The Plattsmouth daily herald. (Plattsmouth, Nebraska) 1883-19??, November 18, 1891, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i 7
II
af
1 1
7 wmw
f'M AYES
COONfT .BUUVE YOB
,' AND
: civil engineek
','rdeis !( with III roiintr rk will b
i promptly atl .'iiilf J t.
pi'FICe IN COUKT IIOUSB,
. ' .''outji, , Nebraska
1-
ll'LIl'S PEITEK'UKKG.
MAM'Ur'ACTCIlKUI'At.O
: wholesale aim retp.il
4
IlKALMt :K T IK
CHOCKST ISLANDS OF CIGARS
, rui.Li.iNK' r
TOBACCO AND SMOKE. .'a- ARTICLES
' always in .stock
j PlattHmouth, Ncbraasa
i riRST : NATIONAL : HANK
r
UK ri.ATTSMOL'i'U. NEIIUAHKA
Pld up eap.Ul
Bjiplu
f ViO O.fiO
u,0.iu.4j
ri lliev-rv In--! fiwillllfi for the promt
tr.inM null i( UtillniiKo
Hanking Business
(ttiK-t;.hfti(l, n ilit. KdU'riini'iit djnciii w
Mllli'i iMiuut 11 1 nnd. Ui'unll i.im'u - ,
ill iiiunit Hll.x-.i rn Hi civuiio a. i
IH'M ili.Kvn. kv ill. HI" III H'll Hill III ll..
t'uii - nuim and all Ike pniiClp.U inum o
' ' EurujH.
' OOl.LECrlOXS MAO AND rBOMrTLT KKHIT
TAD. I illl)ttt n rkrt ) ! t fur Tim iiy Wi
j lAlllo. Mill HI. It OUIII) MJUJrl,
. lilllKCroli.t
L J'liin I'lU'iTniit n. n.iwor.i
fc b. V..li, V K. Will
J , Mrvlft K. povy
! . A.bu KltziT..! . b. Wam'i.
. I'n-i.lrut Ci' I 'fT:
( QV:C OI- CASS Ot.TNTV
! ' ('nr M.ii:i and I ,.t i
r !-. Pit.! i'i..,.:i.ii 'i
S..,.tu t vtjt
OFFIOEM
it. II P ini I'm '.I -i
rV't i.ni.iiT Vice I': M.-M
J. M. r.l(t'l.tH I f4"rl
I. il. i'-'.:;v-.s. A-il ci-uni
UIKECTORo
Ml. n. I'i i-..T. M. 1' ilt-r4.it), Prrl 1 irdi l,
kB. s.i., it B. V.leJu tin, II. 8. ilim-iy ai.4
IMIESUL HAHZ15C ETCIHESS
' MIAN3ATED
Aufvili't s.illr t'!. l-ne rtl All'iwrd nr, tlm
di Mit n. I iir.iiiiul mi. MtuUf Itrrii U all 0u
l&rM cuirutttd to its cure.
Chnmbcrlaln'B E70 tiA EMa
Ointment.
A certain enro for ChronJo Soro Eyes,
Tetter, Bolt Kutura, &cdd Dead, Old
Cbrcali Sores, Fover Sores, Eczema,
llcli, Prairio Emtchcs, 6oro IT!pplcj
tod PUu3. It li cooling and eoothir.
Hundreds of caioahtwo boca en rod b?
It after till oUict troatnout had fallci
lib put up In 1 3 oad CO cc;t bexes.
1 Kf 4 rWoita
HAITJ BALCAM
rM t,, f t' Mir.
GRATEUL COMFORTING
Epps Cggob
BREAKFAST
"Fy k thomuxri knnw!i1i nf lti filnrl
wlili h (uvnin Ih.a 0h-iu'Iii nf dlifl on
t id uiilillluii nJ by rairtul ml limiiloii of
th n prnntliif wfll wlrclfil Cu m Mr,
1 1 im li nr.ililiil our I.i.VIai tatil villi
rlic'flT f)-Tori1 lirri wlilrli limy !
u mimy (iv y itiwi.ir'lillU, lllh tli Ju ll
(nu u nl ni'li rl trt o rtlrl 111 .t full
tllulli'D niAjr tx nroal uitlljr built op iinlll trnnf
nunt'li tii r-mit ry t iiiii-iic jr In ili'-uw.
Ilumlirilt f niilill mrU.lii-a r fl' un f
' nininl mrdT tn ,t(ifk wliKicf'-r liemm
rmliil, nmr ricuiii iniiiiv IhIhI
l ift liy k'f.iltRrur-ep' w It fur Iflcd I'U
In c bl"' d iinini-rly tiunhil finrn "
iil hrl. 'Jmi iiinily iifc
builii'K .li,r ' iiu;k, l-n!d "n.y lu bull pound
(! I.Vfrn i.r1' IhIiUoiI llnir:
iiuinll'lil j, Ihi . Ilinrmiiiiiilhlr I lii-mUt
, Lonjuii. i-i ,liivd
OCT5 ACH'T V7ATED for
;ill.c-.'llul5.'....l..l'i'J"- i fJIIli 3 I 'll Imjo; '
4 5,V-. ''""'' ii';'ii''. j -w ti1 H li a, ( i"4
M..iri4'"l I"''1"' "-.V Hl.yf ..Lnlo S tfl S " ' I lltbnlM
I rN Cimmt .7 nra i,tuvj & VI r.""" " ,
i 1 , J tmi ok..i. b nkuiic. n ifi.NMN.;iiJariiv y
"1-1 . J Lu . iff .in it - '. 'I-.-A - r( i '
I H f V I ...' 1 -nr '.I I Ml- M fUl'O
M kf ilbMl INN!.
1!. PETElSEJsf
THE LEADING
GROWER
HAS THE MOST
COMPLETE
STOCK IN THE CITY.
ATTENTION FAKn;U3
I waul your Poultry, V., Hut
Iit mid jour f.irin pro luce of all
kiilili, I will pay yon tin' liilR'Hl
radi price a 1 urn buying for n
liru in Lincoln.
R. PETERSEN,
Tin: LEADING GROCER
IMitttamoutli . Nvbrauka
P
J. II:A:X:S:E:N
DKAI.ER IK
STAPLE AND FANCY
OUOCERIES,
fc GLASS AND
QUEENSWAUE
FipH FJiJ StflJ
'roiia"-' ! tin: Publo Solicited
iSSlTi E'J.L3ii;-3 Eiill !
EVV H ARDWAnZ STORE
S. E. HALL 4 SON
Kdtn KM klult n( h'llltnn hirlwiri on haul
iuiU will tuppiy r iniin -tiii uu mutt Ut
urblit tcr.m
jTIIsr ROOFING;
(pnnllnu
n1 nil klnilt ol Uu tturk priimlly
d iiie. tJiiij. Ituiu liu couuuy Bulictlfd.
ii ? srl H. rLATMMOUni, SEII.
I'ERKINS" HOUSE,
217. 210, 221 and S.M Main St.,
Plattsrrtouih Nebraska
Ihe Purkin bm boen Ihnrou'ilj
rMoyitc'l from top t-.1 Imliiu i..'! ;
low ono of tliu lunt liuU'U iu th UU.
Jjirduri will bo takon bj tliu Wock lit
14.50 nd up.
00D BAR CONNECTED
T
ITIC CMIZKNS HANK,,
ci.A rr j'l 'ith n::iiaska
iD'.tl ituck paid In A
Authornod Capital, 1100,000.
omenta
'HANK OARKUTU. JUH. A. CDKNOK.
Prmidaut Vtca-fratMeut
W. U. OUKHINfJ. Cmliior.
niuwnoBi
'rnk Carrotb J. A. Cminor, V. R. Onthmt
I. W. Johnon,HinryBnek,Joh0'K'wr
W. V. Mtrriiira. Win. Wotonowip, W,
II. Cuiblui. '
f BAHSACta GCHERAL EAKICI3 BU31NES
on eortlDiiAti' nf d-Ki-lli b NrlnK lntiret
Hum inl Vila rii-Causi1. cuwi
Oily .,! H
bhlkHk.ltM ki.lll.' i-,l L f f .""Sr
111 1 AIU-" . .1
RUXQTQX k iimovm niran n. k
TTMr r APTr J
OK I1AILY I'ASHIiNGEK TRAINS
iioinij tHir
S i. 2 :(ip M
.11 4 In :.i it .
'11. S 7 ; 14 p, m
I'l Hi iS a. m
Nil. i In :i. ... 11
No. "JO I :;). n
G) i; Jr
Not,..,, j;5 k. m
'i i 1 p ii
'' 0 '. a Mi
''u. . 'inn. in
' :21 P, m
11 M. .. n d', 11. 11.
a. n 11 .irt
UliMJUHl IMUi-it, 4(an....i
TIMi: CAKI1.
V". Ml Aco'inio U'i ii Le.iv
'i- ' iiri iv-'i ...
iliillif iliilly except Jnii.ia.
. 4 ,141 p. in
rrNiciirs d" i-Y 111 1 li iinii"r'i,-i',!'
Ii. n.i. 17 M. I'Vi'iv i''m .h..i .y ........ .,:,
I'HiD.rh nil. i-.ii . i'i'.i t! ii . a ii vi-
lllnn u.ii;i.ii. uu. conll i'ly i" v li'il '11 mtoiiil
U. C. 11 1 lm I r. . tl I'nvv. K it
O lT. ''... Mi-i fr-t 111. 1 III':. I i-il l,
i H .. ii;. 11' h . ll "I n 1 ll 'I n. '. II. ,1
n UvUv ' ! -It. "'"ik Vciinlljc 1, ',
l, I! hiiHi-kiile, Kecordrr.
O I'. W rn. M-i'M'tH i, ,11. il liiiirl !i
l-'n I iv V'"' I.i lln' ill hii'i a il, t
1 ill 11 l! i 'kw .i. nl lil. 'I' , Ji ,1. .Miii,;.ui, ,( v
K, I', lir i'i. It ".uilcr,
KKYAl, A It k N ii.: N I,,.,
M ii' Kin !(. .if Ii 1,1 111 1 1
l!r'..! lllill'K "V"' 11" III. . fr Viwill'i'
inMliii'ii liivlii'il UiMirv Hi nil. I. I:,.,.. ..1 .
Hi . 11 a l,i,', .". I'li-iniv, '
t r
i' i 17 ii' .'i' 111. uii-ir 1111 n I' irir.i
k 11 it. 1. 1 1. .11. ..... 'K
. .I. ..-.-I ,-i,,.. h, riirirnny 111 vi t .-!
' vl.iii.,. in Hi" c y. J iorv
Ll!
I
f-1.
"S n n v
THE OLD RSLIADLE.
!. 1. WATERMAN 4 tM
Plif LUMBER !
fihin;;1ci, Laili, Swh.J
Doors, Blind::
3in miily '.v tv (li-iimii.l of tm c'tr.
Cu'il mid i'1-t tcrriH. Four tii street
in ri'ur nf oi!T 1 Iio'M',
HENRY BOECK
Th Leailnrj
FURNITLIRE DEALER
AND-
UNDERTAKR.
'utintly keci on lind eTerjtbin
you oed to furuUh your hotuc
cort!itn stxTii !n Mrx iTBitrr
Plittsmout - Neb
ri 1- ,1 1. 111 " .
V n TV.
a, p ) L y jk ji. : - .-J
-'" i'r ' ':;-V i.r
(V,'v,',..-vT""-" '; ' 'v'n l K ;
'i'i Ai. rjn 2 a I " if . o t-k
For Alclunron, St. JoHrpli, LfnTrit
wortli, Kunaan City, St Ixiuis,
Qtid till points norlli, c.iiit
outh or went Tick
et gold and b.ijf.
gaga checked
to any
point
in
tbr
United
S t a toa or
Canada. For
INFORMATION AS TO RATES
AND ROUTES
Call nt Depot or uddrena
II, C.' TOWMHUND,
G. I. A. St. Louia, Mo.
J. C. l'liiLLiri'i,
' A. G. P. A. Omnha.
II. D. APOAK. Asrt, riuttaniouth.
Telephone, 7.
MEAT HAHll'ET
8IXTH STKIiKT
V. II. ELLEN11AUM. Trap.
The bent of fresh inrat alwiija found
iu thin niarkrt. Ao IreaU
Et8 and Uutlcr.
Wild game of all Vinda krpt ia their
atHROII.
M SIXTH HTk'l-KT fTJ
EAT LIAKKETi
ni lAr?
NOT THE RIGUT WOMAN.
PATHETIC RESULT OF A WRITEfl'4.
BIT OF DETECTIVE WORK.
ftli Hml Heard That All llvg-gara Wn
Weallliy and (k!i Fullowtd a Wmuiii
W ho riad u Aco.ir.llun, Espcotlng t.
Find a Frlnoxly lluuia WUat alia Hun
E'ne eat all day in the dn.-t and t'.i
wind on tb . ktrt-ut corniT griiuiii.
drt-ary tunes out of a dilapidated old i:.
cnriiion tliut ulirioltc-d. aud Kroancil hi,
wbi'i-zcd but wan never ia tlia leat,t u.,
ticiil.
"She owns a block of bouses," 1 nr.:
to u i'!f, "imd liii inoiifiy in tliu b n.
r
I hi, nil nut il:. ;) a penny ia tlmtori I.
cup. ItUwion to cucoura'O iuj:iO
caiy.".
IwiiHotly rpiatitrj; what bad beet
Mliil to I. ii' l.bnllt fll'ii-t illlpir'tuVA. In:.
that I lia 1 1; noil cliancu to t;!m:y 01- ;
'.hi : o tbaui't.-i'i from tlia wiiuUW of .
lioti 1, 1 lii.j,i:no in.ireslcil. Ver.. V ii'.,
0'it (luni.t liii.-i woiiaiH was tin iinpo'ilu:.
ibr ru.i of raiment wcri' iloipunt mi: li
lliat piT-onal poverty wliicli ii;i;ii a!s n.
itrui:;;y t.) t!; lynipathelii;. lier bead
uioi.pl (I ovit l.er recumbent figure. ISnu
4it on tliu cuv'D.sti in; iiTid tDi'fbauicaily
Ki'oiiinl out li 'I' doleful music.
Miu wiih tueio ut ni'iitfall wlitn 1
Stepped out of tll botol, but tliu W. J
pri'purlng to l"uve.
"Aha. my lady," I paid to mys?!',
"here is a f!:.';::co to fuluw you imd iri
how mueli of your doleful plea U tnu.
If you am mi impostor I ti!iullioo:i know
it,'' aud 1 f l:ip"l ulontf in tiin shadow
until I had In.verwd a loti dintarice
from u:y bolel, treading till t'.ie alb j i
and buck street iu tliu city, it seemed to
me.
KO DECnmOTJ Anotr THIS,
Thrn bIid climla'd a pair of ricl;pt7
tairx on Tie ontniile of u tumbledown
bouse. I Ktill followed her n:ul Broped
my way iu the dark to a mlwrabb room
in tlia rear, ulieiu a chorus-of Luik
voii ej minted her.
"Mamma, oh, mamma, wo?o bwti
jjoik! wi'fH been jes lis good I'.s weai
couiii. tiasu t v.vbt', Joimiiyr cried n
wan faced littlo fc'irl lyin ou the poor
bed in tiie corner.
Tbo door was left open nnd I ip;wd
out of ki;,-ht be'iiiad it. but I could hotii
&r.d hear, and if I was discovered,
hy, I was lookim; for a mylhical wahli
iiidy v.ii'i tucu l.ved ia t'uobj rooiU.
1 1;, t was nil.
"Dot KDi::f pread nn pntter, mauiina;"
runt 'ruled tliTulld'H voici", while a feoblo
M j.il fnita liio b'-d a ided IU nolo of bup
phi i;'.io:i.
Ti-'i woman had dropped brr tr.nr ic j1
him. en i n tiie ta'.iie and now uic emptied
l.i r m l.-' t.
ii. le a itfip-m irrtu, n r.:l in p'nnle-,
Ji.i.:iic!, ran au 1 ,; -t i :: i ln,t c.ia. a.;j
in n liaf f i,f;.l. ill boil fo:uo hot
a,;.'.lt;!:t ) e'r bat.it."
Johnny could not run. IIo wns a
frightful liitlu cripple, but bo l.mpcd
ay with th jipniiii-".
Then I cau.o forward mid mado my
bogus errand known, cud okud to sea
the Hick child in tliu bed.
Tho woman looked at ma rmFpicionsly.
" 'Taint dip'thery," fins ri.ld, "it's con
lOoiniuibun, an yu cannot take her to uu
hospitid wuils I bavo bruuta in xsrj
body."
"Do you ro out with that thing every
Iky and leave these children hero alone
1 fekt-d.
a talk wmi tte cnn-DnES.
"I ain't a re:,'ilur," cue whined, "tho
woinsii tho wero a toheuiinn died
nod left m that for takiu'eare of ber.
I cr.d pluy it that Well you couldn't tell
bttwl.it mil between us, and I give tip
v ajliin, t it t'ais is t-.ihier and more leddy
lila-. I was nllus that fond of mnsic." '
''.'ii nm I, nud if you don't miud I will
t'oinu here ci uietiur s and hear yon play,
tr.Miad of tioppiu on tho street no,
no," a !) tstizeil un tliu iiiiilrniii'-nt,
"m.t to;iilit,"iiu 1 I ihpped out, liaviuj
my liiunl,!'.' rontributiou '.n tho table.
1 heard the- v. ij:.iii bi.i;;iii' to her hick
child 1 eforo I bad reached tho fxit of
the hti'.iis. M tbo corner I met crippled
Jl'iimiv. En ha I a brown j".f.er puck
r.j;e of food.
ii-.; -en 'n broad," be naid, smaci
.Li0' his lips.
"Dut what ia there for the cickliabvr
Inked.
"Gol!y, yr on'j'htt'i s"e her eat aas
Miiii ? tiho fist bLatches 'cm."
"Johnny," I aked acrionr.ly, "hiw
your Uiolher a block of bousea and a lot
of nif-iiey iu tba bank?"
"1.t y r giviu ua?'' aaked the boy,
Ktsring at r.'o.
"J Litau U in your uioiber poor?"
"Ain't ho, tho', jihtorful aomptimct,"
and ho limped away with tba food, re
Kaluitig lua vil'u wouder aa be Walked
backward.
I bat e concluded that tbera muot be
aoine instuko abtnit the princely wealth
bf th'n i.i.pvVerihii-d fmiiily, and that it
mip-t lx" the woinnn with the crguuette
and not the woman with tho accordion
who own honws and Liuds, and I Mia'l
uiilte a pneak aomo day and follow he '
Then If she is the nabob In dinnlso 1
will let you know. Mr. M. L. Rayr
ia Detroit Free l refisi
Cl(an end Mtuila Cnmblaad.
While 1 stood at the showcase in a
cigsr store the Other day a uuuio bo
liegan plsying. I looked all about the
tore to see where the luulody en ire
frii, but the instrument was nowhere
visible.
Fina'ly the rftorekf-per, with a broad
tun! on bis faco, took a ci.,' ir box down
from the row on a shelf and set it be
fort me. As be opened the lid the play
ing ci-awd. 1 looked into tho box and
caw that the lower half of it waa de
voted li the iiiusio box.
. "This is the novel way," said the deal
er, "that a firm has chonen to introduce
a new brand of cigars." Now York
Htruld.
On Oocupatloa Still Left.
Fair Visitor I am collecting lubscrip
Uuns for a poor boy who cAunot work.
Hi hs both l robs paralysed.
Mr. O rough VYLy donn't be become
t diaU'ct liTi'i mffni Angr i? Lif,
Oaa Mtthud af Haklag M.aay.
A mau who had only a few hundro-..
dollars left out of a fortune called one
day at a bunking bouse and nuked to -e
the manager, who was a man of const-native
mind aud fully acquainted
with the bent aud most proCUible invest
ments. Throwing down his roll of batikuotes
bo said: "Invest this forme. Use your
pleastiru Willi it. I in Ront to the coun
try for the remainder of tho summer. 1
will leave my address with you, nml
you can let mo kuow what you do wim
it."
The man walked out and was not seen
ajrain for ninny mouths. His money wa
judiciously invi.'nti'd on his cart blanche
order mnl b"xnn to accumulate. Th.
Dou-io iluly tnlorineil liiui, acivirilui;; I '
its bu.iiness mi'tliods, of his ood luelc.
but nothing was heard from him person
ally for Home time.
Koine mouths nlP'rwanls lie piesenli- l
hinrelf lit the hmhing house, roy
health beaming in Ins face, well dref.Ke'i
an'd portly. The manager failed to
rec(if;ni:'.e l.mi nt Ijr .t, but wlien bis
memory was refrrahed 1m recalled t'.ie
cii'i'iimstaiiees of tint cae.
Now, tiiis was nn example of a man j
7'iin laory iik'.ii lonlil"'l Ins huviii:;s bv
niinply taking tlm advieo of uu c
perieneed and reliable man. And ihb
not a hulilary (mmi. It is orio of many
reiieli that happen every day t!iroiinout
the I'-iitflli uu I breailtii of our land.
lleury Clews iu Ludies' Homo Joui.ial.
JnjMlleil0 tVillll..
It would bo hard tos;i.v how C'liristiiui
ity in-n.iiue, us W" usually have it, cm. id
improve the conduct or character of tne
Japanese women, who hm-iii always to
bavo been very wm Christians without
kninvillL' if. if U'll lirM til l,..li.vn Miu
Eicon. Perlinpi tlio iinswer to the con- j
niidriiui is tiiat Christianity in not pri-
mariiya puriryiinf force, but is first an
enli,'iitenin',' force; tiiat its ideal
.
u j
virtue, n it innocnee uet!neui,i'io, not
E'l'-n. Tim haruiless'ieHs of the ilovo
will not avail without the wisdom of tiio
serpent: tho linpul.- of our faith is to
ward consciou.-ni-.-s, knowledge. Iu
d.mlit tin's is wliat the Japanese feel in
it; proh.iiily it is whut make thcui will
ing to I'liant'o tiieir civilization for ours.
They really seem a race of better and
sweeter na'nro than ourselves; nnleM )
their witueises inisreport tlie.n t'aey are !
I gender, kinder, even truer, than wo are
naturally.
ttut homethin-,' senins lacking; to them,
and they luok toward us for it; tliey
fancy Hpiritual p'js ibiliLie.i on th'- pla.io
which we tell th-in is above theirs. Ti:i
C:;e p'Tlei'timi of tiieir art is a stunted
bunty; it has never the infinite ivacii
of tlm Greek; tin! loVeliue.-s of their
lives is childlike; it has not tho celc-.ial
Biiiinitiiin iif ti Hebrew; -.nj na i!.,;;'.t
th'-y fi 1 tuis as clearly as tiiey perceiv
tim ill .Tcreie o between us and our id 'ah
William D':ui Howeils In Harper'
Mortifying fur tlia Girl.
Tho lato Cmjx'ror William objctcd to
me oaiiKer uieiciiroeuer, and It was
only by dint of the pressure exercised
oikiu bis venerable majosty by Lismarck
that lileichroeder and bis daughter were
Tfry reluctantly invited to court balls.
Once bis Ruests the old monarch de
termined that the banker aud Miu
BleichroeeVr should bo hospitably treat
ed, and, finding that the fount, lady
Licked partners and was left to sit out
all tho dances, be himself in persou
ordered every young ofUcer whom h"
met in tho ballroom to invite her t.i
dance.
Much to their annoyance the gildd
yontlu of the guard wero forced to oliey.
They did so afu-r their own fashion,
however, and marching op to the lady
one afier nnother they exclaimed in far
from engaging or affable tones, "Must,
Cracious fraulein, by tiio commands of'
Ins imperial and royal majesty I invito
you to dance with me." Th ioor girl's
ninrtilic.ition may be moro easily im-
j nglncd than described. San Fraucisco
Argonaut.
Srrilnc au.l Cnokliie Food.
"Cookery," says Yuan Mel. "is like
matrimony. Two tilings served together
hhouid mutch. Clear should go wil'.i
clf.ir, thick with thick, bard with bard
and soft with soft. I have known poo
plrt mix grated lobster with birds' nest,
and mint with chicken or pork!"
This, be uWrves, ia an arrangement
in which one does all the monopolizing
and the other all the yielding.
. Faods of a heavy flavor should be
served separately. Such are crab or lob
ster, samha (a delicious kind of white
salmon), tw f and inntton. These, we are
tulil, xhrjuld bo catcu a'.uue, without any
adjunct.
The fire should be carefully attended
to. Tor frying or baking a "military"
fire will be required. For atewing or
boiling, a "civil" fire. Such is one of the
quaint idioms of the Chinese language.
-Templa Bar.
titonlSih.
Up to within a decade or leas sword
fish were not considered edible, but now
few suit water rlsh command a higher
price. The swordflsh steaks ure delicious
aul bring from fifteen to tweuty-five
cenU a pound in tbe retail markoU
bword'Uh are found In euUeru waters,
from Llock island to tbe Canadian line.
Hundreds of men devote the suiumor
xuontlis to rspturing thm and fish for
OtWr sneie lb rreialndrr of tbe yer.
New York Twlcgraiu.
rrlo at ttalralnt.
Ibdrpina vary In price from a few
penairs a rrona to f.'ViO aece. Perhaps
the hairpin is the must tueful all-arounJ
article of fcmlutne wear. It serves not
only the purpose for whloh it was d
signed, but also as glove buttoner, aiioe
button-w, cutf f.uer and even breast
pin. New York Recorder.
ttaraa Qhrath's Waalth.
Oaa of th bet of authorities on
wealth k!ra auon Bsimv Bltich as hi
the tIM rank of the world's ullUouairua,
In fit not tar from the very top. Ce by
convinced that Baron Fllrach la tba
owuerof at least (73.000,000. Blakoly
nalIlnN.wYorVTr,;!!j.
"imp ,i.ii nwi,il d .wAIiiii .IkHk'!'
A NMonal Fvenr.
The holding of the World's Fair
in a city nciircely iiftv years old
will be a remarkable event, but
whether it will really benctit thia
nation uh much uh the diccovery of
Ihe Rcstorntive Nervine by Dr. ,
Franklin Miletj i doubtful. This ia
jiiht what the AuiiTicnn jieoplc need
io cure meir exci-H;i ve iKi voiiHiie8rtr
dvKpepi-ia, headache, duzineeH, ,
Kleeplt .-f lien, ni uruluia, nervoim de
bility, dullneKH, coniuwion of mind,
etc. Jt uctH like a vharin. Trial
butlle and line book on "Nervous)
utid Heart Dinai-en," with ime
iialeil tcFtinionialM free nt F. G
l-riie ti Co. It in wiirrnuted lo con
taiii no ;: mm, morphine or ilanirer
ouh druuH. j
Wondorf jl.
Sawyer, of Mochei-ler, Wis..
E. W
n proiuini iit il aler in general
iiieri'hnudiHe, mid who runs several
pi'ildliiil; M'.e.ii;;:', bed (,e of nis
lior.-.ii- badly cut mi'! burned with a
I lariat. I lie woiinil refu.-i d lo bi al.
Ihe Iioix' beciiiiie lau.i- and HiJ
nowv.-itliHtiindiim can-ful intention
I aud the iiiijicnlii.ii of 1'einedies. A
i l iriid b.iiidr'1 Snv. Ver Mnne of
1 i :i i'l- w I .:i 1 1 i ii-i I .1 1 . i.ii 1 1. i.i 1 1 1 m.
moM wonderful ll.in ever na'w to
benl kiicIi iviiiiikIm. I!
apiiliid it
only three liincM and Hie (-ore was
cninpli ted healed. liijually jjfonil
fi r all ion', ciit -i, bniscH, and
v.oundH. 1'orcale by nil drugiat
A Curu f ir Fatolvsle.
Frank CorncliiiH, of i'urcell, Ind,
Ter., cayH: "i induced Plr, J'int-on,
whouewife had tuinilvKit- in the face
lo buy a bottle of C'li:iii:be-laiu'a
l I'uiii lialni. To their freat Miprift
i lu f'ire Uu; bottle had nil been used
nhe wan a reiit deal better. Iler
lace li.id been drawn to one Bide:
but the l'aiu Jtalm relieved nil
I""" oreneH. and the mouth,
' '""""'"l ii natural tdiape." it ia
,'""1.,'.'"r!:"" l'"r. foT rlieuninliera
....... ..iivii, inn.-. ri-iJinii Ullli
lamenei.K. "0 cent botticH for koIm
by 1'. G. Frii keaCo., Di uists.
HJSiER'S VOGAZfiE.
ILLUSTRATED.
The Ma-'aziue will celebrate the
foiu t!i t'entenary of the Discovery o!
America by itn rc-di.-'covery,
through nrticleH ;rt vi n- a more
Uu. run., h expovitii.u than ban hith
erto been ii. ado of the recent imprtv
I'l dcnleil lievi iopuienl of our coun
try, ami especially i.i li: ' ureal went
i';il ticul.ir :it'.eiition will nbo bo
liven to drauia'.ic e.iodcH ol Am
i i ic;i n l.iMiuy.
The held of the nexl I'urnpean
war will be i'.i eci ibi i! iu p i-eriets of
p.".)cr.; i::'i ..-.i' A'.iiituK-, i ioiiiiiir;
li.,.C Pure
lo the I .lack S ea." by
J (ii:ii!ey I -t i - io'.v and p. 1 1. ii diet.
iiiu.-'niicd by .Mr. Millet end Alfred
I'arMiu.-i. ArtLvlo ai.-o w iii be;iveii
on Ihe (lerinan, Aiirtrian nud Ilal-
'j'liulMtrup.
lan aruiics, illustrated by I. Dc,
Mr. W. D. IIoivcll will contribute
u new novel. "A World of Chance,"
characteristically American, lvs
prcial prominence will be jjiven t
tnhort ftorieM, which will be contrib
uted by T. Ii. Aldrich. K. II. Davis,
A.Conati Doyle, Margaret Deland,
Miss Woolcon and other popular'
writers.
Anion" the literary fenturenwill
be personal reminiscences of Nath
auial Hawthorne by his college
chisa mate nud life lon friend,
Horatio Hride. nnd n I'leronai
Memoir of the Hrownings by Anne
Thackeray Kitcliie.
HARPEER'S PR10DIOALS
IIAIM'EKS MAGAZINE ?1 GO
IIAKI'EK'S WEEKLY 4 00
IIAUM'KK'S IJA.Ali 4 00
IIAKM'EU'S VOL' NO I'EOl'LE 2 (X)
l'osf.'ifTi' free lo all subscribers in
Ihe United Stales, Canada and Mcx.
The volumes of the Maa.ine lie
pin with the Numbers for June and
December of each vcar. "When no
time is hpecili'.'d, sui.sct ipt ions will
lie-in with tbe Number current ut
the time of receipt of order. Hound
Volumes of Il.uper's Magazine for
three years back, in neat cloth bind
iug will be t-cnt by mail, po.-1-paid.
mi receipt ct ;.i.;"i ni
Cloth onsen for bindiiijj,
each by mail post paid.
MillllllC.
ot) ccutit
Remittance hhouid bi; made by
I'oat Ollico Money Order or Draft,
to nvoul cliance ol Johh.
Newspapers are not to copy thia
nd vertisenient without the express)
order of Harper Drothera.
Address
IIAKi EK U EEOTIIEES.
New York.
Remarkable Facta.
Heart disease ia usually .supposed
to he incurable, but when properly
treuted a lnrjro portion of cases caa
be cured. Thuu Mrs. Elmirn Match,
of Elkhart, Ind., and Mrs. Mary L,
Hakcr, of Ovid, Mich., were cured
after hiilfcrinp; years. S. C. Lin
burper, dniKirint ut San Jose, lib,
aaya that Dr. Miles' New Heart Cure
whirh cured the former, "worked
womlera for h'n wife." Levi Iifjnn
of Huchnnnn, Mich., who had heart
disense for li) years, say two liottlea
tmide him "feel like a new num."
Dr. Miles.' New Henri Cure is sold
mid (fuaruiuced by F. G. Fricl e A
f'o. Hook of wonderful testimonials
free. 1
Ludies who use cot-meties or pow
der to cover up or hide a l ad com
plexion, do not know that O. IL
hnvderenn fnrniuh them with Lliti h
of K'oi es, which is clean water, puri
fies Ihe pkin, and posilvely removre
black beads nud all f kin diseiiKea
tabes 11, e fhiny look from the fi.ee
nnd whitens it poon na npplied
m mm
P - cI.T.T'rnr or 10 i 1 or T MLI S 1 1 AN1O0O,
1 , 'f ll'f ' i'"-r.nTilku(l tVOOP TiXXllVti,
V,"7 ' J k iu of KuJy tad ! Ind. TooU
. lULlilXil l X-rcnor F.imm in Old or Youn.
'w.1, a.-. ii'i!io,iitn ..ii,si. ti if, k,im. .-a
Sitn,imh.is.i Kr.biiuirHiiin,iiMikrAioAMa .i.s
i. i,..i. . i .l'ii ir rvi-h m.. -"tii.oi..f to a
ti, HU.ll'. f- i S-.l, Ml ri.rMnl.iM . Hit,
tto.rlrll S", ........a A in.ll.A (M-il.iorrr
C.JI3 1)1 ( vk vt..k- v. I A4.W.N. X.
i '
1
. - -
'