 'e MiU'leii Itilü 'uli mit .MM"eiil'5.)
i'.Uütt. .'.iiiii) iVt'C ntid iMtilue ,',n tten
sind iilil l'iilst ,in t',r i ii,?feiin öuuiiii und
!,n! iiii iiiieit H'ir dem 'iiMifitm den
;ifiitll mlieil.n, um ntvntl) dietei
ten tiir Die .Siitiiiitt eii'tiilfiieii.
'.H . (.' . i e in c v,
i))inilti v,Vli((in. S'inrnlii
?t lri. COrrn und Jiil.
l'r. Ouin, ii, ii'el.l.er in i'fiii .vi1 r-itiil l'1
uqe. Ci,M M'iP V.il 'fuiillit'tin v' Htn
yiei t t-i iti.i iv,ir. du ivieker lerne Cmct'
I. .-ii ','. ' tt '1 'ck. I' 'i: ,;r i
JlfUUci?.
,l;i J,i r Ariil'ui rlwiiii. tiitii, rririniii!rltv
MiiJieu. strnli,', iilii vt,fe lii. ütiuiifl i'"''f
o.',iiim, ti.'eiiiru l'Hii ;-t'i,'iiil. um 10 Ul
üi.'i nnitui) J. air. iitrnlrlirr um .1 JiJJi
inillüiiS, itlriO i'loit'kficnfl um lltir.
u. i r 1 ,i I k. 4'aftor
' T m Tfi'Hd n Viiitoin' diern.il zur
51 Hiiti'il'.t iti'ii-. ,kdkn SoTinlas,
WBtjf.i ii ! .Ti'nbS in Oft kkulichk
to, i Viii,I ' : 1 1 iV (f 4 ,T in, Jit.ii,
(9otUMrint in"-, mininwgtchüll liatitni
de i ni'Scn
Ssnl,n,Z.,,il, :- '!! firn um IN,',
f,(iup.tf(iiif''b.,-i"l :- :",'ntpmJ Hll (Hit
Ibfnb'tfiL-ttKDifitti:- bmbnm U'gr
,trttinn tiilititr, Piiiier
trtlltiHt.- 'Jen 6enti,1ifit all, vlilen
OVil l'uiii'i; im d Uniei'ailid die 'l
Uilhm,, tnfi ,i'ki ii cciiptoj dir ciile ilinji
Diii-nviii' M Hin . t-e iireilf .I!et'e IKnnvn?
in lllir, Hut, tiirtii ,1 II Dt Viril irn lai. hell et
7lj 11 tu ''bil,f U'iiti'iil'el
Hl . Sl ii f il l t " f r r,
IKiorrer.
rJltM2llfl"fl 1" leim Cori I
l'l, I'.i, ,'tiei, rit'intiiii vrn 7 .
V.iicttlilltaqö It'tr,
51
'.'.- 1,1,1'.,. l! II II,
tJ" XI . J D '. li II ',i1lliiBeil,
!)i (0. 1" u n a, :H,U'l nie,
Ulf.itflD Ofttlal. ff
(J 0i,i'itt m im bet 5 Iic innite, w,i,ti!'i.
11. uns 1.'. 'irtt-fitir, betiefN itr d in'den
lieai ! i.'ii tti,i,e imk trr'fltrti et
ri,',1ii!,i, rte '!.: ii, it, (tob! murr i'eniinii bet
CIhmii, "i'ii iiei li.o-.iCteiTe, nieiJie luiliere
!,iiilt l ,il it Vii fil, lilttf en Mi,ll,'ii
!,,' Im ii-. l', d iigiii ,i, n itr icr,l!.i!I'!i
II e,I' nfi Me K-urmüi'HKtri küwriirin
gUi itriiiif-i tr,, oe nnpin liliwiiiibeiunittoer'
llltf fle.fi.i I, ,,i b,(a, nl
et it fei'
'.'.'i'i'ii.ei ." ,h,m:i,;ii d.,i'ii ii ir i-
ttiilit ,1,111 incii! i'ii 1 Pir iinincnw
l,il iiiüi iv V (!, diiit ,titl du :i:M
,1,1 e f-.iiiei tiT'i i: e ! nie 1 ,'11 Viii",! I111 ,1
nueli !,ilttit in d.'i ineiie itvi. itiHini',
i'i'i.iiti ,iini, irl'.i im V' 1 im 0 ivi ,.'' ein
-i OiV.: lllli llll ilOllillt, nc.1i ein tl'l.l'iT
aii Vuii'.iii t i'i'lni' i'vi !,',,, , Ä.-ir der
i!'r.iic li.'üi, ! i'ilieii ! ,', ml ,'. I.iiiü ii'i
leider tit.dt rei lau,, n, i, er i. den -et'-liiel.
tliiii n: r ie Siuliii in teilen, ,u;l
telu a.Iid, i.illiil.fii Veii iiMii,; ist ii'euJ
Ufietlrtle.
'.'Im i !,'i tut c:li,iü waien wir frei
lull eine, im,' itvi e nie sin In eine, i'ii,,,!
iililiel'iee ,' , i,iir,ii','r nni '.'.t,',ttttel ,in
irit,iei '),, il,, 1,11,1 ii ;,'ii,',te, !i,tnl!ieit
leitn!, N r iii.n den ,inl el enueiuii, mit
dem mr Z,ii. sie liui inte ,. lii'iiiirit
der i iidue," le,ii in len. i imim i huu in'
tiiiltflfl i'vttvinii'iid vi'iiliii'ilitilii'r ii
der .Viinipi iicieii die dete :( lc
; etoniiiii n ne eie inoiiiiuiiii: l mit lur-
j jrfitilllliille.il ',I1 tl't ed. I,l,li'ilIi'iii 'l'vl.'i
, lieijili und i.iiiletideiit iie,',et,ii'iier ,ie'
i ii,llnteii limver iieiinieelen tiidtüelt deint
t'eniiiie ein eiiiituliei' 'ennne, letnie der
neieli l'iiiii'eositie ndeteitetett ;.'liim,
siij;fiii'H'jjeln. 'ri'dtriiil'te lt. , iv.
'.'Iiiili die iiidieiiiiiiilitner let stilten
ltiiMiluli Nii' lioel eii. i,i ee ii-.'iit Nidel jo
lUHHlitliili ;it, Niii i.li die Siil'eieiinttiU
H',ie eini' tisilii deitt li'itluiiiii f'eri,!,!,
iln deut teli in,,! t'tt iitludt, der iiitttte,'
iteliett Vejetiit nirfit i'oreiitduliitt tiiil :
i eilten sie tuli cne laiil-erc .jiitlic
ihmi i,iti,u nueli 'jHiimiiiiiit,:iideit und
tue it ei In ii iH'tt ,'!i'lipttiiieit und lictr
liilien 'iitnniiii neu iiin.ielH'it, und Nr,ii
die leiilitaetilnn ,ten. Iielld tiintiett J'c
.ml) nfi'. in ttiilnt i.l i'tt tntd lilitiiiiii? -Iteiter,
tt'le tn,in tie cl'i'it nur mtf den
ImalleiiiiiiMiiiniiti'ii l'iiiiiNeiitilieit .!
(ein der uiilulicii ndiee jlttdek, iic
.',', ite itittiiiliei! eine tiniie v,t ettra
I Bieter V,inte, "J'i eite und T nie, itedett
dcrti'll'i'tt treidelt an eitteiit vttenett
,ienet Zuinc eiliii'!, den ei.tetttli.iiiti
'.'.Villi'lVnntt die' liiiiiiv. iider InlN't ein
iHTieilim i ie fei darie .nn !
ilitvent, oin 'uiieer itl'uelH ul)iii und
iiiK'iii'iiiuiiiiH'iiej ?eei I I u't i deiien
Battcliiti'ltle inil den irlmeten steinen
atie,iejiillt ti'iid, i.nnt le.it ine.tt ,., in
Üiatiititi'til'liitler ein iilintlt, ttt dieti'iide
und t't'di'itt e- i.iii Urde Oinrfi -' bio !
Z iiqcit ti'iid i itti'lieit',t den, ieileil
lind mit eit'iiMteteti 'Credit tiilitiilieidett
vet'i'eitt, iii'ie inner ".'U'idilin; der
Vnil leiit'i'eiiii i'i n itiiten lierouo ,;i'
luateiie ,vertel ttt ein Vifirliiie,t, tvie
man idit in glii,! er irte iint teiner
i'if.i'l'iiiiilieii itii'el inn'ei und dei lel, sl
die i'i'itt'!iinet.'n i''Nn iüiiid'; inner
den in indm tiiinriinti n i,,,t,,i'iiirfiei!
Citt;iereii ein
ein Vitno treuer, d. It. in Omiteti
limfeit je m'.it lie- ,ilut ilnno nitt eine
etroj'C .i.,,'e:.il:i,luiiiil, titeien mit den
,iiii,ieiii tr,i!iniii.,ii i'iie ilieii'tiie,ein und
Iiitje diele mit i b e 1 1 ' c mel ieiehiiilieli
feit umc 'Jlelni u'it int '.'Jiniiee vei jel'ii'nt -den.
'.'Ii'i'eiil'.i.li in dmc iniMenr jnit
tt iilil in, ;ei,, ',t, it o eli H'i'in.ier Inil die
iiiiei' den ',tiei eiiKl'inteie .iiirrliiiinec
das '.'Jialil iiiiliidend er'.i eiiieit ; ii'el
it' er ei . oi'iineln' ioili rei itelit ader,
lcdt,',ltelj im? 'tiiie'., '.'iiiier n i: c? xitirl)
cttl e tiiiiitliiiiine,leiide. 'iii,lit ;n dc
teilen, wie diele in i neu Hairtllaveit cs
llilt,t,ili,lt dteiiiiitl eiieit i ..(einer! Und
deti' ilieiei'i ,' 5 er iiei, wird eittiiiilt
tttil li'il endein ik,'ei,'ier ii! ei',n"'ett. lev
Ii'ti'i' tiii.Ii ei, 11,1111 '.'.; innlett I',iesi!intle!
und diii" teriiiit in iuei out den Zntiili
dcr deliinnten .'inrrtisiiiiee ierti,i. ein
.! ii im, '.ritt iiniji i ti'i'ii! dul'i'i jent, vder
jolltc jiijili.ii'eiiiiiter :lici 'iu'iii.-e bc
jn.u'11, die er bald n ieder emdnsil ?
rieje ll'cn; tilc it'ileit tun! niuit enteil
bcivetjeit, dii'i timeie '.'ltnni'dett tnio in
der !i'ilintt i nder" sind. ie teidn
glaiil'kii (9 i'var. fettn leiiteni Zoititc
i'i'iiieil defiiinilen e,in,!dier. der iu'ii
ifuropcn iil'entniliier Vii'Uulilut ni.iite
nutiite, jt.H'it lieft tvir ir-Ufc lind do.I,
best re '.'.'iiiii.l'eit," dtldett tieli die ,ie,r
bigci,. svtein ':c d'id iedniit lemicii,
miiiluiii viel ein. .icdkniaüs halte iiii
O'i i)cmiii i'i'ii Oi'e.H'iit. '.vi',i,!i'ii tntd
Hinditö. denen wiesle vn nttierer Zpeijc
attiiel'i'lett !",,tdeti, ! nrf i m ii t lit.-j ie, ,,
innen : Wiy tr I fnr y,,it, m ;', !
;'tii5 eine 1 i:!imli,l)t' 'eliuniiii.ate nnn";
i,l, Itier innere seliirarieii .',iiidoleittc in
iiiiernn tieimett, s'iesc sntd ,1','e's.c
'iel',,ii,ei ,;',, cnrop.il silier 'ivtt, Inioti'
dei? ioiit,i vliina. der teilte iitiitten in
den denttil'i'n ,i,i!toreien Int nittli'Ineil,
mit die im die .'Vitiiiel iti'Uii.ieit 0'.'
richte iHiaiiimen in tilmrieti
'.'ii.tii nuiiittnier sind die Meu'oIiiiC"
der (ileidit,i!l. unter dettljiltctil retjube
jteltetidett ,Uii'ln deo tottteiiek lHrtln
Veia nitt dem ..inelii'itiettcl damn, diitn
,n,id und iilileiilitNire Jliierc flil't CO
turt iibei Iiiiniit leine, ,iisrfie mir an den
Mnttrn. Jini diesem ohnndc sind die
eiiiiielHUt'iiiit iiiittfiiuilliiic in'iH'tett'ia
uer. jedHili mir sei leineic bii fit sirfi ani
ntiilttilic '.tiiilirniin i'eis,1,iiisen tuniieii,
lieiti'lic diese min iins ,iedi'intiiitsett,
üiani'en und Uneie;ieser aller l'l rt i'der
auo - .',ieiisilietieijrft, 'Wo noch der
.ViinnibiiliMitnii licrrfrltt, ist diese ab'
s,l,enl,,ie Unjille meist ans den lViait,iel
an v,i,iMIiereii inriiif iitjulircit, denn
der 'Nie nt ilt dediiis ti'tvi'1,1 der anttttali
sil'eit iie der veiiiiiilitlischeii ivsi. Äns
den '."i,iii,ie! der letzteren ii'i der Niick
ilii iiii dir iti'iiliiiidet', Viippen und eo
tinioii ;nt tief;iisiilrett, die fast mir ans
r.leijiliiHiliritini ttiuieinii jen sind, seil dem
ilttc irnljer iliiiftiiiiere .vieiineitl) Hron,
land iiriineei Vund) mir iinck niederc
Plliitiii'it, tt'ie 'Nii'i'se ittld iilechicn Iter
i'iirdt iitiil.
'.in 'tii'idiit lie, rsilil iiiilnt'iiemiis! die
aiitniitlit.Iie, int ttdett, d, 1t, in ii'iiiinc
ich theilenden sie neiietiidiltsilte !ott vm,
cine li,!i,I'e die teliun auf einer ilieite
iu'ii '.'ii'i N iiiiili iiddentschliind tlire
li'iiiiiitiinn,! iindit. .Zu Hiinidittii wird
sell'ii i'.ie' ietm;se ane v l ei f et bereitet,
lii'tte.tili eilten iiiitrintoinett belutnptett ;
ho n .iiin'cl i'.tt stiditilt ver stellt iiuni strft
bei. er ,nij oeneiiibiliielie lenttsse, und
l)0liiiilie ViUtoeiite, inic iinitien Ziilal,
der mit ciiti.i und inii) miiietiiiidit ist,
li.it oer mit einer .'i'tunuili.innu' beiabtc
i'.'-inidtier fort nirlil in tiitililen. Und ans
die .'inliireiiiiii,! toiniiit. ireiitt nirfit
ulliw )i' f o.li l'ieli' iiii. Tuf; tvir bet.
11'ieleH'i'iie tu Hemm tiiilicniielieit -tno
litt ii'o,I,eni,ii von dem etoliien lliitotto
iti Hiiliiii'itleitilt leben lottttett mtd in
der ndi' von '.'laiiio. ii'tst'ttelil,
wieder und tinistiiiett Mäuse, biei?
biiben ii in.' er nur noeli viele '.'ludere er
probt, '.'iiir teilte ..oilijiiiiben, leine
u,ii,leiipoii;etii.'idri;e iitiimittettstellnttii
eitiie,!ter tone tntd etich!e ! ,'.eii
loeij; int i'lnueiil'liif nicht, welilier 'sieh'
ler e.i ist, der den Tod itber feilte ,,"..iii
iirl'eiier" ..,'ieei i,b,n ballen lnj;t. inner
denen litt '.'lr;I der Herdieiistvollsie in
sein iilitnbt, a tritt ritt ,vreinder vor
mit der 'i!iiiiptnn,i. er sei der etc.
lienesie ,.eititi?lielti'r seiner alleo be
111'111,11'itdett '.t.ti,i,etiiil ; ans die ,ira,ic
de.' odei', iver denn der Niibelamite
s,i, iiiiiii'oii.'t diiien ,,ttc ein
...ivili!"
Tic miiililiiisic (!riis!iiiachi. i,i
den te,li;,ier ,i,ibien beniste der daniii
tie !l'iil i'tt i.i von e.nti'ten, der ebenso
.lebilN'te all? vertililveiiderisibe vMinii'l
l'iijilin, die ,1,0 sie tt i'itropiiilien Hose,
'.iiiiilideni er bi'iiiio l;iitie-. Vottdon Pc
leii'biii,i und 'J'oieit bisnrfit, nu'iltc cv
inil, iim 'Jinliiier Hofe als s'iist und
um io dort in .itanniiitiirlier Weiss, U1'
nun von der eiineiiuielt iiiio,ieieii1iiiel,
.in einem eiiiiereii i reise laut einst die
ili'ide atii die Dieiiechituiiete dto egUpti'
srfien Veiri liiere nnd einer der jiniiieren
i;iiii;eii richtete an viMiiael die etwas
nini beiliiite iiia,ie, welchc itosintachl
den bedeutendsten eindritck ans iint
. auc-iiettbt li.ibe 'i ?er Bt,elbiiii siltwiii',
i einen '.'Ittiienbliit siililliilt beinttiien, dann
über Itob er mit vetbittdlielient l'acheln
Nie- cHad nnd saate: sie ivinttett."
X ieie Vi'inii'i iiuirö iiatiirlieli mit a,ro
s,et yetjiili i!iis;e!,oimen nnd norf)
imiiulic i.'i'lao ans diese ntililiitiisie
i'rosi,ii,iebl iiiid zn liltren ilji co 'öertün--dets
,',1'U'i'rt.
i!U(chri!tnilcit. Der frattibsische
(veli'l)ite fiiiHil, den ! aiser aiuh; 1.
17 1.'. als li-orueliiT der Miimz und
'lll'ediiilleiit'iiimnliimi itiiili Wie beut
seit baue, eillane oft an eil ,ini,ieit, dtc
man. itber verschiedene wissen jeliastlichc
l''e,iei,s,ai,de an ibn tichlele, das; er das
nicht wisse. - 'Aber." feilte eines
Jaiirs ieiiiattd ;it ihm, wosur bcialilt
iie der ianer denn ? " Er bezahlt
miili iiir das, wen? ich weis:," erwiderte
der ieielutc beirfieiden ; wenn c5 siir
daj ii'iire. irao ieb nicht weist, so wiir
den die iiljaoe deo .iaijei reich, nicht
geuii.icn,"
Tie Hciischrecksiipliige
tritt jcl;l ilt liliittii iiberaiiiS ticftia, ans,
int'i'ii'Citi ist in den Reiddisltikte ein;
'tJiiiH't nie jn erwarten. ? ic Beatuie
wenden iiint allen tno,ilichen Hoiitsvo.
m an, tun den cnciittien ii'izen Iieroor,
ni sreiiiet'Itebcn, lialirend der ?el,e,n
sollst olle Slbittiben der cihirit '.'iOteit ,
zeigt, 'tiiloritaten erlliiten die '.'ioie !
jtir celit, wabrend der il n.,amie
reaisitar dieselbe iiir eine ,.,'.11,1111110,
balt, da jeder iilieiit, bevor er i den
itfetTrlir gelange, dttreli die Hati'-e vrt,
itttgefaltr .'.n vertonen i,el,e. irr
gcgcmviirtigc iii,ienil)iiiiiei' dee. itliei
ü, welilier letztetc dein Aeitsieren nach
schon oft seine üViitjiT gewechselt, will
denselben als .inriositiit atttbetvalirett. !
Ein liitb scher Zug von den kai
fei liehen Priitzeii wurde, so wird der
,'loln. ii;oltiitii." gescht tedett. iniigtt
von einer atto .'iotderneli ! lielgelehrlen
Tome erzählt. Tie Prinzen erhielte
auch in ','io, deinen regeln,,', s!,g ilfeli
iliononnicrt'iclit von einem Pfiitrer, l'l
im Unterricht die Diese daraus kam, das! '
alle Menschen ohne .'liicnialime Wunder ;
feien, tvttrdc einer der iHiitzen (wettn ';
ich itirfil ine. war es der ..iroiipritizt j
fmtifl und ctioiderte, ob denn an eh feilt ,
Papn ein fündet' fei. Ter 'l"'arrer ,
bejahte die ,rage. Tu aber eutgee.tteie
der Pritt; tttil itet 1 Meine Mama ist '
aber leine Ztindertu !"
i" e o a 1 1 i g e ,v it r ilt t vor der I
Elioleia sibeim ein i!eilmer Baiillaffi
rer zn haben, welcher fielt taglich voll
ständig mit ..iarbol toasil. ,ieriier
tragt der stressende tut Hnirean
(''iniiitberzuge itber die ivinger, 11 tu
dae, i'.eld, welclics durch seine ,vittger
gehl, tiielit dnell zn berühren, l'wnz
befoHders vorfiehttg ist der !aiiire' mit
t'ioldfniilen, ioelihe das Hiiiiilinrgei'
Wappen tragen, Tiefe bcfpri er
jedesmal, bevor er sie atiiaiit, ,1,1t iai--bol
!
ii i tt k a 1 1 i g r a p h t s ist c s iH c i
steril tief hat ein junger Mattn von
U'i've Schweiz,, settig gebtachi, indem
er ans eine gewöhnliche Poilkattc ohne
lilenia-tnig eines H'e'gi'of;ernngsglases
i'i !npitil ans i'ittor Hugos Miso-rnliK-s"
,11'silit lebet, hat, loas ,'!. Zeilen
mit 1 1 ,,',.111 'Worten und ..ii.rnx) iicl)
fiabeii gleichlommt.
li r h ii 11 ii t ha! sieh in Mainz, Ales,
fen. ein lShlirigrr Jinnfmaiiit. lueil Vom
f litte '.'iiitter den ''vriviirf gemacht
baue, das; er sieh bei entern Monalseim
loliiluett von .',i iviiirt einen Hnl fni'
l Äiarl .'.li Pfennige angeschafsl.
D ll S it k 11 e n e 0 eli z e i 1 S g e
s eil e l , welches bei der faiiiioiiablen"
'Well in liiiglaitd in 7iiifiial,,iie gelont
itien ist, bilden lebende biete, lins
j jet-t find Pferde mtd Httitdc besonders
vevotzugt wvroen, nteiieiuii anet it es
nur ein Schritt weiter, das; an eh die
Thirrweii bei Tropen, Tiger und lile
plianieii, an die .lieilie loinmi, selbst
die ..lontgin Ptltvria hat nenlirfi der
Äiisi ','oftns, als sie an den Traualtar
geführt ivnrde, anfier dem bei folelien
i,''e1egenliei!eii nttvermeiili,!ien iitdiielieii
Zhatol einen viailituoin 11 ivennn rfni
serhnnd zum Hochzeitsgefilieiil gemaiht,
liitte Zchattenfeiie Itai die neue Mode!
Man killt die geiiiiettiteit liiere litrni
! gut ans einem Tische prtiitlen Infieii.
j Und wie leicht kamt ein junges Paar
dabei zu einer gnitzen Meitagcrie i om
ltteti, die, 10 atigi'tii'hnt eniig.e exempiate
fein möge, doch Kitte ttiivftche 'er
weitdittig im neu gegniitdeie Hiiusftand
finden lonnte.
'i; 0 n d e 11 1 ', I g r 0 f; e 11 T n m -pjer
11 e seil f eli asten der li r d c
befitien die zehn dedenicildften zufolge
einer Zusamnieittielluttg des fraiizosi
scheu Bureau Vorita":
ki.ll cha'.
Urref
ilii.iii,
p'i""
im.iii.v:
Ciju.u
Kilben
. ' Ü.M's? 1 rlY:
sr 1 ,7 u
14 1 ' ! ll.lnl
1 " 15', ;
1 li'..:, , l'-O
(.'ins tnitißc Aeiilik
tvie der ,,''vi'f. ,lg." aus Pari-;
zubefchir'i'teti, doch die i'U'ttcr bletbiit ' efdiricbcturhd. an, inngiieii sviiüi.i
(lliwerltot tg. Zu den 'eichwornngs,
mitteilt geiiurt atitb, das; das nZchlarfneu I
von Tiiieten virbolen wird, ja, Prolia
tl'.ationen find sogar eilafieu woideii, ,
die das Todten von, 'röschen imdMos
litos i!i itie'.sageii. Tie '.viaitdariin', !
und iiu ih'.er 3 p i U c der ..(atjer, haben .
fiilt nach den Tempeln des Diegengcües 1
begiben nnd feine Beihilfe angerufen,
iiiititrliich 11t den nieiiten ,viilleit erfolg- i
los. ,iit einigen lezit len liabett die
Ü'i'amteu Tepittatloiten nach getviffeit
hitgeligeit iegeiide entsandt, 100 Wmu
detthiere hatt seit. Tiefe weiden als
T rächen bezeiehitet, welche die '.viacht
haben sollen, den lechzenden Addern den '
Siegen in senden, Tie Tracheti" wer-
reu als eine etwa fünf Zoll lange ,
liiderfifetiart beschrieben, deren ;)t liefen !
sehivai z tntd deren ai,el iblliliih ii'i, !
.Ist man so giiietliih, eins dieser Thiere
einzulangen, so legt man es in eine Por- j
zellenivaie, in der es von dem ,.attg.'
plave aus nach dem 'Tempel der Stadt j
gottlieil in Proieifiott geführt wird, der
sich alle holten 'eamteti der Umgegend
tntd eine nadi Tanfeitdeti zilhlettde
i!olL'iiiei!ge aitfiltlieneit, '.'Im Tempel ,
angekommen, wird die Base auf einen
besonders dazu errichteten 'elitär gestellt,
mtd an einem vom Wahrsager als gluck
bringend brzeiehnetett Tagc streut man
in das t''eiiis! pnlverisirlc Tbicrknvchen. 1
Ties macht den T rächen" so ärgerlich
-- oder 10 furchtsam, das; er pidhlich
anschwillt, die -iniie zerbricht und zum '
.';, mel fliegt ; ein tüchtiger 'liegengus;
ivird die i.olge fein - wenigstens dein
ül'ollsglanben zufolge. Taf; die holten t
Staatsbeamten 'itmtas sich 11 och heult 1
siett TagS damit abgeben, zn solch ein.
faltigen Mutet ihre Zuflucht zu lieh
Initiier oiiitlagsaustiiiglei' au der
Balittverivaitnug dafttr geiiouimcii, das;
sie die Reifeitdeti als Homvieli behan
dl! Ml i;:r. :.,a:-;ii,.Ui!.:i der Per
fonenwcigeu 1 Piehtvageii beförderte,
.u Harflettr ivotitett die 'licicndett en't
bofe weide, aber dann fugten sie sich
und stiegen mit niilieiiiiltiber Rttlie in
ihre Piehtvagen ein, ES war ihnen ein
luftiger Einfall gekommen, den sie so
fort in s 'Werk senteu. Tcr Zug ging
ab ttitd der Schassiter kam, um die ,ialie
katlen zu lochen. Er wandle sich an
einen Reisende mit der stellenden (vor
tuet : .Ihre Aiihrlarte, bitte!''
'.'Jini) !" antwortete der '.'Ingciprocliene.
int-tuilM sah ihn der Schaffner an und
wiederholte feine Anffoiderttitg, Muh !
Mich !" fchatlie es ihm li listig entgegen.
Tcr Schaffner versuchte fein C'iiicf mit
deut '.'iiicliitc. iVithrlatte, bitte!"
,'vitth ! ".'.'iiih !" dröhnte cs zitriui tittc
Muh! Mttb !" stimmten alle übrigen
.Zu lassen des Viehwagens ein, Tet
Scliaffner, der einsah, das; er utclns
attsrichien Ivttnte, ging ärgerlich ab und
Ivattdte fielt dem folgenden Piehwagen
zu. Mtth! Mnh!" brüllte es ihm
aus allen Ecken entgegen, als man fei
iter unsichtig winde. Schleimig -,og et
fielt zurück nnd meldete auf der nächsten
Haltestelle die Gegebenheit den, Sta
tionsvoritchci'. a wollen wir gleich
i'dming ichasien," tprach dteter gewteh
ltg, pflanzte ich breit vor die Ii,r eines
Viehwagens hin und begann mit iiiiei
Miene, die die Absicht einer Slcntdredi
erlettneit lief; : Aber meine Viert en
Muh ! Mnh! Mit!,!" erscholl das
(''cbrüll dktt ganzen .Zug entlang, daji
die 'Wände der 'Wagen dröhnten. In
slaitonsovt ttehcr zuckte heilig die Aili
scheint." wie der' 7ftasiaiifche 1 Ü' "d vetfcliwand, der Zng aber fitht
beutet kt, mtglatibliih, ist aber
1769. FOFNiS
ALPEN
189!.
inen,
l'lvtld
walir.
Tie l)i r n n d u e i n I e g tt it g d c
ei 0 1 11 in !t 11 il i c 11 f 111 sl l in '.'iciu
lOUt die I II, ,1 ,nt Unf.'llil'l 11 11 1 ri' it,i,t !ll,'li.i .
l'lnsbenie I.irg aus. Nun, macht sich der i tcr enolleruttii stallgefintdett,
wohlbeleibte Am,! , eil,,, am den W'eg, ,,,,-' -k.h,.u-u. sie mit je io bi im
KRÄUTER
blut;
Utbtx einem Jakrhunderl
tot bem Unbttfum dI sich
bfit fsiiBiittti ittnni
MWuf n'chmalrrt tta(
Int. uiu ati ttt tt ltuliu'ti(itn Araiiltrn pnvartrt.
Irrt Bon otlM
1. ; ' 1 nll 1 ch?g
9 uUtanvn,
Ist (V ttl! Ött-
ttuntilfl iiliri fielst mir Vtist-n, tvtiQt unruntm
tttiruTtmitn. tc:
ekiovdsln.',Ichitre. hrtt
tnaliMmil, ftfcfrUUf.
Barillrantirtlfn, WiitfttilAmrn
sii.itipcBMa.lHlitiui, .Uttft, VksttIua,.a,wwel
link UwrtHiuiji
$tQfn frinin,
elditchk
GrIk.
i'i-in zuverlüssiqeA Hausmittel in
cgenven, welch, sern von rzt
in ip,tkete sin,
J-rni s Vl,Iv ist nicht
tn r'M'lrn toaftrn. Iiti6tn wird nur von aulon'
ft VLfui-n(HtfH Bftluttll. TvNi, qhI ine Platz
uit Agrulu, wiiel. t Unitli man sich a
Dr. Peter Fahrney.
112-1 U i. PHne Of, (jltai), JH.
leZit still bei den Saiiiieiitcn vliue Wei
leres ',n Tttch, ttr.d ,md diete noch in.ht
satt, so imnieii sie sich wacker datattlicl.
fett, iiiidctettf.tlis - doch feine etei,
digttttg kitted befienndeten Herrschers!
Untere denttch oitafiilannrfien Hin
der vet'tiltmahett es als Mohammedaner,
mit den Wciii!'it auf einer S cliuffet zu
eiiett. leibst ivenn thneu dies einmal gc
boten wird. Sie bianilien es auch nicht,
denn der ..iitstetincgcr fatttt bei eigener
!i!erloiiigtntg für l? bis i" Psemtige
toalich in Sans und .Iraus lebe. Eine
Pferde beipatnti und reich mit
italienischen ','iationaltarben delorirl
waren, ivnrden die ciuelnen Tlieitc des
,'ittnstlveties, das der ".viarinciransport
wetler. Bald war cr att der Endstation
Montivilliers angekommen. Hier lttufti
Alles ausstetgett. Ter Scliaffner bc
richtete dem latiottsbeattuett rasch,
ivas vorgiiig. tntd dieser war so intge
fcliickt. die aclilage gänzlich zn veiiett
iten nnd atts's hohe Diosi der Tiensiord.
innig !,,t steigen. Er stellte sich selbst att
den , den Altsgang des Bahnhofes tntd ver,
langte dte Aahrkartctt, Muh! Mttl, !'
machten die Dienenden und eilten itiitei
Sprüngen nach der Thür, durch die das
damvscr "'arigltattv" heriibergebrachl Viel) den Bahnltvf zn verlassen pflegt.
iiuni, in ,iiiil,ii,iiii ei' 'ii "ii u i'i,,i .in,-
ftellnngsvlate gebracht, wo lv,'alvr .
1 i'taut mit einer silbernen sicllc die
! Eeietnoitie der e'.rmtdstciitlcgiiitg vor-
j italjin. .Zn beut ,eesting selbst hoben ,
iih lesoneers die Trttppe der Bersag
; lieri tun ihren kleidsamen Uniformen, I
out ...iiiiiiieniedcrit au, dem Amt, dtc
.'.',11101,1,1, ,11, ivii.i ,1,1, . .111, .,,1,1. ,"arti'atii,ga,dc in, berühmten rothen
.i.li .1 4n,tl,i' .1 11 ,'fi fii.11 in mel i'illl.ll1 I ,'. i. . . - '
RELEkZER.
J
ivriichte stiehlt er sich, Mietlizitts braucht
er (ritten zn zahlen, also bleibt thut noch
immer ein tlieii für befonoere Ansga
bin." 'Wo daher der gestrenge Ehelicrr
gar zu häufig über die !isicii Hanshal,
Itiiiiiskoiien murrt, eiwage man eine
Auswanderung 11. ich Teutsch Oiainla.
Betneiil sei jedoch, das! dort das !'ebeti
von ,'ionfetveii sogar recht theuer iti.
mau nni'.ie füll alio eiani aflltmatifircii
nd nie die Entgiboreneit nähren. Es
geht ganz gut, ivie zahlreiche Beispiele
beweisen, mir mit der ,lteiselikoft hapert
es zuweilen, und wie die getrockneten
Mische bitftcii davon jchiucicjt des
ärtger ofltcfcfcit.
, ,i 1,1,111,11,11111, i cijueeit--
iiii,,i,i,i,i 1,111,1,1 Uno iisluiini macii'
teil sich auch die veuioagcn : die itat a,
eile Santa '.Maria," der
Triumph des E t l n m b n und
die ,v e ft 11 u g. Zur Eitlhiitlmigsfcier,
die bekamitlieh am li.'. Oktober stau,
sittdet, soll die (veftlichlcit eine noch it,
posa niere iverden. und ntaii hof fr ans
die Aiiiueieitheit des Präsidenten, fall
sich der Zustand von Ära Harnson
nicht verschlimmert.
O I) n c v,' 11 1 mtt i st e i n e
Z w e i d 0 l l a r 11 0 t e , welche sich im
!csile einck (!eschäftsftihrers in El,,,
ctgo.bi'itnd Ter Plan für die AaM
Tcr Beamte wollte ihnen entiiecieittre
teil, er drohte mit Strasatiziige mtd
faßte eilten der ,vahrgäste ant rage.
Ta gingen die andere,, nach Diindoiel,
art mit gesenften opfcu ans ibn los
nd unter betäubendem (''ebrüll ftieiie
sie mit Scheitel nd Stirn von alten
Seiten jo lauge nach ihm, bis er siel, ge,
zwnitgeti sah. den Ciepackten losinlasteti
und selbst ,'ct'seitgcld zn gebe. Ein
triniiipliircndes latiggezogcncs Mitl,"
vcrfolglc il,u, bis er verschioand. dann
gab die ganze c'efkltschast einen, lachend
dabeistehenden Bediensteten die Äaht'
tarten gutwillig ab und entfernte sich
rool)!,u'iiititi).
D i e tu e ii i t a 11 i f ch c 11 Perle
haben in lepter Zeit die otienlalischcu
an'lroßc und ."touz übertroffeu nnd
tommeii mehr int) mehr in Ausnahme ;
die meisten em'oi'iiifchett Äurftenhanfcr
haben mexikanische Peilen angekauft.
Ihr Hanplfnttdort ist X'a Paz. die
Haupljladf des Staates i'iicdcr Ealiso'.
nicn.
Slus dc, ,,Ärizi,a ickcr."
In eigener Ä a l e gefangen.
Wahrend der IrZMeit drei 'Wochen hat
unser gesihazter ,'iullege wiedeiholt 11:
Spcrrschnsi in seinem Blatte erhärt,
das; es ein Wott wohlgefälliges Werk
und zugleich ein Segen für das Terri
torium fei würde, wemi irgend ein
rollchiiarigcr Geselle uns zum ,Abfi,ic.
bett" veiattlasüe. Eine '.'iumiuer dcS
Blattes mtifi firf nach Touihstoue ver
irrt haben und dort in die Hände eines
midcn gesallett teilt, der sich zmn
Werkzeug der Boifi'huug it, diesem valle
berttsen glaubte. Er Versal, sich demge
mäß mit der nöthigen Ansrüftttttg und
tat herüber, 11111 uns dafttr zur Ber
aiittvortttitg zu zielten, das; wir wohl
habend genug find, mit drei Mal in der
Woche den Hemdktageii zu ivechfelt, und
für nöthige faule eine Zahnbürste zn
hallen ; aber der Bursche war schlecht
berathen, 'iiirch Einbruch der Tnnfel
heil langte er hier an und verwechselte
uns offenbar mit unserem gctchäi-ten
..iollegcii. fegen zehn Uhr flog eine
Bombe in die Cffiee des Besagte, und
die Erplofion war 111 der ganzen Stadt
zu hören, fa'citich konnte mir wenig
Schaden angerichtet werden, dem, die
ganze Einrichtung war kaum über i?."n
werth, tiitd der Besitzer war obendrein
nicht zu Haufe, Hatte Ter eine 'Ji'ufc 1
llia. in der eigeite Schlinge ist er doch
gefangen. Tie Stadt lacht sich halb
,zn Tode, wie unser geehrter ,'ionlnr
i'cttt jci-t flucht ttttd naih 1,'imhc srfnett.
Wir sind ihm aber deshalb nicht graut.
Wir haben hintibergefiiiiekt und ihm an
geboten, ihm für biete 'Woche die i uns
legnng zu besorgen und iiu Halbes Bün
del Papier zu borgen. Er langweilt
ttttS ja manchmal, wettn er uns in der
Straße mit einem armslattgen ;Kcool
ver nacliliiufi und tiebctt'nausluallt,
aber ernstlich bofe find nur ihm darum
nicht und tragen es ihm nicht mich.
Sonder b a r c s Z tt j a ttt 111 c 11 -treffen.
.Znt Hof hinter unserer
Cffiee befindet sich der Stall für uuse
rett Dicitesci, '.'ieulicb sahen wir nun,
wie ein halbbliitigcr (''aitucr, itoc Hoo
ttt heißt der ücrl, sich genau den Bei'
fchlnß der ialllliir betraclitete. .itt
jener '.iacht blieben wir, von einer ge
wissen Ahnung befallen, etwas länger
auf als gewöhnlich, und siehe da ! gegen
Mitternacht schleicht eine i'vüalt mich
der Slallthiire. 'Wir feuerten drei
chiisse in der Ditchlnng und die Er
fcheitinug verschwand mit W'iitdescile,
Ant nächste Morgen lief das oben er
wähnte Halbblut mit deut reihten Amt
in der Schlinge umher und erzählte, cs
fei ihm nuten beim Bncl) ans deut Hin
tcrhatl eins aufgepelzt worden, Wir
hegen feinen Zweifel gegen ..vsephs
Bcrsicheritttg, Sicherlich paisirte die
Sache so wie cr sie mittheilt, und wir
gratttliren ihm, daß er dem M'orbbitbcii
entronnen ist. .ludest halten wir es
für unsere journalistische Pflicht, ihn
mtd alle Anderen darauf emfmei tfaiu zu
machen, daß jedwede Spaßutachetei mit
unserem Maulesel fachcr mtd Schüttet.
frott zur unabänderlichen Aolgc stn
deren UtHiber nach sich ziehe wird.
Schott ein halb Tttycnd Male Huben
luir's erlebt, daß der Bcrfnch gemacht
wurde, und jedes l'.'e at Haben wir nach
tiiiglicli gehört, daß die Belrojfcnett"
versicherten, sie hätten geseheidlcr einet:
iCKijtiHrijjen ..lalttts aufgezanntt.
Silciucr Borfali. Ant Sonn,
lag Aiorgen ritten wir mit dem Eoro
er und verschiedenen andere prouü
nenten Bürgern der Stadt ans, iti
dem Iitguesl itber einen l'cicltitatn, den
tnan au einem Baumelst bei -thece Mile
Htll gesttttdeti hatte, thctlzitnchutcit. 'Jinch
der Art, wie das Seil befestigt war ttttd
nach einigen Diebctittntftättdctt, mußte
man sofort darauf schließen, daß deut
Mann etwas pasfirt war. Er war itt
der (legend vollkommen fremd ttttd
Halle nichts an seinem l'cibc, das zur
Feststellung seiner Persönlichkeit Hätte
führen tonne, Soviel wir nach fing
stiliigen Diuchforfcbiuigcn heransbriitgett
konnten, befand er sich auf der Wandet'--schuft
ttttd war des 0'cbcus müde ge
worden, .Zu dieser '.'ioth borgte er
wahrscheinlich einen 'Maulesel von Ma
jor EallaHans Hcetde nnd ritt, so
l'chucü Wie matt unter diesen Umstände
ucrntnthcii muß. davon, als ihm einige
von Major EaliahansVctttcii begegnete.
Wir glauben nicht, daß sie viel fader
lefetts mit ihm machte oder bciütiszu
bringen suchten, ob er vielleicht der Sohn
einer armen alten Mutter wäre, die sich
iingsttgett würde, daß ihr .hinge nicht
mehr nach Hause käme. Tie l'ciuc ans
der Prairie draußen haben gewöhnlich
nicht viel Zeit.
Ter Körper wurde abgeschnitten und
begraben, und das Bcrdtkt lautete, wie
gewöhnlich, aus Herzfehler."
Eine silberne Statue, Un
tcr dein Erhtbit Montanas wird sich auch
eine acht faiß Holte Statue der justiüa
am solidem Silber befinden, welche
eilten 'Werth von s.'.o.tliKi haben und
ans einen, solid goldene,, Picdestal
stehen wird. Ter Bildhauer R. H.
Park wird die Statue niodelliren, zu
der die Schauspieler! Ada Diehau sich
bereit erklärt 'hat, Modell zu stehen.
Tie Statue selber soii auf einem oHo
bus stehen. 3 der linken Hand hält
sie eine 'Waage, in deren einer schale
Goldmünzen lieget,, während ttt der an
deren Stlbertt'itnzen ihnen das CHeich
gewicbl hallen, und tu der rcchlcti Hand
heilt sie et Schwert.
Eine internationale Z e i
t 11 ii q 11 d Zeit f ch l' i f 1 e 11 11 it s
stell u g vird in Brüssel im April
nächsten .Zalr.es für die Toner von zwei
Monaten etvffne! werde. 'Man will
alles einschlägige Material sammeln.
mit ein Bild der Entwickelung der ge
lammten Presse zu geben. Bcraiiftal
tet wird die Ausstellung vom Bereu, der
belgischen Presse und vom Bereut bei
gif ehe r ,Zi i t un gs ja in 1,1 ler.
Tie ö f f t n 1 1 1 ch c u 2 eh 11 l e tt
Berlins, dc reu es gegen Ende Mär;
'77 gab, wurden tun die genannte Zeit
von i'ii.",,7.")l Schülern und Schitteiiu
neu besucht.
Ter Hiutiorist Thockeriih war ein
ansgesprocher.ei' faittd aller Eitelkeit.
Diitr nach langen, Bitten gab er seiner
Auuiüie nackt, sieh malen zlt lassen, ei
Porträt, das der bekannte Maler l'aw
rettec in großer Boltkomuiettheil lieferte.
Bald darnach traf Thackerali mit einem
etwas prahlcrischcti Cffizier der E'ardc
ijnfatumcn. der ihn mit den W'orten att
jprach : Ah, Thackerah, alter fa"ettnd,
Sie haben sielt von l'aitimicc abkotiier
feiet, lassen. ?" So ist es," lautete
die Autwort. ', ganzer Aignr ?"
DiCin, Bilder in ganzer Äignr brau
dien mir Soldaten, damit man ane!)
ihre Sporen sehen kam,, für den Schrift
steiler ist das wichtigere aber das andere
Ende des Mannes,"
Auch ein Trost. Tcr ontodien
dichter l'abiche führte eines Abends einen
einst aus der Provinz ttt feilte l'oge in'
Bai ieie Theater, wo gerade die Premiere
eines Bandeoiilcs von ihm stattfand.
Tas Stückchen, welches später einen
großen l'achcrfolg errang, wurde an
fettem Abend von dein unberechenbaren
Publikum energisch abgelehnt. 3"!
Berlause des AbeidS wendete sich l'a
biche zu feinem CVift und. sagte : Ich
bin trostlos, mein fanind, daß iftc e
so schlecht getroffen haben." C, im
E-egenlheil," erwiderte der biedere Pro
viuziale lachenden E'csichieS. Sie sehe
mich entzückt. Es war schon von sehet
mein l'iebliitgötvnnsch, einmal ein Stiiif
gründlich duichsallen zu sehen !"
!!ticllauiii,'Uugs!itiicu.
Im Zollamt in Chicago (rasen leb.
ter Tage r!,it jüften nnd Packele mit
Baumaterial für das zur 'Wiiiandstii
luiig zu erriiliiende deutsche Tors ein,
Tie Schweiz hat I-'O.ikio faatiiS
jtir ivürdigeti Bertretiing ihrer Uhren,
kttdttftrie in der l'iailettftiidt aitSiietvor
feu. Ter ''iegcrftaal Viberia, Afrika,
wird zur Attsiiellmtg Banttistäutme.
Eutn,ni, Rosinen, Bote, musikalische
Instruittciilc. 'Mobil. Icidttttg, Pfct'
fett, Schttt ttiffachen, ..ItiegSgcrätHc und
dergleichen fett den. Ein Dicdaltettr in
Telhi, Ztidiett, bat !ilder der mit ha tu.
ntedanitilicn Propheten und der Apostel
(owie seltene Btirficr siir die Weitaus
flellung angemeldet wahrend Uulerneh
mer in Bombn zwols Elephanlen jclu.
cken iverden. welche im .hickjon Park
zur Beförderung von Besuchern iu der
in jenem Vande vorherrfcheuden Weise
dienen solle. Bo EHina treffen
deittnäcl'st ;ii) verschiedene SpezieS von
Boten ein, wie man sie int Reiche der
Mitte verwendet. Zu den besonderen
Attraktionen der Ausstellung wird ein
'Modell gehören, welches ans einem
mächtigen metallenen C'efaßc besteht,
ein Areal vo :!i C.nadratfttß einnimmt
und die 'Uieeresstiöutn itgett veratt'
fiiianlicht. Es befindet sich W dem
Zwecke iu dem Becken Waffer, wel
cheS durch Rohren in dasselbe gelei,
lel wird und die Bewegungen des
'Meeres getreu wiederspiegelt. Behufs
besserer Ciietttirnttg sind die trotniui
gen durch ein uns' die Cberfläche des
'Wassers gestreutes Pulver angezeigt.
Tie im Pavillon von Montana zur
Aufstellung gelangende Silberftattte ist
dte größte fagur ihrer Art, welche jemals
angefertigt wurde. Sie ist acht fatß
hoch und kostet 5,,i,ti, 'iu, Modell
dient Ada 'Kchan, ein Mitglied der
der Tiillt'scheu Thcalergcsellschasl iu
'iliew l'jiu f. Tie Statue ruht auf einem
Sockel, der ans Cold besteht tntd mit
!Z.',(,utiti in Anschlag gebracht ist.
Ein tu EiUisotuien ansässiger Pole
erlaß! iu den Zeitungen feiner Vattdes
spräche an feine Vattdslcnte den Aufruf,
zur eolmnbifeliett 'Wcllansftellung zn
erscheinen, tun eine große Attllage gegen
Rußland :tt erheben und itt erster vittie
Amerika iotvie dann alle iu Ehieago
vctsanttttellen Böller um Hilfe gegen
das Zarenreich anzuflehen. Um den
Eindruck dieses gewaltigen. Polkscippetls
zu erhöhen, empfiehlt der Manu die
Berbrcitnug von l'cmäldett ttttd Schrif
ten, welche die Bedrückung Polens durch
Rußland darstelle,,, sowie die Ausfiel
luttg von .'inuten, ,'lugiipeil scheu tt. f.
w mit zu zeige, wie die Russen gegen
die Bewohner jenes unglücklichen Vattdes
vorgehen. Tcs Weiteren schlagt der
Bcrnbsafsei' die Abhaltung 1,0 Bor
Neige vor, welche die Berfolgnu
ge der Epigonen des tapferen So
btcskl) beleitcliteti. Er fililießt mit
deut Sahe, daß ja auch Polen ihrer
Zeit unter den faibttcn Washingtons
sür die Freiheit Amerikas luitge.
sümpft hätten, Tcr Wettansstel
lungsaussilitis! für Mittel ttttd Wege er
theilte E. I. Whellams itt Ehieago die
jtouzessivt, zur Reproduktion der alten
Stadt Cuebee und der fahle von Mvttt
inorcnei. H. El,n,saitl,idcs in ..Ion
statitittopel hat tun die- Erlaubniß ach
gesucht, im .hickion-Park einen Pavillon
für den Berkans türlijchcr Siuchcn ttttd
Pasteten erbauen zu dürfen, Ta
Spanien von der Erbauung eines Rc
präseutatiottsgebaudeS absieht, so ist der
Anfangs für dasselbe bestimmte Platz
att (Guatemala abgegeben worden, da
denselben mit .liasfccbäumeti und Bin
ittcn bepflanzt. 'Miß Emma SickleS,
Assistentin im Tcparlement für Archäo
logie und Ethnologie, hat sich nach dem
Indianer Territorium begeben, mit mit
den Rvthhiiuten wegen Beschickung der
Ausstellung zu kouscrirett, - .Zu, Mo
nat In ni nächsten Wahres tvird itt Ehi
eago ein dreitägiges großes Äenfikfeft
abgehalten, an dem sieh die sämmtlichen
hervorragenden musikalische C'jcscK
schaslett der Ber. Staaten belhciligeu.
Während der Tauer der Ausstellung
tonzcrlirt unter anderen im '.ackson
! Park cine literilaiiisclie Tamcttkapcllc in
j Rettioiialtraebt, sowie die berühmte
jiüif'jclie Säugcrtruppc aus W'icn,
j fair das in Bcrbindung mit
I der eoliimbiirfieu Wcitattsftcitnttg itt
I der Cartetiftadt abzuhaltende intcr
nationale Scliaclitoiiruicr find Prämien
! zum Betrage von 7tiot angekündigt,
Mit ynui, iclit attj Seit Bcrluauch von
ptriliioseti auf dem Ausstelluttgsplaiie
hat das Bundesschatzaiiit die Erllärung
abgegeben, daß Berircler ausländischer
Negiernngen, welche AusstellnngSgäsle
zn trakttrcn tvünschcn, für die Spirilno
feit keine Zoll ;n entrichten brauchen,
fa'rner aibt die Berordiiniia den A11S
! steilem das Diecht, Spiiiinosen, Essen-
! zeit tt, f. w. als Proben zn schenken,
! ohne Zoll entrichten zu brauchen. Es
; müssen diese jedoch Muster ohne
1 Werth" sein, - - fair die fa'ier am .1.
I Cklobcr sind bis jeLU .',i,tiii Einladun
gen ergangen. Ter Haitpllhcil des
festes findet im .hidnstricpalast statt,
wo indeß tittr solclie Personen Zutritt
erhallen, welche Einladungskarten be
sitzen. An der EiuwciHttugsseiei' bethei
ligen sich tt. a. das Miinncorchciicr der
Ber. Staaten, sowie der Teutsche ,'iric-ger-Berciu
Eliieagos. Bei der festlichen
Beraustallnug iverden -Wagen ge
braucht, siir deren Ueberlasfnng ih,t;iiu
Miethe zu bezahlen sntd. An dem fast
zttge will E, ... Iones itt Ctttaha,
Reh,, mit eittern Biistclfuhrwerke theil
nehmen. fa"ir die eguetttlichkett der
Besucher beabsichtigt die AtisstellttugS
bchorde lixi.itiio elegottte !afichen att
ziifchafsen, tvelclte belegte Bnlierbröde
zum Preise von je in bis :.',' Ecttts enl
halten. Bei der Eittweihnngsfeier fol
le llll große eiserne Mörser zum
Bontbentverfeu benutzt werden,
Tie c r st e 11 .f! r i e g s d a nt p s e r
G.irdeu iu England gebaut.
iitc iorSwasse
ärgster Art ist das nette italienische C'e
wehr, welches jetzt für die Armee herge
stellt wil d. Es hat eine vänge von l,-,'n
'Meier, mit dem Stcchbajomiet von 1,15,
Bieter und wiegt : iilo, TaS Maiibcr
beträgt i',., 'Ulillimeter, ist demnach das
geringste der jetzigen .'iriegssenerwaffeu.
Die 'Magazittlammer niutntl ,', Patro
nen ans, deren jede 1 iramm iviegt.
TaS Elcsehoß ist aus Ha-rtblci gefertigt
und mit einem dünnen Mantel aus einer
jitipserlegirmig iH'riehcu. AIS Treib,
mittet wird das rauchlose Pulver bc
nutzt, Ta das Wcivcbr circa 1 ..iilo
weniger als das jetzige wiegt, so t'im
der Soldat mit 1 r Patronen ausge
: rüstet werden, Tie Anfangsgcfäitvin-
digkeit des ('iefchosses beliägt 7t 1 M'c-
tcr in der Sekunde, übertrifft also auch
i alle bis jetzt eingeführten Gewehre. Aus
i SiitX) IVieter durchschlug das t'.cscbos;
bei den stattgehabten Bcrsnchen -J Ecn
timeter dicke Tanncttbreiler und blieb
in dem dritten flecken. Es tönttett also
auf diese beträchtliche Entfernung noch
Roß nnd Mattn kampfunfähig gemacht
werden. Auf tonn Meter nimmt matt
att, daß es zwei bis drei hintereinander
stehende 'Menschen tobtet, indem es die
iittvclien glatt durchbohrt, ohne feine o'e
ftult zu verändern. Angestellte Schieß
Übungen ergaben daß auf .',. Me
ter mit l'eichtigfcit 1' 'WolIiiiatraiHii
durchbohrt wurden, ebenso ein Holzbal
ken von fü Eentititeter oder zwei selige
stampfte Sandfäcke, ein Erdwall von
Eetttitneter oder eine Panzerplatte von
7 'Millimeter. Ten störenden Wlrktni
gen der unvermeidliche Erhitzung des
i'atifes wird dadurch vorgebeugt, daß an
der Stelle dc 1'mifcS, wo beim Zielen
die Hand des Schützen ruht, ei Beleg
von Holz und l'ebcr angebracht ist.
welche l'uft Soldat m sein !"
K.T
äiü
H II
Ui?
WglX ß
i ifßv II 11 fiyn 11 ÜT W
iiiiiiiiii ;
v
sii
TlfifMirtC". welche PorzeUan-Söa.rn u kansen
deabsichttgen werden es n ihrem Bortheil
sinden, wenn fle bei uns vorsprechen
Wir baltcn feine schlechte Waare.
Wenn ie solche kauscn woilen,
so muss Tie sonstivo ihre
(ittkiillse machen.
Schlechtes Porzellan ist zu tbener zu irgend einem Preis.
Wir kaufen nuser Porzellan im Oros;en nnd erhalten
deshall' die niedrigsten Preisen.
Vrkichtigt tt'.iserk Tafklbkstctke für !.;.'' bis
s?. ossomsssm
0l fiese Besteekr beltehr an IU .tücke : dieselben find nicht schwerfällig,
aber bfniit und nach dir neuesten 'faujon. 'Wir fbiiiten euch U bis i'' Pto
!ent an OiU'.e.iUiuueii fi'iii'i'ii. Schöne !l,eekancn für t IZenIS.
i-ft'" Blichwiiiiiett iu sehr tiiidr'gctt Preisen, ffrl V
i t(((((((i
ic größten r unb 10 Cents Conntcrs im Staate
Die Firma, welche die niedrigsten Preise anbietet.
m M SiPtf Yrss f i
zxa.je&7&n ä jattJijaLJL
Großer Department
t o f4""Rii"nr
I ?ii y STREET
B i & B W I llkb I
1111. jl
C ff eil bi-z Abeuo-3 s Uhr. Unsere Waare tvird nur siir biiiii obgegi-be.
Tie Stark,' der 2Iaati-Mitizen.
Rachstehcndc amtliche, dem ongreß
tiugereiciite Tabelle enthalt die von den
nuzt'lnen Staaten angemeldete Stiuic
ihrer orgattisinen 1','ili; Truppen ttttd
der für dici'cibeii niiegiircifeuni iähr
li,!ieit ? taai ...ielder :
ULll .li.i.i
!Ut.',
i-.Uljoiii
fuult
Ki'i'cui'.v.'!;
I, UM.
''tl'i'l1'.'.". . .'
'iV'.iil.ul'ineti
'j'.'lil!,l.i:i ..
Km i-.ii'ciim
Cl'it
C'..,u'ii ......
iKlu'CC .'ijl.ine
t?.ni!h iviicliii.
'!i;;;;'-t ,''
m,i
,ci'i
I ; US.
,!-,'!.
y.M'j
.1,1
i;,:,i'0
ii., i,i
2.14
1.14,,
Ilt ia iti,
Cbige Tabelle ergibt als ,'eseitntut
summe der Milizstärke in allen Staaten
!ü,,i',ni Mann, wofür seitens der iaa
ten im (''anzcii i?t ,nin, f.U jährlich ver
wendet werden - - also ditrelischnitttich
.20 ans den '.viiiiin.
Eine Anzahl südlicher Staaten führen
eine starke Miliz zahl auf. wie t''corgiii,
Süd Earolittii, Texus, Alabama, Aber
ihre geringen Staats - Uttlei'iiiitzungett
für dieselben von 9.' oder oder
auf den Mann lassen anitehmett, daß
diese Truppen keineswegs sehr effektiv
fein ttttd wahrscheinlich mehr aus deut
Papier als m Wirliichleii vorhattdeti
fein iverden,
Tie nördlichen Staaten, welche int
Verhältniß zu ihrer Etuwolincrschast
nicht blos dte meinen 'Miliz-Truppeii
haben, sottdet tt auch am '.tiieiftett dafür
verwende, sind der Reihe ihrer Tritv
pett itlnzalfl nach Rew '.')ort i inil tfL'rt
ans den Mantt), Pcnniiitvaitieit K.'i.',,
Chio ,K.), '."iiisfai'hnfcüs ,i?!li, ..Zllj.
itois (li.'tn,, New .icrfc i.t.';i'.. Eali
fotttiett (:;7), Eoittteetieiit ( !.'!). Eine
ganze 'Anzahl Staate,, find och weit
.zurück in der Entwicklung einer ihrer
Einwohnerzahl entsprechenden tntd gut
eingeübte Miliz. Int nächsten .Zaltte
wird zu Ehieago ivalirfcheitiiich ein
' f a t i o 1 1 n l '.y ( i l i ; , '.' n a, e r abgebalten tv c r
den. Tabci sollte jeder Staat durclt
eine Muster Truvpc vertreten fein.
Tie Idee einiger Csfizierc in 'Washing
ton, die '.Niilizeii des vaudes ttutcr
Cber. Sontrosic des ,'iriegs- Tepaiie
ittctttö zu stellen, kaun bezüglich gleich,
mäßiger guter Bewaffnung nd Ci'gii'
nifatiott gutgeheißen werdet,, tuojiir
überall .htspeltionen durch -'lr,uee
Offiziere eingeführt weiden sollten, wie
dieselben beiciis in Peitufytvatiten statt,
finde.
Eine p H o t o g ,- a v 1, i f ch e T i c
b e f a I l e. Vottdotier Blätter berich
ten über eine originelle Anwendung des
photograpliifeben Apparates zur Enl
deckttttg von Tiebcn. Einern Etgarrett
handler wurden fvrlivährcud ' f leine
WiVngen von Eigarreti aus deut auf deut
Ladentisch stehenden ''laskasieti geftoh
leti, ohne daß man trotz schärssier 'lieber
iviichnng der Tiebe Hätte Habhast wer
den löiuicn. -Als altes uieltls mehr
half, lief! der ersii,diin,ii-,-i,'t,,- i-nii,-iii,,..
fitzer eine pl,otographifchc Eantcra so
aufitcllen. daß deren Ivi'otiieittvcrschluß
durch eilten Elektromagneten, dessen
Strom durch Ceffttttttg des betreffende
l'Naskastcus geschlossen wurde, snnktto
nirte. während die Sli'omschließitnq
gleichzeilig das Ausflatumen einer Mag
itefiittnblivlampe bewirkte. Ant mich
ficn Morgen schon ließ die Stellung
des Momcntverfchliiffes erkeuuen. daß
während der Rächt der Apparat fmtftiti
nirt hatte. Als man die lichtempfind
tiche Platte nach den Borfihriften der
photographischen Technik einwickelte, er
Hielt man das scharfe Bild zweier tia
ben, welche ihre Hände in den Eigarreti.
kalten gesteckt hattet,. Tie Photogra.
phie liberliefetie die jugendlichen Tiebe
der Polizei nnd diente gleichzeitig bei
der Abnrtheilnng als nnuiigiiches Be
Jmmmmtmmmmnmtmjmmm
immmH
s. ylr
Cr fitjtf
k'
s ..'i; 1 l
te&ftä
c
41 - ---r,
"! """''cENUINE 8
; DlIM
soi!?is i,'
I wf b;' 5. y
iW
RAUCH-TABAK.
Trr rcikftc und ;nii.crläßigstc.
Hält' .l.iiuiii'z (Sole, ba:. lustige Haus,
Mi-li-lif in iiii!,'. ,-.' i-il
TlÄV )",
IQ 3'iill Xuriinra in'ittc er geriiitcht,
i)tl Und Zivils' di.il gautzcu Tilg gi'schiiiiiucht,
'W --Illl.i e-i..'?.,'.-.. li'iiii'l- l.'ii'ili'.-f.'il-
V
Tanscndk von Rauchern,
Ttt Millii'nar in seinem Pn laste,
Tcr Arbeiter in seinem Häuschen,
Ter Modeherr ans der strafte.
Tcr Seemann ans seinem Schisse,
Behagen iedenve überall
ziehen Bull Turham vor.
Llackell's vurkara Totacco Co.
DUR H AM, N. C.
Kaussrauen
gebrauchet
C ARR'S
Seif!
' .
'tfeg i ' &im
r CAER'S ' IM
5rj$t Seife. "r:H
"4mJLf cm 'i.Mk
1, " West i'tncoln, Ditbr.
iZarc'. 2. eile fl ' '
Kemy F. Iricke,
Pta'tdiiiche
b'ontractor un Bumcistcr.
Alle Arbi'ilen ivarn gaiiiiilirt.
H-iö-Bi-riiniiftige Priese main derkkent.
Werlstai, (üb luift eZct von 'Hl un 10. Strat.
üincoiu 3ii braili,
Emil Herbertz,
Wein- tt. Bier-
Wirllischasß!
tyctttc Weine und Liqucure
stets vorililhig,
!-r AY,us,r.Rsch Aikk
wird hier verabreicht.
21010 2t. Lincoln, Ncl,.!
V1. AniliTS
('JeschiiftSführei'.
Bnxlingto Beach
E i lto Züge j cd e n T a g.
Tie B. .' M. Bahn fahrt jetzt reget
mäßig ach Biirliiigtoi, Beach und zwar
wie folg, : 'An Wochentagen vom Bahn-
bos um 7:15, s :1s, unb 0:15 Uhr Abends ; I
:iiucffi'hr: :45, 8:43 und lo Uhr.
Sonntags: ;i, 4, ,',, 8 und 10 ; Rückfahrt:
" ::it), 4:iio,ii::i(i, H::io H ::lo Ut)r. l'tan
begebe sich pr Stiaszenbahti nach dem B.
& ivi. Tepol ; die Rundreise kostet nur
IU EeittS und laßt an Begucinlichkeil
nichts zu wünschen übrig,
A. E. Z i in e r, Stad, Paff.-Ag.
8 Tie Mehlsonen Bietoe," Champion'
oder Sterling Brand", welche von der re
nomnitrlen Creler Mähte (abriztrl werden,
tun" bezgl, ihrer dleiidendei, Weiße und Rein,
tzeil bis dato nicht überiroffi-n morken.
C rete M i 1 1 T t V 0 t,
Ecke 8. und Strabe
S rnlea Salve.
Tie beste Salbe in der Welt (ilr Schnitte,
Quetschungen. Schwären. SalzfluK, Wu
(chlag getpiniigeiic bände, Frofibculi-n, ipütp
ncroiiiii'ii niiti alle 'iiiitfrontl).'ncn : es tunrl
sicher .kinorrhoiden, vder drciicht nicht be
zahlt zu werden i Es wird garantirt, voll
ständige Befriedigung zu geben, oder bat
Geld wird zurückeiftaliei Preis 85 Cent
der Schachtet jju versaufen bei I b Karle
5 Die Farmers & Merchanls, ein
der solidesten und bedcntendttea Verfiche
liings-Gefelifchaftei, des Westens, hatte
am t!U. Juni I ttl ein Kapital und einen
Ucberfchuß in Höhe von iiH'.t,ü(7.'S4
auszuweisen. Nach Abzug aller Verbind
lichfeilen stellte sich an dem oben bezeich
ueten Tage der Vaarbefland auf 48,
'J1U.U8. Diese Zahlen liefern den Be
ivcis von der Leistuiigsfähigkeit dieser
Institution und sollten die Teutschen bei
diesem renonnnirlen, einheiniifcheii Ver
sicheriings'Jnstitui ihr Hab und Gut gc
gen Blitz, Zeuer, Hagel und Sturm ver-.
sichern lassen.
Wie ein Räthsel gelöst
wurdp.
Nenn Sie einen Arlifel wiillfcheii, lo wol
Ikn Sie doch den denen ha, en, metn wahr ;
Ader welche Waaren. find nie dcnef?
Wenn dieses IXalhfcl gelost ist, so freuen
sie sich, nicht wahr?
IeSenfaUs möchten Sie gen, von iiteni
Rcithtcl, das für all- Menicheu der ganzen
Well gelöst ist, hören, nicht malic?
(Sat wir werden Ihnen ron fiesem Räth
fei und icncr Lösung crzalilen.
Auf der Wellaiiiifii-lliiiig des IadreS 1K-.
zu Paris, ffra frcich, waren die denen Räh
Maschinen der Well, eiiilchlichtich icner von
Amerika, verlietcn. Tie liiaii,iflcn Such,
verständigen der litunafcbinciidranche, inner
ivi'tcitien .wel der dedeiitendilen Aulorriaken
sranlrc tbi sich betanden, habn ihr Gnlach.
ten adgcget-eii, ach gründticder Prüfnug
eiflarien diese Lachverfiaiidigen, dag die
Wkeeler und Wilion'ichen !iialmajchincii
die desten tcien und verliehen d,e(er Äefell
(chafl den erden Preis, wahrend dte anderen
Ä'-fellfchafien sich nur mit goldenen, (über
neu und brorzenen Medaillen begnügen
muhten.
Tie .ran.iSsitche Regierung vi-rlieh ferner
kicrrn athaniet Wheelcr, dem Präsidenten
der G,-!eU(cha!l, das reui, der Ehrenlegion'
eines der höchsten Orden Frantri-ichs.
Ans diele Weise wurde die ffragc der fce
sti-n Rahmasttimc der Welt gelöst und zwar
durch die ersten Anloriiäicn zu Gunsten der
Ro. und Ho. 13 der Wheeler und Witfon
scheu Erzeugnisse.
Tie Ho. 9 ist zum Familien Gebrauch und
die No. IS für Schneider die besten der Wett
Und jetzt, wenn Sie eine Nahmaichin
wünschen und nicht die beste bekommen,
ist dies Ihre eigene Schuld.
Fraget vei Eurem Nastmaschtnen-Händker
nach dir 0. Wbceler uns Wii(on ins (oll
te er solche nicht vorrailng haben, (c wende
Euch meinen aiatoae, tieichreidun
(e und Bedingungen an uns,
Hinten werde auch für die westlichen
Staaten verlangt.
Wheeler & Wilson Mg Kg.
1857 WabashAve., Chicago, Jll.
Zu verkaufen be'
A. ff. Leiss, Lincoln, 9lt
S'gent für Nebraskc.
'''ji''iii7-i,,ii' ....'., i ii,,.
ti
,
i
l