Nebraska Staats-Anzeiger. (Lincoln, Nebraska) 1880-1901, August 25, 1892, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M
Wt,
)
,A
O
Bkn Stna tw Anzeiger
Nrlnaöl'i Staats - 'Anzricr.
, Mrisitiriit.
Kni,'
!-,l III
!S. I,.
',!, OUIit I Lincoln,
M'i.lll cluwr initllrr.
'untiiili.ig, ben -.'. '.'liigult lm'J
li .
,',' Beginnt in uiiiinlhi Schonen"
'.Mm liopf da .'. ,i.s,i n ,(U fchii'inbeii,
M nun in i ii uns iin i'ii '(ulnii'u
ls leider in ebn jinbeu.
. '. tvin
" I inii d um
F,tbi e
Ce
Ibelbollill ut'lll
,il(, bi'!'llll.
in 1,111111 M' ,nliii' ln'i, baf,
11, b.'lt .'tl, c" lu,ll, II die Bl ist iu.ll teil l'lll
gefullil ll'il' i'fii.
J - ' He, , Foe B.'iigniT 111 in Sa
fing ,'i, i,ljt ii ii oer .'". imd M Slrn;o
nilgii illiil tiud Iirlitlll't lliiM bett.
; tir i uiiH'i iUiilil der riii'i
,l,,i, .'.sei ,e III M 1 1 1 .-( 'i tu-1 'lljch.ltl belauft
,,I, 1111! i'tllul I' "nlllUllt'll Mill'll.
; Sliii bis i Iniia bei Bnnid
nnf '.". ul'uuind, n zu lindem, gieb! eo
n,,,i , 1','iiu'j um' i, ,,irut Cci.
; (mi ;'t. Aniufen, iiKiibcr im
.Mtiil r on ,o,t beeid,,,, in ('l)ieiii(O
deiniiite, "I in - nd V im i o 1 u eingesungen
,' ; l'in dMinlitchinltlichei ).-.t! ci tan ;
iniueil in .'Iniiilu elltin so lange, um'
rill ' ,, null ;eil braucht, lim eine Meile
l(l'l, n, (ui ; n i c p'u.
; :'.'"iiu ; i. minier Inii ,ni,.-',(,iechnell
im; len 5 1-: 1 1 Beiteln"! ri '.'i'm Ii ,!.', C. in--'i-;!l,oii.
n 'ini,b,u an) neifoHn-n gripolint
i '.'' Sluni feil Füllten i ein ii iidic iil)
,,!,!, 11 o nmgen 4 r. .'uiivm
iiubiii.'.i Imrien m -J 1 1 1 1 -
'.'!. c nu'illiiiHII, l. Fe'ilch
lllil IM'.
Klingling.
MV
,m i'niliiuu, I III FuibigiT,
r in in Beib.ichl iitgenuiiuen,
.Ml lt. ,v ii 1 1 L ii I In'
IHUI 01 ii i! I, 1 i
i .ml'I (ii Ii ibcu.
' '.' .',i is mi' ml, ,in ,"ii;,liiiiiiin
unnd, in in nutugeitei .'.''0ilie im'lul
u.t'il ,i zu mi'l B.Mitlce in e,ine Milch t(i'
((icheit linlle. riMlu' imirbi' um
iiiili i.ii i n lrin,il,
J '. ' Am t ,'m'Iii.., cm j,,
'.ii .'uili,' d.i I I, nun O Iriiftc. Ii.it
ll.lll,,.)!1'!" II V'l'lilllfft ((I'IUVIUIII'II, ilM'.H'V
,'moii nie 1 1 , i liciiim ,M inPi'i ii Iimla lu'l
, 1 i'.ll- ii i i ll.a in l.i.ii ,
; '' im i l.uifcii ite Jdipii will,
-Miiibiii Im iNiii-. iM'nn',:, i o 1 o 1 1
iiiln, I in ml " tu' ! lo uii'it, d.il! iflbll
Oii ,11:111!,' ;iituii,V'ilii ,'ilu'i ,il j,d
'. i' '.i,' c 1 1 1 1', i p tc -s vm i ii o iu:,l, l),'ii f.iun !
,' ,.h 1 1 1 1 i' im 1 1 : i' in. ins 'h-fiiif dir, II
im-ii r.ii II , i i !,'', :)i1;,'iiii'3 und knnn du-
Ii ä
,ii
h iih ni.
I '
1ii , .11 ii ni i i ch.
'ö o l 1 1' in ii d i',
: iiiutiiuin' !'. null,
l ' . 'l. 3 ll Cdl' Wllldl' UlMl t l'I'
ui'iii'iii.;iiiiil),i; im. nun : I' Iiiii,'niin
. i.i-i' um .!!,; tr s" inii'i vMtia
:!'i,, iimimmtuiiiii, , vlml im
in .. i'!lull . Mii.t.l' i" iii'iiiniül, cn ;Uul; I
I, r '.'I. (Siflc, ii-üir !1,'IIIIC kl j
,, i, i,!,1 Im:, im, u;,l I Cllci,'l' in .Hl'utt
ii.ui! inud.
,.'". Inii', ii'.l.tK'i nl-s lS,m
i il.il iu d.i.:. J.u,' ILMiiHi iii'in ii l 1 1 1 1
iumi fi'r i, 'pni'liliiiuM),'n M,it. Oimuioii:
Immi iiiii, l,lil n inrui N'.ii , hat Viii,niit
lind hMIli',' i, x. M'llMlM, dci ji'tiU'
'.ShC sl,,,,,,, ,1,1 cllllll,'.!, IH'11 dllll
iiniii.i oom.ii (scniiic ou di'ljcn önilc
iii'iiiinii t,
? i,' Hiiii'ii ,.'!. H, v'i, II, I.
s? . i.'i',i,'lt tincs VI. t. ;iu'uu'V, UK'idi'ii
Nil ti'i (Silc Kv 1 I. und l'i ti'ittc fiiK
fjl i';ill ll,)i' 'ii.ldl'illlllilll fll ullU'll, molihr
cini'ii M oiiiinuijuniiti nun I11,111 (
jmdi'il. .'Ivliiiulic 'viiniKii lutiK'ii d,v,,
iiUmnliii jiu dii'ji ilnfliill liefern.
2 iMiie .ssorfuriio-lsftfiiniiiif, dir
ml 'l'uiiiiniiu lind l infiulilxil lici .,Ii,ir:
juiifl d,s iliiliclitii .linoli'ii.j '.tiichtö u
liinl l'iil iibiiij Itifil, lioflt in Kt im
ni'iii :! i!, ,'i in 'Jih'IIoii, J.'io., b j o l ii 1 c 1 1
Uiiftlicdo: , , Ü v; i U 1 1 jii'i"' -,,,'hi."
,,siciUl ilinf" -,,,ui." iiu'ilH'iin
iln'i; ? iollisiitfr fiiien, umo Im
loiuulii' iiiiuf in !
' , ' Jcr Rock ,l.ni& Tnrr,ir
l,ii, mi da 'Jl. und C Stitiflf, ist iiii
du' Dii i,'i d,-i liial '.'n11i'.lniii, ,v'l,l'
,N ,i,l,I,i1'1I ÄtllNUlli iltli'll '.'lllj'ltlg
iiiinnii, iMil'l I, d'crii't ivcidri! und Iiii'
1,1 ul) d, n Anii iHjiuiH'vn iino qiinlli.,1,
siil,'ii,iilii'il im .iMIien, fuii uoii dun
li'di, in,, iiill rmili pciK und ir,in(
.(ii i'i,iiiiliii.
. " .In di'r TinnhiHlc innc am
imiiiniliui . in I. vtept. i'inc luriu'tüil)
imilitmii.lu' VtW'iibiiiilfUi.iltiinil und ',!
,nm ii-fiiii di'i ';mvii'iiIui5 ft. H o jl,
l't.ilin-idi'it. aUUif in wor i'iniiii'ii
t'iimiiliii, u,il)i nd er lich im iiiimn
HU,, m niiglii,!!,,!, iv'inlli'ii, Kn'; kl '.'I in
lllli dlil.'l II 1 1 0 1LMÖ 1,1 !,!,'!.' S.it
iii,1,t im JLi.iütv 1,'in. Mliuii'iv Vliln'U uci'
ii.liun ,iii Umiih'ii. - - V, ji'l du' '.'lnz,ig!
; ,'' .Oslirn :'iitf, nvlrfirr unr liiigc
i.ihi c i ii m iluc, iii.ilii tiib kt l'iilfllu'd
d" l.ifii.uii Siadlkiilb li'.u, nein!. 1'lul.i
luli ciuliiiMud und finif iinuli,' in nichl
iV'inKifUii Ui.iiMiiKil im vitidl i!,
Hl i'in J'anihiil Abi'iid, geg,n t
Hin , l'. j . i r kinqi'IroiikN. 2oU,1HU'V
li.iiif!;.!: ;mit d,v i in ,iiln . nun oit d''
Vliiu'iil.Miciii ii'il ciiciii n '.'!, , Hin nun i,i n
rtfii.
. i :t ! um, n 'i'.'oinc und Viiliun
illld II, 1-, in i 110 llilifV-4 Jl'-llillHll,lit,
O.i,' II. mi .', .? 1i,i!-, im 'rl! ni'd
Ikiiiv.'i knii' in 1, ,lM'ii, li' sindcl d,l
üv;, i 'tt',, Ihm in- i''.,i:iar.f von i ., III
ii'iii i'.'. ;n ; und innö iideihnipl dkin
'iisll.l.lj liil 1lHI..,,l,lMll,1) iH'l'il'lU' vlnl
llU illlllHll 'I .ll '.lMdllH'l wkldkll.
,i ii i. ;)l t ii f rti,
i.'sch,isi:,siilirci'.
; y'"' imh,' tan .iDiictie.Vuuni) ichrcibi
lind in lcl'Icr .iV wiidei icl)i imlc
JJi'iK'Hfii lioui 'J'lil,',' ,ifliO',,'n weiden
.In Kn nikiiiiii iS illeti innren die i,' (sc
,.dli'ie,i y.i,innei, die ni,1,t (iir uns
m,,i Ki INI I,,i1l,'ii." K'inn Iiikrtiiliiii-
fcr Villf. die den Heiliu islomnnii ichl b
mlilen, vom i'lui flclrui'fii metieii feil
len, fiiiiten die (sininllei' um niiiiai
liio a feeiulei , kein Is'iiPt' n, Innen !
;',.'"' 'Hi mi qe,u,idheil?gkihi liibf r
ä)oiifit leid der .'tniiiiii lu'ti iidilet und
der eoiiMon in ein lniieo Kaleuderi,ei,l)cn
für melt Vtutf. yjidil teilen lititu Ki
Hv-iiljieln, liei , 2:iiiH)tii,l),'r und andeie
l lüiill), il,n üiii, welche dem fcinrfi die
JöiUe K-j -c onniifi izejchii.,ikien -JUiiii;
riilipiiiiiV'n. Lilien guten :lintli rillicilt
bei .fserv I,ieob Rmi in liVll'i, -Ji. Jas.:
,.Ich Ii deine, ,e iedeti .ominei' feit aü
reit oh Z ctmti, Iti oll und JSe.pjueli und
l),i() filiern viel M,(h an rolioren eeiie
ken aber nicht l)ilf. fa nokm ich
me.ttk ntlnchl iWni'4 Rlpenlinntki:
SJIliitlHlelHT und bin senden, iiei von al
ler Mr.mt'.ieit." i'ion tnij sich nicht von
dem Aviichekei betcliwaben, der d,e Mc
bi,iil Nicki! vi" 'eilanf bat, das, diese
und nes iv nii still iino ve'ter iei; ,e-.
m'4 VlU'i'ntninl'i i'liilbelebkt siebt ein,
jio, in fe,iie '.'lil da und kann nicht durch
ine andeie eifei! werden.
Si Wa in die qiöfite Freude einer
deutschen .siail am '.'iMifchiage fi
Wenn dir vSimnt schein! und Papa hal
für einige ,ascheii Aichcufki'!Bfch Z'ici
gesorgt. H- W i e i a d t hall tat
yitr. 1 17 nördliche . Iraße.
?x rst, 4. 3uli in ancnsicr.
,Vn Jvobie ISif ! ii'.i', ilnuiiii'j ,'u'iei.
son i,ii ''l',,ne, vi'ii raltillo und
betneli tie lidelnn 1)1 in der Jinlif bei
4ri'uti', ii'fUlie nin dm JitH IMrit nboi.
spann!, iinilHiiib .'lilei m , iiU de,
j, liii s,ndid,it im i en an,',, !, kik
Post (WH I,e .'.all.llo ,ind .'.in,a,tet ans
dem Riickrii f 1 1 1 c Pami', ll n und her
bet i oei' sie inonuiei 1 1,1 lel, n um
Ikiie .'(eil io onl U lull an, d.in Siilion
liill eiiol .1i ml, eilt, Ii, tun Imm!. nenne
nnit nifdei iiilenen, Ii ine ; idjeu infam
inen (ii ri.1'11 und uo,Ij i'eli oii. :1,,ub.,
iibei (ii ii' o, lii.ino er i ni.uo über ;,oe, ,,aN .'
neib ieb. n li'i kam J-oilon nbrr
male, ti,i '; dem ii'-fiten und liei; in den
leiben I", ,kiid uiekiei. .In 1 -HT lul
len die .'li uellei dieler .egend (iiioin
imii und iiUii den -Jieliljlnt; den I. Juli
in oebiiln bei Jini'e (ii leievn. I1"
nniibe e 'i 'I'ole U,ull SJnnuillee ob (e
joliot, welche ilnblibeil e,,,i,(e J'i'onille
(iium, mbH (inii ivibeien ViXiiliialen,
ab. der iieeiam le Plali ,I d,e t,,a!z
VSiiiiplfiadi v ii.imit will de, mit i ie '.'.'er
leiiuii.i'.n im i,,. ,,'H ,(ii netten uuo
winde S',i),,nei be uiti i ,i,il, du .. Mi.iie
n,il fm eine ,'sabne ,iiuii,l),ilieii. ,it
dem Vuden dei , , seil en J'uiiini -ilim A
Vinoei lomde iiiilnr lind blauer Oam
b, ,e o,uie ni' liier SJ.üi...iin ei, landen im:
winde die rille 'iin. a1,.i ,v:a.( (,'.
w, Iche fr 1,1 Vane.ilt.'i 1.oiiiiiii im '.'inde
Halle, le, Don den Alanen und iiHlil.in
bei i.iluilo Kolonie bn,(,1,Ul; ,Vuin
JlMlfon nnb die A'iiitiei de ,, ..vii,i ,,e
,o:e ib,i,lip b,'a,ill,,I,ii,(!eii die ','libeit,
milireiid inba, die Ho bler d,.:, dr-
'pi'IIiliri,Iki. jedl islallin des Ü i . la .t :,:
'sliinmlt OSeneiiil h!ui V,', e, einen ibeil
der '.Hibeil beioi,(le.
Uni den SJ(, inDlinei n neu vl,i,,!e,' .'.'in
lind i',!,ic,i,Ui l eiieletieuljeit (ll sieben
diele, n Äefie bei;niu. Inuii, nnude b,'ichl
feit dasselbe an e nu iiiiiin(eii hielte,
(luifilieii dielen beiden C ilull ,len b, le
1 c ii , iib(iili,ilun und liinide der 'l'lot',,
um jelM dO'i Vnieolii Pai! !lealer fiebl,
aueiiialill. i' t" Jli nun, niflll-1 - I' o
inile balle bin V1ö,diI ii Killt H. f" -!eui(,i
, boit lUiitiviu, nill, nl-J 'wbni'i
d,'. ; inic-ü ,t, ),(ii I und lausn In ii lal
li en 'Jl'bi'. t, n. uii, itii titi '.'.ii'i.ilniie
Kiel ei s In r (,i bero :. 5 ,,:. .,.'.se;ie.
nmr 1,1, i,i und nun die 'J'',tl! li.iiiiiit lei-
leii'j Oii 'iliiiilfi Kbiilt toi ' i ,ne
eii e n'jji' ; , ,., loaieir ii 3( f;,', . ,,iin i,
Äniueii und liindei n ,d : . Indianer
anmeienb, Tei Wbi'..k1 nun. ii lir i'i.l
(III ivi Iiiilei iiu,( Oee 'H' Uieieiii'en b,i.
I ,;'' ,',u den i;,'i . 3. l.mlen ,(iebl to
f,,!i'..i, 'in ''.liiUioii, ii Aiitlif, etwa eine ans
vier .'ii aiili. n .
?,k Mtt V,. !,iod (' ,,, nbabit
fiel, Hlibait um d in ,",ilae ilne Zchi.'iien
bi', (in 17 und .ni. : lnif:, ,(l..(t haben
1-v' linier Aieuud l-.ie, Mio' u
iiune ie d. i ii;is,nviKii J'iiilii'o.l) Onuiu
uu:i ien;,t (st.iUin ,', n einem IiuHm;,!
,iii.'liit l',',l:,i:'i. 'Hmi gmlnüiei'!
J ',7' .''.Milui.d r ,, ,',,m JiMi'b.' nmr d -..
,(ie)f".il (,' du, ',', I ..?, l el,,, Za.v
von oni''!!' im . ''.i'.'boli " l'.nl .tut
,(eiiii)il .IM' d.n
i V.li oiiiHi ie. ein ; eleii iip!iiit,
n, 1 1 1 .Ii Ji-nlil von (,oei
i'.n dei I .' und C 2 Ii
.-, um ' I I ,i,ti:In,
winde in dei
Ke,,. la ,ei .". ,
itii,)i 1, tl ei: ii:.
' i ,::;eti:
lilli,(en iiiui
01.
,i'.)i eine istnt one i(ii
elniii)' lo i.iefliel bei um
s. 't.' olle in a d e.
' ' 7 uöi d liebe '.'. U'-ilii'
.seil
lind von ibiei
oee loleienC1,'!
,tn und uoli
in noelt einen neu,
. l' . S , ,,,, ,x,im ,l,e
ts'tit i.i'.'.teiie '.on'der
fuiid iind iiiiiulei in Vn'eoln aiiat,ii',(I
'ImiIIoi' uuo iM O'.i ! udden In um i n ce
iiutittit)li'llb.'ll 'ii',,"i il,ii:;eiuiil i
(iaii,(.
i enf.iueiili' ,tiii',i,er.tqt, (Jnllektio
tik b,UM,t, jounc M Mfien in I
chcn ("eii inen t(J t i " m.i
n Niet ,', ,', t'i on in .nid ne I be'omi
voii a. '.'I. 'e o l in e r. dei. i'.b i ''looo
kt, li't, !7 ltnüe, ii'ealn, Neb,
)l .iMtiiiei, u.'ii ..iiii'ia, m :
de am iiiitlolleneit o iueilloa, in der in
Ciete ab.tili.il'eite oni,,tiio der M
inib'.ifiit'iT be 1. Xnitill.1, alo l'aubi
bat tür b.,v VU'neoidii, leubiiov (ii ',Koiil)
in,(ion nominii I.
.'l,u rveiiei.i Z.1ioi,(,u bia b
der i.'obiiiinq d,.s 1,onia' atnnll, an
der '-'.'. ini VI :i,'i;i', Tsrner an', it'e
ckie-, urck die n t , icn nt ei,,,.:, (",,iol n
ot ii'., uei ni ia,ln ii in de, (.s in Mii,(li
fei i, mtioelii' fiel dunb n,(e,ld eine
.Unfall riotit Toäl de.s drei, ode,, Haut,
,id iimtde e, beb. Ich vniebl
' I.-t 1)1. Hiiiinee, saqtk l.ir.Iick, in
einer sein,, Mieden : .tv.uler
.".iT.illillliell Itelli enlili.'del e il ' , nu-Ii ,tl
ob i ;Kri'iit I it.iuci . " Wo stell,,, iedueb
die 'vtobil iiioniiie!, J-iell-'i'bt vor dem
P:.1i,iutlnlK ode, iiii!be:,l:,b im iiii
leu ,ii,tiiiui,i !ein. um li.Ii Kbn.iiiie!i;d an
dei ,,i,,(" eiue ( tieilititte :u siil,
I ,,i.
' i u i en ine, ;v'miun, n,
vi, ein in Ji, Veii:M MUiilie ein kl Igetl
dem '.npi le ( ( i, 1 : 1'iit Iib tu:
1'ioifl, in "i'n , o il uua, dos', , i
einem i on iiii reitibten i;i,:l'i'U'b
sZirmiie von ,. d.e m einem .elnil'
faelie a t"t n ll ni'', iiie.fiken bade
ent' ! Ionen. 1 ni.b , i
Jia.ln in d,t.'.','!le Hau
die i' i, a ' a,
'An ( ( an lub Hiei haben wir
neu . iUiisli,iii'.'ii boi, d,m anueroideitt
lichilt '.'.i!l de-.' i.',iiie, f .iiii baci 'JU.il!
t C" ?'. -2 - il'nJlH'e lliil d PkOl
leu, iieloit, i niic der q O'.li i'in'e,, d
'J.'i'enl.libi'il, li.'.'i'li ii v.iiiioiilioii'.n ,
lie.leii. '.Mn.ilen-:. Iej:;t,t:. oi". tt ef'li.t
ll.'iltel, li'i'l.be.J liib l'i'.eil.i in biete. i 1
senden, niiliii'.lei d I, rtiioiliatti n , il
,n ; oUkoiiiiiien be',tb,I Kai P
iie.kiiei' .V lil,.. liier 'lii',, ,'ieiv .n.'ik
ich,,ke,i ein in sieden, der , e verlan
koiikiiiiei J'ninev und (febiancheauive,
inna noch allen Jb lim der in-r. !!
len. 'In liolien in ollen "rsiiominn 'e
'Iliolbeteii. .V-.iilel euch vo, ila balinuin
in. '.'lebtet d ,,,,,, d.tii die Unlerfchi ist
mm Z, ?lkk. 'i'i. i ., n Ö '' Ikder
kniete,' Schachtel kenudil.
: 6.-" .iuoiiif 1) ,mp, ein eleu teii
ner ioiid i (lei.teii, bat es endlich lo"'i
gediiiedi. das! ei wecgi,, tiir ein in,
omintrl wntde- ,' eine i'ilvauinnff
lib, ', de,,kett, 5:e llnabhäng,,,,,,
iviiillt 1Z, N'l'lilie tictl'l'ivli, vinii'ini ii
len id kies,., kille,,,'! ans ihr Schild
liobin Tei'klbi ivind, am veilvichencii
i itim-i i mi in '.'ieliavk.i l'iltl für da
.'Iiiii eine... o on,t es; )lb,,i'i',di,ete,i notni
Iiiii.
?e Vcrsnttiun, 1 ', i, .!,!, ii, ,
, ,i i' in . !.. ,i, lim ielii t, iima e ii ab, i
ilii.le vo,' is ö iii.e. tu. ,c.'iioi!)i,(k. iiii I oi,
uili. in SimIIic niiviui i.i' - siu' llieile i.
tt'f ,1ie l'i'ti liilalimiei uei ut) en, i, n i nnin
ou beH'UO''te ;(, nr,i , ili 'i'v I ,',!,, il',
Xa Hl il,,llu,De Oietiub iDUl ti.ii ni dem
iüi,iii.-iima,,t ifo.ii ,v,u,..'e. .in- betii.vn
und zwar lusi-j Itii lii im ,(ili'01i'i1'.(t,, s il.' i,
winkt, dem lies tetitt aariee c,c onjreeieiiec
ISieici lebitli, louDeui ein tHiiu.ii.it, im fn
lernen Hallenden üuie, eli,iiicn d.'.s Monier
initri in milder Weite Iialiigi iind bn'e ich
b, i'ipir am 0 Innen ji.,ii die lll,,!oeii
tut Urttteiiii,!! HutetitiinOiialm macht, .o
jt itet' iliiia.eiit'iitfi !a! die, oder ner tei
g'Nichal en, ou lein ouPenr iliniuiiet '.liniel
iTui.il. listn man ouein otr eioni, w .
ehe c4 Ichilisi irll teil, kS feiiiül slnel) ba n
item qeqeu cir Mi.i'iini, n iuiliii)e bis .in
leim,1.i vecbu'ls, wet.tie tich ane ,(i vit inii
Ii'iiilkiiirr itliiiliinq in ,ivim der titiiyt ,1
lm! niactir , i ,s l,i.,,rl einen Iviati-ii lliir
tek.wunri in d,n (iiitui.rbtin (ullans eines
Miupft bc nur, etc b tonfn der ,'lnlii
enu yiBtiill von Meist Sliautlinl oi,A,, fr(it
: unk e ka! die kigeuichaii Die rfuln tu
,(u biieiliiiin, welche van emer Beifchlrclue
imii, des il'liiles niid vvn llnoidliin gen der
Leber und der eidaunniiigaiie drohe.
lu, aentdilv.
iiesi-, tMiul.e 'Jia.Iii ein lebeiide:.
'Z'.ietiii nihil llil,, sie l'iill in fchitiüi
und dniileiis. - Lei 'J'.'-iut) selbst scheint
lune iblnfeii jit tun. ''in, dann und
n beo'eat er nnl liuhleu, ii'.'Iti die
l,tlte, d't !j!,inie.
i, einem iZiinmer i,i fndl.ch.'it ,!hei!c
der , ladi, ie,,i ein junger Man auf
inrm ,n, tle, i ie in uifenle .isiyc lull
,Ii i alte li'eioander und teilen adiv.'rfen.
t'r lie,(i ,,hr iirubia. l'iit f,hli'ch1i".'
i:i'ii),ll 1,1, iiii thu (u plaqe, lr
,il(i li'Ii von einer eile (in andern
b ilo tahrl er mil deu.'.sai den in die Vntt,
bald bim,,! er sie tu eine Vlit reibender
Ji,m,',(iin,( bald mit die'eni, bald mit je
nem Theil f, im'.:, .Korpefs '.'Ins einmal
b.i ichl,i,,l er die '.'lu,,en ans, irh In lich
vom stelle ud tappt im ,nilein um
liee, wahr,,!,' inli,k eilva suchend, l'i
nbl'int gefunden (n haken ,ua? er inblo.
iih'.ii, ei iu,i,bl Vuhl. (S heil tch
I mein v.'etie, -jilbc 'JJiinblull le.ichlel
iei neu -.'I iiicu ; der liiUiniet) mich
ii.1i' liebt ihm auf der Stirne. Mit
II. Äntii ii diinhf oi schi ndeln Änae kenat
nl über da:, In um ue, laffeue V,u,rv.
i! n ii f ein in ,i l scheint er (ii iebeii, wae,
fu.ljie Mit eilenden ,s innern heb! er
bnl biei , b.'.Id da ein (,i iiiiifee. iiinier enn
bau'.', , .if-niM'j" ans und witsl re, in ein
l',iZi. i Innten. ub,i entiilt.(t jich jeciee..
in c'iik,t der l' i leichlei im,, au..
inet' ',", im. (.'ndliih nheini er beim'!
(i tu fein. a.!oh u fei '.'li,,e f,I ini'iii,
b, .(,,;, et jebt nur einer lueif.'iii Fläche.
,,i alii ni übe.? Viiillt'lu spielt in feinen
J.'iuu'o, mit Ins, ii'dii(ier 1'iieiie bliin et
tioSJuul uii.?. in i'ill lul) wieder au, leine
.'iitfen und fib wieder halb i,ii ihl.ife,
iitviiiiicii lich f, inet Bru die ntlialt:
.1 inet, ii Wolle: ..VVImi i l.li'i,,. ii
. I .,' I', ,',' 1, , mi ii,,','i!"
Tue .s'siifi'isi'ii im B-Iksglanben
Oim i'i'ii,Ui,de ((litubt inuii all,,. uii Mi,
,t: beul Äiub.v eine .ünfeifinfS, tu lud
.heii, mich Die ach! Jtiiii ,1 flecken, anfte
Viliid bei lueft, n jei. i m l miiieli man
auch (((innö,,,,' H,leifen über die 2ni
ttlhni nd i ans .heuuentliol , wae,
:, a.. . t aiiii.n Mnnlier Heberten des
bin 11:111:, irich,,,,!. 'In bet Thtire
i .,i:(ipoi liibj bei' .Milche (ii ,yiii'iau
iiniieii f i ni)'. t i(t 0ie iinD kleine Hufeisen
aug.',ia,(il1, tiefer (i'i'bi atiih war iibin
o i,,hl uii, im ').'i:lti'1nl,er an der Ta
i,,'...otdnii,ig, loiidern wnd auch noch ,,e-
(eiiui.tt Ii,, in lalholifeheu l'i'tndet v ani(e-
in Itett. o bitiidi't l,ih .(iinichen An-.
qollladl uiti '.liii,..,bini, eme dem liiiligeu
ieb.ini.tn i(eivtdii,eli' Miipille, welche mit
r .lit(iibl iito;,'!' und kleiner isitfeiieit
btn.:i(e:i i, dieselben entstammen
üiinbleiileii, wilihe sie dem eiiuithuten
,i.seii, gen uii'.. Jaul bui keil ftlr bis an ih-
i'n Iriiit. u Plerdeii verrichlelen il'unbce
nach denn treues, inn ividuti'le. X ie
Itl,i,(e in '.'ioidl'eiiifchlaud beneblet
ol M' ichlniien i'iei.Uen, melihe iimh
ilne o, ,il.iell iti,,(ebtach!e (iifeu fiel, vor
s-ttlbi'iliing (ii Ichiiven wiiftteii. Zo iv:id
isoliienb,.; nein dem :i,,ber jitiiiteil er
.(iililt, tefjeu X tollet tiuweit Hnn beim
tonet iiiin'eiiburi( titi,. 'ou hier ane.
(0,, et inet, hin d.ii'eli o ,i,'il( bi? nach fei
Landllrnsie hin 'jiiudtäd u, an welch, n in
linii", Hohle t'lloilen bi' esliat waren;
iifl nn (' inet an diifeu chiillb U-.,t n :
pliiii de, piinnlivltiu not,, so tü,(le et
iif-.il (ll Kleide liiriiot, vlititdetli' dkttfel
l en imö brurtiti' du, Nanb in feine sichere
Hi,',,e. ,n ir aber mchl enidnlt
tvinde, halte er dem Pfeibe die .ssttseifeii
verkeilt! iiuti(ef,hliigeii und so li'ili'len die
uiiiin, wei n ei oben in inner Hichle
(eiveien w.it, hinab, und tvenn er a-.g.'-
a'ti(en, imt',t tu- hinaus. asielbc
iviid vom eiraniaiiikii !l!aubril1c', dem
''Ut,, (t aten von :,'., usiein, mtwei! loi
.ciiibei'i, it',(i,1.lt; t,! i iiiii, dir vvu den,
(c,valligi'it :i,itlbet l'ipiiold, der seine
. ol)le iiiif einem rieto bei Btttckeufeii
tut Bi a,iiif,btii,"(,ifilien hatte, wie es denn
: l)iipi iiii die ''0 ke,ia,,e chanitteti
liii.1i iil ein und denselben otga g bald
l,i,t bald doit mit t,ri iiii(Cti 'ai ialii-nen
lul) wied.'i liolen ;u Innen.
Bot, Oiiisrfuti rührt vcr Zaft I
lier :
(ili fund hc i ist besser dcu Riichlll iiu"
nd ei weife., 'hi'ofo. h di , '.'Uinlhinms.
Iiii! filioi, die linlieckuni, i,e, nacht, dajt
1 l I ill Vi'bni". -''Mi ein ll! ntieil.
liiuj, , uch da-, 2,,'tein ab. inuft auf
(teC'eien werde',. j ,k, 'Kui ,v,rd diittn,
.!n,nn;.'iiol'eim.' entmuteln sich darin.
E: l'i'?aii ein o tonischen Mittels, um es
(i, bereultern.
(', i'ivifier i,, leh, ler '.'lul et fand ita,I,
fahren grdiildiie,i td,n,n? eine Midi
zin, welche bas'tnt reinigt, das System
lliniiitirt, nd ab,(i',uatteie, nervöse, ,,er
II, rifchiipilc Männer wie ni'ui,ebvien
fühlen macht, l'r uauitlc die 'Medizin
fe,,i ,. (ilolden Mi'dieal ? isenv, rt,," ?af
selbe ist feit fahren iti Millionen , I a ;
scheu bet .itnfi wo, den nud das Publikum
iiiai so beinedigl danon, das, ?r, Picree,
welcher die betteftendc ti,d'iliini, inachle,
sich je,i beiechligl fühlt, es unter der ptt
litivcn (s'iiriitnie ,(ii verianfen, bnft es in
allen fallen (slutefl wirkt,
vielleicht in d,e.Z die '.lt(,tii für ?ich,
? incr wäre nicht der n sie ,nll uon
tieri'telii oder nässenden Äle bleit, Haut'
lt ant heil oder ',',li(euleiden, der dad n ch
liitirt wtiid.', itio foult nichts h.tlf i
uii", hin lohnt es tich, eine Probe in ma
che, Ki eine solche n,ch,s rollet. i'.'-o.n,
da-, isiovei u mein hilit, ivno o,i', t'ield
'ii ü,k.,, i(elieii.
sirvc BaU vnik vc
Plnlldtitfch' IIti,terfiitl',titii,.? Pereen
onda.j ,'leend, den '. von bisse Mo
mit, wmd de ,,PlattdiilfiI,e Pereen" in
er 0.',ll an P. llvifehen im In. Iral,
im i( vde -null afholit. ?e dinfehe Per
eenc, wie anvet Hanoi ideteen, wenn he
ok nfe Mndet 'Miprar itteli fpre
Ie,, kann, NndMMall inladit, be
,Si llliiDti'iten s nitoiuitsen, 'it
de Plalldiilfilien ', is d.it intuter ge
lttnlhli im Jeder, de fe beiöken den, kaun
d'i'op reifn, dat he vel Plafe r Heu, niard,
je Peieen Heu en gode ai,(i,t(il na de
:vi,',iil.i,,len fpn,,, oe beut' Plaitdiitichc
.al(i'i in be tadi.
lli,t, !
.'.'leinen vielen Aieiiuee,
Itir ,,eil. (),' ihn. l,i. ' .'" ..
nein Wei tu, ll in :''".
2 iriiüe u. ,1, ,','. : I in i
iiei le.ji hob , ,o : '.,
I Pünktlich!,-' rfSUi'.: .o
I neuen litiiiiiulii'hleilei' n n
I utel.t.'n'i '.'libi'itn erinb 1
C , o. e, i
e ( '-. ,'b;
dliel, '.
, '!"!'
eii dir
laitilluui.
munter i on
!,.
'i' tu
lilli'U'j wit 0 ,:
Pi'tlti'lliiiii':,',,
Pfeunii, ' '.
Hau
',eu
Hl
im
und
10 f'
u ,.!. '. "'.,''
,,'be.i. .,:!.'
h: i (we,
,p,,,t eure
Vfii' ..icrn)
lipsbi,r,(, .','. f,!:
Inidi n - ie
ivelilie .ie mi, itiiii
Z ,', U'eiüinö .raiiie
wollen. Zeit louo,
i'.s lein Staate.
V. Piihil, welcher in (fiele an elii I
wnroe, iviid sich beiuiiiiihfl weo,e llulee.
liblaaniiii ,n nhieano ( veninlivorleii
haben.
i'.!. Wo oll, n, welcher an eine,
Z)lefilii:.,ti,l,...i (im ilovb .'Kibei arbeit, ic,
tun, ee von denelben 10 ib,ver vetlebi,
das, an leineut '.'Infloninte i,i'(wi'ifell
Ömiil ,,d Johlt, Sphur eines
wol)l:i,ibendeti ,va,,e,.:,, :lia,es !'Ii
(i it. ii, vt'it Union, lins! l!t'untt,, i,ei ie
tlieu in '.'et iloffener Wo ehe in streit l,d
Il'nrde ,,oIin von ieinein Bruder durch
ein, n 'Messerstich töotlich venvuiidet,
R. Z. iiupiott, von nine Hin
reiste in verilolfi'uei- !!!' ckie nach Hasting,
und v. niu.'qable werthloie Ii Heils" in
Höbe von n auf bik Bank von Blue
.v'.il. 'Wie uerliuilcl ist Simpson feil
der ;$itt u.rbiijii't.
- - ii'V Pblfivi'ube bi'j Stmito (i'in
tt.'l Comite's der ,,lliiiibhiiiii,i((eii," hat
auf liniiih, des ii. H. (,, äi!l)if, i'iii
schieb. ii mi den Borfibenden des n
viil'Iikiiniicheu taat.? (ie.nral -(5omiieV,
-.'!, IV. lSnbn, i(e ichtel, in welchem bet'!
selbe beanlnt,(l, das, die lioinitf'i- (nlain
u'.eiitoiuir.eii und . il und Ci t für
:!" i.'eb,iiieu zwischen den resp, i.'iouver
u ir s '.' O'ididaieu, über die vvih.'rif.oen
den Tui(esfrai(en, (tt anaitgireu. I'er
orfietide dez rep, iLutttal (iomite's
,,, i ., .: ,'.! dl'brii'i auqeuommen und den
'o, llbi'lldelt und ekreii,r le'Z ''ettliol
to'i,ites dir ,Uiibh,i!igigcii" eingkladen,
ou, ::l. ','lug i, Vunkiiiuttilt, I Uhr, in,
,'.s ,upt,,uail ,er de, lliipttblik.tiit'i (,l er
scheinen, t u, die niitl,i.,e,t rraiigkinents
f,n diele Debatten zu irrsten.
.'tat criinntnii .'ibnid winden Veoi
!!anini'o.n und James Mi'H'i,(l tval:
11,10 ei 'ks l'i , vinerS vom Bliu cischla
,(,!. Tu' beiden Podien (ufaiunien um
du i at deii'u iänrern liait n tu dem
Ltai'e, welche'.' teh aus det tüoftiri'an'f.Izr
'mm, etioa ', Meile,, p.,, islmui, hfliin
dei, !chub vor den, (leivtlter gesucht,
als ei rMitifiriihl die obg, aiinlen todte
le iid die anbeut! schwer Piiiuuiirele.
E, Mann im '.'liier von :," ,(oj,.
rett, nmchtp am v rwichiiieu 3it,nuai, ben
P'.iiuch, einen Ätuchuui, zu beitiig u,
walnetid derselbe si.l) in Beivegnr.., be
saud fiiiAuj; lutjchtt' au rub wn.ve
er inner die Radet i,ischlci,deil und
fiinhleilich (itü,lll,el!. Der Unfall er
eigne! sich in 2 wedeboig nb würbe der
''crntigtuikle nach tit.ahoo gcdraebt, wo
er noeti einer ininde starb. Derselbe
l',eis(t Joe Mafa'skt) ab ist a,iH Erster,
reich g, du, t,g,
' (is giebt '."ei'fchcn, die eine Husten
so lange andauern lassen, bio er nicht
mehr km iti werdi knnn. ie feigen
njl, T, bet vergeht schon wieder, " amt
in vielen ,vällitl ergeht der Mensch zu
erst, Minuten diese Urnli' bewogen tver
den die bcr.'chllile Medizin, welche Kemp's
'nalfam genannt wird, (ll probiren, so
würden sie gleich nach ber ersleu Tofis
eiie l.rli'ich!crltg verspüren. Tiesc
Medi(in wird gatattlirl. Preis !U iif lS.
uttb'. Proveslaselten in allen Apothe
ken nctilgeillich zu haben,
:Ali'.
lim unseren iZavdi, kiuzuf ükren, verienden
m,r iniki, Pri'lkPalf feine gemiichte,,
(iandl, li,r 4 Eenl? vorlliri. iieii,ia.
t, a,,in!mn,e , ii wi,d aber nur ein
Patt" an et' t Lerlvi, nrfdnttt, und nur j i
,,'i:a,l' nach einem loi,ü tele Ciferte
Hl nur ti, eine kurze (eil und wit luitin
dabct iufort zu bestellen, dtelnre
T11K FAXCY CAiMlV .,
7üd Ijhonteau Ae,, St. l'onis, Vlo.
'i -I.il
f, !:,,, in , ,.l'inl-,e,-ii!id
eiems i.i ''osin,,n Im. siir
, 1',1'in, !:.(!! e.,t ' 2i:ech!el
1-ilIe , iibei ienden
i ,(Yn lichte leb
nach eittem O.'iinel, d.ts mi U von I'ia.a
r a heilen sollte, f,,,td .iber nicht'-. Ich
windc v,'t anlast!, etnc cha.htel Z: Bei':
iiiii D .Uniiile: -Pille:: z.t oei ,:chc, ,o eiche
iir befier geholfen hab'it, als e.lle '.Uic;
ei(i,!i'u, die üi, je gebraucht. Ich habe
die Pillen, die iih h.nte, g.'tteltiniiit. und
milchte difibaib bitien, mir die betr.
chachlei so bltlo wie möglich (kommen
(tt lassen, "
' " '.'Im vei tl oi'fei'eu Monolog be-iiua
der iii'i nt.tliia '.'.'initni'i'ch.tr i:t l ooftem
Poiltp f. in I .', jähiliches Zt-fttiiigsjeit.
Bon '.'iah tittd (V.'iu w.nen die Langer
eiligen 'listen, tu sich wallt end des !ags
im lililbman Pari dunh i'es,ii,g iid
i,ni( de.-- VebenS (ii neuen, Bon 'I' ma
hn I) ne sich d r Schweizer Miiiin.'lchor
in ,',,i,"i,' ling.'filiideii und eini '.'Ibeud
tr.if der eiiitche !i-aiuilie,: ,!tub" VOii
(ioitlaiid i st :!tii:h,'r ,'l(nhi ein, Tte
Aeter fand mil eir.ei'.i iiiii;ltä:,;ih. ,i ih
ren '.'Ibichluf; miii haben die l'li'imaui
slen" ihr,,! ('itften den Peineis geliefert,
das,' sie Äeile (,, feiern nnif.'ti. sie üi :-.
gi", feite, welche von deutschen Pet einen
'.'Intcrika'.., veeaniiiiilet weiden, haben
ans dem 117, bi le dei Musik v. n jeher
j einen nie, Milchen linbeiischen 'i'-'i'rth be
i antpittcheu di'nten, und ,iar nicht ritt
I als B01 liiitte.' der großen annrikauifchen
Mufiififie, weiche ohne 'l,,ii gimg von
detilfchet Zeite eiiif,',.i nicht möglich ge
,v:s..lt waren, fviibern aiich bi'(iigiiih h
tu lühiiilichui ('i'j.ilM'iSleiH'.ingnt und
liefen ui'.'Z daiiit Oie öugetsnhi I des
i'ieiu .'linier .'liiou" na eii der allen
'.h'elt nun 1 ie T 1 iiimpbe. die er Oafelbl!
ieiet l, ein bei eet.'s i(eii'(ni,,'. .t, tut mit
ttitt die 'i'ji, tiituisi-ii 0, r o1,,', umuiii (in
nie! bii leu. so tonnen wir nicht um!, in (,i
e.'IIären, daü die Miigii.der dieses kni:
potbiniieudin Beri':? das vo:, ihn' ''ä,
lent ererbte, lostban- .ileiuod, dos deut:
ji.lie (siemiit'i ut jeineniJki. a' !?,!,!?. treu
beii'iil)'. t haben.
t11eb.11 wiKtt.
Ie, t iit,i'?!iiininet
etloiieu, u'oninl
.'liiifilano, wo trttli
P e t e 1 s b ,1 r g. j ie titffii.h.' ;ltcs
Hierum, scheint ci.!',!oji 11 zu fein, nur
.tiiiifen auf ilr eiu weilen l'ebiel duiien
u ii'olteii. ','llle .'inslniide.' loliiu oer
eslutlb bot der Um
ii,(lich eine 'leriiignng
111 allen ibtikeit in
'r uur Deutsch lehrt
ivnri'l', oie t".il',iclie praeye kingeiuliri
w ,',-i'lt iinif: '.".tii;ei dem sind neue ilte
gulalioiieu für die lluive, nlilt in ?etpat
eiii,,'fü!!tl lvoid, li, ,j,i;;iiil die UniiH'tlt
I tt in iiiieu'ti'iii"- 1 iu,iiihe,!t und ei
neues nileir, '. er Pcrles :: 11 1,1" 11 ein,,, führt
ti'li 0. '.'IriV.', cem knrsk.li die F.lnb. nlen
Bei lMiioniteiiit l ine neuen '.'iilgneoef ant
nebia it. Ind.' die Bet bind, ingen b.tlö
g.inilich vei iilnoiitdeii inerden, und die
,.,.',tte,t il'0i'.'s,,nge,i t',,iissiit in rnfsiicher
Piait),' geh.nlin U'i'ii.en. Die liiseit
babitbeoml lt in den ü tiiei-pi-oviit(ett
müne, levi i'benf.'.lis ein tireiimeit in
b-r rujincheii 2ptoch.' bettehett, ehe sie
angestellt neid.n,
?,,.' lliilnf, iebenbeit der denliche '.'In:
siedlet' an der B.olgo wnd ,11:111er gri'sz.r.
'.'ll'j Kr ai!,(i'ii,ili,.' 'j.'iiliiiirdienit in'!iuf(:
land ii'.i .,c , nl)' 1 wurde, winde tt"i Deut:
tihiii mit 'eiheilt, Ite iniitnen ettttveder
die en der ,11101p tibeiu. Biele ;u, 11
ihiien, b. sondere. Menouieieli, d:e ein te
liglöik Bedenken gegen den ,li,irg hii?
ben, wählte d.is y in rc und ivinbirteu
aus. Dann tvinde deii deuticheit '.'lafied
lei n die selbftt egi ittiig weggeitinttttii n.
Die Änniolkl' pflegten bi?ber ihre Be
hotbe,. f.'li it z,, wählen. Dies ist jetzt
abgeich.iü, iiuuoeu und die deiilicheii Cos
lomnei uelien j ii! vollst ii'.dig 1 nler ins:
sif.ber Hetrtch.it,, selbst die Religion
ist je,,i bed: ol,1. Neue f ingmie in ihre
civilen u,w religinieu .lierilte lieben aus
der T igesotdnuug und ihre f,üh,re 11,,: ! -taa! O:
abhangigitii che,,tl lae immer Pe,-sch,vutt-
, dtn zu f,i,i, '.'ins di fern (sieunde ivan-
dem sie in ciiosteit ?ch.-tn,e 7.ch den Per.
Staaten aus.
Hon 91 alt und fievn.
Hol (ei ne is ijebiihf.hwelli' uiitfjeii alle
!,,e eini'iti'rl wetdett.
is I, g 1 tl b befii'l heute noch mehr
drlcn von Bildg, fiiigel ais alle nnde:
ren l'ändfr Isuropu'ö.
I tt '.'ii'lv l'onbou, (sonn,, leben sieben
Brüder üb Schlvester, tvelchc infem.
inen ,",li Jahre all sind.
Bereits in, Jahre liest Dr.
WiUiaiu (shurch von I5onieiieut eine
Sehniaschüie patentiren.
I fünfzig Joheen hat Cun-u
Ebafe, ein gewaltig t iliinnvd in, Miaute
1'iitinc, Baien erlegt.
I 11 Irland kommen weniger SelbfU
morde vor, als in in,,,, cin'rm eiibeien
i'iiiiliiiiteu ünnoe der (i, de.
Ii' i iit', iv.iiK' tiii ;liih in 'Betn,-,
leu getodiet, Ke (vei las iigcn (liachrich
tcu znsnlge g'ienichen geseif.
hatte.
(s- i ve niin iliger D,k!t erllätl, d,,s(
beinahe t'b.'t,fo viele s'lienfch, 11 von übti
itiitsiigeu, (iss.u ,,eil,,n, ls von, ii ber;
i ifngeü Drillten,
ebeudigi Jnche jiillen ,u. Po roll
Cftiiidieii mi aas b, i'ifehe Museum 11t
oudon gejeli,.!, ,votd und gesund und
111,11, ler angele.mnieit fein.
t5' i n Hnieif n, daft statt mit '.Vageln
in elf! einer Sl lunuiu'r am ,suf!e des
Pferdes befefiigl tvnd, ist in ,";, 11 ti eich
um i'iotg i',g"ji,h,t minbeu.
2 e t d fniihtbar und meinet (.ch!
Will. .Keeje, der küt(l,ch in Pvliuar, Pa,
int '.'llte, vo,t I1ll Jahren flaib, hinter
lief; um direkte ji'iichfoinu'.eu.
Die änfterste weltliche (iri'ii(e der
Ber. f inalen, die Insel AU 00, ist soweit
westlich von uii ,era, , ei 10, als diese
tabt iveitliel) von Bmigor in 'Maine ist.
s l ad st 0 n e ist der ( igeuthiimer
des giöfiien Bleiflifie'Z in der eli.
az liudiiii, i,l :tn .oll lang, ha! eiuett
aaldeuni (.hiff und ,vi,d als Tpa;ie stock
t, 'niitn.
M il ,1 tun taufend P.age,,ladi
.', n P.-iinei'nielunen null isieot i(i,i in die-
1 m Jahit' die Bet, Staaten beglücken
und in einer l'inic die '.'leizie ,id '.'Ipo-
.lieler.
.'! a ch '.'In sieht auterilaiiischersaiitier
I .iin 111.111 eine .inhe a e. Haus gewoh
en, weitn man tc vor der Ihüt' tuet
:u(iu um chtPit(i' in der l'utt hernun
i'.iWeuft.
i. 1 e (!l 1 I des Selbstmordes ist bei
'te leichlechtern verseht. ben. I'i beiK
i 11, üd? ,'.',iueii wählen nteiüeus (sttrinten,
: die Mehrzahl der Mannet zieh! da-, t,Zi
I hien.'ii vor.
i D ie iiingile hölzerne Bttiele in ber
Äel! i,l der Vntdttki de, ZI. Paul nd
''.'imtllvba l' iselibah:, bei Tivo Medieim'
ie Btiieke is! 7,', I ,vji laug, all ,stis(
bo et) und i'uthall ,.,0,(1111, Inniende ,t)
Hol,.
Der älteste Schriftfetjer i ben B
'taaten, James i'ainmou, starb kürzliel:
in l'iltle :'ivck, .'Irk,, : 111 ti:i. l'.bensiah
Aiinf iitge vor feinem Tode war er noch
an der 'Arbeit.
Philipp der G tue vo Burgund soll der
liiftc geweint jei, der in Europa sich
einer t'lubel beim leisen bedienle und
111 11 hielt ihn beschall) viel für einen
ganz erbiittttlicheti Dttdc".
D e r Biib soll bekaitnlieh nicht (wei
mal in denselben Gegensland einfehlitgen.
Drotzdem ,! James MtllS von Ml, sler
liit.,, !,!)., ri'mu! vom Blitz gelreffett
worden und fangt 1111, nch bara zu ge
wohnen.
I er häßlichste Mann in ineoln
sonie der schönste und Ändere sind etnge
laden, lu-'i irgend einem Äpvlhiker voizn
fpii'chi'tt, und unentgeiliieh eine ,s lasch
von .Ueiup' Balsam für Hals- und l'nn
geii:.lti 1111 1 heilen iittg, get!(tiiii'l)inen. Die"
e Medi(in ist vvKüglich und heilt all
ihioltiitcheu nd akuten ,S!tit,tkletteit, wie
Huflfii, '.'ls1h'l,a,Brotchitis und schwind
nicht, tsirope 'slanheu .',,) ISenl-s und 1.
'.'( ii f seinem Schlosse in .rireuifirr in
'I'iähnn schied ,V,t'dtiih (S'i,ou ..'andgias
(tt ,i',inenbe,g, k und I. t''eheinter )li nh
Iili lt li zbifchvs von Olinntz senvähll
1',. Juni l.'., giaiditiitlpiiesler (seil 1;!,
'i'iiii IT'.i) und ivinst Dhivitaflifteut des
P : pst es iis deut Veben. Landgraf
iSiiedtich war ant h. Oktober isi:, jn
Wien geboren,
D i e zweijährige 7ieut(i it genii.zt
schon jetzt (ttr Änsbiidinig eines sehr gro?
sie il),il der deutsch Soldaten. Dblie
ansreiihi, um alle Zotdaien fetdtüehtig
(t, milchen, gilt den uniiiät iichen aeh:
seisländigeu für (weifelhafi. Wenn aber
ber etfahrette und bedächtige (sleiietal
(iaptivi die lleber(i'iii(tii,g gcwoiieu hat,
das? sich die :ektte in zwei Iahten
ausreichend heranbilden lassen, so dürfte
das mehr tti'.Z (Kinichl fallen, le die
eulgegeitgisetzlc '.'lufichl des jnttgctt Sui
fi'i'j. ' l'etzti'ri'r scheint die dieijähiige
Dieusl(eil b ibehallen und trol.id.ut das
Heer vergt önerit (tt wollen, weint das
eptenniil im Jnhte I'.'-t abgelniifen ist.
Dagegen will Eapiioi für die turnet utetü-.
liche zii hohtttig d e r H e e 1 e s a u s g a b e 1 1 durch
(.ijati bitien, das; die D ienslptiicht bei
den mittleren und ärmeren .lassen eni
sliiumenoeu .Kef riiten ticitih zt wird,
ivür die .'Idtigeu, die als Ofneieic, und
für die Bi'mnlelie, die als injähtig
Freiwillige dienen, hal der ga(e streit
oeveintnig.
Deiillchett
fckoi, in der Zchnle lingetttchtert wnd,
and auch der '.'tiifchotntngSintlerricht''
von frub, fiel Jugend an nicht fehil, so
sollte man meinen, dah mit '.'luöitahate
der e,,iu( Z uiitmcu Jedeimetnn binniit
zwei Jahren dbtit gebracht werden kann,
gut zu ntarfchireii uiti, erträglich zu jchie
ften. Die Z)iile i,n fetter lernt sich
schließlich doch eist im eigentlichen !,! liege,
solange die Osfizicrc nd U,itct'off'(li'te
durchaus zuverlässig sind, kann .das a
itiineitsieber den deutschen Soldalen,
denen d,e Disciplin vollständig in jsleiich
und Bin! übergegangen ist, ich! ich
sehr gefährlich werde. Die Laie,,"
in Deuifchlaud, die doch schließlich in,
Ziiedi'ii d,e Hallen uno im liege die Per.
Inste ( tragen haben, verlangen ans at
len diesen (sirnnceu die Perkürliing der
Dienst(eil. ic werben vernnilhlich mich
ihren P.'iilen durehsetzen, selbst wenn sie
den aifer gege,i sich hlbeii, l'etzlercr
lästl sich, wie 01c Zurückziehung jeniir
ch n I v 0 r i a g e,bewc 1 1 ! , nluntet eines be
fcren belehre, oder, wie mau in '.'Im, ritn
sagen würde, er backt aus.
iCOLri
Tüll!! VEREI
L
Sun criii)inufi!'nlifd)f
A 1: r t , ) ; 1 ; i t ? r ! a ! t : : u 3 ; r. I !
tob:.
in d'r
aBLALUC !
ounlactv d n I. iWpli'mb. f
(lim BeHu des Petwall, ts
jEÄarKaa. cfc
O tnlrilt : Hur und
Kirne, 5(i (i'ttts.
iil'erhitupl itt Iheiiri'ttsche Bede
Da d.r oldalif!ie Weift den Ie
I 1 S t a a t s b e p ane 111 e 11 t traf
am M 01 lag eine V, nbeldepefche aus San-,
lijaga ein, in welcher unser lsteiandlT
Cf 1, ti n melde!, das; der chilenische Ce!:
gref! !'',n(in als t.smt;ch.ibi(,mi, für bie
Matrosen bei Baltimore" bewilligt tinb
einen Perlrag behufs 'Ausgleichung ber
Lchadencifal.ifordcrniii,ri inner tkaii'schkr
Bürger gegen t!hile gittgeheisten habe.
Die meisten dieser fterdt'i ungt-n datireu
von den Kriegen (wischen ühile, Pein
und Bolivia her und manche davon sind
iiahez .W Jahre alt.
Die jt leider, welche Jvh Qnincri
ilbtnuü als Lätigling trug, meiden auf
der Weltausstellniig gezeig! werden.
?tad Toledo, )
Vllt'il Uoiiiitt),
ffran! .1 Üheiien besch vöri, d .h er der al
lere kail 1 der- Airni ,s i&ntntQ &.
IS 0. ist, WeiiliajU' 11 Tot -so, in obein,"ii(i:ilt
teni linuiilii uuo iiuoic, iliut, und Das, be
tagte mittue voii einhundert 0 I
lir für 'den AOll vo,t notatrl) brjollfti
wnd, der durch den (.bentiich von taü't ,a
t irrh Jtur nicht gelieitl meiden kann.
, r a tt l I, C h c n e y
Äkfchworrn vor mir und ttntcrlchiicbeit tu
meiner kgetnviirt am II. eplenibtr A. D.
l:. ' , W leaso,
( . ictirl vftetttttcher 'jiolai
Hall s Slatiirtb .Uur rvtid innerlich geiiom
nun und wirkt dtrekl aus daSBIuI und die
lihli'tniitu'n Cbriflöetien Oeö Kiiiti'in i.lof',1
Euch jieuginiie loniuii n
ex C t e n c l) i Co., Eigeuib,
Toledo, Obto
Preis 7ü Cents für die Jtaiche. k-, :
vo.i otleii po1ltkeru.
(' 1 tt e (tiiizi'tordentli'.he ül'.'.iie ,,,'ii,i ,
d.e wegen thier ,iiii,,1 tieniiiiii'iieii en
er i'ui -.u ... hiil die (.-011(11 iei !, i'iigi ,1
Haupifliidt dieser !age veranllaliet. 0
viel Wunder, wie beim '.'Ins tauchen bet
l't'liu'Uinijoint bet jeder titelte liei) er:
julllen, h.tl jelbll l'onidt'S niemals ge:
li .int . i il erhielten die Blinden ihre
Äugen miedet, von den .'ahmt',, war mil
einem schlage ote tt.'ai)niig .gewiitieu.
Mt'iijchen, die nur einer, tift oder gut
leinen '.'lnti hatten, waren diee ellenden
tsllit'Ocr voll und kräftig wieder gewaeh
feit, zitternde tslreijf fehieneu aus einem
Jungbrunnen aelrnnken zu haben itnv.
Ihre is'lncht hatte jedoch mitunter 11111
einen '.'liigeublickseriolg, reun geiieime
Poii(ifte,i dinchnreifleu d.e olniji'u, und
ivi'i -sie 11m ein '.'llmufen ansprach, wirb
iii'i'liaftet. Hierbei ii'iiiite monchit ,i ,iip:
pcl so hesligi Wtederitatid, dat! er einen
'.'luliiul p.'rnt'tachli' unti mit ('oiuiilt i,u
das Jieiuei' gcfchli'ppl iieitieu iuii;te.
Da winden die .tiitme vvi e ;ml ti eil
und Deptiif, te geitaiiiti ,,U Pioieeiote!,
dee Perhaftelen ( enttt eilliitte sogar,
ei Perwo.udier des ä)!inis!ei-präideuie,
CnuovaS zu st-11 uuo drvhie, gestühl ans
diese hohe Betbindnng, dem Poli(eiofn
zier mit 1 einer .'Ibfiunng, (sS.f .inin
wutdeii bet ben Genien nmmeit zivtiDiit
,', ttud inn Kranes, im Diirehfchiiiü satt
den sich l.'i bis l'ö Kranes vor. Die
metkwütbigsle Persönlichkeit war jeden
soll? ein gewisser 'Manuel Landoval, von
welchem es feslgeftelll wurde, das, er in
'einer Hennalhorovin, l'andt'teie.t und
viilaisatlige Häuser besitzt und in i)iu
örid iil einem vornehmen Hotel wohnte,
wo man ihn als piniklichsten Zahler
ichtyte, D.-.s s(i'ji,iii,!t'rgi'bit!si der
Streife waten ISO Individuen am ersten
Tage Die Betsolgung wird jedoeh sott:
genlzt, da -2wo Bettler in Madrid find,
und da die '.'lrmen,ifi)ie, in die tun die
Beute des erste Dages gebracht hat,
schon überfüllt find, so will mau diese
Personen nach der Provinz abschieben,
von wo die 'Meisten fiammeit.
öpri ii c, sie Ib, 0. In ("oliitulmö,
O,, ist der It, kannte Xeiinch '.'luterifiitier
Johu Lihttitzk, welcher eme Telckii
Agentur betreibt, dir Hailpip.'lfou t,:
einem fe,tfiittouelleni5'hi'fkiiitdal. .Zchtiltze
heitalhete vor drei 'Motiaieit seine z,vei,e
lÄatliii, die früher mit dem bekannte
professionelle Ballfpielir '.'1, l'. Bauer
verheirathet war. Trotz der kurze vhe
scheint nun grau Schnitze berechtig e
Zweifel an der Treue ihre (iiattcu ge
heg! (tt huben, den sie b'gab sieh gest ru
'.'Ibeud mit ei,i,i ,(tetiudiii nach deut 'Bin
teau ihres Wiilleu, b.iS jedoch geschlossen
5 sein schien. Aber dadurch lies! sich die
,rati Detektive nicht täusch,,,, sondern
sie horchte mit 'Ausbaues am 5 liilüsii'U
loche, ttud vernahm dann muh leises f,ln
ftfi.., du ihnr 'Xnficht neuh von einer
weiblichen Person herzurühren schien.
Die Freundin dagegen, weiche an einer
Seiifitlhiite aus Posten stand, bemerkte
d'e ztleidnugsttückt' von Zchttitze, welche
eitiichligliih über einem Sliiijle hingen,
.liach einer ttnzeit Benilhinig kiniteu die
beiden ff unten z der eiitsliunnigeit .'In
ii hl, das; sieh i,i dem Bureau ichi uur
eine weibiiche Person, sondern mich selbst
Schnitze besinde iniiffe, und mau ein
warf einen llebertumpeluugs - Plan.
D ie Freundin blieb diesem zufolge aus
ihrem Posten au der iteiteuthüre, .n.'tnui
,(a Sehttltze an der Froitlthme klopfte.
:lt ad) längerer .Seit wurde diese von dem
(statten geöffnet, der feine in joru gera
Kiene iiiiu eine .Seilluui, jburch .'liebniS:
atlen nt befchäftignt s,,chte,Fn,u dem
weibtieben Biesen lieiege,,I)eil zu geben,
sich durch die Seite, tthüee in die Busche
(11 schlagen. Aber dort hielt die ,vreuit:
tun &! nhe und gab '.'Um in, Zinn stürzte
Frau Schulde 1111 schnitzen vorbei uuo
auf das Opfer, eine jung,' Bntnelie, die
als Btiihhgileriit in einem Butenu in
l oiitmbns angestellt ist, welche sie mit
ihre Fälisi'.'ti tettrlieitete. Zchlieüiiih !
wind tt '.'leide gi'tt'i'üul, und zornei nttiii
verließ ,(iaii Sihuitze den .Hmupipi ,b.
i .
' ' ! " 2
..0,
f7T;s;
'i 1 V' ' '
. J '
ins',, ig ü Iil,
n
lJ .
iir ? kopcpsia.
,'i Biilnug'.'t , (s'igi'iittiiiiuei d r Ofeti
(,','I!i'ie', 'Moutagiiti, .ueb,,, f.hreibl:
I ! Hai,,' '.'luguil Fioio 1 uii T tiT'i'epiiii
gi bnmcht. t": gab mi, geofie .nndei mig.
Ick, enipteiile es allen lispepiikeru a 1 s
etu febr gutes HeiluiMlel."
I d. Berget ou, 1eiteiui Den! 1, 'om
(011, .','bis, Oueb.i', f.iiieibi: .iih h:be
')!u,(iili ji'ioiver den b,!l ,.bg!i,i,e!,
:'i,'aitle für n-pepna ,(,', n-1) ; "
(!. '.'I. Bat linglvn, .'mgeiii, iir ,,, d
General min,. S id"ky ni'iraii ,'
Iihreibt: '.Ingn'I FliU'ei l,,il eine ooil.
ständige Heiiiiiig in uieiii'-iii niie , i ;ult
iviilie inie ein B".
itfer.
lliiüii 'l':ilj uU's
imc i;i es n lick.
(1, 0, (sluti's, tStn-nnli, .).'',', ,j. . i'ii,, .ul't :
Ich et itchie Ihr '.'Ingnil Aiouiii- ob:,
das belle Heiliuitiil in i ei k:tl sin i !):
pepiiit. Ich it).iie bein.ii:,' an Kein
I ratililiii gi tot ben, geb. auchle in eiien
mehrere ,s',if.'i,eu ','lugnft Aloinei und ci -acht,'
unri) j, bi a s eine, lg fnnoen Mn,i.
Ich eiupsehie d.ese Äik I ,t mist ::li! :g K t
leideitben 'j.'ieiiichlieit oer ,,,1,1(1" j . e 1 1 ''11
W. s. Vrrciiy (f'iflüifüüiii'r.
UJoOiSMn, ')!?w Jevir, IS. Z
ntz VlttMirtt!
j'iii.chftelienb vet'öffeullnhen wie ei
Berzkichiüß derjenigen Biuher, ivelil
wir als ,,P r ä tu e" an nns're e,e'
die das .'Ibvuiiemeiit nu ' O
euU'idneu, versende werien.
Jeder '.'ibonneul, iuelih r ( : tfjj.fr
der '.'Ibi! .'igiiiiq ellvaig, ".' $i ;iu?siii i
d ' ) d-'t Betrag '.'ini'" J'.ihiee '.'ibi'uni'
i!i,.lie, U-il ,2.ii) ! iiaiililC'
i'injrnoil, k kittn uns ber (olgnibelt lieber
ficht bie Zknmmi'r eines Buches liezeüb
nett, da? ihm nach Emp,ang des Geldes
unverzüglich und zwar portofrei über
iiülli i! weiden wird. Wen der cejel
teine Nummer angieb!, wird die (i-. pe
bilton bes "Anzeigers" tut!, 'i'ti. ,it ,,-r
tiiiski ,'i.it' P, .,.'11 li'! ,:. :, 1
w.ihien.
Wir verfügen über eine n-ich,' ns
Wahl der itiieresjatilesteti ""..muine niiu
"j;,.''leili',i, wel l,,.' ir. leicht ,'s!'te!),'r, !).".:,
einfacher Wie gejibrieben ine die .),',,
inen der bedrii'., ndueu ZchriZlsteW'i l'-'i'
gen.
S! ü rii e r 1 i st e :
,,Tie 'Migrniieu des ( "!,i'l", '- .lioiiuiu
voi i'uir von B.eil;en!li',i-'.
,,i ie Schuld der -itSUr," .lioiiuni L'on
H. von Tl'deni olh.
,, Das begrabene Periiiöihüiij,,'' :!.
üian von Hentillie runkciniri.
,,Die -.iifiiuiseh.'t in, " .üiiuitilat
1111111 voll H. Stetnl'iig.
:io
o'.,,
H.-,id!.,eiltl.
Die Viige
von '.'iteraiider
'.littlUiiil') ti
Will unit.
,,llui S.'1'fceii
:)ioiii.tn von I.
.'.i'i i,lii',at-lie,,tiaii von ,toit
,, I te t ot'ge .'.nei iie,"
("-.u.iib :'i,,g,,fl ,'.i einig.
ihie-.- i.'ebe,,',," ;lio, u,,u
.'iiiiner.
7," tioinuii neu ;'!. i ,:, ou
Und iob," eluf'vnli,:!;. l
( . Hon i,nu .
er de M 1 ' ei in.tsler...,' '
.'eiltnee.
:)ioi.,itn von
Ueber neue chi,iesis,Ie Sceräuibcrcicn
schreibt der O stasial. Vlohd" : Die
Seeräuber treiben au der .lüfte der
Provinz .üanton wieder ihr Unwesen,
und zwar ist die Taktik, zu der sie zur
Zeit ihre Znfluehl genommen haben,
ganz ansiet'gi'tvöhttiichet' '.'Ut, wie ans
nachstellendem (jicrifht, den der .sinpiiui:
einer Tfriiiuifc den cngiifilicti Hamidk
Horde i,i Hongkong machte, hervorgeht",
lir verlief! Hoiigkong ant ,',, "Mai in
fcineitt ,ai)t(cng siir einen etwa 1,1) 2ce
iitciien von der englischen !i,lvnie gelc
genen Hasen, '.'Insier votier .'adintg
hatte die Dsehunle eine gute ','(n(ali von
Passagieren an Bord, '.'Im folgenden
Morgen (bett 17.) kam eine ebincjifebe
Zvll Dampsbat lasse in 2idittinb befahl
der Dschnnle, mtznlialten, da man sie
durchsuchen wolle, ob sie vielleicht .ion
tiebande an Bord hülle, ?ic '.'adi.ng
wurde untersucht ; inzwischen iriircu
nun von der Bat lasse verfiliiedcue ,'cittc
an Bord gcfoiinncii, die aus ein gcgcbe
ms 2igtml den .iapiiiitt der Dfchnnkc
an den "jjiaft banden und das Fahrzeug
zu plündern begannen. Sämmtlichen
Passagieren und der niannschast wurde
das (S'eld (mehrere hundert Dollars),
sowie ii.H'rtl)iia.iu'!i und Briefe, die iscld
enlhtelten, abgenoititnen, doch mifchan
bclte tiinii .'iieinand. Darauf dampfte
die Barkasse triebet' davon. Zwei an
deren Z" schnitten erging es itoel'i am feU
den Tage ebenso. Dieser Cliifall wird
wie folgt erklärt. Zwei Lhinesen. die
zwciseilos bie ".'Igeitlen einer Piraten
bände waren, gingen an Bord cntcr
Zollbartasse in Hongkong ttud stellten
sich dem Mapttiiu "-- einem liliiuefni
IS '.'Ingeber vor, die ihm eine gewisse
Dfchnttte (eigen tvoiltett, tvelchc Muntre:
bände an Bord hätte. Die Dienste der
beiden wurden angenommen, nud die
Bartasse machte sich aus den B."fg, ttitt
bie Scillltttggler zu fangen. In der
"Jiühe Maeaos wurde dem .tapitiitt von
den "Angebellt eine Tschunle gezeigt,
bie, wie sie sagten, das fragliche Fahr
zcng wüte, Lobalb bie Barkasse an
der' Dfchintte angelegt Halle, bcmiielitigtc
sich bie sckmrsbewassitcle .Niattttsiliaft der
-Dschunke der Barkasse, beraubte bie
Zollbeamten ihrer Uniformen und
machte sich daran, mit dem Zvilkrenzer
bie eciiiubercieu zu begehen, aus bie
wir bereits hingedeutet haben. Die
ganze Begebenheit ist übrigens gegen,
wärtig noch in ein D"uulel gehüllt,
welches aber hosfeuiliih in nächster Zeit
gehoben werden wird.-
s A.
Z l a ,1 I s ' .Ii e ii n i 0 n, iH r 11 i1
, :- l a ,! d,
ZiilelS, '.um halbe i Äuhipiiif;', nack
(,aud Island, giiliig bis (um '. ;co
len iber, ,v 1 d kii B ic I'i , n. i.i ',",1. i
gilü l,is (um erleinbi'i' veiknnfeii.
Sindioifiee (icke D und lme .n.'.fte.
'ei, (i. ) i e 1 e 1, ilooi P ii) ','!,,.
Ha!l)jädr!ichcr
-i.
sderra
VI i 1
41 II
'.;
!
r
6 f
II i
II I
a (.n'Oiir, " .
,1 llngei.'li'iiliie;" ::! Zoll, nn-rili
üi unii), end eiejes erlani'.' (,,
ms (.er Bat obnegeben.
I .iifle sehn) etc tingebU;,:'!,' -j'.' ..tue, ton ih
mild vt 1' (i'ins ret B0.10 obg.
gebett : 1 j 0 ll b,ei:e giblei,l','e ''.(nare, roeti 1,
ivird (U 7 iXei'.ts per .'1 no ue,. lau,,
lippen f ::V i i&fr.
,tii)l.-peit im B.-erth oe I , I 'ls,
appen im "hJarU, rot, ri..Mi zu !- l"is.
appen im 'Je'enl) ou 1 ls. (tt i: iis
,s! ppeu nu Brettl) von ti", l'ts, zu 1 1,.-
5,11 Zoll breiter rother Damals zu 1 ",'.
.",,', oU bietter lolhcr D nnasr (goi,',:i:
tirt) z ilne
-zoll unget,teich:es ('einen tu 'nie
.',(' Zoll unt(iblt-ic':,tes eäiies ('einen (f. '-.' 7e
i'.O Zoll iiii.'.ebl.. iihtes üeiii.'ii für ..! Is
(ti l-'n'.
Xruifit!. c, BiridlM Heiv.a.
ill
",u Zoll breites bciitjches l'eiuen, 1
nee, wird zu 47e verk.ittf 1,
."ni Zoll breites K'ittnbes seinen, sehr
schwer, werth c,?.'e, wird ;u öi'c itbge:
Sltions.
Haftn und e'iiigeu pro t'ile 1 (ent.
iloi) (illen bauitiio. Zwiruis 1 letl.
,, T'.ess Bea d für (.e.iis.
,, P.'affetd,ch1es Uuierfutter 1; c.
(Mute D ress Staus" für -I (euig,
(inte Haaizangen für Gents.
HU, Jvott)" Ünüpfc, 1 (i'ents pro Dutz,
'.nn,, Stahl .(iiivpfc zu b (scitts pro Dutz.
iniiii Schneider-,,! uvps,' zu !l (f pr. Dub
1 O.itart .'luiniotiig zu t' I5ts pro Flafch'.',
TU ll'il. i.l'e.,1,1 .. .d ,
s'li;,l ".'!. 1 ',,:'.,.',,,: :.: . '.'.'.' . i'ie Vita.,
hal jiiiigst eii'.,' '.'.'iiii.; ine iui: BeieMigcii
von 'jiipi'len piileiiitreu laifen.
Zu Berit nl, e eine beliiuuie "i'.'ai
schauer Daini', Fian ofie Zivielliifi,,
bie erst als B.'iitwe ilne uiediziiiifilien
Indien beginnt. mi (niue. einer vor
ziigliilien gtiinilologiiebi'U i iiii'rlalian
zum Doktor pro, norm.
:.', ,s, "A'i. V. yiouiig, eine iltwie
gei lochtet' de. ret fiotbee,t 'Brtgliam
('lottitg, in eine angesehene ".i.'iitarben
iittn einet -Heilung in Satt ,'ake ("ith,
welckte heftig gegen den '.nioruionismnS
tnillntt.
".'.Vif; "Mii,a Pierfon, eine der weiil
gen weibli,ben (I reliefier ioiiipoftleure,
sieb! im v'i'.tiilf, mit einer netten gtofteti
Oper rot das Pilbillum (11 Heien,
in Dresden toll unter deut Prolel.
loi nt der Sioiiigitt .int blii von iiilijen
im ".liovember dieses Jahres eine '.'Ins
ftetlnng von '.','ialtverlen fnelififilier
.üiusiiei iiir.eu (um 'Besten der oberetz
gebirgifilien i,,,d voigtlandiftben Frauen
vereine ftaltnuoeii.
'.'.'ni! aiali Q, ,iirro, eine farbige
Dame roil guter iil (ielnntg. nngefabr
üi', ,iuli',e alt, hat soeben eine ".'ivveiie
veriiii,,l,,bl. lv.Ulii" fiih allgiuieitten
Beifalls e, nein.
In e'le.'"e,,o',t bat die Herzogin von
ü'lberdeen nu Franeti und iinde'tran
letiliaus et'i'i'::et, in weichem die Patten
teil ausithlii",. li.lt von treibtiilien '.'let zten
und P.Mtt'ienunen behandelt und ge
pstegl werben.
'.','i all) .'ludet fon soll eine Oietv j.'liu''
kir Heilung in, nun für eine ,",:! pal
teil lauge '.'.'voelle geboten haben,
I "München hal eüfe B.'idmer,
Bertrandte und jibiileiiu des vetfiot
betiiit (! .'taiiilets .iurl v. ".'iiigeli, ein
größeres uatiiiirissenflliiiflliibeS is."crf
von bidi'i'.'.eudeui, bleibendem "P.'erth
hentilsgigel ni. wei, lies den Titelt Die
i'iit'opiiiiiliin ','liien der lsattnng PtP
titui,," llo li. Die "Pelsaiferin unter,
nahm diese .'It luil auf besoiidercit B.'tt lisch
Jiuoe,',., der dabei säidernd zur
Zeile stand und e.itii, als Bortvorl seine
eigene, .'ins itu,:,igeu!!.uiier das Wesen,
sowie iibei' oie ninemainiiie Stellung
der veefilitedeiii',, .'Inen ttud "viittel
foi'iiieu tiotitiisiiilii . Dieses Bor
Wort" ist die liyte triiseiisiiiitsliiche ".'Irbeil
'.'iägeiis.
".'.'in.! ".'.'iairine M. Bennelt wurde
als Pi'vfi',:oi' f,,r (iottilion" (Bor
irageinntt , tu der .'ilaud tanford
fr. UuiK'i juni" iiiigeftelll. i ie Dame
ii iii' f,ni,ei ;ebu Jahre lang tu gleicher
ügcitscliaji an oe:,i .iuor oollege" in
Illinois ituilig, 1111b Iviiiitend biefer
Zeit liiibcn ihie üü iliiiler mnuihcit Preis
davongetingi'u.
Int l'.'vtiiiigen Hai sieh die philoso.
pH, iei, c Fallt, tut der dortigen Universität
für die -iniaifniig der Frauen zum
UmvcniiäK'ititi'ilnu zunächst nur als
Hofpil,ttilitti,i'ii iiilsgi'fproil,i'tt,
Mis: Zarnii ,'aiham aus spring'
fiel 0, 'Ö.b'ifiouri, erfreut sieh ber ".'Ins
zi'ii'hnung, die einzige Frau zu sein,
welche die re nnworliiehe Stellung eines
liierls an der United Ztates (irenit
nud Diftril, renn " belleidel, '.'liier
dings hal die Dame einen mannlielieii
Depttih," dt'ui versieht sie alle wirblige
'.'libeil perfviiliil, und laf;t lein "Allein
siiiil ohlle ihre persönliche Revision
paffnen,
Jt, Baden besaß! sich der dortige
Franeuverein, ach den neuesten Be
stimmungen der (eofcherzogin, mit der
(tiindnug eines Zeuiinars zur ".'lusbil
buug von Hausiiattungsti'hreriiineii.
Dieses Seminar hat die z'lufgabe, Veh
,'eriunen Iterattztibilben. welche geeignet
find, in den ?'.vnbl!d,li,gsfcimten den
,iitsl,iilti,u.i'. unter: it'iit (tt ertheilen.
"Mist Maeidn tiuaus. meldte seit
einem 'taiire die Zlellnttg eiucs ckatz
innts .iassneis des Ztaales .viiffif
sippi beileibe!, erfreut sieh solcher An
crkennitng, das; matt ihr nachsagt. Mif
sissippi Halle och niemals einen fähige
ren, ausmerlfitineien .iaifirer gehab!.
Im der Schweiz und zwar in Rcmii
((s-äiibiiiti'eu) wurde Fräuleiil Ottilie
.dein rieh znu, P-oftiialter gemahlt und
vom Bnndestiiih in dieser Eigenschaft
.icsliitigl,
Bon d e n D 0 L t c 11 unser ft a 11
den ist in ("iiueinnati ritt ".'libcitcr, ber,
vom Hib.schiagc getroffen, in der ".'in.
ttaiiuie, das: das Veiten von ihm gewi
ehen, 111,,!, der viuebenlammcr geschafft,
in einen seit .(ähnlichen Behälter gelegt
und mit üis beoeelt worden war, wo
fiiber man ein .'eichculttch gcbreilel
halte. 'lls miili einiger Zeit ein B.'är
ler den lcal betrat, sah er den ver
meinten in dien 'Mann lebendig in sei
nem Zarge stehen, während das Tuch
wie eine Toga um feine Zcbnlteru hing.
In Folge 1 es tine gestandenen Seli'.e-
eli'tts gab der '.'iibeitcr nach zwei Tagen
aler wirtlich seilten f'eii, aus. Die
ache wird ein gerichtliches zliachspiil
haben.
.! ii n si 1 i cli e g e 11 e r z e 11 g t Hai
nach citier ')!(,!:', i,!,t ans fas Eiiy,
Mo,, eine i'csi'IItchasi 1 11 Furt ccoil,
.!., weiche zur Hervoi'bi'tngititg dieses
wafict igcn 'eiied etsciilages vorigen 'uu
ter fieli or.ziiuiiifte. Zk scliios! mit den
Fai utet 11 tu Bombn liointtti einen
iiiiinatt ab, für K t , i 1 eine Regen.
uteti,,e von eine; balbitt Zoll auf ,,(
D.tii'.o, 'atmeileii (11 f.batien, und begann
am 'Morgen mit ihren Operationen,
welche 1,111 Mitternacht den erhofften
(innig lierKini!, rtett. Freilich gibt es
üefnilei', 11 r b. hgiipieu, daß es nu
lir den 1 1 tl : eten B.'i,ir,gsvcl -ifülliiis:en
mich rimc i'iis nliiiiii der
netttiiodit chett F-i!briI,m:cn geregnet ha
ben wurde.
'.'.', i 1 D l) n a ni i t d e n id r p ' e f; -wage
11 liues z,!,,es im S.rn Feaguin
Thalc ausg'.'speengl Kaseti (e.i liiliiik
illaslirie üinnber i,a:,e bei oüis. Cial.
Sie kalken den Mai.l'inciii.ilirrr und den
Heizer durebDo! , -. eM oliUiigeu ztiiuHalteii
gezinillgill, üetbigi'-n kait eleilso den
iLxpnt.bok.-ii jniii Oessncn des asseit
fcktraitles. !e,:. sie etwa d'n.l.nnatt iJ'i'b
destverlif in Packeien cutiiahutcn, weli'ue
intieit der .'ii'.i;,,' zu einem itt der Rahe
bauenden vaizc ii-agen ninpie. Schließ
licii legicit sie attck, eine Dttuaimtpatrmte
unter das linke üriebrab ber. okomvlive
und (iindiii'ii 1 ieielbe an. Tie dadurch
nöthig treibe, loi,, Reparaturen hielten
den ,Sug an zwei Stunden auf, so dasi
die :Iin,',ni",', nnii".' ireickien man die glei
cl:en verniuthei, welche schon vier dc'rar
tige UeK-rjalle feit drei Jahren fast in
der gleichen ("'egend attsfithrtett, leicht
eutkomüieu lotntteti.
B 0 u et tt e ut ".'l b 1 e r geraubt
w tt r d e ei tt .l i ti d . das, sechs Mo
nate alt, eine,:, gewissen S!:w in
PresgueJ.'lg!!,. LonntN. Mich., ge
Hol le, g. er Süngiin., lag ri'i' de;:i
Haute im isroe. als das T iiier l'lii"
fslmeil ans der (,,,! iiieoeriche;:, das
iind eifi',,' te in,
tiieg. eil,- das
tredi,e den :?,',!;,.
f'ch ber B.i
uet, mit e,;
CHICAGO MEDIGfl.
i.xs'nrii'n:.
,1 Cl iAle dieser '.'liifiell 1,1 d bis I ,'
im 1 ut bei lib'i' i it S p ..lall IM-'', b e ji ii
1,1, Jot,,,,, dul lllkichall b, ii ne ,'ib,
1". JV. Ti (l'if ui'liilnt und ,
iei, e liiil'i'iilin beb ndrll liiibiii, sie
l'oi'delii und) und fl'4 im! nröKlcr !'
lu.inMltit nd iflitie tm (r(ol,if ,
rt nciiiien, iirtiutfen und rtnc
lill ci, lriiiiflHil.il.
I,','.'''''"'""' -' "
Ti.'rtWk'i"1""
IH'1 fiilll.l.n ' '."
AI lM.itlinil.irne' ' ' '
Xyr rJsUS imiiiki, on iKti-i '
IV niti.Mi, ll'il i,'!!.,'!!, it'ouve die Itffbfiirr,1i'' '
t.,.,1, i'i,'irt, iit'rprr MiiU M,ii',iaikt 11 1,
fi, ,,' l'l, ilf i'iu'ttllll; '
tl,'r.irttl iiKIH 1 WfrpiMiri'dtiriwllfll imii Pl'f " " '
2 ntiiiiifii, odrr lö.l"i.l? mil. m,liil di'r r, .'i
vritfriüt ircitif it in ii,ii l,b,itllicl eitfil N,'ch " ' e
KH,ll)odrn mit nie vii.iiieiidfiii Siioig dk()iin i.
;yiäii.r in rntliiereu Z,.1,n',
ftnbeii, Mllfte an btn jlclflfii tlnr Hiiftlnr,' ' '
IH, ."iuMutielii'itfti i.!, r,i,i,1trii Ul,uinflie,:i;
111,4 int,,'!!, ini'iKtl l'il ini"! in bei l.l l'.l , , n-l
r,',,fllii,'ii. d.itt lle r,n'.1tk :lris,iii"g und f r ''
,,,,, ,.,!,' l',',l9 fil,i,i,Kii I.iMicn, .fr" nin. .,'
11.1 l)'.1ilcll.t)(ll M( ,11 bim Im La, dk Ut
tl, te. S11);!.trtt wklche au Lchii'il.llr i-'drn. " .'1
'Alke !vttIttkl, d,,ii1i'1,t,lk viii"1"dl!i. i '
Irrnnq fliidtii imd wirb In Ms ,(U ',(,il,(n liir H";
cit iwUlli'.il i),',l,cl,r,U)lt. r- 111(11' 11
lt.irii,'ii,' .; )..' il.ilu.it. 4,"i (tut. liml)
lii,ni,ini(ikil Mlif tt lind tcl ,ji(iii,'beticn.
üc f'lirf,fll,1i(it fni'liUIHl'lifit 1 Tu
lliic i.i e i titi I i it,i iPtiit- .nid 4S.iiiifi-sliill r,.
Ir i,-!"ii r.'ilk iiiirit .'Inie O.ue.iinl.rr 1.
b.n. ?B.r,irit ielil, I?,ß b:-!e Mti-ftll if
Mv.intlitll, i'.-i,,i l,ni,i.bi.l1(l,tt obtt Hin, ein,
l, o.uibi ll, ,1,1 illil.l) ilr b.i -,t'),il'.S'M ,c
und Me !t m in c ,i b e ti Dielchleihiei bi. -
l 41iic ni'iialiiriicken 1,illscrn"itkii l'.'-t". a
t'ieü.el ebne te'i mi,,i III ber n,,lsi'l,Hl btii.'l.'.,.
eine OUkkl, Nikliiit), nb all? jti.irijrtt.i t::
i.üli'.tita Ciii.uif ibsiben Pinie yi.nUittt ut &,n
-',' ,,,r,i, bi Jlieicti Ober ünberc Cifl,mr lutlit.
IB- (Ine rtrlinrtitk. Irldf (Bcfrtilritl.r
it,,if,u mit 41rr(.1nlrticiibit brbaitbrlt.
ttf int und r(bruii8 de Irite lind .'
ll'.i.l.ilüfrll.
I . Vllli'untieu nb'.'tt ne ru,. UM! ,'0 i
0 riiii'i anderen ituiutli u eit'.'iioen Ii n -i
M'ioil in dieier ".'tiiliuil '0,ilii- b.'ii , li, i'
lM i. il,, aenaii ,Iie "im i , ii'ii. im in, le i
I oiilnitiiT dub' benitlinii',! Vt.-i V imni.
bin 'I'iief oer vefuch lanti viel 1b-US v etin
len i M'd dos l',beu in .roloeue (.ii"r v itnn
i, i ii "n Ot im min cn):ii,u in, n, u oi
Iniitlg e llg, venlt, in i'ii,l.l n, t1lli,1M,!,t '.
i,ber11 i ,ii i'i ,i,,i'd. iniid.'i, i'i'ii b Il-n
1!,,oi,, nS in 7::iii "I i'i te. -i'i nl,,, -, v
111 bit' I .', i-iitfil, tv,,d ,,,'Wli',' n ..O.t I
l'1','
(sl)icstqci y))VW iifltiulf,
l.",; l.Mt fiidl. (slnrk Zt., ('T)ie.'.gii, Fit
Äv
Corner lOth and P Streets.
tret
i die Hohe
er Mutter,
: :, , beiiierite. Will!
nu einer Buiin'e betvafs.
:b uiio lagte nach dem
eeuier. ir-.
Felieiiliir'.'i
geü'nnNe c
eiueiu
in!' visier ant einer hohen
'iiitii Hvii't baue. Oorl
ittv, bat; der tliaubcr mit
auiiT.n Cldler in einem .iantpse
aus ' eeiti ttud Tod lim den Besil des
iindes begrifft',! war, Tus eine Thier
"'t i e getodtt't und das andere erhob
sich mit dem Säuglinge in die ,'uft, noch
eile iliani den Feifen zu erreietien ver.
mvelile. Er fchosi t,a,b deut länber.
worauf dieser ,od! mit seiner Beute in s
Boafsei siiirzte, Shaw erreichte dic
Stellt fchwii inend, tonnte seinen 1'ieb
littg aber ttttr noch als veiche aus bett
Flitliiett tellcii.
i!lk!,i Vtirtttl'.'i'ti.:!
. i ni' ie ;.,
ii ni l 1 , ' '
i -.' ,.,
,'''.
.f'ii ij
. . i: nu I, 4 !
.(i , (i :'..'.
li I, .V,
. ,1, 40 ' ,' ,'
..1 5,11 -2 51,
.ist) 7! n II
. .1, "ti ',
! , r h 11 11 f Ä 1 t I 1
.""len, iit-ieeine.
v '.;.' '!.''.
.i.'l. hf Zu -.- . .
Ull'l.iT
le iSi'ü.inr
5l ei- in,it.'
iV 0 i itiit. atlen
Bii.t'rr
ti.l, tnv 'n i'.T '.'tuih
liiere .irair; In per ''',,!':
i. "tu Rtibeu per vt.iib.'i
H i,l pc. 'j'ltfi
Jii'i'.lel iH'.'.'inl
Z 'if'f .lttoffel'i i:t't -n! . .
'M : o o f i o n t
3;i),ii,ili ut 'Ui b
i- ibini en li'i ll'j
1, ' iM,t'; ?l .- ... IM.'i 11' ;
:,ifie icoii " - i
shsli'üet mdkii!ch... '. -".
-ii . ! r e i 5 ,', i.1 f 'i ii V t i'. i V i.
'.r ing.iie.ieii - l kht ik n i !
vf ',: t2.1ri; 'ilSo.'l! .i n aä .' 75 i
ti" f.j 'je; Or'..",iee. ;....i n t:'.r.l'; (i
lt:iU fj.("; ti h,ii,U".U'' n ; I aluiii:.!, '
t'I 2"; Shosio 1! teilt if'J.F.ü; eil,". L
.5'; Oeang,' '"!," sf ii , t'i.7r.
'K'inlrn) uei Ut elii -ä ., ,ia.i Po
i. r.t :! Ml: Wliit? Tore t,'7n; 1 i".i.l
f:t. ir; Ji, iianf,' 2.i: ..Ze, ,.,,' - v-i-fi
l-atcn f i l-r'.
tkioieieninihl
,r.i -V
!",.' ne- a rr-'iti...
t-jij! 'J(0. 2
iieg.cn 9.0. 3
ii '. ll J11. 'i
ö;lo,b5fn,i:ien
' r!l -Jlo.a . .
11 K'-.'rii' (t-'i.-r.retitf? ,. 4
i ob-siieit nr. senile .. 4
1 ",i
. li r.
I, V"
li sin
.ii Z!1 -
. I ir.
tu i -
I !,II
ti ii',
, :u
t) f !
t, )ii
1 "I
ii . I
ti 0
r ,c
NKiicagg Trot:!!--i.ivr, .
'.'tie:',tit
t' t er . .
'Koggen
. ii
1" chsa'ne'i fest
?l!',,ldiZ
tltiiQU
. .. f II.."!
. . , . li. I'I
(i '.'7
7:,',. -Il
11 ii? - 11 "1.1
..i r.-i os
I 27 l II
7 :,ll
tlkü- rreiimeru S.', 27: ' u u 3ä
:5iv " 1 J 01:,'
tlleeiflo iiiit?'nrrt.
',",, pH B it. iüia-
öbtt'.p.i' I rAr- :i il ,1 ,',','i.i1'
ii.vbcr 4 r,ii,'öi.i Hl, iiii-.
8.5(i4.15; '.''.!! 1 7uv;v:' ;
rötlich lind niir'-b i' !.1'.:l -.11
Hilf, ilnrn 11 lg 4 1,5le,4 '., , ' r.; ' ,?t Jj,
4 'Zr,s4 liO (i ii)8 :i kiii,,-,:,
tetetlf (inr,ld'iiJ.- sin, ,:. ,;(.., . ,
tue 4.a.S.50; " ' -t. ,', .V 0
?.??! -'S l3(lfc'.4 in '.'- 4 S' itti :
C -;i süst iH- U' j'-i .rt: .
Mein." f'f.ir A 4.10
tzdoikk iüete, 1 ;.'' -IMt'its .i u.i 4 ,1,
tXtsiif itier , itut 1 :. -:. 1 n ".
Pont : ittiei tt Si"..- T"
Sit-.iie mii!'.ki' Ki-'i ;,,'. .').-,
I.' .'!,!.' M,,tn, 1 .? :: ,' l.'i
?lllr,le7ei:!,!i,' .rii'Ürb. V'. " . Mtn :;;(,
'11,, Si-i'f n ": : r,
i.iaiZ'.I'.nli.Hl' ? 1 . " ','-
n. 3. vouiia,
iitni?, Wasser, !a i..Oaar
ttö ('eme.!.',
ssastcr, Wa.rcr-Ziii.'N'illi,i.
Die besten .iol,!cn.
("tie 15 11 na C Stui,!.'. iir nie
Telephone
"Öiterien' flviica .-s.H".--.
L"ic bclte ioibe 1.1 0 r iZre: i . : '
I.ii,'tich,t'.',g 1, .-t.mi'.ni:. ,'.,,, !,, .:.,
ibla '. iie.v.iinei'ni' e-'nee. 1 nn: e .',. '. ::,
.teraugeii uuo all-, v.i.iiti,!,,':, '- !,' t,t
licher .i,s.i,!!tir:bi''ide:i. , i ", n,., ;!,:,, ',
ahlt (ti (1: iifeu fc't 0 ., ;, :. 1. -J
häu i 101 1 ' . ' . 1 , -. ,t .,'.,. . c.." .', , z
iteld wird ',nr,(?ei ,'i'.: .1 !,' ".- ei Z ,'.,?
ner SchaeKiei .-Zu ,.,',..,,',. .( ..' a :.
Achtui',,, chmieSi!
',11 v.ikoii'en eine S lij'iiiet).' ttui ;;i.tt
Feuee, uet bin:'i u u ii r le'.iui -,ne,ei.
(tute .'üiiidichat! (tigelichett. V,',i,!:;u
fragen b. i F. I. W t 0 fi tl, 1 u u.
Hai) Springe, ;)t", U.
'4.nciiiarstcüi jsudit!
(iin ituiig. litt!). Po, not' in i,t .tu (!ioid
weiten e.uc (eine übe, wo .".ich deutsche
Sdiule gi'liulteit iverüin soll. "Ät'triti -,
I, Oktober, Näheres unter Adrefii".
.!( e 0. "t, Tille r, F, tie, sott !i.,
Sieb. Bor I:i.'.
I.SÜ8jLZ 'kdSctiS!'.
Zur 'Atisfiihtttng gelangt e.,n Frei:
tag, den ''i, .'liigus!
OLE OLSON
: : mit : :
BEN HENDRICKS,
Ein giin(lich neues Programm
vom Ansang bis zinn (5,ide.
2 ?m gestellt von der vorlheilhafl
bekannten schwedische (5o.
Preiset ii, ÖO, 75 Cents und Sl.00,
r
n